You are on page 1of 1
PEJABAT PELAJARAN DAERAH BATANG PADANG JALAN PAHANG, 35OOO TAPAH, PERAK DARUL RIDZUAN. PORTAL : http ://www.ppdbatangpadang.edu. my Telefon Faks : : 05-401 1363 05-401 3527 05-401 8701 Tarikh Semua Pengetua, Sekolah Menengah Daerah Batang Padang. Tuan, Ruj. Kami: PPD.BP.0AA5/0A1( QE Julai 2A13 : 03) 26 SyaaOan 1434 H MESYUARAT PENYELARASAN PROGRAM PANITIA IIIIATA PELAJARAN DAERAH MATA PELAJARAN MATEMATIK TAilIBAHAN SEKOLAH HENENGAH DAERAH BATANG PADANG BIL.1'2013 Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa mesyuarat yang tersebut di atas akan diadakan mengikut ketentuan berikut: Tarikh Masa Tempat Pakaian 15 JULA| 2013 (lSNlN) 2.30 petang. Bitik Gerakan , SMK Bandar Behrang 2020 Pakaian Kerja Sehubungan dengan itu, kerjasama tuan dipohon untuk membenarkan Ketua Panitia mata pelajaran yang berkenaan di sekolah tuan untuk hadir ke mesyuarat tersebut bagi membincangkan perkara-perkara dalam agenda seperti berikut: 3. 3.1 3.2 3.2 3.3 3.4 Ucapan Pengerusi Pembentangan Analisis SPM tahun 2012 Headcount dan AR2 2013 Program Peningkatan Akademik Tahun 2013 Hal-hal lain 4. Kerjasama tuan juga dipohon untuk mengingatkan Ketua Panitia supaya menghantar email post mortem analisa peperiksaan SPM tahun 2412, headcount dan program peningkatan akademik mata pelajaran Matematik Tambahan kepada alamat norisha0l 1 1@omail.com pada atau sebelum 12 Julai 2413. 5. Jika ada sebarang pertanyaan, sila hubungi Pengerusi Panitia Mata Pelajaran Daerah (d/a SMK Bandar Behrang 2A2O ), Puan Pn. Nor lsmah lsa di talian 019- 7555040" Perhatian dan kerjasama tuan sangat dihargai dan diucapkan terima kasih. Sekian, terima kasih, UNTUK NEGARA' b.p Pegawai Pelajaran Daerah "CINTAILAH BAHASA KITA" (Sila catatkan ruiukan iabatan ini apabila berhubung)