Identificarea tipului predominant de comunicare Chestionarul de faţă vă poate furniza informaţii despre tipul dvs. de comunicare.

Sunt trei răspunsuri pentru fiecare set de întrebări. Citiţi întrebările şi bifaţi răspunsul care vă vine imediat în minte, nu cel la care va gândiţi ca ar fi potrivit. Răspundeţi cât puteţi de repede. 1. Conduceţi maşina şi v-aţi oprit la semafor. Luminile se schimbă, dar înainte de a putea să vă puneţi maşina în mişcare, persoana din spatele dvs. vă claxonează. Ce faceţi 1. vă simţiţi !enat ". aprobaţi cu o mişcare a capului şi mer#eţi mai departe $. formulaţi expresii a#resive ". %veţi o înt&lnire într-o parte a oraşului care nu e si#ură. %ţi a!uns cu taxiul şi trebuie să vă înt&lniţi cu un prieten. %ţi aşteptat mai mult de o oră în stradă şi în final prietenul apare. Ce faceţi 1. calm îl întrebaţi de ce a înt&rziat ". furios îi spuneţi prietenului cum v-aţi simţit uitat acolo $. urcaţi în maşină, tr&ntiţi uşa fără a spune nimic. $. 'edeţi c&ţiva puşti care umblă la maşina vecinului dvs. Ce faceţi 1. vă uitaţi să-i puteţi identifica ". vă chemaţi vecinul $. stri#aţi la ei să se oprească (. 'i se cere sa lucraţi peste pro#ram a treia oara în săptăm&na respectiva. %ţi mai rămas de multe alte ori peste pro#ram. )e aceasta dată aveţi o înt&lnire importantă. Ce faceţi 1. spuneţi că înţele#eţi problema, dar nu puteţi răm&ne ". răspundeţi afirmativ, dar c&nd se termina pro#ramul plecaţi făc&ndu-vă că aţi uitat $. îi spuneţi persoanei *u fi ridicol+ ,. -rebuie să colaboraţi cu un cole# t&năr, care se sperie uşor şi pare înfricoşat de dvs. Ce faceţi 1. îi spuneţi *u fi ridicol, nu muşc. )aca eşti corect cu mine, sunt şi eu corect ". îi i#noraţi frica şi continuaţi cu munca într-o maniera calmă şi distantă

1

îi i#noraţi sau daţi muzica mai tare să-i acoperiţi 0. Confruntarea e cu ţipete.Conduceţi un #rup de oameni care lucrează împreuna de ceva timp. îi lăsaţi să se descurce ". 6n #eneral comunicarea e foarte buna. Ce faceţi 1. %veţi o înt&lnire cu o familie prietenă. c&nd aceştia încep să se certe 1. %ţi fost chemat la o înt&lnire la o ora şi aţi fost lăsat să aşteptaţi timp de aproape o oră fără să vi se spună nimic. dar doi dintre ei au o neînţele#ere. închideţi ochii şi speraţi ce e bine ". %veţi un cole# care fumează în cancelarie. Ce faceţi 1. îi spuneţi să stin#ă ţi#ara deoarece nu vă place fumatul ". 5ersoana nu va motivează înt&rzierea şi nu-şi cere scuze foarte evident. insistaţi să înceteze şi să devină prieteni " . vă pl&n#eţi altora $. Ce faceţi 1. 11.$. spuneţi *u e nici o problemă+ $. vă străduiţi să purtaţi o discuţie amicală cu persoana pe un ton vesel . Ce faceţi 1. îi spuneţi ce prost v-aţi simţit să fiţi lăsat să aşteptaţi fără să vi se spună de ce. 'edeţi pe cineva ca vrea sa facă ceva ce l-ar putea răni. îi întrerupeţi şi luaţi apărarea unui dintre cole#i $. /. )oi cole#i se ceartă.. vă aşezaţi şi încercaţi să-i liniştiţi 14. încercaţi să-i împăcaţi ". le spuneţi să înceteze sa se mai poarte ca nişte copii şi să strice seara altora $. chiar daca i-aţi comunicat că nu vă place fumatul. spuneţi calm 2ii atent+ 3. spuneţi -ermina+ şi plecaţi ". îi spuneţi persoanei ce lipsa de consideraţie are dacă fumează c&nd i-aţi comunicat ca nu va place. Ce faceţi 1. stri#aţi 1priţi-vă+ $.

5uncta! 5entru a va evalua chestionarul. Ce faceţi 1. încercuiţi $ în coloana 8. întrebarea 1 etc.5ersoane aro#ante din şcoală necă!esc un cole# tăcut şi timid. staţi cu cei doi şi discutaţi. încercuiţi şi această coloana. îi lăsaţi s-o rezolve sin#uri $. le spuneţi să se oprească ". daca aţi ales pentru întrebarea 1. transferaţi-vă înt&i răspunsurile încercuind numerele pe care le-aţi ales ca răspuns pentru cele 1" întrebări.". adunaţi numărul de puncte în cele trei coloane %. )e exemplu. dacă numărul pe care l-aţi ales e identic cu cel din colana 9. )upă ce aţi transferat scorurile. 7l nu pare să se descurce şi începeţi să vă în#ri!oraţi. C. 8. 1". )upă ce aţi făcut asta. aveţi o discuţie între patru ochi cu persoana timidă $. $ . nu luaţi nici o atitudine. răspunsul $.

şi puneţi scorul total în scara de eficacitate. multiplic&nd rezultatul cu ..tare de confort Comportament Confident .i#ur 1rientat către scopuri şi rezolvarea problemelor Agresiv Sentimente 2urios @ritat 7xasperat Comportament .tare de disconfort ( . C în spaţiul $ din triun#hi: .arcastic )ominator C&şti#-pierdere Sentimente 2ricos -rist Pasiv Comportament .e retra#e *u spune nimic *u spune nimic .%poi totalizaţi coloana 9. . 8 în spaţiul " din triun#hi.corul <1= asertiv>>>>>>>>>>> <"= a#resiv>>>>>>>>>>> <$= pasiv>>>>>>>>>>>> Asertiv Sentimente Calm ?ulţumit .5uneţi totalul pentru % în spaţiul 1 din triun#hi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful