GRUPA 10

Trandafiri

F

1

))

GRUPA 10

Schwanensee"
I

Trandafir ca'ta'ra'torelegant ji parfumat

Efeganra' parfuma ti
I

& multitudinea de flori a acesrui soi de trandafiri fiecare
floare are individualitatea sa aparte.

CESORI..

,

.,

Je ,,L.

...,. ., ,,,.

,

,.

CI furca CI fain5 de oase

VARIETATI

-

Soiul de trandafiri ,,Schwanensee"cunoscut in engled sub numele de ,,Swan Lake" infloregte de mai mulre ori intr-un sezon. Frumuse~ea naturali a florii, iqit2 din comun, se datoreaza caracteristicilor avantajoase ale soiurilor parentale ,,GruB an Heidelberg" (string jos) de culoare ropu-deschis, precum gi ,,Memoriamv cu florile sale albe. Trandafirul ,,Schwanensee," mult apreciat de cunosdtorii acestui soi, a aparut pe piaj2 in anul 1968, fiind creat de Samuel McGredy. Floarea plantei este de culoare alba, in centru avdnd o ugoara nuan~a de roz. Floarea trandafirul matur se va indbi in totalitate. L privin~a formei, floarea soiului,,Schwanensee" ne amintegte de cea a trandafirului Thea. Floarea bituta gi par-

fumata cu diametrul de cca. 12 cm este alcatuit2 din 20 de pecale. Pdn2 roamna, infloregte permanent, producdnd noi gi noi flori, amplasate singure ori in grupuri pe lbtari. ,,Schwanenseen este o plant; cu davoltare puternica gi cu ramificqii rigide cresdnd spre vertical&. Se ramifid abundent, poate s2 atinga gi insltimea de 3 m. Frunziful lucios de culoare verde-deschis accentueaza frumuseyea acestor flori nobile.

Fix* pe perete un supart format din guruburi cu cap rotund ti sfori de 1,s mm.

Spa$ la 30 cm distant%de clidire o groapi k i n care s8 incapi ridkinile.

2

UNDE SE P L A N T E A Z ~
,,Schwanenseen se dezvolta ugor daci este ca~iirat pe pergo12 sau pe un arc suport. Se simte excelent gi pe grilii, fixat pe peretele estic sau vestic a1 zidului casei. Nu-1 plantari pe partea de sud pentru c i n u suportl ciildura perma,,Schwanensee" hflorqte continuu nenta. Trebuie protejar de inghey, pentru c i suportg frigul doar pin2 la - 15°C. Muguroiri p2mdnt in preajma radacinii. Acoperigi solul cu fdn sub form s de cerc cu diametrul 60 de cm. Ramurile plantei sii se acopere pe o inilgime de cca. 1 m cu un sac sau cu crengi de brad. alternativ pe cele doua parpi ale arcului de susrinere. DacZ parcea de jos a tulpinii s-ar degarnisi, se pot planta flori sezoniere, ca plante de sol, ca de exemplu clopornija (Campanula medium).

I 3 grapji curJiim&ntul

ABnBfj mlul de pe fundul ~ j v t w u hnrii. l Amestecafi cu cornpat in propoflie de 2 1 , adluga$ pqirth fBini de oase.

Tulpina plantei se va apaza TFI POI, cu rMaCinile wientate rpm axterim, iar locul akoirii va fi ru 4 em urb nlvelul dului.

4

b
,,Gru5
an

Heidelberg" unul dntre pirintele soiului ,,Schwanensee"

Frumuserea soiului de trandafiri ,,Schwanenseen se eviden~iazl E n sine. Plantar ldngi arcul de suport se poate asocia cu andafirul cii~2r2tor de culoare rogu-inchis. Dispuneri tradafirii

Umpleti groapa cu prnant. Tasa$-l usor. Forma$ in jurul tulpinii o adancitura sub forrna unui guler, apoi udagi bine planta. fn final, muruvoiti piimbnt T n

I

5

Pentru legarea trandafirilor de copaci sau arbusti utilizati f&ii de plastic, elastice. Acestea nu vor jena scoarfa $i nu vor sugplantei,

CARTEA

GRUPA 10

1

Gridinirit iscusit

0 Cump8re.ft altoi de tmndafir

cu cef win trei l8stari. Doi sa porneasd din locul de altoire, iar a 1 treilea cu cwa rnai sus.

Mufti5 lurninh. Trandafirului Udag totdeauna trandafirii T n ,SchwanenseeM ti place lumina zona riidicinii. Nu iri@ti prin soarelui de dimineap ~i de dupii- aspeniune, pentru cii ape ramama& Nu-i plac locurile unde pe frunzele ~i pe florile planaerul cald stagneaza. tei facilitead aparitia unor boll. Sol bine krtilizat $i cu structwh P e ramurile mai groase, compunzbare. S o 1 bogat tn inveliti suprafetele de taiere cu humus, permeabil ~i bine afhnat. ceari.

Nu c u r n p & @ i tranclafiri care au tnflorit deja In ambalaj.

'm'Ifngrlllre I
-

PRIMAVARATIMPURIU
Plantare

tot an ul 1 @ - -,. , . d *

,-

Plantafi trandafirii dupa deaghefarea solului. VARA

PRIM~\VARA URMATOARE Tgiere
Tiiafi numai crengile bolnave sau care cresc Intr-o direcfie nedoriti.

&ji@re
Lastarii noi se leagi de suport i n a$a fel incet s i aterne usor i n jos. indep~rtafi florile ofilite, ajutind astfel dezvoltarea noilor boboci. TOAMNA

rI

perioadele calde ~i uscate,

pe boboci $i pe dosul frun-

Protqia h p t r i v a inghefului
Mu~uroiti Inalt tulpina plantei, iar ramurile acoperif i-le pen8 la jumitate de metru cu sac] de
I
--

zelor pot s i apara paduchi de frunze. Aplichnd solutie de siipun putem proteja plantele contra diiuniitorilor: se dizolvi 250 g de sipun h 10 litri de api fierbinte. S e lasa solutia sii se riiceascii $i, fir8 diluare, se pulverizeazj pe plant&

Q IMP ABIIMP SRL

.

!a!ielosu! tzluos niuad!d ap a1ajnl m d a n -quq S ! ! a ul p a u p & u r t q !Q e l y d Fur .O U O ~?S aqp ' " Z ' I c!~~~qp-~a~o!~ !I = '' a~bkdap nu !ajm pnaureF ! 3 ! u !# UI z a%u!~e wqe 'qur!rps UJ pe1q 'ES eaur!ipu are !S~J&!A J . n d e a p ~ aps q a p o ~ ap mama13 luns rou 'aPS-P .9 ~ 3 emJoj ap '~!insseBA ns < y m l d o !S rep 61&unlapu4 !30qoq U P P F ~ S UE PTq3SaP pu!-ro~u~ ! 9 mmu!ur ~ I U as 'un 01-8ap m a m ! p -~rjepm~ un Furnu nu asa un p u p e *al!~old 'uaq -@% ~ u p unb lug ~ uyepuea .pmeaq@% aps !. p !u!ds hqo~ n3 1e1op ! i gp!uaA ad p!u -1arnd a ~ a l b n n3 p d m m a$mpsuw o ap p ~ r j e p u w ~ . w p pa% aIapJaA ap !mlqv .w JOA as aps alaluaxa~ouy Iajlse 'apq duenu ap amp!= azrmg ap 1n13aja -@IOU ! n ~ n ~ q ~ ~ e s n3 ue 101alueld dy tq ~-!ie~ueld eaiasnurny ap d w ! ~ qnur .e!Dn? u@!vpq3!?" ln!oS .In1~ ! S r t .nSnqn ap 101!~ndnl%e @p wmnq !ialnd en pr5rr~l~al nes -my ap mmld IJ a~eod aleolpl (urnm!uoJsno y rrrmmaSy) .IOU ap ltzls 3!ur !ai&w-eqn! gn1-InJyepueJl qns $=*uqd p e a . f s el elap = a p e aDanoap 'p!~e!So~a~eopr.v u l aps I O ~ J O Dp!-rolea $amnd 6(r!uass~y x madqq) -son13adse!.eaJ3 a~eod as a p p ! ~ o p s ap I FLU IS e!iuap!.I!JOUUJ p!~meprol!u!p a p o u $m&a~d r u p!iuap -fl epwa~ad amid 1Fa-p as aseop~d aps J O ~ ~ U J e gtu-nppuwl ap !os 17 ! . -aFq -uaq$ u ~ m p 'u$nd p u g ~ d '!ode 'su!~de-uaqp3areoln2 ap luns "epn? u@uo~rp!-~" !nln!os apoU 'arf!ndr! lod -areo~aundsa~o3au !J![!J%u~ e? '!JOB a m 11re!? edn~% !aun I n m u 4 Furnu a3!1m!w aps alaiua3sa1ouu1 -p!lr!!So~ !un!bap ~ e d a aseolard aps &mnu o ap !~oasdp W!ono ! f 019 alzuny ad 'goq e l 9 u .

O IMP AMMP SRL RO-P-02-10013 . Boala se manifestg P 'ocuri umede. lndepartati frunzele contransplantafi taminate ~i randafirul. jeseori Tntunecate la marn gini. acolo unde . ~ ~ l ~ ~ t principal o m u l al W r i i frunzelor este lparitia pe frunze a unor )ete de culoare deschisi.)lantele Invecinate tngreuneaza uscarea frunzelor.CARTEA GRUPA 10 2 plantafi trandafirul in imediata apropiere a unui zid TaiaJi complet Ilstarii prea deri sau de culoare inchis& respectiv crescdnd inspre .

.

New Dawn" se poate cultiva ca trandafir urdtor. Crqte de asemenea cu ugurinp pe bol$ sau piramide. van Fleet". 2 .. Pe 1%tarii trandafidui . . are Iiistari destul de puternici gi grajiogi.New Dawn" se dezvoltii foarte expansiv.New Dawn" este un trandafir urdtor cu inflorire abundentii de celebritate mondialii. 3' 0 alta posibilitate(pentru pergole.Dr. I PLANTARE 51 iNGRlJlRE . mlrunte sunt la inceput verde-deschis. cu un parhm minunat. m I In locurile periclitate de inghet protejati lastarii de pe suporturi acoperindu-i cu ramuri de brad. poate crqte clematisul rosu sau violet. Frunzele lucioase. fn 1930 a fost pus in circulajie ca mutayie a trandafirului urdtor . Frunzipl deosebit de dens ofed un h n dal de efect florilor asemhiitoare poryelanului. au un diametru de a~roxirnativ 8 cm. fnflorqte bogat. nepeta (Nepera x faassenii) ~i jalgul (Salvia nemorosa). de aceea este plantat de preferinjii l i n g zidul I 1 Pentru patetfia de iamA qterneli in jurul plantei un m a t de 30 m de compost.NewDawnnhbrpca'fn v d e casa UNDE SE PLAN TEA^? . Petalele c5zute form& un covor vitoresc. in regiunile cu climi Ondepirta# florile ~ifrunzele inainte dc a acoperi planta contra inghe~lui.New Dawn" infloregte in miinunchiuri din iunie p h i i la primul inghej. ..- ACCESORII: Ll . . Culoarea lor se transformii treptat in alb ca laptele. iar In griidinile mari ca trandafir-tufi cu . Se giiseste . iriziiri roz. . . .. ~ e w awn".. de nuanrii albuie. dar inflorqte numai o d a a . W. cu . rigizi la baza tufei dar devenind in partea superioad mliidio~i ~i athn3nd elegant. cregte viguros gi rezisd la Pnghej. produce flori suave pi grafioase. transformGdu-se apoi in verde-inchis. Florile sunt de mikime medie.. care seamiinii cu acesta pins la confuzie. piramide): acoperiti lastarii cu rogojini $ilegati-i cu sfoara. trandafirul poate infrumusep p h i i gi cele mai urhte pietre. . Legati planta lax cu sfoara.New Dawn" inainte de proteqia de iarn3. deoarece aici se poate extinde in voie. Gardul de $pci Si pergola sunt suporturi corespundtoare pentru ... Trandafirul crepe extrem de viguros. Printre frunzele cazute se pot cuibari ciuperci ce infecteaza a ~ otulpina. indepirtaji de sub trandafir toate frunzele.New Dawn" pe suport sau per< azrna LI foarfece L I compost LI rarnuri de brad sau rogojini .r T de robusti. ceea ce inseamna cii petalele nu se brunifid dupii I prima ploaie gi cad numai dupii ce s-au trecut. dar in niciun caz tu&. Din bobocii roz-pal ascujifi la v&rfse davolti flori m f %ease. intreyeshndu-le cu florile sale frumoase. CULOARE SI FORMX . in comerj ~i ca plant5 cu trunchiul inalt ornat de flori pendente. sau asociafi-1cu levznyica. 4 I I Puteji d d t u i wmbinasii cromatice spectaculoase cu nuanre de rogu-carmin gi violet. Florile se davoltii bogat p h i i toamna gi suportii bine vicisitudinile vremii. sunt lax invoalte gi in form5 de ceagd. ramuri athniitoare. itrgrwmllnt maturizat sau parnant. Crescut pe ziduri. . i Flori om- I . . .

CARTEA

,New Dawn"

GRUPA 10

3

Gridinirit iscusit

1

APROVIZIONAR~
I

-

-

-

-1

.I-

Cumparati . . trandafir ,,New Dawn" la container, astfel gridina vi se va inverzi rapid. Alegqi plante de culaare erde-Tnchis ~i bogat ramifica-

Soare. "New Dawn" inflore* frurnos ~i i n penumbra.

Pe.
Nu cump&rafi trandafir tlrcator cu lastari pufini ~i mbfiri, cu frunze ingalbenite.

Sol permeabil. Tnflorind Tndelungat, trandafirul necesita substanfe nutritive din bel~ug. Evitafi neaparat stagnarea a y i

Primavara, degajafi tulpina trandafirului. hcorporatiin sol ingra~arnint organic sau mineral pentru trandafiri. Fertilizati i n d o d& la inceputul lui iunie, inainte de tnflorire. De la rnijlocul lui iulie nu rnai fertilizafi, pentru ca listarii sa reziste la inghef.

loctorul plante

-Perioada de asemenea adecvats plantirii. indepartafi acoperirea trandafirilor tnradacinafi ~ifertilizafi. hdepartafi lastarii batrdni ~i uscafi. Taiafi pufin ~ilistarii tineri.

r

iernii protejafi tulpina trandafirului cu compost sau protejafi listarii cu ramuri de

I
@IMP W I M P SRI,, A - A :

tnca o data. Legqi lastarii de suport. Taiafi umbelele florilor ofilite cu putin deasupra primei frunze dezvoltate complet (stzinqa). P e vreme secetoasa

Vara tirziu sau toamna trandafirul ,,New Dawn" poate f i contarninat de fiinare. De indata ce obse vafi pe frunze un strat albui, fiiinos stropifi cu o solufie de fungicid. indepirtati neaparat frunzele infectate deoarece ciuperca oate supraviefui iernii.

I

-,,:,-

ISBN 9784&&%92-kl

Flori nobile ;;i distinse
Trand&ul ,,Madame Boll" hsumeaza"b u s e ~ e fi a calita'fle tuturor soiurilor de roze clasice

P L A N T A R E $I - INGRIJIRE
ICCESOR ... , ,,.Aadame Boll" cu rad, ~arfece de grading 0 compost

,.,..

,.

, ,.

,

CULORI $1 FORME
,,Madame Boll" este o t u 6 de trandafir care infloregte des. Apargine trandafirilor remontanpi (cu inflorire repetatii) gi se pare d derivii din ,,Duchesse of Portland. Acest trandafir cu parfum dulceag, originar din Italia, devenit ulterior baza unei multitudini de soiuri de trandafiri, a fost introdus in Anglia de d t r e Ducesa de Portland, la inceputul secolului al XIX-lea. In semn de recunogtingii, acest soi fusese denumit cu nurnele ei. ,,Madame Boll" a devenit un trandafir ,Portland2' perfect. Florile au un colorit de rozviu, cu o ugoarii nuangii de violet, rnarginea petalelor fiind de culoare mai deschid. Floarea cu un diarnetru de 8 crn, compusa

din rnai rnult de 40 de petale, ofera un spectacol irnpresionant. Pe tulpinile dtepte se aflii una Ian@ alta mai rnulte flori cu parfurn dulce-amegior. ,,Madame Boll" incepe sii infloreasd din iunie, in iulie floarea se deschide deplin, iar la sfirgitul verii - sfiqit de august, inceput de septembrie ne ofed din nou inflorescenga sa lwuriantg. Ea este o pland viguroas$ cu tulpina dreapd, gi poate atinge indgirnea de 120 cm. F o r m e d o tufi rotundii, aspectuoasa, cu diametrul de 1 m. Datoritii frunzelor de culoare verde-deschis, tufa de trandafir formeazii o unitate armonioasii.

lrnediat dupi ce ati curnpirat trandafirul, despachetati-I. Tineti-i ridkina in a p i timp de 12 ore.

I

2

Scurtati rhdicinile. Indephrtap piqile vitimate sau uscate, astfel evitati putrezirea lor ulterioari.

UNDE SE PLAN TEA^?
Trandafirul ,,Madame Boll" plantat intr-un loc potrivit se Un alt m d c tranda6ir de Portland:,,Rose du Roi" tngrijegte relativ simplu. Trebuie din c a z a gazelor de qapament frunzigul trandafirului sa ss-i alegegi cu grijii locul, astfel ani in sir planta vii va bucura de se ofileasd si frunzele-i sii un spectawl splendid. cads. ,,Madame Boll" necesitii rnultii luminii natural$ excep- CE SE tsnd soarele arziitor de a m i d . ~ ~ ~ ~ , d , ~ ~ ~ f ~~ i d ~ 1 Locul insorit dimineaga gi doming peisajul prin florile dupa-amiaza deopotrivg ii este sale mari gi dese, de aceea e cel cel mai prielnic. rnai bine sii fie plantat singur Gldura stagnantii dintre sau intr-un grup de trei plante. ziduri sau dintr-un COIFal gddinii Planrele care ddtuiesc stratul, ca vqtejirea florilor s. fie mi m e'i~~ru sau l ~lantele mai accelerad. Trandafirul ,,Madme scunde, nu-i d i r n i n u e~ fru~ ~se davold l y 1 mi bine musegea. 1 se potrivegte minfnrr-un lot aerisit, dar & d -t. unat iarba-faptului (speciile de Se poate i n t h p l a ca la aglomerate Sedum). marginea ~oselelor

PLM'EAZA

AUTURI?
~ ~ 1 l~ ~ ~

C

'
,
Cumpiiraji trandafiri &3n?&o$i, bine dezvoltM, cu r3d3cini rasfirate, cu mai multe ramuri.

GRUPA 10

Gr;idi&it iscusit

7

-.ST.FT*. L-,

AT$ ,

a LuminS natural&. Trandafirul
,,Madame Boll' prefer3 soarele de dimineat3 $i de dupiamiaz3.

a Taiafi florile uscate deasupra primei frunze dezvoltate a I3starului. Astfel facilitafi dezvoltarea noilor flori.

1

181
I

a Sol bine fertilizat. Pregitifi Nu cumparag plante cur 'solul cu trei s3pt3mlni tnainte tgdacini rupte, sau cu nukai de plantare: aflnafi-I, ad3ud o u i rarnuri, ori deja IBst)riU . n=+i-iampc@ faini de oase. -

i

a Adunafi frunzele cazute
pentru a preveni aparifia bolilor ~i diunatorilor.

ingrjire tot an uI
~aieri

1
; f
-

PRIMAVARA

.- .-PRIMAVARAURMATOAR~

-

Plantare Plantafi trandafirul In sol dup3 dezghef.
VARA Ingroire Tiiafi florile ofilite pentru a stimula formarea florilor noi.
TOAMNA lernare Punefi-i deasupra un strat subfire de compost facefi o movilif3 F n jurul radkinii ~i acoperifi cu grij3 planta cu crengi de brad.

Desfacefi trandafirul. La Pnceputul lui aprilie t3iafi cu pufin deasupra plmlntului tofi lktarii uscafi, slabi sau crescufi spre interiorul tufei. Scurtafi ramurile la o treime $i fertilizafi solul cu compost.

Prezenfa moliilor se recu,oa~te repede dupa urmele lor vizibile pe fr ze. Moliile P 5 i depun o u i pe frunze, iar larvele se hranesc cu fesuturi de frunza. C a mod de pre-

n a uapunqa a J r J o u u r n3 J O J E ~ J I~J E ~ U E J J V n .

PLANTARE $1 ~NGRIJIRE ACCESORII: 0 trandafiri .afliere 2 amfl cm la &stanta S p # i grva&de pmrltar ut: adancimca a m de 5&6@e m de perete. akoirii trebuie d fie cu 5 m sub suprafata pilrn8ntului. Altoit pe trunchi halt wroana sferid este awperid de flori.Nioben cu flori roguinchis. Se asorteazii gi cu alte soiuri de trandafiri urdtori.New Dawn" cu ' flori albui sau cel cu flori rowputernic .. ca 1 minunatul . fn suaturi sau la b h r cafia aleilor vdjqte privirile. fnvolte de diametrul de 12 cm emana parfurnul plkut al tranddrului sdbatic.Marie Boisselot" cu flori albe. Este dewrativ gi ca trandafir &. sau . Ramurile ce cresc spre sus pi dezvoltarea viguroasi ofefi o imagine impozant9. Crescut a trandafir a @ @ tor poate fi df%at pe bolts. pLANTMZkALATURI? h r mi & &P se a & &xi$be sau &tru-viola g4 cu plantele ozi~e . Rozul catifelat a1 trandafirului .~os&r=etersen" este trandafir d@%tormodern. Plante asociate albe sunt l h a caprelor (Cerastium romen tosum). eventual alte soiuri cu flori albastru-violet.avandda angust&lia). Jalqul (Stachys byzanrina) gi pelinul (Artemisia stelleriana) reprezinti elegante plante asociate. lucioase ale .Sympathien. Buchetele de flori sunt rozPnchis..Rosarium Uetersenn p a t e fi plantat pi P n fa~a gardurilor sau a zidurilor. 5 an. Amestecati sollrl ru cam- r Trandafircu tulpini h a l t 5 cu M & abunden . T q a ademenitoare a grsdinilor mai mari este grupul format din 2-3 trandafki. totodats a t e rezistent fa* de boli pi ger. --.Rosariurn Uetersen" P foarfeci de gridini 0 qrilaj previzut cu distantier CI cazrna 0 cornDost CIZLQ$Il-FORME .. stalpul balconului sau pe suporturile in form5 de piramids qezate P n stramri.- . trandafir ' urdtor cu hilorire abundenlpoate fi utilizat ?n variate feluri. astfel se dezvolti satisfidtor gi P n regiuni cu ternpeiwlriee UNDE SE PLAN TEA^? Datorit5 calitii~ilor. Florile mari.ca planta s3 aibi aer necesar din toate direqiile.Rosarium Uetersen"ofera' o atmosferi vesefi. Avantajele cele mai de seams ale trandafirului const5 P n faptul d fnflorepte abundent pdn3 toarnna h i u .. F r d e mari.. b t a r i i bogat ramificafi ce cresc fn sus pot atinge lungimea de 3 m.Rosarium Jetersen" plantat in pereche Je-a lungul drumurilor sau la i n t e i . -I)AV YIJLOJUl LU ul. M u l p n i d dezvoltGii indesate. Ca plant5 sub-arbicolzde 1 culoare violet poate fi plantat3 Iavanda (2. floarea miresei (Gypsophila puliculata) ~i limba mgrii w n i c verde {Iberis semper- virens). Trandafirul . nepeta (Nepeta x hssenii) sau clopo~ei. ciocul berzei (Geranium x magnificum). tufoase umbrqte p i este ideal &@rat pe grilajef sau pe pergole. I I 1 de min.r3- Cascadi de flori Florife roz-inchis ale trandafirului. apoi devin fin argintii.. - p I'~aat2i c + i r a t i i pe suport W --- atisd I ~ l o rtnvolte i ..Rosarium Uetersenn nu sunt foane sensibile la boli.

k timp de sixeta ud4i plantela. in loc aerioit. w-m n d 5 f m! cu humus. nu mai fertiliza$ solul trandafirilor. t u d t c%tkpune de mai mult soltre cu a t & inflore$e mai ahundent.Rosarium Uetersen" GRUPA 10 5 .Rosarium L L & e m n m &@rat pe grilaj sau pe prgdil $i acoperiti lastaril cu crengi. Legafi Ilstarii de grilaj. adhnc.. afanat $i argilor. Taiati florile ofilite. PIm trandafirul &@rat psuport Mn@i cad. Plantati trandafirii $ formafi7n jurul tulpinii mu~uraaie inalte de 30 an. . Adunaji frunzele cazute (ciuperca ierneaza fntre .Dncepand din decembrie. negru-maroniu pe frunze. la mnuom. fncep&nddin iulie. L a trandafirii cu trunchiwl Onalt iarna acoperiti locul altoirii pi Tmpachetati coroana 'in sac de pand. cu r W d 4 litter& w %mi FWari vigrvogi dintre care cel p a i n doi crew din locvl altolrii. 1 TRUCURI La sf&r$itulioamnel mu$uroiTf trandafirul . TOAMNA URF&TQARE muyroaie din compost sau zi provoad pete dintat. hndafirul .M E A . R a r i m Ubltawn" dr? categporisl A . LUMINA 51 SOL b %ar&. impotriva inghetului ~coperifi planta cu crengi.Rosarium Metsen" nu tolereazi zlipupala. .

I JOJ rua urapr: urnjnd n3 cson~33ds~ gnj .r y pUEJJ (( pU E ~ Js~ Ja (( ~ I .

.

Prirnivara $i cu pufin Tnainte de Tnflorire fertilizd cu ingrayirnant mineral $i organic stimulator de inflorim. Tndepirtafi sisternatic frunzele contarninate.Westerland". zi taiafi plantele. nu rnai fertilizafi. Trandafirul . indepirtafi frunzele cazute. care apoi se ingalbenesc 5i cad. Trandafirii prefera solul afdnat adanc. Pe frunze apar Pete i n forma de stea. respectiv cu tulpina patata. Mu~uroifi plantele cu compost ~i aco- ' rire.. poate fi atacat de ptitarea neagra. 1 Nu cumpara$ trandafiri rhdicini firave sau subfiri. Soare. Stropifi trandafirul cu ~ngicide. cu rgdicina viguroasi si cel pufin trei lastari crescufi din locul altoirii. fi lastarii rnorfi ~i la lungirnea de 25 cm. Taiafi manunI P e vreme ricoroasi ~i urnedii trandafirul . T n care apa nu stagneaza. TOAMNA Plantare $i proWc$ie u~uroirea de iarni.. foarte rezistent Inflorege frurnos toata vara daca este situat tntr-un loc insorit. de altminteri rezistent.Gra'dinliritiscusit 1 I Cumplrafi altoi de ~randafir de calitate. So1 bogat tn substante nutritive. Dupa inflorire mai adrninistrafi o data i n g r i ~ i m a n t Din iulie.Westerland". tiv semi-cornpact. ' ISBN 97&6)63-8609281 A .

.

'a ..LC.

TZiati parfile vegetale rnoarte pan3 la fesutul alb. lngruire Nu fertilizati in anul plantarii. Nu cump5rafi plante patate. Prrisifi lunar solul la suprafala.. ca prevenfie rnulciti solul. viguroase $i pse ore de soare pe zi. Locul de plantare trebuie binc pregitit. TOAMNA ProtecJie pentru iama' haintea aparifiei anotirnpului rece.Gloria Dei" GRUPA 10 7 ar ridicina libera viguroasa. Strangeti insectele verdelucioase. Respectafi instrucfiunile de utilizare. a Efeauali taierile cu foarfece de gradin2 ascufite $i puternice. sanitos. rnu~uroiti cu pirnlnt zona rsdicinii p l n i la o inallirne de 20-30 crn. fngrijirc cot.CARTEA . pentru a nu leza scoaqa. prirnul an daca inainte de plantare este pus in api pentru clteva ore. P Plantare RIM~ARA Plantali trandafirii de indata ce solul se inciilzefle. Larvele parazitului distrug tulpina florilor. pentru a-i proteja contra soarelui $i vlntului. poate dauna trandafirilor. Gargarija trandafirilor. de preferinfa Tnainte de prlnz. indepirtali protecfia de iarni. cu cel pufin trei rarnuri dn8toase. In urrniitorii ani fertilizaji trandafirii cu ingra~iimlnt special de stirnulare a inf loririi. -=L PRIMAVARA URMATOARE TZiee Dad nu rnai sunt de asteptat inghefuri serioase. a So1 cu humus. cand ternperatura rirnlne sub 27 "C. Acoperifi trandafirii cu rarnuri de brad.an ul -. cu scoarfa crapata saw cu lhstari lungi. permeabil. daca isi depune ouale in boboci. Q IMP ABIIMP SRL . Trandafirii in container se pot planta pin2 vara. pali.

.

puternic ramificat poate cregte pin5 la 60 cm nd~ime . de culoare r o ~ i e 8i alb5. Florile roz-hchis formeaz5 inflorescen~e umbel5 dese ~i laxe.. Soiul . rioare ii dan- I i a formei de tt& inflorescenple masive ies pregnant P n evident%. viguros . Floare nmaspa't deschisi 1 primavarl astfel c a Tnainte de plantarea de rupte sau rnoarte. Totugi. . Apartine trandafirilor floribunda. care nflorind cu o boggie luxuriant5 au devenit foarte populari. intreaga plant3 a fie imersati rn a@. unele ling5 altele. verdefraged sunt ugor lucioase.h&&d privirea.Somrnenvind stituie o companie elegant5 a este o excelenta plant5 de rilor roz ale soiului h acornpaniament.. Este foar aspectuos ~i la poalele trandaf rilor alto$ pe trunchi halt. plante.sgn5tos. Cocul altoirii fie cu 5 an sub nivelul solului. 3 In groapa cu amestec de pZirnant ~i compost. Petalele sunt dispuse lax. deoarece c. fi de 35-50 cm. epFirtafi toate ramurile nite sau uscate. Pentru a nu curnp5ra prea mulyi altoi. calculaji in - Primiivara. Florile au diarnetrul de 6 crn gi for] ceagca.. Vraja deosebi 'm 'LANTARE I . 4 Urnpbfl n .--1SORII: Q tufa . Nu este vulnerabil la boli. rezisd la ger. Forms* o farfurie de udare ~iudafi planta abundant. apoi Mtatotiti-I.aged. CE SE PLANTEAZkALAm? crini sau lupin.Sommerwindn cu r i d i c i n l libera 1P compost O foarfece de grldind P f a i n l de oase . Frunzele mrirunte. Frunzigul dens evidenjid UNDE SE PLANTE .. .si tot adta 15yirne. s w mhand firii din strat la 3-5 ochi.Sornrnerwind" este o tufi robust& potrivit5 pentru straturile de flori. estc bine ca peste iarnH s i fie mquroit.Potop de flori fragecte - Pinpodobi$ gridha cu un potop de trandafiri roz-fi. Aldtuirea unui strat de Spa$ o groapa de plantare care a incapl bine radiidnile.Sornmenvindn este un so simplu de tngrijit. fn strakile de plante perene asociati-1 cu flori inalte.Trandafirul amplu. inflorqte p b 5 la primul inghej. de exemplu nemyi~ori. Se poate planta al5rur de trandafiri-tufi inalyi.. T&i$ celelalte rMiicini la o lungime 2 de 25 un. Tufa de levin 5id cu florile sale albastre co Trandafirul .51 TNGRIJIRE - RMRuiati trandafirul In a@.

r - ' u o c t o d plan telor lizati cu azat plantele existente. m i t iregulat solul In jurul plantelor. Strangefl plantele substantial. Fert5lizalicu TngrasZrnant organic. tZiafi energia vitala a plantel $. Q IMP ABAMP SFL ISBN 978-963-88092-8-1 . . Trandafirii valorifi& Fainarea veritabilg este cauzata de fertilizarea exce[ sivi. tiiati trandafirii bolnavi pin2 la partea sanatoasi. Toarnna. Reduceti neaparat doza Tngrayimantului cu azot.nevatamat din container prin La florile pentru vaza. Dac% boala pericliteaza existenla plantei. stropiti cu solujii contra fainirii.

.

?ad&d &m. Locul sgu ideal e-ste mad &f l o r i uncle se p a t e asocia . .mKoken a t e d m d i t de de . Ca plante de . 3 Ud@ ttandaftrul. (Knipho@.M c e l u l u i galbenli. nepromici. pentru a F 1 I I indeparta~ florile ofilk. aeuu pstraf. e@ se dezvold o tuFd amp& gi mnifimtit. .D&olkn este m tmd& & M (floribumdapndifiora). T&ia$ cu foarfeca curata tulpinile wbfloti. lauda' 1 PLANTARE SI ~NGRIJIRE ACCESORII: O .Nuage % i I"&*.mb nivelul solului..accenth~ I se feldp4&-d613 .bine gi 4% un loc m&nsyiar sub eh se turi de i ~ i #Yicdefi m &pi& pot planta plane can&fn d o r i menwe wu l@mk w p Pnah mu derna~gul Inchise. 5 I uupa luna iunie nu mai fer1 tilizaji trandafirii. a m d i d t o a r e trandatirilor Jlea sant c-lbpuseh general h ~ux1chi~. L P o m U e din 3-5 exemphire. UNDE SE PLA'PJTEAZ~ . + sale fhmome pose fi pdogba tumor &nilo~.-. D u h o k n . spectaculos altoit pe dpWt G d b d 2i partodid Ii Florile h -e dm& h nivelul ochbr. .. h srrad de Aari ixq& du&d waqi an efeCt dimnant. %~AQ. .W ti d m Trandafirii cu nilpin3 hid& s e p o t r i ~ g i f i l ~ culoarea i n t d n o l i i . .---.as 8ori VKratice. &Gcoase mt la apwiyie deseori ro&~tiee. ~ ~ q & ~ ~ a na-e 5 ~ m Fkae~zla& &dRnamitrt~.~TURR I As~ciafi cu pruden* ro~ulcord cu ate nuanp. D ~ +&to& * siluetei ceseWh-qSse fom& ioxi f h d w roguaxaleprima m e p milsur'a ce se trec D tdotarnP5 mai pa& de q u .Du. m d a f i r cu flori Em&toaezY n m i t 3 ufl loc *lflgoritgi =&it pi un sol a h a c gi bugat In s u b m p muitive. . . w. 4 CE SE PLANTKCIA~. &esupra prirnei frunze -. Totu&tii. In h & . . Bitatori$ #i u d a ah-.rhparfUm" a*">.a m i n . F d d e lucioase.Regina trandafirilor Nobilul fi extrem de disrinsul . pielow.D&oIke" priceperea fi competenp hort!'cultorilor.Duftwolke" T n contain€.d este b a n e durabil.. pi c a p h d de acoperire imaginea lor En timp c st r a m sa# @dins. Mquroirea nu este n e e m e decat toamna.. Q da d m e a trandaf~rului este cii d i d uaor floli ajunge p W k 12-14 cm. 'F. qAm&d~. D b I k e n flori In nuanFe I de roz. Piantafi-1 astfel ca locul altoiril fie s b t cu 5 m . extragefi-1 Umplefi groapa cu pWW. ca floare t5ia. pottiwc d . ~~ ' din m i n e r . ne r m i mtbiiclde i c i u d t a u c&& parfumul &u s u b h . deoarece i ~vor i pierde rezistenfa la inghef. mvlmfi c i n d tran-i pe un ..Om& @nil la I primelewepi. rnoase sau flori. Florile sale mari. &mea trand&ilorconstituie p d e cromatiee specxuoase ale g&&nii.Duholken $-a meriw d h*#d Dwumirea sa &cvent3 gi in alte hk 9 m g m t Cloud" m en&d + . hid&ea 9a estede50-80cmgidinbtstarii viguropi. V i t m k d . . C a ~ & b o r d ~ a m @ de-a lu& d & cu m p d d u unihm. O cornpat O ingr&i%rn(nt O fmrfece de gddin6 .PF a n u-+ mbmiz 0mi. h d &. -:--: 'chi. .

ingra~imant organic sau mineral ~iudati plantele. ?ndepirta~i listarii infestafi. rafi i n sol. oarte durabil. D u p i tiierea de primivara acoperifi toate suprafetele sectionate cu ceara de altoit. t o a t l planta poate pieri. Tiiafi firul de randafir Tnainte ca bobocii n% Petalele uscate se folosex -abundent pe vreme secetoasa. Tiiati partile vegetate trecute. I mentine$ mu$uroiulpana la lastarire. Trandafirul i n container este mai scump. . ?njurul tulpinilor.ljberi. dar s e poate planta tot anul. locuri insorite $iaerisite. Daci se inmulfesc excesiv. Desfacefi acoperirea Mu$uroi$itrandafirii cu ingragamant maturizat sau cu ~arvele vi=aPii trandafirulut pot penetra i n miduva Iistarilor trandafirilor.

n n n . ~JYEP ~ UEJJ.zor N O J E J E ~ E .

este de fapt un'sol-de trandafhi foarte redstent. diafang. ta bordura strarurilor de vara frunzele strducitoare. spoi u m w vasul pe jumitate cu m amestec de N d n t j i 3 pumni r ) infigefl a&nc In p3m8nt L tutorele. . UNDE SE PLANTEA&? . he Fairy" cu tulpina inalti este suplu . Pe de flori de 2-2.5 crn. constiruie atraqia terasei. sus ~i jos. L compost.IBe F W N violete Ida@ un garrf de lemn - >. 2 cu bucle duble. m-* P de flori O compost Ci ghiwci de pirnlnt a n (diarnetru 50 crn) -- f C u . . Pornigorul cu tulpin5 halt5 ofer5 o priveli8te roman in cornpania unor plante cu frunze .The Fairy lungi arat5 superb ~i in gradini avea lktari ugor apleca~i.The ~airy"c1R floriIplbene ? sau portocalii. ori se poa despitqi o parte a grzdinii Poate str5bare @dins dePe 0 'mu'' Pot chiar curmaisul. Dqi pare pfa'phd pi fiav.- - CE P ~ ~ A L A ~ . este soiul de t L . Mai mulr deciit a d t .. Tiandafirul . Culoarea sa pasteverzi-inchis d e plantei nu se lat5. ca de exemplu Verc byzantina sau schmidtiana. . Apisari bine pirngntul pe margini. se pot folosi plante perene ca degetarul rnov si pintenasii albi sau albagtri. astfel.. The Fairy" putem pl. sau Doate reDrezenpeste 25 de boboci. in mijlocul unor 1 plante albe. Ca hndal.. Nu c o m b ' i Ins5 r r a n u r u l . albastre sau ropii in ghiveci. armonizeaza cu vad. . pentru ca tutorele s2i fie bine fixat. -.. Apzafi pe fundul ghiveciului 1 un stfat de 1-3 crn de pietrit. vHrate cascade florale.The Fairy" a t e un r r a n a r de acoperire a solului. Prirngvara. fiind acoperite de puzderia culorile celorlal~i trandafiri.F' ' Flori ca vata de zahzir --. fertilizd cu puTin ingrigimant de trandafiri. diluat In apa de udat. Produce toat5 vara inflorescen~s in buchete cu nenurnzrate pecale roz-deschis. ciucurqii albi (plant3 a Ne~eta Faassenni albastre.si m u r fn jardinied de teraCOG alb5.. Dupi dezmugurire.- verde-cenqil sau argintii. poate tulping Pnalta . Incepe s5 infloreas& pugin mai tirziu d e d t celelalte soiuri de trandafiri. I Variate nUmJede culori lxafi trandafirul de tutore. este foarte raistent la boli g suport5 bine inghelul. 9.The Fairy" se poate tui un gard viu. trandafiri. T n mod special.. locWi Pnclinate pi planta este frumoas5 ?i f%r5 rarnurile sale pendule par adeflori. de chiar 1 m. lev?inli& mov gi Adenophora Fish. 6 . Pe Acest soi fermecgtor.

. . I1 1 I' 1 I PRIMAVARA Tiiere $i r W y r lndepzrtati inve qu protector de iarna. de-a curmezigul ori prea aproape de tulpinl.iire rot a . B E N . primZrvarl sau toamna. Tija florala se v5 t5ia deasupra unei grupari de 5 frunze mature. . scumpe. Tiiafi liistarii piehi. Tulpinile se muguroiesc cu pimant. fertilizafi-l din nou. Pe vreme uscata. udati plantele. pe parfile fragede ale plantei. Indepirtafi plqile ofilite. VARA Fertilizare gi udare Afdnafi pimantul. Adunafi gi distrugefi frunzele infectate. . . stimuldnd astfel producerea a noi flori. iar tnainte de prima tnflorire.. La sidire. compost sau gunoi de grajd. Fainarea trandafirului ataca planta prin aparifia unui strat alb. acoperiti locul altoirii cu un strat de 3 cm de pamant. pZirrdntul cu compost. Plantele din container se vor a Nu cump&a$i pla~lte cu sadi i n pamant de flori IBstari p @ n isaw GU f r u m obignuit. dar se pot d d i T n orice perioada a anului. d a d le protejafi de argifa Planteh h container sunt mai soarelui la pranz. Amestecafi in pBmdnt Tngrigimdnt pentru trandafiri. ca de faina.Florile nu se decoloreazi tranfadiri cu radlcini libere. lndepirtafi ldstarii crescufi spre interior. . se vor indeparta frun zele. ori pe partea dorsala a frunzelor.CARTEA .. amestecafi Vngfilbenite. t A . iar coroana se va acoperi cu vreawuri ori cu pdnz3 de sac. & I I Plantefe cu fulpini 7naTte sa vor pune la iernat In locuri ferite de tnghef. Stropifi plantele cu substante impotriva fainririi. fngr. &OAMNA TARZIU Triiere gi fngrijire de iarng Plantele cu tulpini Tnalte se vor tlia. . a ! i . i n timpul verii Tndepartafi periodic piiflile ofilite ale plantei. Dacri plantafi plante noi.The Fairy" GRUPA 10 10 . 1 . 'pi.

.i~nios p pn~ad[ q~ M U E J S . a ~ rS (( erlyrlpmdurd esoy IutdvaNml .

-!aiueld l n ~ nu!p l al!~n@ ~~ -B~I~I ~ I ~ U I & ~O IM J ~ ~I U W ! ~ -@ga el @we p ~n&ju.gwgd aurq 'WWW0 Pw"JoJ q ~ ! d l n ~ ~q ~n Iml ~w nl dmI wgu@ n3 ! W u n 10s ul aialjap !aq el ay es !!~!oqel n ~ oe3 l .

0 Frunzi$ul Rosei pinpinndlife#a In furrcfie de condifiile de vreme. incep s i creasci mai repede adaugafi i n solul plantei subdaca sunt plantafi in sol cald.I Gridingrit iscusit u Dacli cmp&@i trandaf iri cu r(5d3cinPi Iibrr$ a l e m i plante de catagoria 'A' cu cel p q t n trei Itistari viguragi. Adunafi ~i de pe jos frunzele acoperite de rnucegai sau praf albcenugiu. . O IMP W M P SRL RO-P-@-I 0-014 ISBN 97M6WEG92-8 . Nu tiiiafi florile ofilite de pe soiurile ce Rfloresc doar o singura dat& deoarece toamna mkesele coapte sunt minunate. Soam puEsrnir 'ln lcxurile semiumbroase Rosa pinpinellifolia nu se dmoltt4 corespunzitor. 0 Nu s m p h % i @antecu rlidkinai slaM sau I h r i suMiri. Iocrorul plan telor TOAMNA PRIMAVARA TARZ~U A doua fertilizare Plantare Trandafirii cu ridicini liberi Inainte de Inflorire. ca listarii s3 fie rezistenfi la inghef. T n zona r&%cinii amestecafi solul cu ingra$amdntorgano-mineral (dreapta). I . lncepdnd Formafi rnu~uroaie in jurul din iunie nu mai fertilizafi tulpinii. Sol permeabil. Pe timp ploios de vari trandafirul poate f i contaminat de flinare. cu fungicid T Tratafi $i partea dorsali a frunzelor. Indepartafi ramurile ce cresc Tncrucipt sau prea indesat. solul. Trandafirul ihflore~te foarte bogat tn sol aftlmt. stanfe nutritive. in mai. Afanatj &nc solul compact #i adiugafi compost sau nisip. PRIMAVARA TIMPURIU Talere $i fertilizare in fiecare an tiiafi cdfiva listari de la baza exemplarelor rnai bitrdne.. p t e fi revat sau de culoare inchisl4. ~i stropifi planta n mod repetat. .

))

FIammen tanz
I

"
I

Trandafir citiritor cu o bogat i inflorescent i

-

-

relativ simpla

CARTEA

GRUPA 10

12

Griidinirit iscusit

@ CumNrafi nurnai trandafiri

Multg lurnini. ,,Flamrneneu ridicini sanstoase, avTnd cel tanz" se dezvolti excelent in putin trei rnbd&e, locuri insorite. Prefer3 locurile aerisite, foiyorul sau pergola. So1 bogat h substanfe nutritive. Necesita totodata sol bogat T n humus, afAnat ~i permeaU1.

Nu curnparafi trandafiri w dicini noduroase ori crescub jurul locului altoirii.

Curnpirafi trandafiri viguroyi, sanatosi, in container. Este cel rnai bine sa se planteze 'in perioada de crertere de prirnivara pani toarnna. Nu cumplrafi hibrid Thea nedezvoltat, In container, a cirui radacina nu forrneaza o masi globuloasi densi.

este necesara forrnarea de movile pentru protecfia con-

Fertilizare
Fertilizafi cu ingri~imant de trandafiri, apoi acoperifi solul. cu paie sau fan (ios).

I :auzele cele mai dese ale
.nfeqiei cu fsinare a trandafirilor sunt lipsa circulafiei aerului, cildura ri fertilizarea excesivl. Listarii infectafi trebuie tiiati pang la lemnul sin& tos. Daci infeqia este puternica, recurgefi la fungiide impotriva fiinirii.

Dupa Pnflorire, cu pufin deasupra solului, tiia$i listarii slabi qi pe cei care crescufi incruciqat.

Din compost pregitifi cuver-

l g E . a aY.2 . 5 a& $ A h g :.. 3 * 3 L .% s . 2 j -'+?.a g rag 4 GEfa . 2 4 8 8 5p4 8'9'93 G ~ . uA g .pj-#q @ - 0 3 3 Z j .a".:2'd<e-a-e E k ? 8.j$ . .

'U L L >: . Latnceputul lui aprilie tiliati rarnurib moarte si pe cele cresdnd tncrudpt ( j m ] . sipafi o groapa mare $i schirnbafi solul. a TZiafi trandafirii pentru vaza inca in faza de boboci. Daca este inevitabil.I Gridinirit iscusit #andafir cu mai rnulfi Iastari. I 'r ?# . Fertiluqi cu compost. Preventie: in fiecare an amestecati in sol tala$de coarne. .t Sol bogat i n substanfe nutritive. I Plantati trandafirii numai tn hgn'jh TZiiafi florile trecute. I OAMM4 gros de compost. cu o forma neregulata.. a Nu cumpirafi altoi numai cu doi listari. ddacini sanatoase ~i ezvoltate.! . pentru a stimula infloririle ulterioare. fnde@rtaji amperirea de iama. permeabil cu humus. !. multe frunze cad.Albertinen este atacat uneori de pitarea neagri a frunzelor.. deja infrunziti sau cu radacina v&amati. N l u w r w pam8ntul i n jurul coletului. t Planfare Ingryire tot an ul lnfawrati In jurul plantelor o rogojini sau un sac de iutri. Tnflore~te deosebit de abundent i n sol la% Nu plantati trandafiri i n locurile i n care anterior s-au cultivat mai mulfi ani tot trandafiri. . I I Soiul de trandafir . Pe frunze apar Pete intunecate. .AlbertineW prefer& soarele ds dirnineafa ~i de dupi-amiazi. ..

.

trandafirul "Super Star" poate fi plantat solitar. Florile de culoarea somonului se asorteazi3 cu tiunzigd bchis al arbqtilor sau al coniferelor. Putqi objine o tranzifle de la galben la r q u cultivindu-1 alsturi de criiije portocalii (Tagetes). cand apare primul l&&ar.. brumilrele (Phlox).Super Star" este foarte decorativ inconjurat de flori scunde de varii.Super Star" in strat inconjurat de arbqti . ~ a t o r i tulbinii d lungi p i florilor minunate.Pcmafi ramwik. au petale des invoalte g i parhm fin. G t a r i i drepji au ramificiki verticale. Florile caracteristiceale trandafituluihibrid se phtr- hdelungat In m " f Datorid culorii vii. s a @ 2 U n d dinwe p&hp': .Super Star" a t e traudaiEr hibrid camciaistic. ruji galbene (Rudbeckia fllgida).Super Star" are form5 viguroasi. Trandafirul . chiparosul galben-auriu (Chamaecyparis lawsoniana . L a aparirie fiumele sun rogcate. Se p k t r d indelungat ~ipe tuf-3. dar poate fi asociat gi cu alte plante. titonia (Tithonia) gi lobelia (Lobelia WrafiitrilnddlffNT 1*pl in q a fd ca 1wuI abiril b fie cu frai degetc sub niw4ul sdulJ.. crini (Lilium). Florile cu forma nobilP lgi p k t r d culoarea vie a somonului p M ce se ofilesc.. g i In h . 3 4 rdul uchp Urnpieti uniform groapa cu xss.Gloria Dei" I I astfel. deoarece unul dintre pilrinji esre unul dinue cei mai populari trandafiri: hibridul rhea . fi straturi insdare trandaf-irul . Wx@i . crini galbeni (Hemerocallis). portocalii gi rogu-viu. Ploile indelungate ins5 provoad aparijia uno pete slabe.Super Star" a fost objinut in 960 gi poate fi intdnit pi sub denumirea de . Are o filiers nobilii.Rheingoldn). diametrul lor poate atinge 12 cm.Gloria Dei" cu petale galbenauriu gi o nuan@ de rogu-fin. Plantaji trand&rul .Super Star" oferii o imagine bane elegandc in f k p arbqtilor v+c veni cu f galben-auriu ca ruia (Thuja occidenmlis .Super Star" la primul val de lnflorire stau d t e una in varful tijelor halte. dezvolthdu-se expansiv. & t deoarece acqtia a v a n t a j d prin mascare hibrizii thea cu partea inferiod purin degarnisid. Florile trandaf-irului .. trandafirul se transforms intr-o tuPd frumoask Arneliorare: trandafirul . p u q i o m p t e trandafirul cu d d W n Z liberg in Aju5tag i ..Flori de-u c . Trandafirul .. Amestecafi solul xos cu o galeat8 de compost ~i un pumn de ingirWmW pentru trandafiri. de cdoare caracteristici CULOARE $1 FORME Hibridul thea halt devine cu timpul tot mai tufos ~ide forms sferid. hlgens).Tropicanan. I :tosmna sau prim& S4p@groapi de 50 x 50 x 50 nn. Primh~ra. Trandafmul "Super Star" este decorativ aliituri de flori galbene.. maci de griidins ropii (Papaver orientale). cmport. in cursul anilor. Tasati c u grijh $i pianta..lane") sau chiparosul japona (Chamaecyparis obrusa &ma"). ins% la a doua *dorire pot fi chiar trei flori in v h f d lktarilor ramificaji. . Poate fi plantat gi printre arbugti gi plante vqnic verzi. apoi se dezvold pi devin verde-mediu-mat. Ca h n d a in strat sau Pntre plante perene de bordurl acest trandafir cu inflorire indelungad se potrivqte foarte bine.Super Star" este cultivat i pentru flori Giate ?n se& n griidini ipi are locul bine meritat.

formag myuroaie 51 I trandafirul este sensibil la fainare. Sol bogat i n substante nutritive. Stropifi cu fungicide ri indepartati frunzele cazute de pe sol.Su~ e Star" r Griidinirit iscusit I o C u m p w toarnna sau prirnavara trandafiri cu radacina libera. hainte de sosirea primului Tnghet. Tgiajl de jos trandafirii pentru varfi fstanga). Zilnic rase ore de soare Sntr-un loc aerisit stirnuleaza dezvoltarea florilor ri Gnitatea plantei. F~rma$f mup Wri xiizub @ cnr sol compact $ roaie h]mlplantel$ ac~periji rece. i n caz de contarninare gravi scurtafi trandafirul. pentru a evita stagnarea apei. turi moderate.. Ciuperca cu filarnente alb-cenugii poate ataca oricare parte a plantei.. cu scoaqa verde. AfAnafi adanc groapa de plantare. T&ia$i tranhfiril la dezr@i salul @n1la gdgncimea de singurg data sdul. Scurtarea de prirnavark d a d doriti flori cu tijii lung&. . cu cel pufin Soare. plante cu doar doul rarnuri sau cu 0 Nu cump&ra$i fntinerire de primivark Tndepartafi prin taiere toate rarnurile bitrane ri pastrafi doar 5-7 rarnuri tinere. scurtafi f iecare rarnurii la lungirnea de 3-5 ochi.

.

dispuse *m m%-mnchiuri J p f p pe lktarii prelungi ale p elegante. 2 din mai p h P f n iunie.Madame Plantier" f o r m e d viguroasii. purthd podoaba sa floral5 completii I Plantati trandafirul prim+ vara ssu toamna.Madame Plantier" poate semi ~i la cu turi florale complet albe. Trandafirul .. lnainte de plantare inrnuiati-i ridlcina in a p i tirnp de doul-trei ore. Asociat cu diferifi arbugti se e d i z a un ansamblu cu o osferZi rustic5 Degetarul E n culorile nalbei. Datorid Iktarilor lungi g i rnoi. Utacii soiului .. pergole. DegajaJi planta prim& vara.Madame Plantier" sunt aplatizafi. UNDE SE P L A N T ~ ? '&h . au culoarea fildqului sau alb-uern pi d i a r n e d de 7 cm. . Planta matud. Se dezvoltii de asemenea G i i fngrijiri speciale gi @ & l garduri. grilaje sau structuri m e d ce montate ^m mijlocul stratului.. Arcuirea lor domod5 confed plantei o nod de eleganp5. cri lui alb.Madame Plantier" se potrivqte bine alituri de plante cu constitujie lax5 gi lnflorire abundend. cu p&m duleeag.. a t e upor de ingrgit.Madame Plantie este perfect adecvat ~ipenuu a fi pland de fundal sau de gard viu. dar deosebit de abundent. este rezis- I . d n d incep se dezvolte Soiul "Madame Plantier". CULOARE $1 F O R ~ A s e m i t o r soiurilor vechi de uandafir. AmestecaP pamlntul extras cu compost $i fiina de oase. compania clematisului.Trandafhd. irisului sau a levkti albe. Arnplasa+ o band h g i i & de tran& penuu a-i savura de aproape parfiunul. cu flori grap'oase p i abundente. aproape lipsifi de spini gi q o r de t h t . m trandafiri vechi. Trandafirul cultivat in Franp din 1835infloqte o g t d dad. 1 Sipati o groapi de plantare cu adlncirnea ~i diarnetrul de clte 45 crn. I I Plantati trandafirul astfel ca locul altoirii s i fie cu rnai bine de trei degete sub sol. Horile complet deschise I mitkoase. moi. rezistend la hghq (piid la temperatura de -30 "C) g i pu* vulnerabilg la boli. Tiiati ramificafiile u m t e ale ridacinii. Florile Invoalte. ca $1 alte foiuri vechi de trandafiri pentru gard viu.Madame Plan tier". nemiigorii de h p albastru-pal sau garofijele de g r ? i d i de ~ culoare roz impresion& vizitatorii gddinii prin vraja culorilor pastelate. gi . seamiins rnai degraba cu un arbust infloric dedt cu un van&tufi. deoarece hnzigul a t e aproape total acoperic de florile alb-crem p d m a t e . se deschid din mz. singura sarcin5 r k n h h d limitarea crqterii plantei. I Mu~uroiJi psmfintul la Fnilfimea de 30 cm T n jurul tulpinii. soiul "Madame Plantier" pOate fi urcat u p r pe bol6. Din mai mulfi trandafiri planta$ in h d se poate alstui un gard viu hiloritor de o elegang devad.

Poate fi cultivat ~i pe spaliere. 6 E 9 u plante ~rsczlte. dar la soare inflorgte rnai abundent. cu frunze sau cu Pete neg Soare. vatarnati ~iramurile . mineral. Obtineti o inflorire abundenti daca T n rnartie presarati la tulpina plantei Tngrl$irnBnt. Ciupms e instalead pe secretia IipicioA a acestora.m Curnparafi altoi de calitate superioara. apoi plantaji plan- I I umagina cauzeaza Pete negre de trandafir. Ririti tufa trandafirului. cu pulin inainte de inflorire. So1 bogat i n substanfe nutritive. fertilizati inca o data. lnflorind o singura data. hdepZrt@iimediat frunzele infestate. asernanator wandafirilor urcatori. are cerinte nutritive rnai rnici ca trandafirii cu inflorire continua. Planta se dezvolta bine ~ii n penumbra. semnaland prezenJa piiduchilor de frunza. pentru ca aerul sa poati circula ieingradit. v m - Fertilizare $i ingwire suportul. cu trei lastari situafi deasupra Locului altoirii. h cazuri grave tropiti planta cu insecticide. iar in mai. b a r n i f i a . Taiaji lastarii mmi.

.

. brumkele (Phlox pmiculaca) sau heuchera (Heuchera). dar nu UNDE SE PLAN TEA^? = I I Trandafirul-rufi in anumite condigii se poate cultiva gi ca trandafir urdtor.a frunzelor Nuaup de roz ..GertrudeJekyU" Ihgi gard Deseori dau im~resia d ar fi acoperite de un invelig de culoarea bronzului. Florile puternic invoalte.Ca pe vremuri . florile apar %f preget p h i i toamna. ugor dinfate sunr de culoare verde-inchis. creat 2n 1986 de amelioratorul David Austin gi dispune de vraja nostalgid . levilnjica (Lavandula angusrihlia).Gertrude Jekyll" este un trandafir cu tulpinii e r d gi crqtere viguroaGi. I I . In straturile de flori poate repraenta accente cromatice Asociagi cu atengie cu alte culori nuangele de roz ale trandatirului . I ACCESORII: O tufa de..tnfigeti butarul ?nsol pdna la frunze (distanfa dintre tulpini: 5 crn) 3 4 Presati solul R jurul b w ~ ~ a r . se dezvold din boboci tari. Nuanple de albastru p i violet i se potrivesc de asernenea I rlopre m p a m parj-~ Dupa aparitia noilor listari. Plantati-i afara nurnai primavara urrnatoare 5 I I negre a frunzelor prin oamna ..GertrudeJekyll" aliaza"p&ul soiurdor vechi de trandatir pi hflorirea hde1mgatii a trandafirdor moderni.Gertrude Jekyll" este un soi de trandafir engla modern. deosebice sau oferi un fundal cu hflorire indelungatii. Denumirea gi-a primit-o de la unul din cei mai cunoscuri horticultori englai. indepartati sticla.. mend indianii (Monarda). plantagi .Gertrude Jekyll" de-a lungul aleii sau in apropierea terasei. pare sii fi fost creat special pentru gardul viu. arbqtii vqnic v e d .Gertrude Jekyll" arad excelent gi cultivat ca plant5 solitate cel pugin trei exernplare in Datorid cresterii sale compacte g i dense. Culoarea lor este rozinchis. - foarte bine. de exemplu tisa.Gertrude Jekyll" O compost O lad3 dt O perlit O substanja de stimulare a inridacinarii O placa de CULOARE $1 FORME .. oferind astfel un fundal perfect florilor de culoare vie. rotunzi gi sunt dispuse in general in milnunchiuri. Dupii prima inflorire abundend din iunie gi iulie. rnmulap capiitul inferior al butagului In substanp de stirnulare a inradacinarii.Gertrude Jekyll". produce un efect cu totul deosebit gi plantat solitar ca trandhr-tufi. Arborii. AlegeG in acest scop garoafe (specii de Dim thus). cimigirul gi lemnul-&nesc ii ofer5 un fundal calm. Frunzele tari. clopogeii (specii de Campanula) sau ciocul-berzei (Geranium x magnificum). . de nuan@ ceva mai pronunptii spre interiorul flori gi din ce in ce mai deschisii spre margini.a trandafirilor din aceastii categorie... Florile emanii parfumu1 puternic al trandafirilor de Damasc. mari (diametrul de I 1 cm) se divid in pauu pik~i. Pe suporturi sau pe coloanele pergolei Iiistarii sG vigurogi trebuie condqi asemhiitor trandatirilor urdtori. Grajie aspecrului s9u rnagnific. ato or id constitutiei sal. compacte insii. apoi acoperiti lada cu placa de sticla. spre exemplu nemrigorul (Delphinium). . &sari lada Fntr-un loc luminos. plantamafei (Nepeca x hassenii). Utarii sG de cel mult 2 m pot fi crescu~i gi pe suporturi de mikime mijlocie. Asociat cu nuanp Gcmroase de 1-02 p i rqu. Udati usor. Evitari galbenul strident gi portocaliul. efectul este minunat. PAna toamna plantati butagii in ghivece separate. D a d doriG sii-i savuraji de aproape p h m u l arnegitor.

Mu~uroifi in pe trandafiri. mdnt de grajd maturizat. lnde. compost sau pamdnt. Astfel lastarii se lignifica mai puternic si iarna sunt mai outin expu~i Inghefului. respectiv ce nu dispun de rL ridacini viguroasB. 513 FertrrtrIizare $i ingrijire Fertilizafi 5nca o data cu putin tnainte de inflorire.e Cumpirafi altoi de trandafir la container. culoarea verde-deschis 5i se hrlnesc cu interiorul mugurilor florali. Indepartafi las. Perioadi adecvata plantarii in inghefului regiunile cu climi aspra. AcopeScurtafi cu o treime lastarii tineri. Suprafata seqiunii trebuie sa se incline in direqia opus3 ochiului. Incorporatisolul in jurul riti lastarii cu crengi de brad. Acestea au lungimea de 1 cm. cu mai fnulfi listari. Din iulie nu mai fertiliza9. I ISBN 978-963-86092-8-1 . Controlafi regulat trandafirii gi taiafi bobocii infestafi.jurul trandafirului Ingra~atarii batrdni sau inghetati. Taiafi florile trecute. cu humus. Compostul ~i Ingra$imdntul de grajd maturizat amelioreaza solul cu substanfe nutritive. i : Y o A m N n Plantare $i tiliere Plantare $i protecfie contr. trandafirului cu ingragaminte (dreapta). Udafi abundent pe vreme secetoasa.: ' Soare deplin. Pentru a inflori minunat soiul "Gertrude Jekyll" necesita gase ore de soare pe zi.@I fngrijire tot anul PRIMAVAM :. Aoartea bobocilor semnaleaza prezenfa larvelor sfrederitorului bobocilor. Efectuafi tiierea deasupra unui ochi.Dupa plantare indepartaji partali acoperirea de iarni de ultimele flori. Sol bogat i n substanfe nutritive. Nu cumNrafi trandafiri cu Bstari pufini sau pipernicifi. Acesta poate f i plantat tot anul (mai pufin iarna). . E.

.

Iltari lungi.Raub~iiwer*' M o q t e doar o data' pe an. F r d e slab dinpte sunt C a formit mdafirul pru pielowe. grilaj sau foigor. aratit ca o miniatud a tranda~rului Bourbon.RaubdtterWse asorteazii cu F . Ca trandair tu& cu .cade. Florile invoalte. I Lastarii subfiri pat fi urcagi pe . hepeta (Nepeta x hssenii). printre uarldafisii tuf3 si sale rozsunt foarte tre cei a@$itori. CULOARE $1 FOR MI^ Soiul . F e pwazuti sau duzuri.Raubrittern cu flori mici. subtiri. PUNTEA? pbate fi farmat *or. FIorile sunt de culoare rozpur mai t h i u devin argintii. cu flori ~chmidu'ana) ~iveronica se lntind ~i se asortead cu alte -f3&er~nica spicata ssp.Raubrirter". Nervura frun. rare C 1 acestuia tine phit in septemchiar de douit ori mai marebrie. P a r h u l trandafirului. din pacate. gra~oase.+lqovdbiLrtrui sunt leviingica. esce foarte slab. roz T r a n d a t i n r l. :r&urile atEirnH minunat. sferice. de altfel voluminos.hubtitter* se numsd @ lor c r e e d proeminen~e. Ofed o imagine ferm&dtoare altoit pe tulpinii halt& Florile plantelor qezare fn wepre se revarsii asemIn3tor unor gas-. inana). . astfel trandafirul. utilizat ca rii diametrul d u poate fi trandafir tu& sau agajittor. P h t e asociate cu flori flori nedominhdu-le. dqi cu spini.Raubrittern consd in forma sferid pe care florile o p l t r d piinit set ofilesc. UNDE SE aengile athittoare atinge ?nQimea de aproximativ 1 m. d p . :In straturi saa a plant5 de bodtmii ramurile lungi. Soiul . Specificul soiului . Planta pe hndalul verdesatit. hd h e Zndalzmgat ti habundent. tufoasit este ddtuit3 din tnehis.-- '1 Nuanple roz-rece ale soiuluir ..Flori sferce. ce se pot d f hpe suporruri.. Farmecul irand&mlui m e ademenitor kng5 tmasc. nem5iprul (Delphinium)ri poate ti folosit la decorarea grzdinilor mai mici.

ite. dintre care doi s i u e a aT n locul altoirii.Acoperifi cu sac de pinza $i legafi gura sacului. * ~ o i~i ~ penurndk i .Raubritterm este sensibil la fginare. 'ins3 prefers locurile tnsorite.RaulsrWr" se d. larna protejafi cu crengi altoirea plantelor albite p tulpina Mta. Fertilizafi doar o data. VARA so+tinere curapre Legafi IWarii de suport. Nu scurtafi lastarii principali. irnbatranite de la nivelul solului (dreaptajos). So1 permeabil.. Nu c u n plante ~ ~ cars au doar doi lastari slabi sau Iaftiari pcwnjfi in wq%tilJie. Stratul fiiinos poate aparea pe oricare parte a plantei. cu minim trei Iastari IrSguro~i.kubrittern cu radacina lbera.-_ . Raubritter" Gridinirit iscusit C u m p & a $ i soiul .. inainte Soiul . . LUMINA SI SOL . I 1 - TRUCURI Toamna tarziu formgfl mu~uroaie In jurul tulpfmii trandafirului urcat pe grilaj sau f o i ~ oti r acoperifi lastarli cu crengi.ezd% corespunz&w ~i i n penumbra. Preventiv folosifi ingrl$imdnt cu confinut scizut de azot. Scurtafi listarii laterali la 2-3 ochi. Stropifi planta contaminati cu substanfl contra fainirii. afBnat adanc. Udafi pe tirnp de seceti.. I . cu humus ~i bogat T n s u b & a n w nutritiue inchis.

.

in griidinile din hp casei sau tn stramrile insuT r a n a r u l Hugo arad frumos in fit. Au rarnifidri fine gi tirnpuriu.4rbubt cu flori wauwdtw I In anul p l a n W i nu rnai fertilizafi solul. sau topor q i (Viola wrnura). datoriti crengilor adrlor dbatici Rosa pimpinellifonztoare este identid. frunzele penate. aser n 5 ~ t omajoridpi r trandafirifndr?igi~i uandafiri sdbatici. Trandafirul 9 b a t i c poate fi plantat gi * i ngrup. ginegi ins5 cont de 6aptul d rnai tirziu. Primavara urmatoare fertilizafi cu ingragmdnt ce stirnulead Tnflorirea.E Ploaie de dori de culori v d e I Traudafirul silbatic este unul dini r e primii trand&i ai primiverii. U t a r i i lia Pe 1 b @ florile galbene are mar0 sunt vigurogi.acestuia. de culoare inchis5 sau alaturi de vegetagie sub-arboricolz de aceeqi culoare. Acest trandafir sat pe htarii scuqi ai ramurilor lungi. Frunzele verde-deschis rnai k i u devin mate gi de un verde-rnediu. Flori. Frunzele miirunte. Florile cresc indechinezesc auriu. flexibili gi ~i alte caracteristici: i d o r q t e fin arcuigi. Aspect. nu prea urned. Datorid originii si d o a r e a flo. Trandafirul sdbatic este decorativ I%n@ [erase. Arbqtii vqnic verzi. datorid b 4 t i n q in China Central5 a &ora arbustul este elegant.subgrupa galbeng". Origine. au diarnetrul de 3-4 un si sunt formate din rilor este numit si trandafir dnci petale. UNDE SE PLAN TEA^? Plantagi trandafirul in locuri insorite gi sol &at. de pornit pe drurnul lui lung spre Europa in 1899. Trandafirul inflorqte doar o sale au fost uirnise in Marea Britanie ~i a inceputul rnargul d a a pe an. verdeinchis ca tisa sau bradul. Florile mkunte. planta* in h d a l evidengid ~i rnai bine florile tirn~urii ale trandafirului. 0 minunata pland asociad alb-argintiu ii poate fi lba-caprelor (Cemtium romenrosum). d n d sernin~ele culoare auriu-strducitor. ramurile rnai tinere sunt p5decorative au 7. Trandafirul arat5 cel rnai Frurnos plantar solitar. Trandafirul atinge Botanic5 Trandafirul Hugo indgirnea de 2. d n d Iktarii a t h k o r i pot crqte netulburat gi frumusegea florilor nu a t e atenuad de alte flori mai rnari gi de culori rnai puternice. Trandafirul Hugo cu lktarii lui auriu Hugo apar deja i eleganp este unul dintre cei rnai Florile nu sunt hvoalte si. folia . parcurile europene.13 foliole. unui f u n d calm. tasali solul ~iformati farfurie de udat.5 rn ~i diametrul hce pane din grupul trandafiri. gatben-deschis ale trandaCirulul n rnai. Udati planta ~iforma$ un musuroi de 30 cm in iurul ei. roase si cu spini.lor sdbatici. Alegefi ca plante subarboricole bU&los&ides cuflori albastre (Bugl~~~oides purpuro- @ Umple$i groapa cu pamint. I CULOARE $1 F O ~ T r a n d a 6 i r u lHugo estc ham d~~~rativplantat soliar lare situate de-a lungul gardului. ramurile rnai Specialigtii numesc aceasd b a t h e sunt lipsite de spini. i n 6 P n acea szu de triumf prin griidinile gi perioadP este fermedtor. a h 5 t o a r e . planta se demo16 gi se extinde puternic. 1 . k b b o c verde de iarn5 (Vinca minor). penate din depiktare au aspect aserninztor ferigilor. I . grupa a trandafirilor pirnpinelliFrunze.. caerulea).

Acest trandafir Silbatic rezistent se dezvok corespunzator gi i n sol slab uscat. lndepartafi frunzele contaminate gi stropifi repetat cu fungicide. Trandafirul infloregte cel rnai abundent T n locuri insorite. Amestecafi solul r u ingragamintde stimulare a infloririi. trandafirul va produce macege rotunde. Se face o incizie pe rarnura. . . rosurnaronii. Fifi atenfi la modul de utilizare al fngr&i3rnintului. inainte de sosirea primului ger indepartafi frunzele cazute (stdnga) ~i formafi mupuroaie in jurul plantei. ndide GRUPA 10 18 Gridinirit iscusit l Cumparati trandafir cu radacina ramificata ri minim trei Iistari. Trandafirul salbatic poate f i inrnulfit prin marcotare. L i A - .Miicty cu f l o ~ . So1 permeabil. Ingrijire tot an ul P R A . Formafi rnuguroaie F n jurul trandafirului recent plantat.-. lupa lnflorire trandafirul salbatic poate f i atacat de patarea neagra a frunzelor. dintre care doi porniti din locul altoirii. Nu cumparafi plante cu ridacini gi lastari slabi.A . se acoperi cu pimant ~i se lasi pana dezvolta ridacini. . Rarifi listarii inghetafi sau prea degi. ping ce acesta dezvolta lastari noi. in regiuni cu ternperaturi care pericliteazi trandafirul salbatic nu plantafi in apropiere alfi trandafiri. iar ?ncaz de seceti indelungati udafi planta. Desfacetitrandafirii dupa iernare. lhgrijre lndepirtafi buruienile din jurul ridlinii.IR A Plantare $1 fetMizare in regiunile cu temperaturi scizute ~i cu sol compact primavara este perioada optima pentru plantare. Soare. t I8 . TOAMNA Plantam gi pmtejare de iama In locuri cu temperaturi moderate toarnna este perioada optima plantarii. DupB inflorire nu faceti taieri. @IMP AWIMP SRL RO-P-02-10-032 ISBN 97E963-86092-El f iL. lnsi tolereaza zilnic gi maxim gase ore de urnbra.

.

PFcP-F='3 ! E e I I qns ap alqlonzap azuny !aug eldnseap p ~ e n p a ~ g!lqo a eln 5 1 P@==J n1dap P"%pxwd ap d m u y n!! ems-n6a a p f muaam ap y gJd!X"~aF=="upw m*e=Y t f l E .intqrap v!v'nyuaqF?-ap~a~ IlOB "9 (FITOW P F W aQ!q F ''?sauau m w-applFosap-w yomwds un pjo nu a3ar +mp c m ~ .u o p a@ aqnw m .sul g % p m nN . = 4 s A ' m sm s lles -0p uop m It?.ap m asearq airnu q u00 qsnpxa J.

rnuguro%itulpina soiului . P e vreme secetoaa udati. Data M e necesar. Fertilizati i n d o datil imediat n inainte de inflorire. pentru a stimula dezvoltarea florilor noi. .Friesian alt& pe ttunchi I n a k Acoperifi cu ramuri locul altoirii. Patarea neagra a frunzelor este o boali micotica ce. apoi frunzele cad. amestecati T n sol hgrZi~lmdnt chimic $i udati. Pe frunze apar pete in formi de stea. Mu~uroiti tofi trandafirii la TnZiltimea de 30 cm 00s) ~i acoperiti-i cu crengi uscate. pe vrerne umeda ~i rece. In Iocuri hsorite ?nflore@ehogat gi continuu. SQ1 bqat h wBstan$e nutrMve. imbricafi trandafirul Ontr-un sac de in sau In material de prot-ie special. ~)octorul planrelor PRIMAVARA Plantare si Were PerioadZi de plantare in regiunile cu clima rece. Sarre.rgri$imdnt de grajd maturizat MU compost gi nu t ~ & . m Petru r n folosiji ex~ clusiv 'h. amenajNi un strat de drenaj. de primavara pana toamna. dar evitafi c a apa G i ajunga pe petale $i frunze. IndepZirtati regulat florile hecute. de acea af&nafi solul In profunzime. atacl chiar ~i trandafirii mai viguro$i. Efectuatitaierile de primZivara. Stropiti neaplrat I tufele de trandafiri cu solutii fungicide. dar T august Tncetati fertilizarea. Pentru iarni. T r a l ~ u r use l ?nr4dkineazi3adanc $i nu suportii apa mgnantl. VARA Fertilizare 8 &goire Plantare $1protecfie contra Inghe#ului Perioada de plantare in regiunile cu clima bldnda. a ISBN 978-963-86092-8-1 . Desfaceji mu~uroirea de iarna. cu rWcinS viguroasa. Nu cumpPra# plante cu rftdbjdachi rare sau firave.Gta'dinkit iscusit I cmp&a$i alto3 de trandafir la container. Cost@ mi m d t dar poate fi plantat orMnd.

.

la inceput rogu-argmiu. apoi devin verde-deschis. Corespunde celor mai severe verifidri la adaptarea la condifiile meteorologice si de sol. 1 B r '. oferind o imagine foarte pl% cut5 P n grupuri de d t e trei. a fost objinut P n 1978 de d t r e englaul Jack Harkness. inainte de plantare finefi 1 plantali trandafiri. j . . a &rui variant5 cunoscud in Anglia se numegte .5 m in addncime de 50 cm.Red Yesterday"este un soi cu utilizare mluup1a. Icoate$ 2 vreascurile cateva ~ r e J " ~ d s solul stratului rotund sau oval cu ttiiafi radricinile moartesau' 3 0 1. ceea -.Red Yesterday". tufi sau awperitor de sol.Ballerinamsunt ($32-3 cm). Reprezintii un soi s h i t o s ce poate fi utilizat In diverse feluri. fndesate. Ca trandafir de strat poate fi asociat cu plante perene. PLANTARE 5 ACCESORII: !33 trandafiri .. Soiul . Frumuserea florilor se datoreazii stigmelor albe de pe partea inferioarii a celor cinci petale rosii.Red Yesterdayn este Pntrebuinjat in numeroase forme.Marjorie Fair". asrfel soiul .'h a florilor.Red P ~ d y e~ * all trandafir cu inflorire abundent ~ oferit .. Florile soiului . cu ramuri caracteristice care pot a&na chiar phi%la pam h t . Frunzele sunt m&unte. ldngica.Min unati mare de trandafiri . UNDE SE PLAN TEA^? Trandafirul . Ca tug scundii este deco~ ativ fn fip arbytilor inal~i. Locul altoirii va fi la 5 c m sub suprafata . -:+ npleg cu primant golurile . Datoritii formei sale frumoase poate fi plantat solitar.. Pe suprafefe mai intinse poate fi plantat ranite ~i scurtati-lepe cele'janritoase.. CULOARE $1 FORMA . in cataloagele de specialitate ca trandafir de strat. Trandafirul Pnflorqte neincetat toad vara.. distante de 60 cm. simple gi eazii grupuri mari. I I In grup solitar caracterisiti. S % ..Red Yesterday" este plantat gi caatoperj-tor de sol. V e objine ~ compozi* hfocate d a d plantafi Plante asodate ale trandafirului pot fi nepeta cu flori albasue. wntracareazii lipsa de par- Planta form& tufe mar-. - ca acnaterum sau penisetum.Red Yesterday" asemb5toare celor enitorului .Red Yesterday" El cazm 7 compost U foarfeca de taiat trandafiri LI vreascuri .

Stropifi trandafirii de mai multe ori.apoi mu^. Fertilizafi solul din jurul tulpinii cu TngrigBmlnt mineral ~i organic. astfel . 6 ore de soare zilnic. - TOAMNA Plantare #i iernat Toamna este perioada optim i plantirii trandafirilor cu r i d i c i n i libera.. T n care dispune de min. pe care taiaji-i pan2 la 3-5 muguri. Larvele viespii trandafirului lasa urme caracteristice de rosituri pe frunze. bogat O n substm$e nutritive. Prefera locurire sudice. ~ormafibiloane fn jurul plantei ~i acoperiji trandafirul cu crengi de brad Impotriva Rghefului. Soare. Stropifi trandafirul doar tn caz de contaminare puternica sau daune grave. '-' I Pngrijire tot *--I "an RF - Taiaji trandafirul deasupra primei rarnificafii dezvoltate de cinci frunze situate sub floare.- VARA m i r e Tiiafi florile ofilite. Toamna nu tiiati plantele dueH . . sud-estice sau sudvestice. verde-dmh is. apoi giuri. cu m i mulfi listari stingto$ gi f r u m lucioase. . astfel la lnceput apar Pete transparente. PRI MAVARA Tiiiere$ Wlizare i ?ndep$rtafi materialul de acoperire. Ririfi ramurile $i pastrei doar 5-8 lastari. ------F . plantare. Diunitorii rod jesutul frunzei. tgiafi regulat florile uscate. slabi sau cu frunze galbene. Sol permeabil.Red Yesterday" inflorege pdna toamna. cifi-l cu scoa* de copac (dreapta). Mu cump&a$ plant@ cu llistari pufini.CARTEA GRUPA 10 20 Gridinsit iscusit CumPgrafi t n n k a ~ rla i container. Important este ca solul s i fie cu humus ~i adlnc afdnat.

.

ascunde de fap[ o plant5 urdtoare cu creptere viguroas5. cu 13starii s3i arcuindu-se upor in jos. Frunzele au la apari~ie o nuan@ ropu-pal pentru a se proteja de bataia soarelui. se m o d e r d intrudtva in cursul verii.Acest trandaGr poate fi folosit adt pen tru impodobirea gragradinilor elegante.Blaze Superior". care pe mHsur3 ce se trec imbrad o nuang5 albsstruie discretii. Locul lui optim este pe latura esric5 sau vestic5.z Superior"pe pergold. de m5rime medie. Amestefafi @m&ntul di~n groapi cu compost maturizat fi o man& de rtidilcinile rupte. dar culorile florilor r h l n e splendid8.si a grididor cu atmosfiri rustic5 CULOARE $1 FORMA Apariyia gragioas5 a trandafirului .Blaze Superior" la soare si direcyionagi 13starii s 2 pe orizontall. Prima inflorire. ceea ce evidenti& si . in interiorul gr5dinii. Plante asociate albe pot fi clematisul. Cultivat pe suporturi. . Scurtafi putin ~i CE SE PLAW Nu asociayi trandafirul cu flori pesrriye care pot perturba impresia u n i d pe care o produce imaginea sa.u. Gardul asigurz un suport corespundtor pentru trandafir.. . astfel trandafirul inflorepte mai abundent.Y. Avegi grija ca sub plant3 pipcile s5 fie paryial vizibile. lungimea l%tarilor. d t . este de aoroximativ 6-8 cm. 0 impresie de neuitar produce plantat l%ngS intrare sau pe pergolg. Conduceyi pe grilaj l5starii pe orizontala.. clopoyei.. foarte abundentz.Blaze Superior" este viguroasi. Davoltate ins5. poate conferi si casei un aspect de basm. Diametrul florilor in form5 de c e q d . floarea-miresei. albastru sau violet. mai mult frumusegea florilor rosii. au culoarea verde-deschis. Chiar poate fi inp i un gard de s%rmi viorat de trandafirii ropii.Blaze Superior" U suport O Q compost O TngragimAnt pntrutrandafiri foarfece de gradinirit Pe fiecare latur3 a acest Pe cerdacul alb UNDE SE PLAN TEA^? V3 putegi bucura de o inflorire de neegalat d a d de o bog3~ie plantayi . Florile apar din iunie in msnunchiuri mici. -. i n d t pare c5 ar fi fost creat spe- nemgipori. chiar pi in condiyii nefavorabile. Planta este reoede indriieiti u de amatorii de flori prin florile sale cop-stacojiu.Blaze Superior" cu I&tarii s h arcuigi arat5 atst de bine cultivat pe bolyi de susyinere. NU-1planta~i ilng3 zidul sudic voositjn alb'al cldirii. Ansamblul poate fi completat cu nuanfe de albastrv pi violet d a d plantati aliitur~ de trandafir I I I Cultivatpegard . lev5nyid. poate atinge upor 4 m.. iar pe un gard alb are un efect de-a dreptul minunat. Crqterea trandafirului . aldturi de flori de strat ro* a P L A N T A R E $1 ~NGRIJIRE d m C E S O R I I : O 2 altoi de ... I se potrivesc nuangele de alb.. lilicelele p i bunghiporul. inflorirea d u r h d plna toamna.

. P fixafi-i de suport.lanta in mod repetat cu o olufie contra ciupercilor. . dar vara tdrziu. P e frunze ri boboci apare o pelicull alb-cenugiu. @ Solul bogat fn substanfe nutritive este condifia indispensabill a hfloririi echilihrate. Taiafi trandafiril du@ perioada de iarna. sub efectul variafiilor de temperaturi poate f i atacat de flinare. Trandafirii ur&ot-i au Rod deosebit de frumoase pe Ilstarf orizontali. Tmbatraniti. deoarece are nevoie de timp pentru a se obignui cu Iocul. Din acest motiv fixafi lastarii in pozifie orizontalzi.Gridinirit iscusit 1 m turnplrafi 2randaRri da ralitate superioarl.Blaze Superior" este un soi foarte slnitos. fertr'lfz~re $i fngrijiire I Fertilizafi 7nd o data lnainte de Tnflorire. Tulpina trandafirului cu radacina liberi trebuie acoperiti ~iprirnivara.Blaze superiorn inflore~te foarte abundent la soare. rndepirtafi qiqile infestate. dar ~i In penumbrl paqiall dezvoltl multe flori. ~ . ~i n u y taiali llrtarii laterali aproxirnb tiv patru ochiuri. indepirtafi llstarii negri. . Acoperifi lastarii cu rarnuri de brad sau . dupa plantare. cu cel pufin trei lastari pornifi din tocul altoirii. O IMP ABfiMP SRL W-10015 . @ Nu cumpirafi trandafiri au ~ l d l c i np i i p e r n i m wmai Soare. m]inyllm tot a adecvati pentru 1 Perioadl plantare.i$3mant in solul din jurul tulpinii. lncbrporati Tngr. TOAM NA Protecfie contra inghefului Mu~uroifi pimant T n jurul tulpinii trandafirului. Dexoperiti tulpina de Tndati ce apar prirnii lastari. Nu v i Cngrijorai daci trandafirul nu tnflorerte abundent T n primul an. Taiati t@i Iistarii cu flori trecute cu aproximativ o treime deasupra unui ochi e ceilabi dormind (stanga). Stropifi .

.

Su !L um3ard t(um!qydpa) pro5 xu:.u!lsnv p p e a m1n~mpq e$m3 alsa ' x e d ap !l!40U F " u!p [nun cmla!qq w y n d un n3 c c a & ~ ~yan~)u -p~jepm~~ !w- .lo1 'lalo!n S ! nSor m p s p w a p -u!On nes arlseqp azunrj n:. - -- . !n~turjepuerl eaur!l~uj .M~S) 1nS -sp el 1-npupueld 'apd a l m u q p :. I - p ~ o w !p S alpoAu3 a p alp -OH U ! J J -pseou!%nra~ ipp o n:.aSm!raHu p y e p u a r ~ jo ajrdcc p h l 2 u a pu!ppS ap . A!I -!J~~~UEI :.Sd~e .aSn!ra~" ln!os epydmdX3) !asa~!ru-eano~ y ~ o aqp d !~og.>alsaue u?!nln~!+epue~l eupepe~ !ie!nuu? ' I N : .hqor m p nes qS!ru!r. aseorumdse i v 3 L M a 3s iuaure!uedrume ap a1ueId 3 ~ 5 alueld a ~ . 08 ap alwl puodns awo!leB roj !aruroj -!lruau '(eso~ourauE.ns!ra~:.-.&laq-!~ou ~a3s-v -pp n u n u p pere U a % ! ~ a ~ u -OH Ia+ug pruud el e q d nnu 4aee@m-amou ~ a ~ s alalnps y) ln!os au-d ap apnpws u l !rrfepuen !y:.erm I 'SU~IU! E ~ I E J ~ U ! ~UJ ~A IS aurq alreoj -=dm c!pnd~ndS ! n!nEqp-lal w y n d un pquerua apr '. 1-!le!3ose '119 -a@[c ( e ! ~ ~ O J ne dp m lpmg) ui p10-p as rep 'urs 8 -!sod IV ad " !& a p m p d ul a n m p a-s u a % p a ~ u p!os m ! l w l '(I!uassy x wadaN) p q d 3saro~uj ! i aseol a!~myxordeJeop ap ru3aureIp .aqd -ma= !an q l n d p a l p ap -qqp-m~Op wposs ! J O I I !mdnrS ui l!pEs arj ~slepueru '(we~m?md XO~YJ) aplar -Eurnrq !I (r. ropryepuer~ de!d Ipa3n3 e uraporu !os 1sa3e paw1deS nue u pp q d a u ~ .aseopnl azunrj !S !. . d'd.red ap ~ y e p w !nlru!ur ~ -mar Eadpnr3uj u!p p861 ui god ul aasuap !rn!rpunup uj !rrfepw~ n:. ap !mlEp sour PI o aupap -ny p l u a p ! as ~ u a % ! ~ a ~ u !Jelsq ns '~suap !nln!os a p aseo$wO aprold !mm@p UJ 'pwgsy m m d a -UJ 9 'muel6 'ur 5'1 as-e aleod g s c o d p a m l o m p 4 W L L W d 3s 33 o n:.sap as poqoq u!a -e!eo~daurq ap r o l ~ u p d r n s e!nun t L ! uuarpn!Maauy:.aSn!raHU -uaureuro rolpnqla! a nnsadsar .!maand uj n p '!puo!lrper~ !!rrjepuar~ ' # a s ap prurof u~al1~01a ap :.. - . q .i \ ' T.unp!puw u r n ! y ! 7 ) -mar alsa 'mgos ~muald Oanos el aJeA!lp3 ap 301 q p PU!" '(EPW~W~ ap p d s ) !!aiodop c ( ~ ~ p 3 ! m d un pFsa3au .zor poqoq u!p ala[e~ue~e IS snld q pasod p!q3sap as a ~ p o ~:. ~ u r e o ap ] !nlnuv e IS a p e!ipe 1e2!l+ e-IS .euureo~ un p u v ~ e 'a!paur aruFru -pqs mns aps a ~ $ p a y ale01 ~ adeorde :xed ap ro~prjepuam ap mns .s UJ !.. ~enqs ay gs !!~)oye 1 1 1 3 0 1 es l a p e ~ n ~ y e p u!ie~ue\d e~i aaNn '.yur!u m albqasoap as nu apd alelalsed aps ~rolnr.(!.ZPe8 O ! A <aqppov ru alueld ap !rnl plwe .. 5 L-OL aF d a u g ~ o naja d ap p .- I n . - -- .ai\ ~ u ! a r armp -yum p!q:.-- .drup lrn:. ! ! I p!os p anr!ur ap a m nN . n:.

Preventie: afdnati adlnc solul pentru a evita stagnarea apei. foliole de dedesubt. P r o t e M i IWiprin acoperim cu ramuri @ frunze w t e . Frunzele s e tngilbenesc Si cad.CARTEA GRUPA 10 22 Gridinirit iscusit Cumparafi aftoi de trandaf r qu ridicini liberi. ~ $ i ~ m n t n panrdul In mgiunilecu d i M bland& trandafiriitoarnna. admink@@Clecampobt pl hpIrta$i continuu W ~ l e tre n&ori. potpuriuri. Nu cumpgrafi trandafiri cu doar doi listari subfiri sau cu l&stari strdrnbi pornind de deasupra locului PI+-$& + Soare deplin. zirnjate. indepirtafi sistem* f t d k Locurile cu o bung circulafie a trecute. Pe vreme secetoasS udaji. Afdnafi addnc solul: trandafirul este o Din florile uscate. S o 1 cu humus. cu cel ~@ufin trei listari vigurqi ~i ridacini puternice ~i drepte. l ! & @ m @ Hrnantul i R jurul tulpfniiT n e S n t e de wnirea gerului. cu rnargini . aerului ti stirnuleazi dezvolirnediat sub frunza cu cinci tarea sinitoaa. Fumagina s e manifesti prin aparitia pe frunze de Pete Cntunecate. hflore~te mai bcq@t&wS Tnflorefle mai abundent. . data tnainte de dezrnugurir~ iard. Din iulie i i fertilizarile. lndepirtafi frunzele bolnave de pe sol ~i stropifi planta cu fungicide. planti cu radicini adAnci $i nu parfumate se pot alcatui suporti urniditatea stagnant%. Dad are soarat. Taiaji florile ofilite.

.

.

Pe frunze apar Pete dinjate. I Nu cump8rafi trandafiri subjiri. ofilite. Din iulie nu mai fertilizaji. Stropifi planta de mai multe ori cu solujii fungicide. eu r i d i c i n i liberi. imediat deasupra prirnei frunze compuse. indepirtafi mu~uroiul de iarnii de pe trandafirii vechi. Mu~uroiti planta. cu cinci frunzulije. astfel listarii vor f i mai rezistenfi la OngheF TOAMNA Mu~uroifi trandafirul p h i i in rnomentul IPGririi. Sol aftinat. necesitii multe substante nutritive. acoperifi-o cu frunzi~ uxat.Othellon inflorege abundent 5i i n culori vii la soare. negru-maroniu. cu radicini indoit& sau numai cu doi listari firavi.C i GRUPA 10 irit iscusit a Cump&r@iakoi viguros.. Nu-l plantali prea aproape de zidul casei aflat in bitaia soarelui. . Deoarece inflore$te indelungat. IndepWafi Mrtaji frunzi~ul strans In jurul plantei in timpul iernzirii. 'lndepirtaji frunzele contaminate. Soare. Vara tbrziu trandafirul poate fi atacat de mucegaiul negru. cu cel pujin trei listari verzi porniji dirt locul altobil. Efectuati tiierile sub floare. Q IMP AWlMP SRL ISBN 978-Q@SWQZ4-1 .

.

.

FormatiT n jurul plantei muyroaie din compost. nu se vor demoha corespunz2itor dedlt d a d pgrnantul este schirnbat pang la adAncirnea de 60 crn. Arn&wa$i solul trandafirului cu compost ~i ingr5~Irndnt ce stimuleazi4 inflorirea. pirnivara esie perioada optiM pentru plantare. I BIantam$ft&re k regiunilecu ternperaturi sdzute $i cu sol compact. Verificafi planta $i taiafi listarii contarninati pdni la fesutul rnedular slnitos. Trandafirul m denrolta satisfadtor @ d a d este expus zllnic dteva ore la u r n b a TnG are culorile cele rnai frurnoase tn soare deplin. cu riidicini viguroasi $ cu rnai mulfi listari.TaiaJi Iaarii tnghwi. ~ Daci listarii re o f i l e ~ ~ fira p r vizibil. ~ planta ~ un rnotiv poate fi atacati de viespea lastarilor de trandafir. Nu curnparafi plante slabe deja infrunzite -re. parndnt MU fngra@mantrnatur. TOAMNA . indepartati frunzele dzute din zona radacinilor.bradinarit iscusit 1 LUMINA 51 SOL J 0 Cumparati toarnna sa~l gartmavara plante tinere. . So1 afinat. Acoperiti tulpina trandafirilor in &zvoltare ~i amestecati solul In jurul raacinii cu compost ~i Rgril@mAntce stirnuleaA inflorirea. I r e ~ i h Eocuri cu temperaturi moderate ~i cu solul afanat. a M 1 i z a t i trandafirul la Tnceputul prirniverii ~i cu x u r t tirnp inainte de inflorire. I . cu humus. apoi acoperiti plantele cu crengi de brad. Udaji pe weme uxata fiacoperiti solul fn zona rldacinilor cu scoafli marunfits @). apoi ardefi porfiunile bolnave. toamna este perioada optirnl plantlrii. Scumi ceilabi ilstari. Mu plantafi trandafiri noi unde anterior s-au cuttivat trandafiri. ~i pe cei ce uex fncrucw. doar o data cu ingrlgmant de stirnulare a fnfloririi.

.

Werinan e t e pcdem eav-f L ~ dbktrui.tqi combinajiile de culori intense. Dup5 prima mare Inflorire. a ramrai m a t e grafios CULOARE~IFORMA Soiul de trandafir . Podoaba idmli a g&inilor mici: . riisisfiriindu-se in arc. mid . Introduceti capatul inferior in hormoni de stimulare a inradacinirii. Soiul . Pe d t posibil fnsii.Ballerina".amperit8 de flori raz. spre exemplu jalqul (S&a nemorosa). indepirtati sticla. Ballha".WerinaDp. care se situeazii la distange egale unele de altele. mu$cata-dracului (Scabiosa caucasica) pi soiurile albe de chica-voinicului (Nigella da- Scurtafi buta~ii astfel incbt s i rambni fiecare cu cinci ochi. se potrivesc excelent cu soiul de trandafir . se potrivesc bine cu florile gragioase. Pimite d d bracii l w . ..Ballerinam reunqte forma elegant5 pi atmosfera rustid caracteristicii trandafirilor sdbatici. relativ mici.&s&k. . Zn p p u r i sau ca acoperiwr h sol msti hdx. evit-&X a taumudor de a @ &.Balerha" altoid pe trunchi tndt pot plan. acest soi de trandafir tnflorqte p h 5 la venirea Pnghe~ului. amble a v h d flori de &i reci. 3 Plantafi buta~ii in sol inclinat. l&@a (hvar~dula).Ballerinan se potrivqte k%demaI pnuu d e E s m coI0. 4 Dup8 ce apar frunrele noi. ilqxesi~ InA pzr* r e ludic%. Plante cu flori albe asociate pot fi dopopii (Campanula persiufolia). Din cauza ramurilor moi. coada-~oricelului (Achilles ptarmica). 5 mascena). Petalele au margini roz.1~ dud exem. baza lor este de culoare C Gard viu de tranddri f o r m e d impreunP m5nunchiuri impresionante. . iarba-ma~ei (Neperax h e n i i ) fi lobelia piticii (Lobelia erinus). in jurul anterelor. portocaliu $are pe m m d pbat. la &- asE pmAL.flori $ plan= B I s n ~ P n i p l a v I v i u ~ o micole. P h m # c4.biie cu n e n u m h t e alte flori si arbqti. nemtigorul (Delphinium). . crqte rareori peste un metru.Ballerinanse davoltii ca o t d 3 lar@ . Florile sale simple sunt compuse din cinci petale.6m? Datoritii culorii l ~ pale a florilor d e . plantafi m f ede 60-&Ll crm. Buta~ii inradacina* pot fi transplantafi afara.P f or1 gratloase I PLANTARE SI ~NGRIJIRE rn Soiul de trandaiEr . kp- Plantele cu flori violet- efhct. Put+ alciitui un ansamblu e g w d deosebir de frumos asociind shkdbr&* A l t r o i h p e ~ ~ 4 trandafirul ~ cu menta decorapate pfan'prrgi IEo gf&We tivg (Monarda)~i brum&elele (Phlox). Udaji ~i acoperili vasul cu placa de sticla.salviaalbii (Lavatera uimestris).Penuu a obfine acest ~ d e p ~ e . pan& la frunze. floareamiresei (Gypsophila). UNDE SE PMTEAZ& f n &rHdi& se p a t e & h i mult i l a t e r a l : se p a t e plmm ca arbust salitar. cu galben. pieloase.. fi un funclal has pentm gqP. pi row-scacojiu.si extinsg. Frunzele verde-deschis.

Udafi pe vreme de seceta. dungile n forrnl de sau jesuturile T mozaic de pe frunze sunt cauzate de virusul mozaic al trandafirilor.C ' E* Cumpkafi nurnai plante in container. r u cel putin 3-4 listari verzi. t are un continut rnediu de substante nutritive ~i nu prezints apg stagnant& deosebit de fndelungat da& indepartafi regulat florile F -cu frunzir uxat solul in jurul la o treime ramurile prea lungi ri de la baza pe cele Trnbitranite. tnradlinate. . In nici un caz nu-i cornpostati. de insectele ce sug seva plantelor 5i nu exista protecfie contra lor. bin. gradinilor rnici. Scoatefi din sol ~i ardeji trandafirii bolnavi. >octorulplantelor FertilizatiInca o data cu xurt tirnp inainte de inflorire. Fertilizatisolul cu ingra~amant pentru trandafiri. Tndepartati sisternatic florile trecute. Suporta ~i penumbra daca patru ore pe zi. tn general. Viru~ii sunt rF~spandifi. sub trandafir 3 ' I! : I WNuc r a tn d a r 2 ir f slab Vixafi l n va4 m u cu 18stat-i' pufini $i subfiri. Din iulie sistafi fertili- Piitarea galbena.

I TRANDAFIRl GRUPA 10 4 JJ Parade " Trandafir urcitor cu par& dulceag .

rnari ~iinvoalte. ta noile rad8cini. fdrrnind inflorescen~e tip capitul in rozete indesate ele arnintesc prin forrnii gi culoare de trandatirii timpurilor de demult. Dupi prima inflorire din iunie. La prima inflorire un efect contrastant se poate crea cu nuanjele de albastru ale clematisului . se extinde PLANTARE $1 TNGRIJIRE Cb piatra Cl foarfece de gradin2 .Parade" M o r q t e bogat. Fiind foarte raistente.. pentru ca 1%tarii legayi sii fie in calea curentului de aer gi sii nu se irnbolniveasd din cauza aerului stagnant.. I n cazul pergolelor pi gardurilor m i p r e a corespundtoare.Bees Jubilee". in culori pregnante poate fi plantat intru n loc privilegiat.- I CULOARE $1 FORME .Paraden suport cu un Znur gms sau cu o sdrma moale. sunt rar atacate de boli. .. n e c d a aerului este dad. Separati 18starul inradacinat de planta- Legafi lejer lastarif trandafirului . Fixa~i spalierul de zid cu distan~iere solide. Siidi~i plantele la cel pugin 50 cm de trandafir. iar in august gi septernbrie cu florile m h n t e .Paraden dezvold continuu phii toarnna flori pliicut parfurnate. Plantafi-1la cel pujin 40 cm de ziduri.. de exernplu h a caprelor (Cemtium tomentosum). sau de culori echilibrat contrastante. in cazul spalierelor ins2 deseori lipsqte. de exernplu lwkjica (Lavandula angustifolia) sau perenele albe.Parade" h fip zidului . Trandafirul poate fi cultivat ~i pe coloane sau stillpi. Jackson S i Perkins este trandatirul urdtor roz-oal de popularitate rnondialii . Edkinile.Paraden sunt roz-inchis. precum gi ca fundal rnarcant. Unul din genitorii trandafirului ameliorat in 1953 de d t r e Boerner.. s i nu fie indreptate spre zid. -- C Pe o bold alinui de irandafiri albi Zid cu t r a n f i i Trandatirul urcitor. albe gi j u d q e ale clernatisului p a r h a t (Clematis flammula). F d e sunt de m%ime medie.Ffori in cufori intense I Soiul de trandatir .. A p * d in mkunchiuri dense.Paraden este un trandatir ur&tor inflorind abundent ~ide rnai rnulte ori.Paradev aliituri de plante de culori ce se a r r n o n i d cu culorile trandafirului. b g i i un gard de 2ipci sau un spalier trandafirul acoped intreg suportul cu culoarea sa roz-intens. rnasive ~i lucesc epiderrnic. Ca acoperitor de sol i se potrivesc perenele violetalbktrui.Barbara Jackman". Gd suport. : ~ e w Dawn". Florile trandatirului . Culoarea lor ~~ Znflorescenre roz-hchis forrneazi un fundal frumos florilor roz-intens. AraG rninunat aliituri de plante tikitoare cum ar fi clematisul de g&link Nuanp de rozcira trandafirului este widen~iad de florile roz cu centrul dungat in violet ale soiului .. fn griidinile mai rnari.. cr&te p h i i la rnsrnea unei tufe uriqe. . h t a r i i SZviguro~i pot crqte phii la lungirnea de 4 rn. oe dt posibil. h t a r i i puternici pot fi crescuji gi pe boltii de trandafiri. astfel '1 devenind o podoabi r n i n u n a ~ a griidinii. pentru ca acestea sii nu-i sust* substanp nutritive 5i api. Siidiji trandafirul .

I I Vara tlrziu. y Parade" I . Alegefi exernplare cu r i d i c i n i liberi. Eventual. . Udafi pe timp secetos.. . cu variafii rnari de ternperaturi. TOAMMA Ptantare gi ptvtecfje Perioada de plantare adecvaG in regiunile cu clirni bland& inainte de primul inghet. jos). mai fertilizafi o daG.ParadeM intr-un loc T n care anterior au crescut tot trandafiri. a Mult soare. deoarece trandafirul se inridacineazi adlnc ~inu suporti apa stagnanti. cu a t l t tnflore~te rnai bogat. D . So1 bogat i n substanfe nutritive. . Du@ sflr$tul lui iulie nu mai fertilizafi. deoarece i n aceste locuri se dezvolti greu. --". . Indepirtati rarnurile inferioare Mtrane ~i t&iaji rarnurile tngheate. Suporti tnsi ~i penumbra. administrati compost ~i ingrigmlnt de stirnulare a infloririi.Paraden toarnna sau prirnivara. mu~uroifi tulpina trandafirului ~i acoperiti lastarii cu frunzi~ uxat. cu listari brunificafi ~i fragili sau cu ridicini firave. indepartafi frunzele pe al ciror parte dorsals s-a format un hvelis fainos. O IMP M M P SRL ISBN 97s-8 . lnainte de tngrijim Taiaji Mflile ofilite deasupra unei frunze sintitoase (stanga.. . avlnd cel pufin trei liistari viguro~i. Tiiafi inclinat trandafirii pentru v a d ~i puneji-i in api cildufa. trandafirul poate f i atacat de peronospora. Cu c l t rnai rnult este expus la soare. schirnbafi solul p8ni la adlncirnea de 60 crn. indepirtali acoperirea ~i rnu~uroirea de iarni. Grgdinirit iscusit I a Cum@ra# akoi de trandafir . pe vrerne caldi ~i urnedi.$ngijire - tot and 1 Hantare p fertijizare dexhiderea mugurilor. Plantati O n acest anotimp in regiunile cu c l i d Me. Stropifi din zece tn zece zile cu fungicide. Nu plantafi . a Nu cumparati trandafiri subfiri. hainte de plantare af8nafi solul.

CARTEA GRUPA 10 27 Trandafir-tufi cu flori roju-somon parfuma te .

al!upepy alampeo4 n.'!fiunle a ~ d nes adru ~rueu@el6ul ap e u w o !b ~sodwo.e~enpw!d :uw*( Z 1 . !ie!ql ap gealgfi o n3 lnlos flexqsafflpr 'UL~ 0s x 0s x 05 ap edeo~6 o !$edgs .

Observati plantele pentru a depista semnele bolilor sau diunatorilor. . T n regiunile cu climi aspri. pentru a deveni mai rezistenti la inghef. Dupi inceputul lui august nu rnai fertilizafi trandafirii. Nu plantati trandafirul in apropierea unui zid sudic fierbinte. 1 I IMP AMMP SRL FMP~fQ(bn 4I I .. L. I A . stropiti florile $i frunzele cu o solutie fungicidi. Planta lnflorind indelukgat necesiti o antitat be'de substan!e nvtritwc Primivara. Udati pe vreme secetoasi. indepirtafi imediat piqile contaminate. cu cel pufin trei listari deasupra solului. mu~uroiti solul In jurul plantei. Boala micotici pericliteazi in primul rind in al doilea rind petalele ~i frunzele. Efectuafi taierile de primivari. . Tiiafi listarii prea d e ~sau i crescand in cruci~ ~i Tndepirtaji ramurile bitrilne de la bazl. Tiiati florile trecute deasupra primei frunze dezvoltate (stiinga. acoperiti planta cu frunzi~ ~i Pitarea frunzelor survine frecvent dupi o perioada ploioasi. )octorul plantelor PRIMAVARA Plantare p Were fngrijire Perioada de plantare adecvati in regiunile cu climl aspri. In dogoarea soarelui inflore~te abundent in diferite nuanfe de culori. r : ~~W>~LL*L.CARTEA GRUPA 10 27 m Cumparapi altoi de trandafir cu r i d i c i n i liberi cu tulpini dreapti. Soare puternic. tiiafi-o moderat. lncorporati in sol ingra~imlnt de stimulare a infloririi5i compost. Sol afinat. Fertilizati din nou inainte de dezmugurire. Tndepdttaji mu~uroirea de iarni. TOAMNA Plantare $protecfe contra lnght$ului 1 Perioada de plantare adecvati in regiunile cu clima bland& Tndepartati frunzele cizute. T n caz de infestare extinsi. # Nu cumpiirap trandafiri cu numai doi lgstari subfiri sau cu mugurii porn&i. jos).

.

~ Z F ) ~ I I ! H 1 n m F a ap lnuy5q~ apnm~ ~ d m ~ r a JSOJ .-w wm II + VI @?PSI d v ' a p hp! aP ~ O ! A a d wlp muyd ! h n d qa a ~ m p d m ! 113!(rpmuuw) epreuow d ~ ~ p i ' p apuaq u ~ ~ ~ ) -@ '(safa%& !1@3011od L a ~ a q -@g a i r p n3 p ~ n a ~ d I uE qA ~ -p p a ap p p pqsoune 0 W O JJJaN ~*w" .~!JJ~N ~ a & n ~ qmp!os * eaur!i~uj.!P=dU ampanqk 'aqp !~op n3 eayl 1npuq~~1 ~ S Oe ~! o J s !nl= eaxmjqo w u a d .3 .~plXUOJ a l b a ~ ~ as ~o =pJJaM d la&^" -=q@ p'o-w~u ap -a1wolm ! J O ~ ~uldpll 9-d e=) pTda3ul -q.sojnl ! S a e w 3ed apop ~ep!ds sysap as $!ins& ap J I .~ J ~.snq uE P P P aC *1nS!z ~ o ~ p a u r rumfnd aj n3 ap01 ap !map IS p n q d au?%ur! op a j o -!JS arcuny n3 alas n3 I -mjnes eup&pp m!ppad ~ o d -aTqF 9 S ! =of" J asanoap Lp!u~a~nd alnoj 1 9 la109 nes z o pop ~ IU a ~ u e ~ d ! pury mueld 'm3qd w y m d un !d anol!uawapE alSya~!~d ns IS lermse rj m o d .r~saur!~~ w a ~ ~ aqp g ) e!nps ~ o$ dm ~ o m p pyepuesr !oa JOl!JN€!JlS@ ILIIUZO W '(m!u?~dpa S)F P ~ ~ P .pJJaM am~onzap ns aua~ad a~a!do~de o pajo p u y e p m lapse 'auaq y !lezue~d nu as ~luale $!d 1are%nwU esuj <aqp!$!zodwm $ Ia ~ a ~ alaleunyw ue apqw luns c s ~ d w m p!ysap as a p o ap luns mown1 alazutlld 'l@UJ P T 3 -9elnpuo q=lsJolapa nes punx ~ u vr a m p a~eod eae@nw S ! w3 8 ap p.pJJam I&N" *earenmnes ma@ -qns p u y d w 'aom a n o p ap (r!namy x ~1adaN) madau nes S ! ppua~ds pour ul m p w u ~ esul (s!.bpobep pog.uam!p IU 'apoau~!!urasa@ n3 ' z a u a p upd asui 'un 09 &upe ap yiumu gurj alnoj o IU ' a q p .!Jn!os JOJSZX a p an!l!zod a p m a s y a1w1 a n . J E mun P~~ am ~ ~pqurase ! 9 !ia!n%un~! ~ o q o q u!a e a v ! ! ~ y e p m ap ~ l p w ~w pu!~u!ure '!Soumy a m o j 1uns p q o q ST!JO1. c ~ ! ~are%~t:w" ~ ~ a ~ pa m p ap a nu laflsa 'uuonwTpaaU! 4 . ap d d un au$qo a~eod as c g ~ q ~ o q n rj aleod . '! A ~d10p"'dU epunq!'OL3 !!JI@PW53 P F Q O ! $ ~ .

cu fungicide..'pentru a Tnflori abundeM$ a . :Gridinirit iscusit Lmifica$ii d m 1$1 cam :4ispune &ampria solului de 9hinim trei l w a r i vigurogi.~rlspandi i parfumul pllcut. a NUCWRIWM p b t e cu b a r cEol b r i sub$iri $i p3taJi sau cu r M k i n i l slabi.. * efectuaP tiierile la trandalk. la clte doui sipirnani. . La tulpina trandafirilor formati mu~uroaie din compost sau gunoi de grajd. 4 . I . I te ~i ridicate toamna este peri- oada optimi plantarii. eventual xoperi$ listarii cu Pe vreme urnedl si rece cest trandafir poate f i tacat de pitarea neagri.. wrzi. AfBnafi ad$nc solul pentru avitama stagnarii apei. . FertilizaJi de doua ori pe an.I :mFi -.cu humus. L . de culoare lnchisl si scurtag ceilalfi llstari p l n l la 4-6 ochi..$ 4 . !. reventiv stropifi planta cu ifuzie de coada-calului. Adunati frunzele chute. . W I pe~meabil. lndeplrtafi frunzele contaminate si stropifi de rnai multe ori. . Pentru vazi tliafi boboci cu pufin timp Tnainte de a se dexhide. ISBN 978963-86G92-8-1 . lndeplrtafi de la bazi rarnurile bitrlne.

.

Acompaniatori albi pot fi lobularia (Lobularia maririma). Plantafi trandafirii la distange de 50-70 cm.ntru gardurile vii. Calcula~i &re trei-patru exemplare pe un metru piitrat. 6 . iarba-mQei (Nepera x faassenii) gi clopo~eii in nuante violete (Campanula carpatica). Prima inflorire este urmatii in septembrie de o inflorire ulterioarii mai modestii. ugor indoite la mijloc amintesc.imop: Rosa rugvsa cute gi lbari sii se dezvolte miicegele numai dupi aceasta. fnconjuraFi trandafirul cu flori scunde cum ar fi levintica (Lavandula angusrifolia). cafeluga (Lupinus polyphyllus). Plante asociate superbe pot fi crinii mari.. astfel ca s?i ramlni vizibil un mugure vegetativ nou.Dagmar Hastr~p~~ are flori la f d de fermeca'toare ca tran&ii 51 INGRIJIRE foarfece de gradinti O compost. rogii. plu nemfigorul (Delphinium). Mulciti solul din jurul plantei cu scoafla miruntitl. 1 de Sapafi un gant lat de 50 cm. Tngrti~timAnt. in a p fel ca locul altoirii s a se situeze la trei degete sub nivelul solului. CULOARE $1 FORMA Soiul . rgfirat poate impodobi in multe feluri griidina. 5 Uuplmiti solul tn jurul tulpinilor.Dagmar Hastrup" se manifest5 cu adeviirat in penumbrii. Menaja~i planta dacii p2nii in august indepZrtati florile tre- I -1 Plantaw gardu~lui viu: toamna sau primavara. In aceastii perioadii tufa emanii un parfum discret. fn straturi se poate asocia individual 8i in grupuri cu perene. Scurtati ~i Iatarii de la suprafati. veronica veronica virginica) pi lisimachia (Lysimachia clerhroides). Tufa de dimensiuni mici. Sunt dispuse pe tulpinii individual sau in minunchiuri. Culoarea roz a florilor se deschide treptat gi dintre petale se ridicii coroana galben-intens a anterelor. il fac apt p.PLANTARE . violet gi rogu. Udati abundent cu un jet de a02 subtire plantele nou sadite. & Soiului . Frumusetea soiului . ca de exern- byzanrina). care seamiinii cu fructele speciei de bad. rogu-carmin deseori deja in mai se transform5 intr-un potop de flori. inainte de plantare inmuiag rMkinile.Dagmar Hastrup" a fost ob~inut in 1914 din puiefii speciei Rosa rugosa pi a mostenit multe din proprietii~ileacestuia.. Ca acoperitor de sol. Bobocii lunguiefi. Frunzele cu nervajiuni adhci. cenugiu. roz gi cu diametrul de 8 cm sunt mai mari declt cele ale trandafirilor sdbatici. Din august.. Constituria volurninoas5 gi spinii degi. adanc de 60 cm. cu luciu pielos. de exemplu crinul regal (Lilium regale) sau crinul alb (Lilium candidum).. de asemenea. acoperitor de sol O mhnu~i sdbatici. Datoritz cregterii sale r&firate. Tnndaft dens. Dimensiunile sale predestineaza tufa pentru ornarea griidinilor mici. sclipesc minunat in lumina difuzii. Pentru 1 m gard viu cumprati doi altoi cu rtidkicina libera. Amestecati in compost ~i ingr&$%mBnt. de frunzigul speciei Vara apar sirnuIran florile pi md-ele Rosa rugosa. trandafirul plantat in grupuri se folosegte de obicei ca un acoperitor de sol aspec- UNDE SE P L A N T E ~ ? Trandafirul-tufi scund. yinlndu-i la depiirtHre pe intrugi. flori viiratice pi ierburi decorative. garoafa (Dianrhus grarianopolitanus) gi stahis (Srachys T Z i i fiacinile rupte sau prea lungi. miitboase. Lucrati cu &nu$. 2sd Un str. Depuneji pll~mantul in jurul tulpinilor ji kthtorifi-l cu grij8. concomitent cu florile apar macegele rotunde.Dagmar Hastrup" i se potrivesc culorile alb. planta~i-l in grupuri mai marl mai cu ales in taluzuri. Florile fragile. nu mai inaltii de 80-100 cm se &fir5 amplu prin ramurile sale dese. care gi aici infloresc abundent. Alituri de trandafirul extindndu-se pe orizontalii arata bine florile-lumhiki Pnalte gi subfiri. 3 4 PlantaTi altoii la distante de 50-70 crn. albastru. Florile simple.

r Din august nu tZiiafi plam.. . sol sau ingri~amlnt maturizat.+-.bagmar Hastrup" Tnflore~ts minunat ~i i n penumbra. Plantare ~i protecfie contri fnghefului L . . Sol permeabil. Y6lu1 . care raman verzi. 1 Perioada favorabilci plantcirii in regiunile cu climci bland& Tnainte de venirea iernii indepartafi frunzele cazute de sub trandafirii plantati anterior. cu exreptia nervatiunilor. Mulcifi solul ?njurul tulpinilor. ?ncorporafiin sol turb5. Muguroifi tulpinile cu compost. [n tnfrunzite sau cu rldacina si Iastari firavi. . mari. care poate cauza ingilbenirea frunzelor. iar in solul calcaros Pngrci~cimSnt competat cu turbd. jos). cu humus. VARA IIGjqire Fertilizafi Inca o data inainte de inflorire. . r P&n8T n atgust M g a ig if + M e ofilite pentru a stimula infloririle ulterioare mai modeste. Udafi abundent pe vreme secetoasa. @ Nu cumpirafi plante deja -:IL " . 5 IMP ABAMP SRL RO-P-02-10-025 8 . folosifi ingr5$3m&nt pentru rododendron $i uda$i numai cu apci de ploaie.-. 'Indepcirtafi lcistarii inghefafi ~i morfi in cursul iernii.O &arid fntms. Concomitent cu ultimele fkri planta dezvolta mace~e rotunde. cu cel pun trei Ilst&$i verde-fraged pornifi din locul altoirii.F--.. incorporali in jurul tulpinii ingrci~cimdnt organic (dreapta.ih'A&--. ! ToAMNA Perioada de plantare adecvata in regiunile cu clima asprci.Dagmar Hastrup" este un soi de trandafir scin5tm ri rezistent. Nu suportii solul calcaros.-. ins5 solul calcaros poate cauza IngHlbenirea frunzelor.I Gridinririt iscusit @ewhm?IMm larandafir viguros. ISBN 9 7 8 9 6 3 6 @ @ 2 + 1 .-. Tngrjire tot an ul I PRIMWRA Plantare ~i fertilizare - II I .. . Tndepartafi parfile ofilite. cu ridacin@ liberg. Simptomele bolii se manifest5 prin ingcilbienirea frunzelor.

.

Petalele de culoare sidefie spre cenuu dwin roz-@bui. Florile gqioase.f n c h i s asE Ptode d & s ale sau albastru-violet. in forms de pocal.Cecile Brunnerndescris aici.Rubran). - P L A N T A R E $1 ~NGRIJIRE Sub denumirea de . nepeta (Wepera x hssenii). a fost ob+ut fn anul 1881. Din bobocii roz-somon care f o r m e d buchete. G@rat pe per+ poate fi un fundal minunat al stratului. nucise pitice sau dedipi (Anemone blanda). phil to. Deschise total. Ofed o imagine aparte &@ratpe o bar&halt5 sau pe coloana de @ding. Pe suporturi pot fi conduse algturi de el soiurile . Spre deosebire de trandafirul tufi cu acelqi nume. petalele sunt rilsucite. plantai la baza plantei lalele scunde. . parfi. frunze verde-Pnchis.' lian (Clemarisviriceffa . I . (Clemaris)sau dematisul im. Acest soi are pi variante cu flori albe.P Soi cunoscut de mult T r a n d a i E n r lurca'tor. stelupele de N o w Belgie cu flori albasuu-violet gi omagul Penuu a avea j primivara flori t n jurul trandafirului.. iar petdele au marginm rilsudd.Nioben~i "Rouge Cardinal" de clematis . cunoscut din 1894. Trandafirul h t o r . W e B~nner" cu crtytere viguroasaW are fforim h t e ademenitoare.unna dez- volt5 mai ~ u t i n e flori. nemkorul (Delphinium) ~ilavanda (Lavandula). apoi.C&ile Brunnernp a t e fi folosit In numeroase forme. Imaginea Pnfloririi de toamng este completad de verbena uriag -(verbena bonariensis). Pe vremea Pnfloririi principale din iunie plante d a t e de d malbmtm-violet sunt dopojeii (Campanula pemicitblia). beza5i s u p d la 15 un de perete. se deschid mdte flori m h n t e de ftumuseje nobilg. este unul din mutanfii soiului obfiut in 1881.. ce atinge t d ~ i m e a de 90 cm. pentru a asigura circul a ~ aerului a P n jurul htarilor. uandafirul urdtor .(C'Rdle Brunner" p a t e fi fn&r a d t aandafirul tufa d t pi uandafirul &tor. se m r t d cu flori ~ u . UNDE SE pLANTEAZK? Datorid florilor aparte ~i formei viguroase.unate. acest trandafir urdtor Pnflorw foarte abundent h iunie. norile se aseambs cu florile trandafirului tufi cu acelqi nume. Trandafirul tufa. roz hfloresc Indelungat. Pe snportul b o l d trandafirul ademenqte oaspejii cu florile lui parfumate.

