JOCURI PENTRU SPARGEREA GHETII (pentru activitatile din cabinetele de consiliere scolara

si nu nu!ai

"

CAP# U$ERI# GENUNCHI# PICIOR

Obiective% încălzirea corpului, acomodarea cu atmosfera Scop% recunoaşterea părţilor corpului, stimularea atenţiei Participan&i% 25 – 30 copii '(rsta% 4 – 5 ani Spa&iu% interior şi exterior )es*+,urarea -ocului% animatorul va exemplifica cântecul cântându l o dată sin!ur şi exemplificând cu mişcări apoi va repeta împreună cu copiii versurile şi mişcările" #e va cânta cântecul de către toţi participanţii mimându se în acelaşi timp şi !esturile specifice cântecului$ copii sunt aşezaţi în cerc, conducătorul stă în cerc, arătam capul, umerii, !enunc%ii, picior &2 ori',(am doi, 2 urec%i, o !ură şi un nas, cap(picior, cu melodie" )*ap, umeri, !enunc%i, picior, !enunc%i, picior, *ap, umeri, !enunc%i, picior, !enunc%i, picior, +m doi oc%i, două urec%i, o !ură şi un nas, *ap umeri !enunc%i, picior, !enunc%i picior", -e parcurs se poate mări ritmul şi sc%im.a ordinea"

1

EPOI I TAI TAI E

Obiective% încălzirea or!anismului, stimularea motricităţii, rapiditatea în reacţie Scop% stimularea rapidităţii şi a atenţiei Participan&i% 20 de copii '(rsta% 4 –/2 ani Spa&iu% interior )es*+,urarea -ocului% animatorul va exemplifica cântecul cântându l o dată sin!ur apoi va repeta împreună cu copiii versurile până ce se vor şti într o oarecare măsură" #e va cânta cântecul de către toţi participanţii mimându se în acelaşi timp şi !esturile specifice cântecului$ la 0-1 se va .ate cu palmele de 2 ori picioarele, la 2 3+2, 3+2 se va .ate de 2 ori din palme, la 0 se vor pune mâinile încrucişate la piept iar la 3452 se va pune mâinile pe cap" 0po, i tai, tai, e 0po i tai, tai, e 0po i tu6i, tu6i, 0po, i tu6i, tu6i 0po, i tai, tai e -e parcurs se măreşte ritmul şi se sc%im.ă ordinea"

SA$URAIU.

2

Obiective% încălzirea corpului Scop% stimularea atenţiei, rapidităţii, creativităţii, coordonarea mişcărilor Participan&i% 25 – 30 '(rsta% 5 – /0 ani Spa&iul% exterior )escrierea -ocului% se formează un cerc, se anunţă un samurai, care mimează că are o sa.ie ima!inară iar ceilalţi tre.uie să se ferească să nu le taie samuraiul, capul sau picioarele, pentru cap – se apleacă, pentru picioare – se sare" *ând cineva este tăiat, trece în locul samuraiului" $ateriale% o sa.ie ima!inară Observa&ii% terenul să fie neted, nealunecos

JOCU. NU$ERE.OR

Obiectiv% încălzirea or!anismului Scop% reţinerea numerelor şi recunoaşterea lui de fiecare dată în timpul 7ocului, stimularea atenţiei, rapidităţii, executarea corectă a pedepselor Participan&i% 25 – 30 '(rsta% 8 – /2 ani Spa&iu% interior

3

)escrierea -ocului% copiii sunt aşezaţi în cerc pe scaune, se numără participanţii, fiecare dintre ei primind câte un număr" +poi animatorul va verifica pe sărite dacă numerele au fost reţinute" *el care va spune primul numărul va .ate de 2 ori cu palme de picior zicând numărul său şi apoi va .ate de 2 ori din palme rostindu se un alt număr al adresantului pe care o c%eamă" *el care nu este atent şi !reşeşte numărul primeşte o pedeapsă"

$ICU. .I$OUSIN

Obiective% stimularea atenţiei, verificarea rapidităţii memoriei Scop% învăţarea unor termeni in lim.a franceză Participan&i% 20 de copii '(rsta% 4 /3 ani Spa&iu% interior, exterior )escrierea -ocului% se face un cerc, conducătorul 7ocului spune astfel9 noi avem un mi7locul nostru un mic meşter &zidar' care ne va spune să facem câte ceva" :;icul <imousin spune săriţi în sus de trei ori, ne rotim de 3 ori, vă prindeţi de ( şi vă învârtiţi spre stân!a cântând ::0t nous allons danser, <a danse de <imousin, 0t nous allons danser, <a danse de <imousin ==" *opii se vor prinde de părţi ale corpului, ale vestimentaţiei sau de ceva vizi.il" Observa&ii% terenul tre.uie să fie neted , atenţie să nu se cadă la desprindere, să

nu se prindă de părţi ale corpului ce pot să rănească sau de %aine ce pot duce la împiedicarea copiilor şi rănirea lor"

/UNICU0A .A PIA01

4

dinamismului.unicuţa mer!e la piaţă cu . stimularea atenţiei şi a ima!inaţiei Participan&i /0 – /5& pe 2 coloane' '(rsta 4 /2 ani Spa&iu exterior şi interior )escrierea -ocului se face împărţirea pe două !rupe.unica mer!e la piaţă şi se imită diferite mişcări9 .icicleta &copii vor imita cu un picior datul din pedale'. afară e soare.Obiectiv încălzirea musculaturii Scop imitarea corectă a unor mişcări. 5. rapidităţii Participan&i% 30 – 40 copii '(rsta% 4 – /3 ani Spa&iu% interior sau exterior )es*+. . şi cald &se descriu câteva caracteristici ale vremii'" ?e întâlnim cu un prieten şi ne plim.rutăriţă o roa!ă să frământe împreună aluatul etc" $ateriale improvizarea unei pieţe cu diferite fructe sau le!ume fie şi artificiale" Observa&ii atenţie la copii să nu se accidenteze STRA)A Obiectiv% împărţirea în 2 ec%ipe sau în !rupuri de câte 3. 4 .urarea -ocului% se creează o poveste conducătorul 7ocului spune ::ne plim. ne luăm um.ăm câte doi" @ncepe să plouă.rela(&la fel imităm diferite mişcări(' până când copiii se !rupează după cum dorim" 5 .ăm pe stradă câte unul. atenţiei.unica vede o %alteră şi vrea să şi menţină condiţia fizică &copii imită ridicarea unei %altere'" >unicuţa a7un!e la o . conducătorul inventează o poveste în care . ea cumpără de acolo o râşniţă de cafea &copii vor imita cu o mână râşnitul cafelei'. elevi etc" Scop% stimularea creativităţii.rutărie si o .

uie avut in vedere ca preferinţele pentru partener să nu izoleze pe cineva" CINE E2TI# CINE SUNT 3 Obiectiv% cunoaşterea şi definirea aproapelui Scop% înfi!erea timidităţii.ări pentru a l cunoaşte.ească despre ceilalţi" Participan&i% 35 copii '(rsta% A – 20 ani pe !rupe de vârstă" Spa&iu% interior )es*+.ine amena7at cu scaune$ 6 .ţină de la râs$ Participan&i% 20 – 30 copii$ '(rst+% 5 – /4 ani$ Spa&iu% interior sau exterior . coordonarea mişcărilor să reuşească să se a. să reuşească să imite cât mai exact atât în mers cât şi mieunatul unei pisici$ Scop% creativitate.uie să prezinte cole!ul la celelalte !rupuri formate$ $ateriale% %ârtie şi creion$ Observa&ii% copii nu au voie să se 7i!nească$ /IATA PISICU01 /O.urarea -ocului% se formează !rupe de câte doi.Observa&ii% tre. după aceea tre. să explice cine este şi să ştie să vor.NA'1 Obiectiv% să reuşească cel care este în cerc să i facă pe ceilalţi să râdă. fiecare îi pune celuilalt între.uie să reuşească să se exteriorizeze. copilul tre.

copii se aşează pe scaune.Ti!p% 20 – 30 de minute$ )es*+.urarea -ocului% se formează un cerc.uind prin râsul său să i facă şi pe ceilalţi să râdă" <a acest 7oc prin râsul său.ui să l mân!âie pe cap şi să spună ). pedepsele să fie inteli!ente .uie să fie atenţi discret în acelaşi timp la diri7orul orc%estrei pentru ca atunci când acesta va sc%im." Bacă va râde va deveni la rândul său pisică şi va tre.ţină din râs şi după fiecare mieunat va tre. pe cât posi.iata pisicuţă .il practice&să nu lovească în psi%icul omului'" 7 .a instrumentul să sc%im.ui să se a.uie să !%icească cine este diri7orul" Bacă a !reşit de trei ori va fi scos din nou afară ale!ându se un nou diri7or" Bacă va fi scos de trei ori afară i se va da o pedeapsă" Observa&ii% să nu se pună mai mulţi diri7ori. stimularea atenţiei Participan&i% 20 – 25 copii '(rsta% 8 – /4 ani Spa&iu% interior şi exterior .urarea -ocului% un copil iese afară între timp cei din !rup vor ale!e un conducător care va imita pe rând câteva instrumente până în momentul când cel de afară va !%ici cine este diri7orul sau va !reşi de trei ori" *eilalţi participanţi tre.ine amena7at" )es*+.ui să mear!ă la alt participant$ Observa&ii% +nimatorul 7oacă rolul important tre. unul dintre ei va fi ales şi va imita mieunatul şi mersul unei pisici" +cesta va mer!e la unul dintre participanţi şi mieunând de trei ori va încerca să l facă să râdă" -articipantul va tre.olnavă. colectivul făcând foarte mult" .e şi ei" *el care a ieşit afară tre.işcările să nu fie violente nici a!resive$ spaţiul să fie desc%is pentru ca să nu se lovească copiii" $ateriale% scaune$ ORCHESTRA Obiectiv% recunoaşterea instrumentului imitat şi a celui ce diri7ează orc%estra" Scop% cunoaşterea şi imitarea mişcărilor unor instrumente muzicale.

