Врвови

Облаците често спијат На нивната зелена трева Јас премногу чисто ги гледам

Нивните скриени сништа Јас птицата бела ја следам Што небото сино го лови Автор Виктор Бушиноски .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful