You are on page 1of 1

Vecka 37, 10 september, 2009

Hej alla barn och föräldrar!

Den här veckan startade vi med vår första läsläxa. Barnen läste mycket fint och
sedan arbetade de med stenciler kring kapitlet för att på så sätt träna läsför-
ståelsen kring läxan. I svenskan har vi också lekt med ord genom att kasta om
bokstäverna och gissa orden, arbetat vidare med vokaler och den här veckan fick
barnen sina nya ”s-larver” som innehåller olika uppgifter som tränar läsning och
läsförståelse, stavning och handstilsträning och att använda fantasin när man
skriver t.ex. sagor. I matten har barnen arbetat med ”talet före och efter”,
störst och minst, klockan och de har också hunnit med en mattediagnos, som alla
klarade galant. I dag smygstartade vi vårt kommande temaarbete med rymden
genom att vår lärarkandidat Emma berättade om ”Big bang” för barnen. Sedan
fick de måla ”Big bang” med kladdkritor. Fina tavlor hänger nu i klassrummet!

Nästa vecka:
Idrott onsdag och fredag (ta med ombyte och handduk)
Läsläxa måndag-måndag (sid. 22-27)
Skrivläxa torsdag-måndag (Hej Snaskråtta!)
Matteläxa torsdag-måndag (läxa 3)

På tisdag den 15 september i nästa vecka fortsätter ”idrottslyftet” med basket.


Alla som anmält sig är välkomna att prova.

Vi vill redan nu berätta att vi kommer att ha en friidrottsdag den 21 september


på Sollentunavallen. Vi kommer att vara borta hela dagen och är åter i skolan ca
kl. 14.00. Mer information kommer i nästa veckobrev.

Hoppas att vi ses på föräldramötet på onsdag. Hjärtligt välkomna!

Trevlig helg!

Anja, Lena och Gustavo Föräldrasignatur: _____________________

Bilaga:
Information från ledningen angående svininfluensan