SK LEMBAH JAYA 68000 AMPANG SELANGOR PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 NAMA GURU MATA PELAJARAN

: Kelas :

MENDENGAR DAN BERTUTUR NAMA MURID NO. SURAT BERANAK JANTINA KELOMPOK STANDARD PEMBELAJARAN
K1 K2 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.6.1 1.6.2 1.7.2 K3

MEMBACA KELOMPOK STANDARD PEMBELAJARAN
K1 K2 K3 K1

MENULIS KELOMPOK STANDARD PEMBELAJARAN
K2 K3 K4

BIL

STANDARD PEMBELAJARAN YANG PERLU DIAJAR ATAU DITAKSIR BAGI TEMPOH TAKSIRAN TAHUNAN

STANDARD PEMBELAJARAN YANG TELAH DIAJAR ATAU AKAN DITAKSIR DALAM TEMPOH TAKSIRAN SEMASA

1.2.6 1.3.1 1.3.2 1.3.3

1.5.1 1.5.2

2.2.3 2.3.1 2.3.2

2.4.1 2.4.2 2.4.3

2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.6.1 2.6.2

3.2.6 3.2.7

3.4.1 3.4.2 3.8.2

3.3.3 3.3.4 3.5.2 3.9.1

3.6.1 3.6.2 3.7.1 3.7.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5.5.3 2.1 2.3.4.3 2.3.5.6.2 1.1 2.4.6.5.4.1 3.3.7.1 3.5.3.5.7 3.4.6 3.1 2.1 1.2 2.2 K3 MEMBACA KELOMPOK STANDARD PEMBELAJARAN K1 K2 K3 K1 MENULIS KELOMPOK STANDARD PEMBELAJARAN K2 K3 K4 BIL STANDARD PEMBELAJARAN YANG PERLU DIAJAR ATAU DITAKSIR BAGI TEMPOH TAKSIRAN TAHUNAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG TELAH DIAJAR ATAU AKAN DITAKSIR DALAM TEMPOH TAKSIRAN SEMASA 1.4.2.8.2.SK LEMBAH JAYA 68000 AMPANG SELANGOR PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 NAMA GURU MATA PELAJARAN : Kelas : MENDENGAR DAN BERTUTUR NAMA MURID NO.9.2 3.2 2.4 1.3 1.4.1 1.4.3 3.3.2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 .2 2.6 1.3.1 3. SURAT BERANAK JANTINA KELOMPOK STANDARD PEMBELAJARAN K1 K2 1.6.7.2 2.1 2.4 3.3 1.2 1.1 1.7.2 3.2.4.6.6.1 3.6.1 1.2 3.3.3 2.2 3.2 1.2.2 3.4.

4.3 1.6.2.2 3.3.2.2 3.2 2.1 1.3 2.SK LEMBAH JAYA 68000 AMPANG SELANGOR PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 NAMA GURU MATA PELAJARAN : Kelas : MENDENGAR DAN BERTUTUR NAMA MURID NO.5.4.5.6.6 1.2 1.2 1.6.2 2.2 1.1 3.4.6.7.4. SURAT BERANAK JANTINA KELOMPOK STANDARD PEMBELAJARAN K1 K2 1.1 2.3 2.1 3.5.2 3.4.3 3.9.4.6.1 1..2 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ……………………………………………………………………………….4 1.5.7.3.8.1 1.5.4.3 2.3.2 2.2 3. MAZLAN ISMAIL .7 3.3.4 3.1 1.3 1.1 3.1 2.4.3.1 2.2 2.1 2.6.5.7.2.3.2 3.3.4.1 3.2 K3 MEMBACA KELOMPOK STANDARD PEMBELAJARAN K1 K2 K3 K1 MENULIS KELOMPOK STANDARD PEMBELAJARAN K2 K3 K4 BIL STANDARD PEMBELAJARAN YANG PERLU DIAJAR ATAU DITAKSIR BAGI TEMPOH TAKSIRAN TAHUNAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG TELAH DIAJAR ATAU AKAN DITAKSIR DALAM TEMPOH TAKSIRAN SEMASA 1.6 3.2.

SK LEMBAH JAYA 68000 AMPANG SELANGOR PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 Nama Murid No. Surat Beranak Jantina Kelas Nama Guru TMK Tarikh Pelaporan : : : : : : 0 0 0 0 0 Berikut adalah pernyataan bagi kemahiran yang telah dikuasai: MENDENGAR DAN BERTUTUR KELOMPOK TAHAP PENGUASAAN 0 #N/A TAFSIRAN K1 K2 0 #N/A K3 0 #N/A MEMBACA KI 0 #N/A K2 0 #N/A K3 0 #N/A MENULIS K1 0 #N/A K2 0 #N/A K3 0 #N/A K4 0 #N/A …………………………………………….. MAZLAN ISMAIL (Guru Besar) . 0 (Guru Kelas) ……………………………………………..

4 0.4 0.6 0.7 0.5 0.9 0.9 0.6 0.3 0.2 0.1 0 TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 MEMBACA TP KI K2 K3 TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEMBACA K1 1 0.3 0.MENDENGAR DAN BERTUTUR TP KI K2 K3 TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MENDENGAR DAN BERTUTUR K1 1 0.7 0.8 BILANGAN MURID 0.5 0.8 K2 K3 BILANGAN MURID 0.2 0.1 0 TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 K2 K3 .

5 0.9 0.MENULIS TP KI K2 K3 K4 TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MENULIS KI 1 0.6 0.7 0.8 0.1 0 TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 .3 0.4 K2 K3 K4 BILANGAN MURID 0.2 0.

.

DATA PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN MENDENGAR DAN BERTUTUR KELOMPOK SATU TP 1 2 3 4 5 6 MENDENGAR DAN BERTUTUR KELOMPOK DUA TP 1 2 3 4 5 6 MENDENGAR DAN BERTUTUR KELOMPOK TIGA TP 1 2 .

3 4 5 6 MEMBACA KELOMPOK SATU TP 1 2 3 4 5 6 MEMBACA KELOMPOK DUA TP 1 2 3 4 5 6 MEMBACA KELOMPOK TIGA .

TP 1 2 3 4 5 6 MENULIS KELOMPOK SATU BAND 1 2 3 4 5 6 MENULIS KELOMPOK DUA TP 1 2 3 .

4 5 6 MENULIS KELOMPOK TIGA TP 1 2 3 4 5 6 MENULIS KELOMPOK EMPAT TP 1 2 3 4 5 6 .

dan mengemukakansecara pendapat pada tahap sesuai. MENDENGAR DAN BERTUTUR KELOMPOK TIGA PERNYATAAN BAND Menyampaikan cerita dengan tepat menggunakan ayat yang mengandungi wacana dengan sebutan yang jelas dan intonasitepat yangmenggunakan betul pada tahap sangat terhad. Memberi respons dengan betul terhadap pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan pada tahap sangat terperinci. Memberi respons dengan betul terhadap pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan pada tahap terperinci.menggunakan kata dan ayat yang gramatis bagi Berkomunikasi bertatasusila dengan menyatakan permintaan. memperoleh dan menyampaikan maklumat yang tepat. dan mengemukakan pendapat pada tahap sangat terperinci. dan menjadi model teladan. Berkomunikasi secara bertatasusila dengan menggunakan kata dan ayat yang gramatis bagi menyatakan permintaan. Memberi respons dengan betul terhadap pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan pada tahap sesuai. konsisten dan menjadi model teladan. konsisten. Menyampaikan cerita dengan ayat yang mengandungi wacana dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul pada tahap terhad. Berkomunikasi secara bertatasusila dengan menggunakan kata dan ayat yang gramatis bagi menyatakan permintaan. MENDENGAR DAN BERTUTUR KELOMPOK DUA PERNYATAAN BAND Berkomunikasi secara bertatasusila dengan menggunakan kata dan ayat yang gramatis bagi menyatakan permintaan. Berkomunikasi secara bertatasusila dengan menggunakan kata dan ayat yang gramatis bagi menyatakan permintaan.DATA PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN MENDENGAR DAN BERTUTUR KELOMPOK SATU PERNYATAAN BAND Memberi respons dengan betul terhadap pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan pada tahap sangat terhad. dan mengemukakan pendapat pada tahap terhad. Memberi respons dengan betul terhadap pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan pada tahap terhad. dan mengemukakan pendapat pada tahap sangat terhad. memperoleh dan menyampaikan maklumat yang tepat. memperoleh dan menyampaikan maklumat yang tepat. dan mengemukakan pendapat pada tahap kukuh. memperoleh dan menyampaikan maklumat yang tepat. Memberi respons dengan betul terhadap pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan pada tahap kukuh. memperoleh dan menyampaikan maklumat yang tepat. dan mengemukakan pendapat pada tahap terperinci. . memperoleh dan menyampaikan maklumat yang tepat. Berkomunikasi secara bertatasusila dengan menggunakan kata dan ayat yang gramatis bagi menyatakan permintaan.

menjanakan idea. menjanakan idea. dan membuat penilaian pada tahap sangat terperinci. MEMBACA KELOMPOK DUA PERNYATAAN BAND Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ramalan. Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ramalan. menjanakan idea. Menyampaikan cerita dengan tepat menggunakan ayat yang mengandungi wacana dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul pada tahap kukuh. Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dan pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan betul pada tahap sangat terperinci. dan menjadi model teladan. konsisten. Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dan pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan betul pada tahap terperinci. konsisten. dan membuat penilaian pada tahap terhad. dan membuat penilaian pada tahap sesuai. Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ramalan. dan menjadi model teladan. Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dan pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan betul pada tahap terhad. menjanakan idea. MEMBACA KELOMPOK SATU PERNYATAAN BAND Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dan pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan betul pada tahap sangat terhad. Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ramalan. menjanakan idea. menjanakan idea. konsisten. Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ramalan. Menyampaikan cerita dengan tepat menggunakan ayat yang mengandungi wacana dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul pada tahap terperinci. Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dan pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan betul pada tahap sesuai. Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dan pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan betul pada tahap kukuh. dan membuat penilaian pada tahap terperinci. dan membuat penilaian pada tahap kukuh.Menyampaikan cerita dengan tepat menggunakan ayat yang mengandungi wacana dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul pada tahap sesuai. dan membuat penilaian pada tahap sangat terhad. MEMBACA KELOMPOK TIGA . Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ramalan. Menyampaikan cerita dengan tepat menggunakan ayat yang mengandungi wacana dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul pada tahap sangat terperinci. dan menjadi model teladan.

memindahkan maklumat. penggunaan kata. dan mengenal pasti nilai murni pada tahap sangat terperinci. menaakul. mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan ejaan. penggunaan kata. Menulis ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman secara imlak. Membaca. dan menjadi model teladan. mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan ejaan. Membaca. menjadi model teladan. memindahkan maklumat. Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan tepat pada tahap kukuh. dan mengenal pasti nilai murni pada tahap terhad. dan mengenal pasti nilai murni pada tahap terperinci. konsisten. Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan tepat pada tahap terperinci. tanda baca. MENULIS KELOMPOK DUA PERNYATAAN BAND Menulis ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman secara imlak. memindahkan maklumat. imbuhan. memindahkan maklumat. tanda baca. imbuhan. dan mengenal pasti nilai murni pada tahap kukuh. Membaca. menaakul. menaakul. menaakul. konsisten dan. Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan tepat pada tahap terhad. dan struktur ayat yang betul serta tepat pada tahap sesuai. memindahkan maklumat. imbuhan. memindahkan maklumat. Membaca. dan mengenal pasti nilai murni pada tahap sangat terhad. mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan ejaan. MENULIS KELOMPOK SATU PERNYATAAN BAND Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan tepat pada tahap sangat terhad. . menaakul. Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan tepat pada tahap sesuai. penggunaan kata. dan struktur ayat yang betul serta tepat pada tahap terhad. menaakul. dan struktur ayat yang betul serta tepat pada tahap sangat terhad.PERNYATAAN BAND Membaca. Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan tepat pada tahap sangat terperinci. Menulis ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman secara imlak. tanda baca. Membaca. dan mengenal pasti nilai murni pada tahap sesuai.

Menulis jawapan pemahaman. dan menjadi model teladan. dan menulis ulasan yang betul pada tahap kukuh. mencatat maklumat. Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan bahasa yang santun. tanda baca. Menulis jawapan pemahaman. dan menulis ulasan yang betul pada tahap sesuai. dan menulis ulasan yang betul pada tahap sangat terperinci. tanda baca.Menulis ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman secara imlak. mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan ejaan. . penggunaan kata. dan menulis ulasan yang betul pada tahap terperinci. MENULIS KELOMPOK EMPAT PERNYATAAN BAND Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan bahasa yang santun. menghasilkan kerangka dan penulisan kreatif dengan betul pada tahap terperinci. menghasilkan kerangka dan penulisan kreatif dengan betul pada tahap sangat terhad. Menulis jawapan pemahaman. mencatat maklumat. imbuhan. mencatat maklumat. imbuhan. menjadi model MENULIS KELOMPOK TIGA PERNYATAAN BAND Menulis jawapan pemahaman. mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan ejaan. menghasilkan kerangka dan penulisan kreatif dengan betul pada tahap sesuai. dan struktur ayat yang betul serta tepat pada tahap kukuh. konsisten dan. penggunaan kata. Menulis ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman secara imlak. dan struktur ayat yang betul serta tepat pada tahap sangat terperinci. penggunaan kata. mencatat maklumat. menghasilkan kerangka dan penulisan kreatif dengan betul pada tahap sangat terperinci. mencatat maklumat. Menulis jawapan pemahaman. mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan ejaan. Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan bahasa yang santun. Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan bahasa yang santun. menghasilkan kerangka dan penulisan kreatif dengan betul pada tahap sesuai. dan menulis ulasan yang betul pada tahap terhad. Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan bahasa yang santun. tanda baca. dan struktur ayat yang betul serta tepat pada tahap terperinci. Menulis ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman secara imlak. Menulis jawapan pemahaman. konsisten. menghasilkan kerangka dan penulisan kreatif dengan betul pada tahap terhad. imbuhan. Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan bahasa yang santun. dan menulis ulasan yang betul pada tahap sangat terhad. mencatat maklumat.

.

.

da tahap sesuai.da tahap terhad. . da tahap kukuh. da tahap terperinci.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful