Япония

е
разположена
Заема
3
922
острова,
от
които
четири
Япония е разположена на
големи
- Хокайдо
(78.5 хил. кв.в
км),
върху
архипелаг
архипелаг
вСикоку
най- (17.8
Хонсо (230.4
хил. кв. км),
найизточните
части
хил.
кв.
км)
и
Кюсю
(42.0
хил.
км) от
източните части накв.
Азия.
Японските острови и архипелага
на
Азия.
Рюкю.

Брутния вътрешен
Площа й е
продукт на човек
377 835 кв. км.
за 1 год. е 29 881 $.

Климатът е мусонен,
в по-голямата част от
страната субтропичен, в северните
части - умерен.

Япония няма голямо
Останалото
което
ие
разнообразие
на природни
необходимо
тя го внася.
ресурси и полезни
изкопаеми, но въпреки това
тя има големи запаси на сяра
и горски масиви.
• Останалото което и е необходимо тя
го внася.

Природни условия- по- голямата
част е планински релеф,
земетръсна зона, през годината
има тайфуни и силни бури.

Средната гъстота е
334,8 души/кв км.

Населението на Япония е 128, 4
милиона души като 99,1 % са
японци, 0,6 % корейци, 0,3 %
друга етническа принадлежност.

Най-голямата агломерация е между Токио
и Йокахама.
Столицата на Япония е
Токио, а официалният им
език е японски.

Добре развиващи се растителни
култури са ориз, соя, захарно
цвекло, зеленчуци, ябълки и
вишни като отглеждането им е
добре механизирано.
В Япония стопанството
е добре развито като
растениевъдството е
водещо.То носи 3% от
БВП (3, 95 трилиона).

При животновъдството
водещо е свиневъдството
и птицевъдството.

Добре развити са радиоелектронна,
електротехническа,
машиностроене,
Япония
е с добре
развит
автомобилостроене, строителна,
вторичен
сектор,
който носи
химична, текстилна,
дърводобивна
промишленост.
35%
от БВП (3,95 трилиона).

Туризъм - добре развита
инфраструктура.
Годишно страната се
посещава от около 4
млн. туристи.

Административно деление
- 47 префектури, от които 3
градски (Токио, Киото и
Осака), обединени в 8
региона (Хокайдо, Тохоку,
Канто, Чубу, Кинки, Чигоку,
Шикоку, Кюшу- 5 от тях на
о-в Хонсю).

Япония притежава интересни
природни забележителности,
вплетени в свещени религиозни
традиции и обреди. Храмове,
арки и каменни постройки са
разхвърляни из многобройните
гори, реки, потоци, езера.

ИЗГОТВИЛИ: ученички от 10 д клас
Александрина Трифонова
Виктория Стойчева

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful