Kratak Kurs Tehnologije Brendinga

Kome je kurs namenjen? Kurs je namenjen mladim ljudima koji su za sebe izabrali marketing i kao životni poziv i kao dugoročan izvor prihoda. Naša namera je da im ponudimo savremena međunarodna tehnološka znanja, teoriju i praksu brendinga, sve ono što je neophodno da bi lično bili uspešni u konkurentnijim vremenima koja neposredno predstoje.

Predmet, Cilj i Metod: Brending je disciplina kroz koju se artikuliše dinamika političke ekonomije kolektiva radne organizacije, tržišta i društva u kome je brend operativan. Ta kompleksna jednačina kroz brending proces dobija jedinstveno rešenje: grafičko ili verbalno, slikovno ili tekstualno, statično ili dinamično... Cilj kursa je da polaznicima pruži teorijska i praktična znanja i veštine koja prevazilaze dnevno-operativne zahteve neposrednog rada u preduzeću. Metod: KKTB nije klasična škola već omogućuje sasvim konkretna znanja sa mnogobrojnim primerima iz prakse, o kojima se kasnije iscrpno debatuje. Predavanja su koncipirana tako da prenesu najsavremenija znanja, alate i matrice, ali isto tako da budu pragmatična zanimljiva, primenjiva i da omoguće mladim kolegama da se pripreme za svoj put u svet brendinga. Predavanja će se obavljati subotom, dok su nedelje rezervisane za diskusije, pitanja, dijalog i prezentacije radova polaznika kursa.

Fokus kursa. Kurs je fokusiran na rad sa robom široke potrošnje (FMCG) i korporativnim brendom. Specijalizovani aspekti kao npr. destination branding biće pomenuti.

Teme koje će se obrađivati: Definicije brenda, osobine brenda, discipline brendinga, četiri tipska pristupa brendingu, faktori uticaja na brend, publike brenda, planiranje tržišta brenda, uvid i dijagnoza brenda, razjašnjavanje ambicija brenda, artikulacija buduće pozicije brenda, key brand interviews, vizuelna revizija, razvoj kreativnih kocepata, brend esencija, tri modela brend platforme, name generation, rafinacija kreativnih koncepata, aplikacija rešenja, tehničke specifikacije, brend guidelines, radne matrice za razvoj brend entiteta, radne matrice razvoj portfolia, remedijalne (korektivne) mere u brendingu, podmlađivanje brenda, repozicioniranje brenda, re-branding, izbor modela brend arhitekture (monolitni, endorsed, stand-alone, hibridni), primarni identifikator brenda, simbolički kapital brenda, definisanje kriterijuma za razvoj arhitekture, finansijska vrednost brenda, vitalnost brenda, erozija autoriteta brenda, psihografska pozicija brenda...

Kada počinje kurs? Kurs počinje sa radom u subotu, 12. IX 2009.

Uslovi za upis polaznika. Idealno: Fakultet ili viša škola, veoma dobro znanje engleskog jezika; maksimum dve godine radnog staža. Biće uzeti u obzir i studenti završnih godina.

Promotivna cena kursa. €60 mesečno.

Koliko traju predavanja i kada se održavaju? 4 meseca, svakog prvog vikenda u mesecu; subotom predavanja (9.00-17.00h), nedeljom radionice (10.00-15.00h). Tokom meseca, jednom sedmično domaći zadaci kroz komunikaciju putem interneta.

Koji će radni materijali biti obezbeđeni polaznicima? Polaznicima će u PDF ili PPT formatu biti stavljeni na raspolaganje svi ključni radni materijali sa definicijama operativnih pojmova, radne matrice, sheme i slično.

Gde će se održavati? U Centru za kulturu Stari Grad, Kapetan Mišina ulica br. 6.

Koliko izostanaka sa predavanje je moguće napraviti? Ni jedan (1 predavanje = 25% programa kursa). Moguć je jedan izostanak sa radionica i diskusija nedeljom, kao i dva propuštena domaća rada. U slučaju više izostanaka organizator nije u mogućnosti da izda certifikat o uspešnom pohađanju kursa.

Kako se vrši plaćanje? Na račun organizatora Kursa ili lično na licu mesta. Kurs je namenjem fizičkim licima te uplate od pravnih lica nisu moguće.

Ko je predavač? Miloš Udovičić: Partner u brending agenciji Switch Partners, 17 godina uspešnog međunarodnog iskustva na globalnim, regionalnim i nacionalnim projektima u Engleskoj, Južnoafričkoj Republici, Ruskoj Federaciji i Srbiji. Radno iskustvo stekao u TheBrandUnion (tada EnterpriseIG), trans:east i Switch. Notable projects:
(godina | brend, vrsta projekta | industrija, naručilac projekta;) 1998 | Fanta, new ID | FMCG, The Coca-Cola Company of Southern Africa (CCSA); 1999 | Coca-Cola, regional brand presence campaign | FMCG, CCSA; 2000 | CorpCapital, new brand ID | banks and finances, Corp Capital; 2001 | Eskom, new brand ID | power utility, Eskom; 2002 | Kellogg’s, localisation of international brands and development of new products | FMCG, Kellogg’s RSA; 2003 | Lion Lager, brand rejuvenation and new ID | FMCG, SAB-Miller; 2004 | Festival City, brand ID | Real estate, Dubai Festival City; 2005 | Ekonomist Media Group, brand repositioning and new ID | Publishing, EMG. 2005/6 | Daviodoff cigarettes, global communication strategy | Tobacco, ITG; 2006 | Daviodoff cigarettes, global brand guide | Tobacco, ITG; 2006 | Hofmann-LaRoche, brend engagement | Pharmaceuticals, HofmannLaRoche Russia;

2006/7 | Inteco, coroprate brand architecture, individual product communication strategy, new ID | Real estate, Inteco; 2007/8 | Zlatno Polje, brand communication strategy | FMCG, Soko Štark; 2008/9 | Mir Detstva, brand repositioning and new IDs | Child care goods, Mir Detstva.

Poruka organizatora: Posledica dugogodišnje hermetičke izolacije našeg društva, privrede i tržišta su endemske pojave u mnogim sferama društvene teorije i prakse. Takvi sklopovi pružali su „genetsku prednost“ u hermetički zatvorenoj sredini, ali se pokazuju inferiornim u kontaktu sa razvijenim, visoko integrisanim, društveno-ekonomskim sistemima. Izvesno je da će dalja integracija Srbije u međunarodne tokove pokazati da ono što je u jednom trenutku bila prednost – u stvari „genetska mana“ koja ugrožava takmičenje i pojedinaca i preduzeća u sve težoj tržišnoj utakmici, sa sve većim, snažnijim, vitalnijim, iskusnijim i mnogobrojnijim učesnicima iz EU, SAD, Ruske federacije, NR Kine... Privreda u Srbiji raspolaže savremenom proizvodnom tehnologijom, a kvalitet robe je u skladu sa najvišim međunarodnim standardima. Međutim, tehnologija kojom se roba pozicionira na tržištu daleko zaostaje za razvojem konkurencije čak i iz neposrednog okruženja (Rumunija, Hrvatska, Slovenija...). Nije potrebno sveobuhvatno istraživanje da bi uočili da inostrane robne marke bez ikakvog otpora prolaze i nezaustavljivo ruše lokalne sisteme vrednosti i autoritete uspostavljene na tržištu robe široke potrošnje. Ista slika je i na tržištu radne snage. U hermetičkoj zatvorenosti društva i tržišta, vremenom su se u domaćoj praksi sedimentirala dva endemska pristupa onome što kolokvijalno nazivamo „marketing“: jedan je statističko-formalni sa fokusom na MS Excel kao jedino sredstvo za rad; drugi je magijskoobredni koji se oslanja na priviđenja, predskazanja i javljanja iz viših sfera. Logika diktira ubrzanu adaptaciju.

Srdačno, Miloš

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful