Durst Lambda este cel mai avansat sistem de printare digitalã de mari dimensiuni ºi mare rezoluþie, disponibil în lume

în acest moment. Folosind un sistem de trei lasere RGB (RED -roºu, GREEN –verde, BLUE –albastru) echipamentul trimite fiºierele grafice digitale direct pe suport fotografic reflectiv (hârtia) sau backlit (duratrans). Opus tehnologiei bazate pe toner ºi ink-jet, imprimanta RGB Durst Lambda expune direct pe suprafaþa fotosensibilã a suportului creând tonuri continue fãrã raster ºi fãrã patternuri/ modele de raster. În plus, datoritã puritãþii celor trei lasere, reproducerea de culoare a echipamentului este mai bogatã în detalii ºi mai clarã, menþinând schimbãrile subtile de nuanþe, de contrast ºi saturaþie din imagine într-un mod de neegalat prin alte tehnologii.

Recomandãri generale pentru pregãtirea fiºierelor grafice ce urmeazã a fi printate pe imprimanta Durst Lambda, echipament ce foloseºte modul RGB:

• creaþi proiectul Dvs. în orice program de graficã mai rãspândit. Este recomandabil sã lucraþi în Adobe Illustrator sau Macromedia Freehand pentru lucrul cu fiºiere vectoriale ºi cu Adobe Photoshop pentru fiºerele grafice de tip bitmap. Deºi este foarte rãspândit ºi uºor de utilizat, programul CorelDraw este bine sã nu fie utilizat decât pentru obiecte vectoriale simple. În cazul imaginilor ºi efectelor complexe, pentu a pãstra compatibilitatea se recomandã transformarea în bitmap a întregii imagini (vector+bitmap-uri existente), un bitmap RGB sau CMYK în funcþie de cum sunt bitmap-urile deja incluse. Este evident ca toate bitmap-urile deja incluse trebuie sã fie toate de acelaºi mod (RGB sau CMYK) altfel apar diferenþe cromatice la conversia finalã; • fiºierul este necesar a fi pregãtit la scara 1:1 ºi specificaþi dimensiunile finale ale printului; • rezoluþia obligatorie pentru formatele bitmap tiff sau eps (rezoluþie valabilã pentru scara 1:1) va fi de 200 sau 400 dpi, în funcþie de detaliile necesare a fi reproduse în print (de exemplu pentru mãrimi de caractere sub 2-3 mm se recomandã ca textul sã fie vector sau sã fie rasterizat la 400 dpi.

str. Dezrobirii nr. 123, sector 6, 060984 Bucureºti tel./fax: +4021 4340 980 tel./fax: +4031 4057 058 tel./fax: +4031 4057 059 mobil: 0746 LAMBDA mobil: 0722 403 777

înainte de a furniza fiºierul pentru print. 060984 Bucureºti tel./fax: +4021 4340 980 tel. zgomot. caracterizat de profilul de culoare aferent lui. Dezrobirii nr.ro/romana/despre_toate. Astfel. precum ºi numãrul de fiºiere transferate prin Internet. str. USM. Pentru o reproducere cât mai exactã a culorilor se recomandã conversia la profilele de culoare existente pe site-ul firmei la www./fax: +4031 4057 059 mobil: 0746 LAMBDA mobil: 0722 403 777 . la întrebarea: cât de mult se poate mãri o imagine astfel încât printul realizat în tehnologie fotograficã sã fie mulþumitor.amedesign. chiar dacã nu este nativã. Singura cerinþã este sã aveþi monitorul calibrat ºi sã vizualizaþi imaginea convertitã la profilul materialului pe care doriþi printarea. ceea ce corespunde aproximativ la o mãrime foarte apropiatã de mãrimea realã a viitorului print. chiar dacã trimiteþi direct fiºierele fãrã a mai face vreo probã de culoare.htm.) prin vizualizarea la 50% a fiºierului (obligatoriu ca scara de reproducere a fiºierului sã fie 1:1). 123. Dacã vã declaraþi mulþumiþi de nivelul detaliilor vizualizate la aceastã mãrime atunci fiþi siguri cã veþi fi foarte mulþumit ºi de print. numãrul de exemplare dorit. Se recomandã ca fiºierul sã fie lucrat la 200 dpi scara 1:1 pentru ca unele eventuale corecþii (blur. În plus. etc. Urmând acest mod de gestionare al managementului de culoare puteþi fi siguri de rezultatul final. imaginea se poate verifica din punctul de vedere al detaliilor/defectelor (granulaþie. profile recomandate de noi pentru tipãrirea pe diverse materiale. ce trebuie sã conþinã denumirea fiºierului. Fiecare material are un spaþiu propriu de culori. median./fax: +4031 4057 058 tel. etc. Pentru alte amãnunte legate de acest subiect sau de obþinerea unor mostre vã rugãm sã ne contactaþi. fiºierul nativ poate fi ºi la o rezoluþie mai micã de 200 dpi. în special al celor de brand. În acest fel puteþi rãspunde chiar Dvs. sector 6. dimensiunea acestuia. • întotdeauna furnizaþi ºi un print martor al culorilor folosite în fiºier. • imaginile bitmap incluse în fiºierul de asamblare (dacã se lucreazã într-un program vectorial) trebuie sã fie "link" ºi nu "embed" ºi se vor furniza obligatoriu ºi separat. acum este momentul sã o faceþi. Dacã în urma conversiei constataþi cã unele culori/nuanþe mai necesitã o prelucrare. • includeþi un reper intuitiv de identificare al tuturor fiºierelor de pe CD/DVD/stick USB sau transferate prin Internet. în funcþie de mãrimea fizicã finalã ºi de dimensiunile fiºierului. având un monitor calibrat (cu echipamente hardware specializate) puteþi vizualiza imaginea într-un procent extrem de apropiat (aprox 95%) de cum va ieºi la print.Pentru printuri ce depãºesc 2-3 mp. convertind la profilele pe care le-am menþionat mai sus.) sã se facã mult mai fin la o rezoluþie mare. • includeþi odatã cu fiºierele ºi toate fonturile folosite.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful