Nguyên tắc (Fisher và Ury) và Hội nhập: win – win Mềm: lose – win, lose – lose Cứng: win

– lose Công đoàn vs. CEO 1. Chọn kiểu đàm phán: nguyên tắc (2 bên cùng có lợi) Tách con người ra khỏi vấn đề. Tập trung lợi ích, không tập trung vào lập trường. Đưa ra các phương án khác nhau để đạt mục đích. Dựa trên những tiêu chuẩn khách quan. Công đoàn đòi tăng lương, đòi tăng giá khẩu phần ăn trưa, đòi cho CBCNV đi nghỉ mát hằng năm. Lương: mặt bằng lương của các cty cùng hoạt động trong 1 lĩnh vực, tỷ lệ lạm phát, CPI, mức độ hoàn thành công việc. Tiền cơm: theo tỷ lệ điều chỉnh lương. Nghỉ mát: có quy định rõ ràng tùy theo hiệu quả kinh doanh của cty. W: Chế độ chính sách cho NV k phù hợp, k cạnh tranh so với ttrường S: Có quyền quyết định việc có đáp ứng các y/c của công nhân hay k? Có quyền tuyển lao động mới để thay thế lao động nghỉ việc. O: Tuyển nhân viên mới. T: Nhân viên bất mãn, nhiều nhân viên muốn nghỉ việc  ảnh hưởng đến chi phí và hoạt động sản xuất của cty. Kết hợp điểm mạnh và cơ hội: BGĐ có thể chấp nhận việc ra đi của nhân viên (khoảng 10%) và họ đồng ý tuyển nhân viên mới.

2. Xây dựng mục tiêu cần đạt được:

3. SWOT về phía cty -

tuyển mới sẽ tốn them chi phí đào tạo…) SWOT về phía Công đoàn: W: ko có quyền quyết định S: có quyền đại diện cho nhân viên để nói lên tiếng nói. O: NV tin tưởng. T: Bị mất uy tín nếu không bảo vệ được quyền lợi NV. Có những cơ sở hợp lý để đề nghị BGĐ cải thiện tình hình. thưởng theo hoạt động. Kết hợp điểm yếu và nguy cơ: phải có đầy đủ cơ sở để chứng minh cho BGĐ thấy được mức độ ảnh hưởng đến tình hình cty nếu đề xuất của công đoàn không được chấp thuận. lợi nhuận cty…) Mục tiêu tăng tiền cơm sẽ được điều chỉnh theo tiền lương. (Nếu đã đạt được mục đích tăng lương thì chủ tịch công đoàn cố gắng đạt được mục tiêu tăng tiền cơm để giữ uy tín với toàn bộ NV) . Xác định BATNA Nếu mục tiêu tăng lương không thành công: thưởng theo doanh thu. tình hình tuyển dụng LĐ đang rất khó khăn. Kết hợp điểm mạnh và cơ hội: tìm hiểu tình hình thị trường 1 cách đầy đủ để làm cơ sở cho cuộc đàm phán và thuyết phục BGĐ. 4. đưa ra 1 lộ trình tăng lương trong 1 khoảng thời gian  thúc đẩy hiểu quả làm việc và bảo đảm cam kết hoạt động ổn định của công ty (dựa theo mức độ hoàn thành công việc.Kết hợp điểm yếu và nguy cơ: họ phải cân nhắc để giữ NV để ko ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của họ (ví dụ: sản phẩm cho khách hàng phải giao đúng hạn. có cơ hội đàm phán với BGĐ.

NV đóng 1 phần. .- Nếu mục tiêu xin Cty cho NV đi nghỉ mát không thành công: Cty hỗ trợ 1 phần.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful