»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

GDE ĆU DOSPETI POSLE SMRTI?
dr J. Van Impe
»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

Sadržaj
PREDGOVOR ........................................................................................1 PAKAO NIJE GROB.............................................................................3 ISUS JE NAJVISE PROPOVEDAO O PAKLU.....................................5 SUDSKA RASPRAVA ...........................................................................6 STA JE HADES? ...................................................................................8 STA JE GEHENA?..............................................................................10 U GROBU NEMA VATRE...................................................................12 OPIS PAKLA.......................................................................................15 VECNA KAZNA...................................................................................17 VECNI GNEV.......................................................................................18 STEPENI KAZNE................................................................................20 SUD POSLE SMRTI............................................................................22 LJUDSKI ZIVOT NE PRESTAJE........................................................24 PAKAO JE MESTO NEISPUNJENIH ZELJA.....................................26 MESTO ZA BEZBOZNIKE..................................................................30

i

Sadržaj
ZASTO NE VERUJETE? .....................................................................31

ii

koji je poverovao u Njegovu reč i i radosno može da izjavi: "Jer Hristos je za mene život. Blago čoveku koji na porodičnom skupu može pogledati prisutne oko sebe i reći im:"Mi svi poznajemo Gospoda.8). "i spremni smo da radije iziđemo iz tela i da se kod Gospoda nastanimo kao kod kuće" (2.8 prorok se obraća anđelu rečima:"Kakav će biti kraj tih stvari?". Lakše se priklone nekom "izumu" i religiji.4). Korinćanima 5. U Delima apostolskim 20. Ali.PREDGOVOR U Danilu 12. sud i večni pakao. a smrt dobitak" (Filipljanima 1. Bilo šta da nam se dogodi.29 Pavle kaže: "Ja znam da će po odlasku mome ući među vas grabljivi 1 . jer si ti sa mnom" (Psalam 23.21). nebu i paklu. Moja Biblija mi govori da će se u poslednje vreme pojaviti religiozne vođe kojima će se priključiti mnogi. mi ćemo se jednom ponovo sastati. Da li zaista postoje nebo i pakao? Kako će se sve to završiti?" Ljudi ne vole pomisao na smrt. zla se ne bojim." Blago i onom čoveku koji može da izjavi: "Pa da mi je i dolinom smrti proći. Statističko pravilo mi govori da nemam još puno života pred sobom. a i druge istine. zato što će negirati istinu o Isusu Hristu. Iste te reči čoveka muče od kolevke pa do groba: gde ću otići kada umrem? Da li su nebo i pakao stvarnost? Da li će to trajati večno? Kako će se sve to završiti? Srećan je čovek koji poznaje Isusa Hrista kao svog ličnog Spasitelja. pomislite na mnoge ljude koji nemaju nade i često se pitaju:"Šta će biti sa mnom? Sada sam u šestoj deceniji života i približavam se sedmoj. koja im objasni da mesto kao što je pakao uopšte ne postoji.

Oni kažu:" Mi ne verujemo u pakao. Nedavno je sedam procenata anketiranih sveštenika izjavilo:" Mi ne verujemo u postojanje pakla.1 napisano je: "A bilo je i lažnih proroka u narodu." "A zli ljudi i varalice napredovaće na gore − varajući i druge i same sebe" (2. a svaki čovek laža" (Rimljanima 3. kao što će i među vama biti lažnih učitelja. Jer. odričući se Gospodara koji ih je iskupio. 2 . A u 2...13)." Mene. Petrovoj 2.4). Dođi k nama. I mnogi će poći za njihovom razvratnošću. Timoteju 3." Mogao bih da imenujem niz denominacija koje su poslednjih pedeset godina nikle u našim sredinama. međutim." I njihov prirast je veoma velik. koji će unositi ubitačne jeresi. ne može zavarati to što svi ti ljudi ne veruju da pakao postoji: ja imam Bibliju koja mi u Novom Zavetu 162 puta ponavlja da postoji takvo mesto i "verujem Bogu" (Dela 27.25).vuci. navući će na sebe brzu propast. i. koji neće štedeti stada. "Pre će biti da se Bog pokaže istinit.

Hades i Gehena. To su pet stvari: Prvo: Ako proučavate Stari Zavet. koji nisu sami proučavali Bibliju. Drugo: Šeol ni jedan jedini put nije u Bibliji opisan na površini zemlje. Oni se smeju "troglavom" Bogu. Nasuprot tome Šeol je mesto duhova umrlih. a pakao mesto gde odlaze duhovi čim napuste telo. što upravo dokazuje da je Kveber – grob.PAKAO NIJE GROB PAKAO NIJE GROB Jehovini svedoci su najpoznatiji od pomenutih denominacija. Svako ko želi da bude intelektualno pošten. Veliki broj ljudi. Isusa predstavljaju kao po rangu nižeg od Oca i nazivaju ga arhanđel Mihail. što opet pokazuje da je Kveber grob. trebalo bi da proveri ovo što sada navodim. to jest Trojstvu. videćete da telo nikada ne odlazi u Šeol. im i veruje. Želim samo da kratko napomenem ovo: postoji hebrejska reč Kveber. Ne želim da se ovde dugo zadržim na Starom Zavetu. a to piše na 37 mesta. odlazi u Kveber. a Kveber na 32 mesta. i da su obe prevedene kao pakao? Ali te reči znače grob. a Šeol mesto kuda odlazi 3 . i ta reč na našem jeziku znači – grob. već. Oni dolaze na vrata stana i tek što uđu kažu: "Znate li da postoje dve grčke reči. I hebrejska reč Šeol u Starom Zavetu jednostavno znači grob. a ljudima uvek iznova tvrde da je pakao u stvari grob. što Jehovini svedoci prevode kao grob." Tako oni tvrde. jer nam je Hrist u Novom Zavetu obelodanio život i neprolaznost po Evanđelju. navodim ih zato što su najnasrtljiviji kad se radi o njihovom učenju.

Četvrto: Čovek nikada ne kopa ili ne pravi Šeol.duh kada napusti telo. Peto: Nikad Pismo ne kaže da neko dodiruje Šeol. što potvrđuje da čovek može dodirnuti mrtvački kovčeg ili grob. a to je ista ona grčka reč Hades. ali ne i mesto za dušu. ali na šest mesta govori o dodirivanju Kvebera. stavlja u Kveber. Posle svega ovoga pogledajmo šta kaže Novi Zavet. ali ga. Treće: Čovek nikada ne polaže drugog čoveka u Šeol. Šeol je hebrejska reč koja se prevodi kao pakao. Međutim. ali ne može njegovu dušu poslati u Šeol. Pismo na 6 mesta govori da on pravi Kveber. ali ne može dodirnuti mesto gde odlaze duhovi. što potvrđuje da čovek može čoveku iskopati grob i položiti ga u njega. što potvrđuje da čovek može da načini grob. 4 . prema 33 mesta u Pismu.

i od 24 puta. Želim to posebno da naglasim. onda to znači da ne volite ni Isusa. On je pominje 22 puta. nego ga drže u mesnom istražnom zatvoru do dana suđenja. Jedan čovek je umešan u neki zločin. Neka vrsta čistilišta? Ne. Ne može se čovek poslati na robiju pre sudske rasprave. Zašto? Da li su to dva različita mesta? Da. Preostala dva pominjanja bila su od Jakova i apostola Petra.ISUS JE NAJVISE PROPOVEDAO O PAKLU ISUS JE NAJVIŠE PROPOVEDAO O PAKLU Ako proučavate Novi Zavet. Ako studirate grčki jezik. uočićete da Gospod Isus koristi dve reči: Hades i Gehena. On propoveda o paklenom ognju. zapazićete da Isus 22 puta govori o paklu. Koristi je sam Gospod Isus. jer reč pakao nalazite čak 24 puta u Novom Zavetu. dozvolite mi da ovde navedem jedan primer. Vi znate da veliki broj ljudi kaže: "Ah." Ako i vi tako kažete. jer nije održana sudska rasprava. on biva osuđen i upućen u kaznionu. Tek kada se završi sudska rasprava i utvrdi krivica. sa koga je Novi zavet preveden. ne volim tog propovednika. Kada ga uhvate. Da bi smo ovo jasno predočili. ne stavljaju ga u kaznionu. 5 .

i ad dadoše mrtvace. Tek tada će osuđene duše biti prebačene u konačno odredište − u Gehenu. Hades je mesto gde je duša. gde će biti ispitan svaki slučaj i donesena presuda. On će sve one koji su došli k Njemu uzeti sa sobom 6 . Mogu li to dokazati? Otkrivenje Jovanovo 20. i tako telo i duša stoje pred Bogom na Sudu. Trenutno nijedna duša nije u Geheni. Znači. gde grešnik očekuje svoju "sudsku raspravu". polaže u grob. grob vraća telo nazad. Hades vraća dušu i nespašeni čovek postaje ponovo sjedinjen. održava se "suđenje" i donosi presuda. radi se o "mesnom istražnom zatvoru"." Da li primećujete nešto? "Smrt i Hades" (Biblija "Stvarnosti" prevodi ovde grčku reč Hades sa Podzemlje): Smrt je grob gde je telo. Na dan vaznesenja. zato svaki put kada naiđete na reč Gehena.13: "I more dade mrtvace koji su u njemu. ali njegova duša odlazi Gospodu i prebiva sa Njim. doduše. Želite li da vam to još jednom pojasnim? U redu. mislite na "kaznionu" ili "zatvor" gde će se naći duše grešnika posle presude. Sve one su u Hadesu. Sudska rasprava tek predstoji. njegovo telo se. Sledeći stih kaže: "I smrt i ad behu bačeni u vatreno jezero" (Otkrivenje 20. Sada duše u Hadesu čekaju da budu izvedene pred Sud. jer se još nije dogodio konačni Božji sud. u Gehenu − zauvek. Kada umre hrišćanski vernik. Ali. i smrt. to jest posle Suda.14). Vatreno jezero je druga reč za Gehenu. kad Gospod dođe po svoju zajednicu.SUDSKA RASPRAVA SUDSKA RASPRAVA Zapamtite zato: uvek kada se u Bibliji sretnete sa rečju Hades. On biva bačen u konačnu kaznionu.

duša i duh budu tada premešteni u poslednje mesto kazne. s obzirom da 16. poslednjem mestu kazne posle Suda. ali . ni blizu onima koje ga očekuju u Geheni.(1. To je mesto muka.14). a duša mu odlazi u Hades. njegovo telo odlazi u grob. To znači da On dovodi duše sa neba. da bi one dospele u svoja tela. 7 . u Gehenu. Zatim Bog budi njegovo telo iz mrtvih i dovodi dušu iz Hadesa. Solunjanima 4. stih kaže da će najpre vaskrsnuti umrli u Hristu. Tako pred Sudom stoji celovit čovek. Ali njegovo telo još uvek čeka u grobu kao što njegova duša čeka u Hadesu. Telo. I u trenutku vaznesenja događa se spajanje duše hrišćanina sa njegovim telom. Kod onih koji nisu primili Isusa Hrista za svog ličnog Spasitelja događa se sledeće: čovek umire. On biva osuđen.

" Evanđelje po Luki 10. Kafarnaume. Isus na pomenutom mestu kaže: "I ti.18: "Na toj steni sazidaću Crkvu svoju. niti ćeš dozvoliti da svetac tvoj istrune. zar ćeš se do neba podići? Do ada ćeš sići. bićeš srušen do Hadesa. Ako bi ste večeras umrli bez Hrista. podiže svoje oči i vide izdaleka Avraama i Lazara u njegovom naručju. Dela apostolska 2. Reč Hades pojavljuje se najpre u Evanđelju po Mateju. Zato ćemo ostala mesta citirati sa izvornom rečju Hades. i ja ću mesta iz Pisma navesti jedno za drugim da ne bi bilo nejasnoća. pakao). Reč je o bogatašu koji je umro i bio sahranjen.STA JE HADES? ŠTA JE HADES? Gospod Isus reč Hades upotrebljava jedanaest puta. i čeka." To nije grob u kome bogataš trpi muke nego Hades (ad.15: "Kafarnaume. i vrata Hadesa neće je nadvladati." U izvornom tekstu Biblije ovde je upotrebljena reč Hades. niti mu je telo 8 . Posmatrajmo to zajedno. Imajte na umu da je Hades mesto gde se sada nalazi grešnik.27: "Moju dušu nećeš ostaviti u Hadesu. "I kad se mučio u Hadesu. to bi bilo mesto kuda i sami morate otići da bi ste tamo čekali na vaskrsenje i Sudnji dan. a potom bili prebačeni u Gehenu." Evanđelje po Luki 16...31: "Niti je bio ostavljen u Hadesu.23 − ovaj događaj vam je sigurno poznat. Evanđelje po Mateju 16..." Dela apostolska 2.

i svako bi osuđen po delima svojim". telo i duša. Šta se događa? Smrt i Hades. Dakle smrt je grob. Vi vidite zašto su oni otpušteni iz groba i Hadesa.18: "Bejah mrtav. i smrt i Hades dadoše mrtvace koji su u njima. a Hades mesto gde se nalazi duša. 9 . u to poslednje mesto kazne.istrulilo. Ovaj stih sam već citirao. gde ti je pobeda?" Otkrivenje 1. ali smatram da ne smeta što to. u Gehenu." Prva poslanica Korinćanima 15. 13−14: "I more dade mrvace koji su u njemu (to je vaskrsenje). i imam ključeve od smrti i od Hadesa"..8: ". i Hades iđaše za njim. još jednom činim. bivaju bačeni u vatreno jezero.55: "Hadese. a onome što seđaše na njemu beše ime smrt.. Otkrivenje 6. evo. i vidi živ sam u sve vekove. I oni sada stoje pred sudom." Otkrivenje 20. zar ne? Da bi im bilo suđeno.

koje ću navesti. Kada je Isus govorio o večnoj kazni. Niko pri tome ne može pretpostaviti mrtvački kovčeg ili groblje. On upire prst prema dolini Hinom i kaže: "Tako će izgledati". Životinje su tamo bacane u vatru. to je bilo "smetlište" Jerusalima. a ne prema jugu." (On bi pokazao prema severu gde su bili grobovi.STA JE GEHENA? ŠTA JE GEHENA? Sada ćemo se pozabaviti Gehenom. Na tom mestu je iz godine u godinu gorelo smeće i stalno se mogao videti dim koji se diže. 10 . Jehovini svedoci kažu − čudim se otkud im samo tolika hrabrost za takvu tvrdnju − da duše tamo imaju tih i miran grob. ti kultovi bi imali argumente za svoje tvrdnje ako bi Isus. bilo je to mesto gde su se žrtve prinosile bogovima. On je pokazivao na dolinu Hinom (Gehena) i rekao: "Pogledajte. tako će biti. Ako umru izvan svoje religije. Imajte zato u vidu: tako izgleda poslednje mesto kazne nakon Sudnjeg dana. a još manje neki od biblijskih stihova. jednostavno pokazao na mrtvački kovčeg i rekao: "Ovako će biti. svu večnost ležaće u grobu: kraj. Ali Isus ne pruža prst prema mrtvačkom kovčegu ili severu. dolini Hinom). tj. i pri tome su užasno cvilele. Njegovi slušaoci bi to razumeli. govoreći o izgubljenima. Prema Novom Zavetu. A kako Isus predstavlja Gehenu? On koristi primer doline Hinom." Da Gehena nije ništa drugo do grob. On ne pokazuje na nešto što bi bar malo ličilo na smrt. "Tamo će biti plač i škrgut zuba". Prema Starom Zavetu.

zaslužiće pakao ognjeni (oganj Gehene)".22 − možda nekome neće odgovarati moja napomena − ponavljam: to je Isus koji govori. 11 .Evanđelje po Mateju 5. Ja ga samo citiram: "Ako ko kaže 'budalo' (bratu).

Matej 23. I u 30. što prehodite more i kopno da stvorite jednog proselita. mada to nanosi teške bolove.U GROBU NEMA VATRE U GROBU NEMA VATRE Mogu li ovde načiniti malu pauzu? Želim ukratko da uporedim tumačenje jehovinih svedoka." Matej 10. Posmatrajte: "Ako ko kaže 'budalo'.29: "Ako te tvoje desno oko sablažnjava. koja je tamo gorela dan i noć. i kad 12 . zaslužiće pakao ognjeni". Isus praktično objašnjava Gehenu rečju oganj u svakom stihu koji ću navesti. licemeri. Kakva vrsta vatre gori u grobu? Isus pri tome pokazuje na vatru doline Hinom. Još jednom Hrist objašnjava šta je Gehena. odseci je i baci od sebe.8−9 − Hrist ponovo govori o iskopavanju oka i odsecanju ruke ili noge.15: "Teško vama. i On kaže da je to kao oganj Gehene. književnici i fariseji. i kaže da je to bolje nego kad se celo telo baci u vatru Gehene. Evanđelje po Mateju 5. a duše ne mogu ubiti. Nego se više bojte onoga koji može i dušu i telo da upropasti u Geheni". da to nije neko mirno i tiho mesto. jer ti je bolje da propadne jedan od tvojih udova i ne bude celo tvoje telo bačeno u Gehenu". to jest grčku reč Gehena).28: "I ne bojte se onih koji ubijaju telo. Matej 18. (Reč pakao ćemo u sledećim stihovima ostaviti u onom obliku u kojem je u izvornom jeziku. stihu: "I ako te desna ruka tvoja sablažnjava. jer ti je bolje da propadne jedan od tvojih udova i da celo tvoje telo ne ode u Gehenu. iskopaj ga i baci od sebe.

činite ga sinom Gehene. On objašnjava šta je Gehena. I ako te noga tvoja sablažnjava odseci je. poglavlju Isus tri puta koristi reč Gehena.33: "Zmije. dvaput gorim od sebe." Jeste li shvatili ? Ono što pominje u 43. I ne pokušavajte . Dragi prijatelju. bolje ti je da uđeš u carstvo Božje s jednim okom. kao mesto gde crv ne umire i oganj se ne gasi. Zar je to važno? Sigurno je da Isus ovde ne misli na telo. kako da pobegnete od osude Gehene?" Evanđelje po Marku u 9. Šta želim da vam kažem ? Meni je svejedno ko će balzamovati mrtvo telo ili obaviti pogreb. Evanđelje po Luki 12. nego se bojte onih koji ga mogu sahraniti. i to u stihovima 43. Posmatrajmo sada ponovo tumačenje nekih sekti: ne bojte se onih koji ubijaju telo. onda ste stvarno čudotvorac." Matej 23. zmijski porode. On želi da kaže: "Ne boj se onoga koji 13 . nego sa dve ruke da odeš u Gehenu. Isus kaže: "I ako te tvoja ruka sablažnjava. nego da te sa dve noge bace u Gehenu.postane. ako u ovom tekstu pronađete grob.4−5. 46 i 48. 46 i 48. 45 i 47 a u stihovima 44. odseci je. Imajte na umu da ove reči dolaze iz usta samog Spasitelja: "Ne bojte se onih što ubijaju telo i posle toga ne mogu više ništa da učine. I ako te oko tvoje sablažnjava. Nego ću vam ukazati koga da se bojite: bojte se onoga koji posle ubistva ima vlast da baci u Gehenu". bolje ti je da uđeš u život hrom. gde crv njihov ne umire i oganj se ne gasi. stihu Isus objašnjava u stihovima 44. dragi čitaoče. u oganj neugasivi. iskopaj ga. nego na nešto više. da mi kažete da se ovde radi o grobu. 45 i 47. nego da te sa dva oka bace u Gehenu. bolje ti je da uđeš sakat u život.

4 nalazimo mesto gde Petar govori o palim anđelima: "Jer kad Bog nije poštedeo anđele koji su zgrešili. Ovde je izvorna reč Tartarus. koja će nastaviti da živi na nekom drugom mestu. nego ih baci u mračne jaruge pakla i predade ih da se čuvaju za sud". Gde se tu može pročitati ili protumačiti mesto spokoja? U 2.6 apostol govori o dosadnom jeziku i govori da je jezik vatra. još manje od Gehene. U Jakovljevoj poslanici 3. koji je zapaljen od vatre Gehene. Petrovoj poslanici 2. a to je posebno mesto za pale anđele. Zato se boj onoga koji može tvoju dušu da baci u Gehenu". Tri puta se na tom mestu govori o Geheni i upoređuje se sa vatrom.može da uništi tvoj život. Ti imaš u svom telu dušu koja će živeti večno. On ovde ne govori o grobu. 14 . Bila su to 24 mesta gde se pojavljuje reč pakao. jer Isus pri tome pokazuje na dolinu Hinom i kaže da će tako biti. U svim tim stihovima − od kojih je 22 izrekao sam Isus. svet nepravednosti. Tako se jezik predstavlja među našim udovima kao onaj koji prlja celo telo i zapaljuje naš život. a po jedan Jakov i Petar − ne možete ni jedan jedini put načiniti grob od Hadesa.

i baciće ih u peć ognjenu. u Novom Zavetu ima još 130 stihova u kojima je opisano jedno isto mesto. u večni oganj pripremljen đavolu i njegovim anđelima". ako nema pakla? Odgovorite mi. prokleti. U Evanđelju po Mateju 25. Pozivam svaku iskrenu i intelektualno poštenu ličnost da sve ove stihove odgovorno i istinoljubivo ispita pred Bogom. Tu se ne može jednostavno raditi o grobu.OPIS PAKLA OPIS PAKLA Sada vam želim pokazati pakao bez "pakla". ali ne odlaze svi tamo." Matej 13. kome nije dato ime.50 − ponovo "peć ognjena". i pokupiće iz svoga carstva sve sablazni i one koji čine bezakonje. sada shvatam: samo je oganj večan. tako će biti i na svršetku sveta. ali Pismo bi vam pokazalo da jedno takvo mesto postoji. Neke religije uče tako.41 Hrist će reći "onima s leve strane: idite od mene. a ne kazna. Čak i da u Bibliji pakao nije pomenut na 24 mesta. Možda bi ste znali kako da ga nazovete. jer su neki od nas spaseni Isusovom krvlju.. Naime. Gde je to ako nema pakla? "O. Najpre je to mesto propasti. U Evanđelju po Mateju 13. mogli bi ste dokazati da jedno takvo mesto postoji. Tamo stoji: "I 15 .. Odakle ona. onde će biti plač i škrgut zuba." Ali. pa tek nakon toga da kaže da nema pakla. stanite malo ! Pođite nekoliko stihova dalje. da prethodno nije nazvano paklom. Poslaće Sin čovečji svoje anđele.40−42 Hrist kaže: "Kao što se kukolj skuplja i vatrom spaljuje.

Ali. samo grob. gde je taj neugasivi oganj. nego bi rekao da idu svi. ali će postojati mesto neugasivog ognja kada svetu bude suđeno." Ako je put u propast. i malo ih je koji ga nalaze. Večni oganj iz 41. Nemojte dakle. 16 . ako nema pakla ? Ovde se ne spominje sama reč pakao. o kome je ovde reč. Isus sigurno ne bi rekao da su mnogi koji tamo idu.12.otići će ovi u večnu muku(izvornik kaže kaznu)" − Matej 25. Ovde Isus govori o svršetku i kaže da će plevu (nespašene) sažeći neugasivim ognjem. Kako su uska vrata i stešnjen put koji vodi u život.13−14: "Uđite na uska vrata. i mnogo ih je koji njime ulaze. Evanđelje po Mateju 7. jer su široka vrata i prostran put koji vodi u propast. stiha. stiha je večna kazna iz 46.46. jer nas sve čeka grob. to da razdvajate! Evanđelje po Mateju 3.

onda nema ni večnog života.16: "Ko ne poveruje − biće osuđen".VECNA KAZNA VEČNA KAZNA Još nešto: ovde govori o večnom životu. na večeri kada je mogao biti spasen i noći u kojima je odlazio i kazao:" Neću tog Isusa. Biti osuđen − na šta? Evanđelje po Marku 9." Ovde se ne spominje ime − ali. Evanđelje po Marku 16. Bilo bi vam bolje da verujete u celokupnu Božju reč. a ne veruju u ono što ona kaže o paklu?! Mogu vam reći nešto u poverenju: na svaku izjavu u Bibliji o nebu dolazi deset izjava o paklu.46 i 48: "Gde crv njihov ne umire i oganj se ne gasi. Dragi prijatelju. Čovek će biti u večnom paklu sa svojim sećanjem koje ga nikada neće napustiti i koje će ga podsećati na propuštene prilike − na večeri kada je mogao prići Hristu. i za drugo Hrist koristi istu reč. šta je to? Znate li da su najstariji komentatori i učitelji Biblije ovo prevodili sa: "Gde sećanje ne umire"? Crv je sećanje ili pamćenje. to jest večne kazne(muke).44. ako u 46 stihu nema večnog pakla. Kakvi su to ljudi koji veruju u sve što Biblija kaže o nebu. pamćenje ne umire.46 Evanđelja po Mateju reč večni je ona ista grčka reč koja govori o večnom ognju. Verujte ili sve ili ništa. U stihu 25. I za jedno. ni večnog neba. 17 ." Da.

Prema njihovoj tvrdnji.VECNI GNEV VEČNI GNEV U Evanđelju po Jovanu 3." Ja se ovde ponavljam.28−29: "Ne čudite se ovome. ako je grob pakao? Zar to ne bi bio smešan Bog ako bi ih nekoliko puta pokretao tamo−vamo? Ali pogledaj zato dobro zašto ih podiže iz groba.5: "Svojom tvrdoglavošću i nepokajnim srcem sabiraš sebi gnev za dan gneva i otkrivenja pravednog suda Božjeg". pa će vaskrsnuti za život oni koji su činili dobro. ali će to vama pomoći. On potvrđuje da posle ispitivanja. posle Suda. oni(mrtvi) su već u grobu. Vaskrsenje za sud − a to je Gehena. Dobro pogledajte ovaj stih. Zašto ? Samo zato da bi se ponovo vratili u grob.36: "Ko veruje u Sina ima večni život. pričaju da je pakao u stvari grob. međutim. Jehovini svedoci i još neki. jer ide čas u koji će svi koji su u grobovima čuti njegov glas. postoje 18 ." Zašto se uzbuđivati ako nema mesta kuda će grešnik otići posle suda? Poslanica Rimljanima 2. kad grešnici budu prebačeni iz Hadesa u Gehenu." Evanđelje po Jovanu 5. nego gnev Božji ostaje − ostaje večno − na njemu." Amen! A šta je sa drugim delom stiha? "A ko je neposlušan Sinu neće videti života. Dakle.31 Bog je "postavio dan u koji će po pravdi suditi celom svetu. Razlog za to je njihovo suđenje. Bog te mrtve izvodi iz groba jer treba da vaskrsnu. Prema Delima apostolskim 17. a zločinci će vaskrsnuti za sud.

" Kad je to ? Pri otkrivenju pravednog suda Božjeg. 19 .stepeni kazne! On kaže: "Sabiraš sebi gnev za dan gneva.

ostao bi do današnjeg dana.. zar ćeš se do neba podići? Do ada ćeš sići.23−24: "I ti. nevolja i muka na svako telo?" − Ne! Izvorni tekst kaže: "… na svaku dušu!" 2." Kako je to moguće? Zato što postoje stepeni kazne: posle Sudnjeg dana. Ali vam kažem da će sodomskoj zemlji biti lakše na dan suda nego tebi.. to neće biti sve." U poslanici Jevrejima 6. dva ili tri metra duboko u zemlju? Ne.2 govori se o vaskrsenju i večnom sudu. koji će biti kažnjeni večnom propašću daleko od lica Gospodnjeg i od njegove silne slave. gnev i ljutnja. Biće suđeno ognjem.STEPENI KAZNE STEPENI KAZNE Recite mi: da li postoje stepeni kazne? Grešnici će biti ukopani jedan. jer da su se u Sodomu dogodila čuda koja su se dogodila u tebi.. Poslanica Rimljanima 2. 20 .. Kafarnaume. "A vama mučenicima pokoj sa nama prilikom pojave Gospoda Isusa sa neba. Ovo je vreme kad Gospod Isus dolazi da sudi svetu. poslanica Solunjanima 1.8−9: ". Evanđelje po Mateju 11. u plamenom ognju koji će kazniti one što ne znaju Boga i one što nisu poslušni Evanđelju o Gospodu našem Isusu" − a sledi nastavak: ". Ali. kad grešnici budu premešteni u poslednje mesto kazne za duše.7−9. Ali kako mogu gomilati gnev za dan gneva? Zato što postoje stepeni kazne u Geheni posle Suda... Zašto da mrtvi vaskrsavaju samo da bi bili ponovo predani smrti? To je vaskrsenje na večni sud. Na primer.

21 .8: "Njen kraj je u spaljivanju" − to je konačni zatvor za grešnika.Jevrejima 6.

To je mesto gde su sada svi grešnici. Tamo ćete čekati do "dana presude" da bi ste zatim bili smešteni u poslednje mesto kazne. mesto kuda ćete otići i vi. Šta je poređenje? Poređenje prikazuje ili dočarava večnu istinu. u njegovom 16. Sačekajte malo. ako ne postoji večni pakao? Želim da odgovorim na to pitanje. smiluj se na mene i pošalji Lazara da umoči vrh svoga prsta u vodu i da mi rashladi jezik. konačna presuda već izrečena. A Avram reče: sinko .SUD POSLE SMRTI SUD POSLE SMRTI Postoji pakao. Neki ljudi će reći: "O. Sve što će biti u Geheni može se naći i u sadašnjem Hadesu. pa čak i svaku crticu i nit iz ovog teksta kao biblijsku i istinitu. jer se sadržaj poklapa sa učenjem cele Biblije. pa to je samo poređenje. dragi moji! A šta bi se ovde moglo dočarati." Molim?! Trenutak. podiže svoje oči i vide iz daleka Avrama i Lazara u njegovom naručju. poglavlju. To se nalazi u Evanđelju po Luki. seti se da si primio svoja dobra u svom 22 . Da. Tada povika: oče Avraame . dragi prijatelju. I kad se mučio u Hadesu. u Gehenu. Ne radi se ovde samo o poređenju. i na nekoliko sledećih stranica želim da vam objasnim ono što Isus propoveda o njemu. jer će tamo suđenje biti već prošlost. to je Hades. Mogu da dokažem svaku reč. ako umrete bez Hrista. kaže: "Umro je i bogataš i sahraniše ga. Isus u Evanđelju po Luki 16. samo će u Geheni sve to biti u većoj meri. Znači. jer se mučim u ovom plamenu.

niti da pređu k nama oni odande. A preko svega toga postavljena je velika provalija između nas i vas. a Lazar isto tako zla." 23 . a ti se mučiš. on se sad ovde teši.životu. da ne mogu da prođu oni koji žele odavde k vama.

i da je u paklu podigao svoje oči i gledao. jer imam petoro braće. To znači da je imao glavu koju je mogao da podigne. smiluj se na mene". neka ih uveri − da ne bi i oni došli na ovo mesto mučenja.LJUDSKI ZIVOT NE PRESTAJE LJUDSKI ŽIVOT NE PRESTAJE Isus najpre uči da je pakao mesto gde se život ne završava. osim ako vas drugi Hristov dolazak ne zatekne u životu. niti da pređu k nama oni odande. a sada je u stanju da podigne svoju glavu i gleda. i da njima priča o Isusu kako i oni ne bi došli ovamo. kako možete podići glavu? U njemu nema nikakvih mogućnosti da se bilo kuda gleda. Imao je jezik i grlo koje mu se isušilo. jer mu Avram odgovara: "A preko svega toga postavljena je velika provalija između nas i vas. otići ćete u grob." Mi ne možemo doći k vama. oče. Svejedno je prijatelju koliko ste daleko stigli u svom hrišćanskom životu. On je imao glas i mogao je da zove: "Oče Avraame. Kad ste u grobu. To je mesto života. jer ih imam petoro. jer on moli Avrama: "Molim te onda." On ima uši i čuje." Zašto? Jako želim da on ode kući moje braće. da ga pošalješ u kuću moga oca. jer kaže: "Pošalji Lazara da umoči vrh svoga prsta u vodu i da mi rashladi jezik. bio sahranjen. jer se mučim u ovom plamenu. On kaže da je bogataš umro i bio sahranjen. vi ne možete doći k nama. U daljini je video Avrama. da ne mogu da pređu oni koji žele odavde k vama. Zar ne? Ali taj čovek je umro. 24 .

". čak i ako se pokajete ići ćete u grob. I to mesto je večno. "Kojima je spremljen mrak večne tame" (Juda 13).Bogataš je rekao da njegova braća neće doći na to mesto ako se pokaju.. 25 . Da. jer ni jedan spaseni ne dolazi tamo. on to mesto označava kao "mesto muka". koji će biti kažnjeni večnom propašću daleko od lica Gospodnjeg" (2.. "Ko će stati kod ognja koji proždire?" (Isaija 33.14).9). Ali. Solunjanima 1. to znači da to mesto ne može biti grob nego pakao.

uvek više i nikad vremena za Boga. nego o ljubavi prema njemu. zar ne? Koliko bi bilo bolje da je imao manje novca a više vremena za Boga kako bi njegova duša bila spremna za susret sa Bogom. za zajednicu." Ovaj bogataš je želeo samo da Lazar umoči prst u vodu i njime mu navlaži jezik. jer su ostatak svog života proveli u svađi oko nasledstva. "Jer srebroljublje je koren svih zala. on u 1. Nismo ništa doneli na ovaj svet a ništa nećemo ni odneti iz njega." Taj očigledno nema vremena za Bibliju. pa ni za svoju porodicu. Bogatašu je svaka vrsta bogatstva bila na raspolaganju. zastraniše od vere i sami sebi mnoge muke pričiniše.36). Umro i ništa nije poneo sa sobom. Smešno. Prijatelju. znači ne o samom novcu. o škrtosti i pohlepi: više. vaš novac vam ništa neće koristiti kada se jednoga dana nađete u grobu. Pošto je Pavle ovo rekao. međutim.10−11 piše o ljubavi prema novcu. Ni tvoj puni 26 . Njegovi bližnji su ga. a život svoj izgubi?" (Marko 8.PAKAO JE MESTO NEISPUNJENIH ZELJA PAKAO JE MESTO NEISPUNJENIH ŽELJA Drugo: Pakao je mesto neispunjenih želja. ali to nije mogao da kupi svojim novcem. Timoteju 6. Trebalo bi da budemo zadovoljni ako imamo hranu i odeću. neki mu se predadoše. On je bio zaokupljen sakupljanjem novca toliko da nije imao vremena za Boga. Neko je rekao: "Ja radim u dve smene. Nije čudo što Isus kaže: "Jer šta koristi čoveku da zadobije sav svet. grdili.

koje se u čaši kao biser sjaji. Na kraju će ono kao zmija ujesti. Korinćanima 6. Za druge je opet najvažniji seks.18). to je razlog. Za mene nije važno šta kažu psihijatri ili psiholozi. Nije čudno što Bog kaže: "Vino je podrugljivo.20). Zbog čega? Jer će vašu dušu odvući u propast. "Oh. Ugled u društvu i visoki društveni standard je ono za šta oni žive. Kod nekih ljudi taj problem je alkohol. moja kćerka ima izgleda da uskoro postane kraljica lepote. Čemu će joj to onda koristiti? Glupo je trčati za uživanjima. Moja Biblija mi kaže: "A on ne zna da su tu mrtvaci. Oni jednostavno moraju da ga piju i tako uništavaju svoj život. Ako si se makar jednom opio. jer Bog će suditi bludnicima i preljubočincima" (Jevrejima 13. jer nijedan pijanac neće naslediti carstvo Božje (1.konto u banci neće biti u stanju da ti pomogne.1). Smatraš li da tih nekoliko sekundi neobičnog osećanja i uzbuđenja ima takvu 27 . Timoteju 5." Ali za 60 godina će umreti. mahnito je piće silovito. Neki uživaju u tome. Bog osim toga opominje: "Ne budi s onima koji mnogo vina piju" (Poslovice 23. i koje lako teče. čak i neki vaspitači u školama. Oni ne poznaju Boga.4). pokaj se i moli Isusa Hrista da ti oprosti. "A koja sladostrasno živi − živa je mrtva" (1.6). kao aspida upeći" (Poslovice 23. "Svi da poštuju brak i bračna postelja da bude neokaljana. i ko njih zavoli taj pameti nema" (Poslovice 20.9). Njihov život je velika vrteška. Tako propuštaju priliku za večni život. da su u Šeolu zvanice njezine" (Poslovice 9.31−32). "Ne gledaj na vino koje se lepo rumeni.

" (Otkrivenje 22. Galatima 5. oče. obrati Isusu Hristu i napusti greh.5−8. a ti se mučiš. koja nije trajala duže od 90 sekundi.vrednost da zbog toga budeš večno odvojen od Boga? Ah. osim ako se pokaje. herion i sl. U svojoj kratkoj propovedi. da ga pošalješ u kuću moga oca. smiluj se na mene i pošalji Lazara da umoči vrh svoga prsta u vodu i da mi rashladi jezik.23−25 i 27−28: "I kad se mučio u adu. Možda ćeš reći: "Ah. U svim navedenim stihovima stvari se ponavljaju. seti se da si primio svoja dobra u svom životu. Isus reč 'muka' ili 'mučiti se' koristi četiri puta.15.' A Avram reče: 'Sinko. Otkrivenje 21. Pakao je mesto neispunjenih želja. čoveče. I vreme je da ovu staromodnu Bibliju saslušate i 28 . Luka 16. Tada povika: 'Oče Avraame.' Tada reče: 'Molim te onda. Niko ko živi u bludu neće se sresti sa Bogom. LSD. Reč vračar dolazi od grčke reči pharmakeia. kao što su na primer.19−21. A da li se to isplati? Pakao je mesto neispunjenih želja.8 i 22. od koje je nastala reč farmacija. Efescima 5.28. a i reči narkoman i preprodavac droga dolaze od te grčke reči. neka ih uveri − da ne bi i oni došli na ovo mesto mučenja". Šta ćeš raditi? Treće: Pakao je mesto neizrecivog bola i patnje. To nam je pokazao sam Isus. dragi prijatelju. Pogledajmo još jednom u Bibliju: "Napolju su psi i vračari. jer imam petoro braće.15). a Lazar isto tako zla. jer se mučim u ovom plamenu. Ali ovo je reč Božja. marihuana. pa ti si se udaljio od svoje teme! Da li je baš tako? Da bih te uverio u suprotno treba da pročitaš poslanice Rimljanima 1. Razmišljajte o tome i poslušajte ga. podiže svoje oči i vide izdaleka Avrama i Lazara u njegovom naručju. on se sada ovde teši.. Svoje telo možda moraš da zadovoljavaš upotrebom nekih droga.. prekini takvu propoved!".

bolje ti je da uđeš u život hrom. odseci je. nego da te sa dva oka bace u pakao." Ove reči je izgovorio sam Isus koji saoseća i pati zajedno sa čovekom. nego da te sa dve noge bace u pakao. gde crv njihov ne umire i oganj se ne gasi. odseci je. bolje ti je da uđeš sakat u život. izrekao sa suzama u očima: "I ako te tvoja ruka sablažnjava.43. Ja verujem da je Isus ovo iz Evanđelja po Marku 9. I ako te oko tvoje sablažnjava.45. nego da sa dve ruke odeš u pakao. 29 . iskopaj ga. I ako te noga tvoja sablažnjava. u oganj neugasivi.47 i 48.prihvatite sve njene istine. bolje ti je da uđeš u Carstvo Božje sa jednim okom. Ovu istinu je govorio dok su mu suze tekle niz obraze.

umrećete u svojim gresima". ni preljubočinci.8: "A strašljivcima i nevernima i gnusnima i ubicama( i bludnicama) i vračarima i idolopoklonicima i svima lažama − njima je mesto u jezeru koje gori od vatre i sumpora". Međutim. Ti verovatno ne pripadaš poslednjoj šestorici. ni opadači. ni razbojnici neće naslediti carstva Božjeg. saslušaj šta želim da ti kažem o prvoj dvojici i time ću onda završiti.MESTO ZA BEZBOZNIKE MESTO ZA BEZBOŽNIKE Pakao je mesto za društvo bezbožnika. naime. ne poverujete da sam to ja. ako. ni kradljivci." A kako se nabraja u Otkrivenju 21. Strašljivci i nevernici. 1. U Evanđelju po Jovanu 8. Korinćanima 6.9−10: "Ili zar ne znate da nepravedni neće naslediti carstva Božjeg? Ne zavaravajte se: ni bludnici − ovde se misli na greh vanbračnog seksa − ni idolopolonici. 30 . ni pijanice. Otpadnik je čovek koji ne priznaje da je Hrist Bog i koji ga ne prihvata. Nevernik ili otpadnik po Bibliji nije onaj koji kaže da nema Boga. ni grabežljivi.24 nalazimo ovo: "Dobro vam rekoh da ćete umreti u svojim gresima. ni pederasti. Nevernik je po Bibliji ličnost koja ne veruje u Isusa. ni mekušci.

nego da svi dođu do pokajanja. A šta će tek reći moji rođaci?!" I tako oni ostaju otpadnici zbog toga što su strašljivci. ja nisam pijanica" − ali vi ste otpadnik. Petrovoj 3. Kako je samo trpeo! Šta je bio motiv za to? Gospod ne želi da iko propadne. nevernik. Mislite na to kako su mu čupali bradu. Oni kažu: "O. A nevernici i otpadnici izgubljeni odlaze u večnost.ZASTO NE VERUJETE? ZAŠTO NE VERUJETE? Zašto ste nevernik? Pre vas su imenovani strašljivci. Oni se stide i plaše da donesu čvrstu odluku. molim vas. Zato me." 31 . Verujem u poruku o krstu. Ja verujem da je to pravi put. a oštre bodlje su probadale njegovo telo. Želim da budem spasen. "Ja nisam lažov" − ali ste otpadnik i nećete da verujete zato što vas je strah da pred drugima priznate Isusa Hrista. njegove ruke. Mislite na to kako su njegovo telo.9 čitamo: "Gospod. U 1. Pakao je mesto koje je na neobičan način zabarikadirano. ne želi da iko propadne. saslušajte. Ali ako istupim. Imam za vas dobru poruku. Čak ni jednu jedinu sekundu.. Takvi kažu: "Ja za vreme evangelizacije žarko želim da istupim napred.. krst na kojem je visio i prolio svoju krv. Ni jedan jedini čovek. zabijali eksere kroz njegove ruke i noge i kao je krv tekla iz njegovih rana. njegova leđa bila u ranama od devetostrukih bičeva. to će saznati moje komšije. Verujem da je Isus za mene prolio svoju krv. Pred paklom stoji krst Isusa Hrista. On ne želi da iko ode izgubljen. Mislite da trnov venac koji su mu stavili na glavu.

ali ja ću otići na krst. ja prihvatam tvoju žrtvu na krstu. da svaki − ko veruje u njega − ne propadne. Kao da je hteo da kaže: "Ja želim da podnesem svaku žaoku pakla za grešnika". On kuca na vrata vašeg srca. To on ne želi da učini. ali on nikoga ne prisiljava. On ne želi da pakao bude vaša budućnost. prihvatam tvoju krv. nego da ima večni život. Ja ću tvoj pakao poneti na mom telu. nije poslao Sina da sudi svetu. on ga je odbio. Ja ću pretrpeti sav bol i celu kaznu preuzeti na sebe". ne želi da odete izgubljeni. ali ih on neće odgurnuti. Isus. nego da se svet spase njegovim posredstvom" (Jovan 3. Kad su Isusu ponudili sredstvo protiv bolova. On želi da se vi spasete. naime." I sledeći stih nas pogađa u srce: "Bog.Isus je došao da nam objavi istinu. dakle. Dođi u moje srce.16−17). Saslušajte: "Jer Bog je tako zavoleo svet da je svog jedinorodnog Sina dao. koju si prolio za moje grehove." 32 . Vi sami morate reći: "Gospode Isuse. Ona glasi: "Postoji pakao.

znanja i razmišljanja mladome čoveku. dela i puteve Božije… Nadamo se.Onima. pravičnosti. za davanje prostima razbora. I JEDINO TAKO MOŽE DA SE DALJE DISTRIBUIŠE! 33 . za shvatanje izraza razuma i primanje nauke pameti. (Poslovice 1:2−4) OVAJ FAJL JE BESPLATAN. koji imaju interes za Reč. pravde i poštenja. da će ova i druge knjige ispuniti našu viziju i želje za vas: "Za poznanje mudrosti i vaspitanja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful