KERJASAMA ANTARA KAUM KE ARAH KEMERDEKAAN

KE ARAH MENCAPAI PERPADUAN KAUM

KERJASAMA KE ARAH BERKERAJAAN SENDIRI

PENUBUHAN JAWATANKUASA ANTARA KAUM USAHA PARTIPARTI POLITIK MEWUJUDKAN PERPADUAN KAUM PENDIDIKAN ALAT PANDUAN

KEMERDEKAAN

-SISTEM AHLI -KELONGGARAN SYARAT KERAKYATAN PERSEKUTUAN -PARTI PERIKATAN -PILIHAN RAYA MAJLIS BANDARAN -PILIHAN RAYA NEGERI -PILIHAN RAYA MAJLIS -PERUNDANGAN PERSEKUTUAN

DATO’ ONN BIN JAAFAR BAPA PERPADUAN MALAYSIA

PENUBUHAN COMMUNITY LIAISON COMMITTEE (CLC) JAWATANKUASA HUBUNGAN ANTARA KAUM
• • • AWALNYA, DIANGGOTAI KAUM MELAYU DAN CINA OGOS 1949 DIANGGOTAI OLEH WAKIL DARIPADA KAUM INDIA, CEYLON, SERANI DAN EROPAH. PENASIHAT > SIR MALCOM MACDONALD (GABENOR JENERAL ASIA TENGGARA) PENGERUSI > DATO’ E.E.C THURAISINGAM

• •

RUNDINGAN BERJALAN > 2 TAHUN HASILNYA > (1) UMNO MENGEMUKAKAN MEMORANDUM MEMPERTAHANKAN KETUANAN MELAYU (2) CLC MENOLAK TUNTUTAN UMNO, KOMPROMI DIBUAT DI MANA :

• •

SYARAT KERAKYATAN PERSEKUTUAN DILONGGARKAN. BANTUAN EKONOMI DAN PELAJARAN KEPADA ORANG MELAYU. PILIHAN RAYA DIADAKAN DI PERINGKAT MAJLIS BANDARAN, NEGERI DAN MAJLIS PERUNDANGAN PERSEKUTUAN. SISTEM PENDIDKAN BARU DIBENTUK YANG MEWAJIBKAN BAHASA MELAYU DAN INGGERIS > BAHASA PENGANTAR.

• •

DILAKSANAKAN SELEPAS 1951 MENUNJUKKAN KERJASAMA KAUM UNTUK MENCAPAI KEMERDEKAAN

PERANA N JA WAT ANK UASA HUB UN GAN AN TARA KAUM ( CLC)
  DITUBUHKAN UNTUK MENCARI PENDEKATAN KE ARAH PERPADUAN DIANGGOTAI PEMIMPIN PARTI-PARTI POLITIK PELBAGAI KAUM

SUMBANGAN CLC

    

SYARAT KERAKYATAN DILONGGARKAN (KOMPROMI) MENDESAK BRITISH MENGADAKAN PILIHAN RAYA. PELUANG KEPADA ORANG BUKAN MELAYU BERPOLITIK ORANG MELAYU TERLIBAT DALAM PERDAGANGAN DAN INDUSTRI MEMUPUK PERSEFAHAMAN PEMIMPIN-PEMIMPIN

PERKEMBANGAN PARTI-PARTI POLITIK
11 MEI 1946 UNITED MALAYA NATIONAL ORGANIZATION (UMNO)

⇒ DATO’ ONN BIN JA’AFAR
   MEMBUKA KEAHLIAN UMNO KEPADA BUKAN MELAYU MELONGGARKAN SYARAT KERAKYATAN. MENCADANGKAN SISTEM AHLI

⇒ TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA AL-HAJ
 MENUBUHKAN PARTI PERIKATAN.  KEAHLIAN : ORANG MELAYU / BUMIPUTERA SABAH DAN SARAWAK MENENTANG MALAYAN UNION, BERJUANG MENUNTUT KEMERDEKAAN

8 OGOS 1946 MALAYA INDIAN CONGRESS (MIC)

⇒ K.L DEVASER     MENJAGA KEPENTINGAN ORANG INDIA. DISOKONG OLEH KONGRES KEBANGSAAN INDIA DIGERAKKAN GOLONGAN PROFESIONAL MENYOKONG PERJUANGAN DATO’ ONN JA’AFAR DAN IMP TENTANG KERJASAMA KAUM DALAM SESEBUAH PARTI PERINGKAT AWAL PARTI : KURANG MENDAPAT SOKONGAN KAUM INDIA 1955, MENYERTAI PERIKATAN

8 OGOS 1946 THE MALAYA CHINESE ASSOCIATION (MCA)

GOLONGAN PENIAGA DAN PENGUSAHA LOMBONG, KOLONEL LEE HAU SHIK DAN LEONG YEW KOH. PRESIDEN : TAN CHENG LOCK. MENJAGA KEPENTINGAN ORANG CINA BANYAK MEMBANTU BRITISH MEMERANGI PKM MEMBANTU PENDUDUK KAMPUNG BARU. PENUBUHANNYA DIHARAPKAN BRITISH MENYOKONG PERJUANGAN DATO’ ONN JA’AFAR DAN IMP TENTANG KERJASAMA KAUM DALAM SEBUAH PARTI MENYOKONG TUNKU ABDUL RAHMAN MEMBENTUK PARTI PERIKATAN

     

SEPTEMBER 1951 INDEPENDENCE OF MALAYA PARTY (IMP)    DATO’ ONN JA’AFAR. PARTI PELBAGAI KAUM. USAHA MEWUJUDKAN PERPADUAN :

 

MENEGAKKAN KONSEP KERJASAMA KAUM DALAM SATU PARTI MEMBUKA KEAHLIAN KEPADA SEMUA KAUM

 GAGAL MENDAPAT SOKONGAN UMNO.  MENUBUHKAN IMP  MENDADAT SOKONGAN AWAL DARI PELBAGAI PARTI DAN PERTUBUHAN BUKAN KERAJAAN (NGO)  KALAH PILIHAN RAYA 1952

FEBRUARI 1954 PARTI NEGARA     DATO’ ONN JA’AFAR. PERSEDIAAN MENGHADAPI PILIHAN RAYA 1955 KEMBALI MEMPERJUANGANKAN KEPENTINGAN ORANG MELAYU. USAHA MEWUJUDKAN PERPADUAN :   TERBUKA KEPADA SEMUA KAUM. MENERIMA KERAKYATAN ‘JUS SOLI’ DENGAN SYARAT IBU ATAU BAPA TELAH MENJADI WARGANEGARA MELAYU

 

KALAH DALAM PILIHAN RAYA UMUM 1955 DIBUBARKAN.

24 NOVEMBER 1954 PARTI ISLAM SEMALAYA (PAS)

• • •

MENGAMBIL ALIH PERJUANGAN HIZBUL MUSLIMIN (MAC 1948) HAJI AHMAD FUAD HASSAN DIGANTIKAN DOKTOR BURHANUDDIN AL-HELMI USAHA MEWUJUDKAN PERPADUAN :   MEMBUKA KEAHLIAN PARTI KEPADA SEMUA ORANG ISLAM TANPA MENGIRA KAUM MENYERTAI KONVENSI NATIONAL TAJAAN UMNO (1954)

• •

PERJUANGAN MENUBUHKAN PERJUANGAN NEGARA ISLAM KALAH DALAM PILIHAN RAYA 1955

STRATEGI KE ARAH KEMERDEKAAN

PEN DIDIKA N S EBA GA I AL AT PER PAD UA N
• SISITEM PENDIDIKAN MERUPAKAN SATU CARA UNTUK MELAHIRKAN PERPADUAN DI ANTARA KAUM TERDAPAT LIMA JENIS SISTEM SEKOLAH IAITU :
     SEKOLAH AGAMA ISLAM SEKOLAH VERNAKULAR MELAYU SEKOLAH VERNAKULAR CINA SEKOLAH VERNAKULAR TAMIL SEKOLAH ALIRAN INGGERIS

1) SEKOLAH VERNAKULAR MELAYU
BAHASA PENGANTAR > BAHASA MELAYU DIBIAYAI OLEH BRITISH DIBINA DILUAR BANDAR PERSEKITARAN BELAJAR DAIF PENGAJIAN HANYA PERINGKAT SEKOLAH RENDAH BERPELUANG MENLANJUTKAN PELAJARAN KE MAKTAB PERGURUAN SULTAN IDRIS (MPSI) TIDAK BERPELUANG MENJAWAT JAWATAN TINGGI

3) SEKOLAH INGGERIS

BAHASA PENGANTAR > BAHASA INGGERIS DITUBUHKAN ABAD KE-19 DIAMBIL ALIH BRITISH DIDIRIKAN DI KAWASAN BANDAR-BANDAR BOLEH MELANJUTKAN PELAJARAN KE PERINGKAT KOLEJ DAN UNIVERSITI DALAM DAN LUAR NEGARA BERPELUANG MENJAWAT JAWATAN TINGGI DIPANDANG TINGGI MASYARAKAT

2) SEKOLAH AGAMA ISLAM

BAHASA PENGANTAR > BAHASA MELAYU ATAU BAHASA ARAB DIBIAYAI SENDIRI BEBAS KAWALAN BRITISH SEKOLAH PONDOK, MADRASAH, SEKOLAH AGAMA RAKYAT, DAN SEKOLAH AGAMA PENGAJIAN PERINGKAT RENDAH DAN MENENGAH BERPELUANG MELANJUTKAN PELAJARAN KE INDONESIA, MESIR DAN INDIA

4) SEKOLAH TAMIL

SUKATAN PELAJARAN, SISITEM PENDIDIKAN INDIA DITUBUHKAN OLEH PIHAK ESTET GURU DIBAWA MASUK DARI INDIA PENGAJIAN PERINGKAT RENDAH SAHAJA KURANG MENDAPAT SAMBUTAN TIDAK BERPELUANG MENDAPAT PEKERJAAN BERGAJI LUMAYAN

5) SEKOLAH CINA

SUKATAN PELAJARAN, SISTEM PENDIDIKAN CHINA DITUBUHKAN AKHIR ABAD KE-19 DITUBUHKAN PIHAK PERSENDIRIAN DAN PARTI-PARTI POLITIK GURU DIBAWA DARI CHINA MENGEKALKAN IDENTITI KECINAAN BEREMBANG SEBAGAI INSTITUSI ILMU, BUDAYA DAN BAHASA CINA MENDAPAT SOKONGAN PENUH MASYARAKAT CINA

CADA NGA N L APOR AN PEL AJA RAN TA NAH MEL AY U
(1) LAPORAN BARNES 1951
PENDIDIKAN SEKOLAH WAJIB BAHASA PENGANTAR SEKOLAH RENDAH > BAHASA MELAYU DAN BAHASA INGGERIS BAHASA PENGANTAR SEKOLAH MENENGAH > BAHASA INGGERIS

(2) LAPORAN FENN-WU 1951 MENOLAK LAPORAN BARNES DAN MENGEKALKAN SISTEM PENDIDIKAN VERNAKULAR CINA SATU JAWATAN KUASA DI BAWAH DR. W.P FENN DAN DR. WU THE YAO DIBENTUK UNTUK MENGKAJI PENGLIBATAN SEKOLAHSEKOLAH CINA DALAM SISTEM SEKOLAH KEBANGSAAN

(3) ORDINAN PELAJARAN 1952
PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH WAJIB BAHASA PENGANTAR SEKOLAH RENDAH > BAHASA MELAYU BAHASA PENGANTAR SEKOLAH MENENGAH > BAHASA INGGERIS MENGADAKAN SISTEM PEPERIKSAAN SUKATAN PELAJARAN, LATIHAN PERGURUAN, DAN SISTEM NAZIR YANG SAMA

(4) LAPORAN RAZAK 1956
MENGADAKAN SISTEM SEKOLAH UMUM, BAHASA MELAYU > BAHASA PENGANTAR SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH MENGADAKAN SEKOLAH JENIS UMUM, BAHASA CINA, TAMIL, DAN INGGERIS > BAHASA PENGANTAR PENDIDIKAN RENDAH WAJIB BAHASA IBUNDA DIAJAR JIKA ADA 15 ORANG PELAJAR YANG MEMOHON MENGADAKAN SUKATAN PELAJARAN, SISTEM PEPERIKASAAN, LATIHAN PERGURUAN DAN SISTEM NAZIR YANG SAMA

LAHIR SISTEM PENDIDIKAN KEBANGSAAN  TATACARA PENGENDALIAN SISTEM PENDIDIKAN, MENEKANKAN
KESERAGAMAN SUKATAN PELAJARANDAN PENGGUNAAN BAHASA KEBANGSAAN YANG SAMA

PENG ENA LA N SISTEM A HLI ( APR IL 1 95 1 )
DIPERKENALKAN PADA TAHUN 1951 UNTUK MELATIH ORANG MELAYU DAN KAUM LAIN DALAM PENTADBIRAN TANAH MELAYU DICETUS OLEH DATO’ ONN JA’AFAR YANG DISOKONG OLEH PIHAK PESURUHJAYA TINGGI BRITISH DAN MAJLIS RAJA-RAJA MELAYU DILAKSANAKAN PADA BULAN APRIL 1951 HINGGA JUN 1955 SUATU SISTEM PENTADBIRAN YANG BERBENTUK SEBUAH KABINET TANPA PILIHANRAYA

CIRI-CIRI SISTEM AHLI
SATU SISTEM KABINET BAYANGAN YANG TERDIRI DARIPADA BEBERAPA ORANG PEGAWAI DAN TOKOH MASYARAKAT ANGGOTANYA DIKENALI SEBAGAI AHLI PERLANTIKAN DIBUAT OLEH PESURUHJAYA TINGGI BRITISH DENGAN PERSETUJUAN MAJLIS RAJARAJA MELAYU AHLI-AHLI DILETAKKAN DIBAWAH KUASA PESURUHJAYA TINGGI BRITISH AHLINYA TERDIRI DARIPADA 9 ORANG ANGGOTA IAITU 5 ORANG PENDUDUK TANAH MELAYU DAN 4 ORANG PEGAWAI BRITISH. DARIPADA LIMA ORANG PENDUDUK TANAH MELAYU, TIGA DARIPADANYA ORANG MELAYU, SEORANG CINA DAN SEORANG INDIA.

ANTARA ANGGOTA SISTEM AHLI
DATO’ ONN JA’AFAR > AHLI HAL EHWAL DALAM NEGERI (1951–1955) DATO’ MAHMUD MAT – AHLI TANAH, PERLOMBONGAN DAN PERHUBUNGAN (1951-1954) TUNKU YAAKOB ALMARHUM SULTAN ABDUL HAMID HALIM SHAH – AHLI PERTANIAN DAN PERHUTANAN (1951-1955) DATO’ E.E.C THURAISINGAM – AHLI PELAJARAN (1951-1955) DR LEE TIANG KENG – AHLI KESIHATAN (1951-1954)

PADA TAHUN 1955, WAKIL UMNO, DR ISMAIL ABDUL RAHMAN DAN WAKIL MCA, H.S LEE TELAH DILANTIK MENGANGGOTAI SISTEM AHLI

KELO NGGA RAN S YA RAT K ERAKY AT AN PER SEKU TUAN
KUATKUASA UNDANG-UNDANG SESEORANG BOLEH MENJADI RAKYAT MENGIKUT UNDANG-UNDANG YANG TELAH DILULUSKAN.

SYARAT SESEORANG RAKYAT RAJA DIMANAMANA NEGERI MELAYU SESEORANG WARGANEGARA BRITISH DAN KOLONI-KOLONINYA LAHIR DI NEGERI-NEGERI SELAT

PERMOHONAN SESEORANG PERLU MENGISI BORANG KHAS DAN DILULUSKAN KERAJAAN

SYARAT SESEORANG WARGA NEGARA BRITISH DAN KOLONI-KOLONI BERUMUR 18 TAHUN, BERKELAKUAN BAIK DAN BERSEDIA MENGANGKAT SUMPAH TAAT SETIA KEPADA PERSEKUTUAN

NATURALISASI KERAKYATAN DIBERI OLEH PESURUHJAYA TINGGI BRITISH PEMOHONAN DIANGGAP TELAH BERJASA KEPADA TANAH MELAYU.

SYARAT SESEORANG WARGANEGARA BRITISH DAN KOLONI-KOLONI TELAH MENETAP SELAMA 10 TAHUN DARIPADA 12 TAHUN BERTURUT-TURUT

SYARAT KERAKYATAN NEGERI 1951
KUAT KUASA UNDANG-UNDANG • • • ORANG ASLI DI NEGERI-NEGERI MELAYU SESEORANG MELAYU YANG LAHIR DI NEGERI MELAYU SESEORANG BUKAN MELAYU YANG LAHIR DI NEGERI ITU DAN SALAH SEORANG IBU ATAU BAPA LAHIR DI PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

PEMOHONAN • SESEORANG YANG TELAH BERUMUR 21 TAHUN, LAHIR DI NEGERI ITU BERKELAKUAN BAIK, MENGANGKAT SUMPAH SETIA KEPADA RAJA-RAJA DAN KEWARGANEGARAAN ASAL

KESAN
1. PERTAMBAHAN DUA KALI GANDA RAKYAT CINA DAN INDIA DI TANAH MELAYU DALAM TEMPOH SETAHUN MENGGALAKKAN USAHA DAN TOLERANSI KE ARAH PERPADUAN NASIONAL

3.

SEBAGAI GANTI KEPADA KELONGGARAN KERAKYATAN , LEMBAGA PEMBANGGUNAN INDUSTRI DESA (RIDA) DITUBUHKAN TUJUAN > MEMBANTU MENINGKATKAN TARAF SOSIOEKONOMI ORANG MELAYU >SATU CARA MEMUJUK ORANG MELAYU SETUJU DENGAN KELOGGARAN KERAKYATAN KESANNYA – WUJUD KERJASAMA ERAT ANTARA ORANG MELAYU DAN KAUM LAIN

PEMBENTUKKAN PARTI PERIKATAN
SATU USAHA PARTI-PARTI PELBAGAI KAUM UNTUK MEWUJUDKAN KERJASAMA POLITIK MELAHIRKAN PERPADUAN DAN KEHARMONIAN PELABAGAI KAUM DIBENTUK SECARA BERPERINGKAT MENGIKUT KEPERLUAN POLITIK SEMASA

PERINGKAT PENUBUHAN PARTI PERIKATAN 1952-1955

1952

PAKATAN UMNO-MCA DALAM PILIHAN RAYA BANDARAN KUALA LUMPUR MEMENANGI 9 DARIPADA 12 KERUSI SAMBUTAN BAIK MENYEBABKAN RUNDINGAN PAKATAN YANG LEBIH BESAR DI PERINGKAT TANAH MELAYU

1954

KONVENSI NASIONAL DIADAKAN PERIKATAN UMNO-MCA DIBENTUK. KERJASAMA DIPERLUAS KESELURUH PERSEKUTUAN TANAH MELAYU UNTUK MEMENANGI PILIHAN RAYA NEGERI

1955

MIC MASUK PARTI PERIKATAN PARTI PERIKATAN SERTAI PILIHAN RAYA MAJLIS PERUNDANGAN PERSEKUTUAN MENANG 51 DARIPADA 52 KERUSI.

TUNT UTAN KE A RAH P ILIH AN RAYA
PERINGKAT TEMPATAN PILIHAN RAYA MAJLIS BANDARAN (1951-1952) PILIHAN RAYA NEGERI (1954) PILIHAN RAYA UMUM (1955)

PERINGKAT NEGERI

PERINGKAT TANAH MELAYU

KEPENTINGAN PILIHAN RAYA
1) STRATEGI BERKESAN MENDAPATKAN SOKONGAN RAKYAT MENGHAPUSKAN ANCAMAN MEMPERKUKUHKAN FORMULA KE ARAH PERPADUAN NEGARA MENANAM KEYAKINAN TERHADAP PELABUR BRITISH DAN AMERIKA SYARIKAT MEMPERKUKUHKAN SISTEM KEWANGAN BRITISH ‘ BLOK STERLING ‘ MENGUKUHKAN SEMULA KEPENTINGAN EKONOMI BRITISH MENGGALAKKAN PERLAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI

3)

5)

7)

9)

11)

PILIHAN RAYA MAJLIS BANDARAN

SEBELUM MERDEKA • AHLI-AHLI MAJLIS BANDARAN DIPILIH MELALUI PILIHAN RAYA OLEH PENDUDUK BANDAR

1951 • PILIHAN RAYA MAJLIS BANDARAN PERTAMA DIADAKAN MEMBERI PELUANG KEPADA PENDUDUK TEMPATAN MEMILIH PEMIMPIN MEREKA KE ARAH BERKERAJAAN SENDIRI.

SELEPAS ITU • TELAH DIADAKAN DI SETIAP BANDAR BESAR BAGI SELURUH NEGERI PERSEKUTUAN TANAH MELAYU DISEMBER 1951 • PILIHAN RAYA MAJLIS BANDARAN PERTAMA DIADAKAN TEMPAT GEORGE TOWN, PULAU PINANG PARTI RADIKAL MENANG 6 DARIPADA 9 BUAH KERUSI YANG DIPERTANDINGKAN

• •

FEBUARI 1952 • PILIHAN RAYA MAJLIS BANDARAN KUALA LUMPUR UMNO + MCA = BEKERJASAMA DATO’ YAHYA RAZAK TUN H.S LEE (PENGERUSI JAWATANKUASA PILIHAN RAYA BAHAGIAN UMNO KUALA LUMPUR) + (PENGERUSI MCA SELANGOR)

=

MEMENANGI 9 DARIPADA 12 KERUSI

HASIL D AR IPADA K ERJASA MA UMNO DAN M CA
MENYAKINKAN SELURUH PENDUDUK PERSEKUTUAN TANAH MELAYU BUKTI KEMENANGAN UMNO-MCA MEMENANGI 26 DARIPADA 37 KERUSI MAJLIS BANDARAN 1954, LAHIR PERIKATAN UMNO-MCA DI PERINGKAT PUSAT

LOKASI BANDAR DAN NEGERI YANG MENGADAKAN PILIHAN RAYA PERINGKAT MAJLIS BANDARAN DAN PILIHAN RAYA NEGERI

PILIHAN RAYA NEGERI 1954

DIADAKAN UNTUK MEMBERI PELUANG RAKYAT MENENTUKAN KERAJAAN YANG BAKAL DIPERINTAH. PERIKATAN UMNO-MCA MENANG 226 DARIPADA 268 KERUSI NEGERI INI MENUNJUKKAN PENERIMAAN ORANG RAMAI TERHADAP KERJASAMA ANATARA KAUM DALAM POLITIK KEYAKINAN TERHADAP PARTI PERIKATAN BERTAMBAH

PILIHAN RAYA MAJLIS PERUNDANGAN PERSEKUTUAN
1954 >>> SEBUAH JAWATANKUASA PILIHAN RAYA DITUBUHKAN DIANGGOTAI >> PEGAWAI KANAN BRITISH DAN WAKIL PARTI POLITIK PERUNTUKAN JUMLAH KESELURUHAN ANGGOTA MPP >> 100 KERUSI 52 KERUSI DIPILIH MELALUI PILIHAN RAYA DAN 48 AHLI MPP DILANTIK OLEH PESURUHJAYA TINGGI BRITISH (CADANGAN JAWATANKUASA) CADANGAN DI ATAS DITENTANG DAN MENUNTUT 3/5 AHLINYA DIPILIH >>> TUNKU ABDUL RAHMAN KE LONDON MEMOHON BRITISH MENDAPATKAN KERUSI PILIHAN RAYA YANG LEBIH, TETAPI GAGAL 15 JULAI 1955 >>> PENAMAAN CALON DIADAKAN KEMUDIAN KEMPEN DIJALANKAN MANIFESTO DIKELUARKAN UNTUK MERAIH SOKONGAN 27 JULAI 1955 >>> PILIHAN RAYA MPP DIADAKAN. 0> PARTI PERIKATAN MENANG 51 DARIPADA 52 BUAH KERUSI

MANIFESTO PARTI PERIKATAN
MENCAPAI KEMERDEKAAN DALAM TEMPOH 4 TAHUN MEWAJIBKAN PENDIDKAN RENDAH MELINDUNGI HAK RAJA-RAJA MELAYU MENAMATKAN DARURAT MENJADIKAN PERKHIDMATAN AWAM BERCORAK TEMPATAN

FAKTOR KEMENANGAN PARTI PERIKATAN

TOLENRANSI

KEBIJAKSANAAN PEMIMPIN

SANGGUP BERKONGSI KUASA

SEPAKAT MENOLAK KOMUNIS

SEMANGAT MENCAPAI KEMERDEKAAN

MANIFESTO PILIHAN RAYA DITERIMA UMUM

SEKIAN RIBUAN TERIMA KASIH KER JAS AM A A NTAR A KAUM KE AR AH KEM ERD EK AAN AHLI :MOHD AZRUL ATAHANASIUS GARCIA NADEEN SERINA

© A LL RI GHT RE SER VE M/ A A/ G N/ S (SMKLT) 2009 KE RJA SAM A AN TARA KAUM KE AR AH KE ME RDEKAA N

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful