You are on page 1of 1

mƒKnbAjÑ

kAyA&ly mw . sA~ykAl kA ho gyA QA smy| Ek mWnwjr ko fI jAnw vAlI QI ivfA@ pAtI &| ko@ lgA QA jlpAn p<b.Fn mw .| iksI nw bolnI QI ÀpIc rtI|

jAnwmAnw mƒKnbAjÑ aAiPÑsr nw socA| jAnw vAlA, SAyf Biv¿y mw . kr skw ko@ BlA@||

bdÑI afA sw Jukkr kmrw mw . Gus gyA| pUrw afb, aA¡mIyqA v BAvnApUN& D.g sw bolA| sr tUt g@ mAlA, ibKr gE moqI” |

Yskw Ek sAQI ko yh hrkq nA aA@ ps.f| mƒKnbAjÑI mw . qur.q lgA@ sw .F|| bolA, qUnw khA :

sr tUt g@ mAlA, ibKr gE moqI” | lgqA hW qU qo ihl gyA a.fr qk sr kw jAnw kw bAf, Kul jAEgI qwrI FoqI, qwrI ikÑÀmq qo yhA~ bs rhwgI roqI”|

jAnqA hW mƒKnbAjÑI kI klA| iPr ƒyo . ho rhA hW bAvlA? aAnw vAlw sr pr BI cDÑA fwnA mƒKn kI prq| mAn lwnA Ynkw ¸yiƒqgq kAm krnw kI hr Sq&||

mƒKnbAjÑ ko burI lgI YskI bAq| bwmqlb kA aAGAq| bolA : mW . qwrw jWsA pAgÑl nhI| PÑAlqu mw . ifmAgÑ sw rhw akdÑA akdÑA| Kuf apnw pWr pr clAqA rhw ku·hAdÑA ||

C:\Users\Gupta\Documents\D 1\Literature\Hindi\Zara Muskara De\Zara Kuskra de PDF.doc