You are on page 1of 4

PROCEDURA INMATRICULARE AUTO

Daca Dvs. sau firma in care va desfasurati activitatea a achizitionat unul sau mai multe vehicule din import sau din tara aveti la dispozitie o perioada de 30 de zile pentru a incheia toate formalitatile premergatoare inmatricularii in circulatie. Inmatricularea poate fi de mai multe feluri si anume:  definitiva - care se poate face persoanelor fizice si juridice Romane care isi au sediu (domiciliul) definitiv in Romania  temporara - care se face persoanelor fizice si juridice rezidente in Romania (cu viza de rezidenta sau sedere temporara in tara precum si reprezentantelor firmelor straine in Romania) si care este vala!ila numai in perioada rezidentei e"pirarea acesteia implicind automat si o noua inmatriculare. In aceasta categorie sint incluse si achizitiile de vehicule din import in sistem de leasing e"tern pentru care se intocmesc documente vamale temporare.  provizorie - care se face pe o perioada scurta de timp (30 zile) pentru a avea timpul necesar intocmirii tuturor formalitatilor legale privind inmatricularea. #ceasta nu se prelungeste si nu se acorda decit o singura data la schim!area proprietarului e"pirarea ducind la interdictia circulatiei pe drumurile pu!lice pina la definitivarea uneia din modalitatile de inmatriculare precedente. Inainte de toate tre!uie sa intelegeti si sa respectati urmatoarele reguli: - $oate actele se vor intocmi su! un singur nume. %u se accepta factura de vinzare sau act de vinzarecumparare cu un nume si inmatriculare su! alt nume. - $oate demersurile tre!uiesc facute in ordinea indicata si cu actele cerute de autoritati lipsa unor documente atragind neacceptarea ori respingerea lucrarii sau amenzi si suprata"e.

1. Intocmirea formalitatilor vamale de import.
&entru aceasta la intrarea in tara tre!uie sa cereti autoritatilor vamale fie intocmirea de formalitati vamale definitive fie intocmirea de documente de tranzit vamal spre alt punct vamal din tara. %u treceti frontiera fara a alege una din aceste posi!ilitati deoarece ulterior daca doriti sa inmatriculati vehiculul va tre!ui sa platiti amenzi foarte mari. 'a punctul vamal de frontiera va tre!ui sa prezentati urmatoarele acte: - (artea de identitate din tara de origine (e". $arga - )ranta sau Italia )ahrzeug!rief - *ermania etc.) cu stampila autoritatilor respective ce atesta e"portul si radierea din circulatie - )actura de cumparare originala (sau copie simpla contract leasing in care sa fie specificate datele de identificare ale vehiculului in cazul sistemului de leasing. sau act de vinzare cumparare notarial din tara de origine) (e". +aufertrag - *ermania ) - (ertificatul de miscare ,-R . - (ertificatul de origine ( facultativ pentru second-hand dar o!ligatoriu pentru vehicule noi) - (ertificatul de calitate si no"e ,uro II sau ,uro III cel putin pentru motorul vehiculului - (ertificatul de inmatriculare provizorie internationala eli!erat de autoritatile tarii din care se face importul sau autorizatia de circulatie internationala pentru vehicule noi - #sigurarea internationala valida pentru perioada de vala!ilitate a certificatului de la punctul precedent. 'a definitivarea formalitatilor in afara actelor prezentate mai sus tre!uie sa mai aveti si urmatoarele acte: - Declaratia vamala de tranzit eli!erata de punctul de frontiera - /riginalul si o (opie simpla act aditional la statutul societatii (numai daca vehiculul reprezinta aport la capitalul social al firmei) - /riginalul si o copie simpla cerere de inscriere mentiuni la statutul societatii (numai daca vehiculul reprezinta aport la capitalul social al firmei) - Delegatie din partea firmei (sau din partea proprietarului vehiculului in cazul in care acesta nu se prezinta personal la declararea in vama a vehiculului). &entru firme declarantul tre!uie sa ai!a asupra sa si o stampila a firmei pentru a stampila declaratia de valoare in vama. - (opii dupa certificatul de inmatriculare si inregistrare fiscala firma sau (-I (cod unic de inregistrare fiscala) - %ota de constatare tehnica pentru vama eli!erata de R#R R# dupa ce au fost verificate si constatate datele tehnice si de identificare a vehiculului (vehiculelor) la sediul R#R - Dosarul de e"pertiza tehnica si evaluare eli!erat de un evaluator judiciar sau (orpul ,"pertilor $ehnici

(opie simpla D. original .I. Daca aveti cartea de identitate (vehicule noi importate sau de productie interna pentru care e"ista in fisierele R#R omologari de tip sau serie) pentru folia de secretizare va puteti prezenta la sediul R#R R# cu: .(declaratie vamala de import) . sau act de vinzare cumparare din tara de origine) . individuala c.0./riginalul si o (opie simpla act aditional la statutul societatii (numai daca vehiculul reprezinta aport la capitalul social al firmei) . &entru aceasta tre!uie sa va prezentati la sediul R#R pentru omologarea vehiculului (vehiculelor) care poate fi: a. #cest dosar se cere de altfel pentru eli!erarea cererii de inscriere mentiuni si actului aditional la statutul societatii (in cazul in care vehiculul este aport la capitalul social). Nota (ene) puteti sa o!tineti direct de la vinzator cartile de identitate daca acesta este dispus sa faca omologarea sau este reprezentanta straina a unei firme producatoare. A. artizanala daca vehiculul prezinta modificari sau este realizat din su!ansam!le.0.I.2uma adecvata prestatiei. 0ehicule pe an calendaristic) .(opie simpla dupa factura de cumparare (factura proforma in cazul cumpararii in sistem leasing) sau contract de vinzare cumparare .I./riginalul si o copie simpla cerere de inscriere mentiuni la statutul societatii vizate de organul vamal care a facut inscrierea aportului .  O tinerea cartii!"lor# de identitate c$ elementele de %ecretizare aplicate !folie %cotc& c$ &olo'rama RAR#.0. (.(opie simpla act aditional la statutul societatii (numai daca vehiculul reprezinta aport la capitalul .(opie simpla dupa cartea de identitate(fata 1 verso) . de tip (in cazul in care societatea sau persoana respectiva importa un numar mai mare de .(artea de identitate din tara de origine .(opii dupa certificatul de inmatriculare si inregistrare fiscala firma ..(opie simpla dupa factura de cumparare (factura proforma in cazul cumpararii in sistem leasing sau act de vinzare cumparare din tara de origine) sau contract de vinzare cumparare . . In aceste 30 zile va puteti prezenta o singura data la reverificare (platind numai prestatiile pentru care ati fost respins la prima inspectie ) in caz contrar veti plati de doua ori contravaloarea omologarii.D.Delegatie din partea firmei (sau din partea proprietarului vehiculului in cazul in care acesta nu se prezinta personal la omologare si ridicarea documentelor de identitate a vehiculului) .)actura de cumparare originala (sau copie simpla contract leasing in care sa fie specificate datele de identificare ale vehiculului in cazul sistemului de leasing. original (sau chitanta vamala ce atesta intocmirea formalitatilor vamale pentru persoane fizice) .)actura de cumparare originala (sau copie simpla contract leasing in care sa fie specificate datele de identificare ale vehiculului in cazul sistemului de leasing sau act de vinzare cumparare din tara de origine) sau contract de vinzare cumparare . Daca nu urmati pasii: &rogramati vehiculul in preala!il la omologare telefonic sau direct la sediul R#R. &rezentati-va la R#R cu vehiculul in cauza (sau de tipul celor ce urmeaza sa fie omologate de tip) si cu urmatoarele documente: .(opie simpla dupa cartea de identitate de la paragraful precedent (fata 1 verso) .D.(opie simpla D.I.0 !uc.0.Roman. Daca vehiculul in urma verificarii dovedeste ca nu indeplineste conditiile tehnice pentru a fi admis in circulatie aveti la dispozitie 30 zile pentru remedieri.(artea de identitate originala .

1./riginalul si copie simpla ane"a de verificare tehnica a vehiculului eli!erata de R#R . +. &entru persoane fizice alaturi de procura se prezinta si documentele de identitate ale proprietarului (legitimatie provizorie 4 pasaport sau !uletinul de identitate pentru cetateni Romani) .(opie simpla certificat de inmatriculare firma . . &entru fiecare vehicul tre!uiesc preparate aceste acte (nu se accepta cate o singura copie sau delegatie pentru mai multe masini). Completarea %i o tinerea vizei Admini%tratiei *inanciare pe fi%a de inmatric$lare.I. la termenul dat de catre functionarul administratiei financiare ridicati fisa de inmatriculare cu stampila de luare in evidenta si plata a ta"elor pentru anul in curs.0.(opie legalizata si o copie simpla D.)isa de inmatriculare auto cu viza administratiei financiare .(arte de identitate cu folia de secretizare aplicata .I.(opie simpla dupa factura de cumparare (factura proforma in cazul cumpararii in sistem leasing) sau contract de vinzare cumparare .(opie simpla contract leasing in care sa fie specificate datele de identificare ale vehiculului in cazul sistemului de leasing .Declaratie de impozitare completata si stampilata (se procura formularul tip in preala!il tot de la administratia financiara cind se calculeaza si sumele ce tre!uiesc varsate ca impozite si ta"e pentru vehiculul in cauza) . Prezentati"va la %edi$l (ri'azii de Politie R$tiera a Capitalei c$ $rmatoarele acte) .(opie asigurare prin efectul legii (deoarece originalul tre!uie sa ramana la utilizatorul masiniisofer) . &entru aceasta: A.social al firmei) si cerere de inscriere mentiuni la statutul societatii vizate de organul vamal care a facut inscrierea aportului. .(opie certificat de inmatriculare firma .Delegatie (procura notariala) din partea firmei (sau din partea proprietarului vehiculului in cazul in care acesta nu se prezinta personal la depunerea si ridicarea documentelor de identitate a vehiculului). completati-o prin dactilografiere folosind cartea de identitate si certificatul de inmatriculare al firmei (de preferat la un !irou specializat in perimetrul politiei) C.(opie simpla dupa D.(hitanta de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare . &olitistul de la ghiseul de inmatriculari va va preciza cand sa ridicati actele si numerele.(opie simpla cod fiscal firma . -driste) sau de la !irourile de copiat acte din acest perimetru (.(opie ordin de plata sau chitanta de plata a ta"elor (impozitului pe mijloace de transport) pentru anul in curs sau contravaloarea sumei respective .)isa de inmatriculare auto completata . 2ocietati comerciale).Delegatie1cerere de sta!ilire a ta"elor pe mijloacele de transport (numai ptr. procurati fisa tip de inmatriculare de la 3rigada de &olitie Rutiera a (apitalei (2tr.(hitanta de plata a ta"ei de inmatriculare Daca doriti vreun numar1numere preferential mai intai tre!uiesc rezervate numerele preferentiale apoi va prezentati pentru inmatriculare. prezentati-va la sediul administratiei financiare de sector cu urmatoarele acte: . D.(opie cod fiscal firma .(opie simpla act aditional la statutul societatii (numai daca vehiculul reprezinta aport la capitalul social al firmei) si cerere de inscrieri mentiuni la statutul societatii .(opie simpla fata-verso dupa cartea de identitate .0.(opie legalizata dupa factura de cumparare (numai daca provine din strainatate) (copie legalizata contract leasing din care sa reiasa datele de identificare a vehiculului si copie simpla factura proforma) (sau contract de vinzare cumparare original toate cele trei pagini) . &entru ridicarea actelor va este necesara o noua delegatie (sau procura notariala) din partea .

.proprietarului si !uletinul de identitate al Dvs. In aceast material sint prezentate toate situatiile posi!ile de inmatriculare insa pentru o anumita situatie se prezinta actele adecvate (e". (opii certificat de inmatriculare firma si cod fiscal ce nu e"ista in cazul persoanelor fizice).