You are on page 1of 1

VUK KARADZIC U vreme kada sam upoznala deda Marka, imao je 80 godina !

jegova "rna kosa je ve" #ada $ila sasvim seda , I govorila je o njegovom velikom zivo#nom iskus#vu Ali I pored godina koje je imao $io je jos uvek zilav I okre#an "ovek Divila sam se njegovoj snazi, zelji za radom,I s#i"anjem novog znanja pod s#are dane Ali I pored #oga uvek je imao vremena za ,,mladi sve#%% kako je nazivao nas de"u &io je du'ovi# I "es#o se salio,mada je znao da razgovara o vrlo oz$iljnim s#varima !jegov glas je $io #i' I smiren ,a pri"e koje je pri"ao $ile su veoma znamljive (ose$no o nekim li"nos#ima I dogadjajima koje su o$elezile nasu srpsku is#oriju )ednom prilikom mi je pri"ao o Vuku Karadzi"u ,,E,dete mojenije se moglo ni posumljati da ce on,Vuk Karadzic,jednog dana biti najveci reformator srpskog jezika I tvorac jedne od najsavrsenijih azbuka na svetu.Bio je bio je mrsav I bolesljiv ,a otac mu je dao ime Vuk da bi ga se vestice plasile.