eşte la telefon.ă etc a lemnelor' în momentul în care ursul va intra urlând toţi pădurarii tre.$ateriale% scaune URSU. lovească etc "Be aceea este recomanda.ări sau pipăit pe cei cu care )se vor. 2I P1)URARII Obiectiv% imitarea muncii pădurarilor. participanţii să nu se z!ârie. toporul dru7. fără a se mai mişca" 4rsul tre. să râdă$ Participan&i% 30 35 de participanţi$ '(rsta% 5 – /2 ani$ Spa&iu% interior şi exterior$ )es*+.il ca animatorul să fie printre primii care se va transforma din pădurar în urs$ $ateriale% eventuale costume de pădurari şi urşi$ Observa&ii% este recomanda. ceilalţi vor imita munci specifice pădurarilor &tăiatul cu raşpa .urarea -ocului% un copil iese afară &se îndepărtează puţin' fiind )ursul.il ca înainte să se facă un atelier de costume$ TE.uie să )în!%eţe de frică ." Bupă un timp de câteva minute urşii vor ieşi afară iar pădurarii se vor dez!%eţa continuându şi muncile specifice" 4rşii se vor reîntoarce de atâtea ori până ce toţi pădurarii vor râde" Cocul se înc%eie când toţi pădurarii devin urşi$ Observa&ii% 7ocul să fie temperat de către animator pentru ca. OR/ Obiectiv% recunoaşterea prin între.E4ONU.uie să îi facă să râdă" *ei care au râs vor deveni la rândul lor )urşi.$ 8 . mersul şi urletul unui urs$ Scop% copii care 7oacă rolul de urs să fie creativi pentru a i face pe )pădurari.

un copil va fi le!at la oc%i şi va fi rotit de 3 ori. tactil a creativităţii.ine amena7at$ Ti!p% 30 – 40 minute$ )es*+.urarea -ocului% copiii vor fi aşezaţi în cerc pe scăunele.e c%iar !lasul )su.a locurile" Da !ăsi un copil pe care îl va )pipăi.IN)A Obiectiv% imităm ce face partenerul sau ec%ipa adversă$ Scop% stimularea ima!inaţiei atenţiei. iar ceilalţi copii nu vor şopti" +nimatorul să intervină în a7utorul celor care nu se descurcă OG. etc".Scop% dezvoltarea simţurilor auditiv.ţieze. memoriei$ Participan&i% /5 – 20 copii$ '(rsta% 8 /2 ani$ Spa&iu% interior sau exterior . dezvoltarea motricităţii$ Participan&i% 40 de copii$ '(rsta% 5 /2 ani$ Spa&iu% interior şi exterior$ Ti!p% 20 25 minute$ 9 .'" Bacă va fi recunoscut acesta va lua locul celui le!at. dacă nu va mer!e la altul până ce va recunoaşte pe cineva" $ateriale% un .atic pentru a le!a la oc%i şi scaune$ Observa&ii% copilul le!at la oc%i nu va pipăi locurile nepermise şi nu va pune între. ima!inaţiei.ări ca )+loE *e faciE *e culoare au papucii tăiE etc. şi va tre.ui să l recunoască &putându şi să şi sc%im. în!roaşe.ări de tipul )*um te c%eamăE. şi în acelaşi timp îi va pune între. până atunci ceilalţi îşi vor sc%im.

să nu fie mişcări prea !rele .uie .uie să fie de 5 –F metri" 4n reprezentant dintr o !rupă va imita o mişcare pe care o vor repeta o toţi cole!ii de !rupă după aceea această mişcare tre.' #e împart copiii în două !rupe fiecare !rupă fiind aliniată pe un rând în faţa celeilalte distanţa între !rupe tre.)escrierea -ocului% rolul acestui 7oc este ca fiecare copil să reuşească să imite cât mai exact !esturile şi mişcările făcute de către partener$ a' @n cazul o!linzii realizate pe perec%i se împart copiii câte doi . fiecare fiind pe rând o!lindă şi cel care se o!lindeşte" .urarea -ocului% animatorul va exemplifica cântecul cântându l o dată sin!ur apoi va repeta împreună cu copiii versurile până ce se vor şti într o oarecare măsură" #e va cânta cântecul de către toţi participanţii mimându se în acelaşi timp şi !esturile specifice cântecului$ $ateriale% eventual c%itară$ Observa&ii% textul tre.ine învăţat$ 10 . să fie specifice" 5U$# 5U$ Obiective% încălzirea participanţilor$ Scop% folosirea mimicii şi a !esticii în timp ce se cântă versurile$ Participan&i% 25 30 de copii$ '(rsta% 4 /5 ani$ Spa&iu% interior şi exterior$ Ti!p% 5 /0 minute$ )es*+.uie să fie repetată de către ec%ipa adversă" Bupă aceea se vor inversa rolurile" Observa&ii% mişcările realizate să fie mai întâi demonstrate.

atenţiei$ Participan&i% /0 – /5 copii$ '(rsta% 8 – /4 ani$ Spa&iu% interior$ Ti!p% 20 de minute$ Fig. al lui" -entru a se înţele!e animatorul cu a7utorul tre.E NOU1 P1TRATE Obiective% să !%icească re!ula 7ocului să intre în cadrul ma!iei$ / 4 F 2 5 G 3 8 A Scop% dezvoltarea ima!inaţiei. forma unui dreptun!%i sau de pătrat" +nimatorul îşi va ale!e unul dintre copii căruia îi va spune re!ula 7ocului fiind totodată şi a7utorul lui la acest 7oc" +nimatorul va ieşi afară din sală iar ceilalţi vor sta.uie să fie cât mai aproape de locul ima!inar şi cât mai 2 11 .ui să o !%icească" +ceastă coală va fi arătată animatorului de către copilul )complice. aşa şi la toate celelalte pătrate vezi fi!" /" locul pe care îl arată animatorul sau complicele lui tre.uie să sta.CE.urarea -ocului% se prezintă A coli de %ârtie aşezate su.ilească un cod" +cesta poate fi9 colţurile. 1 )es*+.ili o coală pe care animatorul va tre. centrul sau laturile foii. acestea indicând care pătrat este" Bacă se va pune arătătorul în colţul stân! al pătratului înseamnă că este pătratul /.

indicator$ Observa&ii% copii să nu trişeze şi să sc%im. pot fi construite c%iar din coli +4$ 3 1 5 4 6 7 9 $ateriale% coli de %ârtie.explicit" #e recomandă ca pătratele să fie cât mai mari.e foaia între timp$ 8 12 .

G1RE.ui să reînceapă de la primul participant până ce va spune corect" Observa&ii% animatorul să fie atent la re!ula 7ocului.E )E 51PA)1 Obiectiv% să reţinem şi să arătăm un semn sau mai multe dimpreună cu numele$ Scop% cunoaşterea participanţilor la 7oc şi a caracterului lor$ Participan&i% /5 – 20 de participanţi$ '(rsta% G H I$ Spa&iu% interior$ Ti!p% /5 – 20 de minute$ )es*+. 7ocul ţine până în momentul când se a7un!e din nou la primul participant" Bacă cineva !reşeşte formula va tre. a spontaneităţii.urarea -ocului% se formează un cerc. $UT Obiectiv% prin !estică şi prin mimică să l facă pe împărat să râdă" #ă intre în împărăţia împăratului" Scop% dezvoltarea ima!inaţiei.ui să reţină semnul tuturor participanţilor care au fost până la el şi să spună9 )0l &0a' se numeşte (( şi semnul ei este (( &la toţi participanţii care au fost până la el' iar eu mă numesc ((( şi semnul meu este(." *eilalţi participanţi vor tre./U. creativităţii 13 . şi să a7ute discret pe participanţii care nu se descurcă" 6$P1RATU. copii stau pe mar!ine" -rimul va spune9 )0u mă numesc ((( şi semnul meu este(.

dezvoltare motrică$ Participan&i% 30 participanţi$ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N 14 . acesta având drept caracteristici că nu vor. rapiditate. să prindă adversarii.eşte şi nu aude" *eilalţi participanţi vor tre.urarea -ocului% unul dintre participanţi va fi ales să fie un împărat ce este mut. Scop% stimularea atenţiei.II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N Obiectiv% să aler!e.ui să îl facă râdă ca să intre în împărăţia lui" Bacă participantul nu reuşeşte de unul sin!ur atunci poate fi a7utat şi de ceilalţi participanţi" Cocul se termină când toţi participanţii intră în împărăţie" $ateriale% costum pentru împărat$ Observa&ii% atenţie copii nu vor atin!e împăratul.Participan&i% /0 –/5 copii '(rst+% 4 –/4 ani Spa&iu% interior sau exterior Ti!p% 25 – 30 minute )es*+. nici nu vor fi indecenţi" 2ERPII 2I 2ACA.

creativitate. iniţial cu număr e!al de copii care vor fi aliniaţi faţă în faţă de a lun!ul" +nimatorul va tra!e 4 linii două la distanţă de 3 – 5 metri. Obiectiv% să arunce corect !%emul.ală &prin între. linii la care vor sta participanţii faţă în faţă vor asculta povestea şi.'(rst+% 5 – /8 ani$ Spa&iu% exterior$ Ti!p% 30 – 45 minute$ )es*+. animatorul poate să îi aşeze într un cerc şi să numere / – 2.ări..uie să fie neted . atunci şacalii fu! să prindă şerpii( -articipanţii vor răspunde doar la şarpe. şerpişori.ări'$ Participan&i% /5 – 20 participanţi$ '(rst+% G – 20 de ani$ Spa&iu% interior$ 15 .urarea -ocului% #e formează 2 ec%ipe. şacali" -articipanţii nu vor fu!i la cuvintele din familia de cuvinte &şăcăliţe. cunoaşterea celorlalţi participanţi$ Scop% cunoaştere.rii ai ec%ipei care i au prins şi vor prinde în tura următoare adversarii" $ateriale% cretă sau ceva de trasat" Observa&ii% numele animalelor alese tre. de la care vor fu!i să şi scape pielea &să nu fie prinşi' şi două în spatele acestora la 5 – /0 metri linii după care nu vor putea fi prinşi" -entru ca să nu se !rupeze iniţial cum vor participanţii. formulând între.rate !rupele'" +nimatorul va aşeza participanţii faţă în faţă numindu i pe unii şerpi şi pe alţii şacali" +poi va spune o poveste în care se va pronunţa din când în când )şarpe. numărul / formând o !rupă iar numărul 2 altă !rupă &acest lucru fiind necesar pentru a fi ec%ili. şerpi" *ei care sunt prinşi devin automat mem. etc'" în momentul când se va auzi cuvântul şacal sau şacali atunci aceştia vor fu!i să şi scape pielea şerpi fu!ind după ei să i prindă" <a fel se va întâmpla cu şerpii când se va auzi cuvintele şarpe. să nu existe o.uie să înceapă cu aceeaşi literă" <ocul unde se desfăşoară 7ocul tre.iecte de care copiii să se lovească" GHE$U. şerpi$ şacal. dezvoltare ver.

iar celălalt va fi un coordonator care îi indică traseul prin indicaţii ver.are celui care a primit !%emul" +cela va spune9 . se pot pune tot felul de o.ului. 0x" de între.urarea -ocului% copiii stau în cerc pe scăunele. Obiectiv% să urmeze vocea şi indicaţiile lui. să nu fie aruncat cu putere" Kolul 7ocului este de aţi forma o părere despre partener" OR/U. unul dintre participanţi va fi le!at la oc%i luând astfel rol de or.ă încredere în el şi în cel ce îl îndrumă$ Scop% stimularea atenţiei. iar dacă nu este o min!e de tenis sau de pin! – pon!$ Observa&ii% animatorul să a7ute participanţi dacă este nevoie. capacităţii de a se conforma indicaţiilor date de partener. să ai. stimularea încrederii în partenerul de 7oc$ Participan&i% G – /8 ani !rupaţi câte 2$ '(rsta% 5 – /0 ani$ Spa&iul% interior$ Ti!p% 20 – 30 de minute$ )es*+. cel care a aruncat min!ea !%em pune o între. dreapta.eu mă numesc(" Ji(" &răspunde la între.are'.ări )Be ce te – ai îm.urare% copii se împart în perec%i de câte doi participanţi. dezvoltarea simţului auditiv.stacole pe care acesta tre. unul aruncă !%emul care este le!at de %aină către un alt elev.ale de tipul9 )stân!a.răcat în !riE Be ce ai părul prins aşa E.il -?+ sau fir mai !ros'. pe traseul )or. tot înainte etc".uie să le depăşească fiind îndrumat de partener" Bupă ce or. etc" <a fel se procedează aruncându se !%emul de la unul la celălalt" Cocul durează până ce a7un!e !%emul la toţi participanţii" $ateriale% un !%em de aţă &dacă e posi. min!ea sau !emul să nu fie !reu.ul parcur!e traseul se pot inversa rolurile" 16 .Ti!p% 20 minute$ )es*+.

ului este ca cel care coordonează să fie în faţa or.ului şi să l coordoneze prin vor.1 altă variantă a coordonare a or.a coordonatorului" Ke!ulile 7ocului pot fi sc%im.ul să se coordoneze după vor.ate pe parcurs9 or. pentru a nu se accidenta participanţii..ună dispoziţie$ Participan&i% 20 – 25 de participanţi$ '(rsta% 5 – /2 ani$ Spa&iul% interior sau exterior . animatorul va spune prima dată cântecul su.stacole care să fie puse în calea participantului$ Observa&ie% o.ine amena7at$ Ti!p% /0 – /5 minute$ )es*+. dezvoltarea motricităţii. să nu se trişeze" Aten&ie% Acest -oc este un -oc ba7at pe 8ncredere Cabanierul Obiectiv% încălzirea or!anismului$ Scop% antrenarea memoriei. aici etc".stacolele folosite să nu fie periculoase. o. .ătându se din palme şi palmele de picior" )e prive.e de tipul )vino. crearea unui stări de . Re*ren% 1ooo la.ătăi din palme sau alte !esturi" $aterial% eşarfă sau orice poate să oprească vederea participantului. la 17 . la refren .ti pe 9arta lu!ii Be priveşti pe %arta lumii.ul poate fi condus de îndrumător prin pocnituri de de!ete.urarea -ocului% copii sunt aşezaţi pe scaune. forma unei poezii repetându se de 3 – 4 ori până va fi învăţat" +poi se va cânta de către animator prima strofă sin!ur şi apoi cu toţi copii. iar or.

iu%u. 1ooooo. 1 la. 0 o ca. memoriei. 1 la. iu%u. iu%u. 0 o ca.a. dezvoltarea motricităţii$ Participan&i% 20 – 25 de participanţi$ '(rsta% 5 – /5 ani$ Spa&iu% interior şi exterior$ 18 .ă. la iu%u. 3oată lumea i spune .ană preafrumoasă *a.anier politicos" 1 la" <a turio.ană preafrumoasă. *a. la iu%u. 1 la" <a turio. ?umai unu i spune moş. 1 la" <a turio.anier politicos" Re*ren $aterial% scaune$ Observa&ii% se poate mării ritmul pentru a nu se plictisi copii" A! o cas+ !ic+ Obiectiv% să imite mişcări specifice cântecului$ Scop% dezvoltarea şi stimularea atenţiei. 1 la la turio. 1 la.Dei vedea un punctuleţ. la iu%u.

atenţiei.a .a< participanţii vor exemplifica" 0u am o casă mică. poezia" Scop% stimularea memoriei. +şa şi aşa" Observa&ii% să fie suficient spaţiu ca să nu se lovească" #e pot introduce versuri noi însoţite de demonstraţie" 'aca p+tat+ Obiectiv% să memoreze cântecul. +şa şi aşa.urare% animatorul va spune prima dată cântecul su.ine amena7at" 19 . Ji m lustruiesc pantofii. +şa şi aşa. Ji . Ji fumul se ridică.i. repeziciunii$ Participan&i% /0 – /5$ '(rsta% F – 20 de ani$ Spa&iu% interior şi exterior .at la uşa casei.a. forma unei poezii repetându se de 3 – 4 ori până va fi învăţat" +poi se va cânta de către animator sin!ur exemplificând şi apoi cu toţi copii" <a cuvintele :a.)es*+. +şa şi aşa.

urarea -ocului% participanţii vor fi aşezaţi pe scaune su.ile &în 7urul oc%ilor. forma unui cerc" +nimatorul va sta în centru cercului şi va explica că are în mână o pensulă ma!ică cu care desenează ce vrea el" dacă în momentul ce i se va da pensula va mulţumi atunci desenul va fi apreciat. dacă nu atunci desenul va fi apreciat" <a sfârşit animatorul va spune care este c%eia 7ocului )criticând.i c9e! vaca p+tat+ nr = cu pete (*+r+ pete" care p+tea7+< " +ceastă frază tre.ându se aleatoriu" +poi se va spune fraza c%eie exemplificându se până va fi memorată9 :Sunt vaca p+tat+ nr = cu pete (*+r+ pete" care p+tea7+# .ească urât şi nici a!resiv" 20 .unelor maniere.il" Observa&ii% a nu se folosi materiale c%imice şi a nu se face pete în locuri uşor irita. care să nu fie c%imic dar în acelaşi timp să fie vizi. creativităţii$ Participan&i% 20 – 20 de participanţi$ '(rst+% 5 – 20 ani$ Spa&iu% interior .ine amena7at$ Ti!p% 20 – 25 de minute$ )es*+. etc"'" Pensula !a>ic+ Obiectiv% să înveţe a mulţumi$ Scop% dezvoltarea .urare% se va număra fiecare participant dându i se câte un număr" +poi se va verifica dacă au reţinut numerele între. ima!inaţiei.)es*+. participanţii că nu ştiu să mulţumească" Observa&ii% animatorii să dea exemplu de decenţă şi de .un simţ. să nu vor.uie rostită exact" <a fiecare !reşeală se va face câte o pată care va fi rostită la tura următoare" $aterial% ceva de făcut pete.

codul.e locul ca căutarea să nu dureze mult.'aporul . stimularea capacităţii de a nimerii ţinta. 21 .stacole pentru ca participanţii să nu se lovească" SCORPIONU.urarea -ocului% animatorul va aşeză copiii su. atenţiei. Obiectiv: Să se ţină strâns de colegii din faţa şi să se ferească să nu fie loviţi de minge. forma unui cerc şi îi va împărţi în 2 !rupe &vapoare şi sirene' numărând / – 2" *ei cu numărul / &vapoarele' vor face un pas în faţă formând un cerc în interiorul cercului" *opii se vor !rup câte doi )/.H )2. dinamismului.a rolurile" Cocul se termină când toţi participanţi au fost şi sirene şi vapoare Observa&ii% sirenele să nu stri!e foarte tare pentru ca să se înţelea!ă şi să nu fie o %ărmălaie" #irenele să nu îşi sc%im.ili un cod un sunet după care se vor recunoaşte" 4nul dintre copii &vaporul' va fi &de preferinţă cel din interiorul cercului' le!at la oc%i" *ei din afara cercului &sirenele' îşi vor sc%im. sala să nu fie cu o. &vapor şi sirenă'" +ceştia îşi vor sta.ui să îl recunoască şi să o !ăsească" @n momentul !ăsiri sirena se va opri din stri!at" Bupă ce toate sirenele vor fi !ăsite se vor sc%im. Scop: dezvoltarea rapidităţii.a locul în cerc" <a semnul animatorului sirenele vor începe să emită )stri!e. motrice. a încrederii. iar vapoarele &participanţi le!aţi la oc%i' vor tre.i sirena Obiectiv% să recunoască partenerul şi să îl !ăsească cât mai repede$ Scop% dezvoltarea simţurilor auditive. spiritului competitiv$ Participan&i% 20 – 30 dacă se poate în număr par$ '(rst+% F – /8 ani$ Spa&iu% interior$ Ti!p% /5 – 20 de minute$ )es*+.

3n acest scop animatorul tre%uie să fie foarte atent şi 'n acelaşi timp temporizator şi dinamizator al $ocului. Scorpionul se mişcă 'n aşa fel 'ncât să nu fie atinsă coada de minge. &ei care sunt aran$aţi 'n cerc aruncă cu mingea pentru a lovi coada scorpionului )scorpionul se află 'n interiorul cercului+. Obiectiv: Să reuşească să treacă tezaurul de partea cealaltă a graniţei Scop: dezvoltarea creativităţii atenţiei. . &ei care formează scorpionul tre%uie să se ţină strâns şi foarte aproape de celălalt pentru a le fi uşor să se mişte. 2erenul să nu fie 'n pantă pentru ca mingea să nu scape de su% control.a fel se procedează până când sunt loviţi cu mingea toţi cei care formează scorpionul apoi se sc-im%ă grupele. ( grupă să nu fie mai mult de "0 – "5 copii. TE5AURU. . Să nu se formeze mai mult de 2 grupe. stimularea sincerităţii 22 . ( grupă formează un cerc mare. Materiale: o minge.acă aceeaşi coadă se rupe de mai multe ori cel ce se rupe trece 'n cerc.acă sunt prea mulţi copii se vor organiza două ateliere cu scorpionul. &apul scorpionului 'ncearcă să apere coada. &el care este coadă şi este lovit trece de partea cealaltă 'n cerc a$utând la lovirea cozii scorpionului. Atenţie! ocul este !e strate"ie şi nu !e forţă sau rapi!itate# 4cest lucru tre%uie stimulat. 1u prea tare ca să nu usture şi nici grea că să nu rupă degetele.acă 'n timpul $ocului coada se rupe. Observaţii: 2erenul să fie neted pentru a nu se 'ntâmpla accidente. Desfăşurare: &opii sunt 'mpărţiţi 'n 2 grupe. animatorul va spune /stop $oc0 şi va lăsa coada să se lipească. dezvoltarea spiritului de ec-ipă. . iar cealaltă grupă este scorpionul )adică toţi elevii din grupă se alinează 'ntr*o coloană primul este capul scorpionului acesta tre%uind să apere coada+. . Se are 'n vedere ca mingea să a$ungă la toţi copiii din cerc pentru a arunca ca să nu se plictisească.Participanţi: 25 – 30 Vârsta: ! – "0 ani Spaţiul: e#terior Timp: până ce $oacă am%ele grupe. &ercul să fie totuşi destul de larg astfel 'ncât scorpionul să se poată mişca 'n voie iar cei care intră 'n cerc 'n urma loviri cozi scorpionului să ai%ă loc şi să fie integraţi rapid. &ei care aruncă cu mingea să nu intenţioneze să*l rănească pe cel care este 'n coada scorpionului.

&ealaltă grupă tre%uie să ai%ă gri$ă să nu treacă elevul cu tezaurul )c-iar dacă nu ştie care 'l are+ dincolo de linia de scăpare )se pot prinde toţi mem%rii+. 6iecare grupă are un o%iect care reprezintă tezaurul.acă tezaurul a trecut de linia de scăpare se va pune un punct la ec-ipa care a reuşit. 2ezaurul să fie de dimensiune mică ) NU? !in>e# carte# >eant+# etc + Observaţii: . acesta este ţinut de un contracandidat până la sfârşitul $ocului când. etc. 4lte două linii se vor trasa cam la 9 – "0 metri.levii care tre%uie să*i oprească pe adversarii ca să nu treacă tezaurul.+ unic si necopia%il. 3ntre cele două grupe se trasează o linie. 4poi tezaurul este ţinut de cealaltă grupă şi se procedează la fel. fiecare din grupe are tezaurul pe care tre%uie să*l treacă de graniţa celeilalte grupe. Se poate spune că cei care trişează pierd $@% puncte. dacă tezaurul nu a trecut va fi descoperit.iniile să fie cât mai vizi%ile. 2erenul să fie neted pentru a nu se accidenta copiii şi %ine delimitat. 7articipanţi care au ascuns tezaurul tre%uie să recunoască cinstit la cine este tezaurul. .acă nu atunci 'l va 0primi ec-ipa adversă. care reprezintă tezaurul. AL TREILEA FUGE Obiectiv: să alerge ca să nu fie prins de cel care 'l urmăreşte 23 . scăpând de adversari. 8na 'ntre grupe delimitând astfel teritoriul de strategie al fiecărei grupe. aceasta delimitând teritoriul de scăpare. &ând unul dintre mem%ri unei grupe este prins. Material: un o%iect de dimensiune mică )monedă. 4tenţie la copiii cu caracter coleric aceştia sunt predispuşi la orice mi$loc pentru a o%ţine tezaurul )c-iar şi la pumni+. 7e rând. . Se delimitează terenul trasându*se 3 linii. :rupa care are tezaurul 'l va ascunde cât mai %ine având drept scop trecerea lui dincolo de scăpare fără a fi prins de adversari. .Participanţi: 20 – 30 pe cât posi%il 'n număr egal Vârstă: 5 – "2 ani Spaţiul: e#terior Timp: 25 – 30 minute Desfăşurare: &opiii sunt 'mpărţiţi 'n 2 grupe egale. Să se sta%ilească faptul că nu se trişează. crenguţă. să nu folosească mi$loace agresive. :rupa cu tezaurul 'ncearcă să treacă. o %ucăţică de lemn.

. 2 elevi sunt aleşi pentru a fi prinzătorul şi prinsul )şoarecele şi pisica+ alergând unul ca să*l prindă pe celălalt. reguli. &opiii se vor ţine de mână su% formă de toartă. &ând elevul care tre%uie prins se aşează lângă o perec-e prinzând unul dintre mem%rii de toartă cel din partea opusă a perec-ii va fugii devenind la rândul lui cel care tre%uie prins )pisică+. stimularea atenţiei. atenţiei. stimularea relaţiilor intercomunitare Participanţi: 25 – 30 de copii Vârsta: 5 – "2 ani Spaţiul: e#terior Timp: 25 – 30 de minute Desfăşurare: copii sunt 'mpărţiţi 'n perec-i de câte 2. 3n momentul când cel care tre%uie prins )şoarecele+ este prins acesta va deveni la rândul său prinzător )pisică+. .upă un sc-im% se pot alege alţi mem%rii+. dacă este necesar.#. 6orma de start a $ocului este astfel< cel care prinde )pisica+ pleacă din mi$locul cercului iar prinsul )şoarecele+ 'n e#teriorul cercului. Se specifică de la 'nceputul $ocului ca elevii să nu alerge prea mult ci să se prindă repede de o toartă pentru a alerga şi ceilalţi. dinamismului. să nu e#iste denivelări.ansea7+ !in>ea Obiectiv: alergarea şi prinderea mingii şi 'n acelaşi timp cealaltă grupă să facă cât mai multe ture 'n $urul colegilor. 4ceste perec-i sunt aşezate 'n formă de cerc. dacă aleargă mai mult de 3 – = ture devine pisică. . dinamismului.acă cel care tre%uie prins trece prin cerc atunci animatorul va spune &stop 'oc( şi va inversa rolurile. Materiale: Observaţii: terenul să fie neted. 4nimatorul tre%uie să ai%ă gri$ă să se $oace toţi participanţii. Scop: dezvoltarea rapidităţii. 24 . ). 3n acest scop animatorul poate să intervină introducând.Scop: dezvoltarea rapidităţii.

>i o partidă de $oc s*a terminat. Se dă fiecărui participant câte un număr care va fi asemenea unui nume.c-ipa care este aşezată va arunca mingea iar ceilalţi vor tre%ui să o prindă 'ntr*un timp cât mai scurt. Vârsta: 5 – "= ani. dinamismului Participanţi: 20 – 30 participanţi )'n număr par+ Vârstă: 5 – "= ani Spaţiu: e#terior şi interior dacă este spaţiu mare Timp: 20 – 30 minute Desfăşurare: se 'mpart participanţii 'n două grupe egale. 25 . dacă se poate 'n număr egal. Spaţiu: e#terior. &ealaltă ec-ipă se va răspândi pe tot terenul de $oc. &opiii sunt tentaţi să trişeze ca să câştigă şi se pot isca scandaluri.Participanţi: 25 – 30 de participanţi. 3n momentul când a$unge la ultimul acesta spune stop. 4ceste ture vor 'nsemna puncte pe care le va câştiga o ec-ipă sau alta. Desfăşurare: se alcătuiesc 2 ec-ipe. 3ntr*o ec-ipă se aşează participanţii unul 'n spatele celuilalt formând astfel un şir indian. )elevii vor fi număraţi din laturi opuse astfel 'ncât nr. după care se vor aşeza 'n şir indian 'n locul 'n care a fost prinsă mingea. 7e cât posi%il 'nc-is. " să ai%ă 'n faţa ultimul număr+. Timp: 25 – 30 de minute. 4tenţie la numărătoare şi la regulile $ocului. Material: minge Observaţii) 2erenul să fie neted. ?ingea nu se dega$ează cu piciorul. . grupele fiind aşezate 'n două linii paralele. 2erenul să fie %ine delimitat. 3n acest timp )până ce ceilalţi prind mingea. se aşează şi o dau din faţă 'n spate. Aten&ie: ocul este !e ec*ipă şi nu !e forţă sau !e rapi!itate !e aceea trebuie stimulată ec*ipa# Bereta Obiectiv: să e#ecute e#erciţii de antrenare a diferitelor grupe musculare Scop: stimularea rapidităţii. 4ceste ture vor fi făcute de către cel care a lansat mingea. + ceilalţi fac ture 'n $urul şirului mem%rii şirului numărând turele cu glas tare. 3n momentul când coloana s*a format primul tre%uie să dea mingea pe deasupra capului din faţă 'n spate astfel 'ncât să treacă pe la toţi prin mână.

recomanda%il a fi 'mpărţiţi pe 2 – 3 grupe Vârstă: 5 – "= ani Spaţiu: interior sau e#terior dacă este foarte %ine amena$at cu mese şi scaune Timp: 30 – =0 de minute Desfăşurare: Se răsucesc 2 coli de -ârtie astfel 'ncât să se o%ţină 2 %eţe su%ţiri. Giruete Obiectiv: să răsucească -ârtia să o%ţină morişca să asam%leze părţile giruetei. 4poi se 26 . 4nimatorul tre%uie să fie un temporizator al $ocului.a comanda pasul )maimuţă. / . iar la comanda numărul @ 0@@ persoanele ce au acest număr vor porni 'n acel pas ca să a$ungă primele şi să se 'ntoarcă repede 'n apoi 'n acel pas dar fără a fi atinse de contracandidat. %roască. iar cel care fuge după concurentul cu %ereta să nu se arunce pe el. Observaţii: 'ntre participanţi să fie cel puţin 9 – "0 m. verificarea aerului Scop: formarea 'ndemânării şi deprinderilor Participanţi: 25 – 30 de participanţi.+ n . şoarece. . . etc.+ toţi vor lua poziţia pasului acelui animal. n + . Atenţie! ocul este !e strate"ie şi nu !e forţă sau rapi!itate# 4cest lucru tre%uie stimulat. 7articipanţii să nu fie repeziţi. iepure. Se ia o -ârtie. reguli clare de $oc. Se aşează un o%iect 'n mi$loc acesta fiind /tezaurul râvnit de toţi0. pe care ei vor tre%ui să*i imite.intr*o coală de -ârtie se confecţionează o morişcă. .i se vor arăta câteva feluri de paşi. nu prea mare care poate fi apucat. - / . Materiale: un o%iect solid. terenul să fie moale. . viteza să fie adecvată.acă persoana va fi atinsă 'n timp ce deţinea %ereta )tezaurul mul dorit+ atunci punctul va reveni ec-ipei adverse. 4poi se va 'ndoii -ârtia 'ncât să se formeze diagonalele. se 'ndoaie colţul astfel 'ncât să se formeze un pătrat perfect se taie astfel -ârtia 'ncât să rămână pătratul.acă a$unge cu %ereta 'napoi la locul său atunci punctul va revenii acelei ec-ipe. .

4tenţie animatorul nu face toate giruetele copii având tendinţa. ca să 'i iasă cât mai frumoasă girueta. Sfoara cu care se va lega tre%uie să fie mai lungă )". &ometa se va 'ncerca astfel. -ârtie creponată. &opii să fie verificaţi foarte atent pe toată perioada $ocului ca nu cumva să se 'ntâmple vreun accident iar dacă vreun copil nu se descurcă animatorul să stea lângă el a$utându*l să facă girueta. Se poate c-iar organiza c-iar o e#poziţie de giruete. să ai%ă $ocul finalitate prin 'ncercarea giruetelor afară 'n vânt.aturile morişti vor fi prinse 'n mi$loc cu un ac de gămălie. Berificarea aerului. să se facă neputincios şi să 'l roage pe animator. sfoară. . . . Vârsta: ! – "= ani Spaţiul: interior sau e#terior %ine amena$at cu %ăncuţe si cu scaune. ace de gămălie. Participanţi: 25 – 30 de participanţi 'mpărţiţi 'n 2 – 3 grupe. Materiale: pânză. Se vor lua %eţele şi se va pune scotc. Observaţii: atenţie la distanţa unde se aruncă atenţie la certurile dintre copii asupra posesorului cometei . Observaţii: să nu se 'nţepe copii cu acele de gămălie.va tăia pe diagonale până la ". carioci. distanţă de mi$locul pătratului. 27 . Co!ete Obiective: să mototolească un ziar.5 metri+ pentru ca să se poată lansa girueta. liniar.ângă legătura de la sfoară se va lega -ârtie creponată de diferite culori.5 cm. ziar. (pţional morişca se poate personaliza prin colorarea ei cu carioci după voia fiecăruia Materiale: coli de -ârtie al%ă. foarfece. &ometa se poate personaliza dându*i*se un c-ip şi se poate colora cu carioci.la capete pentru a le 'ntării. foarfece. Scop: formarea principiilor şi deprinderilor stimularea imaginaţiei.e %ăţul cu morişca se va prinde celălalt %ăţ la o distanţă de A . iar la capătul opus se va prinde o %ucăţică de -ârtie ce va regla direcţia vântului. . 7e unul dintre %eţe se va prinde la capăt morişca. scotc-i. să lege lângă sfoară -ârtie creponată. Se va lua de capătul sforii se va roti repede după care se va lansa. Desfăşurare: se mototoleşte un ziar şi se pune 'ntr*o pânză care se leagă strâns c-iar lângă ziar. să pună ziarul 'ntr*o pânză de 20 # 20 cm.

ectur+ activ+ Obiectiv: să se distreze şi să se $oace. 28 . Scop: dezvoltarea creativităţii. Scop: să*şi dezvolte imaginaţia şi creativitatea ştiind totodată să se e#prime. Se va compune o scenografie. -aine sau altceva care să sugereze desfăşurarea su%iectului. originalităţii şi empatiei. 2otodată aceasta poate sa fie şi un test de aflare a personalităţii. Vârsta pentru care a fost propusă lectura: "0 – "9 ani Spaţiu: interior Desfăşurare: fiecare mem%ru al ec-ipei primeşte )'şi alege+ un rol. * 2re%uie să fie sta%ilită de către su%iecţi. 4l%ă ca Făpada tre%uie să aducă argumente şi motive ca să fie votată. caracterului. costumaţie. animatorul neimplicându*se deloc. Se vor propune următoarele locuri< 4l%ă ca zăpada. se va organiza scena. Alb+ ca 7+pada candidat+ pre. electoratul )pro şi contra+. 7e care le au participanţii. .eden&ie Obiectiv: să alcătuiască o piesă de teatru adecvată su%iectului. pro%lemelor sociale şi psi-ice. Material: orice o%iect.ectura activă tre%uie să fie< * li%eră. 4nimatorul să nu forţeze $ocul.. conducătorul de campanie electorală. Participanţi: 9 – E participanţi la o piesă. Principii ale 1ecturii Active: prin acest tip de $oc se caută o dezvoltare a imaginaţiei. adecvată pe grupe de vârstă de ani< de%utul vieţii 0 ani prima copilărie )perioada antepreşcolară+ " – 3 ani a doua copilărie )perioada preşcolară+ 3 – ! ani a treia copilărie )perioada şcolară+ ! – "0 ani perioada pu%ertăţii şi a adolescenţei "0 – "= ani "= – 20 ani perioada tinereţii 20 – 35 de ani vârsta adultă 35 – 55 de ani vârsta de regresie 55 C D . * 4ceastă lectură se poate face adecvat la toate vârstele.

a%ilităţi strategice Participanţi: 20 – 25 de participanţi 'mpărţiţi 'n trei grupe. 6iecare grup primeşte o denumire şerpi. Vârsta: ! – "0 ani. dar să se ferească de şerpi.Observaţii: toţi copii să ai%ă un rol să nu vor%ească deodată fiecare elev să*şi e#prime părerea. Scop: dezvoltarea atenţiei. din cealaltă grupă. Labirintul Obiectiv: $oc de mişcare să alerge. şi să se ferească de şacalii. >H BHFHIH. ecuson ?4G. Puii. Spaţiul: e#terior. 7uii tre%uie să prindă şerpii. 3n momentul când un prizonier este prins. vor veni să 'i atingă mâna celui prins şi să 'l eli%ereze fără a fi prins de cealaltă ec-ipă. atenţie la regulile $ocului. să nu fie unul care iese 'n evidenţă. dar să se ferească de pui.+. Participanţii: "5 – 20 de elevii. 29 . mişcarea motrică. 6iecare din cele 3 grupe pot să ai%ă câte un semn distinct care să 'i facă remarcate< )%entiţă de aceeaşi culoare. (pţional se poate spune< /stop $oc0. &ei din ec-ipă celui prins. perspicacităţii. Observaţii: atenţie la teren să nu fie accidentat. Materiale: cretă. >erpii tre%uie să prindă şacalii. Desfăşurarea 'ocului: Se desenează cu creta 3 cercuri mari )atât de mari 'ncât să intre 'n el 5 – "0 persoane+. >acalii tre%uie să prindă puii. Jocul fiind de strategie se pot face şi alianţe. orice poate fi folosit ca şi semn distinct. rapidităţii. Jocul se termină 'n momentul când una dintre ec-ipe a prins toţi mem%rii celeilate ec-ipe. atenţiei. 4nimatorul tre%uie să fie un temporizator. 'l duce la casa lui. Jocul să nu fie violent şi nici agresiv. 7ână ce 'şi duce puiul 'n casă. dar să se ferească de şerpi. Timp: 30 – =5 de minute. &ând unul dintre grupuri prinde un animal. 4colo cel prins stă cu un picior 'n cerc şi cu unul afară şi cu o mână 'ntinsă. semnele să fie distincte şi vizi%ile. . eli%eratorul are imunitate şi nu poate fi atins. -ârtie creponată. şacali sau puii. din -ârtie creponată etc.levii sunt 'mpărţiţi 'n trei grupe. Şerpii şi Şacalii Obiectiv: să respecte regulile $ocului să alerge după /animalul0 respectiv Scop: dezvoltarea memorie.

4tenţie la regulile $ocului )să nu se trişeze+. &ând şoarecele este prins se inversează rolurile. viteza de reacţie. 30 . Geprezentanţii ec-ipelor tre%uie să se atingă cu mingea participanţi din ec-ipa adversă. cretă. . lângă reprezentant. Materiale: minge. Raţele şi Vânătorii Obiectiv: alergare )$oc de mişcare+. cola%ora.upă ce este prins din nou şoarecele. Timp: 20 – 25 minute.acă un participant din teren a prins mingea 'n mână el poate reduce un participant dat afară. . Se aleg 2 elevi care sunt şoarecele. atingerea ţintei. Vârsta: 5 – "9 ani. Jocul continuă până când sunt atinşi cu mingea toţi participanţii din ec-ipă.Vârsta: 5 – "= ani. Observaţii: terenul să fie neted.c-ipa şi cu reprezentantul se pot a$uta. terenul fiind 'mpărţit 'n 2 părţi egale. Animatorul să ai ă gri!ă astfel "n#$t to%i #o&ii să a!ungă să fie 'oare#e 'i &isi#ă. care se trimite 'n spatele liniei de la ec-ipa adversară. Se alege un reprezentant de la fiecare ec-ipă. pentru a nu se produce accidente. tare. Desfăşurare: se anunţă $ocul. Spaţiul: e#terior. Timp: 30 – =0 de minute. Spaţiul: e#terior. &ei atinşi vor trece 'n spatele liniei opuse terenului. cel care aruncă cu mingea să nu*l lovească pe celălalt %rusc. respectiv pisica. Desfăşurare: Se 'mpart copii 'n 2 ec-ipe. . dezvoltarea spiritului de ec-ipă. Material: Observaţii: terenul să fie neted. se vor alege alte şoarece şi altă pisică din rândul celor care formează la%irintul. Participanţi: "9 – 25 de participanţi. alergând 'n $urul celor care sunt aşezaţi pe coloane aceştia ţin mâinile 'ntinse lateral. 7isica tre%uie să prindă şoarecele. 4nimatorul când spune /sc-im%aţi0 %ătând din palme cei de pe coloane şi rânduri se 'ntorc la stânga. Scop: stimularea atenţiei. cola%orarea cu coec-ipierii. &opiii sunt aşezaţi pe astfel 'ncât coloanele şi rânduielile să fie egale )pătrat perfect+ de e#emplu dacă sunt "! < = # = coloane şi = rânduri. (le)ii #are aleargă nu au )oie de#$t numai &rintre r$nduri* fără a le ru&e. Se trasează 3 linii una la centru şi două la distanţe egale de prima.

pe spate. 4poi el o aruncă altcuiva care procedează la fel )construind o formă+ $ocul ţine până când toţi copii au avut guma cu care s*au $ucat. fără nici un cuvânt articulat. Se alcătuiesc perec-i de câte 2 copii.upă ce toată lumea a recunoscut personalităţile ce au fost prinse pe spate. fiecare tre%uind să treacă 'n mi$locul cercului şi să imite. Vârstă: 5 – 20 de ani cu condiţia ca personalităţile să fie acomodate vârstei. Materiale: scaune.a sfârşit vor spune 'n ordinea in care au primit fiecare. Desfăşurarea: se aşează toţi copii pe scaune. atenţiei. cariocă sau un pi# care să scrie vizi%il şi gros. Participanţi: "5 – 25 de participanţi. .Personalităţile Obiectiv: să imite gesturi. ce figură au 'nţeles că le*a aruncat colegul şi ce a construit el. Scop: stimularea creativităţii stimularea perspicacităţii. iar ceilalţi să recunoască persona$ele. memoriei. Observaţii: imitarea fidelă a personalităţii cel care imită să cunoască %ine personalitatea pe care o imită şi să o imite cât mai fidel 'n caz că copilul nu se descurcă să fie a$utat de animator. 31 . 2oţi concurenţi vor tre%ui să se 'ntoarcă spre dreapta astfel 'ncât să fie cu faţa 'nspre spatele celuilalt. Spaţiu: interior. Guma Obiectiv: să imite o "umă !e mestecat) Scop: dezvoltarea capacităţii de a se concentra şi imita perfect o gumă de mestecat Participanţii: 20 – 25 de participanţi Vârsta: "0 – 20 de ani Spaţiul: interior Timp: "5 – 20 de minute. Material: -ârtie. acţiuni făcute de unele personalităţi. 3n momentul 'n care va g-ici se vor sc-im%a rolurile. Timp: 30 de minute. &opii vor imita prin gestică şi mimică. ace de gămălie sau scotc-. pe care este scris sau desenat numele unei personalităţi. 'n formă de cerc. . se vor imita aceste personalităţi 'n grup. celălalt tre%uind să g-icească. pe rând personalităţile pe care le au lipite. 4nimatorul v*a prinde câte un %ileţel pe spatele fiecărui copil. Desfăşurare: se alcătuieşte un cerc. 4nimatorul mimează o gumă pe care o mestecă şi cu care construieşte diferite forme.

Jocurile pot foarte %ine să prezinte şi o anumită perioadă temporală sau tematică )era primară. . 32 . se $oacă. comuna primitivă. şi senzitive. contemporană. Jocurile se pot acomoda vârstei şi timpurilor. Scop: dorinţa de a câştiga. Participanţi: pe rând toate grupele tre%uie să treacă prin acest atelier. ocuri !e Pistă Obiectiv: să treacă prin toate pro%ele cu succes.+ putând astfel să 'nveţe o%iceiurile sau ocupaţiile acelor vremuri.aser% Obiectiv: să ia o%iectul fără să atingă aţele. senzitive. Participanţi: un număr de /20 grupe a câte = – ! participanţi.l nu are doar aceste pro%e pe care le*am propus noi ci este un $oc foarte creativ la care numărul de pro%e ţine 'n funcţie de timpul propus. dezvoltarea a%ilităţilor motrice. Vârsta: 5 – "= ani. 3n acest caz s*au propus un număr de 3 pro%e )capcană laser popice. modernă. Timp: 35 – =0 de minute. de viteză. Hmportant este ca animatorul să ai%ă un dezvoltat spirit imaginar astfel 'ncât să fie $ocul cât mai atractiv şi cât mai activ. 7rin $ocul de pistă se urmăreşte ca participanţilor să li se dezvolte spiritul de ec-ipă şi spiritul competitiv.Observaţii: toţi participanţii vor primi guma pe care o vor modela. Spaţiu: interior şi e#terior 'n funcţie de $oc. Desfăşurare: 4telierul constă dintr*un număr de / 20 pro%e prin care tre%uie ca toţi participanţii să treacă şi să acumuleze puncte. Capcan+ . mumia+ şi o pro%ă de departa$are )caută o%iectul+. Scop: dezvoltarea activităţilor motrice. etc. aleargă.

Desfăşurare: fie se aduc popice de acasă. contra cronometru. Scop: dezvoltarea activităţilor motrice. Participanţi: pe rând toate grupele tre%uie să treacă prin acest atelier. ?ingea va fi adusă de acasă sau făcută din ciorapi şi rumeguş. Participanţi: pe rând toate grupele tre%uie să treacă prin acest atelier. Observaţii: atenţie la număratul punctelor. Spaţiu< interior şi e#terior. Observaţii: să fie atent animatorul ca participanţii să nu /fure0 la $oc.e sta ile'te un &un#ta! 'i &entru fie#are gre'eală )or fi de&un#ta%i. -ârtie sau alt material uşor. Se aşează popicele şi un număr de elevi dinainte sta%ilit va tre%ui să le dărâme dintr*un anumit număr de aruncări K persoană acumulând astfel puncte pentru ec-ipă. Popicele: Obiectiv: să ia do%oare toate popicele. Desfăşurare: Se aleg 2 persoane care tre%uie să fie legate cât mai strâns.e #reea-ă #u a!utorul sforii 'i . si senzitive. senzitive şi de precizie. 7uncta$ul se va da diferenţiat de timp. Desfăşurare: . Să dezvolte spiritul competitiv. Observaţii: atenţie la strâns să nu se oprească circulaţia sângelui sau să se facă nodurile prea strâns 'ncât să nu poată fi desfăcute. Scop: dezvoltarea activităţilor motrice. 33 . Scop: dezvoltarea activităţilor motrice. . cu pânză. fie se alcătuiesc din sticle de plastic umplute pe $umătate. Mumia: Obiectiv: să se lege mumia cât mai repede.Spaţiu: interior 'i e+terior. .e a'ea-ă un o ie#t "n mi!lo#ul 0ra-elor laser1 &e #are 1 3 2 3 3 &arti#i&an%i tre uie să "l ia fără să atingă a%ele. Participanţi: pe rând toate grupele tre%uie să treacă prin acest atelier. nisip etc.sau/ a a%ei un set de 0ra-e laser1 leg$ndu2se "ntre anumi%i st$l&i* s#aune sau alte o ie#te. Spaţiu: interior şi exterior. (%iectul să nu fie prea greu şi $ocul imposi%il de finalizat. Caut+ obiectul% Obiectiv: să ia o%iectul cât mai repede.

7ro%a va face ca ec-ipa care 'l va găsi cel mai repede să câştige $ocul. .ezvoltarea motrică şi a atenţiei. eşarfă sau fular. Material: ― Observaţii: Jocul să fie e#plicat pe larg cu e#emplificări până ce e 'nţeles.#. Participanţi: 25 – 30 de elevi. Materiale la 'ocul !e pistă: 4ţă. se prinde de genunc-i şi zice 5 nas+. 6iecare grup va tre%ui să sta%ilească un cod prin care să coordoneze persoana. Vârstă: 5 – "0 ani. Să nu se spună aiurea parolele sau celălalt grup să intervină din răutate. Scop: .#. Observaţii la 'ocul !e pistă: atenţie la trişat şi la regulile $ocului. Desfăşurare: se va pune o serie de o%stacole şi se va aşeza un o%iect – comoară pe care un participant legat la oc-i va tre%ui să*l descopere. 4cesta se v*a prinde de un mem%ru al corpului şi v*a spune altul ). Ca7inou Obiective: să treacă prin toate pro%ele să participe activ la toate pro%ele să se $oace. Jocul va continua din ce 'n ce mai repede. Observaţii: o%iectul ce tre%uie găsit să fie uşor de apucat dar 'n acelaşi timp masiv. 3n momentul când se greşeşte. 4tenţie la teren şi la căzături. Spaţiu: interior şi e#terior dacă este %ine amena$at cu scaune şi mese. să*şi consume energia. sfoară sau alte materiale din care se poate construi /raze laser0 sticle de plastic pentru popice şi ciorapi pentru minge sfoară. pânză pentru legat mumia. Desfăşurare: se aşează grupul 'n formă de cerc. 4nimatorul va porni $ocul. Timp: "5 – 25 minute.a rândul său cel c-emat v*a tre%ui să se prindă de mem%rul spus şi să zică un alt număr si un alt mem%ru ). 34 . Elementele corpului Obiectiv: descoperim şi recunoaştem elementele corpului.Spaţiu: interior şi e#terior. te prinzi de urec-e şi spui = genunc-i+. cel care a greşit va primi o poruncă pedeapsă.

Scop: dezvoltarea spiritul de ec-ipă dezvoltarea spiritului concurenţial dezvoltarea intelectului dezvoltarea atenţiei dezvoltarea vitezei de reacţie dezvoltare motrică. Desfăşurarea 'ocului: $ocul este format din mai multe ateliere )5 'n cazul de faţă+. . momente recreative şi spirit inventiv. 3n momentul când indicatorul s*a oprit. Timp: minim =5 de minute. pe categorii de vârstă )5 – "" ani.. 4cesta v*a avea P din lungimea razei. Observaţii: regulile tre%uie să fie %ine sta%ilite şi repetate de animator ori de câte ori se va cere atenţie la %anii să nu i se fure cineva )românii s*au născut -oţi+. )6ig. 4stfel triung-iurile vor fi numerotate la %aza triung-iului )6ig. . 7e aceasta se lipesc foiţe egale de formă triung-iulară )6ig. %ine amena$at )cu atenţie+ şi cât mai prielnic $ocului. ţinută elegantă lim%a$ elegant şi distant. &8 &MGOH :MS. dar fără a fi discrepanţe mari 'ntre vârste )să fie de vârstă apropiată+ si de stări sociale aleatorii apropiate sau diverse. Spaţiul: numai interior. atenţie la concurenţi. 2+ numerele fiind aşezate după dorinţă fie aleatoriu fie consecutiv.4&N J4&N )2"+ 741(8. 35 . animatorul v*a citi numărul şi culoarea unde s*a oprit. Desfăşurarea 'ocului: &oncurentul v* paria o sumă de %ani pe culoare sau pe un număr )sau pe am%ele+ după cum vas dori participantul. Ruleta Se alcătuieşte G8.24 astfel pe un placa$ se lipeşte o folie protectoare cu o mare capacitate adezivă. 6G4F4 I41&4.a un moment dat animatorul va spune /nu mai pariaţi0. 3n mi$locul ruletei se fi#ează un ac pe care se va prinde un indicator săgeată. "+. şi v*a 'nvârti de acul ruletei. Vârsta: 'n funcţie de acomodare..>2. Bom propune 'n cazul de faţă următoarele ateliere< G8. "= – 25 ani. Participanţi: minim 30 ma#im !0 de participanţi lăsaţi li%er să meargă la orice atelier. 25 – D L ani+. ma#im 2.2M I. numărul lor depinzând de numărul de participanţi. de diferite culori aşezate 'ntr*o ordine presta%ilită astfel 'ncât să*i confere un aspect plăcut liniştitor. "" – "5 ani. şi starea socială a participanţilor. 3+ ?asa de parieri va avea o formă dreptung-iulară 'mpărţită 'n două registre.5 ore cu momente de amuzament.acă s*a câştigat număr se va da de 3 R suma iar dacă s*a câştigat culoare de 2 R suma. 7e de*o parte vor fi desenate căsuţele destinate culorilor )G Q roşu 4 Q al%astru B Q verde : Q gal%en+ iar 'n al doilea registru se vor desena căsuţe 'n care se vor scrie numere 'n ordine consecutivă. spaţiu.

" G 4 B : " 5 " 3 " E 2 9 " = 2 6ig. Obesrvaţii: animatorul tre%uie să cunoască cărţile şi valoarea lor.sau cu alt adeziv. . Ba câştiga cel care are 2" de puncte sau cel mai apropiat de 2". 4tenţie la reguli acestea tre%uie e#plicate ori de câte ori se cere atenţie la %ani să nu se fure. atenţie la lim%a$ )elegant şi distant+. 3 0 " 2 3 ?asă de pariere Black Jack Se amestecă unul K 2 pac-ete pac-ete de cărţi. &ărţile vor fi prinse 'ntr*o ordine aleatorie cât mai răspândite cu scotc. Hniţial se v*a da fiecărui concurent două cărţi apoi la cerere se va mai da una până ce concurentul v*a spune stop. Se vor număra punctele de pe cărţi care tre%uie să 'nsumeze 'n total 2" de puncte sau cât mai aproape. 2 3 E " 5 2 = " 0 " ! 2 5 "" " 5 2 ! "2 "9 /10 6ig..acă puncta$ul este mai mare de 2" de puncte concurentul va pierde toţi %anii.1 6ig. Panoul cu cărţi 3onstruire: pe un carton mare se va scrie pe orizontală câteva numere )'n funcţie de câte coloane se fac+ iar pe verticală litere )scrise cu ?4J8S&8.+ 'n funcţie de câte rânduri se fac. 1 A 4 5 6 36 2 3 . 'n funcţie de numărul concurenţilor după care li se 'mpart.

H&M+ &4G2. 4G42M )H1. )concurentul v*a tre%ui să găsească locul frazei singur+. 7rimeşte de 2 ori cât a pariat. 3n caz că nu găseşte locul frazei se va 'ntoarce la animator 'n $umătate timpul acordat )pentru a i se spune indiciul+. B*a arăta o carte iar concurentul v*a tre%ui să o indice 'n 3 – 5 – 9 sau "0 secunde. 37 . 4nimatorul v*a avea scrise pe o foaie toate frazele şi locul unde sunt ele aşezate. 4ceste %ileţele vor fi e#trase de concurenţi iar aceştia vor săvârşi pro%a corespunzătoare. Banca Scopul 'ocului: cel ce a rămas falimentar să poată o%ţine uşor o sumă de %ani pentru a se putea $uca 'n continuare. :-icirea se va face ver%al de forma 4" sau e3. din care concurentul v*a e#trage un %ileţel. Observaţii: atenţie la timp.te 4ra7a 3onstruirea 'ocului: Se caută apro#imativ "5 – 25 de fraze cele%re care vor fi scrise pe coli 4 = )acestea fiind aşezate 'n formă orizontală tip vedere+. )regulamentul poate fi c-iar repetat+. &oncurentul v*a tre%ui ca 'n 3 – 5 minute să găsească fraza şi să o 'nveţe ca să o zică animatorului. 18 S. Desfăşurarea 'ocului: se alcătuiesc un număr de pro%e – pedeapsă pe care concurentul v*a tre%ui să le facă pentru a primi o sumă de %ani. Observaţii: a nu se atinge panoul su% nici o formă. corespunzătoare pro%elor e#istente. atenţie le regulile $ocului. 4tenţie la frază să fie spusă cât mai e#act şi mai clar. G+se. 4nimatorul să numere cu voce tare secundele atenţie la e#plicarea corectă a regula $ocului.4 &8 ?S14. Desfăşurarea 'ocului: animatorul v*a da concurentului un %ol cu %ileţele pe care erau numere. 6oile cu frazele vor fi răspândite 'n diverse locuri pe un perimetru 'ncon$orător de apro#imativ 50 – "00 de metri. 4cestea vor fi aşezate 'ntr*o ordine aleatorie.( Desfăşurarea 'ocului: 4nimatorul are 'n mână un pac-et de cărţi pe care 'l va amesteca. 4nimatorul va face %ileţele cu numere.

+ şi cât mai %ine 'ntocmiţi astfel 'ncât să nu poată fi copiaţi )falsificaţi+. pro%ele tre%uie să fie cât mai grele. resturi ce cad de la material. "00 @. astfel 'ncât să poată fi umplut cu resturile te#tile. nasturi. foarfece. %oule. nu te supăra frate. să strige ceva sau pe cineva+ să se milogească sau să implore pentru %ani să facă pe cineva să râdă sau să plângă. 5 . .ste %ine ca sumele să fie cât mai diverse )" . 3 . Scopul să 'nveţe să taie cu foarfeca. %ine amena$at cu mese şi scaune Timp: 30 minute Materiale: pluş sau orice alt material te#til. să ştie să umple ursuleţul cu deşeuri te#tile )vatelină. etc. să şi*l personalizeze colorându*l şi făcându*i oc-i. etc. vată. TE))A (ursule& de plu. Se coase materialul pe dos lăsându*se un loc suficient pentru 'ntoarcerea şi introducerea resturilor te#tile 'n interiorul materialului. 2 . Participanţi: pe grupe 5 – 9 copii K grupă Vârsta: 5 – "2 ani Spaţiu: interior.a 'nceputul $ocului )cazinoului+ se va da o sumă atât cât tre%uie pentru câştig." Obiective: #onstruirea &ro&riei !u#ării* un ursule% de &lu'* #olorat 'i aran!at du&ă &referin%a #o&iilor. catifea sau orice material rezistent+. "0 . 2re%uie făcute fişicuri cu %ani dinainte pregătiţi. ac. acesta va fi tăiat 'n două e#emplare )o faţă şi un spate+ după tiparul de mai $os.Observaţii: concurenţi să nu se 'm%ulzească la pro%ă. 4anii: $ocul se face cu %ani dinainte construiţi. Se umple 38 . Desfăşurarea 'ocului: se alege un material după preferinţa copilului )pluş. să 'nveţe să coase. aţă. 50 . -ârtie glasată. .upă ce atât faţa cât şi spatele au fost tăiate se alege partea mai frumoasă care poate fi folosită ca şi /faţă0. să dea din palme. . deşeuri te#tile. 4tenţie la %ani să nu se fure. Observaţii: se pot introduce şi $ocuri logice< monopolT moară. nas şi gură.+. Probe 5 pe!eapsă pentru# 4ancă $e0emple% 2 2 2 2 2 să imite un animal să cânte să atragă atenţia )e#. Iani tre%uie ţinuţi 'ntr*un loc %ine păzit. Ianca nu e un atelier de câştig ci o ultimă soluţie pentru cei falimentari.

atât din greşeală cât şi intenţionat . Participanţi: 20 – 30 în grupe de câte doi..H1 742 . nasul şi gura. H4*&4*>4 )se imită un scuturat din toate oasele+ ?M . H4*&4*>4 )se imită un pas de fugă+ >H*4? 68*G42 ( J8*&M*GH*.*&42 . Aten&ie: copilul trebuie s+ plece acas+ cu ursule&ul "U# AŞA Obiectiv: dezvoltare motrică. Scop: să se 'ncălzească pentru 'nceperea programului de animaţie.H*IGM*GH*. Vârstă: 5 – "2 ani.4 &UH8B. Se coase complet materialul după umplerea lui şi se prinde şi o acăţătoare. fie să se deseneze cu carioci sau să se lipească cu lipici formele din -ârtie glasată.H*?H*1.ursuleţul cu resturile te#tile avându*se 'n vedere să se introducă 'n părţi mici şi să fie %ine 'ndesate cu un %eţigaş din lemn. Se recomandă ca fiecare să*i pună nume ursuleţului.4 . gura şi oc-ii se pot prinde fie la 'nceput pe faţa ursuleţului. .upă aceea se va personaliza ursuleţul prinzându*i*se sau desenându*i*se oc-ii.2M . Timp: "5 – 20 de minute.4*O4 &S1... . ?M S&(. 1asul. &8? 4>4 . 4nimatorul să a$ute 'n caz de nevoie copilul să*şi termine ursuleţul.42.a sfârşitul atelierului se va face o e#poziţie cu ursuleţii realizaţi de copii urmând ca fiecare să* şi prezinte ursuleţul.8& . Iătându*se din palme şi imitându*se se spune< . 4nimatorul va e#emplifica 'mpreună cu un alt animator sau un copil $ocul după care 'l va face cu toţi copii. Observaţii: atenţie la copii să nu se taie. lingvistică şi a atenţiei. Desfăşurarea 'ocului: se 'mpart copii câte doi aşezându*se pe două rânduri unul 'n faţa celuilalt. 39 . să se 'nţepe. ?unca tre%uie apreciată acesta fiind momentul cel mai important al atelierului. H4*&4*>4 )se imită un spălat de mâini şi de faţă+ >H*4? 7.4 S7M*. . &8? 4>4. &8? 4>4.

H4*&4*>4 )se imită cu mâinile lăsate $os un furt. rotindu*se pe rând de la interior spre e#terior mişcarea unei sirene imitându*se 'n acelaşi timp şi vocal+ >H ?*4 7GH1S >H ?*4 IM*282 &8? 4>4.upă ce se face odată 'ntr*un ritm mai calm se poate mări ritmul si c-iar inversa cuvintele 'n frază.*?42 7(*.&8? 4>4.ul Nero Obiective% încălzirea corpului. O4S67VA899: atenţie la mişcările făcute ca să nu fie făcute spontan şi nici violente.HOH4+ >H 7(*.*1H2. stimularea atenţiei Participan&i% 25 – 30 copii '(rsta% 4 – 5 ani Spa&iu% interior şi exterior Desfăşurarea 'ocului: animatorul va e#emplifica cântecul cântându*l o dată singur şi e#emplificând cu mişcări apoi va repeta 'mpreună cu copiii versurile şi mişcările. H4*&4*>4 )se lovesc uşor cu mâinile peste mâinile partenerului+. rotindu*se dinspre interior 'nspre e#terior+ BS1*FM*2(4*G. C+&elu. H4*&4*>4 )se imită cu mâna un telefon spunându*se 4.4 ?4 BM*F82.H*OH*4. H4*&4*>4 )se imită o perec-e de oc-elari prin care se uită vânzătoarea+ >H*4 &U. H4*&4*>4 )se imită cu mâinile. acomodarea cu atmosfera Scop% recunoaşterea părţilor corpului.( 7(. &8? 4>4. Se va cânta 40 . 4nimatorul conduce $ocul şi tre%uie să fie cât mai inventiv. &8? 4>4.H*OH4 4 B. . &8? 4>4.

-e care l spăl numai cu dero.+ copii sunt aşezaţi 'n cerc. Re*ren% /' 0u am un câine pe nume ?ero. etc. +% ce căţeluş minunat. a feţei. o. o.ot un fir de aţă Re*ren% Kam cic%iram c%ic%i ?ero Lam. %am. Kam cic%iram c%ic%i ?ero 1. %am. Kam cic%iram c%ic%i ?ero Lam. %am.ă duc la c%iuvetă la spălat @l spăl pe lă. +% ce căţeluş minunat" +% ce căţeluş minunat" 41 .uţe şi pe faţă 2 a mai rămas pe .cântecul de către toţi participanţii mimându*se 'n acelaşi timp şi gesturile specifice cântecului )se mimează spălatul mâinilor. +% ce căţeluş minunat" 2' Be dimineaţă când mă scol din pat . Kam cic%iram c%ic%i ?ero Lam. Kam cic%iram c%ic%i ?ero 1. %am. Kam cic%iram c%ic%i ?ero Lam. conducătorul stă 'n cerc. Ji cu săpunul fermecat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful