PMR Latihan Sejarah

LATIHAN SET 2: MASUKKAN JAWAPAN DI PETAK YANG DISEDIAKAN 1 Kelemahan utama kaedah lisan ialah A B C D

2

Penyataan di atas merujuk kepada upacara pengkebumian dalam masyarakat A B C D

3

Antara yang berikut manakah ciri-ciri kerajaan agraria? I II III IV A B C D

4

Apakah kepentingan pokok bakau dan pokok api-api kepada Melaka? I II III IV A B C D

5

Struktur pentadbiran Kesultanan Melayu di atas dinamakan A B C D

6

Melaka mengalami zaman kemerosotan semasa pemerintahan Sultan Mahmud Shah. Apakah faktor-faktor kemerosotan tersebut? I II III IV A B C D

7

Bagaimanakah Sultan Alauddin Riayat Shah II memperkukuhkan kuasa kerajaan Johor semasa pemerintahannya? I II III IV A B C D

8

Apakah persamaan antara negeri Perak dengan Pahang? A B C D

9

Kelantan dan Terengganu menghantar bunga emas kepada Siam. Tindakan ini membuktikan bahawa negeri-negeri berkenaan kaya dengan hasil emas

kalah dalam peperangan ingin dihormati oleh Siam berbaik-baik dengan Siam

10 Senarai di atas adala sukatan untuk mengukur A B C D

11 Berdasarkan rajah di atas, apakah kepentingan jalan ini kepada masyarakat Melayu tradisional? A B C D

12 Berdasarkan rajah di atas, pihak yang terlibat dalam pendidikan formal di Sarawak ialah I II III IV A B C D

13 Apakah tujuan masyarakat Melanau di Sarawak merayakan perayaan Kaul? I

II III IV A B C D

14 Senarai di atas merujuk kepada undang-undang adat di Sabah. Apakah tujuan utama undangundang tersebut diadakan? A B C D

15 Penyataan di atas berkaitan dengan perayaan masyarakat di Sabah. Perayaan tersebut dirayakan oleh suku kaum A B C D

16 Penyataan di atas mengambarkan kedudukan Pulau Pinang yang strategik. Apakah kesan penyataan di atas kepada Pulau Pinang ? A B C D

17 Mengapahkah SHTI memerlukan Seberang Perai ? I II

III IV A B C D

18 Apakah kesan utama Perjanjian Pangkor ke atas Perak ? A B C D

19 Apakah kesannya kepada British sekiranya rancangan itu dilaksanakan? I II III IV A B C D

20 Pernyataan di atas mengambarkan pelaksanaan Sistem Kangcu. Apakah kepentingan Surat Sungai kepada orang Cina ? A B C D

21 Apakah tujuan perlantikan tersebut ?

A B C D

22 Mengapakah perlembagaan Sarawak tidak sempat dilaksanakan ? A B C D

23 Apakah syarat-syarat pemberian piagam tersebut? I II III IV A B C D

24 Majlis Penasihat dianggotai oleh I II III IV A B C D

25 Penyataan di atas berkaitan dengan bandar A B C D

26 Teh yang dihasilkan di Tanah Melayu bermutu tinggi dan dikenali sebagai A B C D

27 Mengapakah tanaman tradisional menjadi kurang penting menjelang kurun ke-20? A B C D

28 Apakah langkah yang diambil oleh British untuk mengatasi penularan penyakit di atas? A B C D

29 Apakah kesan daripada pengenalan undang-undang di atas? A B C D

30 Apakah tujuan British memperkenalkan enakmen di atas? A B C D

31 Mengapakah tokoh-tokoh di atas gagal membebaskan Kedah daripada penjajahan Siam dari tahun 1821-1841? A B C D

32 Mengapakah ‘Gerakan Sultan’ dapat menawan 11 buah kubu Dato’ Bahaman di Bentong pada Januari 1892? A B C D

33 Apakah peranan yang dimainkan oleh akhbar-akhbar Melayu dalam membangkitkan semangat kebangsaan Melayu? I II III IV A B C D

34 Mengapakah perjuangan Kesatuan Melayu Muda (KMM) dianggap radikal? A B C D

35 Mengapakah persidangan pertama Sahabat Pena yang diadakan di Taiping, Perak dianggap penting dalam gerakan kebangsaan? I II III IV A B C D

36 Apakah faktor kekalahan tentera British ? I II III IV A B C D

37 Jepun telah menggabungkan negeri-negeri Sabah, Sarawak dan Brunei pentadbiran yang dikenali sebagai A B C D

di bawah satu unit

38 Pentadbiran Jepun di Tanah Melayu telah mencetak wang pokok pisang tanpa kawalan.Tindakan ini menyebabkan A B C D

39 Apakah kuasa yang mengambil kesempatan mengisi kekosongan tersebut ? A B C D

40 Antara berikut, yang manakah merupakan tindakan orang Melayu menentang Malayan Union? I II III IV A B C D

41 Senarai di atas merupakan antara sebab British membuat perubahan pentadbirannya di Tanah Melayu. British boleh mencapai matlamat di atas melalui A B C D

42 Mengapakah orang Melayu tidak tertarik dengan ideologi komunis ? I II III IV A B C D

43 Pernyataan di atas merupakan tindakan British mengatasi ancaman keganasan komunis. Bagaimanakah British menguatkuasakan undang-undang tersebut ? I II III

IV A B C D

44 Pernyataan di atas merupakan antara usaha kerajaan membanteras ancaman komunis. Mengapakah kerajaan mengambil langkah tersebut ? A B C D

45 Apakah tujuan Community Liaison Committee(CLC) di atas ditubuhkan ? I II III IV A B C D

46 Mengapakah berlaku perubahan dalam dasar British tersebut ? I II III IV A B C D

47 Siapakah yang mengetuai Jawatankuasa Perhubungan Antara Kaum (CLC)? A B C D

48 Apakah faktor kemenangan Parti Perikatan pada tahun 1955 ? I II III IV A B C D

49 Berdasarkan jadual di atas,apakah syarat yang dikenakan oleh pihak British terhadap Parti Perikatan sebagai syarat untuk memberikan kemerdekaan kepada Persekutuan Tanah Melayu ? A B C D

50 Berdasarkan pernyataan di atas, siapakah yang telah mempengerusikan rundingan tersebut ? A B C D

51 Mengikut Perjanjian London, kerajaan Persekutuan Tanah Melayu akan menandatangani satu perjanjian pertahanan dengan pihak British

Mengapakah syarat tersebut ditetapkan ? A B C D

52 Mengapakah dokumen tersebut dibuat dalam tulisan Jawi ? A B C D

53 Penyataan di atas kesan daripada usaha British mengukuh kedudukan di Sarawak. Apakah kesan daripada pengenalan perlembagaan tersebut? A B C D

54 Merujuk kepada penyataan di atas,penentangan hanya dicetuskan oleh A B C D

55 Merujuk kepada pernyataan di atas,apakah langkah pihak British untuk melibatkan pemimpin tempatan dalam pentadbiran di Sabah ? A B C

D

56 Mengapakah penduduk Sarawak menentang penyerahan tersebut ? I II III IV A B C D

57 Apakah tugas Jawatan Kuasa Perundingan Perpaduan Malaysia (JPPM) ? A B C D

58 Merujuk kepada pernyataan di atas,mengapakah tindakan tersebut diambil ? A B C D

Rajah di atas merujuk kepada cara Malaysia menghadapi konfrontasi dengan Indonesia. 59 X ialah A

B C D

60 Maklumat di atas menerangkan tentang sebuah parti politik di Sarawak. Mengapakah parti tersebut menentang pembentukan Malaysia ? A B C D

LATIHAN SET 2: MASUKKAN JAWAPAN DI PETAK YANG DISEDIAKAN Kelemahan utama kaedah lisan ialah tidak benar kurang tepat sukar difahami unsur tokok tambah Jawapan Dalam upacara pengkebumian mayat dikebumikan dengan barang-barang seperti makanan dan alat-alat batu. Penyataan di atas merujuk kepada upacara pengkebumian dalam masyarakat Zaman Logam Zaman Neolitik Zaman Mesolitik Zaman Paleolitik Jawapan Antara yang berikut manakah ciri-ciri kerajaan agraria? Mempunyai kawasan tanah subur di pedalaman Menjalankan aktiviti perdagangan dan membuat kapal Menjalankan kegiatan ekonomi berasaskan pertanian Menjalankan kegiatan berburu dan mengutip hasil hutan I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV Jawapan Apakah kepentingan pokok bakau dan pokok api-api kepada Melaka? Benteng pertahanan Petunjuk bagi pelayar Mengelak tiupan angin Pelindung semula jadi I dan II II dan III III dan IV I dan IV Jawapan

Struktur pentadbiran Kesultanan Melayu di atas dinamakan sistem Menteri sistem Bendahara sistem Pembesar Berempat sistem Pembesar Empat Lipatan Jawapan Melaka mengalami zaman kemerosotan semasa pemerintahan Sultan Mahmud Shah. Apakah faktor-faktor kemerosotan tersebut? Kedatangan Portugis Kelemahan askar Melaka Kelemahan kepemimpinan Kekurangan askar upahan Melaka I, II dan III I, II dan V I, III dan IV II, III dan IV Jawapan Bagaimanakah Sultan Alauddin Riayat Shah II memperkukuhkan kuasa kerajaan Johor semasa pemerintahannya? Menakluki Aru Melantik Sultan Pahang Mengekalkan hubungan dengan Portugis Meneruskan penguasaan jajahan takluk Melaka I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV Jawapan Apakah persamaan antara negeri Perak dengan Pahang? Membantu Melaka semasa serangan Portugis Merupakan negeri pertama yang dikuasai oleh Siam Menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan Melaka Mewarisi sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka Jawapan b

Kelantan dan Terengganu menghantar bunga emas kepada Siam. Tindakan ini membuktikan bahawa negeri-negeri berkenaan kaya dengan hasil emas

kalah dalam peperangan ingin dihormati oleh Siam berbaik-baik dengan Siam Jawapan Kaul Cupak Senarai di atas adala sukatan untuk mengukur jarak masa keluasan isi padu Jawapan Berdasarkan rajah di atas, apakah kepentingan jalan ini kepada masyarakat Melayu tradisional? Merupakan jalan perdagangan utama Memendekkan masa perjalanan Jalan yang sangat sibuk Jalan bebas cukai Jawapan

Berdasarkan rajah di atas, pihak yang terlibat dalam pendidikan formal di Sarawak ialah bilal lebai imam guru agama I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV Jawapan

Apakah tujuan masyarakat Melanau di Sarawak merayakan perayaan Kaul? Mengelak penyakit

Tanda kesyukuran Selamat semasa berada di laut Memperolehi tangkapan yang banyak I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV Jawapan Babas Sogit Kapanasan Senarai di atas merujuk kepada undang-undang adat di Sabah. Apakah tujuan utama undangundang tersebut diadakan? Mendidik generasi muda Membentuk masyarakat berwawasan Memelihara hubungan kekeluargaan Mengeratkan hubungan masyarakat Jawapan Penyataan di atas berkaitan dengan perayaan masyarakat di Sabah. Perayaan tersebut dirayakan oleh suku kaum Murut Bajau Sungai Kadazandusun Jawapan Pusat pengumpulan barang Pelabuhan persinggahan Pangkalan tentera Penyataan di atas mengambarkan kedudukan Pulau Pinang yang strategik. Apakah kesan penyataan di atas kepada Pulau Pinang ? Inggeris mengambil Pulau Pinang Inggeris memajukan kepulauan Melayu Inggeris menubuhkan Negeri-negeri Selat Inggeris memajukan Singapura dan Melaka Jawapan

Mengapahkah SHTI memerlukan Seberang Perai ? Sebagai benteng Untuk bercucuk tanam

Sebagai pangkalan tentera Untuk meluaskan tanah jajahannya I dan II II dan III III dan IV I dan IV Jawapan Apakah kesan utama Perjanjian Pangkor ke atas Perak ? Raja Ismail di akui sebagai Raja Muda Raja Abdullah diiktiraf sebagai Sultan Perak British membuka lebih banyak lombong bijih timah British menguasai pentadbiran dan ekonomi di Perak Jawapan British bimbang dengan minat Perancis untuk membina terusan di Segenting Kra. Apakah kesannya kepada British sekiranya rancangan itu dilaksanakan? Perdagangan British tergugat Pelabuhan Singapura terancam Muncul zaman imperialis baru di Siam Kemunculan kuasa besar di Asia Tenggara I dan II II dan III III dan IV I dan IV Jawapan

Sistem Kangcu telah diperkenalkan oleh Temenggung Ibrahim pada tahun 1833. Melalui sistem ini orang Cina diberi surat kebenaran yang dikenali sebagai Surat Sungai
Pernyataan di atas mengambarkan pelaksanaan Sistem Kangcu. Apakah kepentingan Surat Sungai kepada orang Cina ? Mentadbir daerah Mengeksport lada hitam Menjadi wakil kepada Sultan Johor Menetap dan mengusahakan pertanian Jawapan

Ketua kaum bumiputera dilantik dalam Majlis Tertinggi pentadbiran keluarga Brooke. Apakah tujuan perlantikan tersebut ?

Memberi peluang pekerjaan kepada pemimpin bumiputera Memberi peluang samarata dalam pentadbiran keluarga Brooke Memberi peluang pemimpin bumiputera bersuara dalam pentadbiran Memberi peluang lebih ramai pemimpin bumiputera dalam pentadbiran Jawapan Pada 24 September 1941, Charles Vyner Brooke telah mengisytiharkan perlembagaan Sarawak. Mengapakah perlembagaan Sarawak tidak sempat dilaksanakan ? Perang Dunia Kedua meletus Perlembagaan terpaksa ditulis semula Pemberontak menghalang pelaksanaan perlembagaan Peralihan kuasa pemeritah menghalang pelaksanaan perlembagaan Jawapan Pada bulan November 1881 kerajaan British telah menganugerahkan piagam kepada Persatuan Sementara Borneo Utara British. Apakah syarat-syarat pemberian piagam tersebut? Nasihat kerajaan British mesti dipatuhi Adat resam penduduk tempatan dipelihara Larangan menyerahkan wilayah kepada pihak lain British tidak mencampuri urusan pelantikan pegawai I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV Jawapan Gabenor SBUB dibantu oleh Majlis Penasihat Majlis Penasihat dianggotai oleh Bendahari Setiausaha Kerajaan Ketua Anak Negeri Ketua Pasukan Keselamatan I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV Jawapan Dikenali sebagai Singga Mata Pusat pelabuhan dan perdagangan Penyataan di atas berkaitan dengan bandar Tawau Jesselton Semporna Lahad Datu

Jawapan Teh yang dihasilkan di Tanah Melayu bermutu tinggi dan dikenali sebagai Teh Hijau Teh Ceylon Teh Melayu Teh Cameron Highlands Jawapan Mengapakah tanaman tradisional menjadi kurang penting menjelang kurun ke-20? Kekurangan tenaga buruh Harga yang tidak stabil Tiada permintaan Serangan penyakit Jawapan Malaria Beri-beri Apakah langkah yang diambil oleh British untuk mengatasi penularan penyakit di atas? Menubuhkan Lembaga Kesihatan Memeriksa taraf kesihatan buruh asing Membina klinik di kawasan perlombongan Menubuhkan Institut Penyelidikan Perubatan Jawapan Undang-undang Buruh 1912 Apakah kesan daripada pengenalan undang-undang di atas? Penyeragaman bahasa pengantar Sekolah-sekolah Tamil digabungkan Pertambahan bilangan sekolah Tamil Sekolah menengah Tamil diwujudkan Jawapan

Enakmen Pendaftaran Sekolah 1920 Apakah tujuan British memperkenalkan enakmen di atas? Meneliti buku sekolah Cina Mengawal sekolah-sekolah Cina Mewajibkan pendidikan rendah Cina Menetapkan bahasa pengantar sekolah Cina Jawapan Tunku Abdullah

Tunku Kudin Tunku Muhammad Saad Mengapakah tokoh-tokoh di atas gagal membebaskan Kedah daripada penjajahan Siam dari tahun 1821-1841? Tentera Kedah kurang berpengalaman Mereka bermusuhan sesama sendiri Tentera Siam dibantu oleh British Kekurangan senjata Jawapan Mengapakah ‘Gerakan Sultan’ dapat menawan 11 buah kubu Dato’ Bahaman di Bentong pada Januari 1892? Penentang tidak mahu menderhaka Pembelotan pengikut Dato’ Bahaman ‘Gerakan Sultan’ memiliki banyak senjata ‘Gerakan Sultan’ mendapat bantuan Singapura Jawapan Apakah peranan yang dimainkan oleh akhbar-akhbar Melayu dalam membangkitkan semangat kebangsaan Melayu? Menyeru orang Melayu supaya bersatu Mengkritik dasar British yang merugikan Menyeru orang Melayu menuntut kemerdekaan Memperjuangkan ekonomi, pentadbiran dan politik Melayu I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV Jawapan Mengapakah perjuangan Kesatuan Melayu Muda (KMM) dianggap radikal? Hendak menyatukan Tanah Melayu dengan Indonesia Semangat kebangsaan Melayu diutamakan Enggan bekerjasama dengan British Wujud pakatan sulit dengan Jepun Jawapan Mengapakah persidangan pertama Sahabat Pena yang diadakan di Taiping, Perak dianggap penting dalam gerakan kebangsaan? Semangat kenegerian dihapuskan Konsep kebangsaan Melayu dibentuk Suarakan tentangan terbuka terhadap British Asas perjuangan mendaulatkan bahasa Melayu I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Jawapan Pada 15 Februari 1942, Leftenan Jeneral A.E.Percival menyerah diri kepada Leftenan Jeneral Yamashita Tomoyuki di Singapura. Apakah faktor kekalahan tentera British ? Kekurangan peralatan perang Tentera India berubah sikap anti-British Tumpuan pertahanan British di Singapura Jepun menerima bantuan pembesar tempatan I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV Jawapan Jepun telah menggabungkan negeri-negeri Sabah, Sarawak dan Brunei pentadbiran yang dikenali sebagai Borneo Selatan Borneo Barat Borneo Utara Borneo Timur Jawapan Pentadbiran Jepun di Tanah Melayu telah mencetak wang pokok pisang tanpa kawalan.Tindakan ini menyebabkan Harga barangan tempatan turun Inflasi berlaku di Tanah Melayu Nilai mata wang Jepun meningkat Sekatan perdagangan antarabangsa Jawapan di bawah satu unit

Kekalahan Jepun menyebabkan kekosongan politik berlaku di Tanah Melayu. Apakah kuasa yang mengambil kesempatan mengisi kekosongan tersebut ? Bintang Tiga Malayan Union Pentadbiran Tentera British Parti Kebangsaan Melayu Malaya Jawapan

Pengenalan Malayan Union di Tanah Melayu telah menyebabkan orang Melayu bangun menentang British. Antara berikut, yang manakah merupakan tindakan orang Melayu menentang Malayan Union? Mengadakan demonstrasi Mengadakan Kongres Melayu Menubuhkan persatuan negeri Menyatakan bantahan melalui akhbar I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV Jawapan Menghalang pengaruh komunis Melaksanakan dasar dekolonisasi Senarai di atas merupakan antara sebab British membuat perubahan pentadbirannya di Tanah Melayu. British boleh mencapai matlamat di atas melalui Mengagihkan kuasa kerajaan tempatan Mengisytiharkan undang-undang darurat Membentuk Persekutuan Tanah Melayu Melonggarkan syarat kerakyatan Tanah Melayu Jawapan Mengapakah orang Melayu tidak tertarik dengan ideologi komunis ? Berfahaman ateis Bertindak secara kekerasan Menolak institusi raja-raja Mengurangkan kuasa pembesar I dan II II dan III III dan IV I dan IV Jawapan Pada Jun 1948 , Sir Edward Gent telah mengisytiharkan darurat di seluruh Tanah Melayu dan menguatkuasakan Undang-undang Darurat 1948. Pernyataan di atas merupakan tindakan British mengatasi ancaman keganasan komunis. Bagaimanakah British menguatkuasakan undang-undang tersebut ? Menggeledah rumah kediaman Menahan mereka yang disyaki komunis Memindahkan penduduk ke petempatan baru

Menembak mereka yang bersubahat dengan komunis I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV Jawapan Kerajaan menawarkan pengampunan beramai-ramai bagi menggalakkan anggota komunis menyerah diri Pernyataan di atas merupakan antara usaha kerajaan membanteras ancaman komunis. Mengapakah kerajaan mengambil langkah tersebut ? Menjamin keselamatan negara Mengurangkan kos perbelanjaan Mengurangkan kesusahan Komunis Mengadakan perdamaian dengan komunis Jawapan Apakah tujuan Community Liaison Committee(CLC) di atas ditubuhkan ? Menstabilkan politik Menstabilkan ekonomi Mengharmonikan masyarakat Mempertahankan ketuanan Melayu I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV Jawapan

Selepas Peperangan Dunia Kedua, British mementingkan perpaduan kaum di Tanah Melayu. Mengapakah berlaku perubahan dalam dasar British tersebut ? Memupuk semangat kebangsaan Menjamin kepentingan ekonomi Menghapuskan pengaruh komunis Mengukuhkan pemerintahan tempatan I dan II II dan III III dan IV I dan IV Jawapan

Siapakah yang mengetuai Jawatankuasa Perhubungan Antara Kaum (CLC)? Tun H.S.Lee K.L. Devaser E.E.C.Thuraisingam Dato’Onn bin Jaafar Jawapan Apakah faktor kemenangan Parti Perikatan pada tahun 1955 ? Pemimpin parti bekerjasama dengan pihak Inggeris Kesanggupan setiap kaum untuk berkongsi kuasa Manifesto pilihan raya dapat diterima umum Semangat untuk mencapai kemerdekaan I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV Jawapan Berdasarkan jadual di atas,apakah syarat yang dikenakan oleh pihak British terhadap Parti Perikatan sebagai syarat untuk memberikan kemerdekaan kepada Persekutuan Tanah Melayu ? Parti Perikatan akan memerintah berdasarkan sistem beraja Parti Perikatan tidak akan mengambilalih kepentingan barat Parti Perikatan akan menyertai Pertubuhan Komanwel British Parti Perikatan bertanggungjawab untuk menggubal perlembagaan Jawapan

Rundingan antara pihak Persekutuan Tanah Melayu dengan pihak British di London telah berlangsung dari 18 Januari hingga 8 Februari 1956 Berdasarkan pernyataan di atas, siapakah yang telah mempengerusikan rundingan tersebut ? Lord Cobbold Lord Lansdowne Lord Lennox-Boyd Lord William Reid Jawapan Mengikut Perjanjian London, kerajaan Persekutuan Tanah Melayu akan menandatangani satu perjanjian pertahanan dengan pihak British

Mengapakah syarat tersebut ditetapkan ? Menjaga kestabilan politik negara Menghalang pencerobohan negara-negara jiran Memelihara hubungan baik antara kedua-dua kerajaan Menjaga kepentingan ekonomi British di Tanah Melayu Jawapan Dokumen Pemasyhuran Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 telah ditulis dalam tulisan Jawi Mengapakah dokumen tersebut dibuat dalam tulisan Jawi ? Bersifat keagamaan Tulisan antarabangsa Simbol warisan bangsa Kebangggaan masyarakat Jawapan Pada tahun 1956 perlembagaan baru telah diperkenalkan di Sarawak Penyataan di atas kesan daripada usaha British mengukuh kedudukan di Sarawak. Apakah kesan daripada pengenalan perlembagaan tersebut? Penubuhan parti-parti politik Sarawak diberikan kemerdekaan Sarawak menjadi tanah jajahan British Gerakan antipenyerahan menjadi lemah Jawapan

Penyerahan Sabah kepada kerajaan British tidak mendapat tentangan yang kuat daripada penduduk tempatan Merujuk kepada penyataan di atas,penentangan hanya dicetuskan oleh orang Melayu orang Kadazan waris Sultan Sulu waris Sultan Brunei Jawapan Bermula tahun 1950,beberapa langkah telah diambil oleh pihak British untuk melatih penduduk tempatan ke arah berkerajaan sendiri Merujuk kepada pernyataan di atas,apakah langkah pihak British untuk melibatkan pemimpin tempatan dalam pentadbiran di Sabah ? Menggalakkan penubuhan parti politik Mengadakan pilihan raya majlis tempatan Melantik mereka dalam Majlis Undangan

Menubuhkan Majlis Kerja dan Majlis Undangan Jawapan

Kelulusan usul untuk menyerahkan Sarawak kepada British tidak diterima oleh kebanyakan penduduk Sarawak Mengapakah penduduk Sarawak menentang penyerahan tersebut ? Bertambahnya kemasukan imigran Bertentangan dengan perlembagaan 1941 Mendapatkan tandatangan pembesar secara muslihat Melengahkan tuntutan untuk mendapakan kemerdekaan I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV Jawapan Apakah tugas Jawatan Kuasa Perundingan Perpaduan Malaysia (JPPM) ? Menghapuskan pengaruh komunis Meninjau tindak balas rakyat tentang pembentukan Malaysia Mengadakan rundingan ke arah melahirkan gagasan Malaysia Mengadakan rundingan untuk mewujudkan perpaduan Malaysia Jawapan

Tunku Abdul Rahman membuat keputusan untuk menyingkirkan Singapura daripada Persekutuan .Malaysia. Pengisytiharan pemisahan Singapura ini telah dibuat di parlimen pada 9 Ogos 1965 Merujuk kepada pernyataan di atas,mengapakah tindakan tersebut diambil ? Penyertaan Singapura menggugat kestabilan Malaysia Pemimpin Singapura bertanding menentang calon Parti Perikatan Penyertaan Singapura mengancam kepentingan ekonomi Malaysia Pemimpin Singapura bertentangan pendapat dengan pemimpin Malaysia Jawapan Langkah Menghadapi konfrontasi X Meminta sokongan negara-negara Komanwel Membuat bantahan di Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu Rajah di atas merujuk kepada cara Malaysia menghadapi konfrontasi dengan Indonesia. X ialah mengisytiharkan darurat

menubuhkan pasukan Home Guard menambah anggota Special Constables menyusun semula pasukan Pertahanan Tempatan Jawapan Parti Bersatu Rakyat Sarawak(SUPP) Ditubuhkan pada 12 Jun 1959 Ditubuhkan oleh Ong Kee Hui dan Stephen Yong Berpendirian menentang gagasan Malaysia Maklumat di atas menerangkan tentang sebuah parti politik di Sarawak. Mengapakah parti tersebut menentang pembentukan Malaysia ? Menolak neokolonialisme Ingin menyertai Indonesia Raya Bimbang perkembangan pengaruh komunis Keinginan bersatu dengan Sabah dan Brunei Jawapan

JAWAPAN

Catatan: Untuk Mencetak: Klik File Klik Print Masukkan Pages 1 to 15, dan enter

Soalan Soalan Soalan Soalan Soalan Soalan Soalan Soalan

5 10 15 20 25 30 35 40

Soalan 45 Soalan 50 Soalan 55 Soalan 60

Skor Setakat Ini

Skor Setakat Ini

Skor Setakat Ini

Soalan Soalan Soalan Soalan Soalan Soalan Soalan Soalan Soalan Soalan Soalan

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Soalan 60

Skor Setakat Ini Soalan Soalan Soalan Soalan Soalan Soalan Soalan Soalan 5 10 15 20 25 30 35 40

Soalan 45 Soalan 50

Soalan 55 Soalan 60

Skor Setakat Ini

Soalan Soalan Soalan Soalan

5 10 15 20

Soalan 25 Soalan 30 Soalan Soalan Soalan Soalan Soalan Soalan 35 40 45 50 55 60

Skor Setakat Ini

Soalan Soalan Soalan Soalan Soalan Soalan Soalan Soalan Soalan

5 10 15 20 25 30 35 40 45

Soalan 50 Soalan 55 Soalan 60

Skor Setakat Ini

Soalan 5 Soalan 10 Soalan 15 Soalan 20

Soalan Soalan Soalan Soalan Soalan Soalan Soalan

25 30 35 40 45 50 55

Soalan 60

Skor Keseluruhan

Soalan Soalan Soalan Soalan Soalan Soalan Soalan Soalan Soalan Soalan Soalan Soalan

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Skor anda
0 60

0

%

KEMBALI KE SOALAN

KEMBALI KE SOALAN

JAWAPAN

NO SOALAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

JAWAPAN D D C D D A B D D D B D C D D A A D A D A A A B B B B D C B

NO SOALAN 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

JAWAPAN C A B C A A C B B B C A A B A B C D B C D C A C C D C A D D

KEMBALI KE SOALAN

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful