Cara menyedia Ikan Tahai (Ikan yang disalai) 1. Cara Pertama a.

Makan begitu sahaja setelah dibuka kulitnya dan dibuang tulangnya. 2. Cara Kedua a. Makan begitu sahaja setelah dibuka kulitnya dan dibuang tulangnya. b. Boleh di i ah dengan sos !edas mengikut itara masing"masing. #. Cara Ketiga (Masak $u!) a. Tan!a membuka kulit ikan% & membuang kulit ikan. b. Masukkan ramuan untuk membuat su! ayam% (ala"ala membuat su!) tan!a su! bunjut. . $udah su! mendidih% masukkan ikan ke dalam su! sehingga ikan masak. '. Cara Keem!at (Masak $ambal) a. Tumis bahan"bahan untuk membuat sambal (ter!ulang ikut itarasa) b. Kulit Ikan !erlu dibuang% (masak sama ada dengan menghan urkan isi ikan & ikan hanya dibuang tulang) Kalau ada !ertanyaan% sila hubungi saya kerana saya bukan !andai tulis rese!i. Masak !andai la(..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful