SIBIKA AT KULTURA 3 Lourdes School of Mandaluyong Pagsasanay sa Unang Katlong Taong Pagsusulit

Punan ang patlang ng tamang sagot. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Luzon Visayas Mindanao kontinente lava kapuluan atoll pangingisda pagsasaka Indonesia Timog Silangan Timog Kanluran

1. ____________________ ang tawag sa pinakamalaking anyong lupa sa daigdig. 2. Nasa sentro o gitnang bahagi ng Pilipinas ang mga pulong kabilang sa ____________________. 3. ____________________ ang tawag sa pangkat ng mga pulo sa katimugang bahagi ng Pilipinas. 4. Ang pinakamalaking pangkat ng mga pulo sa Pilipinas ay ang ____________________. Matatagpuan ito sa hilagang bahagi ng Pilipinas. 5. Ang _____________________ ay tunaw at mainit na mga materyales tulad ng putik at bato na lumalabas sa bulkan kapag ito ay pumuputok. 6. Ang _____________________ ay isang reef na nakaikot sa isang anyong tubig na kung tawagin ay lagoon. 7. Ang Pilipinas ay isang _____________________. 8. Ang _____________________ ang pinakamalaking kapuluan sa buong daigdig. 9. Ang Pilipinas ay matatagpuan sa bandang _____________________ ng Asya. 10. Dahil sa napapaligiran ng tubig ang maraming pulo ng Pilipinas, karaniwang hanapbuhay ng mga Pilipino ay _____________________. Isulat ang L kung sa Luzon matatagpuan ang pulo, V kung sa Visayas, at M kung sa Mindanao. _____ 1. Catanduanes _____ 2. Guimaras _____ 3. Bohol _____ 4. Siargao _____ 5. Tawi-Tawi Isulat ang TAMA o MALI sa patlang. ____________ 1. Ang tatlong pinakamalalaking pulo sa Pilipinas ay ang Luzon, Visayas, at Mindanao. ____________ 2. Binubuo ng 7,100 na isla ang Pilipinas. ____________ 3. Maraming kabutihang dulot ang pagiging isang kapuluan ng Pilipinas.
Sibika at Kultura 3 LSM 2009-2010 1 Inihanda ni: Mauie Flores www.the24hourmommy.com

_____ 6. Palawan _____ 7. Romblon _____ 8. Mindoro _____ 9. Camiguin _____ 10. Panay

____________ 4. Ang mga korales ay bawal kunin sa dagat dahil dito nakatira ang mga isda. ____________ 5. Maari ring nabuo ang mga pulo dahil sa pag-galaw ng mga plates sa ilalim ng dagat. Tukuyin ang anyong lupa o anyong tubig na inilalarawan ng bawat pangungusap. Isulat ang sagot sa kahon na katabi nito. Sa susunod na kahon naman ay iguhit ang pananda na ginagamit upang matukoy ito sa mapa. Tignan ang halimbawa sa ibaba. PAGLALARAWAN Ito ang pinakamataas na anyong lupa. 1. Ito ay anyong tubig na nagmumula sa mga bundok, umaagos patungo sa kapatagan, at humahantong sa dagat. 2. Ito ay isang mataas na anyong lupa na may bungangang nagbubuga ng lava. 3. Malawak at patag ang lupain na ito. 4. Ito ay karugtong ng karagatan at bahagyang napapaligiran ng lupa. 5. Ito ay patag na lupa sa pagitan ng mga mataas na anyong lupa. 6. Ito anyong lupa na may 300 metro ang taas. Mas maliit ito sa bundok. 7. Nakakabit ito sa malaking bahagi ng lupa nasa pamamagitan ng isthmus. 8. Ito ay anyong tubig na napaliligiran ng lupa. 9. Ito ay anyong tubig na bumabagsak mula sa mataas na lugar. 10. Ito ay patag na lugar sa isang mataas na anyong lupa. Bilugan ang titik ng tamang sagot. 1. Ito ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas. a. Mt. Arayat b. Mt. Mirador c. Mt. Apo ANYONG LUPA o ANYONG TUBIG bundok PANANDA Λ

2. Mas maliit .ito kaysa golpo subalit malawak ang bibig nito na naguugnay sa dagat. a. channel b. look c. dagat 3. Ito ay isang mahaba subalit makitid na lupain na halos napaliligiran ng tubig. Iniuugnay nito ang dalawang malaking lupain. a. isthmus b. peninsula c. cliff 4. Ito ay mahaba at makitid na lambak sa pagitan ng dalawang dalisdis. a. crater b. canyon c. plateau
Sibika at Kultura 3 LSM 2009-2010 2 Inihanda ni: Mauie Flores www.the24hourmommy.com

5. Ilan ang kinikilalang mga karagatan sa mundo? a. apat b. lima

c. anim

6. Ito ay nasa ilalim ng karagatan. Makipot, mahaba, at malalim ito na karaniwang matarik ang gilid. a. trench b. channel c. bay 7. Ito ay isang anyong tubig na nagdurugtong sa dalawang malaking anyong tubig. a. gulf b. spring c. channel 8. Ito ang simbolo sa mapa para sa direksyon. a. compass b. compass rose c. magnetic north

9. Isang bilog na instrumento na palaging nakaturo sa magnetic north. a. compass b. compass rose c. point of reference 10. Ito ang batayan sa pagbibigay ng direksyon. a. magnetic north b. compass c. point of reference

11. Ang probinsyang ito ay nasa hilagang-kanluran ng Negros. a. Palawan b. Panay c. Cebu 12. Ang probinsyang ito ay nas timog ng Bicol Peninsula. a. Samar b. Mindoro c. Masbate 13. Ito ang probinsyang nasa gitna ng Bohol at Samar. a. Mindanao b. Negros 14. Kardinal din ang tawag sa direksyong ito. a. pangunahin b. pangalawa c. Leyte c. pangatlo

15. Nakakatulong ito sa pagbasa ng iba't-ibang bagay na makikita sa mapa. a. drawing b. simbolo c. compass rose Salungguhitan ang tamang sagot. 1. (Klima, Panahon) ang tawag sa kalagayan ng atmospera sa maikling panahon. 2. (Ikatlong Uri, Ikaapat na Uri) ang uri ng panahon kung saan halos buong taon ay umuulan. 3. (Klima, Panahon) ang tawag sa kondisyon ng atmospera sa lugar o rehiyon sa matagal na panahon. 4. (Elebasyon, Atmospera) ang salik na may kinalaman sa klima na tumutukoy sa taas ng isang lugar. 5. (Unang Uri, Ikatlong Uri) ang uri ng panahon na may maikling tag-araw at walang tiyak na panahon ng tag-ulan. 6. (Hanging Amihan, Hanging Habagat) ang ursi ng hangin na nagdadala ng ulan mula Mayo hanggang Oktubre. 7. (Hanging Amihan, Monsoon) ang tawag sa salitan at magkakasalungat na
Sibika at Kultura 3 LSM 2009-2010 3 Inihanda ni: Mauie Flores www.the24hourmommy.com

hangin. 8. (Hanging Habagat, Hanging Amihan) ang tawag sa malamig na hanging nararanasan ng bansa mula Nobyembre hanggang Pebrero. 9. (Unang Uri, Ikalawang Uri) ang uri ng panahon kung saan sagana ang ulan mula Nobyembre hanggang Enero. 10. (Unang Uri, Ikaapat na uri) ang uri ng panahon na nararanasan sa kanlurang bahagi ng Luzon, Palawan, Negros, at Mindoro. 11. (Malamig, Tropikal) ang uri ng klima ng Pilipinas batas sa natatanggap nitong sikat ng araw. 12. (Malamig, Tropikal) ang klima sa lugar na halos hindi naaabot ng sikat ng araw. 13. (Typhoon, Monsoon) ang hanging nabubuo sa ibabaw ng karagatan at sama-samang umiikot nang napakabilis. 14. (Land Breeze, Sea Breeze) ang simoy ng hangin sa lupa na nakakaapekto sa klima. 15. (Oxygen, Carbon) ang gas sa atmospera na kailangan ng tao para mabuhay. Lagyan ng tsek ( ) ang patlang kung tama ang kaisipan na isinasaad ng mga pangungusap ay tama. Kung ito naman ay mali, bilugan ang mga salitang nagbibigay ng maling kaisipan at isulat ang tamang sagot sa patlang. ______________ 1. Kaingin ang tawag sa pagpapalit-palit ng mga pananim upang mapanatling mataba ang lupa. ______________ 2. Gumagamit ang mga magsasaka ngayon ng irigasyon o patubig para makapagtanim kahit na tag-araw. ______________ 3. Nangungunang sa pagsasaka ang Gitnang Luzon dahil sa malawak nitong kapatagan. ______________ 4. Pagmimina ang pangunahing hanapbuhay ng mga taong nakatira sa mga pamayanang malapit sa mga anyong tubig. ______________ 5. Kilala na mapagkukunan ng marmol ang Romblon at Bulacan. ______________ 6. Ginagamit din sa paggawa ng papel ang troso. ______________ 7. Inaangkop ng mga tao ang damit na isinusuot sa uri ng panahon. ______________ 8. Mababa lang ang haligi ng mga bahay ng mga Samal at Badjao sa Sulu dahil nakatayo ito sa ibabaw ng tubig-dagat. ______________ 9. Bahay kubo ang tradisyunan na tirahan ng mga Ivatan. ______________ 10. Walang bintana ang tradisyunal na bahay ng mga Ifugao.

Sibika at Kultura 3 LSM 2009-2010

4

Inihanda ni: Mauie Flores www.the24hourmommy.com

Magbigay ng 3 paraan kung paano natin maaalagaan ang ating mga likas ng yaman. 1. 2. 3. Tukuyin ang mga batas para sa pangangalaga ng kapaligiran na inilalarawan sa bawat bilang. Isulat lamang ang titik ng iyong sagot. _____ 1. _____ 2. Inaalagaan ng pamahalaan ang ating kalusugan laban sa polusyon sa hangin. Ipinagbabawat ang pamumutol, pangunguha, pag-iipon ng table, kahoy at ano mang produkto mula sa kagubatan ng lupang publiko o pribado ng walang lisensya o pahintulot. Mga batas para sa paggalugad, paggamit, at pangangalaga ng mga korales ng bansa. Itinuturina na illegal ang pagmamay-ari at pamamahagi ng mga aquatic animals na hinuli sa pamamagitan ng pagpapasabog ng dinamita o paggamit ng lason. Ang maruming tubig ay lason na pumapatay sa mga isda at halamang tubig. Ang matatandang punongkahoy lamang ang maaaring putulin sa piling mga gubat. a. Presidential Decree No. 1219 at 1698 b. Republic Act No. 428 c. Clean Air Act d. Clean Water Act e. Batas laban sa selective logging f. Presidential Decree No. 705

_____ 3.

_____ 4.

_____ 5.

_____ 6.

Basahin ang bawat talata at kilalanin ang ninunong tinutukoy nito. _____________________ 1. Namuhay sa Pilipinas noong Panahon ng Lumang Bato. Maitim ang aking balat at kulot buhok. Maliit lang ang katawan. Ang lahi nila ngayon ay kilala bilang mga pangkat-etnikong Dumagat, Agta, Ita, at Aeta.

_____________________ 2. Nahukay ang kanilang mga labi sa isang yungib sa Palawan ng isang arkeologong nagngangalang Robert Fox. _____________________ 3. Ang balat nila ay maputi at matangos ang ilong. Maaaring iba-iba ang kulay ng kanilang buhok at mga mata. Sinakop nila ang Pilipinas sa loob ng 47 taon. _____________________ 4. Nahukay ang mga kagamitan nila sa Cagayan. Pinaniniwalaang sila ang unang taong namuhay sa Pilipinas. _____________________ 5. Gamit ang kanilang mga bangka, naglayag sila patungo ng Pilipinas mula sa timog na bahagi ng China. _____________________ 6. Nanatili sila sa Pilipinas bilang mananakop sa loob ng 333 taon. _____________________ 7. Sinakop nila ang Pilipinas sa loob ng 3 taon. Sila ay kamukha ng mga Tsino.

Sibika at Kultura 3 LSM 2009-2010

5

Inihanda ni: Mauie Flores www.the24hourmommy.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times