.........5 3 2 Produse/servicii ..3 Capitolul 2: Afacerea ..4 2. Sinteza planului ....9 4...........................................................................................................................CUPRINSUL PLANULUI DE AFACERI Capitolul 1: Sinteza planului......6 3..........................................................................2 Spaţii...12 Bibliografie.................4 Concurenţa ......................................................................................................3 Regimul de lucru......................8 4........................1 Clienţii....1...1 Utilajul necesar...........................................4 2...1....9 4......5 3..........8 4......1................................11 Capitolul 6 : Anexe............1 Procesul de producţie ..10 5......5 Capitolul 3 : Planul de marketing .2 Venituri previzionate ....................10 5...............................10 5.............................................................7 Capitolul 4 :Plan operaţional şi managementul afacerii ............................................ utilităţi................................................................................................8 4.................................................................................................3 Personalul ................3 Cheltuieli de producţie anuale .13 1.........................1 Istoricul firmei şi a.....2 Echipa managerială .......3 Segmentul de piaţă ..........................4 2..................3 Obiective........................................1 Necesarul de finanţare ........................................................................................7 3............................................................................2 Activitatea propusă şi domeniul de activitat...9 Capitolul 5: Planul financiar ......................................................................8 4.

Bugetul proiectat prevede un grad de acoperire a investiţiei de 151. Moara va produce făină de grâu din grâul achiziţionat şi va oferi servicii de morărit pentru producătorii agricoli din zonă. Capacitatea de acoperire a dobânzii este foarte bună: de la un minim de 3.judeţul Vâlcea. lei vor fi asiguraţi printr-un credit bancar. aproape de alte centre orăşeneşti. rata rapidă a lichidităţii va creşte de la 0. iar valoarea netă actualizată a investiţiei este de 115 000 mii lei. -un regim de lucru de numai 8 ore pe zi. Rata internă de rentabilitate este de 86.41 în anul al cincilea de funcţionare).06 în primul an şi va creşte până la 28. ambii indicatori fiind previzionaţi pentru un interval de 5 ani. -preţuri şi uium cu cel puţin 10% sub nivelul mediu al pieţei actuale. aceasta va creşte până la 21. precum şi asigurării utilităţilor tehnice necesare.C. -40 mii.5% în primul an. circa 50-80% la termen. producţie de pâine şi alte produse de panificaţie. zona oferă posibilităţi clare de aprovizionare cu materii prime şi beneficiază de o poziţie geografică favorabilă. cultura cerealieră(grâu şi porumb) şi în aval. Estimarea acestor rezultate s-a făcut în condiţiile unor marje de siguranţă destul de largi şi anume: -utilizarea capacităţii de producţie în proporţie de numai 75% în primul an de funcţionare.97 în primul an până la 28. -venituri minime şi cheltuieli maxime.29% . CANDID SRL pentru obţinerea unui credit bancar necesar în scopul achiziţionării utilajului pentru deschiderea unei mori de cereale în comuna Băbeni . 6 zile pe săptămână. Activitatea proiectată va asigura un grad bun de lichiditate (rata curentă a lichidităţii va fi de 1.Acest plan de afaceri este întocmit de către firma S. din care: -25 mii. lei vor fi asiguraţi de patronul firmei şi vor fi destinaţi amenajării terenului şi spaţiilor. Activitatea prevăzută va aduce un profit net de circa 23.000 mii lei.33 în anul al cincilea. În acest domeniu de activitate există o cerere sigură şi constantă.83 în al cincilea an de funcţionare. putem considera proiectul destul de rentabil. Comparând rata internă de rentabilitate cu dobânda acordată în prezent de bănci. care va fi utilizat pentru achiziţionarea utilajului necesar. Investiţia necesară este de 65. ajungând până la circa 44% în al cincilea an.33%.09 în primul an . Există perspective de extindere a acestei afaceri în amonte şi aval faţă de activitatea de morărit: în amonte. Această investiţie va putea fi acoperită din profitul net până la sfârşitul primului an de activitate. cu legături rutiere şi pe calea ferată bune. 2 Afacerea .

cod unic de înregistrare: RO3245621. fiind susţinută de serviciile a 12 de salariaţi (inclusiv echipa managerială). făina urmând a fi vândută en-gros. cu un capital social integral privat de 200 lei si este înmatriculata in Registrul Comerţului cu nr. Obiectul principal de activitate al societăţii îl reprezintă „activităţi specifice în domeniul producţiei şi comercializării de produse de panificaţie”.2. poziţia geografică asigură o bază largă de aprovizionare cu materii prime. comuna fiind . există o cerere în creştere pentru produsele şi serviciile pe care le vom oferi. Pe parcursul activităţii sale magazinul deţinut de societate şi-a mărit şi consolidat portofoliul de clienţi.cu plata în natură. firma a desfăşurat activităţi de comerţ en detail cu produse agro-alimentare.2008.000 mii lei lunar. 2. cu o rată a profitului lunar de 15%. Prezentul plan de afaceri se referă numai la prima etapă a proiectului nostru şi anume la deschiderea morii de cereale. Firma are un magazin situat în centrul comercial al oraşului Râmnicul-Vâlcea. adică va măcina cereale pentru locuitorii din zonă . intenţionăm să extindem activitatea productivă în domeniul producţiei de pâine şi alte produse de panificaţie. Moara va funcţiona: -în regim de producţie.C. J 11/1432/2008. intenţionăm să dezvoltăm activitatea firmei în domeniul producţiei agro alimentare.Strategi a companiei vizează atingerea într-un interval de 3 ani a unei cifre de afaceri anuale de 4. judeţul Vâlcea. Ne propunem. iar în prezent nu are nici un credit în derulare. Rezultatele financiare se prezintă astfel: o cifră de afaceri medie de 30. În primii doi ani de funcţionare. care a fost integral rambursat. adică va produce făină de grâu şi porumb din cereale achiziţionate. gradul de utilizare a capacităţii sale deservire evoluând în această perioadă de la 45% în anul 2008/2009 la aproximativ 75% în anul 2010. Afacerea propusă şi domeniul de activitate Pentru a reinvesti profitul acumulat în ultimii doi ani de activitate.2.4 mld. lei. sub formă de uium.08. ce va reprezenta aproximativ 10% din piaţa-ţintă. Considerăm ca această afacere are reale şanse de reuşită deoarece. firma a c ontractat un credit comercial pe termen scurt.1 Istoricul firmei şi activitatea sa S. să deschidem o moară de cereale în localitatea Băbeni. -în regim de prestări servicii. rata lichidităţii este foarte buna. CANDID SRL s-a înfiinţat în 23. în prima etapă. Cota de piaţă a magazinului este de 15%. În a doua etapă.

iar în comunele vecine pe o rază de 10 km încă 15.3 Obiective Ne propunem ca în primul an de la punerea în funcţiune a morii : Să ne creăm o clientelă stabilă atât pentru activitatea de prestări servicii cât şi pentru activitatea de producţie. Într-o a doua etapă a proiectului. În comuna Băbeni există 9750 de locuitori. pe care doresc să le prelucreze pentru valorificare pe piaţa ţărănească şi pentru consum propriu. care va ocupa 75% din capacitatea de producţie a morii. clientela va fi formată din producători agricoli locali.000 lei pe lună şi un profit brut de 15%.intr-o zonă cerealiera şi există posibilităţi de desfacere datorită reţelei relativ dezvoltate de drumuri şi căi ferate. considerăm că la cererea existentă vânzări de o tonă pe lună pot fi cu uşurinţă realizate. ne propunem extinderea activităţii productive prin înfiinţarea unei brutării săteşti. care posedă importante cantităţi de grâu şi porumb. Să atingem un grad de utilizare a capacităţii de producţie de 75 % . restul de 25% fiind acoperit de activitatea de servicii. Începând din anul al doilea de funcţionare ne propunem: Să lărgim volumul activităţii productive. c) Pentru activitatea de prestări servicii de morărit. în funcţie de volumul acumulărilor realizate în prima etapă. Pentru activitatea de producţie. 3 Planul de marketing 3.000 de locuitori.1 Clienţii Clientela pe care o vizăm se împarte în patru categorii. Să realizam o cifră de afaceri lunară de circa 30. 2. Am mai contactat şi brutăria sătească existentă într-o comună vecină. Această etapă urmează a fi analizată în detaliu ulterior. Aceşti clienţi vor cumpăra făina en-gros pe baza unor contracte ferme. Din experienţa firmei de până acum. care şi-a exprimat interesul pentru aprovizionarea cu făină de la moara noastră. începând din anul al treilea de funcţionare. b) Populaţia din comuna Băbeni Intenţionăm ca o parte din producţia de făină să fie desfăcută en-detail în magazinul firmei.000 lei şi un profit brut de 15%. . Să atingem o cifră de afaceri de circa 35. precum şi firme de comerţ en-gros. clientela va fi formată din : a) Brutăriile săteşti şi orăşeneşti din zonă.

Serviciile prestate vor consta în măcinarea grâului şi porumbului adus de locuitorii din zonă. În prezent astfel de servicii sunt prestate cu plata în natur ă sub forma unui uium de până la 25%. Preferăm să contactăm direct clienţii potenţiali.8 lei/kg Tărâţă -1. vom obţine tărâţa de grâu şi porumb.5 lei/kg Griş -2 lei/kg Important pentru ca făina să aibă vânzare sigură este ca aceasta să aibă proprietăţi bune de panificaţie. deci ne aşteptăm să vindem circa 75% din cantitatea de tărâţă pe care o vom avea disponibilă. Moara poate fi reglată pentru a produce şi griş. 3. următoarele preţuri: Făina de grâu -2. .d) Pentru vânzarea tărâţei.7 lei/kg Griş -2. care din informaţiile noastre are un necesar mare de materii prime şi întâmpină probleme în aprovizionare. dimpotrivă. 2 Produsele/Serviciile Produsul principal care va fi oferit este făina albă. Întrucât făina reprezintă un produs de bază în alimentaţie. nu considerăm necesară o campanie de promovare largă. intentionăm să contactăm fabrica de nutreţuri combinate situată în oraşul vecin.25 lei/kg Mălai -2 lei/kg Tărâţă -1. unui număr limitat de clienţi.2 lei/kg Firma noastră intenţionează să practice preţuri cu 10% sub acest nivel pentru desfacerea en detail.05 lei/kg Mălai -1. să aibă un procentaj redus de cenuşă (deci să fie albă) şi să fie păstrată în condiţii corespunzătoare de umiditate. este de presupus că în viitor consumul nu va scade. Un alt produs es te mălaiul obişnuit. Întrucât desfacerea produselor va fi asigurată în special en gros. iar pentru desfacerea en gros. va creşte pe mă sura creşterii populaţiei şi diversificării producţiei de specialităţi făinoase. lucru pe care l-am şi demarat. Preţurile en detail practicate în prezent pentru aceste produse sunt următoarele: Făina de grâu -2. Ca produse secundare. care este un produs secundar. Firma noastră intenţionează să practice un nivel de 20% pentru uium.

deoarece : Utilajele pe care le vom achiziţiona sunt moderne de productivitate înaltă şi asigură produse de calitate superioară. Aceste mori acoperă cu greu necesarul de morărit din comunele limitrofe. situată într-o zonă culturii grâului. 3. 3 Segmentul de piaţă Moara va fi amplasată în comuna Băbeni.425 lei) Însă s-a prevăzut să prelucrăm numai 832 tone de grâu pe an. o comună cu 9750 de locuitori. (20% ×6275 t =1255 t) Transformând această cantitate de grâu în făină şi vânzând-o la preţ en gros ne-ar aduce un venit de aproximativ 922. promovarea făcându se în presa şi televiziunea locală. Aceasta înseamnă aproximativ 13.425 lei.05 lei/kg =922. Comuna beneficiază de legături rutiere şi CFR bune cu oraşele învecinate.În ceea ce priveşte comerţul en detail. În împrejurimi. se află fabrica de nutreţuri combinate care reprezintă un consumator potenţial pentru tărâţă. Prelucrarea acestei cantităţi de grâu ne va aduce un venit de numai 4.2% din cererea existentă pentru aceste servicii. . Un calcul simplu arată că această piaţă are capacitatea de a absorbi un volum de 6275 tone de cereale pe an. o gospodărie ţărănească macină lunar circa 30 kg de cereale pe familie. situate la aproximativ 20 km distanţă.2 mld lei pe an . aceasta ne-ar aduce o cantitate de 1255 tone de cereale uium. Comparativ cu aceşti concurenţi. Pentru prestările de servicii.4 Concurenţa În zonă există două mori de grâu cu tehnologii vechi. 3. mai există 5 comune cu o populaţie totală de circa 15000 de locuitori. În apropiere. considerăm că magazinul firmei are un vad comercial destul de bun şi este destul de cunoscut. (1255 t× 70% extracţie ×2. incluzând aici şi încasările din vânzarea tărâţei rezultate. care lucrează în regim de prestări de servicii. considerăm că cea mai bună formă de reclamă va fi asigurarea unei calităţi superioare a făinii produse şi menţinerea promptitudinii în prestarea serviciilor noastre de morărit. activitatea pe care intenţionăm s -o organizăm va fi mult mai bună. pe o rază de 10 km. judeţul Vâlcea. la 10 km distanţă. (15000+9750/4) persoane ×30 kg cereale/lună ×12 luni =6275 t Dacă am prelucra toată această cantitate de cereale. Din constatările noastre.

4 Plan operaţional şi managementul afacerii 4.1 Utilajul necesar Din studiile efectuate. -măcinare. adică 17. evitarea risipei şi a dezordinii. 4. asigurând un procent de extracţie de 70-80% . care funcţionează la o putere de 22 kW.1 Procesul de producţie Ciclul de producţie constă în următoarele etape: -achiziţionare grâu. Preţul estimativ solicitat de producător. În regim de servicii. fără perioade de aşteptare. la distanţă de 150 m. Stocul de grâu necesar pentru asigurarea ritmicităţii producţiei va trebui să acopere capacitatea de măcinare pentru 10 zile .2 Spaţii. cu capacitate de prelucrare de 400 kg/oră. De asemenea. -desfacere făină. 4. va fi necesară branşarea morii la sistemul de apă. utilităţi Patronul deţine un teren corespunzător şi o clădire care după renovare poate fi folosită pentru amplasarea utilajului şi amenajarea depozitelor. canalizare şi la linia electrică de curent trifazic.5 t. În mod corespunzător vor fi dimensionate depozitele de grâu şi capitalul necesar pentru achiziţii. livrarea către beneficiari se va face zilnic. toate existente în comună.Patronul se va ocupa personal de conducerea activităţii.1. Acest utilaj a fost ales după compararea a trei oferte similare.1. Terenul necesită amenajări şi împrejmuire. inclusiv instalarea şi punerea în funcţiune este de 20 500 mii de lei. Intenţionăm să construim un spaţiu de parcare suficient de larg pentru facilitarea accesului camioanelor şi căruţelor până în apropierea morii şi un drum de acces la şoseaua naţională care trece prin comună. -maturare (stocare 4-5 zile). măcinarea grâului adus de clienţi şi livrarea făinii se vor face pe loc. am ajuns la concluzia că moara cea mai potrivită este o moară cu trei valţuri. . Intenţionăm să oferim condiţii de plată mai avantajoase decât concurenţa. ritmicitate în aprovizionare. După acumularea uni stoc de făină realizat în 4-5 zile (necesare pentru „maturarea” făinii). ceea ce va duce la promptitudine în prestarea serviciilor.

Echipa managerială Moara va fi condusă de patronul acesteia. Managerul va coordona întreaga activitate.1. Personalul Moara va fi deservită de 4 angajaţi.Pentru estimarea costurilor aferente acestor amenajări am contactat o firmă particulară de specialitate. Administratorul va supraveghea activitatea de ach iziţie şi desfacere. 4. 4.3 Regimul de lucru În estimaţiile din prezentul plan de afaceri am pornit de la premisa că se va lucra într-un schimb de 8 ore. Contabilul care va ţine evidenţele financiare şi contabile ale firmei. se va ocupa direct de problemele de producţie. în prezent fiind şi contabilul magazinului. 2. va angaja şi controla personalul. instruit şi testat la locul de muncă. 2 muncitori necalificaţi (pentru însăcuire şi încărcare). Pentru această funcţie am şi contactat o persoană din comună care are o experienţă destul de îndelungată de magazioner gestionar. precum şi de contractare pentru aprovizionare şi desfacere. Cu fiecare va fi încheiat un contract de muncă separat. după cum urmează: 1 electromecanic. 3. Devizul estimativ pentru aceste lucrări se ridică la 10 000 mii lei. . de un contabil şi de un administrator . timp de 6 zile pe săptămână. Personalul va fi selectat dintre locuitorii comunei. pe care îl considerăm poziţie cheie pentru asigurarea calităţii prestaţiei şi a producţiei. în prezent este şomer. Pentru postul de morar. Menţionăm că managerul are o experienţă de conducere de 15 de ani într o întreprindere industrială şi de asemenea are experienţă ca tehnician specialist în morărit şi industrie alimentară. am contactat deja o persoană calificată şi cu experienţă în domeniu. 4. are o vastă experienţă în domeniu lucrând anterior ca şef-contabil la o societate cu profil asemănător. 1 morar.

2 mld lei/an la un grad de utilizare a capacităţii de producţie de 100%. 40 mii lei pentru achiziţionarea utilajelor.1 Necesarul de finanţare Apreciem că întreaga investiţie necesară un fond de 450. 5. care se pot acoperi din surse proprii. 2 Venituri previzionate Estimăm că vom obţine un venit de circa 4.5 lei/kg Pentru simplificare.5 Plan financiar 5.preţ de vânzare: -făină – 1. care se vor acoperi din credite bancare.400 kg grâu/oră .304 mii lei .8 ore pe zi .70% făină .5 lei/kg =104 mii lei făină din uium: 832×50%×70%×2.capacitatea de producţie nominală: .05 lei/kg = 61.05×20% uium =122. în estimarea veniturilor am luat în considerare numai producţia de făină de grâu şi tărâţă aferentă care vor reprezenta 50% din volumul fizic de cereale prelucrate – plus încasările provenite din vânzarea făinii şi tărâţelor obţinute din uiumul de 20% reţinut pentru serviciilor de morărit.260 zile/an . Volumul vânzărilor: făină producţie proprie: 832 t/an ×50%×70% procent de scoatere ×2. cantitatea anuală de grâu prelucrat va fi: 400 kg/h ×8 h ×260 zile = 832 t/an.000 lei.25% tărâţă .05 lei/kg -tărâţă – 0.000.randament (procent de scoatere): . În calcule am luat însă în considerare un grad de acoperire a capacităţii de producţie de numai 75% pentru primul an.152 mii lei tărâţă producţie proprie: 832×50%×25%×1. În estimarea veniturilor am pornit de la următoarele date: .regim de lucru: . din care: 25 mii lei pentru amenajarea spaţiilor şi terenului. Deci.

756 mii lei .7 mld lei/an la o capacitate de producţie utilizată 100%.reparaţii.apă.000 mii lei Total= 146.5 lei/kg preţ achiziţie =15. Am prevăzut ca întregul profit să fie reinvestit .tărâţă din uium: 832×50%×25%×1. Indicatorii financiari ai investiţiei prefigurează o situaţie financiară favorabilă. 3 Cheltuieli de producţie anuale Estimăm că pentru realizarea veniturilor sus-menţionate vom cheltui o sumă de circa 3.580 lei kW/h = 142.Utilităţi: . .600 mii lei (1 electromecanic) 1 persoană× 2000 lei/lună ×12 luni = 24 mii lei Total =1.Cheltuieli desfacere – transport: 3000 lei/transport ×150 curse/an = 450 mii lei . comisioanele. asigurările au fost calculate procentual. amortizarea.energie electrică – 23 kW/h ×8 h ×300 zile ×2.= circa 60 mii lei .4 mii lei Total: 858.5×20% =20.416 mii lei . întreţinere. etc.416 mii lei Cheltuielile cu dobânzile. aceasta reprezentând încă o rezervă pentru dezvoltarea activităţii.Salarii: (1 morar +1 administrator) 2 persoane × 1500 lei/lună × 12 luni = 36 mii lei (2 muncitori necalificaţi) 2 persoane × 900 lei/lună × 12 luni = 21. În estimarea cheltuielilor de producţie am inclus următoarele: . canalizare circa= 4.Achiziţie grâu pentru 50% din capacitatea nominală de prelucrare: 303 kg/h ×8 h ×260 zile ×50% ×0. care ne permite să considerăm proiectul fezabil şi profitabil.624 mii lei 5.802.Alte cheltuieli: .400 mii lei .administrative= circa 60 mii lei Total general = 716.416 mii lei .

L.6 Anexe Anexa 1: ORGANIGRAMA S. CANDID S.R.C. DIRECTOR SECRETARA ADMINISTRATOR CONTABIL ŞEF DE MAGAZIN ELECTROMECANIC 2 MUNCITORI NECALIFICAŢI VÂNZĂTOR VÂNZĂTOR MORAR ŞOFER .

Cristian Valentin Floru. Dumitru Porojan „PLANUL DE AFACERI: concepte. proceduri” editura : Casa de editură IRECSON – Bucureşti. Cristina Mănescu. Cristian Bişa. Mircea Oniţă „GHIDUL ÎNTREPRINZĂTORULUI PARTICULAR” editura: Editura Tehnică – Bucureşti. tehnici. anul apariţiei: 1994 . 2.BIBLIOGRAFIE 1. Marina Maidaev. Viorel Niţu. anul apariţiei: 2002 . metode. Florin Botea.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful