You are on page 1of 3

Vezi şi: "SCANDALUL" EMINESCU ...

şi replica dată replicilor Faptele sunt următoarele: numărul 265 al Dilemei a fost consacrat lui Eminescu. Redacţia a invitat un număr de literaţi foarte cunoscuţi şi un număr de literaţi mai puţin cunoscuţi să spună ce înseamnă Eminescu pentru ei şi, în genere, cum li se pare că e vă ut şi pri at astă i poetul. !e"tele care au re ultat au provocat un lanţ de reacţii, caracteri a#ile, în linii mari, prin nota comună de de apro#are mergînd pînă la indignare $%on Rotaru, &eonida &ari, Fănuş 'eagu, Eugen (imion, )drian *ăunescu ş.a.+. (,au rostit-scris c.iar vor#e grele, ca /#lasfemie/, /demolarea valorilor naţionale/ sau /conspiraţie #ine concertată împotriva lui Eminescu/. 0a ul e suficient de interesant pentru a,i dedica această cronică literară de tran iţie. )m citit cu mare luare,aminte numărul cu pricina, din care, întîmplător, ru#rica mea lipsea deoarece eram plecat din ţară. )ş minţi să spun că nu m,au frapat unele propo iţii, de o nonşalanţă dusă pînă la o#ră nicie. $*reci e că acestea nu se găsesc în articolele semnate de '. 1anolescu, %.2.&efter, 1.0ărtărescu, 3.4rnea sau în interviul acordat de )l. *aleologu+. 5ar nici prin cap nu mi,a trecut că a i, în 6778, ele ar putea fi o#iect de /scandali are/ a opiniei literare. 9inînd seama de caracterul lor superficial $simple /impresii/, nu studiu argumentat+ şi de prea puţina autoritate a semnatarilor, un guarda e passa şi o ridicare din umeri mi s,ar fi părut îndea:uns. 5ar, pentru desluşire, să încercăm o sinteti are şi o clasificare a propo iţiilor incriminate. El pot fi încadrate în următoarele categorii: 1) Declaraţii de indiferenţă faţă de poezia şi proza lui Eminescu $"poezia lui M.E. mă lasă rece... şi proza lui M.E. mă lasă rece... nu am nici o afinitate cu poezia lui M.E. etc.). 'u cred că, într,un conte"t normal, acest tip de informaţie, emisă de o persoană care nu e un titan al gîndirii, nu e un reputat director de conştiinţe, ar fi guduit agenţiile internaţionale de ştiri. *e cetăţeanul ;.<. îl lasă rece scrierile lui Eminescu. =ntrucît nici sensi#ilitatea estetică, nici gustul, nici discernămîntul literar nu pot fi decretate ca o#ligatorii, omul e profund nevinovat. 1uritor şi rece, el îşi mărturiseşte la ga etă o infirmitate, un .andicap. 5e ce să dăm cu piatra într,un #iet surd şi or#>? 2) Ironii, mai suple sau mai din topor, la adresa întruchipărilor muzicale şi grafice ale universului eminescian, de care poetul nu e cîtuşi de puţin răspunzător. a. uzică. 0uiva nu,i plăcea cum se striga la cutare spectacol: /Eminesc,?/, şi sala răspundea /uuu?/... $Frumos sau nu, oricum Eminescu nu e în chestie, nu el regi a spectacolul+. 5oi dintre articlieri au re erve faţă de cîntecul regretatului cuplu !eodorovici pe versurile lui @.Aieru /Eminescu să ne :udece.../ $5in nou: fie acest cîntec genial, fie mi era#il, ce are a face Eminescu, de vreme ce nu l,a compus el>?+. )ltcineva tac.inea ă transformarea unor poeme eminesciene în romanţe, "cîntate de Revelion înaintea Periniţei" , şi, încă o dată, prin glisare frauduloasă, iese prost Eminescu, de parcă el ar fi comandat romanţele languroase

lui 0utărel nu. poate in.li eală e ceva atît de peni#il. a spus. nu. 0ă scrisul său înglo#ea ă mult din spiritul şi sufletul romGnesc. imaginînd o statuie eminesciană cu cap rotativ şi #ecuri în dreptul oc. înc. Eminescu n. doi dintre semnatari supun unei incontinente #ăşcălii faptul că Eminescu e repre entat gol în statuia din faţa )teneului.i duce mintea la altceva decît să se prăpădească de un rîs gros. ce vină are Eminescu>? %) Ieftine tentative de minimalizare a figurii literare a poetului pe motive ţinînd de interpretarea vieţii sale personale.. !..iducesă sau măcar vreo cele#ră gînditoare metafi iciană cu doctorat la (or#ona.. 1i. gluma trivială. şi 0ălinescu.i#a sau crispa.) "rostii sau insolenţe su! orice critică.ilor. 0ă Eminescu e un autor de însemnătate naţională.l pe regretatul tînăr istoric literar 1ircea (carlat care o#serva că... . e descalificantă.ar mî ni peste măsură. în privinţa sensi#ilităţii olfactive şi a fineţurilor pe această linie. ar avea valoare estetică $o au?+. a altuia . emisiuni #$.e i. &ui 0utărescu nu. e dincolo de orice discuţie. *e amîndoi. nemulţumirile provocate lor de nişte o#iecte grafice. Eminescu tre#uie citit cu spirit critic şi respect. prin anii E8D. e.i place statuia lui )ng.o.iar dacă respectivele opere $mă refer la ta#louri şi statui+ n.Eminescu.moral. lui 0utărică nu. în linii mari.l apăra cam :andarmereşte pe Eminescu. lăudîndu. 'u e mai /naţional/ Eminescu decît )rg. asupra ideii. +) Du!ii asupra etichetei (poetul naţional(. din /poetul naţional/. mi.ar avea cum să fie un poet de amploare. aşa că versurile sale despre respectiva întindere de apă îşi pierd automat aureola mitică: ce mare lucru să scrii versuri despre mare după ce ai şi vă ut. două pagini mai departe. sculpturi. iar 0utăreanu e sarcastic de mama. &a unison. sau 2acovia.otărît.a dovedit ştiinţific că Eminescu a vă ut marea.o la faţa locului>?.inăciunea.a înfăţişat pe 2al ac $figură mult mai puţin lirică şi cristică+ gol din cap pînă.am atras tunetele şi fulgerele /unei anumite părţi a presei/. sau @oga. po iţie care şi pe dulcele 1i. semnatarii au dreptate. sau 2laga.el de la )teneu..i plac frescele lui 2ălaşa de la Cniversitatea din %aşi. c. 1acedonsFi e superior lui Eminescu.. 0. &) 'ritici la adresa (festivismului( şi a manierei e)cesiv ceremonios*apologetice în receptarea actuală a operei eminesciene. de vreme ce a iu#it o #iată /duduie provincială/ şi nu vreo ar.iar porcoasă. în cîtimea sa imua#ilă. de vreme ce a murit de sifilis şi nu de /ne#unia specifică geniului/. (tilul encomiastic. încît mi.. sau decît Aasile Aoiculescu. incontesta#il..n picioare. care. dînd impresia că vrea să spună /cel unic şi oficial/.focului faţă de cum se /dă/ Eminescu la televi iune. canoni area etc.şi el ar fi sta#ilit grila de programe. )ici. (.. cred. Eminescu n. e incorect în plan logic. (unt oare aceste situaţii prile: de :ale şi revoltă academică> Faptul că ei transferă. 2at:ocura la care se pretea ă unul dintre autori. gîdilaţi de uimirea că /năframa/ $sau /ştergarul/+ din :urul şoldurilor poetului stă acolo fără să fie #ătută în cuie. )ceastă .e şi :enă să le mai amintesc că şi Rodin l. "icturi. fără năframă.amintesc că. ca şi. încă de acum 6D de ani. *latfusul mental al acestui tip de raţionamente de ţaţă sare în oc.ai l. 5ar e tot atît de adevărat că acel articol . E de anali at ce sens are această sintagmă. nu în transă.i place statuia lui Ban de la 0onstanţa.de.ar avea anvergură. nu duc la nimic #un.ii oricui are un #un liceu la #a ă şi mă scuteşte să mai ic ceva. iar.

trîntind un concesiv şi sinistru /totuşi/ în pasa:ul: "soţii !eodorovici" în prezent decedaţi ca urmare a unui totuşi regreta#il accident". 2I mart. nu te mai miri că acest din urmă articlier n. (pirite atît de mici şi seci nu sunt de luat în seamă.$/#igoţii literaturii/ ar practica felaţia su# veşmîntul lui Eminescu+.are frison nici măcar în faţa tragismului morţii.mi. 267.ro eor!e "#U$EANU Dilema" nr. 6778 . &a un asemenea nivel. Vezi şi: saitul HHH.aieminescu.