MODU

&

L
Cwq

\

Cft,u'nr-

)

nor ndnhh Lo. rvroln balnr yt"g Wfu,Xrt P,r,n gctrto ur,rlqk n rur3cr^ial A|(()bh et!:n4 Anyn ,ira r',rngnd<t0l.q'a .yuW^ Leapk,n ult'c dtLruitoa st':.c11a bcA,n /.qyc,t d;Wh" W\q, ya,1 ^ $(.i,\ \ohf h'qonlirrl \<ond'r, pt* hLr t',,r'
.

?aaa :.,ot
l'.rrrr? r

1"r\arar^

\tny1t 0x+sy<4)

nah

Na knbwl

)

a6^

r;rh1h

fda

h'^,"1 hrhk
diX-o^ka4 1...1. Pq.q t*rto
'"6h1

x

qtryula{iar. fk^s(Y\c. r'auf(r^ l'{ta"
9!gl".e

$ak*

d'\o^ gaarror
a

lo-ol-{

r.o&r^

gafqt\

s(t

i^i

ru\.o'.\ft.r r{kqv'ik - hiclqul^'tf k J94 ltdr gcl,"'"o' dlkk .

Nlzo.il J&a,.ho. umw\|Vq F'.rg|t^.v:l,a^ (v*"Au.,.d C^*". ) . '{^,atouF,,<' 1.'7o"i

sy1ti fa)^

/a.

iakr.^.

?d.04

*

l-j' Ctuwrlor a4td^il" - hrd,Dl( Gtu l!.fj, Car."*, 1a7 retWval4^ n."ek"'tso\ 5z' l'Al-n dd\'- Yt'flc^'lafi4^ V \*'7au^ UY;N' yd1 fe F*^
Ca.a,
u Db"

.

lq"h ha\

\t\i

gw'rnof

i'wgtndat

lor

y':r'"t
alctr

h'at

ge'yarl'ot

\alo^

l^Vr, yar^3

/'tLonbinr

rtua^ &rla^

l'lar&'l' "lq"r P6t'^

Aav. gtalao

V,

Jul

kry*t . qosrvi .10'i b'"'dt^\ /'" k"tr^kqa ohA
rT

!-i,c.gov^,. qu\o<rr^

pwla ' dq'i (gri.€, 5i\'' \'eaPt'h^ otiL *lt1u l"tq^n t^^,f,^f latg.r"" r"t<'* alr.,r r^srta.p . Geaka^ La6.tal &Varu<*t, ^ w1;w , aQ.a^ *"X jnvl,o. 1*uLcl"o^ \..ep,la,r flh" 1,4,'l (t'+ vd ,, rLr .^t,-. h:A-.t, hiaetlf. - l. rrrdt^ -1,1,-- \.'l^l'r -.,-, /: lhi l'"^ir.; hy 4l,r t-hdo\L^ya Ard^ con<.h G*tr^ 1r.da hgl.t'^ \.iatoUr . CEr4au. n,l'or jtnol - ?nt"^ t^$l,r 6r,,t o anu\la" eya V^ ga*-b,Un bn\*. Ct,l ra.L\ dwat^ gmhn\a ata(a rqgd)aQq1 dW$ pvy^,t\r1q.l btlc""tn\"' dw\'^ Vt.^^r,,non ah\.. ,tu\" ,r ,^ A )- -t Itrc""tn\" lhv r" r - rhlqr

Jt,4

r * SwMc cAY$ kEKA (iilteKNe \t!ulA{t sf€€D \s)€{. . 1sq0 6L ott [iso--1Y4. \fferiuoqet .t$sF \{rlrt{ lQ$rrt 0\Ruu t\dF! Wl gGE \fli1 I ' *-**" bri($r -t= \?t .

y. Ctploy wa k r<3u- . ?. \rrs \kv.t srnkfvgal orlrr. r.a^ da^ 'vjcr. \tgr go"gahlr C.f ?tuAk*\AN qo\/t(tto& tRp4 l. u' $r"lh\qr nr...bu^.4r 1. Jadi go\<.t Ai?gh"ka t4tg4{4.oa ' ?g^ sto. n .1 .lLt non*' l".r'.gofur . A l..os poe(lt( k"rp*n !to\.farn MDw QIaw a. er php Asalur oV ec"erncr crtjo^ @^LW" Nrtr.Jrr"lot^ pc'6.fr!"^ al.t"^ 9 ' $oh. (\wr"o6r g[ot"t k' y.k.a. T. afhlo \f* b.9. [JaLt"ou x 1..tryu k-j6tao hd\") T"as Rcjqr.\ bL.r out WVs goo'.h*|. da\tkan or1p6t fut t"zith - aU"" qgao J.t lronl.'c^\ balo" Vla.<.ol ohroht 1atr^or b"Trad "vXrrIar \r*p. d4L'r@.h. \( \o . raa. t T** il"L tr.g' p.\oq l*!"d..rol onlqr r...bl 1ci^99t<^u Nh . a.loJa^^ ?s'\ret\a.aor fan^fqV't edlu o'lq.*4ioa q.tr"ur.

k Gn\t ?uue* dan ' l$\lll*t\ (q^) No \ lolgr l1 tD0 t 1 40 \sb u !16 I e t.D 5o D fO 'b ftdrh .7' .

rnva" hhra *ftu\.hkL'1' 1^ p\^ L..xr&r o.7 X K€(lMzulAN Go. h'fL Frli /aW^ AIU *-ff*T.... q'tkt& krs..llp'n .qo.. ["4 Les"r 'r.S+ Vuq'rtn"1" 4rara \n*cturul'ar vrhala1 adayt H-Ef: @vfua 6"t" .r'h F' E" S.t# .r^or G0v6?r'ttg- g^d" )olan fu"lu S. /oa G*lu zhn g. P*tr*t 7' dy+ahn :49"i pca'nfo I aao lorr ini &\oVuh6 o&ar.:" .

^rilu^ / dth LlcLa. .n1 \oa^' konna arJor^ga go-arar.toan etranp.e5n'tv\c.A 6\<ar'r rungortnr'ri to"flr.ana7" Lrh"6p lat" dlklq" \D{rr""enyn hi"tf V.at.n . l. .... on /0ff) x komqruoc arlqlc{^ gtalr.'c.tvzra lan^p*o.{rJ.t\ 4 Vdao b$hkancn lrryi kr'. konaguor onloff (olo.rqi 'k-1oda '1 uLo \.rya aapq f^to. f\-*t. st cqrz^ ol-omrrhl p: lt^dv^ lr..W.a.ahrn rvrt!.*t .' grvlop on loff (oho.a SkC*^ k. .rnr'k ynq diquulan ur'r\uk.u'pat lc'in eeorz.ldoUr'r SdaraA t.r14n kOrrfreuor trtntr /. :*i* . ar. ma(uk r"daLi gvbe. . &lad. lo9 k**./ /\oDuL ) (k. . . t drnyn k kar. lenannbrifon.qi wtsh\k (VrrJ^) k{dda"" aturo)i ?oher yc.ipIlar trr ftrrfutng rttndrr .^aora yoa^ ununal^ apobtlq s4o*\ X /"aqr1^ l.St p I . a4ot flurda tgal duri suqtu ttr'rpt I h.k^lu. . ..w.-t don pa'ncip k ar.nqo^.hh! ld. gyrh qtnlaT but l.lr. enrqi in1 bivi uo.o"p'"tro. kovr^ rertor vg\ lnrnaki a1'( ini p d.m M.r kon[ng*.*t's) .ldora r"qr. Qd6r6 ).tl1la tOar."t':) G* k"j" k v"rprua.rl"tai nt"gnbaaj A. rqqhberikl\ s.i*ay. Udara bqr..kf r . \o'n ('"r1si trrn prtror ruXubt ?*gi t ton n "a"roA Utrt Lp4^snt) don \u. X lr G* hr..ldae lt.t k? 3 ..F ko.

r.r.^I. *^ bqrl.'g r*nfi*on .) .hL ltlluvw^t (6at | 7... a.r* druoton. lruya^a.y^ r.\ hrt.{.r tat.ap^bn ti.a^ . .h \n f**" ftlgr.o.. lagl^ udo..t^+^o^.!"y A.a Unr|< Atrr$nl tpaa f"ruhi (c.* nu.tdr.^ L.ql^i lu\$\r^h Cud\..qTt t.r...1 I il reY {b-\ \i.'*. 5u^lal {oda &a h\..r[r^ gn.r"rrr\ .ton owqh s . brp.uproor udatu .tfu.1fon ut11^ udar^ rllra lvenhqtA( ^!.pil44h^ .aoq :d^'$ ^l.a pu. hl*Zhfi &"t#'" udovt hqYq h W"t urrtuk rvryi.l'ov'.F I r't+'+ Qiur.xt"* 1u*ra"^ **. l I lU" *Jd l* **r* Y^ ..o.p6 .^"ro. "d"\"1 \nnqu C oh'x ) yo. lWw^ oh^ hlxts t. r^i^g3 o ro"ragi '"1*r. koprprcoc _ l^ * knjr b. fttm.r- * b.r. lo*pc<.}tc. adn. V*.x. bonJi..Xyoli i. nnc\lq akan d...pt $^f bcrkkam.r.

I .T€PNSN $nmtUm TERU{DATI IqAT ilIPUP ' 4.8 4ln" v ln' - TQfnr.tAN TesrNrr&\ s$rt nATl .f .' e.k't€kN\[N hDA sAAf .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful