Pelaziman klasikal dan operan Apa yang menarik sekali dengan pelaziman klasikal adalah ia telah ditemui secara

tidak sengaja oleh seorang ahli fisiologi, Ivan Pavlov. Dia mempelajari kaedah pembelajaran ini ketika sedang melakukan uji kaji secara sistematik dan saintifik (baca kejam!" terhadap sistem penghadaman anjing. #etika melakukan uji kajinya, dia akan meletakkan serbuk daging ke mulut beberapa ekor anjing. $iub untuk mengumpul air liur pula disambungkan ke dalam mulut anjing%anjing ini. Dia mula sedar baha&a anjing%anjing ini akan mengeluarkan air liur sebelum dia memberi serbuk daging kepada mereka. #emudian, anjing%anjing ini akan mengeluarkan air liur sebaik sahaja mereka yang ditugaskan untuk memberi mereka makan masuk ke dalam bilik uji kaji. Apabila melihat fenomena ini, dia mula melupakan tentang uji kaji sistem penghadapannya lantas memulakan kajian kepada apa yang kini dikenali dengan nama kajian Pelaziman #lasikal (dia seterusnya menggunakan loceng untuk uji kajinya ini".

Sebelum Pelaziman RTT (makanan) ------> GTT (keluar air liur) RT (loceng) ------> Tak ada GT (air liur tidak keluar) Semasa Pelaziman RT (loceng) + RTT (makanan) -----> GTT (keluar air liur) Selepas Pelaziman RT (loceng) -------> GT (keluar air liur) *** Kekunci RTT ! Rangsangan Tak Terlazim ("nconditioned Stimulus) RT ! Rangsangan Terlazim (#onditioned Stimulus) GTT ! Gerak $alas Tak Terlazim ("nconditioned Response) GT ! Gerak $alas Terlazim (#onditioned Response)

alas $ak $erlazim adalah trauma. *angsangan $ak $erlazim dalam hal ini adalah peristi&a ()(.alas $erlazim. akan panik jika mereka mengalami gangguan elektrik di &aktu malam (kerana inilah yang telah berlaku apabila tercetusnya peristi&a ()( dahulu % kegelapan telah menyelubungi #ota 'endayu diikuti dengan satu letupan yang maha dahsyat telah menyebabkan banyak bangunan musnah di daerah Accra". +erak . Pelaziman operan merupakan kaedah pembelajaran yang agak sama dengan apa yang telah dibincangkan sebelum ini. murung. Ia adalah satu kaedah pembelajaran melalui tindakan kepada apa yang harus kita hadapi di sekeliling kita. Di dalam hal ini. rasa takut. iaitu panik. . kegelisahan dan beberapa lagi emosi negatif. penduduk%penduduk #ota 'endayu yang mengalami gangguan trauma setelah mengalami peristi&a ()( secara peribadi. +angguan elektrik bermula sebagai *angsangan $erlazim akhirnya mampu mengakibatkan +erak . 'ebagai contoh.Penemuan ini digunakan untuk menyokong satu idea yang menyatakan baha&a kita akan melahirkan tindak balas kepada stimulus yang tidak bersifat semula jadi. kita dapat mentafsirkan baha&a segelintir &arga 'endayu yang takut akan berlakunya gangguan elektrik (malah kegelapan % *angsangan Am" akibat Pelaziman .