You are on page 1of 2

Monahul Nicolae Steinhardt ~ VIAŢA ~

(scrisă de Pr. Ioan Velcherean)

N

ăscut la 12 iulie 1912 în comuna

Pantelimon, lângă Bucureşti, primeşte numele de Nicu - Aurelian Steinhardt. Tatăl său, evreu, inginerul şi arhitectul scar Steinhardt, a participat activ la primul ră!"oi mondial #iind rănit la $ărăşti şi decorat cu "Virtutea ilitară". %ntre anii 1919!1929 urmea!ă cursurile şcolii primare şi ale liceului "S"iru #aret" unde îl are ca şi coleg mai mare pe &onstantin Noica. 'upă ()*) #recventea!ă cenaclul literar "S$urătorul" al lui +ugen ,ovinescu, descoperindu-se în el germenii viitorului literat. %n ()-. îşi ia licen/a în Drept şi Litere la Universitatea din Bucureşti şi pu"lică primul volum intitulat "%n &enul ... tinerilor". %n 19'( îşi sus/ine la Bucureşti doctoratul în drept constitu/ional. %ntre 19')!19'* călătoreşte în +lve/ia, la 0iena, la Paris şi în Anglia, întregindu-şi "aga1ul de cunoştin/e. %n 19'9 revine în /ară şi lucrea!ă ca redactor la "+e,ista -unda.iilor +e&ale" de unde este înlăturat în anul 19/0 în cadrul ac/iunii de ""uri1icare etnică" declanşată su" guvernarea Antonescu-Sima, urmând o perioadă de priva/iuni pe motive etnice (19/0!19//). 'in 19// până în 19/* revine la "+e,ista -unda.iilor +e&ale" depunând o intensă activitate pu"licistică şi critică. %ntre 19/* şi 1929 su#eră o nouă perioadă de priva/iuni alături de pleiada intelectualită/ii româneşti inter"elice şi este în cele din urmă anchetat în procesul intentat lui &onstantin Noica pentru că nu a depus mărturie împotriva acestuia. +ste condamnat la (- ani de muncă silnică su" acu!a/ia de "cri ă de uneltire contra ordinii sociale". ,a 12 artie 19(0 este "ote!at în închisoarea de la 3ila,a de ieromonahul Mina 4o$5eu. +ste supus rigorilor deten/iei din închisorilor comuniste de la 3ila,a6 7herla6 Aiud etc. până în august 19(/ când este eli"erat. 'upă 19(/ începe o intensă activitate de traducător şi odată cu volumul "%ntre ,ia.ă 8i căr.i" pu"licat în 19)(6 şi volumul "Incertitudini literare" (19*0) începe "deceniul operelor de autor".

0olume pu"licate antum6 "7eo <o&5a ! =n "oet al >1ectelor6 >?altării6 7randiosului6 Sole nită. . Jurnalul fericirii.ei do$Andi" (1992)6 "Nicolae Steinhardt.ei 8i Patetis ului" (19*2)6 "9ritică la "ersoana @ntAi" (19*')6 ">scale @n ti " 8i s"a. 19*0.a mănăstire îndeplineşte #unc/ia de "i"liotecar. 'acia. Monahul de la +ohia răs"unde la '(2 de @ntre$ări inco ode adresate de Baharia SAn&ior5an" (1992 8i 199*)6 "Pri e.iu" (19*)) 8i "Prin al. pp. povă/uirea pelerinilor şi ela"orarea predicilor5. punând în ordine cele peste *-. . &ea mai importantă parte a operei sale nu a putu #i pu"licată în timpul vie/ii sale şi a apărut postum datorită con1uncturii politice #avora"ile creată de revolu/ia din decem"rie ()8) şi din această parte necen!urată am e9tras ma1oritatea te9telor din lucrarea de #a/ă. este primit în mănăstirea 2ohia de către %PS Iustinian 9hira6 care îl ia su" aripa sa ocrotitoare şi de părintele Sera1i Man6 stare/ul mănăstirii 2ohia care îl integrea!ă în o"ştea mănăstirii. Apari/ii postume6 "3urnalul 1ericirii" (1991)6 "Monolo&ul "oli1onic" (1991)6 "4ăruind .ului. +d. strângându-se totuşi cei mai "uni prieteni alături de care a su#erit nedreptă/ile regimului 4N. la înmormântarea sa.*-5.ii s"re sine" (19**). ()). iar în paralel îşi intensi#ică activitatea literară dar şi preocupările legate de via/a mănăstirească 4participarea la slu1"ă..(7-. Steindardt. .ii6 >?u$eran. A trecut la cele veşnice la 29 artie 19*9 în spitalul din Baia $are. &lu1-Napoca. şi este călugărit la 1( au&ust 19*0 de către %PS :eo1il #erineanu6 Arhie"isco"ul 9lu.333 de volume ale mănăstirii.dia ărturisirii" (199') 8i "4ru ul către iu$ire" (1999).%n acelaşi an. riguros supravegheată de securitate.