Bobocii de form&f r u r n d situafi pe tulpini lungi au efea decorativ deosebit. Desfacqi mulciul de iarna de la baza trandafirilor. hdepartati frunzele clzute. apoi frunzele se ingalbenesc $i cad.. e Some. O IMP ABllMP SRL RQP-02-10-038 158N 978463-860824-1 . Pe frunze apar Pete cu conturul dinfat.Ce'cle Brunner" GrgdinZrit iscusir 1 Cumpgraji toamnix m u primlvara plane vigurodise. ~i . Formafi muyroaie in jurul plantei. Pe timp de seceta udati plantele. hainte de Inflorire fertilizati plantele pentru a doua oarl. cu radkinH liberl )icu rnin. 3 lastari.C&ile Brunner" tnflorwe abundent la trei ani dupa plantare. Trandafirul .. Planta are pretentii medii de substante nutritive. Taiei ramurile hghetate sau bltrdne. I'fnpri jire tot an ul PRIMXVAFM Palantare 2i fettiiizare sau deasupra unui mugure Qos). VARA ingrijire in locuri cu ternperaturi moderate toamna este perioada optima plantarii. primavara este perioada optima de plantare. apoi acoperiti plantele cu crengi de brad. TOAMNA Plantare ~i pmtejare de iamri in regiunile cu temperaturi sclzute. apoi ameste cali solul cu compost si ingrciglmant care stimuleazl tnflorirea. Stropifi planta cu fungicide la cate 2-4 zile. deoarece acestea sunt semnul contaminarii cu nematodul r&d%cinilor. Trandafir cu rHdZicini edanci $i care nu tolereazl stagnarea apei. Legali nu prea strans Ilstarii de suport. M u cumpika# @antecu r l d k i n i drora ce prezintil umf lauri. Taiati lastarii ofiiiti dea- Trandafirii urcitoari sunt deseori atacafi de pltarea neagra. Asemanator majoritafii trandafirilor urdtori. Sol permeabil.Cbcile Brunner" s e dezvolta corespunzitor tn locuri 'Insorite. Adunati ~i distrugeji frunzele contaminate.

.

este de 8. Ameliorafi solul cu o galeat5 de compost $i o mini4 de ingr3$3mlnt. Udafi abundent. 1 Tll~mida f n c h h q pre toat5 vara .Pink Parfait" p i trandafirul polyantha . Florile trandafirului .. . are indgirnea de aproxirnativ 60-80 crn.Escapadem se poate utiliza excelent a d t in grupuri.Baby Faurax" de culoarea levkficii.Escapadeneste o arneliorare ~rovenind din 1967. Qpali o groaN de 50 x 50 x 50 cm. d t gi solitar. plantafi-l rnai des. Frunzele sclipesc intr-un verde proaspat p i sunt raistente la boli. .10 crn. .Escapadenapar din iunie.Escapade9' este un trandafk floribunda de m. in 1973 a fost d e d a k un soi deosebit de skinatos p i inflorind bogat. in rnkunchiuri. CULOARE !)I F O ~ . fn gardurile vii de trandafiri. mai ales la Ikarii superiori.. in forrna de ceagd. Diametrul florilor serniinvoalte... exern$& s c a b (Sdys byzantins).. . P h t a t irnpreuna cu perene wade v5 p u e d e k h fumul$ dorile sale .Plantag trandafirul astfel ca locul al@ifl d Ple cu trei degete sub\nivelul solului. . pdh ( + de Ammh&j3 dnjena ( l & ~ u r i a . Fiind un trandafir caracteristic de strat. la distange de 40 crn.irime mijlocie. Mai adiugafi N m l n t si forwfi o farfurie de udare.Escapadeneste un trandafir cu tulping rigid& erect5 pi. genitorii s% find trandafirul floribunda roz .-. amintind de trandafiri silbatici. Petalele variind de la roz-violet-inchis la roz-violet-pal devin albe spre interiorul florii. CSnd &ar au o culoare rnai deschisa. &e de m u t e crea prin $ante aqintiu-alb. .Lydia Jme"). Tnmuia$ i n a@ p s m BY^ ore r&dHcina. 2 UNDE SE-_---PLAN TEA^? = - -. f n straturile de trandafiri. Anterele galben-auriu ofed o priveligte reconfortantii. dar par laxe. Cdoarea lor ferrnedtoare se schirnbz in funcgie de vrerne p i drsta florilor. foarte ramificat. Dupa ce tirnp de dgiva ani fusese examinat in conditii diferite. Plantam: primsvara. deoarece sunt dispuse pe tulpini foarte lungi. solul cu t o W r i i de x o a M .. dispuneri trandafirii la distange de d t e 60 crn sau luafi in calcul 6-7 exernplare la un metru patrat. ... de I Depunatip h h t u l ameliorat in jurul tulpinii $i presati-I.PLANTARE $1 INGRIJIRE -I I mint de stimulare a infloririi U scoarfii maruntits 3 cazma .

indepirtatisisternatic florile ofilite. Controlap planta s i nu fie atacati de t daunitori. avrind cel pufin trei lastari nepitafi. a Sol afrinat. incorporatiin sol ~ n ~ r i ~ a & de stirnulare a infloririi. Distrugefi frunzele infestate impreuni cu larvele. Nu cumpirafi trandafiri cu radacini sfrijita sau cu numai doi lastari. I Uoctord plan telor plantare pi tiiiere VARA Ilngrijire Perioada adecvati pentru plantare in regiunilecu clirna aspra. I I .f. a Din iulie nu mai fertilizafi. C & ddacina liberi. Acoperifi lastarii cu ramuri de brad. Nu Ibaji dedt cel mult pse lastari. bariini ~icresdndin cruci~. -awele verzi ale viespii trandafirului lass pe frunze urme specifice de rosituri Diunitorii rod straturile cu clorofili. lndepartati lastarii rnoqi. astfel lastarii se lignifica mai devin mai rezistenfi la bine ~i 1nghe. P e vreme uxati udati #i mulciti zona ridicinii.I Griidinirit iscusit .Escapadee viguros. r Mult soare. mu~uroiti in jurul tulpinii compost sau ingri@rnrintde grajd maturizat. Fertilizafi pentru a doua oari inainte de Tnceperea Tnfloririi. inainte de inflorire. Trandafirul necesita substanfe nutritive din abundenfci. t TOAMNA Plantare 2i pmtecfie I O IMP ABJIMP SRL Perioadafavorabili planarii 'in regiunile cu climi bland& indepartali frunzele cizute. Cu dt este e&pus mai mult la soare. pe care tiiati-i la 3-6 ochi fios). - Tiiiafi manunchiurile de flori ofilite deasupra prime1 frunze dezvoltate. cu atat inflorefle mai bogat. astfel nu raman din frunze decilt pelicule transparente sau gauri. Aceasta va stimula inflorirea viitoare. Locul aerisit garanteaza sanatatea trandafirului. neinfrunzifi. FertilizaJi-l primavara.

.

-- I ACCESORII: CI trandafiri cu r i d L i n i liberi P levintici P cazma. : PLANTA -- . F d smt ver&m&is. A Plante v n i c v e d ce i se pouivesc sunt: cimisirul. foarfece de gradini P compost.Fram D q n . Anotimpul favorabil plantarii trandafirilor de-a lungul aleii este primzvara. 4 vqte bine cu culo--* islbhdfieSLa~ I Depunefi pamant fn jurul trandafirilor ~iMtatoriti-l cu grija. Locul altoirii s 5 fie cu trei degete sub nivelul solului. Mururoifi apoi fiecare planti. Se dezvolriX o p h h s m s ha-un Se poate planta si &I ciubere d .. gi .Soid a bst ueat fn Cermania fn 1909.G~wssan Aachen* se mi& eif nu fl fn&w mai des &I @%hi. ridichdu-se neostentativ din ansamblul plantei.Trandafrul vrem urilor de dem ult Soiul . Florile desthise au f b d de c-d. UNDE SE P M T ~ ? . sunt divizate fn o a m wiirti si numeroasele pethe sunt franjurate h p r e interiorul florii.2 m.. 2 Floare in patru p+i I . lnmuiati in apa pentru cateva ore trandafirii cu ridicinA libera. . soi ce fficuse mare mzafie f n perioada de uecere dintre secole.Gnus an Aaclien" este considerat a fi primul trandaf& floribunda. 3 Plantati trandafirii R fundalul stratului. r e d Pn alb-am.Frau Karl Druachki". 1 Sapati de-a lungul aleii un stat lat de 1. P3rinfii lui firsesd hibridul thea . . Spre s@id fnfloririi W se d o . m n. . la distanJe de cae 40 cm.- Trandafirul are o constitatie compact5 gi erectZ. Scurtali radacinile prea lungi gi lastarii de deasupra solului. i n g r i ~ i m i nde t grajd CI rninu~i de gridini Cei m e cmme minuluul &. Florile se' h c a d r d perfect i n silueta acesruia. mari. unde Inflorqe ani Indelungafi emaniind parfiunul siiu pe balcon sau t e d .Grw ib&d"' damrid nuanplor st& p+ se paate fbllosi m d t i l d . Diarnetrul florilor a t e in jur de 9 crn si apar in HlKnunchiuri la venirea fnghepdui. tisa. &@%it kcre-tirnp. . l'randahrul de parc Pnflorind abundent ernan5 un padim dulceag. Florile se col o r d minunat. tari $ rezimte la bali. cenrml florii aviind uncori i culoama rm-carnal. Ameliorafi solul cu compost $i ingr&amant de stirnulare a hfloririi. La inceout sunt gidbenii cu ir&i roz fine. speciile de ienupik sau chiparosul.. Scoateti din ap8 trandafirii cu putin inainte de plantare.

In direqie apusH achiului da sub W i u n e . care nu pot sa re usuce.' . Boala micotid este cauzats de umezeala excesiva gi densitatea prea mare a frunzelor. lngrijre tot an ul a PRIMAVARA Plantare # fiere ingtfjire in regiunile cu climi aspri. ~ h regiunile cu clirni bllndi p l a w i toamna. doar d d W r i ffrwi. Tndepirtati regulat pZiOile ofilite. Mu$uroi# compost sau TngragrnBnt de grajd in jurul tulpinilor. 3-5 ochi. r i--*m. de culoarc deschiss. Tndep5rtati mu~uroirea de iarni. fncorporali in sol 'ingri$im%nt de stimulare a Tnfloririi ~iudafi trandafirii. sunt simptomele septoriozei trandafirului. lndepirtafi frunzele contaminate ~i stropifi cu I . ?nde@mgi r a m r i l e b a t r h e de lo baz&. Udati pe vreme de sec&. vizibile pe frunze. plantafi primavara. hainte de venirea iernii.-1 Griidinirit iscusit 1 . unde m l fierbinte T&ia$ trandafirul anuel. T&wturile ekctuafile tnclinat. . 5-8 I&rl a n t suficiefli. Mu-l plantafi v p g r & l d u r i l e situate la sud.). Cu pain timp inainte de inflorire. Petele late. acoperiti lwarii cu ramuri (~ng. I Tmdafirul TnRorefle cle erbundem i n IlocuKi hmfle. p r l h r a deweme. curiwti bine de frunze trandafirii. cu margini intunecate. mai incorporati o dag h sol ingrZ$imant de stimulare a infloririi. Efectuafieierile de primavari.

A GRUPA 10 )) Amber Queen" Trandafir de parc de culoare galben-chihlimbar .

CULOARE 81 FORMA Soiul . columnae).Amber Queen" are 6unze verde-inchis.Amber Queen" a fost creat in 1984 gi corespunde tuturor exigengelor de azi f i @ de trandafir: este sh5tos. In stratul de perene ~ica plan^ de b o r d d inflorind indelungat G p h d q t e un parfbn agreabil.Amber Queen" este uo trandafir fnvoltfi hmiresmat Plantare: (ximivara. sunt durabile . Acest soi de trandafir rezistent se demolfi de asemenea bine in vase volurninoase.' h i n t e de plantare inmuiafi pentru cateva ore trandafirul in ap8. puternic invoalte... echinacea (Echinaceapurpurea) p i centrantus (Centranthusruber). Flori in nuanp de purpuriu adecvate au hibrizii de clematis .Amber Queen" este adecvat gi in bordurile locurilor de relaxare gi de-a lungul aleilor. jalqul (Salvia nemorosa si Salvia b i nacea).. . q o r lucioase. . Frunzele ovale cresc dens unele I h @ altele. lev?injica f~avandula angusrifolia)Si nemjiporul (Delphinium). fn vaze a t e o floare tsats fermedtoare pi durabila.Nioben. Tiiati rSd8cinile prea lungi ~i rupte.... . .. infloririi indelungate pi aspectului tufos. are flori mari. A v h d o constituGe tufoasa este excelent gi in gardurile vii de trandafiri semiinalG. 2 UNDE SE PLANT-? DatoritP abundenjei florale. 4 Plantafi trandafimll astfel a locul altoirii Re cu trei degete sub sol. Tonalitiitile violet-albiistrui i se potrivesc la fel de bine. Rasfirati uniform radacinile. de exemplu Iina-caprelor (Cerarium romentosum var.Trandafirul cu multe calititi W I Prin florile sale fenneca'toare . cu diametrul lor de 7 cm.Amber Queen" se Florile n p ~h r m&unchiuri hdesatc poate planta P n multe locuri in gr5dinP. Pe tulpini de lungime mijlocie pot fi grupate in mhunchiuri chiar pi cite gapte flori. a v h d astfel un aspect indesat p i tufos. f n stratul de trandafiri f o r m e d pete cromatice aurii de tonalitate ca&. S8pafi o groa@ de 40 x 40 x 40 cm. Scurtafi IWrii. fndjimea sa atinge 5070 cm. Arnestecafi solul cu compost $ o d n 8 de ingr8~8mAnt. CE SE PLANTEAzkdTURI? Plantati acest minunat tran&r alPturi de flori a d n d culori ce-i accentueaz5frurnusejea. I Afenafi cu furca fundd &i. inflorqte abundent ~i indelungat. au o mikime medie. deoarece .Amber Queen" dispune de d&cini lungi. Florile in form5 de ceasd emanP un parfum discret. Pornind de I' jos davold nenumikagi Istari. . " Forma floridor evod vraja de neuitat a trandafirilor clasici. constituind un fundal frumos pentru florile de culoare superb& Creprea acestui trandah de parc este viguroasg.. .Rouge Cardinaln p i .si nu se p l t d nici in oloaie. spre exemplu ceapa ornamental5 (Allium gigantem). Florile galben-chihlimbar.stahis (Stachys byzantina)sau garoafa alb5 (Dianthusplumarius).Amber Queen" confera' gridhii toata' vara o tenti de culoare aparte. Arad frumos al5turi de flori albe pi argintii. Plantafi-1 in vase inalte. gratie infloririi indelungate gi crqterii uniforme. Depune# in groapa pufin sol ameliorat..

Chiar ~i acest trandafir sanitos poate fi atacat de pgduchii de frunzi. Thia$i rn8nunchiurilede flori sub prima frunza complet dezvoltat8. Fertilizafi inch o daa. O IMP AMMP SRL . m Fertilizaji trandafirul Tnainte de infrunzire ~i inflorire. rmiunile cu cllrng bland&. avlnd suflciente substante nutritive. Spglati frunzele cu un jet puternic de ap2 sau stropiti-le cu o solujie de sapun lichid ~ialcool. pe care scurtati-i la trei-cinci ochi.Amber Queen" GRUPA 10 34 Gridinirit iscusit 1 8 b m . Taiaji trandafirul primavara. 88&lhgathwbstan+e m u t r i t h . Efectuafi thierile de primAvar8. Uda$i pe weme de seceta. fdt&r@$e pe deplin O n sol peneabil. Taiafi de la baza lastarii prea bitrlni. acoperif 'Ianteie I I indephrta$icontinuu phqile rrfilite. LSsaji pe planti cinci-opt lastari. . Nu cump&m@l trandafiri cu l&Sterrisubfiri ~i wqJ. fnainte de deschiderea bobocilor.g b t O m l . Pedoada adecvata de plantare 1 . PduZ.CARTEA .Amber. fncorporaji In sal Ingr5gMnt de stimulare a infloririi $icompost. Din auguPt nu mai fer- I1 I .. Perioada adecvata pentru plantare tn regiunile mai reci. dueenn se dmwIti4 c e l mai bine Ontr-un lac hTSMtt $i cu o bun& drmlgie a aerului. care prin secrefia lor de glucide pot favoriza rkplndirea fumaginei.roiti trandafirii hainte de T .. Desfaceti m*uroirea de iarna a trandafirilor.

.

Pentru gard viu sapati gropi de 50 x 50 x 50 crn. post ~i ingra~amant ce stirnuleaz& inflorirea. 5 . altoirii s l fie cu trei degete sub suprafap solului. 3 4 I' & " . pi tuns p t e E CE SE P U N T U ALATURI? Tiliati ridacinile prea lungi Punefi Y n gropi din amestecul sau rupte.b&f t33rqFmnl sau dopopi cu dpirrg h a l t 5 chiax ca bordudi a stmtudor & zmzavaturi. Udqi trandafirii ~i formati mlsuroaie de aprox.PLANTARE SI CNGRIJIRE n<CESORII: O trandafiri cu rldlcina lluera u cazrna u rezervor de a@ O compost ingr@lrnant 0 foarfece de gradinl Perioada o p t i d w piantare: prirnlvara. s m tq ~ r F d p & . mh*m se.p m i v q t e h mic&deoarecenunda spa@ mare. Umplg gropile cu pimint $i formati farfurii de udare. S w M este un i M a&&or.. la distante de 80 cm. 2 Iff ' 1 .- l~drime d. 30 cm T n 11plantelor. Tundeli rnoderat ~i de pgmlmant astfel ?nc% locul lastarii de la suprafa@.% de luciixse. C ~ D .Perdo cies&a&rb Varhtteadc3-4 masoiului . Arnestecati p3m8ntul xos cu corn. 1 Tnainte de plantare Tmbibati trandafirii in apl dteva ore.

Nu cumparafi plante cu i d i c i n i slaba ~i listari . Dupa aparifia petelor inchise. Fngra~amdnt ce stimuleazri inflorirea. Tinqi tulpinile muguroite pdna ce planta lastiref e. punefi-l h t r . IndepirtaTi lastarii batrani. insa dezvolti flori ~i in So1 bogat P n substanfe nutritive. Inainte de iernate fndepartati frunzele ccizute. . frunzele se cad. dinfate. Trandafirul poate ierna afar& daca forrnafi rnu~uroaie pdna la jurnatatea lastarilor $i acoperifi planta cu crengi. Taiati florile ofilite deasupra prirnei frunze dezvoltate (stangajos). soare. Tundefi o treime din listarii tineri. Amestecafi solul cu inainte de fnflorire fertilizafi plantele tnca o data. L] .o groapa tnclinati Zi acoperifi-l cu p2rndnt. TOAMNA Prantare ~iptejare de iamd In locuri cu temperaturi moderate toamna este perioada optima plantirii. I1 TRUCURI e Daci nu plantafi trandafirul imediat. Patarea neagrs a frunzelc este micoza care apare i n nopfile tdrzii de vari. Tndeparingilbenesc $i contaminat ~i tafi frunzi~ul stropifi repetat cu fungicide. inghepfi. Forrnafi & jurul plantei muzuroaie din compost sau gunoi de grajd maturizat.ubfiri.C4RTEA GRUPA 10 35 Gridinirit iscusit 1 LUMINA SI SOL abundent daci dispune zilnic aesc din locul altoirii. Afdnafi solul addnc deoarece trandafirul nu W e a z i apa stagnanti. rnaro. urnede ~i ricoroase ~ipoate ataca chiar ~i plantele viguroase. - da optima pentru plantare.

.

in timp ce petalele interioare se coloread intr-un roz-somon din ce in ce mai intens.Grandiflora Alba").Nioben sau . cu un luciu catifelat sunt de culoare alb-caimac. stridente.. P n form H de q d . Plantafi purin .. Frunzele mari. cu luciu catitklat ale t r a n a u i . plantele cu frunzi~ cenu~iu . fn privinga formei.Eden Rose '85" plantagi de exemplu soiurile de clematis rogu-carmin-inchis . fn fundalul trandafirului . d q i el a fost realizat numai in 1985 de d t r e arnelioratorul franca Alain Meilland. ierburile elegante.'um regale). clopgei (Campanula persic&lia . cel = .Albumn) sau crini albi. stevie de munte (Astrantia major). respectiv crini regali (Lilium adidum. Petalele exterioare.Tmdafir fiumos GI in Florile hvoalte. omag (Aconirum napellus . Se valorifid bine in apropierea terasei sau in gsdina de hp&. ~lantele culori pregnante.Eden Rose '85" ace un soi ornamental multilateral.. alHturi de uandafir. emisferice.Eden Rose '85"apar continuup b i toamna. de o k i ~ ~ ~ ~ ~ delicad usefe n UNDE SE PLAN TEA^? . trei trandafiri intr-un grup. Florile indesathvoalte..Eden Rose '85"este un ttandafit-tuf5 erect si ramificat.. ilematisul. Din diarnetrul de 10-12 cm.Eden Rose" crear de Casa Meilland i n d G. & sEPIANIEAZiALim ? I Trandafirilor fn culori pale li se potrivesc excelent perenele albe gi violete. Florile dezvolthdu-se in mkunchiuri laxe ale trandafirului . respectiv cu jalq violetalbktrui (Salvia nemorosa). Estarii s% sunt puternici gi indgimea sa poate atinge gi 2 m. ~il.~i . Nu trebuie c o n h d a t cu trandafiml hibrid thea . asociate in Evitati . PLANTARE51SNGRIJIRE -1 Y Acest trandafir aratii de p a r d ar fi raultatul unei arnelioriki vechi. . a d i d separat de celelalte plante..Rouge Cardinal" sau qmri-le pe coloane.Eden Rose '85" sunt de o frumusete indabilii. Nuantele trandafirului se evid e n r i d cel mai bine in compozigii complet albe. Plantagi-i intr-un loc in care v5 puteG delecta des cu priveligtea minunat5 pe care o oferii.1 1950. de exemplu a colec@lor de trandafiri istorici sau nostalgici. Privelistea se p a t e completa cu florile-lumhiki albe sau violet-albktmi ale nemhorilor (Delphinium). Poate fi piesa c a p i d a straturilor p i g r W o r de trandafiri. spre marea satisfacgie a iubitorilor de trandafiri. Frumusegea sa se reveled cu a d e a t da& este plantat solitar. Se poate realiza o com~ozitie aspsz . fnvoalre I timpul d&in verde-proLnd. tuoasz d a d plancqi aliituri de trandafir crizanteme (LRucanthemum maximum).. fn straturi si borduri acest minunat trandafir se poate asocia excelent cu plante perene.. lucioase incadred in mod fericit florile Flori fndesate.. Deoarece sunt viguroase gi pieloase dispun de o anumitii protecrie fa5H de boli gi dHunHtori. in culori pale evod dura barod a uandafirilor vechi. Un efect cromatic intens se poate produce prin asocierea trandafirului cu cre~igoare verde-galben (Alchemilla mollis). . Flori sbundente.

Trandafirul nu s u p o M apa stagnant& 1 TRUCURI Se asociaza excelent cu perenele. Q IMP AB/IMP SRL ISBN 978-963-86092-8-1 I I . MuguroiJi solul in jurul tulpinii. Se dezvolt~ optirn la soare. Nu plantafi trandafiri i n fafa zidurilor. i n locuri i n care stagneazi cildura. profund aflnat. Controlati planta sa nu fi fost atacata de daunatori. tiiafi flori deschise doar pe jurnitate. Nu cumparafi altoi de trandafir cu lastari patafi sau Tnrnuguriti. cu ridacina dreapta. dupa care frunzele se ingalbenesc gi cad. Nu sadiji plantele prea aproape de trandafir $i ririfi-le daci s-au extins excesiv.CARTEA . Wiati de la bazl lastarii imbatrdniti I Fertilizati din nou inainte de inflorire. Pentru vazi. Udati pe vrerne secetoasa. So1 bogat i n substante nutritive. Boala se poate preveni prin plantarea intr-un loc cu buna circulatie a aerului. Acoperiti lastarii cu ramuri uscate. intr-un loc protejat. i n forma de stea. indepartafi acoperirea de iarna de pe trandafirii vechi ~i incorporati in sol ingra~arndnt de stimulare a Tnfloririi.Eden Rose '85" GRUPA 10 37 I Gridinirit iscusit LUMINA $1 SOL e Cumparafi plante viguroase. Din locul altoirii e bine sZi creasci cel pufin doi lastari. indepartati ultimele flori gi frunzele cazute. Indepartati parfile trecute. indepartati frunzele de pe planta contaminati ~i stropiti-o cu fungicide. Soare. fngijre Perioadi adecvati pentru plantare in regiunile cu clima aspra. J r y r r p r c tot and plantare si taiere 00s). cu humus. cu rnai rnulfi lastari. RRariti rarnurile prea dese sau crescute in cruciq.. TOAMNA Plantare @ protecfie contra rnghe$ului Perioada favorabila pentru plantarein regiunile cu clima bldnda. lroduce pe frunze Pete zimtate.

n2 JOJEJEf ~ J 3~ E P U ~ J J n n n .

.

Lumtna solar& liflorescentele cele mai bogate se obfin cand planta dispune zilnic de cel p q i n 6 ore de soare. av%nd cel pufin 3 I a a r i puternici provenifi din locul de altoire. Taiqi ramurile bltrhne sau lnghe2ate. deoarece daunatorul apare sporadic ~i nurnai in perioadele caniculare prelungite.. fira i 4 a Pentru o recolt4 bagat4 de maceye. Sunt suficienti cafiva daunatori. Udafi trandafirii din belsua. dar suportl bine $ipenumbra. Tngrlglmdnt artificial corespunzltor. pentru a cauza florilor daune serioase.8' lama acoperiti cu lrnpletid t u r l de papurl sau crengi do brad lastrarii lungi $i liberi crs & p & x mraola. '4Wb id% i . Fixati Itistarii de uporturi. Taiati ramurile Mugurii cu Pete rnaronii. in vreme de secetl trandafirii trebuie udati. I - 1 " -- I ~ u ..i & '. fmprejurul tulpinilor agernefi compost $i Tngrl$hmAnt organic matur 00s). In ciuda acestui fapt nu s e irnpune totusi luarea de rnasuri. in jurul rhdlcinii.% . cu IHstari brunificati sau phtafi. tot an ' 2 . Pentru stimularea hfloririi prelucrati T n sol. GrZdinZrit iscusit toamna altoi de trandafir cu ddlcini libere.~ u tinainte in de lnflorire fertilizati din nou solul. care roade $ifrunzele. fnvelifi Ilstarii. I .. ' . rotunde. S e simte bine In sol cu confinut mare de substanfe nutritive. Sol afhat.1 IPRIMAVARA Plantare $ fertilinare Scoatefi trandafirii de la iernat desfl$ur&ndu-le tulpinile $i T n d e @ & n ld plmantul de pe ele. Nu curn@ra$ plante cu numai 2 litstari. rOAMNA Plantare gi proteqie lmpotriva Fnghefului In zonele cu un climat mai bldnd toamna este anotimpul adecvat plantlrii. indica prezenta plqneei frunzeior.. nu CndepWaa florile trecute.

GRUPA 10 Trandafir acoperitor de sol de culoarea sidehlui I pdTlUIl1 U I S C E X I lurnlna narura15 permeabil I 0 € 4 Cngrijim simp15 de sol R <- ' ? p acoperitoare ## 50-60 cm t .

CULOARE $1 FORU "Heiderijslein Nozorni" este un soi de trandafir acoperitor de sol cu caracter dbatic. plasaji d t e patru exemplare pe-rnetrul p&at. I T h t i pufin rihdkinik. Bat3torifi-l cu gtija pentru a forma o farfurie de udare. praenga spectacolului floral. 4 Depunqi solul In juwl tulpinii. 'Inmuiqi o noaDte intr-o galeata cu I@ trandafirul cu rBdicinH libera. Florile cu diarnetrul de 23 crn. . liatris (Liauis spicara). ameliorat in Japonia. 2 I UNDE SE PLANTEAZA? Acest trandafir acoperitor de sol este recornandat in g ~ d i n i l e rnai rnici. devenind treptat verde-rnediu. s i n t tn general simple. dupP trecerea florilor vhtice prelungqte . subpiri se aplead in arc unii peste aljii. de exemplu iarba-albastri (Molinia merulea). salvia albastri (Salvia fkrinacea). fermecitor Dqi Inflorqte numai o data' pe an. se poate cultiva ani indelungafi ~iin ciubere mai volurninoase.s e h arc poart5 nenumhte flori ce apar in iunie ~i iulie. Pe pantele de dinaintea teraselor v2 puteji delecta deopotrivz cu parhrnul ~ipriveligtea florilor. Plante de acornpaniament fiurnoase. Asernenea plante Morind hdelungat sunt: rnonarda (Monarda). grupate in rnhunchiuri rnici. Din p h t e . penuu a asigura podoaba floral5 gi dupi trecerea uandafirului. penisetum (Penniserum dopecuroides) si colilia (Stipapulcherrima). Plasafi in groapi planta inslinata p e zid. emani un parfum discret.Trandafir silba tic.Heiderodein Nozorni". fn gr&hde alpine.HeiderodeinNozorni" este o plant2 de o form5 grafioa&i. Locul attoirii si fie situat a trei degete sub sol. S%paTipe varful parapetuk groapi3 de 50 x 50 x 50 cm. Rarnurile sale lungi. I Amestecafi rn sol compost din bel?ug ~i o mdna de ingrZL~3mant. merit% sa' fie cultivatpentru florile sale de o fiwnusefe deosebiti.. Florile sale. Pnflorqte doar o dad pe an. dar se poate folosi in nenurnZrate alte iocuri. Partea exterioafi a pedelor h h e continuu roz. r a i s t h d surprindtor de bine la ploaie. . Cand se deschid sunt roz. deoarece lstarii lungi. . dantwc: primavara. alegefi plante inflorind ihdelungat. salvie albP (Lavatera rrimesms) ~ibrumikelele (Phloxpanicu- Acopenpentor de s o lpe PPlm lam). C h d rkar sunt de culoare verde-pal. a p l h d u . cenuantus (Centranthus). F d e cornpuse de regull din gapte frunzufije lunguie5egi fnguste sunt foarte rnici 8i lucioase. La inceput se d a volt2 lent. Udafi abundent I D a d doripi sb-1 asociapi cu ate flori. dar lktarii puternic ramifica~i acoped repede solul. dar D e mku-5 ce se trec dosul petalelor devine alb. spapiilor dintre ericaceele hfloritoare. datorid crqterii sale echilibrate. Ramurile arcuite coborhd de pe creasta zidurilor sau de D e s&i constituie o priveliste irnpresionant5. cu formi arrnonioasli pot fi ierburile ornamentale. D a d phnta~i trandafirii form2nd Pete cromatice. Nu d e p w t e indpirnea de 30 cm.. f n g r i i d h de ericacee folositi-1 Dentru cornpletarea . iar trandafirul cap96 un aspect sidefiu rninunat. I I .

A". inf~ore~t. de sus. Fertilizafi inainte de inmugurire ~iinflorire. este indicat ca solul s2 fie lax ~is2 se usuce rapid dupa ploaie. Din august nu mai fertilizafi. fngrljfre tot an ul PRIMMAW Plantare $i krti/izare Plantqi primivara in regiunile cu climi aspri. 8 Pi ! . TOAMNA Plantare @ protecfie Perioada adecvati pentru plantare tn regiunile cu clirna bldndi. Deoarece listarii trandafirului cresc tarandu-se pe sol. 401 cu bung permeabilitate. . Udati pe timp secetos. Primavara tiiaji de pe tulpini doar ramurile rupte sau inghejate. Pe frunze apar pet€ de culoare deschisa. Nu taiafi trandafirul. pentru ca lastarii s i se maturizeze tnainte de venirea inghefului.Heideriislein Nozomi" GRUPA 10 39 I Gridinirit iscusit Cumparap altoi de trandafir bine ramificat. _ I 1 I i e vreme umeda Si daci trandafirii cresc prea strdns unii ling5 alfii. de calitatea . sau plante cu radacini firaw. . . a < * - I @ Soare.i@mdnt de stimulare a infloririi. Tndepirtafi mu~uroirea de iarni Si listarii inghefati. L L. cu cel p a i n trei Rstari i i g u r o ~pornifi i din locul rltoirii. cu margini intunecate. indepartafi frunzele infectate ~i stropiti de mai multe ori cu solutii fungicide. mu~uroifi ingra~am6nt maturizat sau compost b jurul tulpinilor. Strangeti frunzele cazute. . t @ Nu cumpgrafl plante cu lstari uscafi. VARA fngrijire inainte de inflorire fertilizaji fnci o data (srringa. bruni sau pitati. Tncorporafi In jurul trandafirului in sol compost $i ingr. Dnainte de primul ger. cu at6t mai abundent cu cat locul sau este mai Tnsorit. Acoperiti trandafirii acoperitori de sol mai v6rstnici cu ramuri de brad.jos). incepand din mijloc.CARTEA . plantele pot f i atacate de patarea frun zelor.

.

Plante asoclate gdbene pot fi crinul gdben (Hemero&). planrafi tufele la distange de 80 cm htre r%&cini. ialesul de d m p (Salvia (Lavandda angustifolia). a@ plantap tranclafirwl &el ca locul altairii d fie la t r ~d-tewb i Roue- rniresei (Gypsophilapanicdad. asemenea o priveli~e fn asemenea' locuri plslta$ p p u r i de cel pufin uei t&. 1 Furreti pvfin amestec de p&mlnt ln graapa. albastre. tamti solul $iformati farfuiie de dare in jurul tulpinii. Se asor& bine cu flori albastre sau violete. - PLANTARE 51 INGRIJIRE Pilgrim" cu r l d t i c i m D compost O Tngra~arnlnt stimulator de inflorire CL foarfece . Ca gard viu semihalt.. amtea b d h c e p u d verii gi h c e p u d toamnei. h r m b d tuF$i l e . totodata' modern. detwwiw -- 1 inflorire. k verdehchis sunt a l d ~ t din e cinci foliole. f d o r i i d toat5 vara.si crin galben &v a & . violete sau albe. la dismnje de 40 cm h u e ele. ~ ~ A C C E S O RU II: trandafir . flomis (Phomisruseliam)gi criiijele (Tagem). Flode sunt situate dmupra fmnzi~ului.The Pil'im" este un trandafircu aspect nostalgic. h s i p a t e fi plantat g i h centrul strarului. care Mlorqte de mai multe ori.The P i m " poate fi plantat al5turi de flori rosii. ~ 4 shgioase. h fbrml de a a s d Petalde l e ~ ~ t a i m sunt e s$lben&chis. cu alte flori sau alte soiuri de tran*.I 1 I I Austin. pe tije lungi. cum ar fi nernfi. & apropierea teraselor sau 1 de-a lungul deilor vl putefi delecta cu frumusejea nostal'di $ p a r h u l ^mbietora1 r trandaf%i. soiul alb al ierbii-fkei (Tanacerum parrh&rn .. L o i q t e din iunie p&ii la sosirea primului p.orul (Delphinium). crehoara (Alchemilam o h ) . plantat al& turi de arbqti g i dte plante perene asi@ un fond pkcut.piirlntelen t m a d d k h en t i . Trandafuul .The Pilgrim" poate fi utilizat fn nurneroase feluri. hvolate. 3 Punefi @rnDnt la r&W&. inainte de inflorire ameste- Hmm tbrtunei ml. coach-goricelului (Addlea 6%pendulina). In strat mixt acest vandafir cu flori abundente. Trandafirii cu tnflorire abundentIi necesita fertilizare.unele specii de clopojei (specii Campanula)sau ciocul-bed (Geranium x mamificum).The Pilgrimn are htari puternici. a s * podoaba parfumad a locuinfei CE SE PLANTW UTUBL? TrandafUul .. Udati abundant Si mugmoiti tulpina. g i amcia$-le cu plante subarboriwle precurn arbqti scunzi g i perene ce f o r m e d wvor vege- ! gnlbene: printre coada-pricelului. 4 p&xlanr. Horile sunt mari. fn giupuri de trei sau cinci.spre interiorul florii devenind portocalii. In straturile h brmii de i u d &trandafirii ofefi de plkutil. Se pot b b i douii p e r i o d priiciale de "iorire.- . portocalii. culoarea petalelor se fnchide treptatt. - .SchneeW) sau ciucqoara (Lobulariamanuma) AbnprospPd stratul cu trandaliri.Acest tip de gard viu este foarte decorariv de-a lungd trotuarului sau al gardului. 'lncep3nd din iulie nu fertilizafi plantele. S t r a d poate fi wmplemt cu crini de to am^ cu f r * galben (de exemplu AuTeomarginatan) . Nuanp alb~ avflorilor de crin de). . ca 15starii sl se poatl maturiza. Igi revar& parfumul plkut ?n special In timpd nopfii.. asembftoare unui rtidtkinile rupte sau prea lungi.The L. Soid .

apoi arnestecafi solul cu compost ~i ?ngri#mAnt. LUMINA 51 SOL TRUClJRl r Trandafirii cu radacina l i b d vor porni rnai repede. datoriti cirora bobocii se vor usca. lungi de 1 crn. r Nu cumparafi plante cu doar doi listari. bogat in substanfe nutritive. restul IWarilor xur*-*i-i cu o treirne 00s). Grridinririt iscusit 1I . Onainte de sosirea gerului adunafi ~i Fndepirtaji frunzele cizute.- v Ingn'jire fl fertiiizare Inainte de Tnflorire fertilizafi fnca o data solul. daca inainte de plantare fmbibafi ridicina fntr-un arnestec de argili ~i api. Tliaji $i ardefi florile contaminate. Pe timp de seceta udafi plantele $ FncepAnd cu luna iulie sistati fertilizarea solului. Acegi diunitori de culoare verde-deschis. 1 pufin trei listari sinitosi. Tiiafi florile uscate deasupra celei rnai apropiate frunze complet dezvoltate. Q IMP AWIMP SRL I . Dezvolta ridicini adlnci ~inu tolerear8 L4 . Facilitafi maturarea lastarilor ~irezistenfa plantei la ger: incepand din iulie nu fertilizafi solul ~i udafi plantele rnai rar. I Perioada optirni plantririi T n regiuni cu temperaturi rnoderate. Mu~uroiti tulpinile si mulcifi solul.a Bobocii uscafi. rnaronii sunt semnul prezenfei larvelor de viespea bobocilor de trandafir. .I . Taiati listarii bitrani pana la suprafafa solului. Dupi iernare desfacefi muguroaiele trandafirilor. patrund T n interiorul bobocilor. sau plante care abia au inceput s i tncoljeasd. . a Sol permeabil. TOAMNA Plantare $i protejare fmpotriva gerului PRIMAVARA Pkntare si Hiere In regiuni cu temperaturi scizute prirnivara este perioada optima plantarii.

n*r ur2n~ . n . I . JLJEPUEJL _- .r ~ o 1 0 .~ ~131~ n tqps i ~ y eUEJJ p ap a~t ~ 3 t s u o 3 rrn. 1 0 s .' F LL . 3 i UJ .

!Sp@i ogroapa de Bcm.. merelor coapte. I n a i m de plantare. Ud sistematic pe vreme de seceti. la fnceput de culoare galben-auriu. In straturile de flori. pot fi folosite gi soiurile expansive. florile sale Diametrul florilor simple. Mu~uroifi planta cu pamdnt pans la 30 cm. Liliad violet (Syringa 4- asocia .trandafir ruginiu".Frum usete cu parfim de mere F m I e trand&ui ruginiu cu Znflorire abundend emana' un patfirm deosebit. mai ales pe timp pi soid J d y P m c e " . un parfum condiflori simple3mz. E d t de l&gime. lunguiqe pi ovale. de exemplu soiurile de dematis cu flori albasue (hibrizi trece pericolul fnghefurilor. ofed pe gazon sau h @t e d o privGte fermedtoare. q cu deuda (%.Fritz Nobiis". a p k h d in iunie pi iulie ro~u-aprins. W t de 2 m. fnvodte. Pe pegioluri . . 2 I 1 Soiul. &d w e In floare.Goldbwchn are o Iniilllgime s h i h c i flori deusebit de m a r i . 1 AtnestIn sol o galeata de compost $i o mdna de h g r B @mant artificial. halt de 2-3 m.Tot o singuta d a ~ este de 3-5 an. semibvoalte. rozfiind hvoalte. ghimpi degi. de d o a r e roz-somon. Depunefi pe fundul gropii o parte din amestecul obgnut. mai punefi 3 Plantati trandafirul. p h 4 h lungimea de cbiar2~S~debaziiafbst f & & 4 b nwmase lucriiri de ha bra au luatnagrretrr&hksoiiuri cu o -ACCESORII: C I trandafir Q tngr8yam3nt de stimt PLANTARE $1 ~ N G R I J I R E Trandafirul ruginiu este cunoscut in intreaga Europ5 I n d din veacul al XVI-lea. 4 1 - 9 I - UNDE SE PLANTEAZ~ . plantate hfundal. !nfIorqte o boboci roz ~i lunguie~i. amintind de acela al ben. Probafi trandafirul in groapa: d x a e p e a adanc.cu cenuu galmentat. Solitar.8 m. cu o f a i m e de 1..5 m indilfime ~i 1. planta Pnflorqte gi trandafirul-tuffi a t e o r n d de m e rop-sm.Magnifican. cu wjiu.Maniqfs B w l m e un soi de 2-2. tinag trandafirul o pte Tn ap. hilorind concomitent cu + TXMP de pe ridacina ramificatiile vatamate sau uscate.Pritz Nobis" ditun'de budlu'a dmpmie parfumul &u. Tbsrfmrab& Perioada d% plantate: toamna a u pimilvan.Flammenmnzn. dad pe acestea se cultiv5 viguropi trandafiri mginii.OF-aprins i se p o t r i m & minune gi unii arb* d$i&tori. . Specia sdbatid (Rosa rubigi* m. . cu cald gi umed. batatoriti pamantul in jurul radkinii. ca gi . Asociaji i stratutile de flori plante per-. de un culowe deschis. nosa).F. un alt avanmj fiind ramurile cu ghimpi den& for&d un zid de netrecut Taluzurge gi pantele se pot transforma hspagii verzi. ca inchis emanz. frunzele verdeinvo$rea de clzlwe roz-palid. ~i udafi din bel~ug. flori mari. de plantare se recornan& cu la care i se ~i trage denumirea de p d d e r e soiul d w t o r . Pe k i sunt dispqi 1. sin@ dad pe an. caracterizatii de ramifimfii puternice f o r m e d o tu& .lax hvoalte. Pentru odorifere de culoarea ruginii. Acesta atinge o scurte sunt grupaji d t e trei i n d e e de 5 m. Toarnna. Pe dosul frunSortimentul soiurilor mozelor exist5 nenumgrate glande derne este foarte vast.5-2 m vd& dae d d v a t pi 4.&utzia cre~ara) sau cu s p i A (Spiraeaprum%ha).5 m. cu flori rqu-palid. rnai &u de un colorit mai deschis. fn interior a v h d o nuanp galbeni. a flori rnbunte.

Suporta ~i perioade de umbra. disputdnd de cel pain $i sc?nZito~i. lncepind din august. a t i t inflorege mai bogat. Mu~uroifi tulpinile inainte de sosirea primelor inghefuri. I TOAMNA Plantare # recoltare i Perioadi de plantare adecvata in regiunile cu clima blindi. dar inflore~te iarna. r Nu tolereaza solul acid ~i nisipos. lnsectele verzi sau alb-galbui sug seva plantei pe dosul frunzelor ~i pe muguri. Pe vreme de seceta trandafirul ruginiu este atacat de cicada trandafirilor. Pe suprafafa frunzelor apar Pete albe. Incorporafi compost #iOngr8#mint artificial O n solul exemplarelor inrldicinate (ios). Pe dosul frunzelor speciei salbatice ~i a multor soiuri se gasesc glande odorifere ce emana un parfum intens de mere. ingrijire tot an ul *- -e I plantare ~i fertilizare Perioadi adecvati plantarii in aspra. . mai modest. Sol affinat u ~ ocalcaros. nu mai fertilizati. care apoi se deformeaza. Taiafi llstarii bolnavi sau degerati VARA hgrijire Pe vreme sccetoasi udafi bine mai ales exemplarele nou plantate. 'in caz de infestare grava stropifi planta cu solufii insecticide. trei lastari viguro~i Nu cumpgrafi plante cu radacina firava sau cu lastari ramificafii pufine ~i subtiri. dupi care udaji-le.CARTEA Trandafirruginiu GRUPA 10 43 I Grzdinirit iscusit APROVIZIONARE Mace~ele uria~e libera. Culegeti mcice#ele doar d a d sunt destul de mari $i s-au colorat R ro~u-viu.

.

T&e cu ramuri nre sau h r i i bikdhi ~i uscag ofed un s q r t romantic acestui k g i cu & m e lktarii de Nu Pntina~i hrnusefea floriior prin fbri SO&E de culori striden-.dYchemilla modis). I Traa$afteri Barbier'' ahereathF~anphwd 1900.50 cm de ridul casei o groapa de 50 x 50 x 50 cm.. Amplasati pe clrlige fixate pe un zid un grilaj de dimensiuni Spa$ la 30. Aceastg idlorire ultp nods e numegte gi .. na. 4 plasafi tulpina 3 groapa cu pirnant. Amestecati pBmantul cu compost ~i ingra@mAntde stimulare a l I I I exterioare sunt de culoare albid GIlaptele. uini pbmi ( h e r d i s x). Pe prduri gi pergale cmaz5 o cortini deas5.zidurilor. E n lu& gi & .--tari. descoperiti tulpina. de un verde-pmbd se d m o l d pe I&tari lungi. T d mc&u i d e J d p ~ ~ ~ I Locul altoirii sh situat la catwa ore de trei degete sub pimant. . 5 MururoiJitulpina trandafiru- lui la o iniltime de aproxima30 cm.AIUric Barbier" bflorqte fru.Flori hmoase ca in vis T'dafiruJ . fn faFa tufelor de trandafiri sau sub q t i a se pot planm urmiitoarele plate cu flori de culoare g d s ds mpodu-palid: crI. nu F d e lucioase. Legafi lastarii lungi de spalier. Jlbkric Barbiern poate UNDE SE " ~ T ~ minunat oferi un fimcia~ plantelor perene din f$p . mafi in jurul tulpinii o farfurie de udare gi udati. J i r n p a t ~ ~ n o d e cdistkdve d e m&d u i &tor Rwa wr'6hdm.Al&ic Barbier" a t e un uandaf~r ur&~r vigros tari flexibili.AfbkiicBarbier" Morind o &p" data' seduce prin mulpimea Borilor sale. mos ~ifn perrumbd. cu spini rqii. Zidurile asigud de asemenea o suprafip Intins5 de expansiune. &p * * qtesii. flornis (Phlomisd i a n a ) gi s a n m k (Smtolina chamaecyparism$- fie plantare Urnpw~ for- foarfecele rtidacinile prea lungi sau vatamate. in caw$. DuH aparitia primilor . apoi taiafi cu Cu inainta ~~ t&gitlmd&~lpWm de~l$~ per? i~ rn ~ d e rnultor flori pat phi. %rile emanibd un pbufum fkr&or apar individual sau h m b d u r i pe Petarii din and predmt. cele inrerioare galben-lhn%e. trandafirului in apa. prin care nu @trund privirile curioase. . acoped suprafefemari.remontaren. dqi "irea principaki este urmad de obicei de apariria dtorva ate flori disparate.. a &mi lungirne considexabi p a t e atinge 6 m.. &ric Barbiern este un trandafir cu o unid hflorire.

Fertilizaji deopotrivi inainte de aparijia I W r i l o r $i a florilor. Adunati frunzele vitZimate si distrugefi-le. Ciuperca produce pe frunze Pete cu margini de culoare Pnchisi.. Mu~uroifi tulpina trandafirului la o inalfime de acoperindu-i cu frunzi~ uscat.CARTEA GRUPA 10 44 Grridinzrit iscusit I . atarea frunzelor poate parea in locuri umede. ' 1 Q IMP ABAMP SRL ISBN 978-9634609281 . Repetafi operatia peste doua saptim8ni. . Tiiafi plna la baz5 ramurile imbitrlnite. - TOAMNA Plantare $1 ptvtwie Perioada potrivita pentru plantare in regiunile cu clima bl8ndi. Frunzele mai tlrziu cad. In august. Tiiati fbrile ofilite oblic deasupra primei frunzei de sub floare. lastaiii laterali la 2-4 oihi. Stropifi planta cu pesticide. * . cu doar doi listari subfiri. I Inflorege . cu rsdacini libera ~i ou cel pufin trei lastari verzi pornifi din locul altoirii.bundent ~i i n penumbra. tncorporafi i n sol. Solul bogat i n substanfe nutritive trebuie aflnat adanc. -. FertiIizare gi Siere Fertilizafi pentru a doua oara cu pufin inainte de inflorire. viguros. P e vreme secetoasi udafi ~i mulcifi solul. unde frunzele trandafirului se usuci cu greu. a Nu cumparafi trandafiri cu rgdacini firavi. i n zona ridacinii potasiu pur. brune $i rafi Fn sol compost ~i ingri~im8nt organic. Dupa inflorire tliafi lastarii laterali. brunificaji. Plantare $ fertilizare Perioada adecvati pentru plantare in regiunile cu clima aspra. Legati listarii de suporturi. in august incorporafi in sol potasiu. prin care marifi rezistenfa la inghel a trandafirului. . pentru a evita formarea apei stagnante. Legaji bine ramurile de suport. pitafi.

.

p w ' n ! w p .q $ (mm s.e~-euqnldwaxa ap m p e nnuad < p!P g ~w~d ' ! ~ p p mqns aluwld agp apog $&p ap a!sa~duq0 X l U J ur I ap !dws!p 0 $TI T P P Hug3 "3 a ~ m ! b UJ .wq~) aPP!m ' ( & l a ~Pld~l3) !qw-eareou c(umsauauro3uny -au!qay mpa-e m d a s -SWZJ)r0pd..n h ~% ! n p o u o d ul p o p ap phqm ap pnlqe anq .1 pw ! a ulp p u n asa 'QyJ lop!-' -9% P V ~ & 'UP103s?aunS" ~~~ .IaseJ Inplpp! gfej q ~muqd asa p e p a$aard ap m y a u a q = Y ! F p % p o p ?$uapmv 0 n3 ' m v pP!Jq!H T n l F o p ap PJOPPJ~% eiej UJ p!qasoap a~u!sualu!o IU 'ar.a!lelar\a~ p ~ 0 1 0as .0 p 1 apun p p u y ui nm 30f!w ' ~ p pxx~ d alsa asppap POI JOIPOU uj w w l d rj e m u a d lpinod w e o p 3 .a m p n3 gunsp as a p apold 3 a p o u 'mpreos e ~ p q p-pe o anupsum !njepue~~ UJ 3ne!40~p ~ d ! p scnpne-uaqp2 p u p ap aredm8 o lep '1IqerewaJ a n o p 3 ap alapyrpsap q 3uns a p apolg . ~ s u].sqp pop rw BaJapose U!J~ x a 3 n p s nune-uaq$ !-apoIA ' " T !B 9'0 antq p!mpm ~(~!rnurura. .'a% p u q ~ el d e ~ a!un! d ~!qasoapasa a m i d p .g ap uryred un pqurrura ! d u a ] s p p u o ~ 'rep ~ p 'I!JOSUJ 331eo~nl~o0 pam!a waq$ uasap un ap 301 un p ! w u n p ~ 0s.pupz~~o qnpuap~) appuaq amp ap wueid ru a ~ p o q ~ ~ ( m p n p~ du~asouautl~ ewa1souau. 1 1pumu u p $uapunqe m w o n3 a ~ b ~ o p j U P p19-Ue un ad p y e p u e -un ~ ~ 8 S u p e aeod .areopam a m d uj sap ~J!S!F:.la$ui -rjurtrr 3!u~and p a r a ~ d p mad?unfl pqdnua! nes ( n m ~ q p w u d q ~ q nnunuw d aih "3 e a v P!Jqly n u mm u n l ~ u ~ snm& wg t ( s u a r a r ~ a dsnxng) ~as .mm!lpaj p ~ s as p!a d n e u p p e p iay3ul el rnalqza ap p s a p msa g e p o ~ o ~ *!Jolgunp ! I goq el p n s p p ! " tq I!q!SUas ' W l p q w o j !OS un aq -aseopnl 'a&! azuny n3 ~ a s e d !!y~ dp~ ad p p p p u ! p a u d ui p l o m p as apqou aps apJo1d .n p w pow ui v ~ n ap l~od as l a p 'a13n. a e pop ~ muad p ~ a ~ d as a yyepuen p01psorna. p o ap ~ do~od l q m p e !nun e e p a u d ersa~dw!a n p a d <(r~!arp snrpuqay3) n!u@m aplaunb!ur nes (s. nlduraxa ap w q asa pnp~oq !B p n w .munSu 3 !~oaun luns p&p eurroj o ap '$gun@ '!!h~ 5sp q o a .Pael .

incorporafiIn sol compost $i ingrZ$am&nt de stimulare a infloririi. frunzi~ uxat sau ingr?igam8nt de grajd maturizat ~i acoperifi ~lanta cu ramuri uscate. lngrijire tot an ul JAM ingrijiire plantelor I~octorul f Perioadaiavorabilti planarii O n regiunile cu clima aspri. pana la primul cu cel pufin trei lastari 4nghef. inde pirtafi lastarii degerali. crescufi spre interiorul plantei MU i n crucir. TOAMNA Plantare #i proteIfie contra fnghefului Toamna tarriu este o perioada adecvata pentru plantare in regiunilecu clima blAndB. dnitopi..Sutterfs Gold" soare. rHd5cina firava sau cu lastari pentru a evita stagnarea apei. Distrugeti frunzi~ul bolnav ~istropiti trandafirii cu pesticide.CARTEl . Desfacefi trandafirii mai batrani. Vara tarziu. jos). Indepartati listarii inghefati. Pe frunze apar Pete negre zirnfate pe rnargini. t I &lrimavara. myuroifi F n jurul tulpinilor compost. cumparati altoi de cia23 de rnai multe raze de trandafiri . iar mai tdrziu frunzele se ingalbenesc. Wiafi cu regularitate paqile ofilite (stifnga. Udati plantele. hainte de primul inghef. bolnavi.Sutter's Gold" GRUPA 10 45 I Gridingrit iscusit vara. Sol bogat h substanJe nuta Nu cumparati plante cu ' ritiie. tsiafi lastarii vigcrro~i la cel rnult doui treirni 5i pe cei firavi la cel rnult trei sferturi fafi de lungirnea lor inifiali. P e vreme uscata. altminteri planta va deveni sensibila la Ingha. Afanati profund solul. hcepand din august nu mai fertilizati. Q IMP AWMP SRL .. udafi trandafirii. pitarea neagra ataca frecvent hibrizii thea de trandafir. pe tirnp urned ~iricoros. cu atat Pnflore~te mai viguro~i. cu ridlcina libera ~i 1 sbundent. Muki9 r ~ u l asolul. Taierea asigura creqerea uniform2 a listarilor. tiiafi lastarii bolnavi pana la partea lemnoasi slnritoasa.

.

srnw ~ Z @ W ! Hs.y !urod ad <pqurnp p w eard >y nu ao 1~10q. U ~ E ~ U s..luapunqe a 3 n m L J . I ~ Amioh.ap~o ~J~JOIJU IS J asecrrqum! un>s ul !ode 'apJaA a u ! q 1 a 3 ~ uar h g u r ap q d 31s apn301!6 p a ~ a l oa l m !rn!o$ ( nes (a qepmuad a l o e snJad!unfl pqdnua! p-q~pfepuan enmeo~ . ~ J R ~ @ . p ~ d e ~ w aErn!o) .pej" I I H -awp i 1 ~y='tP Ui a l = w -Fnq 'PW -VH S . q~ o p d m am.!nTnr!PP-l@ -201 a n o p lndwug el p u p nrmdrnd-n6or p!os 16 lalo! 1n3eld pwnped nrnnes rJalnd ! -. 1 0 ~ n . u $ w a%ur~e Y a w d lmd?p ! a s un a s a -. ! I n ! !I a!un! ul q o m p x $I . fq m ~ V&XB~TH ap n~my. D I ~ >s!rupp ao !Sun1 qary ad JW -ardwt u ! p firoqre 1 6! n h q @ .pedu -eXe~pm!~ !pun" uip p'lqps !!JIfepqan pu!y ~rfepnen ap !os ! n l w '~E. ~ J O W apJepeopad Feoumrj p o j ap poqoq u Iw-nqn p ~ ~ u n qns u pw v p o pdnp ! 4 ~prompm a p m q n -nn-wqp . . J 'ur 0 1 ap t ? a i .~ ~ O I Ee P a p%my p ap pnaurelp Qune 1od ~ . w a r n s! 6 aseop!d alpoauj < d ~ F J O I ~. ' -nos ssar3 .aTN eYSMESnAu . m p ~ adeo~de s > a r o ~ u ! ap r n p ~q[~uat.n!zJgr euweoj nes e~en as JT '.-(ulq*s S .ysn e :.n?d' a t @ o ~a qp .ropm a m l o p e a ~ j n d . -zap peod as ps e 3 .m ad 3sapqdsg~ as ! n p 1 p p m 3 ! ! J E I ~ -3s!pqo nes t. p!der amoj a~Sapu&dsp as suns pz3an-!& a p u a q J O .zor 6!laauj ID &!qp rS n ! r p <p~01 padme r!uran# !ode p u p a q ‘ s ~ s a q p o ? a albpugdsp a s .wod nes p!z ap ']ase~ alala~ad ap WJ 0s ap eWW!P el LUJ OS x O S x 05 ap edeo~6 o !$edas n.TOIJ n3 padme as dwy .~rodns ap 1 . V & $ % spump !ielue~d -JEI !!ieds ap !iaunds~ pea '!.rnjnjppw *ai~sapq s a y m q _ m m ~ o. ~J" E EJ&!ME[&EJ WD) !mnpd nes y n e q pajp3n.rJuapuaa '!gun1 p qn> '!rol&p ~ P D P ~ T - -1 I 1 $ !O S - W .FW & T P ~ ~ Hs'ped" a m r n 3 p 1~q11-p g!ro~ea - Y : ..J '88 a J ~ P q m PLmq-Fj 1 e aTmM W *dPVd'' xmoa IS morn3 S J I I E J ~ .weolm ap ~ u r r o j UJ uodns ad l e d p npwooap awa nod3 nj tq -epalei -up" pueld o a s a< m a u pjvds 1 4 1 % 16 m k?"J 'p!w nj y ~ ~ u eas ld nu . a!nqan !os ' ~ ! I . al!mqn~nt !wad nes !ja~ad a~elueld ap a~u!eui ap !iex!~ . -~yepfepuan $ 3 ~(x1s ! ~ e u r w ) eneoscn nes alo%ad ad -rod .

. fierberea vetricei ~i a pelinului alung5 piiduchii de frunza. Fixati lastarii lungi de sup0rt. fndepirtafi frunzele contaminate ~i latvele. Ondephrtati mulciul de iarnlr ~i muguroaiele de pamant de pe trandafirii Tnradicinaji. 1 - . cu clorofilii. Primavara este perioada optima plantarii in regiuni cu temperaturi sazute.. I 1 OMP ABnMP SRL ISBN 97E963-86G92-8-1 . Distrugeti buruienile (@s)$ PRIMAVARA Plantare fl fettilizarea solului amestecati solul cu compost $1 lngrasamint artificial. le rod ~i lasa In urma lor Pete de culoare deschisa. Sol perrneabil. (nainte dk sosirea gerului formafi ?n jurul tulpinii muyroaie din compost ~i frunzi~ cizut. TOAMNA Plantare si ptvtejare de iarnir 7 F - in regiuni cu temperaturi maderate toamna este perioada optima plantarii. nu mai fertilizali solul. lngrOire Pe timp de seceta udati plantele ~iincepand din iulie.. se va rarnane doar stratul transparent de epiteliu.<---- 1 I Larvele viespei frunzelor de trandafir ataca frunzele. F .Pads Himalayan Muskn trei liistari sanatopi. in regiuni reci protejati listarii cu crengi sau pinza de canepa. Deoarece viespile vor roade straturile verzi. bogat i n Nu cumpHrafi plante cu rZtdiicini slabii sau lastari firavi.

UJB SE-OE aam!l!qeawad gunq n:. @e6unlapul a!Joi#ul & +$ alnqluwo -a!un! .

aJalue n w l p p p as as!rpsap ~aldurm ~ o p o ~nrnl[!ur p .Spado3e ad ap eu!pe~% (s!suauopmp x s!~adoAq) ins! -mdo!m c(sua~J~adtcras snxng) 1nr!S~!3 'eav !!JIJZ~WI ! S 3nd ap !!~yepmn n3 13aj~ad ezeaz -!uourre as upuquauuo~" Inlrj !asa~!ur-ea~eoU I e!jaqol 6 ( ~ ~ ! ~ ~ !! .aseo~n5lm lapsr! p u ~ d <a~ppa 3!ua]nd J alapad ~uawe!mdurmeap m m ~ d ap UNEP '~01!ap p-L4uni e-ap pP m d !nInJgeprml n!r!Jal -JQ~ ap frn3wsq ~ .pn!d a ~ a S a ~ 3 re JOP !Jo3gquIasr! <!uaqP p y p$ 9 ~ ui $wueld ~ c$u~gw poqoq u!p p~'psap 3s p h ap ~WJOJUJ c a ~ o ~ u '!JPPneJ) aP 6 3 ul $2 'JO~alU!tUJO~ Cn!m-uaq$ al!JOld -.wau!g azuny !aun nes a ~ n h t !nun e~dnseap '>!lqownea -101al!u!dln% !We1.11 !ie~ueld nes !3!ur apu!p&4 ui anldwaxa -"urn o p q ~p e~ y l r p u a r lajlse ~ 'm13 p j o m p as 3p!d ~ J I J Z ~ U ~ L .E ~ J E ! '(EJ -O~J!PUEJS uopoJXle/~)Inuopo3 -!~eld'(eso~omue!nps) 1n4apC '(EU!JUEZX~ S+EJS) Ins!r@ls '(D!UOJJA ap !pads) m!uoJan !ia%apaua~ad aJlu!a . i n u ! !iepgdapul ~ ~ r nes (OJJ!J sdss OJJ!J sdou! yg) !n~nmqo!3-mn!3eur '(r!uassy X EJadJN) ! J ~ ~ u .a n o ~ p n d -saJo3 giuals!p o el !S 101 !!ur!ipl gu!pg~8ap l ~ q nes d Inum 1soduro3!JOU ap ~ n l w p q d ul !lm -a~sauv .a1!1!4o < al!. r ~~ p ~ q ~q) e!nlnqol nlduraxa a ~ d s e3 < m ~ n a~u!8nur s ~ ~ pFpJoqap alpog aseon13adse luns -g~ueld almarj n~luad Iuaprjns 301 ys!xa qAape-Jrnj p e p !eurnu a~ueld alp n3 s e ! ~ C pUI .puq -uauuos" pljepue.e a n u ~ e~ o ezypn aleod '9861 P n UI as TEA ul!4 2~ L3ms UE1pe I E A ~ e!qe lean ]so3 e m n o a p em" ~JEPUWI un alsa upuryuauuo~" -p g aeod " p u y n u u o ~ In!oS ~ .ano~paur~ aFs a ~apoU n3 !polpan nnps e nnuad <apunss u j .! i e ~ n p ~ 3 mluns ! ]I w q ~ sop~~fepm~ .

a. i % . . . compact. Soare deplin. . In tuna august administra ingrasamant cu potasiu trandafirilor plantafi i n s t r a pentru a le spori rezistenw la la container. deoarece trandafirul dezvolta Mu~uroiti tulpina plantelor solutie nutritive plantelor in Mstari.. T n locuri tnsorite Infloreyte continuu $i abundent pfina la primul 4nghet. fost fertilizafi excesiv. *- .Sonnenkindm GRUPA 10 47 GrZdinZrit iscusit I Y m LUMINA Cumptafi altoi de trandafir S1 SOL TRUCURI Trandafirul pitic plantat in ciublr poate ierna #i in racoare in casa xarilor sau ?n garaj. Daunatorii pot sl3bi ciubar. cu r4dicinZ dens?. Ahr cump&a$i evltoi in container. Q IMP ABllMP SRL .. Acoperiji lastarii cu tivare si stropifi plantele a o solufie de sapun #i spirt. raduchii de frunza pot nHpadi lesne trandafirii pitici frunzi~ul ciizut pe sol.CARTE. . Affinati solul adfinc sau alegeti un vas Tnalt. eu frunzi$ mr s a wa d r u i rWcina nu Onnqea e So1 cu humus. ' .

70-80 cm . f6ra plant& in gard viu .Trandafiri sdba tici lndrripti I Rosa rugosa 1C) iunle-saptembrie 6$ Impand din august m i b p urlap 1% TndriigiU de p W r i 9 albine I ## cuErmus.

.

i n primul rand trandafirii nou plantali.P-02-10-065 I (B IMP AB/IMP SRL . Culegeti m5ceple de indata ce au devenit mari ~i de culoare rosu-viu (ios) ~i pe cat posibil. globuloase logo$) de culoare verzuie sau )~iatica asemhatoare ~u~chilor. cu humus. c3nd sunt Inca proaspete. 1 Reintinem prirnavara arbugii varstnici. prin Gierea la 10 cm de sol a tuturor l%starilor. Este un daunator rar. Wn m a q e l e ce confin vitarnina C se poate prepara o rnarrneladl gustoasg. cu liistari pufini. e So1 cu buna permeabllbte. preparati din ele.neyte rnai mutt soare. i n general nu produce imbolnaviri grave decat la trandafirii salbatici. Plu c u m p i l altoi ~ cu radacini flraw. Dupa rfarsitul lunii iulie nu mai fertilizati. In&partali lastarii Tnghefafi. Necesita rnulta ap%. Cu d t pri. i n care se gasesc ~ ~ eacestei l e insecte parazite. 1 Ro. rari sau piitafi. I n regiunile cu dim& bland6 putefi planta $iT n acest anotimp. altminteri trandafirii ror deveni sensibili la ger. ~octoruf plan telor Perioada adecvata plantarii i n regiunile cu clime asp& incorporati compost si Tngragmant de stimulare a Tnfloririi i n solul trandafirilor Tnradacinafi. Taiati lastarii infestafi p h i sub paflile vitamate. Soare. Tnflarind pufin. cu atat fnflorege rnai abundent.CARTEA Rosa rugosa GRUPA 10 49 I Gridinsit iscusit Prirnaara sau toarnllil tarziu am@a$ a M vlguros de trandafir. c urMkini liberii ) i cu cel pufin trei lastari rabusi. ISBN 978-963-85OQ2-8-1 P e vreme secetoasa udati abundent. dar In solurile calcaroase este predispus la clorozl. marmelada. subtiri. Tolereaza )i solurile cu sare. I Viespea galicola a trandafirului pot produce pe trandafir ale filamentoase. Astfel trandafirul va avea din nou llstari vigurqi. iar pe cei bolnavi taiati-i p6na la partea lemnoas3 sanatoasa a tulpinii.

n n n . .

.

de variatiire terrnice.is. se va irnpiedica forrnarea apei stagnante. Descoperifi trandafirii pugi la iernat. TZllerb se efeaueaza deasupra unor rnuguri o~ientafi spre exterior. 2n container. Pulverizafi pe trandafiri solutii fungicide .arilpr. Efectuati tiierile de prirnavara. I Joseph's Coat" este sensibil I fainare. Se va dezbotta optim daci beneficiaza zilnic de cel putin 6 ore Insorite. Instalarea infeqiei este favorizata de vrernea urnedi Si caldi. lndepirtati pbQile vitamate. VARA =re Dupa inflorire. PRIM~ARA TOAMNA Plantare si Giere ~rirnivara'este perioada potriviti plantarii i n zonele cu clirnat aspru gi sol cornpact.yJ~~ephys Coat" 1 GrZdinir.I . cu balotul de Cirnant bine tntretesut de fBdicini ~i cu lastarii de un wrde-viu. Afbnand profund solul.I' . Suprafala seqiunii se va Tnclina spre interior.1r iscusit CurnMratp plante crescute b Wfe. boala ce lasi o pelicula alb-galbui pe listari. indepartafi frunzele cazute $i rnu~uroifi pirnantul in jurul plantei. Gunoiul de grajd rnaturizat fertilizeaza uniform trandafirii cu substante nutritive. in vrerne de seceti udati trandafirii. Administrati-le compost ~itngragirnbnt stimulator de inflorire. Plantare si ~roteiare Perioada a d e ~ v a t i ~ l a n t i r i i in zonele cu clirnat bland ~i sol afdnat. fertilizafi pentru a doua oari. frunze ~i rnuguri. d Nu cum@rafi trandafirii ai dror ridacini au i e ~ idin t container. rn Sol afanat. Prirnivara eliminati lastarii cu cregere Tncruci~ati $i xuttaii reztul1. lnfloresceniele ofilite se vor indepirta taindu-se tulpina florala deasupra prirnelor frunze cornplet dezvoltate de sub flori. In regiunile cu clirnat aspru aplecaji lastarii la sol Si acoperifi-i 00s).

.

Trandafirtufi nobil . Solitar in gazon trebuie plantaji in grupuri de 2-3. Diametrul florilor biitute.. Are flori invoalte. ni Q SMI2karfece Cl homoni de hra&clmr. 1. P n culori pastelate. pie verde-inchis nu suit sensibile la boli.Abraham Darby" este rezultatul hibrid?irii din 1985 a dou5 soiuri moderne: trandafirul de strat cu flori galbene P n form5 de q d . O bsys. La amenajarea gardului viu de trandafir asociaji Abraham Darby" cu soiuri de culori pastelate. asigud indelungat f u n d a d piersiciu al celorlalte plante. apoi infigeti-i in amestecul de sol pin3 la iniltimea frunzelor. culoarea tnndafirului aratii gi ' mai evidenjiat5. 4 ~ o bJ orotunjii .Abraham Darby" cu flori rozg b u i trebuie asociat5 cu grijii cu alte plante. Partea interioad a petalelor este roz-piersiciu. CULOARE $1 FORMA . Pe Ian# plante cu verde-hchis ca de ex. ima'este m a i rezistent fi hflorqte mai des. cimigir CE SE . fntre plante pktraji distan~a de aprox. Se asortea6 cu floarea miresei (Gypsophila paniculara) nemjigor alb (Delphinium) sau crinul alb (Lilium mndidum). emun ~ a r f i m proaspHt gi Pmbietor. cu toate d este un soi modern.Yellow Cushion" gi trandafirul u d o r .. Puneti amestecul in ghiveci. 2 Plan tat I h g i gard ctombrie. astfel poate fi plantat aliitu~ lavandii (Lavandula angust lia) sau iarba m%ei (Neper bassenii).2 m.. 1 de 15-20 cm. f n faja zidului de piatri sau 18ngii gard lktarii pot fi crescufi asemhiitor cu cei ai trandafirilor @@tori.. cu parfim puternic. rogu-trandafiriu. noul hibrid are un aspect nostalgic. Florile solimre sau in buchete. lnlaturatifrunzele cu exceptia celei superioare. fn straturi cu suprafqe htinse acest soi de trandafir (Buxus sempervirens) sau ienupf (Juniperus communlw.Abraham Darby" amintqte de soiurile vechi de mdafiri. care atinge i'ndfimea de 1. fiind astfel vizibilii tranzijia dintre galben ~i roz. Petdele interioare sunt slab Incovoiate. dar ferit de soarele puternic.5-2 m.Abraham Darbyn este un soi viguros. '413 lmbibati parka inferioarPia buta@lor in sslufia hormonala. D q i soiurile parentale sunt moderne. atinge 10 cm.. Frunzele mari. Nuanple de alb aratH foarte elegant In apropierea acestui soi de trandafir. cu minim trei ochi. Trandafirul inviored culoarea mode albastru-violet. Cerneti compostul ~i adaugali-i nisip.. I ACCESORII: CI trandafir inradacinat CI ghiveci CI compost.Alohan cu flori invoalte. iar cea exterioarii galben-deschis. Nu plantafi P n apropiere alte plante de culori fipiitoare. in form5 de c e q d .. Iktarii lungi atiirnkd pan5 la ph8nt.Abraham Darby" este una dintre cei mai shiitogi gi vigurogi trandafiri e n g l q t i . . Infigefi bete pe marginea ghiveciului ~iacoperiti-l cu folie transparent& Puneti v m l la lumina. . UNDE SE PLAN TEA^? Trandafirii englezi plantaji P n locuri insorite pot fi utilizaji In numeroase feluri. Arnintqte de soiurile vechi de trandafiri. creat de englezul David Austin. Mi@ 1 hmultire prin buta~i de vari: iunie-iulie.

A? . S a d '. t:i:& . I RW42-19074 lBW8 . Pe secrqia cu continut de zahsr se instaleazi fumagina. culegefi fh. ' 1 I LUMINA SI SOL @atma t r a M f j .y!pGz 7 . Formafimquroaieh jurul plantelor RrUkimte ti amesKecati solui c u compost $i hgrwrnant.iiretot anUL 1 I 4ARA I Pbntrra~ifeltiirare I Primhra este parioada optima 1 planGiriiFn regiuni cu temperaturi 1 xgzute. ktdeptirtatilastarii lnghep$ fl G i a rmrile bolnave pgni la pMtiunea anatoasi. deoarece pot atinge inilfirnea de 3 rn. T#a$ florile ofilite deasupra prlmei frunze dezvoltate de sub acestea (Mnga). Diunatorii sug seva bobocilor ~i Iistarilor.c7 . frunzi$ &ut sau Ingr&amAnt matur. Pentru a avea flori tiiate timp Indelungat. cu numai d Mstari sau lastari cu p e h mai mult soare. ..CARTE. cu r&kin4 W Z i gJ cal pufin trei IMari Snstogi. hainte de sosirea gerului formag Injurul tulpinii rnuwoaie din compost. adiugafi-i compost.V. iar pentru evitarea stagnzrii .. lnainte de plantare afinafi adinc solul.' :&&-*I@>. Pe timp de seceffi trandafirul poate fi atacat de piduchii de frunzi. apoi acoperiii-le c u crengi de brad.i .ilc ~ ~j&tata r r dexhise. cu a t i t inflorege rnai abundent. !ngr. Spilafi planta de piduchi sau stropifi toata planta cu solqie sapun- P I ~ ~ p r o t a j e r e d e i ~ In regiuni cu mperaturi mode rate toamna este periiada optima plant&ii. bogat in substanfe nutritive. GRUPAIO 51 riidinirit--iscusi i s.Ahham Darbf' viguqi. -I 11 TRUCURI 8 sol permeabil.$pei. brfFre Pe timp de secets uda$ plantdc $ IOncepAnddin iulie nu mai fertilizaji solul. Nu cum@n@ plant@ cu adacini slabs. Ustarii iungi ai acestui soi de trandafir pot fi fixafi ~i de pergole sau suporturi.

CARTEA TRANDAFlRl 54 g pa*&. se preteazh ca floare t5iata I .

.

TOAMNA 1I Plantare $i protecfie de ism5 . ? . Pentru a avea trandafiri rezistenti la ger. ceea ce nu constituie o boali. Efectuati tiierile de rigoare. mai ales pe petalele trandafirilor albi ~i roz.ni I tnsorite .Edelweiss" infloreste abundent p l n i la primele ingheturi. cei mai firavi pani la trei sferturi.CARTEA GRUPA 10 54 rgdicini ambalate. din iulie sistati fertilizirile.ceata . 6 . indepirtafi de pe trandafirii p u ~la i iernat mquroiul de pimint. fndepgrtafi pilgile degerate. Listarii v i g u w s e vor scurta la cel mult o treime. Pentru a stimula formarea bobocilor. S o 1 bogat R humus. brunificaTi. . .. amestecati in sol i n g i ~ i m l nstimulator t de inflorire si udati plantele. Pe timp de w e t l udati trandafirii. 1 . afinati solul in adincime. VARA Fertilizare $1 fnqgire lmediat inainte de inflorire fertilizafi inci o dati. primhara. listarii crescind spre interior. Pentru a evita formarea apei stagnante. ci este ~anifestare a sensibilititii nor soiuri. v i g u r o a cu listari de un verde-viu. ?naugust incorporati in sol putin potasiu.I I Perioada adecvati plantarii In zonele cu climi bllnda. Mu~uroiti tulpinile cu compost sau i n g r i ~ i m l nde t grajd maturizat ~i acoperilile cu crengi (stanga). pataji. frecventi pot forma. Eliminati sistematic parfile ofilite. petc de culoare roz. respectiv cu mu~chi pe @mPntul de pe r&dk.r k: Nu c u w r a f i trandafiri l6stari pqini. indepirtati florile mai plpfin frumoase. Ploaia penistenta si . f w PRIMAVARA Plantare #i taiere Perioadi adecvata plantarii in zonele cu climat aspru. incruciyati sau imbitriniti. < . inclusiv tn cazul trandafirilor cu r i d W l e ambalate.

V n n n .ri.roFur n3 J O J E J E ~ E J~ ~ ~ W J J .n a uapunqE a.

In primel tamdni pistrati solul umed ca e inridicineze. A fost creat in 1902 gi de atunci. &wteca$ @4rndntul kos cu commKt Fqr&$4mant artificial. asemPnPtoare t r a n u d u i sdbatic. Este trandafirul ciifiiritor ideal al arcadelor sau foigoarelor. Florile plate. nu prea uscate.American Pillar" in f a ~ a zidului sudic al casei.. penate. 2 Inainte de plantare udati planta. iar CE SE PLANTEd *'TUR1? asortate. deoarece este sensibil la Ginare. cu toate d inflorqte doar o singud data. ACCESORII: L l trandafir "American Pilar" fn ghiveci . Pe garduri sau pergole ofed o imagine ademenitoare. scoatei-o din ner $i afanati rieinile: crape$ balot41pe lituri cu un *it. in form5 de ceagd se deschid la mijlocul lui iunie din boboci lunguiefi. iar datorita lastarilor lungi pot fi utiliza~i in variate rnoduri. florile rnici qezate in mikunchiuri indesate.Inflorescente dese I PLANTARE $1 ~NGRIJIRE cu . Flori bimlore I L I - au o nuan@ rogcata. deoarece tulpina trandafirilor deseori r h 9 n e goals. care. . apaqinind acelor varietafi de trandafiri ca~adtori care infloresc foarte abundent o singurii data. 4 UNDE SE ~Y. clematis albastru-violet (de exernplu . lucioase gi toamna Perioada da plantare: prim& o groapi3 de 50 x 50 x 50 crn.American Pih" este un t r a n d a ce se c a * ajutorul Iistarilor lungi pi f?exlexlbili. verde-inchis. Petalele rogu-carmin sunt dispuse in jurul ochiului alb cu antere galben-vioi.Jackmaniin) sau . Florile formeazii msnunchiuri globuloase. 1vara sau toamna. I cazma 01 compost O TngrligrnAnt stimulator de rnflarire 01 cu$it - VARIETATI Trandafirul d ~ M t o . par mari deoarece sunt formate din gapte mici frunze o d e .Madame Julia Correvon"). Prefer2 locurile aerisite. Udag planta. Frunzele sunt pieloase. lungi gi flexibili. 3 Umplqi golurile dh jxr~ul balotului cu @m&ntgi solul. stimuland astfel Tnflorirea din anul urmlitor.American Pillar" este un trandafir r o t i %$& riguros. inflorirea thrzie gi frunzigul strducitor... Din nefericire aceasta abunden~ii florala fine doar p h a la sfirgitul lui iulie..American r Pillar" este cunoscut de pe vremea bunicilor..'ANTEA~~? Nu plantafi .lavanda parhata' Plantalitrandafirul tn aga fd ca balotul sti fie la niwlul auprafefei solului. flexibili. h a t 5 minunat alituri de cinci degete albZ (Potentilla Dupi Onfldm taiafi lastarii p i n 3 la radacina sau baza acestora. Ala'turi de o ideala'planti subarborioola'. Pkueazii multe dintre ukkurile trandafirului Rosa wichuraiana: bstarii lungi. . fascineazii pe toate meleagurile arnatorii de trandafiri. trandafirul sa s 5 . Forma$ fadude dc u& h jurul plantei. iar plimbindu-va prin apropiere pute~i admira de aproape minunatele flori. Unele flori sunt simple. ca apa sii ajungiS la ridlini. indesate 8i infloresc abundent. asernanator soiului Rosa wichuraiana are Iastari verzi.

.

.

la fnfmzire verdedeschis. minunat &turi de trandafir.. %rile +n-auriu fnfloresc din boboci lunguiefi. asohdu-se chiax 6 cu nuange de roz. C I e t pe &pi sau piramide. F r m l e sunt mari pi lucioase. culorile. hflorqte alitturi de flori h culori alktcu-mov precurn ciocul-benei (Gemium magnificum). h mijlwul floTior sunt capsule wimdii. salvia (Sdvia &a) p i norocelul (Sedm dephium) ara& de asemenea. nu-1 plantagi in fap zidului sudic. Trandafirul f o r m d tufe. Alegefi in acest scop pereji sud-estici sau sud-vestici. La fnceputul verii ~ivara.Golden Showers" a fwameliorat h America fn 1958. . Este foarte pop& pi h zilelc noastre. la tnceput de culoare galben-auriu-vioi. Este foam decorativ plantat si ca t a t %individual& llistarii &i puterici asigdndu-i o +ud srabilk Are nwoie In jur de un spajiu de 2-3 m. Florile galben-vioi pot fi observate de la depiirmre. Florile mari apar singuratic sau P n gupGi mici.. Se galben s x). aerisit. in timpul verii. la hceputul lui iunie. Acest t r a n d h tdo-e abundent pbai la sosirea primului ger p i are miros fin parfumat. ... nu prea frumaase ale @diiii.s).-pi au f o r d de caliciu cu diametrul de 10-12 un. decod n d astfel Aiar pi col~urile hdepiirtare. Toarnna inflorqte concomitent cu steluple (Asrer dumosus x) i.. TranMrul . aerul cald s t a g n d . clopogeii (specii Campanula]... .I Florile de cufoarevie afe tran-ui tnfloresc de la hceputul lui iunie. . acest trandafir tip tu&. deoarece M o rqte abundent pi hdelungat. .. ciatorit5 floriior mari constituie un paravan impotriva privirilor curioase..i cu asterul pestrif (Aster sea3bliu.Golden Shov.Golden Showers" of&% o privdite &rid. it de perete O pan3 distantiera O cazma O comport . . PlantaG trandafirul in loc Pnsorit. . atinghd hi@icnea de cel mult 3 m. d v i a albastm (Sdvia hrinscea) p i Iavanda (Lawdula angusrihlia). supor .. deoarece acolo.. D a d vrefi ca trandafirul viguros sit se Pntindii pe per*. are htari lungi. gropi pi drepfi.Au o e d e semiinvoalte. jalqul de & n p (Sdvia nemorosa). "Golden Showers" hevine podoaba stratului de flori. apoi devin din ce in ce mai in&. apoi devin galben-lhiiie.Golden Showers" ~LANTARE sl ~NGRIJIRE .. CL@ratpe pergola sau foipr. h t e plante form& cornpozijii p k u t e planmte h jurul doinii tran&ului. . DaroriG l&tarilor dn- UNDE SE PLANT^? Florile abundente ale 4 firului .

&" . apoi frunzele incep si cads. Dupa perioada principaa de Inflorire. 8 .Necesita rnulte substanfe nutritive. 9octorul plan relor PRI~~AvARA Plantare fi fertHhm 'In regiuni cu temperaturi s&ute este perioada optiml planerii. Dupa perioeda ~ r i n c i m l& l Onflorire.. Celelalte rarnuri aducefi-le in pozifie orizontals.. J ) fngrijire tot an ulIataril lateral1 6 ~ ~9 3legafl-I . Preventiv. I .l e pe celelalte. stropifi trandafirul cu extract de coada-calului. Nu cumparafi plante ahe ciror ridacini au iesit din ghiveci. orizontal de supoh TOAMNA Plenttm #plrotq@re de iamil In q i u n i cu temperaturi moderate plantati trandafirul toarnna. sau sunt slab dezvoltate. 2 . scurtafi listarl laterali pana la o treirne. de aceea prirnivara $i inainte de inflorire fertilizafi solul. apoi legafi-i. folositi fungicid.L b - -. . In caz de seceta udafi planteke. So1 permeabil.I . dantelati. Pe pe vrerne urneda ~i frunze apar Pete cu rnargine maro-negricios. Se dezvoltl frurnos d a d este expus la ware cel pufin Zase ore pe zi. Indepirtati frunzele dzute zi formati rnu~umi T n jurul tulpinii. Admini&@-le cornpwt $ Rgr5$m&nt aftiPirhl. Tijiati rarnurile m a t e $ x u w i . DupB h a r e FndeNrtati rnukiul ~i rnuyroiul de pirnant de pe trandaflri. f i r 3 a p i stagnant%. . Mult soare.2> . xurtati f w * Fumagina (Aspergillus fumigatus) poate ataca trandafirii rece. i n caz de contaminare.Golden Showers" & 1 1 . Ti1ati ' plirfile ofilite. 8. C Prirnivara tiiafi rarnurile! bitriine ~i uscate. ca trandafirul4 infloreasci abundent. AL I . VARA - 'Inainte rle Miorire fertillz@i 7r-1~3o dat2i solul. Gridinkit iscusit ::)I Daca cumpara$ trandafiri la ghiveci fifi atenfi ca balotul s i fie intre5esut de rHdZcin8 $i planta SA aiba rnubi lastari.

.

ugor arcuite se situeaz. dar satisface gi exigenjele proprietarilor de gridini moderni.Perditan deosebit de potrivitii pentru a forma garduri vii semiW t e de trandafiri.PaTuR1? L a alegerea plantelor luafi in wnsiderare faptul d nuanp de roz de caisi a trandafirului .T n care sB hrcapii bine radscina.PerditaP jalqi (Salvia nemorosa). 5 u a c i de la sfaqitul lui iulie nu mai fertilizati planta ~i prelucrafi in sol nurnai potasiu. fnainte de plantare. are o talie scundi. siinitos gi inflorind indelungat. ca locul altoirii s% fie cu cel p e i n trei degete deasupra SOIUIUL 4 I 1 4 L Flori ii~ bmi de cea. Petalele de o tonalitate deschid a culorii caisei. 4 -- .5 D e v2rfulIktarilor individual sau in mici miinunchiuri. pentru ca planta sa reziste mai bine la inghef.d 1 E~~~ Umplqi groapa cu psmantul ameliorat. inrnuiati o noapte rBdkina plantei Tntr-o g & l dcu 1 2 Spa$ o groap5 de plantare de dirnengiunea de 50 x 50 x 50 un.. insorite. cu flori roz-palid gi trandaftrul-tufi alb de notorietate mondialii . Florile sale de 8-10 cm. pe d t posibil. Iktarii mai biitrhi se Pnvemc treptat.Perdim". floarea-miresei (Gypsophyla paniculara) gi nemrigorii albi (Delphinium x). gi acesta are culori in nuanje pastel fi flori puternic Pnvoalte.Schneewittchen". cu nuanfe pastelate. Plantari totdeauna d t e trei plante una I h g i alta (distanja: 40 cm) in grupuri solitare pe gazon. Nuanra de violet-dbbtruipal eviden~ia5 culoarea discred a trandaf~rului. clopogii (specii de Campanula). F m l e .Perdita7'. Nuanjele de alb gi uem au un efect retinut gi elegant. Planta~i alituri de . .Flori nobile I . Asemenea multor trandafiri nobili e n g l q t i . fiind raistent.soi rezistent. Plantat astfel poate fi folosit in diverse moduri.. d q i trandafir-t&. platicodon (Platycodon grandiflorus). 3 T&ji r5idacinite rupte. deoarece acqtia pot fi ataca~i de ciuperci. nedep4ind indjimea de aproximativ 1 m.The Friar".Perditan prefefi locurile calde. trandatir de constitu~ie fragili. Asocia~i-o.. Planta produce a q t i wloranji pentru a-gi proteja Iktarii contra b5Gii soarelui. Florile trandafirului se evid e n t i d exceient alituri de plante monocolore d. levk5id (Lavandula angustifblia) gi nepeta (Nepera x faassenii).Perdim" se va estompa printre culorile pregnante ale celorlalte flori. .. PJasa$t trandafirul tn groapii.Perd. in straturile mixte de plante perene tonaliti~ile sale fmmoase pastelate se armonizeaz5 cu toate culorile. rezistente la amcul bolilor provocate de ciuperci sunt de culoare verde-inchis. Mai tsrziu. Ramurile sale ugor aplecate spre virf se wloreazi in brun-rogcat. articulate in patru p i y . spre exemplu cimigir (Buxus sempervirens) ~i ienupL (hiperus communis). Constitu~ia sa stufoasi face . genitorii s?ii fiind trandafirul nobil englezesc . Perioada de inflorire principalii a trandafimlui este intre iulie g i septembrie. Aceasd categorie a trandafirilor pose& aspectul exterior al trandafirilor clasici. UNDE SE PLANTEAZA? . cu idorire abundenti evod P L A N T A R E $1 ~ ~ G R I J I R E 9 ACCESORII: O compost .. Aidioaafi WmAntul extras cu un adam de compost Reintroducef( in grmpi3 o parte a arnmtecului. in inte~alul dintre cele doui luni este de agteptat gi o inflorire secundarii mai modesti. printr-o tranzijie discretii Pnspre interiorul florii. CE SE PLANTEAZ. Udati planta ~i muguroiji-i &na cu compost.-2 cu d d k i n i libere gi4leaCi O a m r n fogrfece de grsdlnarit O plantator i CULORI $1 FORME . epidemic lucioase. Batiitorifi usor solul ~i formati o farfurie de udare. se colore- aG in galben-palid. Avefi griji ca perenele cu crqtere impetuoasii sii nu se extin& in detrimentul trandafirilor. r'erioada de plantare: toarnna tarziu sau primsvara.Perditan se numiiri printre creajiile de trandafIri englezqti. Trandafirul se a s o c i d bine cu brurn%elele (Phlox paniculara x). veronica (specii de Veronica).Perdim" a fost objinut in anul 1983.

I "fngrijire tot anlu 1 Perioada adecvata pentru plantare in regiunile cu climi aspri. 'Inainte de prirnul Tnghej. indepirtafi paduchii de runzi prin spalare cu a p i 3u stropiti plantele cu o ~lutie de sapun-alcool. Udati pe tirnp secetw. - 'In regiunile cu clirni bllnda Ti toarnna tdrzie este perioada adecvata plantirii. I. alegefi flori abia intredeschise.Mdita" cu r&d&dnii libera viguwsti fl cu cel putin trei lastari s5ngtoS1. Taiafi sisternatic pZrJilevqtejite. Soare deplin.CA#TEA GRUPA 10 57 Toarnna a r z i u sau priwara.. care sug seva a Iastarilor.' . Dac5 dorifi s i expunefi trandafirii i n vad. pentru c i trandafirii pot h n i sensibili la inghef. inainte de plantare. Mu rnai fertilizqi dupa luna iulie. Mu$uroitiplantele cu compost sau Ingra$idnt de grajd maturizat. So1 cu b u n i permeabilitate. astfel vor dura rnai rnult. dupii care acope riti-le cu frunze $irmuri uscate.. TOAMNA Plantare gi protwig de iama ' I Pe vrerne secetoasiI . pan5 chiar la prirnul inghef rnai puternic. I 'I . afanafi ~i arnestecafi solul cu nisip. cu atdit inflore$e rnai abundent. Mururoifi trandafirii inridacinafi ~iincorporatiin sol compost Ti ingri$Zmht de stirnulare a infloririi.Perdit. pentru a stirnula or fnflorire rnai abundenta ~i (r cregere tufoasA. e u m p & m r$ i alkoi de trandafir . Cu cat beneficiazti de rnai rnult soare. bogat i n substanfe nutritive.. . indepirtati frunzhul uscat de sub trandb firi. - .-" poate f i atacata de piduchi de frunza. T5iati permanent florile trecute. Udafi indepartafi lsstarii plantele $i degerafi $ibolnavi (jos). de d8unatori. Sew I rnugurilor ~i cu continut de glucide a I trandafirilor poate f i infest a t i de asernenea.

.

Fixaji tulpina de arac cu noduri opt. Aceastii varia n d poate fipiantat5 gi in gr5dini mai mici.Manou Meilland poate fi cultivat gi in ciubh. sznstoase pi viguroase. asernlin. Trandafirul poate fi asociat cu jalq de c h p (Salvia nemorosa). Este un soi popular.. slab lucioase. acest trandafir este atragtor prin florile sale de culori vioaie. Datoritz radacinilor mari. ce la deschidere se asearn5nH cu trandafirii nobili. este tufos. f n straturile cu trandafiri ofed un decor uniform... deoarece fiecare tufi are florile la aceeqi indjime.itoare trandafirilor nobili. Plantat solitar pe gazon sau in grupuri.. limba-m%ii vegnic verde (Iberis sempervirens) sau crinul regal (Lilium regale). clopopii (Campanu- Puneti pam5nt in jurul rldicinilor ~i tasafi solul. care deseori se gisepte cu coroan5 sferid. Plante asociate modeste albe sunt floarea-miresei (Gypsophila paniculara).Manou Meilland" are Aori parfirmate. Amstecag pamlntul scos cu compost matur sau ingragrnsnt organic pentru trandafiri. rece Rezistentul soi . . Plantafi pasepapte trandafiri pe metru patrat. Soiul . Florile ce formead buchete mici sunt invoalte. d n d a fost creat de dtre amelioratorul franca Meilland. 4 Nu plantagi flori ropu-stacojiu sau portocalii in apropierea trandafirului . apoi devin verzi. dtoit pe trunchi inalt. 5 lernarea trandaiirilor tlneri cu trunchi Onak culcap trunchiul plantei gi fixag-l de s d cu o a r m & Acoperbi ramurile coroanei cu Nrnant. fn straturi cu plante perene. lavands (Lavandula angustifolia) sau nem~igor(Delphinium). mate gi diametrul lor poate atinge 10 cm.Roz-fn chis.. cu ramificafii bogate.Weis Clips"). pieloase. spicara) intregesc armonios compozi~iile florale ce confin acest soi de trandafir.Planta~i al5turi flori ce se asorteaza in culoare. Soiul . Plante cu frunze argintii ca diferitele specii de pelin (specii de Artemisia). gi atinge ind~imea de 70 cm.Manou Meilland". nepeta (Nepeta x hassenii). . Bobocii lunguie~i au form5 frumoas5.Manou Meilland se @qte in comer5 incephd din 1978. prin florile sale deosebite poate reprezenta planta principal5 a compozi~iei.. Acest soi de tip floribunda este un rezistent trandafir de strat. necesitii ins5 un vas mai mare. 3 bezaji planta irvmijlocul' gropii ~i aranjaji radticinite Tnfigeji aracul in sol f i r i alrini rld2cinile trandafirului.Manou Meilland" capPt5 pard un ton mai puternic. Altoit pe trunchi halt poate sta in apropierea intr5rii sau pe un teren cu pajipte. Complet deschise.Manou Meilland are dimensiuni medii. Puneti o parte din amestec in groapa.. Frunzele sunt mari. la carpatica . Inflorqte abundent din iunie phl" ioctombrie. florile au culoarea roz-violet care cu timpul se transform5 in rogucarmin-inchis. ale &ui flori in form5 de buchete indesate infloresc toatii vara. Udaji planta ~i muzuroili-i tulpina. U n g i plante perene albastre florile rosu-carmin ale soiului . La infrunzire au culoare rogcad. I mmatqte ae sorurue ae tranaatv oobu~ . pl5cut parfu- UNDE SE P L A N T E ~ ? Fiind un soi rezistent.Manou Meilland a devenir foarte repede popular in randul amatorilor de trandafiri. jalqul (Stachys b p n tina) pi 9opBrli~a (Veronica spicara ssp.

iar pentru evitarea stagnarii apei.. 8C Planfare@Mere Primavara este perioada optima plantirii in regiuni cu temperaturi xiizute.Manou Meilland" GRUPA 10 59 I 1 4 TRUCURI toamna Grziu trandafiri . adaugati compost. (D IMP mlMP S F & ISBN 97E963-86092-8 . . cu atdt inflore~te mai abundent. la container sau cu riidacina libera. cu mai mulfi lastari. Coroana plantei T$i pastreazi frumoasa formi sferica. . bogat i n substanfe nutritive. Acest trandafir poate f i cumparat $i altoit pe tulpinl inalta. jos). deoarece handafirii vor fi sensibili la Tnghet. Pe dosul frunzelor contaminate apar sporange portocalii. Taiati ramurile la 4 6 ochiuri ~i ramurile trandafirilor cu trunchi inalt la 20 c m (stanga. Nu cumpirafi plante cu ridacina slaba sau cu lastari subtiri. Amestecati solul cu compost sau tngrki~amdnt artificial.. hainte de sosirea gerului formati h jurul tulpinii mu~uroaie din ingrZ$imAnt matur. VARA wjre ?ntimp de secetki udafi plantele ~i tncepand de la sfaqitul lui iulie nu fertilizati solul. apoi acoperiti plantele cu crengi de brad.- < - - fngrjire tot an ul - a Puteji proteja planta trnpotriva paduchilor de frunzH cu ajutorul infuziilor vegetale din vetrice sau pelin alb. I ' - .I ( : a So1 permeabil. Rugina trandafirului este o boala cauzata de fungi. Cu cat dispune de mai mult soare. - r' 1 . iar pe faja Pete galbui. Distrugefi frunzele contaminate $istropifi planta cu fungicide din magazinele de specialitate.Manou Meilland" viguro~i. inainte de plantare aflnaji adlnc solul. Soare. . TOAMNA Plantare gi protejare de Mrn3 ?nregiuni cu temperaturi moderate toamna este perioada optim a plantarii. = . hdepartgi mulciul de iarna gi mquroaiele de pe plantele hrtidicinate.

.

Charles de Mills". denumir gi . poate reprezenta podoaba gradinilor naturale atit datoriti tufei minunate.. mHqele. prin mulcire cu rumegw de scoafla de copac m~ prirnavara mu~uroifi tulpina. Partea central5 a petalelor este d r k i z i e . ins5 gi flori care dups inflorirea trandafirilor asigur5 culori variate stratului.Culori vii T r a M de &p este unul dintre cefemai v soiuri de tranh6. Sunt multe soiuri cu flori de culoare violet sau rogu-carmin.. amintit pentru prima oars in documente d a t h d din anul 1811. i n d t trandafirul sa nu fie in bataia soarelui de a m i d gi dupiamiazii. Majoritatea soiurilor au flori invoalte sau semiinvoalte. Soiurile trandafirului de h p se pot utiliza in compozi* multilaterale.Belle de Crecy" se g%esc numeroase flori invoalte. erau intanite foarte rar. d CULOARE $1 FORMA Trandafirul de h p este denumirea generid a unui grup de trandafiri format din specia Rosa gallica. este rezistend. fn zilele noastre se @sac numeroase soiuri de trandafir de h p . planta t d i q t e indelung. Ind!irnea tufei atinge 1. .Pr&ident de S h " produce flori cu patru rinduri de petale bstute. intinse. officinalis este specie sdbatid europeanz gi cel mai vechi trandafir plantat in gridini. Tufa atinge indjimea de 1. crem sau albastru-violet. in straturi de flori perene. Pe ramurile a t h i t o a r e ale soiului . Acest soi cu flori semiinvoalte gi petde rogu-carmin cu creioniri albe este indr?igit de foarte mults vreme. invoalte gi foarte parfumate. d t 8i roadelor sale.. florile sunt ray-carmin. de culoare rogu-ciregiu. se utilizeazi in industria farrnaceutica gi este h w t de farmacipti Pnd din ewl mediu. datorits parhmului plicut al petalelor uscate. Acegti trandafiri infloresc foarte abundent. in cazul vechilor soiuri. spinoase. nu necesid ingrijire specids gi datorid mistenpi fa55 de inghey supravieruiqte iarna fid probleme deosebite.. F o r m e d tufe cu indyimea de 1.. iar petalele florilor deschise se r%ucesc spre exterior. iar spre margine devin rogu-violet-deschis.r de pUdini.Charles de MiUs" . este unul dintre mutanui speciei de b d . specia de bazii.Tuscany" apare pentru prima o a d in documente scrise I I rn f i M i n u n a d t r a n d h de &p tblosir in industria IhrmwuticZ in anul 1596. Plantau d k u r i specii care infloresc in aceeagi perioadi. Florile rogu-inchis. Trandafirul de d m p .5 m. Rosa gdhm var.2 m.Versicolor" (Rosa gaffica . Planta atinge indyimea de 1. .Rosa Mundi". Soid . o data pe an intre mijlocul lui iunie gi s&gitul lui iulie.5 m. Alegegi locul de plantare in q a fel.. Soiul .4 m. catifelate. Soiul . Caracteristicalor este forma compacts. ca g a d viu sau ca planti principals in straturi insulare.. fndgimea plantei este de 1. Aproape toate soiurile formeazi tufe scunde.5 m. CE SE PLAN TEA^ A ~ T U R I ? Soiurile de trandafir de h p se asorteazii cu plante cu &unzif argintiu sau cenusiu gi cu Rori albe. semiinvoalte sunt fin parfumate.Cardinal de Richelieun este un soi foarte celebru. UNDE SE PLAN TEA^? In locuri calde petalele soiurilor cu flori de culoare inchisa deseori se spdicesc. Toamna tufa este decorat2 de mzcege rogu-inchis. este Pndrsgit gi P n dele noastre. invoalte. Acest soi. parhmate. Rosa gallica. Florile sunt de culoare violet-purpuriu. Datorid indilyimii lor rnedii aceste soiuri se pot planta si in gridini mai mici. Indgimea plantei atinge 1.5 m.. Deoarece acest trandafir se incruciged ugor cu diferite specii de trandafiu. care.Versicolorm). Floriie sunt puternic parhmate.. floriie rogu-carmin sunt semiinvoalte. cu lsstari verticali.

Executati tlierile de primivara. PRIM~ARA Plantare $i S k r e - tot an ul I P Primavara este perioada ideall plantirii in regiunile mai reci. dreapti qi cu trei IiWari gro$ $i ramificaji. Tiilerea corecta se face oblic. jos). risucite ale trandafirului semnaleazi atacul viespii trandafirului In mai diunitorul iqi depune ouiile pe frunze. Inainte de plantars afgnafi bine solul pentru a @vita stagnarea apei. care apoi se risucesc. 1. L a ~ e l pirisesc e frunzele T n iulie ~i nirnfele se formead i n sol. sau care au tnceput sa fnfrunzead. cu r n d t soare. in iunie sistaji fertilizarea. Piantali soiurile cu flori de culoare Vnchisg la penurnbri. I I !ham. Nu curn@rag plante cu doar doi Iiistari. deasupra unui rnugure orientat spre exterior. I n mai-iunie tnlituraji frunzele atacate.Taiaji florile uscate deawpra primei frunze complet dezvoltate de sub floare. Adunali din jurul plantelor inradacinate frunzele cizute. ingrijire inainte de inflorire fertilizaji solul ~i in timp de seceta udati plantele. Prirnivara tSiafl soiurile de trandafir de d m p .prnurnbri. indepartafi m~uroiul din juml tulpinii $ a~terneti compost (dreapta. - rMpugrijiirc. Prefer8 1 locup'ile aerlsite.I I I 1 ' Cum@r@ t r d d r 1 cu r W c i n i i tiputsrntd. Mu~uroiti in jurul tulpinii compost sau b l e - r1 Leie A. IndeNrtati listarii T n g h m i sau cresdnd tncrucifat. e Sol p e m b i l . JOAMNA Plantare 9 protejare rmpotriva ingheJului Toamna este perioada corespunzitoare plantirii in regiuni cu temperaturi moderate. .

.

sodwo:.auapunqe !iepn a e p n ap a!Jnpe$ o eurJoJe n ~ ~ u g[!~6 a d nJ ~-!i!~oig~gq lode 'lugured n> ueaueld ap edeo~6 !ialdu~n .'Jew [nlnwyd e!i!rede el ~n!o~nhur !iel -~gdapul . nes augured n:. 1ru!4epue~a !i!o~nhw 9 .~J~A&U 1-npuglueld !J~ !# Je!y:.

Parazifii de pe dosul frunzelor sug seva plantei. de culoare verde-a1bui. RO-P-O~-~ o o n mmwms . . cu cel putin trei Soare deplin. DW iulie sistaji fertilizarea de stirnu- regulat solul trandafirului. descoperifi tulpinile.. Plantaji acest trandafir intr-un loc insorit. acoperindu-le cu frunzi~ uscat sau pAnza de sac. iar pe cei cu tulpini fertilizafi.Mildred Scheel" Iguros.Mildred Scheel" dafir . deveni rezistent la inghej. cu radicina libera sau Tn container.. . Soarele foarte intens ti poate cauza arsuri. pe fap frunzelor apar apoi pete albicioase. Cicada trandafirilor este o insect3 rnirunta siritoare. fertilizafi-i $ udaji-i. Stropiti plantele cu insecticidelecorespunzatoare. unde stagneaza aerul uscat. acoper@i-i cu frunzi~ uscat. Tnainte de prirnul tnghe? rnupuroifi tulpinile trandafirilor. Apare pe trandafiri rnai ales &nd acestia sum plantati h fata unui zid batut de soare. Tiiati lastarii trandafirilor de strat la 45 ochiuri. PJ9ntare ~i pmtecJk P e r i o d adecvata pentru plantare T n regiunile cu cllmi3 bl8nd3. So1 cu bun5 permeabilitate.. - TRUCURI Acest soi de trandafir estlb valorificat ~i cajlant5 cu tulpin5 inalt5. Protejafi coroana $i tulpina trandafirilor cu tulpinli fnaltcl.3. *: FertilizaJiTnaiine'de infiup zire ~iinainte de Tnflorire.

cu fnflorireabundenti .GRUPA 10 A )) Betty Prior" Trandafir de parc rezistent.

Verificat in stratul de trandafiri
Florile proaspete pi vesele, de culoare roz ale soiului , , B e y Prior"hdnta'p r i d e pha'la venirea ihghepzlui.

P L A N T A R E $1 INGRlJlRE
CCESORII: U trandafiri ,,Betty Prior" cu radacina liberi Ll cazn I lopati D compost 3 ingrasamint stimulator al infloririi O foarfe,

CULOARE $1

FOR^

,Betty Prior", soi arneliorat In 1935, se n u m E prinue cei mai raistenfi trandafirilor-tu8, avand inflorescenie dintre cele mai bogate. Se poate cultiva ~i in regiunile cu dim5 rece ~i situate la altitudini mari. Este deosebit de longeviv, p u t h d t d i pan; la vksta de 25 de ani. Florile simple, de forma unui pocal se deschid din boboci rogucarmin. Petalele roz-carmin dcoros se albesc progresiv spre interiorul florilor. Centrul florilor este ornat de inelul galben-auriu " al unor scurte antere. Forma simpl5 a florilor soiului ,,Betty Prior" ii confed un aspect graiios de trandafir sdbatic. Mkunchiurile se compun din douiizeci sau chiar mai multe flori, ceea ce contribuie la crearea unei impresii de o neobi~nuitz abundenjii floral;, o caracteristid, de altfel, a grupului de soiuri ,,Polyanthan. Florile sunt nu numai dese, dar gi extrem de durabile, raistand pans la primele inghepri.

Florile aparent fragile, in nuante fine, rezistii la vicisitudinile vremii, in ploaie nu se p;it&, gi nici nu se brunifid. Frunzele soiului ,,Betty Prior" sunt de mkime medie gi foarte skLtoase. Culoarea lor rogiatid de la inceputul infrunzirii se transform5 progresiv In verdemediu pal. Este o plant; cu tulpin5 erect;, cu o constitutie viguroas;. Planta atinge Indjimea de 80 cm, dar, in urma unor dieri corespunzitoare, se pot obgine indgimi mai mari. De la bazii cresc numerogi I%tari de dimensiuni egale, astfel in " s c u d vreme trandafirul ia forma unei tufe.

I
Soid ,Berry Prior" fbrmeaza" un gard viu dens, ineoritor

UNDE SE PLANT&?

plantat in grupuri de trei sau de cinci plante in fafa coniferelor, respectiv printre ele.

".

m

Plantaji trandafirul intr-un loc insorit, dar, dar pe d t posibil, nu in imediata apropiere a zidului casei, deoarece acolo este expus refraqiei d d u r i i solare. Plantat E n faga terasei, in strat de trandafiri, sau de-a lungul aleilor gi bordurilor, soiul "Betty Prior" "5 delecteazi cu frumusqea sa p h 5 la venirea gerului. Puteji determina durabil compozi~ia cromatid a straturilor deeplake perene prin nuan~ele de roz ale trandafirului gi asocia la acata culorile celorlalte plante. Totodats este deosebit de potrivit gi ca drept gard viu Moritor de M @ e medie. I Trandafirul-t& cu constitucie I robust5 poate crea un efect cro: matic vesel in bordurile de plante lemnoase ale griidinilor wor de hgrijit. Este foarte aspectuos

CE SE pLANTEd
Nu asociafi rozul dcoros al soiului ,,Betty Prior" cu culoarea portocalie sau cu nuangele saturate de auriu. Planta$i algturi, respectiv sub trandafiri cimigir, ciuc&oarii (Lobularia rnaritima), iarba-maei (Nepera x h e n i i ) , pelin (soiuii de Arremisia), sau clopotei-pitici (Campan d a cochleariifolia). Variedfle de ierburi sunt acompaniatoarele elegante ale crandafirilor, acestea ajutind la aerisirea stratului de trandafiri. Alituri de ,,Betty Prior" ~roduce o impresie placud ov%ciorul vqnic verde (Helictorrichon sempervirens), penisetum (Pennisetum alopecuroides) sau p5iiugul (Fesruca cinarea).

..

Ca fundal d trandafwilor putefi planta clematis, crin regal (Lilium regale), phlox (Phlox panicdata), nemti~or ,. (Delphinium), ment; indiana (Monarda) a u steluge (Aster novae-angfiae, Aster novi-belcji), " dar gi arbqti ornarnentali sau trandafiri de parc.
u

I

-

Flori simple, Z n ?Dm5de pocal

,

in jurul tulpinii o far, udare. Udali din belgug. in final, musuroiti parndn tul in jurul tulpinii.

I

,,Betty Prior"

CurnpZirafi'a~oi de trandafir ~1 ridicina libera de mlitatea ,,An, care s=idispuna & cel pufin trei listar viguro~i. Nu cumpBrafi trandafiri cu ridacini subfiri, cu numai doi

.,

-

8

.

Soare direct. Tnfiorege deosebit de abundent i n locuri insorite. So1 cu buna pmeabiliite. Onainte de infrunzire ~i cu pufin Tnainte de inflorire, administrafi trandafirului ingri~irnant de stimulare a Infloririi, In iulie bi* fartiliiea.

Efectuafi tiierea oblic, deasupra unui rnugur indreptat spre exterior. Cu ocazia aierii de primavari indepirtafi ramurile bitrane, cresdnd fnspre interior sau in cruci~. Menfinefi numai cinci-opt ramuri, taindu-le la trei-cinci ochi.

In locurile foarte calde si uscate trandafirii pot fi'atacafi de acarieni. P e suprafa! frunzelor apar pete de culoare deschisi, pe dosul lor se pot vedea acarienii marunfi, ro$i sau galbeni. Prevenfie: nu expunefi plar ta la cilduri excesive, menfinefi solul reavan $i protejafi-l prin mulcire. Distrugefi daunatorii cu insecticide.
Q IMP AMMP SR

'

Reverie In roz
T r a n d a i F r u lde strat viguros ,,Bonita 82" se distinge
prin flori de neasemuita' h u s e ~ e . CULOARE $1

FOR^

Soiul ,,Bonita 82" a fost ameliorat in anul 1981. fi sunt caracteristice in egali m&ur5 inflorirea indelungati, frumusejea, constituGa viguroas5 gi rezistenp sporid. Florile sale se desfac din boboci rotunzi, roz-inchis. 0 inflorescenF compact5 este compusi din 5-20 de flori. Florile sunt puternic bgtute, d n d se deschid au o form5 de c e q d , diametrul lor este de aproximativ 6-8 cm. 0 caracteristid a soiului ,Bonita 82" este intensitatea extrem de outernicli a nuangei de roz in interiorului florilor, flori de altfel, cu petale exterioare in nuanje deschise. Cu cit se deschid mai mult florile, cu atit culoarea lor dwine mai luminoas5 gi mai omogeni, pin5 A d , inainte de a ddea, se albesc aproape de tot. In florile deschise complet se poate vedea coroana galbeni a anterelor. Daci indephag sistematic inflorescenrele ofilite, trandafirul

,,Bonita 82" Pnfloregte continuu. In caz contrar, in verile fierbin~i, planta produce mscqe portodii. In momentul aparijiei, frunzele sunt de culoare rogudeschis; ele se transformi mai tiziu in verde-inchis. Frunzele sunt dispuse lax pe lktari, de aceea trandafirul nu face o impresie de plants cu un frunzig foarte amplu. Datorits structurii lor epidermice, frunzele sunt foarte shitoase ~i purin vulnerabile la bolile micotice, spre exemplu la fiiinare sau la mucegaiul negru. ,,Bonita 82" p r a e t h d o crqtere viguroasi, erect& se dezvolt5 intr-o t d i i ramificati lax. fn funcgie de diere, planta se poate modela intr-un trandafir de strat cu i n d ~ m e de a 60-80 cm sau deoarece cqterea-i viguroasa o face posibils - fntr-un trandafirtu& halt de 120 cm.

fntr-un stat circular a l W de lembp'ici $i tranhfki i c i p k 3 m i

UNDE SE PLAN TEA^?
,Bonita 82" este un trandafii foarte rezistent. DatoritP raistengei sale la ger, se poate cultiva gi in regiuni cu climi aspr5 ~i condijii vitrege. f n straturile de trandairi se reliefead pregnant nuanjele diverse de roz ale florilor. Proporria optima de plantare este de cinci-gase trandafrri oe metru pkrat. fn stratwile mixte de flori coloritul soiului ,,Bonita 82" determinH felul plantelor care pot fi grupate jurul hi.

Plantat de-a lungul aleii, trandafirul P i delecte~ tot timpul verii pe trec5tori cu florile sale pompoase. Soiul , B o n k 82" in forma sa de trandafir-a, rididndu-se solitar din stratul de flori i n d n d ochii. Trebuie s i tread totugi trei ani pin2 d n d va crqte la indjimea sa definitivs. fn gardurile vii de indjime medie sau lhng5 garduri, plantaji-1 la distanje de d t e 80 cm intre tulpini. D a d partea inferioad a trandafirului crescut inalt se dezgolqte, cultivaji sub el alte plante.

florile perene sau anuale in nuanre albe sau violet, precum gi perene cu frunzi~ cenqiu sau argintiu, ca de exemplu levsnjica (Lavandula angustifolia) sau pelinul (soiurile de Arrernisia). Constituie plante de acompaniament minunate arbugtii vqnic verzi: cimigirul (Buxus), ilexul (Ilex) precum ~i coniferele, in fundalul &rora florile roz-pal arati splendid.

,,Bonita 82" nu poate lipsi din nici o gridin%,fie gi pentru simplul motiv d poate fi asociati de minune cu alte plante. Plante asociate a &or

N m ~ de e roz

P ;

care nu nurnai ca este ariitoasa. cu bdllotulck Mrnbnt bine tntreesut de ridacini. Tolereazi ~i penumbra. cu@I pMin trei IBstari. Plin soare. Cel rnai abundent Tnflorerte la soare. In caz de infestare gravii stropifi planta cu un jet puternic de a p i sau cu o spirt. Fertilizafi trandafirul Tnainte de Tnfrunzire $i inflorire. dar alungi ~i paduchii de frunzi. Fertilizarea din august cu ingriiyimfint cu potasiu Ti rniire~te reri=+anfala ger. Tiiafi celelalte ramuri la o treirne a lungimii lor. subJiri. h august fortificafi trandafirul cu ingragrndnt Piantare $1 pro&@@ conPerioadi adecvatii plantirii In zonele cu dim8 bldndi.I Gridinir~ t iscusi C u m p alllai ~ de trandaf ir In container. care sug T n special seva a vdrfului liis rnugurilor ~i tarilor. Mu~uroifi tulpina plantei $i acoperifi-i Ihtarii cu rarnuri 'randafirul este deseori ~tacat de piduchii de frunzi. m Nu curnpirafi planta cu ridicini rare. dar Tnflore~te rnai modest. lncepdnd din iulie nu rnai adrninistrafi Tngragrnbnt. Tncorporati T n sol ingra~irnfint ofilite. fiira apa stagnanti. Asociafi-l cu levinlid. solufie de sgpun ~i Q IMP AWIMP S k ISBN 978983-8609281 . eventual patat. Ploaia intend Tndeparteazg uneori daunltorii. Sol cu bung permeabilitate. bogat i n substanfe nutritive. care se clatini tn vas sau are listarii firavi. Udaji pe vrerne uxatii.

CARTEA - TRANDAFlRl GRUPA 10 )) Nevada " Tranddr-tu& de culoare albi.8 m 1 .5-1. august-septembrie h lmina naturals penumbd bogat In substanfe nutritive 1. fermecitor 1 I iunib'ulie.

de mlrime relativ m i d bltutl d e d t este in realitate. albg a trandafirului st CombinajGIe de d b sunt deosebit de elegante.Nevadaweste un trandafir ameliorat in anul 1927. bunghi- (Geranium jalqul de gr Scurtati r i d k i n i h prea lung. Putefi sl-1 plantaji gi allturi d alte plante intr-un gard viu mixt. 8i cu margini zimpte. Deoarece petalele sunt ugor abile. . Are o dispersate. fn stare de d e ~ c h i d e ~ e ~ o m ~ l e t lFlori .de culoare rogu-purpuriu. culoarea sa albii pi--'. inainte de plantare inmuiafi . Pentru qard viu.Nevada" sunt de nuange varitoate propriedgile soiulu~ Amestecafi p h s n t u l cu com11vara.5 m. pe flori apar Pete roz. tui trandafir din trandafirii sdImensul arbust este acoperit de batici. floarea pare mai zulife. produce un ctul deosebit in gddinile de t a p d l sau la capittul aleii gddinii. Plantat solitar. Aratg fru- . si . Arbusr tn5orind exube-t ?n g a n a naturist5 perene.Floarea tra&&rului se deschide in formii de c e q d . fn centrul florii de culoare alb-liiptos strducesc staminele galbene. . pugin abundent. I . dar . compuse din cinci frunondulate. Plantali trandafirii astfel ca locul altoirii sa f i e situat cu trei velul rolului. Trandafirul-mEd se poate utiliza excelent gi ca gard viu. pentru ca din indgime de cel mult 2.Marguerite H i l l i n g " Frunzele trandafirului constituie o mutafie roz. iar august phi in septembrie s l liigimea tufei este aproape ideninfloreasd din nou.. lbtarii sli maronii Dupl aceasta apar dteva flori arcuindu-se ugor in jos. Amenajati o farfurie de d a r e cu ajutorul plantatorului. din boboci mari ~i galbeni. flori din iunie pAnl in iulie Trandafirul are o constitujie timp de lungi slptiimiini. semitnvodte floarea semiinvodd are un diametru de 10-12 cm. cu un puternic caracter de tranda6r sdbatic.. (Lilium candidum). dar mai tid. inqr&Smlnt de plantwede x M x cm. 3 4 Umpleg cu pi4rnbntul ameliorat $ presafl-l bine. robust ~i inalt de 2-3 m. .Flori albe uriape . ~ost 50 50 . f o a s i i . PLANTARE $1 INGRlJlRE ACCESORII: O altoi de trandafir cu radicini libere 0 cazma Q compost - argila Q plantator Q material de acoperire a solului CULOARE $1 FORME Trandafirul . Soiul . dwti 2 mineral. Unul din plrinji hsese probabil trandafirul Rosa moyesii..Nevada9'a t e un trand&r-& abundent Moritor.du-se asocia cu mai toate nuanple.. Ele Dupl ploaie 8i inainte de amintesc de provenienp acesinflorire.

cu lastari subfiri. cu a t i t inflore~te rnai abundent. evitafi formarea aoei stagnante. Aflnafi temeinic solul compact. ce se manifest2 sub forma de Pete negre yi zimfate pe frunzele plantei. tnceplnd din iulie nu-l mai fertilizati. 4 Fertilizatiinca o data trandafirii inainte de iolul argilos. Pentru a deveni mai rezistent la ger. maronii uscati sau nztati de mai mult soare. lastarii uscafi. bogat tn substanfe nutritive. lndepartafi inainte de primul ger toate frunzele de sub trandafir. dar suportl yi cbteva ore de umbra pe zi. Tndepartafi frunzele infectate $i stropifi planta cu solufii fungicide. Ameliorafi solul cu compost yi nu plantafi trandafirul in locuri umede ~i umbroase. muyuroifi-l cu ingriyimlnt maturizat sau cu compost.trandafir cu cel pufin trei tastari sinito9i yi radarindl viguroad 0 Nu cumparag altoi cu radAcin3 firavi ~i numai doi Bstari. Efectuafi tzierile de primaT n regiunile cu clima blbndi.iumus yi umiditatea stimuleazi aparifia mucegaiului negru. Scurtafi IHstarii subfiri deasupra unui lastar lndreptat spre exterior. creklnd ipr& interiorul plantei sau T n cruci~. Dezmu~uroifi trandafirii ie~ifi din iarni. . -Lp - L l o c t o d plan refor TOAMNA Plantare ~i ingrijire in regiunile cu clima aspra. So1 afanat. eventual acoperifi-1cu frunziy uscat. ?ncorporafiin sol compost $i Tngra~ambnt. sarac in .

.

florile rogii. fn gfidi1 glomerara . mwyuroiti-i tulpina ~i legati-o de srar 4 Deoarece cu t i m ~ uramurile l inferioare ale trandafirului . Florile ce se trec primesc un ton slab dbistrui. G W t pe suportul fxat de peretele casei poate acoperi toat5 fagada p h i i la virful acoperigului.4 m. 5 I lema swtm@ d 4 mai repede zapada de pe coroana.. a d e v h d cascada floral& fn AlZturi de flori violete ca de aceasd forml. asemhiitor cu cel a trandafirului sdbatic.Sympathie" a fost ob@ut ?n a n d 1964 dm soiurile a@@toare cu flori rosii .Sympathieneste un soi viguros. Ta'ai .! 1 Facefl o groapa de SO x 50 x 50 cm. pieloase gi rezistente la boli. Produce numerogi I%mi la b d . Diametrul florilor poate atinge 11 cm gi au p&m persistent. de-a lungul aleii din exemplu lavandii (Lavandula angustifoha).Sympa&ie" au petale Invoalte. CULOARE $1 F O ~ Soiul . clopofei (Campanula deosebit de decorativ. Datoritl mitrimii gi abundengei de flori este preferat plantat lhngii pergolii sau foipor. indesapi. Amesteca1:i xrlul scm cu o galeziti de cam- 2 PMt Buchet de flori H~&TrIfl& 'leupte.Joan Elliott"). F d e sunt de m f i m e medie.. la Pnceput cresc in sus. acoperite des de florile abundente ale trandafirului altoit pe trunchi h a l t de 1. form& o (Campanula glomerara . altfel T n locul altoirii coroana se p a * rupe de pe trunchi.Sympathien se pot degarnisi.Sympathiem reprezintli cel mai bun soi de trandafir +@tor cu flori rogii gi parfumate. Crengile acoperind aceste formafiuni vor impiedica pstrunderea privirilor indiscrete..Florile soiufui. Florile ce se dezvold din mugurii mari. jalq ni mai mici poate fi plantat gi de h p (Salvia nemorosa) sau in straturi. garofifa (Dianthus plumarius . Florile dbe arad h m o s pe I&@ trandafirii rogii. . Deschise. apoi se arcuiesc ugor. b t a r i i vigurogi. .. Ideale plante asodate sunt Iha-caprelor (Cerasum tomenrosum var. I in jurul radacinil.Don Juan". deoarece nu ocupP clematis (Clematis) violet. plantat solitar pe gazon.Whelm Hansrnann" gi . flomult spa+. cu petale catifelate amintesc de trandafirii nobili. neped (Nepera x gfidinl sau k?ing5 intrare aratl hassenii). Plantafi trandafirul la adgncirns identica EU cea din peeiniera. Pndpimea trandafirului poate atinge chiar 4 m.Schneekrone"). rile rogii par gi mai vioaie. lucioase. iar I%tarii vor ilntrepese tot balconul. rop-hcliis. . aglgltoare. Culoarea florilor nu se depreciazii nici in vreme cu soare puternic gi petalele nu devin pItate nici dupl ploaie.floarearniresei (Gypsophila) gi dopofeii hpotriva !ngh@alui legei ramurile fi a q w i $ i looll altoirii cu crengi die Brad. Acopriji coroana plantei cu un sac de in. 3 Forma$ farfurie de udare'fn jurul tulpinii.Sympathien plantat P n locuri insorite poate fi intrebuinpt in numeroase feluri.Diamantv). 7 P a r i d de planteve: primtivara sau toamna t$rziu. ova-rotunjii se deschid din iunie phi la sosirea primelor inghepuri gi form& buchete indesate. astfel trandafirul devine o t& latl. fn ciuda ramurilor viguroase gi creperii &firate. invoalte. Ramurile pendente. se rewmanda amenajarea zonei ddlcinii cu vlante subarbicole decorative. apoi udqi planta.. cadidate. colmnae). verde-aprins. Zistarii mai p-ci pot amperi p UNDE SE PLANT^? Trandafirul . b-tainte de plantare tineti o map@ rM&ina T n a@.

Soare. Cumpira$ primivara s q ~ bamna tdrziu trandafir c l rEidacin3 libera. Afdnafi solul compact fnainte de plantare. bogat in substan@ nutritive. cu cel pupkS lrei lastari sinitosi si vigurosi. So1 permeabil. Protejati coroana trandafirilor cu trunchi halt prin acoperire cu s a c de iuta. primivara tundeti lastarii de un an mai slabi pdni la TniIfimea de 60. Taiati regulat florile ofilite- TOAMNA Pk~tbam L 8 IMP ANIMP SRL 9m j a r e de iarnii in regiunile cu temperaturi moderate toamna este perioada optima plantirii. -- -3octorul plan tel & . Pentru flori taiate alegeJi boboci intredexhi~i ~i taiafi tulpina oblic. ultima oar&in iulie. apoi uda$ planta. Adunafi ciribu~ii. iar impotriva larwlor insecticid lichid sau praf.. I 1C- - PRIMXVARA Plantare $1 tkfeizaare Primavara este perioada optimi plantarii in regiuni cu temperaturi xazute. cu atAt va Tnflori mai abundent. I ISBN 978963-86092-8-1 . VARA 6% P e timp de seceti udati plantele. Fertilizati solul pentru . pdna la sosirea primelor Inghefuri. hainte de sosirea gerului formati muyroaie in jurul tulpinii. folositi insecticid praf corespunzitor. in cazul unor daune mai mari. fn cazul contaminirilor mai grave se vor deschide mai pufine flori. Cu c&t diSpune de mai mult soare.90 sau 130 cm. Dupi iernat Tnde partali mukiul de iarna ~i muguroaiele. ' . d r i b u ~ igiurex zele si bobocii trandafirului. Punei ingra~amantin zona r a k i n i i (jos). inde partati crengile uscate. Nu cumpara@plante cu ridacini slabi sau cu Iistari maronii sau putini. apoi acoperiti plantele cu crengi de brad.-1 Gridinirit iscusit1- . apoi adiugafi-i Pentru evitarea degarnisirii porfiunii inferioare a plantei. La trandafirii cu trunchi inalt nu executati taieri in primii ani. I lncepdnd de la sfdrsitul lui i frunmai.

.

Soiul . formate din petale ondulate. Forma sa frumoasa se eviden~iazii cu succes in asemenea locuri.Aha"). Frunzigul foarte des este rezistent la majoritatea bolilor. in5ljirnea acesteia poare atinge 1. rezistent. La fnceput au form3 de c q d .5 m. fin invoalte poate atinge 10 cm. heuchera (Heuchera) sau garofipe 6pecii de Dianthus). Se consided plante invecinate potrivite doporeii (Campanula lacriflora . Nuanjele reci de roz gi rogu aldtuiesc o compozi5ie minunatZ. Soiul . dopogeii (Campanula lacriflora) gi nemgigorul (Delphinium x belladonna). mai k i u capPtZ forrna unei ulcele gi o nuanf5 roz-inchis.RomanZen este plantat pi ca acoperitor de sol. crinul alb (Lilium candidum) gi brumPrele (Phloxpaniculara).Romanze7' a fost ameliorat gi lansat P n comeq in anul 1984.Romanzen atrage privirile prin florile sale speciale. levanjica i~avandula angustifolia). DatoritP lastarilor at2rnPtori acoperipi cu frunze dese. Frunzele sunt lucioase. se asorread cu jalqul de d m p (Salvia nemorosa). Trandafirul este un ideal acoperitor de sol. sempervirens) sau ienup%ul uuniperus communis). Au un efect elegant plantele asociate cu frunze argindi precum pelinul (specii de Artemisia). coada-goricelului (Achilles millefolium). cu excepgia celor cu flori stacojii. Plantat solitar pe terenuri cu gazon sau l b g a garduri ofera o priveligte minunad. trandafirul . jalqul (Srachys byzanrina) gi crinul de toamnP (Hosra sieboldiana .. Planta se dezvolti sub forma unei tufe cu cregtere verticals. ~ i a m k t r uflorilor l cu petale ondulate.Romanzen este un trandafir-tufi viguros. Mhunchi de flori UNDE SE PLAN TEA^? Soiul . apoi verdeinchis. Le ofera trandafirilor un fundal calm arbu~tii vqnic veni cum ar fi tisa (Taxus baccara).Elegansm). gtevie de munte (Asrranria major). frunzigul lui indesat inabugegte buruienile. . cimigirul (Buxus sempervirens var. Plantaji d t e douI plante pe metru patrat.. q o r hvoalte. floarea-miresei (Gypsophila). Horile roa minunat I&@ Pnsofltoamalbaspe Poate fi asociat cu multe alte plante. Planta~i alaturi de trandafir centrantus (Cenrranthus ruber). Florile trandafirului strAucesc in apropierea florilor ~ mov. de culoare a l b a s si Astfel. Florile rogu-viginiu se desfic din bobocii ascujiji. de forma nobila. Speciile cu flori albe ii creeazg un contrast fin. la inmugurire rogcate..

Soare. apoi maronii. Daci tufa devine prea deasi. iar pe dosul acestora o fedturi fins. ramif icati. La Snceputul prirnaverii ~i Inainte de fnflorire. carienii atad trandafirul ~rrdeosebi in locuri uscate ~i calde. I Nu cumparati plante cu listari sau radicini slabe 21 subfiri. cu radiicini libera.Gridinirit iscusit. . fertilitafi solul cu compost. inainte de sosirea gerului formati i n jurul tulpinii mu~uroaie de 20-30 cm din compost sau pimlnt. P e f a p frunzelor sunt vizibile Pete alb-galbui. Diunitorii asesali pe dosul frunzelor sug seva plantei. dezvoltate de sub floare (5thsistati fertilizarile. TOAMNA plan. Sol pemeabil. Acoperili lastarii cu ramuri. Asigurati umiditatea necesara prin udare ~i mulcirea solului. Prefers soarele direct.gipmebre de j a d In regiunile cu ternperaturi moderate toamna este perioada optima plantarii. Mulciti solul regulat. tiiati de la baza ramurile mai batrlne. datorita d r u i a infloregte abundent. Tolereazi cateva ore de penumbra pe zi. cu deja minim 3 listari Gnato~i. Stropifi planta cu insecticide corespunzitoa~ . 1 NARE Cumparati prirnivara sau bamna tlrziu trandafiri dgurogi. bogat in substante nutritive. primcivara. tngragamlnt aqanic $i minwd.

a m - .

'zagie de calm. jdqd @&days ~~~ mDE SE PLANTEAZA? Plantafi tranMrul& locuri cu soare. lix~m& @amdJtl ~~ P AmestecaJi pimrtntul cu o glleatil de compost gi ngiagamant.t & cu flori roz.n~ numai l%racilor ce cresc & r%bcin5 In num% mare. I aparce P n gum ~~amkfirilor up t i . 4 ~lxwxm 1 . Udati abundent. apoi morirl@i t3dacinile h pasta de argila.Cenrenlre de Lourdes" fnfloregte ha b m d p t . celul de bald (Leucojum WPnum) gi floaxa-pqtelui Arbqtii wydc wnl. poi facefi un musuroi de aprox. . Frunzisul ese uwr &-firat i &kos. a t e rezistent la fnghef. Plantat ppolitar se evidenfld toat3 vara prin forma sa fi-umoas$ amit5 si florile sale dmmtive. F d e verde-vioi ale trandatirului . Petalele din cenuul florii au culoarea roz-intens. a h i d& rnulticolod kceP2nd & prim&vd.iar d a d solul $e pe fundul gropii este tasat. &1 p a t e fi plantat p i la altirudini mai mari. tisa ~ a . In@ pe wren hvorabil atinge gi Pn@mea de 1. UUZ-ut din 1958. Tmdfirvl are Indjime medie. cs c i m i i i (Bums 9 e m p (Anemone blanda). Phtat l n fap grupurilor de Folosind acest uandafir se pot angustifid@ 6 ms~nica r& asoderi fermedtoare. sxelip (Rsm byzanh). y u 9 haaa) sau lemnul cainesc @~$USW nu necesit5 hgrijire care ar vulgar) asi@ un fddd sku diiuna d k i n i l a r tran-. &cam). 4 b Umplqi groapa ur p&ni3rrt Alcatu@i la suprafafi o farurie de udare. Trandatirul tnceve a i n & r e a d la finele lui h e . I Plantwe: primavara sau toamna. fnainte de plantareinmukrfs trandafirul timp de c & m ore T n aM. ins5 produce multe flori p h 5 In toamng. Florile ce f n f l o r e s c hdelungat okr5 o imagine aparte gi In aceastii formii de utiiiie. iar spre mm$d acestea devin aproape albe. ci 6 ramurilor ce a&n% arcuit. .Centenaire Lourdes" sunt de m&ime medie. Preferabile sunt bal& ~%aerrrcalljs n) pi narcisele (Narcissusx). Aceste plante Pnflome f n fiecare a g i virens). Din bobocii de form% conid se form& florile P n form5 de q d . Plande cu bulbi fn srraturi Pot fi p & ~ h i sau h fap gardurilor-vii dr rosu-fn& pmzam b e e ~PMQx ~ . Sapti o groapi de plantat de 50 x 51) x 50 cm. trandafiri asiguCi o a n e indiani [ M a d x). 2 dator4. mikiuca-ciobandui (Ediaops bannaucus). & . Datoritii d & i i dese. ghiotrand9fiii de strat de b pie. Florile sunt grupate In mhunchiuri laxe. este ideal gi c a +-dm. cu sepale semihvoalte. Fwmafi din acest mestec un muguroi mic pe funul qrmii.PI ANTARF CI INGRI IIRF ndaflr cu radac~ni l ~ b e rA i cazma d furci de Acest d r . Taietura se va efect oblic deasupra primei fru ze normal dezvoltate de tija florali.s m. ca florde sale sg se dezvolte fi-umos. (Verd ssp. de 7-8 cm. Perene albaetre asadare pot un prim plan ce eman5 o senfi nemjisorul (Del$nium a). 0 cm T n jurul tulpi-:: Taiati florile uscate per!odic. fn &p coder3 un mdru roz tot timpul verii cESE pWLNTmALkTWBI? TrandaFuul+"& de Lourdes" i oe p o u i m de ~ minune gi nwm* ca de + u &d-@pedi A r r e d . Pla~ntai tradafirul WIPga ca locul altoirii si Re zu a trei degete sub suprafa@ -1% Aranjati rgdicinile piantei.

Zapugeala ~ivrernea urneda sunt favorabile fainarii.. crescute spre interior sau Rcrucisat. Indepartati rarnurile uscate de la baza. " Fertilizafi solul primavarqi tnainte de Fnflorire* i ~ snu i folosifi fngrasidht dup3 { luna iulie.Centenaire de Lourdes" 1 1 ' i CumpiIra$ plante cu radkini puternice fi drepte. ' J Potasiul adrninistrat in august stirnuleaza rezistenfa fafi de inghet Plantare $i protejare hpotriva inghefului trandafirii dupa iernare ~i sol. trei lastari pornifi din locul attoirii. Mu~uroiji dupa plantare trandafirul cu ridacini libere. cu doi lastari ori cu lastari subfiri ~i patafi. regiuni cu clirna bldnda. scurtafi ramurile prea lungi. Folosifi i n g r i g m i n t cu confinut redus de azot .d. cu min. cu a t i t produce rnai rnulte flori. Soare. Ple~ta. udafi planta pe vrerne uscata si in august incorporafi tn sol potasiu. Nu cumpirafi trancafiri cu rZid~cin6*slab~.. inl2turati mu~uroiul abia dupa pornirea listarilor. balegar sau pamant. 3 501 plarmgabil. inliturafi parfile contarninate si stropiti planta cu I VARA G@$re inainte de 'inflorire fertilizafi solul (dreapta)..1 - -I&* -A . necesita multi hrana. Taiafi ramurile uscate. 'lndepartafi frunzele cizute in jurul tulpinii compost. w %. vArful lastarilor si pe frunze se formeaza un strat fiinos. Cu cat se bucura de mai rnult soare. TZiiati florile trecute. 1 I O IMP ABnMP SRL ISBN 978-963-86092-8-1 -. Pe suprafafa bobocilor.

.

(nypaw-rnl U P ?v?@ !"PPUOJ dy UJ anol~IQ?3u~luns a p apold -wq@) ugunO~ '3 'H" '(EPWEI zmaem puose -rnlseq@)u h l a ~ u 0 w ~ 0 ~ 3 as apmproq 1. X p n ~ aurepaKu !nIn!OS I3!lS!l313EE'J 'W3 8 ap nnawp un agune lod S ! nprp ap P O 3 ' a w q a@ cap^^^^ 'asppap apold ealmad .mnJyw as a .Xpn~ aurepemu n3 p a u r n yzm~~tr?d as a m a m avarad a w l d .uamy x madaN) madau c(rso~oruau zf!ups) .(1![0JllUa? x ! ! m s q .4 p r e p p d p u p d PO =Isau X a V ~ N'' P ~ !"ads) !aiodop ap apun3s mwqd !uamp aaod u X p n ~ -yep'!amq d-crlaq~d 7 !pads n E (sapppp snzpue!~) aurepemu a ~ e u aprmo.p!iqns aueoj !u!ds ap a@as p u y e 201' p r u o ~ !i!radme sap luns ! i d a ~ '!z$l!~ noqoq 9 ~10-p as ~ P O H .4 .e 'npzoJ mn3soun3 p w m p p o l p n p -um 6~!umoq ~ p n u 'Xpre~ a~ 'y a n p ap ~ €18 UJ I ~ ISO~ D e .allIJmypm au!q padme a~a[euaure p s u p p t r l s uj a~edwo~sa paA a p m q Agore% '(r.aqalsed 'Sm3nl 'JOF ap f i ~ o d w m el al!soIoj 6F"mg m FA 3 p b a~u q d y 1od pn!os a l m y .pmlo."zap au!q A ! < ESOX) "apad ap p n s o m !npu -p-lverlUa I ! n u m ! Spaned '~!qeqord ' a m '(~msewep x m v ) 3murea ap !iyepuen ap !m!os aln3soun3 p w a p aaulp prm asa m q %mqwaxn~ up a w o q !!uyppg p q a . q x d p w aq@a p a d uyp ~ e w r o j cmorqwn!was ro~!~mol a p@ ! n p y e p m n p ! w uj lm!s a p A a n o p ap pnpo alsa -ap! ym alsa .e p w aps !!w$~ul p!iolea amof n p 'a!p!-apn! uj n o p -ng +!zodwm au!iqo ria~nd a b r o ~J up ~ n ~ aurepepqa .oT d uj .XP~H J W M " P E f e P m J - -r .3pra1nd ~ s e n u m un p w r o j 's!rpul-n#or areolm 'ap# ! a!un! a p 1 ap <'aqO!NUI E S 'la[OIl\-tU1 ui ~ s u n u nes p purtyt?d n3 -Se9@alaq. 3 p a n d p u n y n d un gueura -w" JOP"=QS !JOIJ a p l m u p re! 'luapunqe @ @puy w m l d as pug d v ap P ~ P Tlmald ! 9-s a d !mlEp pupuqd aseow . t p ~ d s esI3" aIun!os n3 1m -veld ' p q p ' f e p u e r ~ .: ~ -!J*-T~ '(-?I70" ~ I I ! ~ Y W ) ereoS!ian '(urru~p umummm'pdpa) puaureuio puo4+uau ~ u n s .~dez w aqp al!JoU ap aeu!urnl! .'UUToOnTHu peqwi au 'F"lq'o ap q'!-I vara!do~dv q lm-lveld !.

Dupi lnflorire tiiaji lastarii cu florile trecute. trandafirul poate f i atacat de fiinare. tnmuguriti. fnlhurafi etichetele legate cu slrmg d e tulpina. Plantare $i taiere rOAMNA Plantare @ protejare in regiuni cu temperaturi scazute este perioada optima plantirii. ori cu lastari subtiri. fngrijire i n regiuni cu temperaturi moderate plantaji trandafirul toamna.. h vederea Iediril. Nu cumpPlmfl plante cu doua ramuri. in august amestecati solul cu potasiu pur. Daci aerul nu circula i n jurul plantei $ipicaturile d~ apa se usuca greu. amestecaf i solul cu compost #i Tngra#ad n t ce stirnuleare fnflorirea. I I O IMP ABllMP SRL . Pe lastari. w. iscusit T LUMINA 51 SOL r&d&dni ptwnki8 gi cel pufin trei ramuri pornite din k u l altoirii. jndepirtati partile contaminate l i stropiti repetat cu I inainte de inflorire fertilizaji inca o data solul.: fungicide. indepartaji frunzele cazute din jurul plantei ~iformafi mu~uroaie in jurul lor. langa trandafir. Preventiv. lnainte de hmugurire )i d e dexhiderea M o c i l o r florali. in cazul plantelor inradicinate taiaji deasupra solului ramurile batrane ~ipe cele incrucisate. patali. apoi amestecaji solul cu compost $ilngra~amint de stimulare a infloririi (dreapta).I Gridinkit . frunze 2i boboci apare un strat cenqiu. Infigeti etichetele Tn sol. $1 t n penumbra Sol pemeahil bogat in oubstanpe nutritive.. Desfaceti mu~uroaiele de la baza piantelor. tncepsnd din iulie sistali fertilizarea solului. plantati trandafirul i n locuri aerisite. deoarece In timpul crqterii acesteia d r m a poate strangula lastarii.

n suapunqz (znur~uo3 a r r ~ o ~n3 u i ro~zrziz3 rypuzr n e V n n n .

.

.

.

.

.

Trandafirul-t& modern. crini galbeni sau prtocalii pi cnifofia (fiiphofia x). spicara UNDE SE P L A N T E ~ ? . b y. inflorind repetat. coloread P n verde-inchis cu o tend #tears&Structura lor viguroag confers trandafirului o bun3 raisteng3 fay3 de bolile micotice. din cauza tinerejii gi frumuseGi sale devine un soi din ce In ce mai indragit. C h d apar rnai &ziu se sunt ro~iatice. in c m mare. la ad%ncimeainitials.Rokoko " esre un soi creat in 1987. . liatris (Liarris spicam). Umple$ groapa de plantare cu primdntul ameliorat. DupP .Rokokon plante in culori dcoroase.KOKOKOu Toarrece ae graalna 1 2 cazma Cl com~ost folie CULOARE SI FOR^ . lev+& . de exemplu. Planta~ alaturi de . lax invoalte ascund m. lkand s3 se vada anterele dese.Culori pastela te nobile F'lorile aspectuoase. rezistenta.INGRIJIRE I alrol lnradaclnar ae . Amestecafi p3mantul extras cu compost. Din iulie nu o mai fertilizafi.. . I Toate culorile se a r m o n i d bine cu acest trandafir. ndepartati mu~uroiul. Acest soi nu suportii ploaia. ScurtaJi~i udali Isine planta. Mu~uroiti planta. I . Floare N petale ondulate kr'loada de pkantare: toamna sau primavara. 4 Plantati . pentru ca lastarii si devinl rezistenfi la Tnghe't. k. cu iridri roz-pal. Frunzele sunt mari gi au o structud pieloasg.Rokokon. Spre partea medians a florii rozul de somon de la deschiderea florilor se colorea z 5 Pnrr-o nuan@ mai Pnchiss.Heidekindn). norile se deschid din iunie p h g in octombrie din boboci &beni. I Pule$ planta xoasa din mI impreunri cu babtul rgdacinii pe o folie mare. Diametrul florilor lax Pnvoalte este de aproximativ 10 cm.Rokoko" are o talie mijlocie. I Tnflorire TngrSg&minteorganice. Marginile ondulate ale petalelor f i nuan5ele pastelate frumoase fac ca acest trandafir d fie deosebit de aspectuos. Datori6 culorilor sale pastelate.5 m. Trandafirul-tug cu o talie amp13 este excelent gi P n gardurile vii de trandafiri. plantac pe gazon ca d u s t solitar sau tn grupuri mici produce un efect de contrast subtil. 1 2 ploi indelungate petalele se p 3 t d cu rogu sau se mumi- Alituri de veronica..RokokoH In mijlocul gropii. Frunzigul d u dens p r o t e j d Pmpotriva privirilor indiscrete. PLANTARE $1 ALL~>UKII u : -7. tnainte de a ddea.inunchiuri dense de antere de culoare galben-auriu.. up8 aparifia primului lastar nou. florile. s i crep'pare fid. nostdgid. devenind de culoare crem. Flori aidoma po~elanului k BilStorifl pi4mantul ~i udati-l abundent. Transportafi-o la groapa de plantae. l&iqica violet-albastru (Lavandula angusrifolia). rarnifichdu-se puternic in form3 de tda. culoarea trandafirului primeste o tonalitate rnai pal3. Treptat. evod o atmosfed plscud. mari. =. - - A I PrqBtifi un loc de plantare h care nu afi cultivat de multa vreme trandafiri. lstarii se Pngroe si devin vigurosi repede. planta-miifei (Nepera x &nii) sau geranium (Geranium x magni&um) gi veronica de nuan9 rogu-violet (Veronica spicata ssp. Florile complet deschise sunt in interior de culoarea caldz a caiselor sau se coloreazii Pntr-o nuan~3 gdbuie. cu iri&i rosiatice. f n stratmile de plante perene poate constituie o bord u d de hndal foarte aspectuoasi. Culoarea florilor sale se p a t e asocia bine cu alte culori. dar florile sale aspectuoase Psi pierd din efect d a d sunt asociate cu culori puternice gi pestrife. oval-ascufigi. koatefi planta din paman% s2p8nd cu grija. Formeazs o compozifiet n tonaliafi calde plantat alsturi de crqisoare (AlchemiUa mollis). galbene. litrum (Lyrhnun salicaria) sau sthjenei hdfi (Iris barbara elarior x ) . fnd5imea sa este de aproximativ 1..

' JWherijire - PRIMXVAUA Plantam ~i Were In regiunile cu clirni aspra.'. Nu curnpiirafi plante cu listari ~i rid& . la inceput ro~ii. Cu cat beneficiazii rnai rnult de lumina soarelui. acoperifi plantele. incorporatiin sol ingraqarnlnt organic de stirnulare a tnfloririi. De la sfapitul lui iulie nu rnai adrninistrati ingra~arninte. apoi brune. . Primiivara. bogat i n substanje nutritive. b . . Scurtafi celelalte rarnuri la o treirne din lungirnea inifiali.fira\r Soare deplin. cu radiicinii llberi sau altoi de trandafir i n container. indepirtaji rarnurile batrdne ~i pe cele moarte. 1 '. . pentru ca lastarii plantelor sa fie rezistenti in perioada de iarna. inainte de primul inghet rnu~uroiji bine tulpinile trandafirilor cu compost (stan- Pitarea scoaqei se forrneaza pe lastarii verzi ai trandafirilor. tiiafi rarnurile varstnice.. cumpiiraji altoi de Wandafir viguros. pentru a evita ca tn acestea sa ierneze agenti patogeni sau diunitori.r .Rokoko" .an m- tot ~f Doctorul plan relor hgrijire Udaji pe vrerne secetoasa. Tai4i rarnurile la o treirne. indepirtafi toate frunzele cizute. cu cel p q i n trei listari s i n l t o ~ i . cu atM crege $iTnflorege rnai abundent.. Afdnali bine solul.-- dinirit iscusit rLw > . B Toarnna tarziu sau prirnivara. Sol cu bun2 permeabilitate. TOAMNA Plantare gi proprotectie de iarni Perioada adecvata pentru plantare in regiunile cu clirna bldndi.8 CARTEA GRUPA 10 73 '. I ISBN 978-963860924-1 . pentru a preintdrnpina forrnarea de apa stagnant& Mulciti sisternatic. indepirtaji proteaia de iarna. larna tdrziu. Toamna. prea Rdesite ~i crescand i n cruci~. indepartati lastarii contarninati qi nu fertilizati trandafirii decilt pdna i n iunie cu ingraqarninte sarace in azot. Fertilizati incl o data inainte de dexhiderea bobocilor. ::9 - .' 4. Petele. nlpadesc btregul lastar. PBOile de deasupra locului infeqiei pier.

.

.

cu trei listari grosi.acestea. dar temporar suporta si penumbra.(. Q IMP ABnMP SRL iinarea apare sub forma unui strat subfire albicios. indepartafi frunzi~ul de pe trandafirii inridacinati. cu r i d i c i n i viguroasa si dreapti.. Prevenfie: asigurafi un loc corespunzator trandafirilor. crexuti inspre interior sau in cruci~. . Aparifia ii este favorizati de canicula. Taiafi manunchiurilede flori ce s-au trecut deasupra primei frunze complet dezvoltate aflati sub . pentru a evita iernarea ciupercilor. Irm Phgrjiretotanul TOAMNA Plantare gl proteqie contra inghefului . de umiditatea mare a aerului. T5iafi de la bazB ramurile imbatrdnite. lnainte de infrunzire si inflorire prelucraji i n sol ingri$imlnt de stimulare a nta. ramificati. Efectuafi tlierea principali primivara: indepirtafi listarii degerati. VARA -re Perioada favorabila plantarii in regiunile cu clima bllndi. Administrati-le compost ~i ingrasamlnt pentru stimularea infloririi. care emana parfumul lor inconfundabil si in vaza.I Gridinirit iscusit 0 Cumplrfl altoi de trandafir cu radicini liberi. Udati pe vrerne uscata (dreapta).'* I 6 1 I . Efectuali lucrarile taierii de primivari.. de solul uscat ~i variafiile puternice de temperatura. Sol cu buns permeabilitate. ' Plantare gi Mere Este perioada adecvata plantarii in regiunik cu clima aspra. indepartafi infestate si tratafi plantele cu pesticide. Multi trandafiri de dulceaI3 sunt fermecitoare flori taiate. .M~IARA ' .. ISBN 978-963-86092-8-1 a A 1 ratell$l . Soare direct. Desfaceti trandafirii dupa perioada iernarii. S e dezvolta optim in bataia soarelui. infloririi ~iudati bin a Nu cumparafi plante cu numai doi lastari firavi sau cu ramuri deja i n faza de vegetafie. Fertilizafi i n d o data inainte de inflorire. inceplnd din iulie nu mai fertilizati. Mu~uroiji compost sau Tngra~Bmlnt de grajd maturizat in jurul tulpinii.

.

.

afanat Avqi I grijB ca tn cazul trandafirilor container cu llstari subiri. din prirnavara n caldura canicutnsorite. s ~ & d i&~r&ndzkdfi i . . '. ." GRUPA 10 75 GrZd~nZri t iscusit I . acesta sti plzrntafi instabil i n ghiveci. mulciti solu T n caz de infestare. Canicula ~iseceta favorizeazi aparitia acarienilor. f+2grijire tot an ul PRIMAVARA Plantare $Z t U m Perioadi a h a t 8 plantarii ?n zonele reci. stropiti plantele cu solutii pe baza de I I 1 . Muk@i solul din jurul tulpinilor. Indep&rtgfi I-rii uscafi qi pe cei crwdnd spre interior sau h U U C ~ ~ kurtafi . menvneti planteli in mediu umed. . h a r e direct. Nu cump&ra$i oltoi i n So1 cu humus. larna tine$ ciuberele cu trandafiri In pivnifti. Transplantati trandafirul din container (jos). TOAMNA Pkmtwe # proteEfig i cmtm 7hghefului Perioada de planate T n zonele cu clima bland& Mufuroifi piantek cu compost ti acoperei -1e cu ramuri uscate. de orificii de xurgere. eump&i$i Fn container se pot PrimZvara $1' la Tnceputul infloririi administrati trandai firului putin ingrhllm8nt de stimulare a Rfloririi. dar F @ n i i n toarnni.\-'f>. Preventie: fertilizal' moderat. dar pe cei plantati h ciuMr uda$i-i sistematic $i menfin@-le solul reavh. ceilalfi ~ertiiizati in& o data Tnainte de 5nflorire. incepand din iunie nu-i mai administrati ingri$imBnt cu azot.r' . Suprafafa frunzelor va fi acoperit de punae de culoare deschisi. . Administrarea de Ongrwmant cu potasiu din august mart?#? cez&@a la gex. Trandafirii plantati In strat necesftEi udam numai T n perioade wcate. Tnfldrefle deosebit de abundent in locuri platnta oricand. mdezvottafi sau trandafiri I plantali in ciubar. . in august administrati-le tngr&imdnt cu potasiu.CARTEA 7. prelucrafi-i T n @mht compost gi ingr&#m8ntde grajd. Desfaceti trandafirul crescut ?n strat.i. iar pe dosul lor se pot observa fesuturile formate de paraziti. larl marginile petalelor se pot colora i n tonaliti3li inchise.

cu inflorire a bunden t i Tndelungat acoperitoare de sol & bogat substanfe in nutritive 50-60 cm :I .GRUPA 10 Soi pen tru acoperirea sol ului.

IOU q !mq ap p p ad ~1am1d a ~ ~ o d p d w n 101~ 1 0 ~ z !S ap w 0s .+elaqBzap10s ul lnlnue lndwp +or: a ~ u e ~ d 1 a%u!~e aleod l o p ~ o p l a w ! a .crajg . 'palop axeoln3 .!~nra% ~olaurlrd Ea:aJ!sos el p ~ d a!un! u p 3 s a ~ o ~!Sualesapy j apqurn m u r ~ o' j alpo~u~ qqs <ala%qs er. v o p am3 -mxeo~ w aqp !JOH n3 apunss amqd nes d ( ~ p ~ d !!3ads) u q ~alodop c(m~owau E!A~S) d v ap pbpl ' @ ! ~ J T x nadaN a d a u '(HI .nrdwaxa ap ~r.lerl~d ap r?aur!i~ula%u!~e .p!u~a]nd pur !9 axed ~ o p o mreop:.q~ p!os 301 un-JIU~ ~JLJE~W !ie~ue~d I -1n10s lapse pu!radme 'asap alreoj ! S aseo~gqs ~ ~ L N V3s ' 3a~fl I ~ 'aseopnl ~ u n a spmmd -aI!qp au!q ~ u n s -podm:.qqml UOI UJ ~olp!dsp!lolep sunlqdau ap ~ ~ a~sa O ca~a~x!pu! I alp!~pd pfpa!dur! nu !Sap ' a m 'pun3s n p pd3 ID E A ! I ~ aleod J as !=-tiy q p eq@? u~ ' p p w dasnwnyui S ! equr!rpsa~dJOA ppe!So~ ' ~ p u !rpurul t ad I ! O I ~ ! ! m s q ! S @or IJOU ala~eunu!ur lafls&' a ~ d a r pSugl ~ O ! vqd ! S q % p u ~ a ~ .unw !aun ea~a%upe pdnp auapunqe a p u n y !S alpold 'ede @eau&s nu apun '!ode 'p!uaA 1nda3ujel . l e v 10s ut <axes el sndxa ifrelsy-~ p $ p ~ @eaunoj ~anajneu!q. 403s lnlos !ie3aasawy -au!qpy qpep a~ew !ew PI. !$au!iaJauel ap azu!eul .~ n p t f e p m I!A!JIO~ n lupunj I un punsum ~ o (s!unwwm d s d ! u n f l Iqdnua! nes (um . IROP ap gdeorfi o !iedes Z . a m a d apun au* o p.@e n:. y+ealg6o-aug p~ o dw!z InJau!quo:. a p m p apada~ padme !!ipna% ~ ! J O I E P IS !ur!%unl aq.p6o n:. !S OJ a p o v -apuaxed apn!os a r m p Pun P U ! Y 'P3 = P I a1oIIu '0661 1nue u!p l-ezrp!3raur -m alsa "~anajneupw" [n!oS .y ? d EPPrnt-I) ~ ~ ! ~ U E A 41 9 xe u r n : .sorn%!a p ~ aS--pea1de ~ as ~ 6101!1~~ h ~ p ~ a w el ajnl p-c a l p rlnueld .! r n b xall) ~ PneI s n x t d es!~ . b pp pysouna n3 c. ap pa1.

.Mainaufeuern poate f i cumparat si altoit pe trunchi h a l t de 90 cm. loct ae Innorwe. pan% la sosirea gerului. tngr&irnant matur de grajd sau compost $i acoperifi plantele cu crengi de brad. taiafi florile doar pe jumatate deschise.I Gridinirit iscusit T R I I fII R I a Curnparafi prirnivara sau toamna trandafiri viguro~i. ~ I W-M-10084 ISBN 97EaEWBOQ2-0 . care sug seva 1 plantelor pe suprafafa bobocilor si a listarilor tineri. Cu cat dispune de mai mult soare cu atat infloreste mai abundent. a So1 permeabil. lnainte de plantare afanafi adanc solul amestecati-l cu compact $i nisip a Trandafirul .) I plantele. Nu cumparafi plante cu rSd8cina subtire. fnainte de sosirea gerului muyroiti butucii cu pamarit. Stropifi olantele cu solufie de sapun chid-alcool. apol uaap 1 plan telor R timp de =eta udafi Dupii iernare desfacefi mulciul S & . P e excrementul diunitorilor e pot depune ciuperci 5i 13srarii se deformeazi. bogat i n substanfe nutritive. I Amestecafi solul cu com- Toamna este de asernma perioada optima plantirii. cu radacini liberi sau la cpntainer. lastari slabi sau trandafiri la container wand frunze galbene. I a Soare. Varietafile cu trunchi inalt sunt foarte decorative si nu necesiti mult spafiu. a Pentru vaza. 'llxep8nd din iulie nu caniculi hdelunr e seceti $i gatti pot aparea p3duchii de frunza.

.

ca cimipd (Buxus sempe~irens . Planta~i alituri clopo5ei montani (Campan ula mrpatica)..Mandarinn cu tulpin?.~&gl&'' (Phloxdougkw .Zwe&eeflocke") sau u wa n d (Lobulana man'tima . cu v h M rosu Islcephd d i m iunie si p h 5 la sosirea primului ger.Sufiticosan) gi coniferele pitice. a balconuli sau a intrkii. AlegeFi plante asociate ca flax . Florile sunt fin Pnvoalte.Mandarinn. conici. pot fi plantate d 5 e pitice incana). i n compozifiile cu .White Dehghtn). iar spre interiorul florilor devin portocaliuiald.. imediat deasupra unei frunze. frunzele acatui m d a f i r deseori se g r u p d P n doar d t e crei b z e . f m b o @ ~ d cu marcante nuanje imaginea terasei. deoarece nu se &phdqte. avhd forma unei -ti largi.Mandarinn o b ~ unu demult. Peralele exterioare sunt roz-somon sau roz-rece.Flori mirun te de culori vii Bobocii pi gorife soiului .sub mdatirul pitic . grupurile de trandafiri sunt ideale plantate P n straturi de borddi. (Tagetes renuiblia) sau lobelia Florile Plbe sunt bine-venite pitid albastd (Lobelia erinus). deoarece impresia general2 va fi e t a t 2 gi haotid. lavandii (Lavandula angusrifolia). P n a n d 1987.b+pr (Eri-n .Sommern&een) . slab lucios. Petalele interioare sunt pujin mai scurte. verde-Pnchis. UNDE SE PLANT^! Trandafirul .. Astfel trandafirul va produce noi flori. hhm~&is Nu asociafi acest trandafir de culoare vie cu flori pestri5e.. expus la soare. de f d 5ime de doar 25 cm. Frumusepa trandafirului a t e accenmat5 Isl apropierea arbugtilor ve+c veni nu prea mari. &@ plante albastre fi mov florile trandafirului . arcuite ih form5 de lingud.Mandarinn necesit5 loc ferit. Se dezvold de-a lungul anilor in vase. limga-m?irii v+c verde (Iberis s e m e . norile ce form& buchete apar din b o k i mici. ihs5 exemplarele solitare pot fi hconjurate cu perene scunde sau flori de varii.Snow Crystals").Mandarinn form& tufe fndesate cu llistari uniform ramificayi. oblic. Frunzigwl a t e grafios. se plant& yi P n strat mic sau dub%. ca ciupercile si nu poata ierna pe suprafaja acestora. jalegi de &p (Salvia nemorosa) gi veronica spicatg argintie (Veronica spicata ssp. 5 roaielor adunaji 5i distrugeji dzute. apargine caregoriei trandafirilor pitici.Mandarin9' stducesc Zn nuanp de galben.. In dub& m a r e . Spre deosebire de obiynuid M y compus din cinci frunze penate.Mandarinn vor strduci cu adevilrat. Soiul . Soiul . Este yi ideals plant5 pentru morminte. . mmdzi de doar 40-50 cm indfime.. Datorit5 formei armonioase. CULOARE $1 FORMA t Soiul .Mandarinn 1 &a T Taiafi regulat florile ofilite. portocaliu fi roz.

I n locuri expuse la soare h f l o r e t e foarte abundent. iar preventiv amestecafi solul cu compost gi ingrag5mAnt stimulator de Trlflorire. apoi acoperiti plantele cu crengi de brad.Mandarina vigurogi. i . dar tolereaza gi penumbra zilnic cdteva ore. tn sol de flori. hdepartati rnulciul de iarni gi rnururoaiele de pe plantele inrildiicinate.- PRIMAVARA I Plantare pi tundwe Prirn3vara este perioada optim l planBrii In regiuni cu temperaturixiizute.. q $ & h a s u y ~ i . nu le fertilizafi solulTOAMNA ffantare pi pmtewe de&i bf@m ?nregiuni cu temperaturi moderate toamna este perioada optima plantiirii. 1 APROVIZIONARE @ Curnpilrafi p r i r n i v w trandafiri . Sunt periclitafi ?nspecia1 trandafirii cultivafi tn ghiveci.- *' Pngrijire to 1 -. De pe exemplarelc crescute In strat tiiati lastarii slabi ce cr spre interiorul tufei (jos). cu cel pufin trei Estari sangtqi. Sol permeabil. bogat i n substanfe nutritive. Protejafi ~i coroana trandafirilor pitici cu crengi. ?naintede sosirea gerului formati mu~uroaie in jurul tulpinii. I 1 .CARTEA GRUPA 10 77 T k r a a m a r ir iscusir t -1 ' Soare. - Arenfa de fier provoacl doroza. I n aceasta forms dezvolta coroana sferica. % ! !! in timp de secea udati ~lantele 5i Rcepind de la !if&~itullui illlie. tnsa nervura acestora rlmdne verde. O n care apa nu stagneazi. ? nvariant5 inalt5 de 40 crn se gasege ~i ca arbore pitic. Reinnoifi La tnceputul prlmirvwli $1 cu pufin tirnp Tnainte de Tnflorire fertilizati solul cu compost precum gi cu ingr3~3mdnt organic gi mineral. mulcifi solul gi udati trandafirii. Udafi plantele cu chelafi defier. care se manifests prin tngllbenirea frunzelor. la container sau cu r & d r i M Ugcjt. ..

.

uandafirul &are din nou.. pot fi cqi~oarele verde-gidbenii ( A l c h e d molli). compus din mai mulfi uan&i. Pe piramide sau pe coloane trandafirul q t e t h s .Compassion" se ramifid putemic. Floriie. produs al arnelioratorilor edezi. astfel ca locul altoirii si fie situat la trei degete iub pimhnt. Sunt invoalte. lntr-o @dins mare se poare realiza un gard viu Liber.Huldinen. C h d floride se deschid complet au un nuan9 mai degrabi de roz-argintiu. curpenul roz . 0 dati cu trecerea timpului.la o adBncime de 5CI mi. 1 Perioada trandafirii 4 n a@k. L a Inceput.Hagley Hybrid".Mrs..Snow Queen". diarneuul lor esce de cel mult 12 cm si au culori variabile fermedicoare. sunt dispuse pe tulpini solitare sau in mhunchiuri. culoarea ei se devine de o tonalimte dim ce in ce mai luminoa. Chiar d a d P n regiunile cu dims aspd htarii sii iinghea$.6. Cholrnondeley". cu ajutorul unor elemente de susFinere. Young" sau .Compassion" va produce repede o umbci d&.Compassion". ca 8i cei violetdeschis . Frunzele sunt mari. oferiid as& o priveliste minunarii h stratul de flori sau pe gazon. aldtuind un ansarnblu fiumos. Minunate plante & acompaniament &e de culoarl p& sunt curpenul alb . pentru ca rarnurile plantei d nu dprea aproape de zid. Udafi abunddt apd m ~ u r o i ttulpinile. F. roz.H. Apoi coloritd se intensifid hspre interiod florii. Sub uandafirii . let (Salvia nemorosa) ~ilevhfica (Lavandula angusciblia). plantafi la distanje de 1-1. Direqionati R mod uniform lujerii In crwere ?njurul 5 .2 m intre ei. CULOARE SI * FOM .omon i portocaliu. &ma' b o a d pi ffori de culoarea somonului. Plantati trandafirii. fiind relativ rezistente la ploaie.Betty Corning". protejhdu-fi de privirile indiscrete. Petalele se &fhng wor spre exte- de plantaw prim&vara sau toamm. eviraji florile in culori stridente. fiind &d pe -And de culoare a r h i e . lobularii albii (Lobularia rnaririma). . Depunetj pufih din amestec de pamilnt T n fiecare groapa. . BWitori$icu grijl orf@-@e L udare. lktarii d pu&d fi urcafi pe supormri. i . I UNDE SE PLANT-? h privinp asocieriior de plante. din boboci cu margini q i i . Fixafi s p a l i d la cel pufin 10 an distanp de zidul casei.4 rior. d a d este &t corespunzittor. La aparifie htarii 8i frunzele au nuan$ rogie. ca Pete cromatice. Plantafi flori in culori aprinse mai degrabi pe suprafefe rest&se.. Fixa$ picioarele piramideiOn pimantul ~tratului. unde a d stagneaz?i.. pecalele sunt roz h jum2ratea exterioarii a florii. fnainte de a planra trandafid.hfloreste fn culori scin teietoare 5 PLANTARE $1 ~NGRIJIRE :<inn . Pe pergok sau pe bolji . de culoare verde-inchis fi lucioase. 3 4 Urnplei grolipajur&i' cu amestewl de @ % I $ % & .Mi Bateman" ~i . ~ o h sale e apar in iunie.Compassion" a t e un trandafir zzrca'tor cu idorire repetati. de culoare &e.. . jalqul vio- indeparni mquroiul de indata ce apare pirmul LBistrv. emanhd un parfum puternic. care ar outea domina culorile refinute ale trandafidui. trandafirul form& o d icompad si d d . montafi-i suportul. se @qte h comert din a n d 1974. Pe mkuci ce floarea se trece.CompassionV plante de acoperire a solului.

. Mururoifi tulpina. lndeparta$ I& tarii uscaji $i bitrani @). In regiunile cu climi aspri protejati Bstarii urcali pe suport cu rarnuri de brad. tiiati liistarii laterali $i legag-i orizontal. Udati pe vrerne de seceti. Tnflore~te deosebit de abundent daci este expus la soare $qse sau rnai rnulte ore pe z i . . mentineti reavan $i mulciji solul. 0 NLI cumptirag trandaflri cu rkdicini firavi sau care au nurnai doi Iistari.Compassion" Gridinirit iscusit I Toarnna sau prim&vwa. C o m p a ~ " cu r a d k i n i EOberk.. . I r TOAMNA Protecb'e lndepi&fi frunzele cizute. stropei plantele cu pesticide a I . I Petele galbenii de pe frunze. Sol cu bun6 permeabilitate. h d e p i r w i florile trecute. Preventie: plantag trandafirii T n locuri aerisite.panza de Nianjen" f i n i d pe dosul frunaelor sunt semnele prezenfei acarienilor. frunzisul colorat i n brun $i . ~iTnainte de perioada tnfloririi. Infestarea s e produce des in locurile fierbin* ~iuscate.. pdnzi de sac mu rogojini. Administrali cornpost $i ingri@m&rt de stirnulare a tnfloririi.Compassionn necesiti rnulte substante nutritive. din care cauzi fertilizati-l $i prirnsvara. spexemplu In faja zidurilor caselor. Din iacul a b i r i i a se wmifice a l pu@n Wei lsstari vigurqi. Daca este necesar. Soare deplin. Trandafirul cu o crgtere tufoasa se poate cultiva $i ca trandafir-tufi. I A d u Wtgrijire E tot anu - Plantate $ fdllrhare i I n d e p i q i proteqia de iarni $i descoperqi tulpinile trandafirilor. cw@ra$ a b i 6 trandafir . dar listarii pendenti reclami rnult spatiu. ~ e i i i z a fInca i o d a t i tnainte de Tnflorire. lngri~irnantul de potasiu administrat T n august Ti Tntare$e rezistenp la tnghet. . Dupii perioada principala de Tnflorire.

.

folositii in peisagistid. Florile de 5-7 cm..5 m. gi nu poate lipsi nici din gradinile cu efect naturist. UNDE SE PLAN TEA^? Trandafirii sdbatici sunt raisten$ si tolereaz. macegele-i se aseamini cu cele ale plantei mama. pe taluzuri gi in garduri vii sdbatice.Pi'une minunati pen tru albine Toamna. fn gardurile vii i se potrivegte socul (Sambucus nigra). mai tlrziu arcuindu-se in jos. fn f a p coniferelor sau a plantelor vegnic verzi de nuange inchise. . compact. Soiurile ameliorate pot fi de asemenea plantate in garduri vii... gherghinu1 (Crataegus rnonogyna). Se poate asocia bine cu alyi arbugti. Florile sale roz sunt semiinvoalte. Macegele au forma de para.. este plantats in specid. i se e v i d e n r i ~ frumos florile gi mHcegele. Soid .imea arbustului este doar de aproximativ 1.Gknkral Jacqueminot". . Florile sale sunt simple. dispun de mai pujini drajoni gi infloresc mai bogar. dispuse in general in manunchiuri.5-. fn privinp diei. Soiurile speciei Rosa canina sunt ameliorate.l. . inainte de plantare puneti riidacina trandafirului pentru o noapte intr-o gileaa dc anfi 1 gard sapati o groapa de plantare de 50 x 50 x 50 crn. la inceput cresc rigid erect. la inceput de culoare roz-palid.2 m).$lbbotswood" nu este cunoscuti d e d t Rosa canina. mirimea lor ajunglnd pins la 3-5 cm. Florile parfumate se deschid in iunie d& boboci roz. Frunzele aripate in grupuri de cinci-gapte frunze au marginile zimjate gi se coloreazi toamna in galben-deschis. tufa a v h d un diamerru . 1 . trandafirii sdbatici sun t Impodobifi de o muljime de ma'cqe. Au cinci petale.8 m).~iese" I .Andersoniim ind~imea de 2-3 m. Iktarii s 5 prelungi sunt pendenyi. Soiul .. care dupa inflorirea completii devin aproape albe. de exemplu tisa (Taxus haccata) gi laurul (Ilex aquifoliurn). de form. Cdreva varietaji (de exemplu soiurile Inermis gi Pfinders) reprainta portaltoi ideal penrru soiurile nobile de rrandafiri de parc. griidinile mari constituie o priveligte frumoasi daca sunt plantagi in grupuri de d t e trei arbugti (distan~a dintre plante: 1-1. Amestecati pamlntul extras cu o gHleati de compost. unde prin intermediul drajonilor se extinde repede. Soiul . inaljimea arbustului aspectuos este de cel mult 2. Dintre pirinrii soiului .5 m. Specia pw5. Trandafirul sdbatic este o plant5 sdbatica autohtoni gi la noi p i care se gkegte in Europa in forme foarte variate pin2 la latitudinea de 62". trandafirul salbatic este un arbust uriag. salhele (Euonymus europaea) gi cornu1 (Cornus mas).5 inghepul. astfel protejind contra vintului gi a privirilor indiscrete (distanya d i k e plante : 1. cresdnd p l n i la I P L A N T A R E 51 ~ N G R I J I R E na.AndersoniiDa raultat probabil din incrucigarea dintre Rosa cinina gi Rosa gallica.si mai mare. conid gi capad aspecru1 caracteristic simplu al florilor de trandafiri sdbatici. lunguie5e. k t a r i i viguropi p i dota~i cu ghimpi. diametrul tufei are cel mult 2 m. Fermedtorul trandafir dlbatic ofera hrani pkirilor gi albinelor. Soiul . thea gi ciiyPriitori. sunt de culoare roz-carmin-pregnant.Kiesen a din incrucigarea fost ob~inut trandafirului sdbatic Rosa canina gi a soiului hibrid . Din iulie trandafirii sunt ornaji de mPcqe rogu-portocaliu. de culoare ropu-vipiniu cu centrul alb gi au o marime de 5-6 cm. 1nal.

s e dezvolta ~i in soluri sirace. in substanfe nutritive. printre arbugi sau in fafa lor se dezvolta bine e Specla put3 se extinde prin drajonare. Tziafi de la bazi ramurile bitrlne. clnd #i Pe listari apar protuberante. de parca ar f i napadif de mugchi. Mu~uroifi soiurile ameliorate dupi plantare. culegefi mace#ele. Tolereazi #i taieri radicale soiuri sunt ameliorate. Specia puri nu trebuie rnu#uroitZidupi plantare. ulterior nu mai necesiti mu~uroire. Pentru aceasta Gpafi pqin solul fjos). care dupi I iernare se transformi in I pupi. Fiind rezistenfi la ger. I 1 TOAMNA Plantare CealakS perioada posibila pentru plantare. planti d e d t clfiva listari tineri. . benumbra. Indepirtafi drajonii 'in fiecare primivari. vlespea galicol3 a trandafirului ataci din clnd in trandafirii silbatici. subfiri sau deja puternic infrunzifi. m e r n q i pe zona ridicinii compost #i ingrasirnlnt de stimulare a infloririi. soiurile ameliorate i n a necesitij mu~uroire. Din iulie. Taiafi ramurile infes' tate sub aceste ridicaturi #i I ardefi-le.CARTE1 GRUPA 10 79 Gridinirit iscusit @ Soare derptin. fn penumbrZ. Aici se dezvolta larvele viespii.'RIMAVARA Plantare si Siere Perioadi adecvati pentru plantare. ISBN 978-96386092- . Udare si recottare Udafi abundent dupi o perioadi de seceG prelungiti. Mepirtafi drajonii. lignificate sau moarte.

.

ariseptembrie.~ ~ ( M W mmmmnunw. . dimensiunea eat Anril minunat a l k w i& de 10 an.lif.Limpte. Daca efectuati Aantarea primsvara. Tndepartafi nu~uroiul dupa aparifia primului astar. h t u i scop li z i r n p pi~ m& minor) pi topom+ (Vida . lat. Nu crepe d d t p&nilla & l w de 2 m. paregicu~.fn columoa~ su W e & dbe gi seprembrie l n f l o r e p di8 nou. apoi taiati-i radacinile rupte sau moarte. ?nmuiati trandafirul in ap3 pentru cdteva ore. daci este necesar ACCESORII: O altoi cu radicini liberi Perkada de plantare: toamna sau primavara. amestecati Tn sol $i nisip.PLANTARE $1 ~ N G R I J ~ R E CI foarfece de gradin: L l cazma LI compost O nisip. Soid are o forpwe & fbm#mide &e ppu. F a d are flori speck &batid cornut. ~ v o d s e cu . - Uda$ ~i apoi rnuguroiti trandafirul.h = % = m i 4 q o r a p l d gi d d o r q t e f n viu. 1 Mpafi o graapi dg plentan de 50 x 50 x 50 cm. evoide sw &pdce.de doare dbimacutrandafir $ s t m m q d u i C E S E P . SnAfiea sa f3ind de 2 m. . 2 foarce lmgi gi bguste suns disdescM. Ameliastirati p3mdntul cu compost. In cazul solului compact.

7-- PRIMAVARA Plantare $i fem7hm Perioadi adewatA pentru plantare T n regiunilecu clirni aspri. Pentru vazH. pentru a evita formarea a ei sta nante. afanafi bine solul compact ri Pncorporafi-icompost. rn Nu cumplrafi plante cu ridicini firave sau cu lastari pufini. altminteritrandafirii vor deveni sensibili la inghq. cu at& inflorwe mai abundent. mquroifi trandafirii nou planwi. Distrugefi frunzele contaminate irnpreuni cu larvele. Cu cat beneficiazi de mai mult soare. cumparaji altoi de trandafir cu ridicing liberi ri cu cel pufin trei lastari sinatosi. Sunt bune $i pentru marmeladi. la inceput sunt portocalii. hdepirtafi mu$uroiulde iarna de pe trandafirii vechi. Udafi plantele. Dnainte de plantare.Gridinirit iscusit I Pr~m?Ivgfa sau toamna. e Soare demn. ?ncorpora$ in sol cornpost $i Rgri@rn3ntde stirnulare a infloririi. In cazul unei infestari puternicetrandafirii vor f i slibifi. apoi se coloreazi in roru-viu. tiiafi Iistarii degeraji. Pang la aparifia prirnului nou Mar. pitafi. subfiri. stropifi plantele cu pesti- Wantam$ipmteqie de Perioada adecvatii pentru plantare h regiunilecu clirni Inghef. srvele viespii trandafirului rod frunzele plantelor. alegefi boboci intredexhiri. bogat In substanfe nutritive. mu~uroiji trandafirii la o inil$me de 30 crn. Din iulie nu-i mai fertilizafi. D a d infestarea este gravi. So1 cu buni permeabilitate. > O IMP ABIIMP Sf% RO-P-02-10-079 ISBN 978-963-88092-&1 . VARA li@$re Udafi pe tirnp de w e t 2 (Qsnga). daurindu-le. au o formi de flacon. tiiqi @ni la partea W IernnoasS dnaoasi Iistarii bolnavi. Mlce~ele sunt irnpresionant de rnari.

.

.

avand cel putin %W lilstari vigurogi. cumpilraji @f&oi tnsorite infloregte p h i .CARTE1 . de culoare portocalie. - TOAMNA Plantare $i pmtecfie contra ingheruiui Perioadi favorabili plantarii in regiunile cu climi bldndi. +ii=ti-ila trei-patrin -*"iuri.&lla Rosa" GRUPA 10 81 Gridinirit iscusit Toamnzr I!~'~ZIU. I n locuri p-imavara. iar pe fafa lor Pete galbene. pltati Sol bogat i n substanje sau trandafiri cu radlcina firava.?. pentru ca lBstarii s i devina rezistenti Rugina trandafirului se manifesta mai ales pe vreme cZlduroasa 5i uscati.~U Soare deplin. firZ apZ stagnantl. doar doi llstari subtiri. libera. inainte de venirea inghefului. Nu cumplirafi trandafiri cu usuce repede. IndepZrtafi frunzele bolnave. nice acoperirea de proteqie contra inghefului ~i pimentul nu mai fertilizati trandafirii. muproifi compost in jurul tulpinii acoperiti planta trandafirului ~i cu ramuri uscate (stsnga). O n caz de infectare gravi stropifi plantele cu solufii fungicide disponibilein magazinele de specialitate. Dupi aceasta nu mai fie rezistentFi la inghef. fertilizati cu ingra~lmant cu potasiu.. Ciuperca formeazi pe dosul frunzelor colonii de spori mici.Eella Rosa" cu rid&cM. tate. -I B IMP AWMP SRL RO-P-02-10-091 ISBN 978-963-86092-8-1 .

* -- -k iunieoctombrie inflore~te indelungat 8 gg parfum pStrunz3tor se preteaza pentru flori tAiate lumina natural3 bogat in subh stante nutritive 40 cm .7 2 - TRANDAFlRl GRUPA 14 A )I Blue IZlver" Trandafir de parc parfumat. de culoare mov I:.

N anlg" ~ .xed" mep~!ur?d UJ ' a r e p " Iy w s UJ !30909 a n S ! LS6 I UJ e ! 1 % -analad y lnu!iqo ~ s oej a m .$IpU3seg lmrp?ty.J~AI!S XOTYJ) a q p alaJEumJq ' ( u p BU!IJ~IS"! ~ ~ J ax~u!p I S pun uog ap y w s uj !S a m q d -IP.tr '.y n a u nes p e r p ~ ! ~ anseqp aiumu ap ! u y e p m ~ a u q u ap luns a p u n q ap eaqunuap qns IS IIUWUJ w 3red ap uf@pm~ !ip IS n p g a~eod a m 'xed ap q n d o d ~ d = p? p @eaWJoj l a*~u! '6' Pwqa!Wclw X EPnuOMI) ~yepuan 'U~yxu]seg razu!qqu UJ3 08 * aqpjard aP UJac\pJ un n3 anlO'' d I 1 alsa u ~ a anlaw n ~ mp!os y eau@ p now anopr.carp !m!os ap ! a e e d 'P86 ~ IP W UJ . .6-8 T E J W Buge !9 a e o ~ r % apuydpu p luns .nldosdX3) !a~a~!w e . ~ A . 3 n d ap p u y e p m ~ a s a fiu!n$ anu!p p u n .p ppwq.fid a m o j w y n d un 3sapwgdq~ -ala ~ u nrd ! n k q p !!JW~~JI ap nes eu!pp% tnp EuqFo ap al!~n301ap adeo~de plueld 2 n d ap ~ol!~yepum~ a3!1s!xa1 aqle a p v d -xm a p o u ! 9 !i$n3se !!mqoq ny d n d ne '.!ieunykd <!!tpe!1q-now -(!!wT x mdaN) eqp padau nes (.)~arafard a m .-pJ m1au P!OS m o d I$ 'tMVOII13 qzrmyndJ O ~ J t! O wpsp~w p~ o .~ I I ! 7 ) q p U!J3 YmEI luns AOU !mu01 ap al!Jolg el ap am-now aJeops ~!ua~Sow .~y>emag~ a z u q q1~ nqd -eseJal -EJlEOv !JNep fiElUEld . Jaqna as m e ap s p ~ a ~ w -U rss!sU nes u u o o anlau ~ .u~=v~ un p u p e enopyure 'uan18 %uppoqsU ! S uuxy~ed anla" :sow a~eolru ap eauawaa ap luns l m ~ ap s !Jrfepuen ap !~n!os a n o l p u J n . ap a l a q q d a n d pw!w IS m -rew m 6(~a10p-n50i) mua%eur " '! * q l e m-" 'lalopi $ m u ap p ~ u a WOpU ~ n.m p d ~1.P8.!npIos ea1e3q-m ap a+uy ad !md& ul nes w!los a]eru!s mns apqou < a ~ w n j r e d m d +pp~k173p p o ~ L ~ l ~ a~!~olg n y -iarl%aj !npur!id ear!mel syda!un! u!P ! P ! $ !$Y Ipoqoq U P P F P as "J=A%anrau P I I " ! ~ ~ = ~ ~ J O I ~ I F I w . p hap ~ J O uj ? !roA S ! aum pun etu as <apJaa!npuo& Imol[!b -103 ap .

fn locurl expuse la toarnna trandafir . bobocii putrezesc. . taiafi regulat piiflile ofilite deasupra primei frunze dezvoltate de sub floare. Tnainte de sosirea gerului formati mu~uroaie de pamdnt. planta se opreste i n dezvoltare ~i inflorire. Stropifi repetat cu fungicide. Taiafi llstarii plna la 4-6 ochi.-. sau cu doi Iastari subjiri ~ipatati. triguros.fncepand din iulie nu mai fettilizati solul. ca lastarii s B fie rezistenti la ger.r ' . L r i1 . in zone cu ternperaturi moderate.Blue River" -- . Datorita murnifidrii. Pentru stimularea Tnfloririi. ISBN 978-963-86092-0-1 . .. Pngrijire tot an ul 1 PRIMAVARA Plantare $i Hiere Primlvara este perioada optima planterii i n regiunile cu temperaturi xazute. '' . desface$ mu~uroaiele. h e p a r tati proteqia de iarna de pe trandafirii Tnradacinati. Taiati lastarii ce cresc spre interior. VARA ingrijire Pe timp de seceti udafi plantele regulat. ' k~ u r n ~ i r a prfmavivara ti sdtS. cind pe suprafafa plantelor devine vizibil un strat gri. <- J --?If. r u minim trei I a a r i s i n i t o ~ i . : T repede. acoperiti plantele cu crengi $i infasurafi-letrunchiul halt fn pinza de clnepa (stanga). r -.. TOAMNA Plantare #i protejare de iarnii Toamna este de asemenea perioada optiml plantirii. ': !hare. cu r a d i c i d libera ~i . Nu curnparafi plante CIA r i d k i n a slabs.3 . ramificah. fettilizafi $i udati solul.Blue Riverf soare lnflore~te neincetat. ducegaiul cenu~iu apare I n special pe tirnp umed.. este de ajuns arnestecul de s2pun lichid ~i alcool.. Nu folosifi substanfe chirnice contra phduchilor de frunz2.

. " d . I " I . ". . a . Y..I-. " . " .

!nlnlos Inlan!u qns lu) 5 el pnqs a!* ps !!J!OJIE 1nq m 8[!~6 !i%v 'p!leZaur ewoq a ~ d s u ~ !S~U!~>U! 'alexueld 9 ed .! ~ ! J O ~!f W Jol!u!~FPgJ ~ lrunl ul ~n~ugcu@ !izlumIq .* a l e u a ~ sal!inl u~ -10dns ap !-!iefae nes p!leasul eqoq ap !6unl !euJ !!Jeasgl ' I .m ~ u~ 6 !!J!~~UP W J Jl d u t ~ .

- Perioada adecvata plantirii in regiunile cu clima asprl.. tiiafi drastic trei dintre cei mai slabi listari de un an. rZid3cin3 firavi sau cu numai Aflnafi profund solul compact doi listari subfiri. Ovlnd cel putin trei listari pan3 la venirea gerului. ?ncep&nd din iulie. vigurosi. Tliaji florile trecute deasupra celei rnai apropiate frunTOAMNA Plantare $i protecfie contra I Gagtirip fiorilor de chp~uni ataci trandafirul .llse Krohn suf 7 Gricfinirrt rscusit1- . cumplrafi altoi de mult expus b i t i i i soarelui.: brune. Fertilizati ~i udap bine SOIUI. . tot an ul VARA I Alegeti pentru flori f i a t tulpini cu boboci Yntredeschi~i ~i Giafi-le lhtotdeauna o b l k 0 Pentru a evita ca tulpinile d se desfrunzgad. :. inveliti intr-un sac de in trandafirii pe cei pe urcafi pe parapete ~i trunchi inalt. Distrugeti bobocii infestafi. care adipostesc larvele.primivara.q:compost. cu pete . Cz preventie acoperiti solul a iarba-dulce (Polypodium vulgare). Udati trandafirii pe vreme secetoasi. nu rnai fertilizali trandafirii pentru ca ei s i fie rezisterrfip durata iernii. Mu~uroiji tulpinile ~iacoperitile cu ramuri de brad.. +i amesteafi-I cu nisip sau I. Sol cu buni permeabilitate. Indeplrtati acoperirea de iarnl de pe tulpina trandafirilor. Cu dt este msi . cu Wandafir cu r i d i c i n i libera. I ISBN 978-963-6609281 . atat tnflorefle mai abundent. Daunitorii negri rod tija florilor si $i depun ouale fn boboci. I L U M I N A ~ S OJ L - TRUCUR' a Toamna tat'?& mu Soare deplin. rl YnghefuIui Perioada adecvatl plantirii in regiunile cu climl blandti. d -re Legati Ihtarii de tutore. Taiati pena la baza tulpinii lirtarii mot$ sau cresctind In cruciz 00s)..Ilse Krohn Superior". Tiiati totodatti la 2 4 ochi rarnurile laterale. B Nu cumpirafi plante cu bogat i n substanfe nutritive...

.

.. . i .!nlnlos Inlan!u qns w:.. s .

L & ingriiire tot an * ldrw AVARA ~mestecay SOIUI cu Tngrasamant ~i udafi planta. cu pete. stimuldnd astfel formarea noilor flori. bolnave. i IW * T 8 + -1 . acoperifi CI C - plantele cu crengi (stanga). resoediv cu radlcini rare. Incephd din iulie nu fertilizafi solul ca trandafirul sa fie rezistent la ger. In locuri expuse direct la soare trandafirul infloreste neincetat plna la inceputul toamnei.. I. -- Soare. Distrugefi frunzele bolnave ~i stropiti cu fungicide. hainte de plantare afdnafi adlnc solul compact ~i adiugafi-i nisi@ Tiiafi fbrile ofilite deasupra primei frunze complet dezvoltate de sub flori. So1 perrneabil. hgruire Pe timp de seceta udafi plantele. Puteli impiedica degarnisirea listarilor. Taiafi de la baza rarnurile uscate ~ipe cele ce cresc spre interior. kf hlu cumparafi plante cu Mstari slabi. Formafi musuroaie de pamAnt. Pentru evitarea degarnisirii xurtafi ramurile treptat cu o treime. uneori apare pltarea frunzelor. Ciuperca provoad Pete cu margine f n c h i l pe frunzele care apoi cad. scurtbndu-i primivara cu aprox. Despacheta* plantele dupa iernat. TOAMNA Mantare ~i pmtejare de iarna' ~ocrorul plan relor I: : Plantam gi fertilizare Primavara este perioada optima plant3rii. cu r i d i c i n i liberi ~i cu cel p a i n trei listart. bogat i n substanfe nutritive. @ (WP AMMP st&) IOP-02-11M69 -L rl i n locuri umede. a Toamna este de asemenea adecvati plantarii. o treime. T5iafi florile ofilite deasupra primei frunze de sub Roare.Ferdinand Pichard" viguros.r Cumphafi primlvara sau toamna trandafir . unde trandafirul se usc3 greu.

.

F d sunt de mbirne mijlocie.Caribian cu radacina libera U levanlid . crin alb (Uium mndidm).Harry Wheatcroft". . Constituie o pat5 uomatid frumoasa fn cenuul sau In fundalul stratului de plante perene... hibrid " thea este predispus d se destrunzeasdi in partea inferioaki a rulpinilor. Acest trandafir s-a format ca o mutatie a unui hibrid mai vechi. Flode sale se d m l d din boboci lungi gi grago$ ce se deschid lent din iunie p h &l a primd ^mghej. sempemirens).Caribian poate fi asociati cu plante perene.in interior sunt galben-auriu cu iridri liiare. Plantat solitar sau in grupuri mici. este fn primul h d un trandafir de strat. Acest soi crqte p h 5 la cel mult 70 cm. I I . Umplqi groapa cu p. incana). iar In exterior. Florile lax fnvoalte e d un p& discret. crin galben (Hemerodis x).Caribiaa un fundal calm. Plan* alaturi de .Caribh" are o cregtere viguroasi gi m f o d . in general d t e una. Plantaji trandafirii respectind distanfe de 50-60 cm de plantare.Minima Clauca") asigud trandatidui .una d t e una pe d p i n i viguroase.Caribian a fom ob9nut ^m 1972 de dtre amelioratorul englez W h e a t c d . ale c h i petale parfumate sint de culoare rosu-kacojiu cu i r a i galbene in interior gi galben-palid fn exterior. culorile sale vii ofer5 o privebte fermedtoare h straturile insdare din mijlocul p n d u i verde. C$nd apar. j a l d (Salvia nemorosa).Schneekronen) sau c i u c u $ o ~ (Lobularia maririma).. ^m cea mai mare parte. ca de exemplu cimigiml (Buxus sempervirens var. sunt dispuse de r e d % . c4opopi (Campanula glomerara . l m j i c a (Lamdula angusri6lia). nemfisorul (Delphinium x) gi veronica (Veronica spimra ssp.Caribianfloarea-miresei (Gypsophila panicdata). Aparfine acelor hibrizi thea care sunt caracterizaji de flori mari.. deoarece ca . Plantat in sol prea umed sau pe vreme umed& pe trandafir se poate manikta mucegaiul negru. *or pieloase. de culoare verde-mediu ~idiscrer ludoase. de exemplu cu d j e (Tageres parula x).Danican) gi chipamsul (Charnaqpris lawsoniana . ruji (Rudbdia idgida Arb@ vepic v&.Caribian. Selectaji cu mare grija culoarea plantelor cultivate al& turi de acest soi de uandafir In nuanje incendiare.im&nt~iforma$T farfurii de 5 plantali prirnhra. I I P I lwsntica tri mijlocol hiunghlului. dispuse pe tulpini lungi. . cu flori de d o r i bine vizibile. ACCESORll P 3 altoi de .PLANTARE $1 ~ N G R I J I R E Hibddul thea .Piccadillyn. Se poate realiza o tonalitate caldii. Invoalte gi parfumate. motiv din care este frecvent numit ~i . diameuul florilor atingClnd chiar i 8-10 un. penuu a evita stagnarea aerului cald. tuia (Thuja occidenmlis . post sau pIirn@txt qi B a d la ' . tot galben-auriu. ienupSiEul Ouniperus communis). hde@&$i 6 Mquroigpbntele cu a m . Speciile cu tlori albe echiiib r d culoarea trandafirului gi atompeazii contrastele. pentru a evita ca s u a d sai aibs un aspect sui- ben-rop. I se potrivqte adel iarba-m&jei(Nepeta x hseNi'). Paleta lor cromatid v a r i d de la nuange de galben-auriu la ro$atic. de d prin asocierea cu flori galbene g i portocalii.Can'bia"produce o impm*eminunati prin &rife sale &hen-auriu omate de Gdri qii. mai ales fn fap zidurilor. .

Caribia" GRUPA 10 85 Toamna tarziu sau primavara. cu cel pujin Prei listari s a n i t o ~si i bine ramificaji crescand din locul altoirii. Taiaji la *opt ochi ramurik acestui trandafir de strat de take hgdjh . &vAUA ~ t z w e f i ~ rnljlocle. De rnulte solufia de ori este eficienta ~i sgpun lichid si alcool. Oncepdnd de la sf&$tul lui iulie. Soare deplin. cu aer stagnant. unde f r u n z e l ~ ~lrnede se usucg repede. Azotul excesiv favorizeaza infestarea. Contra piiduchilor de frunz2 nu folositi Tntotdeauna substante chirnice.CARTE . Sol bogat 11. cu b u n i permeabilitate si fara ap3 gtagnant I Taiafi rarnurile florilor ofilite deasupra primei frunze dezvoltate de sub ele. Nu curnparafi trandafiri cu I rastari firavi. inceputul lui august nu rnai fertilizati. . Prefers locurile insorite $i aerisite. I I I Fainarea apare Fn primul rand pe vreme caldi ~i umedi. pentru ca trandafirii & f i mai rezkkqi pedurata iemii. Tiierea stirnuleaza inflorirea. fertilizati udali plantele.ubstanfe nutritive. I TOAlllllllA PSantare@pmtscfiedeiad Se poate planta ~i in acest anotimp. inainte de primul inghel mquroifi plantek ~i acoperiti-lecu frunze ~i ramuri w t e Wwl. . n i w w i muproiul de iarna. Stropiji trandafirii cu pesticide corespunzatoare bolii. apoi unele paqi se usuca. I . Udali regulat pweme de =eta. libere. Pe plante apare mai lntbi un strat alb. ?ridep&rtafl proteqia de iarnl de pe trandafiri. ~neepiirtilt~ ramun cresdnd Fmpre interior.CaribiaW cu radicini dguroase. Pwioada adecvatil planarii in regiunile cu d i d aspa. curnp5rafi .

? % -. .J- ' U J SE-OE ~ l*jE . + 1 .. ' ~ ' .'~ (4.. .

7 - 1 -- - y o ~ $ ~ ~mii~ol4u4 +ln ~ ~ Ifgnuf-3 au!q pugpur!~ e!temdo '@leyorrzap n3 lnlnlos el@'gehdm afdulos gzuny ew!xl el pugd 9 C p n ' a ~ o w lruyepuea . -S~FTS‘‘ 3n!d q@J F P ~ I p!os ap ~rruep $mueld .ew~oj ap 'qdure ~ I U 'nldwaxa a ~ d ~ s s ~ r p m m u r a ~ !np:.n ru 10sIWV . ap luns yuruar ap pnaww UJ ~ .p!d p l l l j e p m ~ ass p a p t q r " 3!qd p y p u e r ~ iWLLw m d ~~ZVZJINVTJ as a a ~ n ymoa ISmom3 3 poa-pe~a .)DPw" !~oqoa . ~ uu o j 0s ap D W $ ~ U J s q d s -dssmw!ds w!uarah) -uad S ! luapxa a s a y p n x b a u q ~ 9 pupsa~:.~ a w l d u m a -auarps ap uruep A @ S .mfiarfau~earnran ap m l d ~ ~ .mptqr" -mid ~ u n wep s n p ap gqasoap I pt@~ued n m uj @ p o v m y un :. J O mn-~ -JOJ~~?W ~ [ m ~ u.np-zo~ areop:.l~nu8"sa~!o~fa~ mFclc7a) bp! ' ( .aqdwaxa !an a l p ap undtus uj ap luns apo~q-1-UJ a p l o J q .dss e y o p .@ q d .mm ~ 703 IJOB rn p p ~ d p g E p ~ ~ arrozp p l m a= (‘uaplmv" .u ~erls ad ~olal&I ~o~~upr 'slap ast un-nu! ! 1~ a u e l d y amod n$eds asad apun p m ! s as S ! p!ms ap a s n p $~!sa~du n:.3 " x 4 a h L ) raigw-aqd <("anlg d w p ap ~ ~ ~ o O !r e 19 % -lad pundsa~m 18 dws p u q a-lmp!H" e g o p d r r e .!dppqqnd IT19 p a arepl%ar !amof p u o ~ e a ! a Jop-Ue a F N '166 1 'palvp" ' ! "PaUIOJ a$T'=Jrn POW 3 3 ! J ~!ll'l30I UJ UE pd pug -nn a~eod x p!%psou p p u n e ut P=olpzu\! ~ q 0 d o p u p w :.n h ap e $ e u ~ q w q ~ p u~j r p n r u n:...npard ZOJ m o p .a11adar~) “ apgU nes '(rn&~noq w n ~ % ~ L ~ g ) VE@J .&pps @ e a w o as j J~~XWJ ISZX I mp . e .mp-pps yynqge ~ z o p ~ earenro o m nn o p m ~ .ZOJ ap ~ o l a i m u m~pnps 3y!38ds ~ d a p ~v p e apojg 'I~UJ a r e o p UI und a q p apold !rpunn ru ~ o O p o d un ~ u a m y -(ew. ) p$uya~ nld I mun e!sardw! anpard ZOJ S ! np -uraxa ap 'alpq m ~ nu d auarad I m . s o p e ~ dp s ' ~ p r ap e mj -s&w q n p m q .zar ap duenu soumy M u a p ap p!os ru nes (epydosd. S I ~ ~ WPQJaA '('t*~g " w w . '$~apuq~ .y . a u r ~ -uauod ~ p u t d u q !aiodop ) 3S rjp ap ! y u n n un ad I!OIW ~ a w u m s '.puwpq m ~ axed o as a m n:.9) !asa~!u~-m~eog '(. d pmjepm~ ap ! n ~ q y uaq@ ) pup -~IEI!~!A 'pmapour a~a1b..OSE ~ o as d rep 'slap @qq apun areldwaxa a p w FLU aaa uo&!~g) q p pd!$unq w auarad a ~ q m d . ) x do a I ~ L U q w d apn! q &a~d nde P nwUI un ad *31e3 al!qmnP aP .- ! - 7 - .a p ~ a ~ '!rpunu ru ~dyurod w nB ~ I U m n o p ne asuap spmnud -O~dcne w ~ ~ g yp a u ~ qqnp d UJ ..sdy~ ! a pm~qp-wlop apqg a s s ! a ~w ~n ~ d m ~pwdun~) -1~op3 a l p 1~ S ! aTq !pjodop c(uaauqmau~aunuo~" E!:.~!uRI..(c'ssaqsng a p q U< . a@s V O k l e nu ' ! . p h I r u ~ p ~ d ~ p d s a ' r ( .11 ap p ~ oo jne a l q w a p a d apsm~aum ZOJ ~ ap & m u o ad :. r o ~ ~ p ~ .v P ~ T ~ ~ a T q .3p.n!d peed .% ~ 3 ) E50JOUraU ?+ip?s) ~ w w '(.mreny nes ma ap lxdse un ! a q d ~ a p !j m l3mmea W f a o s B ~ ~ ~ P B ~0 "6F rokSJr"mbru~!0s '. yun. - --=-- _ . 16 s!rpuj-ap~a~ nes n p w .

Din iulie nu mai fwtilizag. pan&la apariti primului lastar. Tndeplrtafi parfile puternic infecstropifi plantele cu tate ~i fungicide. jos). Soare deplin. Pe lastari. Boala s e poate preveni prin udare @chilibrat5 ~i fertilizare. cu atat inflorege mai abundent p i d la venirea gerului.. frunze ~i boboci devine vizibil un strat alb. a h l n t d trandafirii vcw Wenii se~sibilila tnghet.a Pentru plantarea din primPvar8 sau toamna. cu cat expunerea la soare a trandafirului pitic este mai mare. M e M q i lastarii degerfl. wand trei I-ri vigurqi.. ToAwu 1 *-g6mrwS h m Perioadlde asemenea adecvata planarii. apoi udafi plantele abundent. curnpiir~i altoi de trandafir cu r&d&iniZ l i te r & . Mu~woiti plantele nou plantate. Trandafirii la container pot f l plantali ofidnd. Afanafi adinc solul compact inainte de plantare. hmpora+i in sol corn- post ti hgrlgmtint de stimulare a fnfloririi (stsnga.-[ Pbntare $ hi rtilhrn Perioada favorabilB plant1rii trandafiribr cu racMcinZiliberi. lnainte de primele ingheTuri. bogat i n substante nutritive. seceta ~i dozarea excesiva de azot favorizeaza aparifia fiiidrii.Gridinkit iscusit I -TRUCURI :aldura mare. hgf#ke Udati pe weme de%eta. LUMINA Sl SOL .'. ?ndeplrta$mquroiul ~i desfawi trandafirii dupi perioada de iarna. fnvetw arborii cu trunchiul inalt cu frunzi* m t sau Mnza de sac . mquroiti in jurul plantelor pLidnt sau compost. Sol cu bung permeabilitate. c Nu ampSLra# plante c g f ": Ilstari sau i l d M n i firawl*. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful