TAJUK KAJIAN KES

:

Ketua Kampung merupakan tokoh terpenting bagi sesebuah kampung. Buktikan.

PROSES PELAKSANAAN LANGKAH 1 : PENYATAAN MASALAH 5.1 Tokoh-tokoh Terbilang

LANGKAH 2 : OBJEKTIF KAJIAN Objektif kajian ini adalah untuk membolehkan murid : 1. Mengenali Ketua Kampung. 2. Mengetahui tugas-tugas Ketua Kampung 3. Menyatakan sumbangan Ketua Kampung 4. Menyenaraikan kejayaan yang dicapai semasa menjadi Ketua Kampung PERANCANGAN GURU  Tempoh masa  Secara berkumpulan  Kaedah kajian  Hasil kajian

: 2 minggu : 3 orang : Kaedah temubual : Laporan bertulis

kesimpulan . hasil dapatan.  Merangkumi tajuk kajian. LANGKAH 5 : LAPORAN KAJIAN Laporan : Laporan bertulis Hasil Laporan :  Mengandungi 1 hingga 5 halaman.LANGKAH 3 : RUJUKAN SUMBER   Temubual ( Ketua / penduduk kampong) Borang soal selidik LANGKAH 4 : ANALISIS DATA Banding beza hasil dapatan daripada borang soal selidik dan temubual. pendahuluan.

3. 2.TAJUK KAJIAN KES : Nama Melaka dikatakan berasal dari nama sebatang pokok. Buktikan. Buktikan. PROSES PELAKSANAAN LANGKAH 1 : PENYATAAN MASALAH Nama Melaka dikatakan berasal dari nama sebatang pokok.Mengetahui asal usul nama Melaka. LANGKAH 2 : OBJEKTIF KAJIAN Objektif kajian ini adalah untuk membolehkan murid : 1. Senaraikan asal usul nama Melaka. .Mencari sumber bagaimana Melaka mendapat nama. Kenalpasti nama yang betul. Soalan ransangan: 1. Bagaimanakah Melaka mendapat nama? 2.

hasil dapatan.  Merangkumi tajuk kajian. pendahuluan. kesimpulan .PERANCANGAN GURU  Tempoh masa  Secara berkumpulan  Kaedah kajian  Hasil kajian : 2 minggu : 3 orang : Kaedah temubual : Laporan bertulis LANGKAH 3 : RUJUKAN SUMBER   Laman sesawang Buku sejarah LANGKAH 4 : ANALISIS DATA Banding beza hasil dapatan daripada sumber rujukan. LANGKAH 5 : LAPORAN KAJIAN Laporan : Laporan bertulis Hasil Laporan :  Mengandungi 1 hingga 5 halaman.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful