CHELTUIELI CLINICA RECUMED

Functia director medical gradul I Medic neurologie Medic orto#ed Medic %alneolog Medic 'i(iotera#eut Ma)eur A)i)tenta medicala Rece#tioni)t ,a(nic ,er)onal )alu%ri(are

Numar cadre medicale 1 " " " " " & " " "

Salariu Net 46 ! 4"6! 4!$! 4!&! 41"! "!*! 1$+! "!&! 1+6! 1!+!

T-TAL CHELTUIELI SALARIALE . +6&+!

C/eltuieli a#aratura )i mo%ilier medical 0 Con)truirea %a(inului de 1not 2i a )#a3iilor cone4e ace)tuia5 #recum 2i dotarea cu a#aratur6 2i mo%ilier a %a(ei de tratament5 a)t'el0 Ane4ele %a(inului de 1not au 'o)t dotate cu0 7 du2 circular5 du2 )co3ian5 du2 #entru /idroma)a8 ti# 9ic/: 0 7 cad6 de ma)a8 2i /idrotera#ie 0 7 li't /idraulic #entru acce) 1n #i)cin6 #entru #er)oanele cu di(a%ilit63i0 7 cad6 gal.ertical65 7 )te##ere #entru e4erci3ii de recu#erare5 )#alier5 %6nci #entru gimna)tic65 7 mingi medicinale5 7 )altele de gimna)tic6 T-TAL 0 "1+!! .anic6 Electra cu #atru celule5 cad6 gal.anic6 #entru tot cor#ul 7 de(umidi'icatoare T-TAL 0 &+6*! Sala de gimna)tic6 a 'o)t dotat6 cu0 7 a#arate #entru reeducarea mer)ului5 7 a#arate multi'unc3ionale #entru e4erci3ii de recu#erare5 7 %iciclete ori(ontal6 2i .

at6 ca%inete de <inetotera#ie5 ca%inete de ma)a85 de recu#erare5 %6i de #lante5 a)t'el0 7 a#arate tratamente cu la)ertera#ie5 cu aero)oli5 cu unde )curte5 7 a#arat magnetotera#ie5 electrotera#ie5 a#arat dia#ul)e5 7 a#arat reeducare mem%re )u#erioare=in'erioare5 7 a#arat lim'oma)a85 a#arat #entru tratamente criotera#ie5 etc> T-TAL 0 46*!! Ca%inetele medicale au 'o)t dotate cu mo%ilier medical5 a)t'el0 7 cana#ele 2i )caune #entru con)ulta3ii5 7 %irou 2i 'otoliu medic5 7 dula# #entru medicamente 2i in)trumentar medical 0 ? )teto)coa#e5 ten)iometre etc @ T-TAL .Au 'o)t dotate cu a#aratur6 adec. & $1! Mo%ilier rece#tie )i )ala de a)te#tare0 7 cana#ele5 %irouri5 )caune5 me)e T-TAL 0 1"1 ! C/eltuieli utilitati0 Electricitate0 1" !! Salu%ri(are0&!! .

papuci de unica folosinta. echipament igieni$are. manusi. detaşare şi deplasare a angajaţilor: 3000 Cheltuieli de promovare: 7 pliante : 360 7 afise : 495 7 participare la evenimente targuri: 400 !otal: "#55 Cheltuieli cu achi$itionarea de materii prime. etc !otal : "560 . consuma%ile: &alate.Incal(ire0 +$!! C/eltuieli #o)tale )i ta4ele de telecomunicatie0 6!! cheltuielile de delegare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful