You are on page 1of 6

TESTARE SEMESTRUL I / 2012 ANUL II

PETRESCU GINA

In cazul de fata . REZOLVARE: Conform OMFP 3055/2009. trebuie recunoscut ca o cheltuiala in perioada in care a fost efectuata.000 . vom avea urmatoarele inregistrari contabile: 1. de regula. in scopul asigurarii utilizarii continue a acestora. cu unul mai fiabil in vederea diminuarii consumului de energie electrica .000 lei. BETA nu se ocupa cu achizitia pieselor ci doar cu reparatia. Cheltuielile ulterioare sub forma investitiilor efectuate la imobilizarile corporale care au ca efect imbunatatirea parametrilor tehnici initiali ai acestora si conduc la obtinerea de beneficii economice viitoare .PETRESCU GINA – ANUL II BILETUL NR. 5 SUBIECTUL NR.000 806 194 2. cu ordin de plata sau cu numerar: 401 5121 1. Se cere: Conform OMFP 3055/2009 precizati care este tratamentul contabil al cheltuielilor ulterioare effectuate cu acest utilaj fi formulele contabile corespunzatiare. sunt recunoscute ca o componenta a imobilizarii corporale. costul motorului 5.500 lei. In anul N+1 utilajul s-a stricat.000 lei. Cu aceasta ocazie BETA recomanda si inlocuirea motorului. drept cheltuieli in perioada in care au fost efectuate. achizitionarea piesei de schimb de catre societatea ALFA: % 3024 4426 401 1. cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizari corporale trebuie recunoscute . Costul reparatiilor efectuate de BETA este 2. cheltuielile ocazionate de achizitionarea piesei de schimb de catre societatea ALFA si costul reparatiilor efectuate de societatea BETA vor fi recunoscute drept cheltuieli in perioada in care au fost efectuate. ALFA cumpara piesa de schimb la costul de 1. In vederea reparatiei ALFA face apel la serviciile unei firme de specialitate BETA . 1 ALFA a achizitionat in anul N un utilaj la costul de 20.000 lei. fie indirect prin reducerea cheltuielilor de intretinere si functionare. Costul reparatiilor efectuate la imobilizarile corporale. suplimentare fata de cele estimate initial. achitarea contravalorii piesei de schimb prin banca. Obtinerea de beneficii se poate realize fie direct prin cresterea veniturilor.Astfel. care ii recomanda inlocuirea unei piese de schimb.

In ceea ce priveste recomandarea societatii BETA de inlocuire a motorului cu unul mai fiabil in vederea diminuarii consumului de energie electrica.sau 401 5311 1.032 968 . inregistrarea costului reparatiei efectuata de catre societatea BETA: % 628 (611) 4426 484 401 2.822 806 2.000 4. achizitionarea motorului de catre societatea ALFA: % 3024 4426 401 5.reflectarea in contul de profit si pieredere a cheltuielilor efectuate: 121 % 6024 628 ( 611 ) 2.500 sau 6.500 2. cheltuielile ocazionate cu aceasta operatiune vor fi recunoascute ca o componenta a imobilizarii corporale deoarece conduc la obtinerea de beneficii viitoare in mod indirect.016 Cheltuiala ocazionata de inlocuirea piesei de schimb la utilajul N in anul N+1 este de 2.500 2.000 3.822 lei si se regaseste in contul de profit si pierdere. prin reducerea consumului de energie electrica 1. inchiderea conturilor de cheltuieli. achitarea contravalorii reparatiei:prin banca sau cu numerar: 401 401 5121 5311 2.016 5. scoaterea in consum a piesei de schimb: 6024 3024 806 4.

000 constatarea cheltuielilor cu piesa de schimb: 3024 4. achitarea contravalorii motorului prin banca sau cu numerar: 401 5121 ( 5311) 3 5. 121 % 6024 628 % 722 121 .032 6024 La aceste cheltuieli se vor adauga si cele ocazionate de inlocuirea motorului de catre o societate specializata .000 5.032 In contul de profit si pierdere vor fi reflectate atat cheltuielile ocazionate de inlocuirea motorului -6024 si 628 – cat si veniturile din productia de imobilizari corporale-722.1. recunoasterea cheltuielii ca o componenta a imobilizarii: 2131 722 4. care nu sunt precizare in cazul de fata 4.

-cheltuieli constituire=2. � dreptul de superficie.000 mii lei Exista un cumparator pentru o parte din brevete care ofera 75. cheltuielile de dezvoltare. 5 SUBIECTUL NR.500 mii lei -brevete proprietate=125. iar creantele se elimina cele incerte si se reevalueaza cele in valuta la cursul BNR la ultima zi a lunii precedente. � know-how-urile. � brevetul de inventie. bilantul contabil va fi ajustat ( corijat ) in minus cu : a) 93.000 mii lei REZOLVARE: Trecerea de la bilantul contabil la bilantul economic se face prin eliminarea activelor imobilizate necorporale .000 mii lei c) 118. Principalele imobilizari necorporale sunt: � cheltuielile de constituire.PETRESCU GINA – ANUL II BILETUL NR. � uzufructul.000 mii lei.000 mii lei b) 143. au valoare economica zero. � programele informatice. Stabilind bilantul economic al intreprinderii.500 mii lei.Din punct de vedere economic. � licenta. imobilizarile necorporale sunt considerate nonvalori. 2 Se dau urmatoarele elemente de bilant: -total activ = 425. . la nivelul stocurilor se elimina cele cu miscare lenta. de servicii sau de comert. � fondul comercial. -cheltuieli de cercetare = 15.000 mii lei. cu exceptia celor de dezvoltare. reevaluarea activelor corporale. concesiunea. � marca de fabricatie. reprezentate de valori nemateriale si de documente juridice si comerciale. cu exceptia cheltuielilor de dezvoltare Imobilizarile necorporale Sunt active identificabile nemonetare. � franciza. imobilizarile financiare se evalueaza in functie de tipul titlurilor.

-sa efectueze lucrari pentru agenti economici sau pentru institutii cu care angajatorii profesionistilor contabili se afla in concurenta. -sa efectueze lucrari in situatia in care exista elemente care atesta starea de conflict de interese.000 mii lei PETRESCU GINA –A NUL II BILETUL NR.000 = 143.2. -sa efectueze lucrari pentru agenti economici sau pentru institutii cu care angajatorii profesionistului contabil se afla in raporturi contractuale.500+125. obiectivitatea. -sa efectueze lucrari pentru agenti economici sau pentru institutii in cazul in care sunt rude sau afini pana la gradul patru inclusiv sau soti ai administratorilor. indiferent de natura si durata contractului de munca. independenta.500+15. care sunt incompatibile cu exercitare profesiei Profesionistul contabil se poate afla in incompatibilitate cu exercitarea profesiei in urmatoarele cazuri: -sa efectueze lucrari pentru agenti economici sau pentru institutii la care au si calitatea de salariat. -sa efectueze lucrari in situatia in care exista elemente care atesta starea de incompatibilitate. buna reputatie a profesiei .000 mii lei Bilantul contabil va fi ajustat in minus cu 143. . 3 Incompatibilitati in exercitarea profesiei Profesionistul contabil nu trebuie sa exercite in paralel activitati care afecteaza sau sunt susceptibile de a afecta integritatea. 5 SUBIECTUL NR.