NOTA MINTA

Rujukan : Tarikh :

Kepada

:

Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kampung Kolam

Daripada : Ketua Panitia Bahasa Inggeris PERMOHONAN MENDAPATKAN BEKALAN BAHAN/PERALATAN BAGI TAHUN 2010
Berhubung dengan perkara di atas, diharap pihak tuan dapat meluluskan permohonan mendapatkan bekalan seperti berikut :Bil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Perihal Barang
Kertas A4 Flash Cards ( Pelbagai Topik ) Plastik Laminate Mahjong Paper Refill Marker Pen-90 ( Whiteboard ) - H,B,M Stapler Gun ( Rapid ) Dawai Pengokot Stapler Gun Cop Nama KP Map Pin

Kuantiti
3 kotak 3 kotak 2 kotak 1 gulung 6 kotak 1 4 kotak 1 12

Anggaran Harga

Tarikh Diperlukan

Peruntukan Subsidiari Matapelajaran Baki Peruntukan Semasa

: : :

Teras Bahasa Inggeris RM

Sekian, terima kasih Yang Benar

Permohonan di atas Diluluskan / Tidak diluluskan

HJ KAMARUDIN BIN HJ ZAINUDDIN Tarikh : Tarikh :

N BAGI TAHUN 2010 an mendapatkan Catatan Oleh Guru Besar Permohonan di atas iluluskan / Tidak diluluskan AMARUDIN BIN HJ ZAINUDDIN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful