Lippai György

Napi(s) gyakorló
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. OSZTÁLYA ÉS A 7 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA

2. félév

ELSÕ KIADÁS

CELLDÖMÖLK, 2004

Bírálta Dr. Schábel Ferencné Illusztrálta Mohó Virág Szerkesztette Esztergályos Jenõ

Raktári szám: AP – 109

A kiadó a kiadói jogot fenntartja

APÁCZAI Kiadó 9500 Celldömölk, Széchenyi utca 18. Telefon: 95/ 525-000; Fax: 95/ 525-014 Felelôs kiadó: Esztergályos Jenô ügyvezetô igazgató

Nyomdai elôkészítés:

Gyôr

3

17. hét

1. Hangoztasd a képek nevét, majd válogasd szét a zsákokba aszerint, hogy a szó mely részében hallod az i vagy az í hangot!

2. Pótold a hiányzó ékezeteket! vll-lám, nyll, hld, lr, lng, szlv, kocsl, tlz, klncs, lj 3. Folytasd a sorok írását!

4. Olvasd fel hangosan a nyelvtörõt! Ti-mi kin-cse tíz ki-csi pin-tye. 5. Kösd össze a képeket a megfelelõ számmal!

17. hét

4

1. Hangoztasd a képek nevét, majd válogasd szét a zsákokba aszerint, hogy a szó mely részében hallod az u-ú vagy az ü-û hangot! u-ú ü-û

2. Pótold a hiányzó ékezeteket! u-ú ut, ujj, kut, tyuk, nyul, haty-tyu, fi-u, ka-pu, á-gyu 3. Folytasd a sorok írását!

ü-û ur-ha-jó, u-veg, fu-rész, tuz, tun-dér, re-pu-lõ, gyu-ru, fé-su, kesz-tyu

4. Olvasd fel hangosan a nyelvtörõt! Für-ge ür-ge fü-le szür-ke. Egy kur-ta far-kú tö-rök tyúk a kõ-kút kö-rül fut. 5. Írd be a hiányzó számokat!

6. Folytasd a sorozatot! 0, 2, 4, 6, 8, ___, ___, ___, ___, ___, ___ 1, 3, 5, 7, 9, ___, ___, ___, ___, ___

5

17. hét

1. Melyik kép nevében hallod az m vagy az n hangot? Kösd össze a betût a megfelelõ képpel!

2. Folytasd a sorok írását!

3. Másold le a szavakat írott betûkkel! mér név rém vén kan-na züm-mög

4. Gyakorold a nyelvtörõ olvasását! Ti-mi ma-ma ma na-ran-csot vett. 5. Hasonlítsd össze! Írd be a hiányzó számokat, tedd ki a megfelelõ jelet!

6. Színezd azonos színûre az egyenlõket!

17. hét

6
Csukás István: Hideg szél fúj

1. Olvasd el a verset, majd oldd meg a feladatot!

Hideg szél fúj, hogy az ember majd megdermed. Kinek jó ez? Csak a kövér hóembernek! Szeme szénbõl, az orra meg paprikából, lába nincs, de minek is, ha úgysem táncol? Ütött-kopott rossz fazék a tökfedõje, megbecsüli, hiszen jó lesz még jövõre.

Seprûnyél a nagyvilági sétapálca, el is menne, ha tudna, vele bálba. Ilyen õ, az udvarunkon nagy gavallér, bár rajta csak ujjal rajzolt az inggallér. Mégse fázik, mikor minden majd megdermed, el is mennék, ha lehetne, hóembernek!

Keretezd be, mit láttál a vers alapján a hóemberen! szén, répa, paprika, kiscsizma, fazék, seprûnyél, krumpli, seprû 2. Kösd össze az egyenlõket!

7

17. hét

Keresd meg és karikázd be azt a labdát, amelyikbõl három van a képen!

Minden sorban elbújt egy gyümölcs neve. Keresd meg, majd színezd ki soronként más színnel a négyzeteket!

Melyik a kakukktojás (másmilyen, mint a többi)? Színezd ki!

18. hét

8

1. Melyik kép nevében melyik hangot hallod? Kösd össze a betût a megfelelõ képpel!

2. Pótold a hiányzó betûket! p-pp na___, sza___an, cse___, ka___a t-tt borí___ék, mo___or, ke___õ, cson___

3. Olvasd el a mondókát, tornáztasd meg az ujjaidat! Hüvelykujjam almafa, mutatóujjam megrázta, középsõ ujjam felszedte, 4. Folytasd a sorok írását! gyûrûsujjam hazavitte, a kisujjam mind megette, megfájdult a hasa tõle.

5. Végezd el a számításokat!

6. Írj a képrõl összeadásokat!

9

18. hét

1. Hangoztasd a képek nevét, majd válogasd szét a zsákokba aszerint, hogy a szó mely részében hallod a c hangot!

2. Folytasd a sorok írását!

3. Gyakorold a nyelvtörõ olvasását! A pol-con egy pi-ci po-cok mo-co-rog. 4. Végezd el a számításokat!

5. Írj a képrõl összeadásokat, kivonásokat!

18. hét

10

1. Hangoztasd a képek nevét, majd válogasd szét a zsákokba aszerint, hogy a szó mely részében hallod az o-ó vagy az ö-õ hangot! o-ó ö-õ

2. Pótold a hiányzó ékezeteket! o-ó ora, ol, orr, gomb, pok, csonak, roka, hajo, lo 3. Folytasd a sorok írását! ö-õ oz, ov, ot, kor, rendor, korte, felho, fedo, lépcso

4. Gyakorold a nyelvtörõ olvasását! Öt csökönyös kölyöktücsök ötvenöt törött köcsög között sündörög. 5. Írd be a hiányzó számokat!

6. Folytasd a láncszámolást!

11
1. Olvasd el a mesét, majd oldd meg a feladatokat! A farkas meg a sün

18. hét

Egyszer a farkas meg a sün barátságot kötöttek. A sün megkérdezte újdonsült barátját: – Hányféle cselt tudsz? – Százat meg egy felet – válaszolta a farkas, aztán õ is megkérdezte: – Hát te hányfélét tudsz? – Ó, csak egy felecskét – felelte szerényen a sün. Mendegéltek tovább. Estére egy faluba értek. Találtak egy pincét, telis-tele volt élelemmel. Lemásztak és addig ettek, míg csak jól nem laktak. Ekkor így szólt a sün a farkashoz: – Kuporodj csak le egy kicsit, hadd másszak fel a fejedre! Körül szeretnék nézni. A farkas lekuporodott, a sün felmászott a hátára. Jól elrúgta magát, és így sikerült a pincelyukon át kijutnia. Mikor kinn volt, így szólt a farkashoz: – Majd csak kimászol te is valahogy! Hiszen te sokkal eszesebb vagy nálam. Te több cselt tudsz, én meg csak egy árva felecskét, mégis kijutottam. Azzal otthagyta a pórul járt farkast. Hányféle cselt tudott a sün? Húzd alá a helyes választ! Százat meg egy felet. Csak egy felecskét. Ötvenet meg egy felet. Számozással állítsd sorrendbe az eseményeket! Bemásztak egy pincébe. A farkas és a sün barátságot kötött. A farkas pórul járt. Megbeszélték, hányféle cselt ismernek. 2. Pótold a kép alapján a hiányzó számokat!

18. hét

12

Vezesd az egérkét a sajthoz!

Írd be a gyümölcsök nevét a megfelelõ sorba, s egy újabb gyümölcs nevét kapod megfejtésül!

Folytasd a színezést a felismert szabály szerint!

13

19. hét

1. Melyik kép nevében hallod az a vagy az á hangot? Kösd össze a betût a megfelelõ képpel!

2. Folytasd a sorok írását!

3. Melyik szó nem tartozhat a képhez? Keretezd be! csahol nyávog harap ugat nyikorog zár küszöb nyílik virágzik kilincs

4. Írd be a hiányzó számokat, kösd össze az egyenleteket a megfelelõ képpel!

5. Milyen számjegy bújik elõ a varázsló barlangjából?

19. hét

14

1. Melyik kép nevében hallod a d vagy a b hangot? Kösd össze a betût a megfelelõ képpel!

2. Folytasd a sorok írását!

3. Írd a vonalra, mit látsz a képeken!

4. Gyakorold a nyelvtörõ olvasását! Barna dombon dongó dobol. 5. Számolj, írd be a hiányzó számokat!

6. Mely számok teszik igazzá a nyitott mondatot? Karikázd be!

15

19. hét

1. Hangoztasd a képek nevét, majd válogasd szét a zsákokba aszerint, hogy a szó mely részében hallod az r hangot!

2. Olvasd el, végezd el! 1.
Ujjaimat csukom, nyitom, nagyujjamat hátradugom. Ujjaimat terpesztgetem, párosával is szétteszem! Csukom, nyitom, hányszor tudom? Végül ökölbe húzom.

2.
Lassan nyitom, gyorsan csukom. Lassan nyitom, gyorsan csukom. Újból nyitom, félúton abbahagyom. Távcsõ lesz belõle, nem is egy, hanem négy. Legközelebb tovább is mondom még!

3. Folytasd a sorok írását!

4. Végezd el a mûveleteket!

19. hét

16
Milenko Ratkovic: A tarka pillangó

1. Olvasd el a mesét, végezd el a feladatokat!

A fehér pillangók családjában egy furcsa kis pillangó született. Színtelen volt a szárnya. A szülei sajnálkoztak rajta: – Szegény kis pillangónk, de nehéz sorod lesz! Mindenki megvetéssel néz majd rád színtelen szárnyad miatt. A pillangók körülvették új barátjukat, és valamennyien csodálkoztak furcsa külsején. Valaki kitalálta, hogy veszélyes betegségben szenved, és ezért senki sem akart játszani vele. Az elhagyott pillangó sokáig búsult. A virágok voltak egyetlen barátai. Tanácsot kért tõlük, hogyan fesse be a szárnyát. Az ibolya ezt mondta: – Én adok neked egy kis kék színt, de ez kevés lesz a nagy szárnyaidnak. A piros májusi rózsa így szólt: – Én is adok neked egy kicsit az én színembõl. – Ha szükséged van egy kis fehérre is, azt meg én adhatok neked – jelentkezett a fehér tulipán. A különféle színû virágok befestették a pillangó szárnyát, így az szép tarka lett. A többi lepke pedig csak csodálkozott. Senki nem tudta, hogy õ volt a színtelen szárnyú pillangó. A virágok pedig boldogan várták, és édes nektárral kínálgatták. Karikázd be a helyes válasz betûjelét! – Kik voltak a pillangó barátai? – Milyen színeket kapott a pillangó? Húzd alá a szövegben, hogyan sajnálkoztak a kis pillangó szülei! 2. Írd be a számházakba a hiányzó számokat!

17

19. hét

Mit visz a hajó, ha csak olyan dolgot szállít, aminek a nevében van b hang? Karikázd be!

Színezd ki a meserészletet ábrázoló rajzot!

Minden tükörképben van egy-egy hiba. Rajzold meg és színezd ki a hiányzó részletet!

20. hét

18

1. Melyik kép nevében hallod a v vagy az f hangot? Kösd össze a betût a megfelelõ képpel!

2. Folytasd a sorok írását!

3. Melyik szó nem tartozik a képhez? Keretezd be! kéreg levél fal fa ág lomb robog zakatol dudál vonat fut ugrál

4. Írd be a hiányzó számokat!

5. Petinek 12 autója van, Zolinak 4-gyel több. Hány autója van Zolinak? Egészítsd ki a rajzot, számolj, válaszolj!

19

20. hét

1. Melyik kép nevében hallod az e vagy az é hangot? Kösd össze a betût a megfelelõ képpel!

2. Folytasd a sorok írását!

3. Pótold a hiányzó írott kisbetûket!

4. Számolj, írd be a hiányzó számokat!

5. Folytasd a sorozatot!

20. hét

20

1. Hangoztasd a képek nevét, majd válogasd szét a zsákokba aszerint, hogy a szó mely részében hallod az l hangot!

2. Pótold a hiányzó betût! l-ll ___épcsõ, vi___a, o___ó, repü___õ, e___em, to___, csi___ag, szõ___õ, há___ó

3. Olvasd el, végezd el! 1. Tovább is mondom még: Tenyered az arcod felé néz, s a kisujjadnál összeér. Tenyeredet befordítod, nagyujjadat behúzod. Négy ujjad fenn összeér, s a sátor máris kész. 4. Folytasd a sorok írását! 2. Ha szél fújja, ujjaidat mozgatja jobbra, balra, szerteszét, de az ujjad mindig összeér! Lebontjuk a sátracskát, lerázzuk az ujjacskát.

5. Írd be a hiányzó számokat!

21
1. Olvasd el a mesét, oldd meg a feladatokat! A bölcs öszvér

20. hét

Volt egyszer egy öszvér, aki azt gondolta, hogy õ a legokosabb teremtés a világon. Az öszvér egyszer betévedt egy kertbe. Látja, hogy az erõs almafákon apró, piros almák teremnek, a fa alatt pedig vékony indákon, óriási dinnyék érnek. – Milyen ostobán rendezték el ezt a világot! – mondta. – Bízták volna csak rám, a bölcs öszvérre, én mindent másképp csináltam volna! Meghallotta ezt az almafán üldögélõ veréb, s megkérdezte: – Ha meg nem sértelek, mi az, ami nem nyerte meg a tetszésedet? – Hát nem látod? – szólt az öszvér. – Ezen a nagy fán akkora almák teremnek, mint egy kisgyermek ökle, azokat az öszvérfej nagyságú dinnyéket meg alig bírják a vékony indák. Az volna a helyes dolog, ha a nagy almafán akkora alma teremne, mint a dinnye, a gyenge indákon meg olyan kis dinnyék nõnének, mint az alma! – így szólt az öszvér, aztán vakarni kezdte az oldalát az almafa törzsén. Abban a pillanatban leesett egy alma, s nagyot koppant az öszvér fején. – Iá-iá-iá! Jaj, szegény fejem! – ordított az öszvér. Nagyot nevetett a veréb. – Látod, te bölcs – mondta –, mégis jó, hogy az alma nem akkora, mint a dinnye, mert különben kereshetnéd most a fejed! – Iga-az – az öszvér csak ennyit mondott, és gyorsan elhordta az irháját az almafa alól. Sorold fel a történet szereplõit! Mit gondolt magáról az öszvér? Húzd alá a szövegben! 2. Számolj!

20. hét

22

Állítsd helyes sorrendbe a betûket, majd színezd ki a képeket a megoldás szerint!

Válaszolj a kérdésre!

Öt apró eltérés van a két kép között. Keresd meg õket, majd pótold a hiányzó részleteket!

23

21. hét

1. Hangoztasd a képek nevét, majd válogasd szét a zsákokba aszerint, hogy a szó mely részében hallod a h hangot!

2. Olvasd el, végezd el! Öt ujjamat lógatom, dolgozzatok nógatom! Kisujjam, te kelj fel, gyûrûsujjam bújj el! Mutató és középsõ ujjam sétára fel! Tíz lépés elõre, utána hátra indulj el! Ha visszaértél, jutalmul megpihenhet minden ujj. 3. Folytasd a sorok írását!

4. Írd be a hiányzó számokat!

21. hét

24

1. Hangoztasd a képek nevét, majd válogasd szét a zsákokba aszerint, hogy a szó mely részében hallod az j hangot!

2. Folytasd a sorok írását!

3. Másold le a szavakat írott betûkkel! jég fej ajtó olaj majom varjú

4. Írd be a hiányzó számokat!

5. Számolj!

25
1. Melyik kép nevében hallod a g vagy a k hangot? Kösd össze a betût a megfelelõ képpel!

21. hét

2. Folytasd a sorok írását!

3. Melyik szó nem tartozhat a képhez? Keretezd be! kerékpár bicikli lámpa kerék küllõ füstöl liszt kemence doboz kenyér pék sül

4. Írd be a hiányzó számokat!

5. Számolj!

21. hét

26
Az asztal álma

1. Olvasd el a mesét, oldd meg a feladatokat!

A madarak elköltöztek az erdõbõl, még a cinkék és a varjak is koldulni mentek a városba, csak a láthatatlan szárnyú szél röpködött a didergõ fák között. Egyik hajnalon aztán leesett az elsõ hó, s az õzek és a szarvasok hangos sírással siratták a messzi tengereken is túl járó nyarat. A fák nem búsultak, õk tudták, hogy nem lesz így örökké, nemsokára kitavaszodik, rügyet, virágot, lombot hajtanak, s visszatérnek hozzájuk a madarak is. De egyszer mégis megrémültek. Favágók jöttek az erdõbe, s kivágták a legöregebb fákat. A többiek megsiratták õket, aztán élték tovább szép erdei életüket. Csak egy fiatal tölgyfa szomorkodott továbbra is, az õ sudár bátyját is elvitték a favágók. Nem is hallott róla semmi hírt sokáig, mígnem tavasszal egy hazatérõ cinke reászállott, és így szólt: – Nagy hírt hozok neked! A városban bekopogtam egy ablakon egy kis morzsáért, s ott láttam a szobában a te szép bátyádat! Megismertem, pedig már nincsenek lombjai, ágai, szekrény lett belõle… A cinke elhallgatott. A fiatal tölgyfa ettõl kezdve csak arra vágyott, bárcsak õt is elvinnék a favágók, talán újra találkozhatna a bátyjával… Ezt álmodta az asztal, s ezt álmodja õ minden éjszaka, mert õ volt a fiatal tölgyfa, s beteljesedett az álma: örökké itt élhet bátyja, a szekrény mellett.

Miért szomorkodott a fiatal tölgyfa? Húzd alá a helyes választ! a) Mert vége lett a tavasznak. c) Mert elköltöztek a madarak. b) Mert a bátyját elvitték a favágók. Mire vágyott a fiatal tölgyfa? Húzd alá a választ a szövegben! 2. Számolj!

3. Folytasd a sorozatot!

27

21. hét

Melyik képnek nincsen párja? Kösd össze a párokat, keretezd be a megoldást!

Színezd ki a képet az eredményeknek megfelelõen!

Válaszolj a kérdésre! Kandúr Karcsi egerekre vadászott. 8 egeret szeretett volna fogni, de ha kettõvel többet fogott volna, mint amennyit fogott, akkor is kettõvel kevesebb lett volna nyolcnál. Hány egeret csípett el Kandúr Karcsi?

22. hét

28

1. Melyik kép nevében hallod a gy vagy a ty hangot? Kösd össze a betût a megfelelõ képpel!

2. Folytasd a sorok írását!

3. Gyakorold a nyelvtörõ olvasását! A gyerekek gyurmából tyúkot gyúrtak. 4. Írd be a hiányzó számokat!

29

22. hét

1. Hangoztasd a képek nevét, majd válogasd szét a zsákokba aszerint, hogy a szó mely részében hallod a ny hangot!

2. Olvasd el, végezd el! Tenyeremet összeteszem, ujjaimat terpesztgetem. Behúzom és kinyújtom, nagyujjamnál kifordítom. Integetek vele négyszer, mondókámnak így lesz vége. 3. Folytasd a sorok írását!

4. Írd be a hiányzó számokat!

22. hét

30

1. Hangoztasd a képek nevét, majd válogasd szét a zsákokba aszerint, hogy a szó mely részében hallod az ly hangot!

2. Folytasd a sorok írását!

3. Pótold a hiányzó írott kisbetûket!

4. Számolj!

5. Nagymama kosarában 9 db banán és 5-tel több narancs van. Hány db narancs van a kosárban? Fejezd be a rajzot, számolj, válaszolj a kérdésre!

31
1. Olvasd el a mesét, oldd meg a feladatokat! A kiskutya meg a szamár

22. hét

A szamár megirigyelte a kiskutya módját: neki szabad volt a legszebb szobába bemenni, a legszebb vánkosra ráfeküdni, s egész nap csak heverészett, nem dolgozott semmit – mégis mindennek a javát kapta. Neki meg csak kóró s tüske jut! Egy nap meg is kérdezte a kutyát: – Mondd, te kutya, miért szeret úgy téged a gazdasszony? – Mert tudok farkat csóválni, két lábon szolgálni – felelte a kiskutya. – Na, ez nem nehéz dolog, majd én is megpróbálom – mondta a szamár. Aztán csak térült-fordult a konyha körül, s mikor éppen nyitva volt az ajtó, besomfordált. A gazdasszony éppen kevert-kavart valamit a tûzhelyen, nem vett észre semmit. De hamarosan volt mit észrevenni! A szamár két lábra állt a háta mögött, a farkát billegette, a lábát nyújtogatta, hogy tenyerest adjon. S mivel ugatni nem tudott – hatalmasat iázott. A gazdasszony úgy megijedt, hogy egyszerre három tányért tört össze. Aztán fogta a porolópálcát, és kiverte a szamarat a konyhából. Szegény szamár máig is töri a fejét, hogy miért kapott õ verést azért, amiért a kutyának dicséret jár. Sorold fel a szereplõket! Miért kapott ki a szamár? Húzd alá a helyes választ! a) Mert hatalmasat iázott. b) Mert leverte a tányért. c) Mert megijesztette a gazdasszonyt. 2. Pótold a hiányzó számokat!

22. hét

32

Merre vezet az út a várba? Keresd meg!

Melyik két tárgyból van ugyanannyi a képen? Számold meg, majd írd a négyzetekbe, mennyit számoltál!

Ha összeadod a számokat, megtudod, hány évesek a számgyerekek!

33
1. Melyik kép nevében hallod a s vagy a sz hangot? Kösd össze a betût a megfelelõ képpel!

23. hét

2. Folytasd a sorok írását!

3. Melyik szó nem tartozhat a képhez? Keretezd be! számok ketyeg zakatol siet késik ébreszt melegít fényes szárít süt szikrázik hût

4. Gyakorold a nyelvtörõ olvasását! Síneken száguld a sebes vonat. 5. Írd be a hiányzó számokat!

6. Folytasd! Merre száll a kismadár, ha mindig a 3-mal többet érõ fa felé repül? Jelöld az útját!

23. hét

34

1. Melyik kép nevében hallod a z vagy a zs hangot? Kösd össze a betût a megfelelõ képpel!

2. Folytasd a sorok írását!

3. Gyakorold a nyelvtörõ olvasását! Kerek zsemlebelet ettem reggel eperdzsemmel. 4. Alkoss szavakat az összekeveredett betûkbõl! Írd le! zít zsri ívz mlezse

5. Gyakorold a számolást!

6. Folytasd a szabály szerint, színezd ki soronként a megfelelõ négyzeteket!

35

23. hét

1. Hangoztasd a képek nevét, majd válogasd szét a zsákokba aszerint, hogy a szó mely részében hallod a cs hangot!

2. Folytasd a sorok írását!

3. Gyakorold a nyelvtörõ olvasását! Csupa csöpp, csali csöpp, csak ide csöpörög. Csípd csak meg, csapd csak meg, vacsorára edd csak meg! 4. Másold le a szavakat írott betûkkel! csepp fröccsen dicsér öcsém

5. Melyik több? Mennyivel?

23. hét

36
Beney Zsuzsa: Mese

1. Olvasd el a verset, oldd meg a feladatokat!

Elindultam, elindultam zöld mezõre, ágas-bogas, szárnyas-árnyas nagy erdõbe. Erdõ mélyén, vad bozótban eltévedtem, nagy sokára ezüstpatak, cérnapatak-partra leltem. Patakparton sehol hídra nem találtam – könnyem hullott, gyomrom korgott, fájt a lábam.

Ezüsthangon a patak is sírt mellettem, ezüstkönny pengett a fákon énfölöttem. Halak úsztak, bámultak, nem segítettek, nyuszik, õzek néztek, haza nem vezettek, róka szagolt, kérdezgette bagoly bátya: „Mért nem maradtál, kislány, a puha ágyba,

mért indultál álmodban fehér mezõre, ágas-bogas, szárnyas-árnyas hold-erdõbe?” Mirõl szólt a vers? Húzd alá a helyes választ! a) Egy kislány elcsavargásáról. b) Egy kisfiú álmáról. c) Egy kislány álmáról.

Húzd alá, mely állatokkal találkozott a kislány álmában! hal, farkas, nyúl, rigó, õz, róka, harkály, bagoly 2. Színezd ugyanolyan színûre az egyenlõket!

37

23. hét

Karikázd be, melyik kutyusra gondoltam! Alatta és fölötte pillangó, elõtte egér, mögötte cica van.

Milyen szám jön ki a bûvös gépezetbõl?

Milyen minta következik? Rajzold meg!

24. hét
1. Írd át, másold le!

38

2. Írd be a hiányzó nagybetûket!

3. Másold le!

4. Kisbetû? Nagybetû? Pótold!

5. Írd be a hiányzó számokat!

39
1. Írd át, másold le!

24. hét

2. Írd be a hiányzó betûket!

3. Másold le a mondatokat!

4. Alkoss a betûkbõl neveket! Segít a nagybetû!

5. Számolj! 11 11 11 11 11 11 – – – – – – 6 4 2 8 5 7 = = = = = =

24. hét
1. Olvasd fel hangosan! almát rágtam kacsát láttam Annát várta Tamás bátyja

40
sárga madár száraz nadrág hármas lakás százast talált fáradtság lábasát nyárfaág szárazság

2. Kösd össze a mondatot a megfelelõ képpel! Ági könyvet olvas. Vince autóval játszik.

3. Másold le a fenti mondatokat!

4. Pótold a hiányzó betût! a- A v- V

5. Írd be a hiányzó számokat!

41
1. Olvasd el a történetet, felelj a kérdésekre!
Vígh Anna: A lusta róka

24. hét

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy lusta róka. Ez a róka olyan lusta volt, hogy néha még a szeme is kiszáradt, mert a pislogást is túlságosan fárasztó elfoglaltságnak találta. Egész nap az árnyékban heverészett, ott múlatta az idõt tétlenül. Egyik délelõtt, ahogy feküdt és nézelõdött, borzasztóan megéhezett. Finom, ínycsiklandozó nyúlpecsenyérõl álmodozott éppen, amikor csodák csodája, elébe toppant egy nyuszi. Mondta is neki a róka: – De jó, hogy erre jöttél, úgyis éppen nyúlcombra fájt a fogam. A nyuszi azonban jól ismerte a róka tunyaságát, s így felelt neki: – Hidd el, róka koma, rosszul járnál velem. Én olyan fürge vagyok, hogy napnyugtáig kergethetnél, akkor sem érnél utol. De ha most kinyitod a szádat, és megvárod, míg a sült galamb belerepül, sokkal kevesebb munka árán is jóllakhatsz. Tetszett a rókának az ötlet, hiszen így még a lompos farkát sem kellett megmozdítania az ebéd megszerzéséért. Nagyra tátotta hát a száját, és várta, várta az érkezõ sült galambot. Helyette azonban egy kósza dongó szállt a szájába, és jól megszúrta a róka nyelvét. A nyuszi egy bokor mögött kacagott a pórul járt vörösképûn, a róka pedig egy életre megtanulta, hogy aki lusta, annak csak egy csípõs dongó jut ebédre.

Húzd alá a rókára illõ tulajdonságokat! bátor, lusta, irigy, tunya, fürge, naplopó, ügyes, léhûtõ, kényelmes Melyik szóval nem találkoztál a mesében? Húzd alá! heverészett, ínycsiklandozó, megette, fürge, megszúrta, megtanulta Melyik közmondás illik a meséhez? Húzd alá! a) Ki sok nyúl után fut, egyet sem ér el. b) Lustának a kenyér is kár. 2. Számolj!

24. hét

42

Írd be az állatok nevét a megfelelõ oszlopba, s egy újabb állat nevét kapod megfejtésül!
1. 2. 5. 3. 4.

Színezd ki a meserészletet!

Hány háromszöget látsz a képeken? Írd a négyzetbe!

43
1. Írd át, másold le!

25. hét

2. Írd be a hiányzó betûket!

3. Másold le a szavakat!

4. Alkoss a betûkbõl neveket!

5. Írd be a hiányzó számokat!

25. hét
1. Írd át, másold le!

44

2. Írd be a hiányzó nagybetûket!

3. Másold le a szavakat!

4. Írd le a mondatokat írott betûkkel! Cirmos cica egeret kerget. Csacska csacsi csilingel egyet.

5. Számlálj, írd be a hiányzó számokat!

45
1. Olvasd fel a szópárokat! ecet – ecset cipõ – csípõ cica – csiga paca – kacsa kilencet – kilincset kemence – szerencse ciripel – csiripel kocog – locsog

25. hét
Marci – Marcsi Manci – Karcsi Laci – Lajcsi Bence – Csenge

2. Olvasd el a mondatokat, másold le!

3. Alkoss a szavakból mondatokat! Írd is le!

4. Írd be a hiányzó számokat!

5. Milyen számjegy bújik elõ a varázsló barlangjából?

25. hét

46
Vígh Anna: Az igazi barát

1. Olvasd el a mesét, oldd meg a feladatokat!

A farkasfalka legkisebb farkasát sokan bántották kölyökkorában. Társai kicsúfolták gyengeségéért, csak egyetlen farkas akadt, aki megvédte õt a többiekkel szemben. Ez a farkas lett a gyenge kölyök barátja. Egyszer így szólt hozzá a kölyök: – Meglásd, eljön még az idõ, mikor én leszek a legerõsebb farkas. Így is lett. A gyenge kölyök annyit acélozta izmait, hogy valóban õ vált a legkeményebb, legszívósabb vaddá. Meg is választották a falka vezérének. Ekkor már senki sem csúfolta, minden farkas vele akart barátkozni. Õ pedig a sok új cimbora mellett el is feledkezett régi pajtásáról. Ám egy vadászatnál rosszul lépett a farkas, megsántult örökre. Senkinek sem kellett egy bicegõs vezér. Mást ültettek a farkastrónra, tõle azt sem kérdezték, fáj-e még a lába. De nem a lába fájt leginkább, hanem a szíve. A cimborái elfordultak tõle, már az új király szavára figyeltek, neki hízelegtek. Csak egyvalaki látogatta meg a sánta farkast. Régi pajtása, aki még akkor megszerette, amikor a leggyengébb volt a többiek között. A farkas csak ekkor jött rá, hogy egyetlen igaz barátja van, ám arra számíthat jóban-rosszban.

Kösd össze a szavakat a megfelelõ jelentéssel! farkasfalka: a falka vezetõje cimbora: sántikál megacélozta: megerõsítette hízeleg: kedveskedik falkavezér: farkascsapat biceg: játszótárs Húzd alá, melyik közmondás illik a meséhez! a) Nagy dolog a szükség. b) Szükségben ismered meg a jó barátot. 2. Gyakorold a számolást!

47

25. hét

Melyik kakas melyik krajcárt találta?

Keresd a párját! Kösd össze!

Melyik szín melyik számjegyet jelenti, ha az azonos szín mindig ugyanannyit jelent?

26. hét
1. Írd át, másold le!

48

2. Írd be a hiányzó nagybetûket!

3. Másold le a szavakat!

4. Olvasd fel hangosan a szavakat! ága – ágya fog – fogy megy – meggy hege – hegye gõz – gyõz gér – gyér gombot – gyomot gulya – Gyula

5. Kisbetû? Nagybetû? (g - G, gy - Gy)

6. Írd be a hiányzó számokat!

49
1. Írd át, másold le!

26. hét

2. Írd be a hiányzó nagybetûket!

3. Másold le a szavakat!

4. Alkoss a betûkbõl neveket!

5. Írd be a hiányzó számokat!

6. Számolj, pótolj!

26. hét
1. Írd át, másold le!

50

2. Írd be a hiányzó nagybetûket!

3. Másold le a szavakat!

4. Alkoss a szavakból mondatokat!

5. Írd be a hiányzó számokat!

6. Folytasd a sorozatokat!

51
1. Olvasd el a mesét, oldd meg a feladatokat!
Ezópus: A holló és a vizeskorsó

26. hét

Perzselõen sütött a nyári nap. A holló szomjúságtól elcsigázottan repült a kiégett mezõk felett, de a nagy szárazságban sehol sem talált vizet. Érezte, hogy az ereje a végét járja. Egyszer csak a magasból megpillantott valamit. Lejjebb ereszkedett, hogy megnézze, mi az. Egy vizeskorsó volt az; valaki ottfelejtette a fa tövében. A holló reményvesztetten belenézett, és meglepetésében felkiáltott. A korsó alján víz csillogott! Ám örömét hamarosan kétségbeesés váltotta fel. A korsó szája túlságosan szûk és hosszú volt, ezért hiába próbálkozott, nem érte el a vizet. Arra gondolt, hogy feldönti a korsót, hátha a kiömlõ vízbõl valamennyit tud majd inni. Ám az ötletet hamar elvetette. – A forró talaj egy pillanat alatt beissza a vizet, én pedig hoppon maradok – gondolta. Ám hirtelen eszébe jutott a megoldás. A közelben heverõ köveket egyenként csõrébe vette, és a vizeskorsóba ejtette. Ahogy nõtt a kavicshalom a korsó fenekén, úgy emelkedett a korsóban a víz szintje. Végül annyi kõ hevert a korsóban, hogy a holló könnyedén elérte a vizet. Miközben nagyokat kortyolt, arra gondolt, hogy találékonysága megmentette az életét.

Húzd alá a válaszokat a szövegben! – Miért nem tudott a holló inni a korsóból? – Mi volt a holló elsõ ötlete? – Mire gondolt a holló, miközben nagyokat kortyolt a vízbõl? Számozással állítsd sorrendbe az eseményeket! Meglátott egy korsót. A holló sehol sem talált vizet. Találékonysága megmentette az életét. Nem tudott inni belõle. 2. Írd be a hiányzó számokat, kösd össze az egyenleteket a megfelelõ képpel!

26. hét

52

Elbújtak a betûk között a képek nevei. A növények nevét vízszintes irányban, az állatok nevét függõleges irányban keresd! Színezd ki, ha megtaláltad!

Színezd ki a képet!

Milyen szám kerül az utolsó formába? Számold meg azt is, hány oldala van egy-egy alakzatnak!

53
1. Írd át, másold le!

27. hét

2. Írd be a hiányzó nagybetûket!

3. Másold le a szavakat!

4. Kisbetû? Nagybetû? (t-T, f-F)

5. Írj minden képrõl két összeadást, két kivonást!

6. Folytasd a láncszámolást!

27. hét
1. Írd át, másold le!

54

2. Írd be a hiányzó nagybetûket!

3. Másold le a szavakat!

4. Olvasd fel a szavakat! pont – ponty Márta – kártya papa – baba porta – portya jöttök – pöttyök pánt – bánt 5. Alkoss a betûkbõl neveket! Bécs – Pécs bál – Pál

6. Gyakorold a számolást!

55
1. Írd át, másold le!

27. hét

2. Írd be a hiányzó nagybetûket!

3. Másold le a szavakat!

4. Pótold a hiányzó betût! n- N m- M

5. Írd be a hiányzó számokat!

27. hét

56
Schmidt Egon: A zöld gyík

1. Olvasd el a szöveget, oldd meg a feladatokat!

Birodalma a napsütötte erdõszél, ahol néhány sûrû bokor is terpeszkedik. Csodálatosan szép állat! A hím egész teste smaragdzöld, torka színe pedig akárcsak a kék égbolté. Szeret napozni, de ha közelednek felé, villámgyorsan elrohan a sûrû bokor alá. Néha a fák ágaira is felmászik. A nõstény nyáron kis lyukat kapar a laza talajba, és oda rejti a tojásokat. Szépen be is takargatja õket, de utána teljesen megfeledkezik róluk. A kis gyíkokat a nap melege költi ki. Alig bújtak ki a tojásból, máris fürgén szaladnak, és vadásznak az apró rovarokra. Húzd alá a helyes választ! – Hol él a zöld gyík? a) Az erdõszélen. b) A vízben. c) A hegyekben. – Milyen színû a hím? a) Smaragdzöld és fehér. c) Smaragdzöld. b) Smaragdzöld és kék. – Hová rejti a tojásait? a) Bokor aljába. b) Fa odvába. c) Laza talajba. – Mivel táplálkozik? a) Apró magvakkal. b) Növényekkel. c) Apró rovarokkal. 2. Színezd ki ugyanolyan színûre az egyenlõket!

57

27. hét

Színezd ki azt a csillagot, amely alatt négyzet, fölötte kör, mellette háromszögek vannak!

Ha a megfelelõ hangot megváltoztatod a képek nevében, egy új szót kapsz megfejtésül! Írd le!

Figyeld meg a képeket! Rajzold meg a hiányzó formákat!

28. hét
1. Írd át, másold le!

58

2. Írd be a hiányzó nagybetûket!

3. Másold le a szavakat!

4. Bontsd szavakra a tagolatlan mondatokat! Másold le helyesen! Évaiskolábanvan. Emmaülmellette. 5. Mit mond a kép? Írd be a hiányzó számokat!

59
1. Írd át, másold le!

28. hét

2. Írd be a hiányzó nagybetûket!

3. Másold le a szavakat!

4. Alkoss a szótagokból neveket!

5. Pótold a hiányzó számokat!

28. hét
1. Írd át, másold le!

60

2. Írd be a hiányzó nagybetûket!

3. Másold le a szavakat!

4. Pótold a hiányzó betût! j-J h-H

5. Ha a labdákba írt számokat összeadod, mindig 16-ot kapsz eredményül. Pótold a hiányzó számokat!

61
1. Olvasd el a verset, oldd meg a feladatokat!

28. hét

Danyiil Harmsz: Huszonnégy pici pinty (részlet) Élt egy házban nagy vidáman huszonnégy pici pinty. Egy pinty – mosogatott, egy pinty – tüzet rakott, egy pinty – kapálgatott egy pinty – vizet húzott, egy pinty – fõzött-sütött, egy pinty – kéményt söpört, egy pinty – a boltba járt, egy pinty – illegette magát. Jót ittak-ettek, vadászni mentek, indult mind a huszonnégy: egy pinty – medvére, egy pinty – zergére, egy pinty – rókára, egy pinty – pulykára, egy pinty – szarkára, egy pinty – békára, egy pinty – kígyóra, egy meg sündisznóra.

Álmosak lettek, ágyat vetettek, lefeküdt mind a huszonnégy: egy pinty – a nagy ágyba, egy pinty – a díványra, egy pinty – kiskosárba, egy pinty – skatulyába, egy pinty – irkalapra, egy pinty – tölgyfa padra, egy a puszta földre.

Olvasd el a mondatokat! Írd a négyzetbe, hányadik versszakban olvastál róla! A pintyek álmosak lettek, lefeküdtek. A pintyek vidáman éltek egy házban. A pintyek vadászni mentek. Melyik állatra nem vadásztak a pintyek? Színezd ki!

2. Írd be a hiányzó számokat!

28. hét

62

Vezesd vissza az eltévedt báránykát a nyájhoz!

Írd a képek nevét a megfelelõ sorba! Megfejtésül egy állat nevét kapod!

Színezd azonos színûre az egyformákat!

63
1. Írd át, másold le!

29. hét

2. Írd be a hiányzó nagybetûket!

3. Másold le a szavakat!

4. Bontsd szavakra a tagolatlan mondatokat! Másold le helyesen! LaciésDóriáll. DénesLajossaljátszik. 5. Írd a formákba a számok szomszédait!

6. Gondoltam egy számra! Ha a 6 kisebb szomszédjához hozzáadod a 8 nagyobb szomszédját, megtudod, melyik ez a szám! ###### ## a gondolt szám.

29. hét
1. Írd át, másold le!

64

2. Másold le a szavakat!

3. Válaszolj a kérdésekre! Mit csinál Xénia?

Tudod-e, ki volt Weöres Sándor?

4. Számolj!

5. Folytasd! Merre száll a kismadár, ha mindig a 4-gyel kevesebbet érõ fa felé repül? Jelöld az útját!

65
1. Olvasd el a verset! Weöres Sándor: Fiúk, lányok Repülõt gyárt Jani, Feri, köszörül, kitalál. Kicsi Kati nézegeti, ide áll, oda áll. Sátrat épít Jani, Feri, kalapál, kiabál. Kicsi Kati nézegeti, ide áll, oda áll. Húzd alá a versben a neveket! 2. Írd le a neveket csoportosítva!

29. hét

Varrogat a Teri, Bözsi, jár a tû, a fonál. Kicsi Laci nézegeti, ide áll, oda áll. Fõzöget a Teri, Bözsi, van ebéd, tele tál. Kicsi Laci beleszagol, ide áll, oda áll.

3. Írd be a hiányzó betûket!

4. Lépegess a számegyenesen! Írj róla egyenletet, számítsd ki, hova jutottál!

29. hét

66
Lázár Ervin: A lyukas zokni

1. Olvasd el a mesét, majd oldd meg a feladatokat!

Volt egyszer egy zokni. Azon volt egy lyuk. Ott laktak kezdetben egy rozoga szekrény legalján. – Azért én szebb vagyok nálad – mondta a lyuk a zokninak. – Mi? – csodálkozott a zokni. – Még hogy szebb? Mitõl vagy szebb? – Mert átlátni rajtam – mondta a lyuk. – Ugyan! – oktatta a zokni. – Rajtam éppen az a szép, hogy nem vagyok átlátszó. Nézd meg a gyönyörû kék mintáimat! – És piszkos is vagy – folytatta a lyuk. – Én sohasem piszkolódom be. Ezen a zokni elgondolkozott. – Na ugye! – hangoskodott a lyuk. – Te is belátod. Nem is igazság, hogy én ilyen kicsi vagyok, te meg ilyen nagy. Fogta magát, nõtt egy jót. Alig maradt valami a zokniból. – Teljesen tönkreteszel! – siránkozott a zokni. – Örülj neki, hogy velem lakhatsz! Egy ilyen gyönyörû lyukkal! – és még nagyobbra nõtt. Már nem maradt semmi a zokniból. De ahogy eltûnt a zokni, eltûnt a lyuk is.

Ki mondta? Írd a négyzetbe! lyuk = Ly zokni = Z Én szebb vagyok nálad. Átlátni rajtam. Rajtam az a szép, hogy nem vagyok átlátszó. Én sohasem piszkolódom be. Teljesen tönkreteszel! Örülj neki, hogy velem lakhatsz! Miért tûnt el a lyuk? Húzd alá a helyes választ! a) Mert összevarrták a lyukat. b) Mert ha zokni nincs, lyuk sincs. 2. Melyik több? Tedd ki a megfelelõ jelet!

67

29. hét

Fejtsd meg a találós kérdéseket! Segítenek a képek!

Melyik tárgy nem található meg mind a két képen? Írd a nevét a vonalra!

A vonalak mentén lévõ számok összege mindig 10 legyen! Írd be a felsorolt számokat a megfelelõ helyre ( 2, 3, 4, 5, 6, 7 )!

30. hét

68

1. Írd le az ABC-ház nagy írott betûit!

2. Írd le a képek nevét!

3. Kösd össze az eredményeket a számegyenes megfelelõ pontjával!

4. Mely számok teszik igazzá a nyitott mondatot? Karikázd be!

69
1. Írd le az abc-ház kis írott betûit!

30. hét

2. Írd le a képek nevét!

3. Mit csinál a gép? Folytasd!

4. Folytasd a számolást a nyíl irányába!

30. hét
fej – tej raj – zaj száj – máj haj – hely fúj – súly tuja – mulya

70
kályhalyuk – kályhájuk hangyaboly – selyembojt héjas – hajas

1. Olvasd fel a szavakat! Írd le írott betûkkel!

2. Írd le a mondatokat szótagolva elválasztva! Héjas meggyet ettem. Súlyos dinnyét vittem. Pehelykönnyû a pöttyös labdám.

2. a) Annának 7 babája van, Zsuzsinak 4-gyel több. Hány babája van Zsuzsinak? Adatok: A = Számolás: baba Zs = ? A Zs Válasz: Zsuzsinak babája van.

b) Petinek 7 autója van, 4-gyel több, mint Lacinak. Hány autója van Lacinak? Adatok: P = autó L = ? P L Számolás: Válasz: Lacinak autója van. 3. Számolj egyesével, írd be a hiányzó számokat!

71
1. Olvasd el a verset! Zelk Zoltán: Madáriskola Nézzétek csak, mennyi madár szállott a tölgyfára, s úgy ülnek az ágakon, mint ti az iskolába. Középen ül a tanító, a leckét elmondja, s ha elhallgat, a sok madár utána csipogja.

30. hét

Most tanulnak énekelni, legyekre vadászni, s megtanulják, hogyan kell a felhõk közé szállni. S mikor a nap fent ragyog már az ég közepében, abbahagyják a tanulást s hazaszállnak szépen.

Húzd alá a versben a hosszú mássalhangzós szavakat! 2. Másolj le a versbõl aláhúzott 5 szót!

3. Másold le a találós kérdést! Tavasszal kap csak levelet, s õsszel küldd csak választ, de nem egyet, nem is kettõt, hanem sok-sok százat.

4. Színezd ki a képet az eredményeknek megfelelõen!

30. hét

72

Közeleg a nyár! Milyen öltözéket viselünk ilyenkor? Kösd a képhez a megfelelõket!

Nyaralni indulnak a tárgyak. Melyik tárgy melyik vonatra szállhat fel? Kösd össze!

b

t

d

A két kép között 5 apró eltérés van. Keresd meg, majd színezd ki a képeket!

73
Javítás

74

75

76
Tartalom
17. hét 18. hét 19. hét 20. hét 21. hét 22. hét 23. hét 24. hét 25. hét 26. hét 27. hét 28. hét 29. hét 30. hét Az i, í, u, ú, ü, û, m, n betû írásának gyakorlása ............................................ 3 Számlálások, összehasonlítások 20-ig A p, t, c, o, ó, ö, õ betû írása, kapcsolása ....................................................... 8 Számok bontása, pótlása a 20-as számkörben Az a, á, d, b, r betû alakítása, kapcsolása .................................................... 13 Gyakorlás, mûveletek tömegmértékegységekkel A v, f, e, é, l betû írása, kapcsolása ............................................................... 18 Tízesátlépés elõkészítése, 9-hez adunk tízesátlépéssel A h, j, g, k betû alakítása, kapcsolása ........................................................... 23 Összeadás tízesátlépéssel: 8-hoz, 7-hez, 6-hoz adunk A gy, ny, ty, ly betû írása ............................................................................... 28 Összeadás tízesátlépéssel: 5-höz, 4-hez adunk Az s, sz, z,zs, cs betû írása, kapcsolása ........................................................ 33 A 3-hoz, 2-höz adunk tízesátlépéssel. Gyakorlás Az U, Ú, Ü, Û, V betû alakítása, kapcsolása ................................................ 38 Kivonás tízesátlépéssel: elvétel 11-bõl, 12-bõl Az O, Ó, Ö, Õ, C, Cs betû írása, kapcsolása ............................................... 43 Kivonás tízesátlépéssel: elvétel 13-ból, 14-bõl A G, Gy, Z, Zs, S, Sz betû alakítása, kapcsolása .......................................... 48 Elvétel tízesátlépéssel 15-bõl, 16-ból, 17-bõl, 18-ból A T, Ty, F, P, B, R betû írása, kapcsolása ...................................................... 53 Tízesátlépés gyakorlása Az E, É, I, Í, K, J, H betû írása, kapcsolása ................................................. 58 Pótlás gyakorlása tízesátlépéssel Az L, Ly, D, X, Y, Q, W betû alakítása, kapcsolása ...................................... 63 Mûveletek gyakorlása. Számszomszédok Másolás nyomtatottról, elválasztás gyakorlása ............................................ 68 Szöveges feladatok, szabályjátékok. Kitekintés 100-ig

AP–109

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful