You are on page 1of 7

Sekolah Kebangsaan Bukit Tunggal Sukan Tahunan kali ke 26 2012 Senarai hadiah

Kategori Lelaki bawah 10 Perempuan bawah 10 Lelaki bawah 12 Perempuan bawah12 Sukaneka pra ,1,2 Sukaneka 1,2,3

100m 200m 4X100 4X200 l/j l/t l/p / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Sekolah Kebangsaan Bukit Tunggal Sukan Tahunan kali ke 26 2012 Senarai hadiah

Kategori Lelaki bawah 10 Perempuan bawah 10 Lelaki bawah 12 Perempuan bawah12 Sukaneka pra ,1,2 Sukaneka 1,2,3

100m 200m 4X100 4X200 l/j l/t l/p / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Sekolah Kebangsaan Bukit Tunggal Sukan Tahunan kali ke 26 2012 Senarai hadiah

Kategori Lelaki bawah 10 Perempuan bawah 10 Lelaki bawah 12 Perempuan bawah12 Sukaneka pra ,1,2 Sukaneka 1,2,3

100m 200m 4X100 4X200 l/j l/t l/p / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Sekolah Kebangsaan Bukit Tunggal Sukan Tahunan kali ke 26 2012 Senarai hadiah

Kategori Lelaki bawah 10 Perempuan bawah 10 Lelaki bawah 12 Perempuan bawah12 Sukaneka pra ,1,2 Sukaneka 1,2,3

100m 200m 4X100 4X200 l/j l/t l/p / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Sekolah Kebangsaan Bukit Tunggal Sukan Tahunan kali ke 26 2012 Senarai hadiah

Kategori Lelaki bawah 10 Perempuan bawah 10 Lelaki bawah 12 Perempuan bawah12 Sukaneka pra ,1,2 Sukaneka 1,2,3

100m 200m 4X100 4X200 l/j l/t l/p / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Sekolah Kebangsaan Bukit Tunggal Sukan Tahunan kali ke 26 2012 Senarai hadiah

Kategori Lelaki bawah 10 Perempuan bawah 10 Lelaki bawah 12 Perempuan bawah12 Sukaneka pra ,1,2 Sukaneka 1,2,3

100m 200m 4X100 4X200 l/j l/t l/p / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /