OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV Conferinţa din 25 Decembrie 1979 Câteva aspecte simbolice ale Crăciunului Lectura meditaţiei zilei

. Când copilul Hristos se naşte în sufletul discipolului, spiritele celeste se pun în slujba sa !ste Copilul "e#al, între# Cerul este aici, pentru a$l admira şi a$i oferi tot ceea ce are ne%oie C&iar ceea ce s$a scris în !%an#&elii despre naşterea lui 'isus nu este ade%(rat din punct de %edere istoric, dar este perfect ade%(rat din puct de %edere simbolic şi e)oteric *u e+istat întrade%(r o stea, în#eri, p(stori, o iesle cu un bou, dar nu acest lucru este important Din punct de %edere simbolic acest lucru este ade%(rat, ori de câte ori copilul Hristos se naşte într$ un suflet, steaua se afl( acolo, în#erii cânt(, iar ma#ii %in s($i aduc( ofrande De mai multe ori în cursul istoriei s$a produs acest fenomen, când a %enit pe lume un sal%ator al omenirii 'at( o pa#in( care reflect( fidel )iua de ast()i, 25 Decembrie, s(rb(toarea Cr(ciunului -rebuie s( %( ar(t şi eu c( sunt o %ictim(, deoarece mi se pre)int( pa#ini pe care nu le cunosc şi apoi sunt obli#at s( %( %orbesc despre ele f(r( nici o pre#(tire prealabil(. aşa se întâmpl( mereu /eţi spune c( este foarte simplu, c( pot s( aranje) cum doresc eu lucrurile şi astfel nu %oi mai fi martiri)at Dar eu, prefer acest lucru, %reau s( fiu mereu în faţa surpri)ei, silindu$m( s( m( aflu mereu în ec&ilibru, ca şi acrobatul de la circ 0u toat( lumea accept( nepre%()utul, mai ales c(, în ca)ul nostru, lucrurile trebuie e+plicate într$o desf(şurare lo#ic( şi clar( !u m( e+erse), de ce spuneam c( m( #(sesc într$un circ, pe o sârm(, )i de )i1 2entru a de)%olta ce%a *ceasta este %iaţa, mereu lucruri nepre%()ute 'ar când nu #ândim astfel, s( putem face faţ( unor lucruri teribile, spunându$ne 3aceasta este %iaţa4, atunci trebuie s( ne spunem, 3trebuie s( re)ist(m, s( accept(m şi astfel %om putea a%ansa4 Dar majoritatea oamenilor nu #ândeşte astfel 5amenii #ândesc mereu c( drumul le este pres(rat continuu cu flori, c( %or fi mereu #ratulaţi, c( nu %or e+ista niciodat( critici, accidente, nenorociri. iar când li se întâmpl( ce%a, ei clac&ea)( repede , nu îşi ima#inea)( c( %iaţa este plin( de surpri)e 'at( cum %(d eu lucrurile 2entru a m( e+ersa, %( spun s($mi ale#eţi pa#ini care nu le cunosc, nu le ştiu, dar în câte%a secunde încerc s( m( pre#(tesc. da, în câte%a secunde , dar ru#aţi$%( pentru mine, este foarte delicat( aceast( problem( *cum, în pri%inţa Cr(ciunului, %( mai amintiţi poate, c( a fost prima conferinţ( pe care am f(cut$o %enind din 6ul#aria *poi, a fost ce%a nepre%()ut în acele momente, înainte de a %eni la conferinţ(, am încercat s( sp(l ce%a, l(sând apoi, robinetul desc&is, luându$m( cu treburi 7ora care m( #()duia a %enit puţin mai târ)iu în#ro)it(, spunându$mi c( a a%ut loc o mare inundaţie în cas(, apa cur#ând peste tot, peste %ecinii de la parter. iar eu îmi spuneam ce succes a fost, ce abundenţ(, ce semn fa%orabil8 *m spus, cur#e8 , da, am uitat robinetul desc&is şi apa a n(%(lit peste tot în lipsa mea !ra tocmai )iua conferinţei, 3Dac( nu %( naşteţi din ap( şi din foc $ adic( din spirit $ nu %eţi intra în 9mp(r(ţia Domnului şi nu %eţi dobândi %iaţa %eşnic(4. iar eu m$am oprit asupra apei şi focului, acelor dou( principii, masculin şi feminin, interpretând din punct de %edere astrolo#ic, alc&imic şi cabalistic, ce%a nou De ce am ales astfel1 2entru c( aceasta este semnificaţia Cr(ciunului Cr(ciunul este o s(rb(toare al c(rui sens nu a fost înţeles de foarte mulţi creştini Cr(ciunul repre)int( naşterea Copilulu Di%in, al lui 'isus, Copilul "e#al Dar, ce mister se afl( în spatele acestei naşteri8 7t( scris, 3Dac( nu %( %eţi naşte din ap( şi din foc, nu %eţi intra în 9mp(r(ţia Domnului4 *ici se subînţele#e a doua naştere, fiindc( 'isus %orbind astfel în faţa lui 0icodim, l$a mirat foarte mult pe acesta, care l$a întrebat, 3Cum s( ne mai naştem înc( o dat(, când suntem deja %ârstnici14 !l nu a înţeles foarte bine spusele lui 'isus Conferinţa care trata acest subiect conclu)iona c( trebuie s( se nasc( în noi acest copil care este Hristos şi care poate face minuni, fiind sin#urul care înseamn( cunoaştere şi puritate Dar creştinii nu se prea #ândesc la acest subiect, cum s( ajun#em s( ne naştem a doua oar(

iar nopţile sunt cele mai lun#i. care totuşi se #ândesc la aceste lucruri Da. se #(seau atunci constelaţia 5rion şi cele trei stele care repre)entau pe cei trei ma#i Dac( %$aş %orbi acum din punct de %edere al ec&inocţiilor şi solstiţiilor. cu un bou într$o parte şi un m(#ar într$alta. bineînţeles. aşa se spune c( 'isus s$a n(scut din <ecioar( 'ar sus pe cer. e+ist( cele patru s(rb(tori. Cr(ciunul înseamn( a doua naştere 'ndiferent c( ea se produce într$o iesle. deci a%em mai multe condiţii s( p(trundem în profun)imea fiinţei noastre şi s( #(sim condiţiile propice naşterii copilului 2lecând de la 25 decembrie. înaintea naşterii lui Hristos1 Da. ele r(mân mereu repere astronomice. facem orice. doriţi s( ştiţi dac( 'isus s$a n(scut a doua oar(1 !i bine. dac( doresc s( se asemene lui 'isus. în ple+ul solar se #(seşte ieslea Ce este 25 Decembrie1 !ste constelaţia Capricornului. pe care o aduce a doua naştere1 6ineînţeles. în recule#ere şi în fri#. cunoscute din cea mai îndep(rtat( antic&itate. bote)ul. în )ilele de 22$2: ale lunii martie. recule#erea. meditaţia >nde se #(seşte <ecioara1 De ce se spune c( !l s$a n(scut dintr$o <ecioar(1 7implu.$lea an al %ieţii sale. i$am menţionat şi eu în conferinţele mele Cum s$au n(scut ei pentru a doua oar(1 Cel care nu se naşte a doua oar(. de asemenea simbolurile lui 7aturn. apar alţi curenţi. fiinţe trimise de Cer. ne purific(m. 3*cesta este <iul =eu preaiubit. alte momente Dac( ne oprim apoi asupra laturii simbolice. %iaţa care cur#e. Copilul 'isus a putut s( se nasc( De ce1 Deoarece în timpul anului. pentru a acţiona apoi dup( re#ulile şi le#ile di%ine Cum s( îi facem acum pe creştini s( priceap( c( noi toţi a%em aceeaşi misiune. care repre)int( apa. în întuneric. da. e+traordinare. apa era cea care cur#ea. c(. ne #(sim în ru#(ciune. iar în Capricorn erau lucrurile cele mai #rele. unii din noi se ocup( de altce%a. da. mai ales %ara. se afl( consteleţia <ecioarei. aici sub semnul lui 7aturn. în timp ce iarna multe lucruri se opresc. acum. iar )ilele sunt e#ale cu nopţile. medit(m. în loc s( fi tr(it între# anul pentru a putea primi. e+ist( solstiţiile de %ar( @iulieA şi de iarn( @2B$25 decembrieA . acolo unde se #(seşte momentul pescuitului. deoarece este s(rb(toare şi o s(rb(toare trebuie s(rb(torit(8 Da. ei s$au n(scut a doua oar(. %$am mai spus c( aceştia mai simboli)au splina şi ficatul. nu poate face lucruri celeste. e+ist( munca. acest spirit. ce se #(seşte pe cer1 ?a ascendent. soarele intr( în constelaţia /(rs(torului. care începe s( apar( Deci. pentru a de%eni receptori ai Du&ului 7fânt. la 25 Decembrie. da Când1 9n cel de$al :. pentru a crea reli#ii noi. când a %enit din Himalaia. di%ine 5are discipolii <raternit(ţii pot primi şi ei aceast( fericire. 7fântul =i&ail 7unt lucruri e+traordinare de spus în le#(tur( cu aceste s(rb(tori. 7fântul 'on. la ori)ont. Cr(ciunul. 7oarele se #(seşte în Capricorn. când 'isus le spunea discipolilor s(i c( acum sunt pescari 9n /(rs(tor. au e+istat 'niţiaţi înaintea %enirii lui 'isus. buni de puşc(rie. consideraţi nebuni. cînd )ilele sunt cele mai scurte din an. din 'ndia şi când a fost bote)at în apa 'ordanului de c(tre 'oan 6ote)(torul. numai eforturi şi renunţ(ri nu dorim s( facem ca s( ajun#em aici !+ist( foarte puţini oameni. )ilele cresc. beau. în care 9mi #(sesc pl(cerea4 *poi 'isus a început s( fac( lucruri e+traordinare. acti%itatea. în aceste #rote şi iesle. moment în care asupra lui s$a coborât Du&ul 7fânt *ici este a doua naştere a lui 'isus 7e menţionea)( în c(rţi c(. apoi. de a ne naşte a doua oar(1 0u. citim. aceast( scânteie. în aceste subterane. în animalitate. atunci s$a au)it o %oce din cer care spunea. ai lui Hristos dac( %reţi !ste posibil Dar. ei m(nânc(. 2aştele. astrolo#ice Ce sunt ec&inocţiile1 7oarele se afl( într$un anumit punct pe cer. în Capricorn. iar toamna. în 6erbec şi ale lunii septembrie în 6alanţ(. nu ne #ândim la aşa ce%a. ei trebuie neap(rat s( se nasc( pentru a doua oar( *cum. eu %$am e+plicat c( a doua naştere se face în ple+ul solar. peşterile. în emisfera nordic(. ce%a pentru binele omenirii Dac( şi creştinii doresc acest lucru. acest lucru ne %a lua ce%a timp. în meditaţie. acest lucru se întâmpl( prim(%ara şi toamna. m( întreb unde au #(sit 'niţiaţii aceste simboluri. ne ru#(m. de ce nu ne #ândim noi la toate aceste lucruri1 9n loc s( ne pre#(tim pentru a doua naştere.-rebuie s( re#(siţi aceste conferinţe *cum. iar aceasta simboli)ea)( mereu munţii. dar pe scurt %( pot spune c( 7oarele intr( apoi în constelaţia 2eştilor. dac( m( opresc asupra laturii simbolice. petrec. pentru asta lucr(m aici. pentru c( la mie)ul nopţii. în acest moment. subteranele şi aici #(sim şi simbolul lui 7aturn 'ar boul şi m(#(ruşul sunt.

se încearc( dominarea elementului aer. nu m$aţi cre)ut. simbolic %orbind. re%elaţii. iar câte%a )ile mai târ)iu urma în%ierea -oate acestea sunt le#ate de latura astrolo#ic( Dac( ar trebui s( ne oprim asupra /(rs(torului. plantele. a%ând 72 de ani. ce%a care era atras de apa care cur#ea Ce s($i faci.. apoi pot apare înflorirea şi creşterea. %iaţa. nu au tr(it în %iaţ( binecu%ântarea de a întâlni modele. oamenii care doreau aceasta a%eau o filosofie deplorabil(. eu nu cunosc nici istorie sau #eo#rafie. descoperiri. nu au a%ut dasc(li buni. nu au înţeles aceste lucruri1 !i îşi spun c( nu merit( s( fii bun. când e+ist( o încrucişare între ecliptic( şi ecuator. se %a #(si orice Când apa cur#e. fiindc( acum ne #(sim în aceast( perioad(. c( e+ista ce%a în mine. ar trebui s( %orbim mult pentru a afla ce înseamn( aceasta. dar esenţial pentru 'niţiaţi a fost apa. 3anul lui 2laton4. nici plante. trebuie s( fiţi atenţi la un sin#ur lucru. el este e+plorat şi se %or face lucruri formidabile cu aerul Dup( aceea. criminali !u le r(spundeam c( cei care judec( aşa şi$au pierdut i)%orul lor interior. pentru c( re)ultatele %or fi ine+primabile. tre)irea conştiinţei. iar ei doreau s($i pedepseasc( pe ceilalţi trebuie s( l(s(m s( ţâşneasc( i)%orul. care nu mai cur#ea Deci. e+traordinare. astfel pentru un sin#ur an. totuşi. de ani tereştri. s( în%(ţaţi ce%a. c&iar dac( ni s$a f(cut cel mai mare r(u posibil. insectele. unii îmi spuneau c( nu merit( s($i iubeşti pe oameni. cultura şi ci%ili)aţia. începând s( urasc( !i se pedepseau pe ei. nici astronomie. rac&etele. tr(im o %iaţ( nou(. a%ioanele. care conduc acum şi care sunt destul de puternice ca s( sc&imbe cursul lucrurilor =( opresc aici. aşa m( #(seau ai mei. acolo unde se #(seşte iubire. re)ultate în toate domeniile. nu ne #ândim decât s($i lumin(m pe oameni. când apa dispare. fiindc( au fost ji#niţi şi s$au înc&is în ei. dar esenţialul înseamn( iubirea. eu cred c( este bine s( puteţi capta toate aceste emanaţii în c&ip armonios şi binef(c(tor *ltminteri. c( ei sunt r(i. mari descoperiri. înnot(m în lumin(. acum. %or ap(rea alte elemente . adic( #ândurile cele mai bune. iubirea Deoarece. p(s(rile. mai inteli#enţi. astfel %om în%in#e orice Cum se face c( oamenii cei mai erudiţi. mai înţelepţi. de$ abia ieri. adic( cele 12 semne ale Dodiacului. da.'at( cum plasau 'niţiaţii moartea şi în%ierea. %enind într$o şcoal( iniţiatic(. la fel ca armele sofisticate. ea a ap(rut sub semnul /(rs(torului. %$am mai spus$o de atâtea ori. s($i înc(l)im >neori apar anumite posibilit(ţi peste limita normal(. sentimentele cele mai bune. bineînţeles. adic( cât durea)( fiecare semn.. apa care cur#e . ei nu mai a%eau nimic. dar %oi aţi )âmbit. dac( nu suntem în armonie. prin apariţia %apoarelor. inundaţii şi tot soiul de e%enimente datorate lui 7aturn şi >ranus. ultimii care r(mân sunt arborii. pentru a stimula omenirea 9n /(rs(tor se %or produce destule lucruri. ci%ili)aţii şi culturi care apar în jurul apei 'at( consecinţele. trepidaţia. nici psi&olo#ie. apa care cur#e din abundenţ( pentru a însufleţi. apa domin(8 'at( de ce simbolul celor dou( mâini prin care cur#e apa. arbuştii. de ani. deoarece mai sunt foarte multe de spus =erit( ca discipolul s( înţelea#( bine importanţa Cr(ciunului şi s( fac( toate eforturile pentru a doua naştere. fiecare #rad în )odiac. etc . sursa. inspiraţiile cele mai reuşite. când eşti n(scut sub semnul /(rs(torului. sub semnul /(rs(torului. nelimitate. înseamn( aproape 25 . este simbolul /(rs(torului. %iaţa care cur#e. în timp ce ceilalţi continuau s( m(nânce. iar constelaţia sa %a juca un rol e+cepţional în aceast( epoc(. ea însemnând crucificarea. de apro+imati% 21B. apar posibilit(ţi noi. în funcţie de sosirea soarelui la 22 martie. dac( nu ştim s( ne acord(m la aceşti curenţi. animalele. s( fii fericit şi astfel îşi înc&id sufletul *ceasata do%edeşte faptul c( ei nu au trecut printr$o şcoal( iniţiatic(. când s$a reuşit dominarea elementului ap(. s($i ajut(m. oamenii. alalt(ieri . totul dispare . e+emple. toate celelalte lucruri pot %eni. s( bea. dar ade%(raţii 'niţiaţi au c(utat mereu 'ubirea. puteri. dar şi ei se %or stin#e încet în lipsa apei Deseori. farfuriile )bur(toare 9nainte era semnul 2eştilor. pri%ind limpe)imea şi puritatea apei Ce înseamn( aceasta1 *m înţeles$o prea târ)iu. da. suntem plini mereu de iubire şi bun(tate. eu cunosc numai un sin#ur lucru Când a%eam 5$C ani r(mâneam ore între#i minunându$m( şi pri%ind apa care ţâşnea din p(mânt. este %iaţa. ei şi$au dorit s( fie proprii lor maeştri şi astfel s$au distrus Dac( %reţi. /(rs(torul nu este de loc milos şi iert(tor. ci %a tulbura şi %a r(sturna totul în cale /edeţi ca)ul bombei atomice. un entu)iasm interior. aceasta este semnificaţia unui an solar Dar cum ne afl(m în /(rs(tor. nici anatomie sau fi)iolo#ie.$21C. nu întâmpl(tor. %in s( se instale)e împrejur.

şi nu m( lipsi de prea mult. ade%(rate. ei bine. dar unii dintre %oi se #ândesc. s( spunem totuşi câte ce%a Cum se numeau cei trei ma#i1 7unteţi la curent. trei ţ(ri -oate e%enimentele de acolo. Doamne. aceste lucruri ne %or duce departe Dar. c&iar şi 9n%ierea. nu trebuie s($i mai numesc !i.Dac( ar trebui s( %( e+plic unde se #(seşte 'rod şi cum se numeau ma#ii. sunt însemnate în latura astrolo#ic( Dar. ajun#e pentru moment -oate acestea sunt lucruri preţioase. ca s( nu m( re%olt . Easpar. nu$i aşa1 Deci. da. =elc&ior De unde %eneau ei1 Din =esopotamia. iniţiatice. acum. din ce ţ(ri %eneau. dac( eu îi mai ştiu1 2entru a %( do%edi aceasta. ca s( nu -e uit. 6alta)ar. iat($i. din 2ersia. din !tiopia. totul este simbolic D"*E57-!* D! D>=0!D!> "!D5?/F -5*-! 2"56?!=!?! >n minut de meditaţie "u#(ciune. nu$mi da prea mult. nimic nu este întâmpl(tor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful