FILOZOFIJA U HRVATSKOJ • PHILOSOPHY IN CROATIA

.

Darko Polšek [Principalism and the Reflexive Equilibrium in Bioethics]. Iva Rinčić [Neurocriticism: A Contribution to the Study of the Etiology. Punina osjećaja zadovoljstva i korisnosti]. Tanja Pribeg [Land art i bioetika]. Zoran Todorović. Dragana Nikšić [Implementacija prava pacijenata u zdravstvenim ustanovama]. Organizator: Hrvatsko filozofsko društvo. Emil Kušan [Pobjeda “leptirâ”]. Amer Ovčina [HIV/AIDS – stalna etička dilema]. Roman Paškulin [Right to Choose Healing and Cure]. Livia Pavletić [Istok i Zapad ljudskoga mozga]. Davorka Milat. [Etičke dileme u jedinicama intenzivne internističke terapije]. Vladimir Jelkić [Kakvo znanje trebamo?]. Zvonimir Bošković [Prava pacijenata na primjerenu obaviještenost i odlučivanje]. Teodora Not [Emocionalna nevjera]. Ivan Cifrić [Vrijeme u bioetičkom diskursu]. Phenomenology. . Dejan Donev [Bioetički stav i oponašanje zemlje u tranziciji na početku 21. Amela Džubur. Milica Prostran [Bioethical Challenges in Biopharmaceutical Drug Development]. Über Gedächtnis und Verantwortung bei Jaspers]. Ifeta Škoro. Srećko Gajović [Neural Stem Cells – How Does the Current Scientific Research Indicate Their Future Applications]. Igor Čatić [Kiborgoetika – presjecište ili poveznica bioetike i tehnoetike]. Marija Selak [Bioetika i filozofija svijeta]. Mirko Wischke [Schuld zwischen Verhängnis und Risiko. Hans-Bernhard Wuermeling [Für Neuro-Enhancement oder gegen Hirn-Doping?]. Lenart Škof [Towards Ethics of Sustainability. Makedonski slučaj]. Viktorija Cucić [Zdravstveni radnik i diskriminacija]. Amir Muzur. and Ethics of the Use and Abuse of the Prefix ‘Neuro’]. Danijela Tiosavljević Marić [Prostitucija i amoralnost]. Miroslav Artić [Prema integracijskoj percepciji okoliša]. Nevena Milosavljević. Mjesto održavanja: Mali Lošinj. Guillaume Thiery et al. Sonja Antonić [Bioetičko u televizijskim serijama]. Reflections on a Life]. Coetzeea]. Igor Eterović [Regulativna načela a priori i orijentacijsko znanje]. Poremećaj ravnoteže biosustava u djelovanju ekotoksikologije moći]. Amer Ovčina et al. [Briga na kraju života u intenzivnoj njezi: francuski pristup]. Naturzerstörung und -entfremdung aus bioethischer Sicht]. [Ponekad dodirni vjetar…]. Eduard Pavlović [Psiho-hagioterapijski pristup osobi treće životne dobi. Objašnjenje. Dijana Magđinski [Does a “Human Meteor” Have a Moral Duty?]. Sudjelovali: Ute Kruse-Ebeling [Technik. Ivana Greguric. Dragan Ilić. Karel Turza [O bioetičkoj epistemologiji. Marijana Paula Ferenčić [Životinje kao objekt umjetničke prakse].Događaji • Events 16–19. razumijevanje ili integrativna paradigma?]. Zvonimir Sučić [Indikacije i etička promišljanja o radiološkim postupcima u hitnoj službi]. Zvonimir Tucak et al. 2010. Vuk Prica [Medicina kao umjetnost i umjetnost u medicini]. Igor Salopek. M. Zarema Obradović. Boris Kozjak [Kockanje i moralnost]. Marina Katinić [Sveto i profano u kontekstu bioetičke problematike. Simpozij: Deveti lošinjski dani bioetike. Mislav Kukoč [Bioetika i FISP]. Amer Iglica et al. stoljeća. Sead Alić. Vesna Pešić. Svetlana Mićić [Bioetički aspekti starosti]. Ivana Čović [Biopoetika i bioetika u djelu Život životinjâ J. Franka Jelavić-Kojić. Silvana Karačić. 5. [Etičke dileme u terapijskim zajednicama za liječenje/resocijalizaciju bivših ovisnika]. Jos Schaefer-Rolffs [Ecology – the Essential Challenge of the New Epoch?!]. Veronika Szántó [Genetic Essentialism: Stumbling Block of the GMO Controversy].

Mateja Kovačić [Trešnjin cvat i roboti s dušom]. Feđa Gavrilović [Tjelesne tekućine u suvremenoj umjetnosti]. Katarina Kraljić [Bioetički aspekti kliničkog i farmakološkog eksperimentiranja na ljudima]. Iva Rinčić. moć i pravda. Nina Đikić [Anestezirano tijelo kao medij umjetničkog oblikovanja]. Hrvatska i Srbija]. Hrvoje Jurić [Počeci i pra-počeci bioetike]. Mjesto održavanja: Rijeka. 21. Marija Todorovska [Authority of Law and Issues of Bioethics]. Michael George [Human Nature. Socijalna konstrukcija dostojanstvene smrti]. History and Bioethics]. naše/a tijelo/a?]. Sergio Cremaschi [Ethical relativism revisited]. Maja Rujnić-Sokele [Metamedicinska provjera opravdanosti ciljeva u suvremenoj medicini]. Ivan Cerovac. i 22. Simpozij: Epistemology and Rationality. Željko Kaluđerović [Aristotelovo razmatranje životinja]. Niko Josić [Etički aspekt zahtjeva pacijenta da umre i odluke liječnika o tom zahtjevu]. Mirela Fuš. Martina Fürst [A dualist account of phenomenal concepts]. Organizator: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci / Hrvatsko društvo za analitičku filozofiju. Ivan Markešić [Eutanazija u svjetlu Isusove smrti na križu.158 Prolegomena 10 (1) 2011 Milijana Đerić [Bioetika na filmu]. Ivana Zagorac [Bioetička misao Alberta Schweitzera. Davide Fassio [Four arguments against deontological accounts of belief]. Jasminka Pavelić [Huntingtonova bolest: Carol Carr – istinita priča]. projekcija i diskusija]. Jasna Burić [Medijske reklame i javnozdravstveni sadržaji – neka etička pitanja]. Andrea Mešanović. Sandra Radenović [(Bio)etički dokumenti i rad etičkih komiteta kao pokazatelji trenda individualizacije medicine]. Kiril Temkov [Javnost ili tajnost bioetičkih nastojanja i kazivanja]. Žarko Mladina [Čovjek se rađa prerano]. Danijel Tolvajčić [Ljubav. “Topiari” i otkidanje ocvjetalih cvjetova]. Tijana Trako [The Human Body and Integrative Bioethics. Vanja Leber Kaćunko [Bioetički aspekti mogućnosti izbora umiranja i konzekvence za modernog čovjeka]. Uršula Lipovec Čebron [Dostupnost zdravstvenih usluga kao posljedica procesa “cjenkanja”]. Igor Čatić. Nada Mladina. Danijela Ajduković. Luka Štilinović [Dodatci hrani u svjetlu bioetike]. Etika Paula Tillicha]. Nada Gosić [Sadržajne i metodološke perspektive u strateškim dokumentima za rješavanje problema Roma u zdravstvenoj zaštiti. Marko Trajković. Studija slučaja Bosna i Hercegovina. Helena Moderčin [Umjetnost i kloniranje]. Miljana Milojević [Rationality and/or democracy]. Dušan Dožudić [A problem with standard relational analysis of attitude reports]. Nermina Trbonja [Moje. Neven Petrović [Wasting the innocents]. Ana Mrdović [Ukrasne biljke u integrativnoj bioetici. The Meaning of the Body as a Symbolic Construct]. Ana Volarić-Mršić [Etička pitanja vezana uz kliničko i farmakološko eksperimentiranje na čovjeku]. Jana Hodžić [Popularna literatura o ljudskom zdravlju]. Josip Čulig. tvoje. Heda Festini [Virus španjolske gripe – izvor dubioza]. Goran Grgec. Izvještavanje o potresu na Haitiju kao zemlji u razvoju]. 2010. Damir Žubčić [Holistični pristup liječenju u veterinarskoj medicini]. Suzana Gračner [Bioetika Zvjezdanih staza – predavanje. Protest protiv nuklearnog naoružanja]. 5. Andrea Matić [Performans i body art]. Petra Skelin [Mediji i zdravlje. Aleksandra Frković [Informiranost žena i citološki probir vrata maternice]. Amir Muzur [Fritz Jahr: prilozi za biografiju osnivača (europske) bioetike]. Tomislav Krznar [Liturgija medicinskog spektakla ili: kako suvremena medicina liječi bolest?]. Guido . Sudjelovali: Elvio Baccarini [Multiculturalism and civil disobedience].

Milica Czerny Urban [Values of art]. Josip Planinić [Problem osobnog identiteta]. Pieter Sjoerd Hasper. Budislav Vukas. Zdravko Radman [On the limits of rationality]. Jakub Krajczynski. Dalibor Lovrić [Nejasni identiteti i izravne referencije]. Tomaž Grušovnik [Environmental Moral Identity]. Sudjelovali: Istvan Baksa. Pavel Gregorić. Sebastian Odzuck. Ethische Implikationen der ontologischen Differenz]. 2010. Danilo Šuster [“Modal catapult” and the argument for incompatibilism]. dani Frane Petrića. Jovan Babić [Kolektivni identitet i kapacitet odlučivanja]. Karel Thein. Anton Mlinar [Arendt’s Natality and Identity: An Ethical Reflection]. Miklavž Vospernik [Essentialism and natural laws: what necessity should one embrace?]. Hynek Bartos. Katarina Rukavina [Dijalektika identiteta moderne . István Bodnár. Sǿren Overgaard [The limits of linguistic analysis]. 9. ml. Danijel Tolvajčić [Basic problems of epistemology of religion]. Daša Duhaček [From Identity Politics to Political Identity?]. [“Pax Adriatica” – nove odrednice hrvatsko (slovensko)-talijanskih odnosa u cilju oblikovanja identiteta suživota]. Nenad Smokrović [Logical consequence and rationality]. Iris Vidmar [The truth behind the tale]. Alpar Lošonc [Identitetski obrasci: predstavljaju li oni apoteozu kapitalističkog poretka?]. Vojislav Božičković [Rationality as epistemic possibility]. Vladimir Goati [Identitet političkih partija]. Verena Schuh [Identity within the Area of Normative Obedience and Disobedience]. Barbara Stamenković [An Understanding of Identity in the Gestalt Psychotherapy]. Mladen Basta [Are some renowned philosophical theories epistemologically irrational?]. Biljana Kašić [Confronting the Shadows: Disruptive Others]. Međunarodna radionica: Aristotle’s De Caelo. Manuel Rebuschi [Should one know that every necessary truth one knows is necessarily true?]. Marko Malink. Akeel Bilgrami [Some reflections on value and agency]. Giuseppe Girgenti. Francesca Pedrali. Marina Pražetina [Europski kulturni identitet]. Miodrag Kapetanović [Suvremeni pristup pojmu identiteta u logici]. Damir Smiljanić [Okkasionelle Identität]. Nenad Miščević [Getting in touch with numbers]. Carol Rovane [How to formulate relativism]. Drago Đurić [Predication of existence by Kant]. Miroslava Anđelković [The James-Lange theory of emotions reconsidered]. Gabor Betegh. Organizator: Hrvatsko filozofsko društvo. 19–23. Akos Brunner. Simpozij: 18.Događaji • Events 159 Melchior [Knowledge-closure and inference]. 19–22. Laszlo Bene. Blaženka Perica [Performative Bilder]. Ivan Karlić [Doprinos kršćanstva suživotu u europskom kulturalnom i religijskom pluralizmu]. 2010. Ivan Dodlek [Identitet umjetničkog djela]. Istvan Barany. Mjesto održavanja: Zadar. Ankica Čakardić [Why We Need Identity?]. Nikola Skledar [Kulturni identitet u procesu globalizacije]. Matjaž Potrč [The epistemic relevance of morphological content]. Simpozij: Pitanja identiteta. Vojtech Hladky. Aleksandra Golubović. Christopher Noble. Tim Wagner. Peter Lautner. Sven Walter [Realization and extended beliefs]. Mjesto održavanja: Cres. Luka Boršić. 9. Book I. Boran Berčić [Free will]. Organizatori: Udruga za promicanje filozofije / Odjel za klasičnu filologiju Sveučilišta u Zadru. Nikola Regent [Virtue and republican liberty]. Željko Pavić [Identität der Differenz. Norbert Walz [Identität und Warenform]. Klaus Corcilius. Nadja Furlan Štante [Ecological Interdependence and the Question of Identity]. Sudjelovali: Lino Veljak [Questions of Identity]. Henry Mendell. Jacob Rosen.

Boris Postnikov [Otići odavde: tranzicijski identiteti. Wounded Identities: A Political Dilemma for Europe]. Edina Vejo [Suvremena konceptualizacija identiteta u području preveniranja rizičnih ponašanja mladih]. Marko Uršič [Personal Identity and the Question of “Afterlife”]. Boris Gunjević [Ispovijesti i intervencije militantnog istraživača].160 Prolegomena 10 (1) 2011 i postmoderne umjetnosti]. Character and Ethics]. Tomislav Krznar [Kršćanstvo – destruktor identiteta? Misao Miguela de Unamuna]. Helena Motoh [Mr. Malecaru [The Politics of Ancient Hebrew Literature: Writing and Identity Rhetorics in Post-Exilic Judaism]. Kong and Mr. Mislav Kukoč [Collective Identities in the Age of Globalization]. Snježan Hasnaš [Jamesonova Italija]. Pavo Barišić [Identität und Pluriperspektivismus der Wahrheit bei Hegel]. Tomislav Petković [Particle Identification (PID) in Physics – Philosophical Considerations]. Asim Mujkić [Ontologija ‘po-stavljanja’ i mobilizacija etno-nacionalnog identiteta u post-jugoslavenskim zemljama]. Ivan Andrijanić [Controversy over Continuity of the Self and the Problem of Personal Identity in Indian Philosophy]. Democracy – The Issue of Chineseness in the Concept of Confucian Democracy]. Slađana Mitrović [The Identity of an Art Work]. Fulvio Šuran [Sumrak osobnog identiteta u suvremenom tehničkom razdoblju]. Krešimir Cerovac [Znanost i religija u krizi identiteta]. Stjepan Radić [Ist mein “Ich” auf die bio-mentalen Prozesse zurückzuführen?]. Bojan Žalec [On Not Knowing Who We Are. Noëlle Burgi [“Modern” Social Policies. Povijesni i/ili politički identitet mnoštva]. G. Attila Pató [On the Conditions of Identification]. Michael George [Identity. popularna kultura i postjugoslavenski roman]. Luka Bogdanić [Nacionalni identitet i teritorij]. Imagination and Ethics]. Leonida Kovač [The Reality of Fiction: Ivan Faktor and Fritz Lang]. Aleksandra Golubović [Vjerski identitet pred izazovima suvremenog doba]. Sead Alić [Violence and Identity]. Nenad Malović [Missbrauch religiöser Symbolik für die Bildung politischer Identität]. Márqueza]. Stanko Gerjolj [Education for the Creation of Personal and Collective (National) Identity after the Fall of the Berlin Wall]. Vojko Strahovnik [Identity. Dafne Vidanec [Revealing Moral Dimension of Identity: Charles Taylor on Identity and the Good]. Zagorka Golubović [An Anthropological Conceptualization of Identity Problem]. Martin Alonso [Identity as a Rhetorical Device]. Mile Marinčić [Uloga učitelja u oblikovanju identiteta mladih]. Alexandra Bain [Food and Islamic Identity]. Zlatan Delić [Uloga entiteta i kolektivnih identiteta u manipulaciji ljudima u postdaytonskoj Bosni i Hercegovini]. Angelina Milosavljević-Ault [An Identity in Peril]. Saša Milić [Pregovaranje i identitet idealnog gledatelja na filmu]. Matko Meštrović [Neizvjesnost pojma. Marcel V. Rajka Švrljuga [Dualizam]. godine]. Marina Calloni [Does a European Identity Exist?]. Nikola Petković [What . Vani Roščić [Odgojna narav lijepog]. Dubravka Bogutovac [Tvorba narativnog identiteta u romanima Maurov posljednji uzdah Salmana Rushdiea i Sto godina samoće G. Livia Pavletić [Fluidnost kulturnog identiteta]. Faith and Possibilities of Ethical Relationships]. Estella Petrić-Bajlo [Literature and Identity]. Gizela Horvath [Whose Shoes? Identity in Works of Art]. Arto Mutanen [Identity and the Methods of Identification]. Maja Đurić [Fotografija u funkciji kreiranja kulturnog identiteta Crne Gore od 1840. Gottfried Küenzlen [Kulturelles Gedächtnis als Vergegenwärtigung kultureller Identität]. Šimo Šokčević [Identitet i “pluralni monokulturalizam”]. do 1950. Béla Mester [“From the Best State to the Possible One” – Origins of the Modern Political Community].

9. Sandra Radenović [Identitet(i) i (kritička) kultura sjećanja – bioetički aspekti]. Srećko Gajović [Neurogenesis in the Adult Human Brain and Questions of Identity]. Divna Vuksanović [Estetika neidentičnog. [Demands of conscience]. Boris Kozjak [Kockanje i identitet]. Predavanje: Pavel Gregorić. Marko Vučetić [Identitet osobe i sloboda]. 2010. Biljana Stojković [Biology and Society: Use and Abuse of the Evolutionary Theory]. Marko M. Nediljko Matić [Identitet u potrošačkom društvu]. 2010. Nusret Isanović [Identitet i posthumani “čovjek”]. Predavanje: Neven Petrović. Jerko Valković [Utjecaj mass medija na oblikovanje identiteta i društvenih odnosa]. Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Hrvatsko društvo za analitičku filozofiju. Radionica o građanskom neposluhu. 22. Mjesto održavanja: Zagreb. Aristotelov kompatibilizam. Organizator: KruZak d.Događaji • Events 161 We Talk About When We Talk About Identities]. Josip Berdica [Uloga religijskog identiteta u društvu razložnog pluralizma]. Mjesto održavanja: Zagreb. Nicolao Merker [Was ist denn das “Volk”? Ein Beitrag zur Begriffsanalytik]. Nebojša Zelić [Reasonable civil disobedience]. Željko Senković [Pluralizam i identitet kod Michela Foucaulta]. Organizator: KruZak d. Rozália Klára Bakó [Building Organizational Identities through Discoursive Practices]. Snježana Prijić-Samaržija [Affirmative action and civil disobedience]. Enis Zebić [Mogućnost liberalnog identiteta u totalitarnom sustavu]. Boran Berčić [The ethics of student occupation]. Borislav Dadić [Metafizičke osnove identiteta ljudske osobe]. Adriana Zaharijević [Jesu li guvernante bile žene? O identitetu žene]. Nikola Vranješ [Identitet i djelovanje]. Mirjana Adamović [Identitet i tijelo]. Hrvoje Jurić [Human Identity as a Cultural and Biological Construction].o. Đorđević [Virtualni identitet u stvarnom svijetu nestvarnih mogućnosti i medijsko-tehnicističkih opsjena]. 10. 6. Raul Raunić [Politika identiteta i demokratska pravednost]. Ana Maskalan. Sudjelovali: Kimberly Brownlee [A human right against social deprivation].o. Elvio Baccarini [Civil disobedience in liberalism and republicanism]. avatar]. Identification and the Politics of Representation]. Hajrudin Hromadžić [Uloga medija u konstrukciji (nacionalnog) identiteta]. Vlatko Ilić [Tijela na tržištu. Kapitalizam i demokracija.o. Milena Karapetrović [U sjeni avatara – o (re)konstrukciji ženskog identiteta]. Mjesto održavanja: Rijeka. Mladen Planinc [Identifikacija subjekta i fenomen nasilja]. pluralizam kultura i nova medijska osjećajnost]. Marieme Hélie Lucas [Under ‘Culture Arrest’: Identity Politics and the Struggle for Secularism of Women of Migrant Muslim Descent in France]. 17.o. Marjan Šimenc [Personal Identity and Teaching Philosophy]. kiborg. . 2010. O radikalnim strategijama hibridizacije]. Ivana Greguric [Identitet u doba tehnički kiborgiziranog čovjeka]. 11. Dragan Ćalović [Identitet u vremenu cyber-svjetova]. Ćiril Čoh [Identitet u bezdanu razdijeljenosti i nezasitnosti]. Dunja Matić [Identity. Iris Tićac [Doprinos Edith Stein suvremenim raspravama o personalnom identitetu]. Nunzio Allocca [Body and Identity of Self: The Invention of Consciousness and the Problem of Animal Minds in Descartes and Locke]. Katarina Peović Vuković [Robot. Iva Žurić [Narrative Construction of Identity]. Ivo Džinić [Čovjek kao animal symbolicum]. Janez Vodičar [Narrative as a Means of Creating an Identity for Ourselves and Others]. Erika Prijatelj [Identities of Human Self].

Marina Katinić [Orijentacijsko znanje. 11. 1–3. Mihaela Lovrić [Zimmermannova spoznaja istine]. Mjesto održavanja: Zagreb. Goran Grgec [Istina iz perspektive tročlane tertium datur logike]. Heda Festini [Istina u znanosti]. Ljudevit Hanžek [Istina i racionalnost]. 2010. Causation and Armstrong. Dragan Ćalović [Odnos prema istini u jugoslavenskoj umjetničkoj teoriji u razdoblju od 1945. Mjesto održavanja: Zagreb. njene istine]. Simpozij: Mumford on Sport. Enis Zebić [Istina i njezini suputnici u interpretiranju i vrednovanju socijalnih fenomena]. Predavanje: Stephen Mumford. Organizatori: Udruga za promicanje filozofije / Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu. Snježan Hasnaš [Bez istine]. Language. Međunarodna filozofska konferencija: Metaphysics. Fahrudin Novalić [Smisao istine]. Ksenija Puškarić [Augustin o istini. Franjo Sokolić. 2010. Dražen Volk [Problem istine i uloga filozofije u misli Ernsta Cassirera]. 2010. Edina Vejo [(Mogući) prilog pluriperspektivnom forumu pitanja o istini]. Mirko Jakić. 11. Iva Rinčić [Neuroaleteologija: pokušaj neurobiologijskog objašnjenja biti i funkcionalnog mehanizma istine]. Miroslav Artić [Istina i zbilja u horizontu spekulacije]. status moralne istine i neuroetika]. Predavanje: Vanda Bazdan. Blaženka Perica [Slika: njene laži. Gordana Bosanac [Što je istina u političkom diskursu?] Tomislav Krznar [S onu stranu monizma istine. Predrag Šustar [Causation in the biological sciences]. Saša Blagus [Znanost i proizvodnja istine]. Sudjelovali: Márta Ujvári . Povijest. 25. Organizator: Salon Matice hrvatske. Boris Beck [Od istine do mita – kako medijska obrada pretvara događaj u priču]. A liberal view and the aurea mediocritas]. Mjesto održavanja: Rijeka. Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Hrvatsko društvo za analitičku filozofiju. jezik kao tehnička konstrukcija]. Rajka Švrljuga [Pitanje o istini kao “conditio humana” prošlosti. Amir Muzur. 29. Mjesto održavanja: Zagreb. Željko Senković [Neizvjesnost filozofske istine]. Boran Berčić / Veno Đonlić [Physical activity in contemporary living conditions].162 Prolegomena 10 (1) 2011 25.] Hrvoje Lasić [Filozofsko-teološki aspekti u poimanju istine]. Dragan Poljak [Znanstveno-tehnološki razvoj i problem istine]. Pitanje mogućnosti spoznaje i problem pluriperspektivizma]. sadašnjosti i budućnosti]. Nina Đikić [Filozofija prirode Friedricha Dessauera– pokušaj prevladavanja rascjepa između filozofije i prirodnih znanosti]. Nusret Isanović [Istina u perenijalnoj Filozofiji]. Gabriela Bašić [Tarskijeva teorija istine – odgovor na paradoks lažljivca?]. Sudjelovali: Lino Veljak [S onu stranu dogmatizma i relativizma]. Gordana Škorić [Istina u umjetnosti]. Simpozij: Pitanje o istini u suvremenoj filozofiji i znanosti. 2010. Sudjelovali: Stephen Mumford [Causal dispositionalism]. Dijana Magđinski [Prirodni zakoni i istina u biologiji]. i 26. Marko Tokić [Suvremenost Platonovog poimanja Istine]. Sead Alić [Istina iz stroja]. Aleksandra Golubović [Epistemologija religije i istina]. and Morality. Livia Pavletić [Istina medijski posredovane ljepote]. Purism and the Aesthetic Perception. Krešimir Cerovac [Predstavlja li scijentizam istinu?]. Organizator: Hrvatsko filozofsko društvo. istina. Odnos duha i tijela u suvremenoj filozofiji. Dafne Vidanec [Taylorova kritika Foucaultove koncepcije istine i slobode]. 12. 11. Divna Vuksanović [Istina u doba medija]. Fulvio Šuran [“Veritas filia temporis”. Luca Malatesti [Dispositions and the “agent’s (secret) grotto”]. Elvio Baccarini [Partisanship and purism. ljubavi i mudrosti].

Sanna Hirvonen [Perspective Dependence]. Incompatibilism. 2011. Goran Švob [Moore’s Proof of an External World]. . Borut Cerkovnik [Language of Empirical Experience]. Predavanje: Luka Boršić. Moralne dvojbe izazvane međunarodnim humanitarnim pravom – upitnost kaznene privilegiranosti ratnoga zločina. Ranjan K. Sudjelovali: Leon Kojen [Voltonovo shvaćanje estetičke vrijednosti]. Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci / Hrvatsko društvo za analitičku filozofiju. Monica Jitareanu [Phenomenalism Reconsidered]. Marinko Šišak i Jure Vujić. 12. Luis Fernández Moreno [A Version of Descriptivism on Substance Terms]. and Chaos Theory]. 15. Juraj Hvorecký [Embodiment and Emotions]. Sudjelovali: Ivan Koprić. Organizator: Matica hrvatska – Odjel za politologiju. 2011.o. Simpozij: Vrijednosti umjetnosti. Josip Vrban [Different Notions of Logical Consequence]. 26. Descriptions. Olga Ramírez Calle [A Three Fold Model of Conceptual Application: The Case of Ethics].o. Organizator: KruZak d. Mjesto održavanja: Zagreb. 12. Andrea Borghini / Giorgio Lando [Lewis on Fundamentality and Composition].o. Mjesto održavanja: Rijeka. Mohammad Saeedimehr [Necessity and Apriority: An Examination of the Equivalency Thesis]. Organizator: KruZak d. Tadeusz Ciecierski [Demonstrating Procedures and Demonstrata]. The Case of Colors]. Predavanje: Joško Žanić. Milica Czerny Urban [Vrijednost nemoralne umjetnosti]. Dušan Dožudić [Names. 2010. Giuseppe Cascione [Philosophy of Language Between Description and Erlebnis. Tomislav Bracanović [Morality as a Biological Trait]. Dina Babushkina [Desire and Moral Motivation]. Language and Morality]. K novovjekovnoj znanosti. Elvio Baccarini i Inka Miškulin [Umjetnost. Piotr Makowski [A Question of Ontology in Ethics]. Predavanje: Političko-kameralni studiji. Diana Popescu [Moore’s Paradox and Non-Cognitivism: A Defense]. Compatibilism. Fritz J. Marco Annoni [Words. Panda [Language and Morality: A Searlean Thesis on Communicative Ethics]. 1. O istini. 2010. Concepts and Scientific Practices: A Biosemiotic Perspective]. Mjesto održavanja: Zagreb. Davor Pećnjak [Free Will. Gerald Vision [Conscious Properties and Their Realizers]. Predavanje: Žarko Puhovski. 01. Tomislav Janović [The Concept of Person and the Normativist Fallacy]. Mcdonald [Metaphysical Minimalism]. Marián Zouhar [Are There Directly Referring Non-Rigid Designators?]. 22. 19. Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci / Hrvatsko društvo za analitičku filozofiju. Predicates]. Olga Markič [Ethics: A Neurophilosophical Framework].Događaji • Events 163 [Kinds and Continuants With Modal Features]. 2. moralna spoznaja i klinička praksa]. Arto Laitinen [Searle on Metaphysics. 2011. Mladen Domazet [It’s That Unstable Thing Over There: The Law-Constitutive Understanding of Quantum Objects]. Mjesto održavanja: Rijeka. Luca Malatesti / John Mcmillan [Psychopathy at the Intefrace between Philosophy and Psychiatry]. Nenad Smokrović [Logical Consequence and Rationality]. Iris Vidmar [Epistemološka teza estetskog kognitivizma: ima li kognitivizma bez istine?] 15.o.

Sudjelovali: Kevin Timpe [Choosing for reasons. Simpozij: One Day Conference on Free Will and Philosophy of Religion. Boran Berčić [Determination by reasons]. Organizator: Matica hrvatska – Odjel za prirodoslovlje i matematiku. Krešimir Čvrljak [Marko Marulić. Filip Čeč [How many free choices can a libertarian make?]. Sead Alić [O determinizmu i tehnodeterminizmu]. Marko Jakić [Korijeni Rawlsova poimanja dobra kao etičke vrijednosti].–1800. Spahija Kozlić [Prosvjetitelji u fizici: Epikur i Heisenberg]. Bošković]. Josip Mužić [Upoznavanje sebe u okruženju relativizma].164 Prolegomena 10 (1) 2011 23. Alen Tafra [Dodir Mediterana i Istočne Europe u svjetlu “filozofske geografije”]. Aleksandra Golubović [Some problems with the free will theodicy]. Ivana Tomić Ferić [Dr. Luca Malatesti [The moral responsibility of the psychopathic offender]. Dafne Vidanec [Aristotelova ideja nepokrenutog pokretača kao model za mišljenje i razumijevanje moralne dimenzije osobnog identiteta]. Mjesto održavanja: Zagreb. Zlatko Juras [Od Boškovića do Einsteina]. Marko Kardum [Estetika i poetika Frane Petrića]. 3. 2011. Ivana Knežić [Mehanicizam i nominalizam – dvije strane Hobbesove ‘metafizike’]. Ogled o 300. Mirko Jakić [Značaj Ruđera Boškovića u razvoju ideje polja u klasičnoj elektrodinamici]. 2011. Ksenija Puškarić [God’s foreknowledge and free will].) – hrvatski enciklopedisti 18. Tihomir Radić [Aristotelovo shvaćanje gospodarstvene dvojstvenosti u državi].) i Ruđer Bošković (1711. Davor Pećnjak [No ethical advantages of hard determinism and hard incompatibilism]. Simpozij: V. Malizam i indiferentizam: (ne)mogući uticaj na Branislava Petronijevića]. obljetnici rođenja]. 24–26. Jevgenij Paščenko [Nacionalni pisac izvan povijesti nacionalne književnosti: Križanić. Lidija Piskač [Simone Weil i dvije hrvatske interpretacije njezina mišljenja]. Julije Bajamonti (1744. Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci / Hrvatsko društvo za analitičku filozofiju.– 1787. Vani Roščić [Odabrana pitanja estetike svjetla]. Mjesto održavanja: Rijeka. Tomislav Petković [Boškovićeva Teorija o jednoj sili i apercepcije čestica u filozofiji prirode. Dževad Drino [Putopisac Ruđer Bošković]. Mjesto održavanja: Split. Pavo Barišić [Fama – glasnica istine ili privida?]. Franjo Sokolić. Željko Kaluđerović [Pravilnost i ritam evolucije pravde u Orestiji]. Siniša Matić [Aristotelove u odnosu prema tradicionalnim i modernim oprekama: usporedni prikazi pomoću logičkih šesterokuta]. Tonći Kokić [Eugenika: znanstveno-ideološka mješavina]. Ruža Kovačević [Igra kao vrata ulaska u društvenost]. Marin Beroš [O Zenonovom “gradu mudraca’’]. Erazmo Roterdamski i Ivan Polikarp Severitan “Barbula” Šibenčanin: renesansni divulgatori katonskih distiha]. Željko Škuljević [Bošković kao etičar. choosing from character]. 2. Lucijana Armanda [Englesko-mediteranske književne veze Ruđera Boškovića i Josipa Torbarine]. 2. Znanstvena tribina: Stipe Kutleša. Davor Balić [Izvori Kotruljevićeve filozofije prirode u De navigatione (1464)]. Katarina Rukavina [Mimesis i apstraktna umjetnost]. 2011. Gabriela Bašić . Ruđer Bošković – izazov za naše vrijeme. stoljeća]. Miroslav Artić [Utemeljenje globalnog ethosa kao pretpostavke međucivilizacijskog dijaloga]. 23. Sudjelovali: Dragan Poljak. Organizatori: Hrvatsko filozofsko društvo / Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. mediteranski korijeni filozofije. Zoran Arsović [Prostor polisa i rođenje filozofije].

Maja Malec [Is Kit Fine’s Definitional Account of Essence Free of Modality?]. ‘Ābida al-Jābirīja]. 2011. Organizator: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci / Hrvatsko društvo za analitičku filozofiju. Borislav Dadić [Filozofske rasprave o duši od Augustina do Ivana Scot Eriugene]. Emergentni događaji i apstrakcije u fizici i svakodnevnom životu. Sudjelovali: Idis Turato i Petar Bojanić. Sudjelovali: Takashi Yagisawa [A Deflationary Theory of Existence]. Dušan Dožudić [A Defence of the Predicate View of Proper Names]. Predavanje: Razgovor filozofa i arhitekta: teorija i praksa. Artificial. Boran Berčić [Primitive Identity]. 4.o. Predavanje: Nenad Miščević. Rok Svetlič [Dva filozofska putovanja od Mediterana prema Centralnoj Europi]. Marko Jurjako [Moral Rationalism from the Perspective of Naturalized Philosophy]. 20–21. Organizator: Sveučilište u Zagrebu – Studijska grupa Znanost i duhovnost. 4. Predavanje: Denis Sunko. Mjesto održavanja: Zagreb. Mjesto održavanja: Rijeka. 20. Luca Malatesti [Phenomenal Concepts and Introspection]. (Im)moral].o.Događaji • Events 165 [Sense-data teorija percepcije]. 4. Mjesto održavanja: Zagreb. Organizator: Matica hrvatska – Odjel za filozofiju. Organizator: KruZak d. 28. Miljana Milojević [Embedded Rationality and Fregean Sense]. Martina Fürst [On Zombie-Beliefs]. Mislav Ježić [Pretpovijest filozofije na Sredozemlju: Što znače podudarnosti između Parmenida iz Eleje i Uddalake Arunia iz naroda Kurupancala?]. Zdenka Brzović [Species Ontology]. Ivan Bodrožić [Doprinos Aleksandrijske škole za kršćansko prihvaćanje helenističke kulture]. Ljudevit Hanžek [Intencionalizam i/li disjunktivizam]. Matjaž Potrč [Reasons and Generalities]. 2011. Aleksandra Golubović [Why Does God Permit Evil?]. Igor Mikecin i Petar Šegedin. Michael Watkins [Colors and the Causal Theory of Properties]. Orhan Jašić [Odnos božje objave i uma u Ibn Tufaylovom djelu Hayy b. Zlatan Omerspahić [Pravo na rat kroz prizmu filozofske misli Mediterana i suvremenih pravnih rješenja]. Snježana Prijić Samaržija [Contraception: Natural. Yaqzan]. Maurizio Ferraris [Documentality vs. Nusret Isanović [Mediteranska misao suvremenog marokanskog filozofa M. Lenart Škof [Mediterranean as a topos of future politico-ethical change]. Dejan Donev [Etički aspekti bogomilskog pokreta i značaj Mediterana u njegovu širenju]. Organizator: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci / Hrvatsko društvo za analitičku filozofiju. Međunarodna filozofska konferencija: Man and World. Živimo li u bezbojnom svijetu? Problemi eliminativizma za sekundarne kvalitete. 5. Filip Čeč [Acting Otherwise in a Fixed Moment]. Vojislav Božičković [Can an Anti-individualist be Fregean?]. Nebojša Vasić [Između istoka i zapada: mogućnost(i) mediteranskog dijaloga]. Mjesto održavanja: Rijeka. Jody Graham [Integrity and the Problem of Relational Selves]. Predstavljanje knjige: Platonov nauk o duši. 2011. Daniel Bučan [Avicenna i problem bitka (kako je viđen u islamu i arapskom jeziku)]. Mariano Bianca . 29. 2011. Intentionality]. 2011. Marin Biondić [The (A)symmetry Problem]. Sudjelovali: Erna Banić-Pajnić. 5. 11. Mjesto održavanja: Zagreb. Aneli Dragojević Mijatović [Keynes’ Animal Spirit: Philosophical Uses of Economy].

Mark Evans [Just Peace: An Elusive Ideal]. Miljenka Kuhar [Trusting Ourselves and Others]. Nenad Miščević [The Basic Wisdom – The Work of Phronesis].166 Prolegomena 10 (1) 2011 [Formation of Empirical Concepts: A Frequency Model]. Elvio Baccarini [Politics of Identity and Liberalism]. Enes Kulenović [Crooked Timber and Bent Twig: Evaluating Political Claims Based on Cultural Identity]. . Paul Gilbert [Freedom from Culture]. Daria Jadreškić [ Internalism and Common Sense]. Guido Melchior [Insensitive and Unsafe Knowledge]. Tanja Grubišić [Identity and Gender Differences in Postwar Literature (Heinrich Böll)]. Iris Vidmar [Is There Really a Challenge to the Cognitive Value of Literature?].

Meandarmedia. Zagreb 2010. ISBN 978-953-7036515 [196 str. ISBN 978-953-150-918-3 [182 str. Naklada Breza. ISBN 978953-56188-0-5 [562 str.. Zagreb 2010.] ■ Foucault. Dušević & Kršovnik. ISBN 978-953-7355-72-2 [112 str. Split 2010.] ■ Fischer. Meandarmedia.] ■ De Mattei. Demetra. Zvonimir (ur. Izdanja Antibarbarus. Hans: Geneza kopernikanskog svijeta. Branko: Filozofijom kroz nefilozofiju. Roberto: Diktatura relativizma: mali vodič kroz novi totalitarizam. Berdjajeva. Zagreb 2010. ISBN 978-953-7355-66-1 [162 str. Ivan: Filozofija povijesti i kulture Nikolaja A. Giorgio: Goloća.] ■ Čvrljak. ISBN 978-953-249-102-9 [358 str. ISBN 978-953-303-231-3 [352 str. Glas Koncila. Naklada Bošković. ISBN 978-953-7137-13-7 [265 str. 715 str. Naklada Ljevak. Michel: Vladanje sobom i drugima: predavanja na College de France (1982–1983). Rijeka 2010. Vlastita naklada. ISBN 978-953-235-202-3 [127 str. Matica hrvatska. Verbum.] ■ Despot.): Spoznaja i interpretacija: zbornik radova međunarodnoga simpozija “Cognition and Interpretation”. Giorgio: Profanacije.Knjige • Books ■ Agamben.] ■ Blumenberg. ISBN 978-953-241-237-6 [365 str. Split 2010.): Platonov nauk o duši. Zagreb 2010. Preveo Samir Arnautović. Zagreb 2010.] ■ Čuljak. ISBN 978-953-225-129-6 [2 sv. Prevela Vanda Mikšić.] ■ Agamben. Zagreb 2010.] ■ Dinter. Prijevod Zlatko Wurzberg. ISBN 978-953-221-210-5 [189 str. Zagreb 2011. Krešimir: Zlato i srebro hrvatskoga renesansnog humanizma i latinizma.] ■ Barbarić. Preveo Božo Dujmović. Prevela Vanda Mikšić. Simon: Knjiga mrtvih filozofa.): Čemu obrazovanje. ISBN 978-953-225-109-8 [278 str. Zagreb 2010. Institut za filozofiju.] ■ Dadić.] ■ Barbarić. ISBN 978-953-2490-80-0 [358 str.] ■ Critchley. Damir (ur. Zagreb 2010.] ■ Barbarić. Preveo Mladen Parlov. Petar (ur. ISBN 978953-263-140-1 [239 str. Demetra. Zagreb 2010. Matica hrvatska. Antibarbarus. Šegedin. Zagreb 2010. Damir. Damir: U intermezzu svjetova. Zagreb 2010. Zagreb 2010. Preveo Tonči Valentić.] . Borislav: Filozofija i zbilja. Brian: Samsara i nirvana: filozofija istine. Lukavec: Grafika Markulin. Peter: Filozofija religije.] ■ Devčić. ISBN 978-953-225-113-9 [252 str.

Maja: Ogledi o antičkoj filozofiji i medicini.] ■ Marx.] . Davor. Ivan: Misaono putovanje s Martinom Heideggerom. sc.] ■ Hudoletnjak Grgić. Martin: Izvor umjetničkog djela: izvorni tekst s hrvatskim prijevodom. Zadar 2010.] ■ Periša. Zagreb 2010. Naklada Jurčić. Kršćanska sadašnjost. ISBN 978-953-245-048-4 [386 str.] ■ Hudoletnjak Grgić. Naklada Breza.] ■ Plessner. ISBN 978-953-7036-58-4 [259 str. Prevela Višnja Golac. Zagreb 2010. Zagreb 2010. biskupstva. Politička kultura.: Metafizika: suvremen uvod. Prevela Zrinka Treščec.] ■ Josipović. Zagreb 2010.168 Prolegomena 10 (1) 2011 ■ Golubović. David Sedley: Dvije rasprave o Lukreciju. KruZak. Naklada Pavičić. ISBN 978953-14-0738-0 [240 str.] ■ Platon: Parmenid. Zagreb 2010.] ■ Hadot. ISBN 978-953-7137-17-5 [133 str. Zagreb 2010 978-953-7036-50-8 [160 str. Karl. Maja. ISBN 978-953-6463-73-2 [308 str. Tićac.] ■ Lukrecije: O prirodi.] ■ Kauder. ISBN 978-953-1743-94-5 [230 str. ISBN 978-953-703656-0 [159 str. Institut za filozofiju. Preveo Damir Barbarić. Preveo Nikica Mihaljević. Bryan: Priča o filozofiji: sažeti uvod u najveće svjetske mislioce i njihove ideje. obljetnice života.] ■ Kordić. Marko: Philosophia perennis. ISBN 978-953-6308-86-6 [180 str. Aleksandra. Zagreb 2010. ISBN 978-953-258-040-2 [210 str. prof. Francesco: Filozofija ekonomije. Pierre: Plotin: jednostavnost pogleda. ISBN 978-953-7313-63-0 [216 str. Prepjevao Mladenko Spahija. Ivana Devčića u povodu 60. Engels. Preveo Zvonimir Čuljak. Michael J. Preveo Božo Dujmović.] ■ Magee. ISBN 978-953-6463-84-2 [236 str. ISBN 978-953-7511-05-0 [175 str. Nova Akropola. AGM. Mozaik knjiga. Peter: Hegel za biljarom. KruZak. Friedrich: Komunistički manifest. Zagreb 2010. dr. Filip (ur. Preveli Marko Tepeš i Filip Grgić. obljetnice profesorskog rada i 10.): Vječno u vremenu: zbornik u čast mons. 30. ISBN 978-953-11-0581-1 [392 str. Ante: Neizrecivo kod Jaspersa i Wittgensteina.] ■ Heidegger. Zagreb 2010.] ■ Guala. Naklada Breza. Zagreb 2010. Preveo Zvonko Pavić. Zagreb 2010. Pećnjak. Sveučilište u Zagrebu – Hrvatski studiji. Hegelovo društvo.] ■ Loux. Preveo Kiril Miladinov.): Aspekti uma. Grgić. Zagreb 2010. Naklada Breza. Zagreb 2010. Iris (ur. Zagreb 2011. Helmuth: Smijeh i plač: istraživanje granica ljudskog ponašanja. Rijeka 2010. ISBN 978-953-95083-5-5 [193 str. Večernji posebni proizvodi. ISBN 978-953-6682-89-8 [352 str. Zagreb i Teologija u Rijeci.

Slavoj: Druga smrt neoliberalizma. Igor (ur.] ■ Žižek. Ivan: Trinitas: filozofija. Zaprešić 2010. Preveli Neven Petrović i dr.] ■ Rancière.Knjige • Books 169 ■ Primorac. ISBN 978-953-3191-51-5 [324 str. Preveo Leonardo Kovačević.] ■ Sorić. Prevela Vlatka Valentić. ISBN 978-953266146-0 [218 str. umjetnost.] ■ Revel. Preveo Dinko Telećan.] . Matko: Koncepti postmodernističke filozofije. Zagreb 2011. ISBN 978-953-6956-25-8 [74 str.] ■ Supek. Profil multimedija. Zagreb 2010. KruZak. Zagreb 2010. Daf. Preveo Srećko Horvat. Jean-Francois. znanost. Vlastita naklada. Henry David: Građanski neposluh. Zadar 2010. Zagreb 2010. ISBN 978-953-7372-06-4 [168 str. Multimedijalni institut. Split 2010.] ■ Thoreau. 978-953-7151-20-1 [236 str.): Politika i moral. ISBN 978-953-6463-48-0 [275 str. Jacques: Učitelj neznalica: pet lekcija iz intelektualne emancipacije. Naklada Pelago. Fraktura. Ricard Matthieu: Redovnik i filozof: budizam danas. ISBN 978-953-256-036-7 [275 str. ISBN 978-953-5619-90-1 [484 str.] ■ Tadić. Ivan: Filozofska misao Stjepana Zimmermanna: izabrani vidovi s bibliografijom. Zagreb 2011. Crkva u svijetu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful