SA GUINGONA PARK KITA!

(atong lokal nga bersyon sa ‘EDSA TAYO’ ! to sa ka"lo#an$
Duyog sa lihok-protesta batok sa sistema sa pork barrel ug korapsyon! Karong Sepyembre 11, 2013. Angayan ug makatarunganon nga ipadayon ug palig-onon ang nasugdan nga ‘MILLION PEOPLE MARCH’ didto sa kaulohan ug duyogan kini sa tanang kata han sa nagkalain-laing pro!insya ug r"hiyon ti!uok nasud gumikan sa mga mosunod nga kasamtangang panghita!o# $% ang ‘sp"&ial o 'IP tr"atm"nt’ nga gihatag sa panggamhanang P-noy ngadto sa pugant" nga si (an"t Napol"s) *% ang ala pag!utyag sa nahimong ‘d"al’ !ugti sa pagsur"nd"r ni (an"t Napol"s ngadto kang PNoy) +% ang plano o posi!l"ng paghimo ni (an"t Napol"s isip ‘stat" itn"ss’) ,% ang !akak nga d"klarasyon ni P-Noy sa pag atang sa sa P-A. kay giapil gihapon kinin u!os sa ‘lin" it"m !udg"ting’ sa */$, !udg"t) 0% ang manio!ra sa Mala&anang nga dili hila!tan ang pork !arr"l ni P-Noy nga nagkantidad sa dili moku!os sa Ph,0/ !ilyon ngadto sa kapin usa ka trilyon) ug u!an pa1 Tama na, Sobra na! ang kulang nga serbisyo ug pagpagutom sa kinabag-an! Tama na, Sobra na! ang kabakakan sa gobyerno nga walay pun o kay naglunang sa minilyon o binilyon ang mga kurakot nga pulitiko ug opisyales sa gobyerno! !"#$%&&"' (D%) T* S*#+%' S"!,+#"S!

SUSTENIDONG PAG%I&OK UG PAG'ANTAY! - ang hinanali ug dakung

panginahanglan karon! Aron walay ‘cover-ups’ ug ‘white-washing’ nga manghitabo ug pagseguro nga mataral ug masilotan ang mga kawatan lakip na sa tinguhang marekober o mabawi ang ‘kinulimbat nga binilyong pondo!
GET IN(O%(ED!!! ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) an 'E *OUNTED!!!

PEOPLES’ ALLIANCE AGAINST CORRUPTION- CARAGA

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful