Cele 7 Legi Spirituale ale Universului

Află care sunt, în concepţia poetului-profet al medicinii contemporane″, cele şapte legi de natura spirituală care pot atrage asupra ta binele, implinirea, prosperitatea şi succesul. "Norocul nu este altceva decât momentul în care starea de deschidere interioară şi ocazia se întâlnesc faţă în faţă..." (Deepak C opra! "n spiritualitatea contemporană, Deepak C opra, #poetul-profet al medicinii contemporane# (re$ista %ime! este un nume care nu mai are ne$oie de nici o pre&entare. C opra este considerat a fi una din personalităţile marcante ale secolului XX. Autor a peste '( de cărţi, Deepak C opra s-a dedicat cercetării medicinii oliste şi $indecării prin metode naturiste şi a)ur$edice, dar şi studierii anumitor aspecte ale spiritualităţii. C opra acordă o atenţie deosebită de&$oltării personale şi spirituale, iar cartea sa Cele !apte legi spirituale ale succesului este cu ade$ărat o carte re$elatoare.
Cele şapte legi spirituale ale succesului propuse de C opra pot fi considerate ade$ărate *egisacre ale +iinţei umane, ale ,ieţii, dar şi ale -ni$ersului. Autorul este de părere că succesul, împlinirea şi prosperitatea în $iaţă se pot atinge pe cale spirituală. .aport/ndu-ne e0istenţa şi $iaţa la aceste legi, putem a1unge să ne descoperim pe noi înşine, să e$oluăm în direcţia în care ne dorim, să ne atingem ţelurile.

,-am pregătit o mică pre&entare a celor şapte legi spirituale aşa cum apar ele definite şi e0plicate în cartea menţionată mai sus. 2entru o înţelegere mai aprofundată însă, $ă recomandăm însă călduros să citiţi cartea menţionată3 Legea "# L$%$& '()$N*+&L+),*++ 'U-$ .L$%$& UN+),*++/ 4"n stare esenţială, noi suntem conştiinţa pură. Con!tiinţa pură este esenţa noastră spirituală.# -ni$ersul nu îţi refu&ă nimic. %otul este posibil. %otul de$ine posibil în momentul în care !tii ce0i ceri, în momentul în care !tii ce0ţi ceri. 2oţi fi liber, împlinit. Acţiunile tale pot de$eni manifestări a ceea ce îţi doreşti. "n momentul în care a1ungi să te cunoşti cu ade$ărat, în momentul în care afli cine eşti cu ade$ărat, ce îţi doreşti şi care sunt dorinţele tale, $ei reuşi să te conecte&i la acea forţă care gu$ernea&ă uni$ersul. "n momentul în care înţelegi că eul tău este creator şi că deţine potenţialitatea, $ei reuşi să atingi ceea ce îţi doresti. 5nteriorul îţi rele$ă ce trebuie să faci în e0terior. "n momentul în care în$eţi să îţi adrese&i întrebările potri$ite, $ei primi şi răspunsurile potri$ite. 6u ar trebui să te miri. Cele mai eficiente soluţii, idei şi re&ol$ări sunt cele din interior. "n momentul în care a1ungi să te descoperi pe tine, te $ei conecta la uni$ers şi la resursele uni$ersului. Atunci mintea trebuie să fie desc isă pentru a primi ceea ce uni$ersul are şi poate să îi ofere. 2utem aplica această lege, spune Deepak C opra, prin rugăciune, prin meditaţie, prin conectarea la natură, prin introspecţie. 7$ită să 1udeci şi foloseşte-te de tăcere. Cunoaşterea de sine poate începe cu pri$itul unui copac în floare8

7ste suficient să răm/i conectat la tine însuţi şi la acţiunile .L$%$& N(N0-$8+S)$N*$+/ #5arba nu se străduieşte să crească.ocietatea ne în$aţă că trebuie să muncim din greu pentru ceea ce $rem. Ceea ce semeni este ceea ce culegi. ea creşte pur şi simplu. să ne &batem. 6u i te opune. Dăruirea $oluntară atrage energia po&iti$ă. Dacă $rei un $iitor mai bun. în mod firesc $ei primi. *ucrurile curg către tine ca un re&ultat al acestui sc imb. dinamica uni$ersului $a acţiona în beneficiul tău şi te $a recompensa într-un mod fabulos. Dacă primeşti ce$a $aloros. Alegerile conştiente pot desc ide drumuri nebănuite8 Legea =# L$%$& 7+N+7ULU+ $:(-) . Dacă $rei ca acţiunile tale să aibă re&ultatul scontat. 2entru a primi. mai de$reme sau mai t/r&iu. C iar în acest moment.L$%$& C(NS&C-.-U+-++ .# -ni$ersul funcţionea&ă prin intermediul interacţiunilor dinamice. Natura merge întotdeauna în sensul efortului minim. un g/nd po&iti$8 7ste un început pentru a pune în aplicare legea dăruirii8 Legea 5# L$%$& 6&-7$+ . pentru a crea $iaţa pe care ţi-o doreşti. :iecare acţiune produce rever.-++/ #Corpul nostru se află într-un sc imb constant cu corpul uni$ersului9 mintea noastră interacţionea&ă dinamic cu mintea cosmosului9 energia noastră este o e0presie a energiei cosmice. . Dacă faci rău. să luptăm cu toate forţele noastre. înoată pur şi simplu. Aceasta este natura lor inerentă.iitorul tău este construit de acţiunile pe care le faci în pre&ent. $iitorul tău se conturea&ă prin ceea ce faci. ascult/ndu-ţi intuiţia. -ni$ersul ne arată că deci&ia potri$ită este cea luată firesc. o floare.L$%$& C&U8$+ 9+ & $:$C)ULU+/ #5ndiferent dacă suntem de acord sau nu. . binele se $a re$ărsa la un moment dat în $iaţa ta. începe c iar din acest moment să acţione&i. 2eştii nu în$aţă să înoate. :rice acţiune produce o reacţie. fără lupte interioare. răul se $a întoarce asupra ta. "n uni$ers nu gu$ernea&ă întotdeauna aceleaşi legi ca şi în societate. Cu c/t te lupţi mai mult.Legea 1# L$%$& 2. +lorile nu fac eforturi ca să înflorească9 înfloresc pur şi simplu. Ai întotdeauna de partea ta alegerile. 6u trebuie să te lupţi cr/ncen cu $iaţa. &cţionea3ă '(8+)+<. trebuie să dăruieşti la r/ndul tău. Alege acţiuni care aduc fericire şi succes celor din 1ur. cu natura e0terioara şi cu tot ceea ce se află în 1urul tău. 5ndiferent de formă. Darul dat sau primit poate să însemne un &/mbet. un compliment în care cre&i sincer. "n momentul în care eşti dispus să dăruieşti ceea ce doreşti să primeşti. dăruieşte la r/ndul tău ce$a $aloros. cu at/t mai mult $ei da greş. +ntenţia este cea care produce creştere şi fa$ori&ea&a sc imburile dinamice. fără eforturi. ceea ce este cu ade$ărat $aloros în uni$ers şi merită să fie dăruit şi primit se multiplică. orice acţiune are anumite consecinţe. 2ăruirea sinceră generea3ă primire sinceră. 2acă vrei să ai parte de afecţiune4 împarte afecţiune la rândul tău. tot ceea ce ni se întâmplă în acest moment este re3ultatul unei alegeri facute in trecut. Dacă faci bine. "n momentul în care dăruieşti mai mult dec/t primeşti.eraţii. Acceptă responsabilitatea alegerilor şi a acţiunilor tale. nu opta pentru acţiuni care îi le&ea&ă şi rănesc pe ceilalţi. în consonanţă cu interiorul tău. *asă-te dus de ea.

în con$ingerea că C+N$<& se îngri1eşte de binele tău şi se asigură că. iar uni$ersul se $a ocupa de detalii. poţi crea orice din ceea ce îţi doreşti. &CC$'*+ . +ii con$ins că $or da re&ultate concrete.-++ #"n momentul în care renunţăm la ataşamentul faţă de re&ultate. +ii con$ins că uni$ersul $a găsi o metodă (c iar dacă nu este metoda pe care ţi-ai dori-o! de a-ţi îndeplini acea dorinţă. Nu tre. 2(-+N*& este cea care te va înlănţui. trebuie să consacri lui Dumne&eu fructele acestei acţiuni (ca să nu te încarci karmic! şi să o emiţi doar dacă e în acord cu 2rincipiile Di$ine.uie să te îngriCore3e ceea ce ţi se întâmplă sau ţi se va întâmpla. %rasea&ă-ţi clar dorinţele. Ai încredere că $ei obţine cel mai bun re&ultat. A nu se uita că înainte de a-ţi pune o dorinţă. 6u înseamnă a renunţa să-ţi mai doreşti. $om obţine cu siguranţă ceea ce ne dorim#. de&$oltă-te şi ceea ce este menit să se înt/mple se $a înt/mpla. . . Legea B# L$%$& 2$)&9. trăind în pace cu tine şi cu ceilalţi. Dacă acţione&i astfel înc/t intenţia să de$ină posibilitate. Acţion/nd neconsacrat $a trebui să plăteşti un anumit preţ. De fapt. Detaşarea creea&ă premisele e$oluţiei.în$aţă S. +ar acest câmp cuantic este influenţat de intenţie !i de dorinţă. Această lege a detaşării ne în$aţă să a$em încredere în uni$ers. în puterea legilor sale.a a$ea loc firesc. iar ceea ce îţi doreşti se $a reali&a fără efort. mai de$reme sau mai t/r&iu. natural. "n funcţie de intenţia îndreptată asupra unui obiect care se află în atenţia noastră. Detaşarea înseamnă să e0işti fără &batere. >*+ &SU7+ -$S'(NS&?+L+)&)$& pentru ceea ce ţi se înt/mplă "n momentul în care eşti sigur că un anumit lucru este cel mai potri$it pentru tine şi îl simţi ca atare. 6u întotdeauna poţi controla ceea ce ţi se înt/mplă. %u ocupăte de ceea ce este cu ade$ărat important. combin/nd intenţia focali&ată cu detaşarea de fructele ei. uni$ersul începe de1a să lucre&e pentru tine. sau că $ei a$ea ceea ce îţi doreşti. . *ansea&ă-le în c/mpul potenţialităţii pure.tale. în capacitatea sa de a ne arăta drumul în $iaţă. 2oţi acţiona şi lucra mai eficient atunci c/nd eşti detaşat. Detaşarea înseamnă să renunţi la a fi ata!at de ceea ce îţi dore!ti.ţii ceva4 renunţă să mai fii ata!at faţă de acel ceva. mai mult ca sigur că acel lucru este cel mai potri$it pentru tine. la nivelul câmpului cuantic nu eAistă nimic altceva decât energie !i informaţie.în$aţă S. Ca să aplici în viaţa de 3i cu 3i Legea 7inimului $fort# .# Dorinţele se pot concreti&a atâta timp cât cre3i în potenţialitatea lor. -eali3area lui nu ţi se va mai părea o corvoadă. se $or contura şi premisele temporale ale reali&ării dorinţei noastre. Dorinţele de$in cu ade$ărat puternice în momentul în care în spatele lor se află intenţii puternice. $ei a$ea acel ce$a.ei reali&a acel lucru fără strădanii şi sacrificii. +ii con$ins că ai. +ă ce depinde de tine< 2acă vrei să o. "n armonie şi iubire8 Legea @# L$%$& +N)$N*+$+ 9+ & 2(-+N*$+ #7nergia şi informatia e0istă pretutindeni în natură. Dacă în$eţi să $alorifici puterea intenţiei. %răieşte. Detaşarea nu înseamnă a te ba&a pe şansa pură sau a rătăci în $iaţă fără obiecti$e sau ţeluri anume. Detaşarea nu înseamnă lipsa de implicare.

)otul în viaţă are o menire. pentru a ne identifica identitatea lăuntrică. %rupul este doar o manifestare fi&ică a spiritului. 6u putem fi în armonie şi fericiţi cu ceea ce suntem dec/t în momentul în care putem dărui din ceea ce ne-a fost dăruit în mod special.am $enit în această $iaţă pentru a ne afla &devăratul $u . dăruindu-l astfel şi celorlalţi. un lucru pe care îl reali&ea&ă mai bine dec/t oricine altcine$a.# )oate lucrurile au un scop. "n $i&iunea lui C opra.Legea 7# L$%$& 2D&-7$+ . +iecare dintre noi are un dar unic de dăruit celorlalţi. c iar dacă (rice sămânţă conţine în ea promisiunea a o sută de păduri .am $enit în această $iaţă pentru a ne descoperi şi a ne e0prima talentele . un talent pe care trebuie să-l împărtăşească. $Aistenţa fiecăruia dintre noi este legată de un scop anume. pentru a ne împlini menirea faţă de ceilalţi 6u suntem pur şi simplu nişte seminţe purtate de $/nt. 6e aflăm pe acest păm/nt pentru a ne descoperi spiritual.am $enit în această $iaţă pentru a ser$i umanităţii. =enirea noastră ca fiinţe umane este pur spirituală. 70istă ce$a ce putem face mai bine dec/t oricine altcine$a din întreaga lume. :iecare dintre noi are datoria de a dărui puţin din el celorlalţi. menirea noastră în $iaţă are în $edere următoarele aspecte3 ./ #(rice om are un talent unic şi o manieră unică de a-l e0prima. 6u putem fi împliniţi cu ceea ce suntem dec/t în momentul în care ne manifestăm talentul.L$%$& 7$N+-++ >N <+&*.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful