P. 1
Curs 3 Dr Civil 16.10.2012

Curs 3 Dr Civil 16.10.2012

|Views: 0|Likes:
Published by Gabriela Grigore

More info:

Published by: Gabriela Grigore on Jan 05, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/05/2014

pdf

text

original

Dr Civil contractele

16.10.2012

Contractul de vanzarecumparare - caracterele juridice. E un contract sin alagmatic naste rap. juridice intre parti. Este contract cu titlu aneros. Contra ct comutativ (partile cunosc intinderea oblig lor ink din mom. incheierii contra ctului). Este un contract consensual - el se incheie in mod valabil prin simplul acord de vointa al partilor. Ca exceptie de la caracterul consensul exista vanzarea de imobile, unde stramutarea propri. e scrisa in cartea funciara. eLE SE DOBANDESC, SE MODIFICA N UMAI CU RESPECTAREA REG/ DE CARTE FUNCIARA. In sensukl cartii funciare, una sau mai multe partiale de teren alaturate indif. de categoria de folosinta cu sau fa ra constructii apart. aceluias propr. situata pe terit. unei unitati adm. terit. si care sunt identificate printr un nr. cadastral unic(866 al 3). Este de dispu tat care e forma ad validitatem forma autentica pe baza caruia se face pe baza f orma autentica a actului de vanzare sau solemnitatea se face [e baza inscrierii in baza funciara. Prima. Ca e asa rez. din art 244 in alte cazuri pre3v de lege tre sa fie inchie iate prin inscris autentic sub sactiunea nulitatii absolute, conventiile care st ramuta sau constituie dr. reale care urmeaza a fi inscrise in cartea funciara. E xigenta caracterului solemn ar fi forma inscrisa nu intabularea. Vanzare- cumpar area autoturismelor, nu este un contract solemn. Contractul de vanzare cumparare, se transmite dr. de prop. Propr. se transmite d e la vanzator la cumparator. dR REALE SE TRANSMIT PRIN ACORDUL DE VOINTA al partilor chiar daca bunur ile nu au fost predate, daca acest acord poarta asupra unor bunudi determinate o ri prin individualizarea bunurilor, acordul poarta asupra unor bunuri de gen. Fr uctele bunului sunt ale dobanditorului pana la data proprietatii in cazul in car e legea prev. altfel ori in cazul in care partile s au inteles altfel. Cata vrem e bunul nu e predat, riscul contractului, obligatiile ..............chiar daca p rop. a fost transferata dob. In cazul pieirii fortuit a bunului, deb. oblig de predare, pierde dr. la contrap restatie iar daca a primit o e oblig sa o restituie. 1274 AL 1 cu toate aceswtea cred. pus in intarziere, preia riscul fortuit al bun ului el nu se poate elibera chiar daca ar dovedi ca bunul ar fi pierit chiar dac a oblig de predare a fost exec. la timp. Sunt imp si dispoz. art 1275 CC. care c onfera mai > solutii in ceea ce priveste transmiterea succesiva a unui bun mobil . E de buna cred. dobm care la data intrarii in posesie ......prin excepti e transferul imediat al dr de propr. nu opereaza in urm cazuri: cand ob. contrac tului e un dr real asupra unui imob. tabular. Potrivit lui 885 CC previtatis cau za(din ratiuni de concesiune) sub rezerva unei dispoz legale contrare dr reale a supra imob. cuprinse inncartea fuciara se dob atat intre aperti cat si fata de t erti numai prin inscrierea lor in cartea funciara pe baza actului.faptului care a justificat inscrierea. Canbd vanzatoruk nu e prop. bunulkui inj mom inchieierii contractului, s i vinde bunul altuia, 1683. Cand ob contractului e un bun de gen(detr generic) si nu un bun individu al detrminat. La bunurile de gen, transferul dr de prop. si al riscurilor pieier ii fortuite se realiza mom individ bunului. 1678 CC(atunci jnd vanzare aare loc din bunuri de gen, propr se transfera cimparatorului la date incheierii acestuia ). In cazul bunurilor viitoare(se considera ca exista poate fi vandut, dar transferul prop. are loc ulterior la mom incheierii sale si al individualizarii sale knd e vb de bunuri de gen). Daca partile au amanat printr o pauza contractuala predarea/transferul d r. bunului. In cazul cumparari marfurilor in magazin cu autoservire, iar acceptarea ofertei are loc la mom punerii in cos a produsului de cumparator. In cazul vanzarii cu plata pretului in rate si rezerva propri, se dob. p

contractul propriu zis de vanzare cumparare. Dr la actiune se prescrie in 6 luni de la data la care in 6 luni trea incheiat. de a incheia orice art de vanzare cumparare. determinat si licit. saramana legata de propria declaratie de vointa iar cealalata sa o poata a ccepta sau refuza aceasta declaratie se socoteste a fi o oferta irevocabila si p roduce ef. un ob. instaneti la cererea oricaror dintre aprti.para re se face potrivit dr. Conditiile de validitate ale contractului de vanzare cumparare.orice contract tre sa se incheie prin negocier ea lui de parti sau prin acceptarea fara rezerve de a contracta. de aici ca in aceasta i poteza nu e necesara pt antecontract. de vanzare/cum. Leziune exista knd una dintre aprti profitand de starea de nevoie de libsa de cu nostinte al celeilalte parti. Contractuk nu se incheie pana la realiza. Consimtamantul partilor . de regula a dr. 1879 al 1 CC. aceasta tre satisfacuta sub sanctiunea prev de lege. anularea contractului poate fi vecrita numai daca leziunea depaseste 1/2 din val pe care o avea la data incheierii contractul ui prestatia la care executare se angajase partea lezata. Incheier ea contractului presupune intalnirea ofertei cu acceptarea potrivit lui 1204 CC consimtamantul partilor tre sa fie serios. Ar rez. promisiunea unilat de vazare cump. instanta poate pronu nta o hotarare care sa tina loc de vanzare cumparare. o prest etie a carei valoare e mai > la data incheierii contraqctului decta val propriei prestatii. cu exceptia minorului. benefic ialrul are dr. In cazul ne executarii romisiunii. Actul juridic civ notiune si clasificare . natura c ontractului. peincipiile libertatii contractuale si ale autonomiei de vointa. liber si dat in cunostinta de cauza. Instanta va stab. Dovada promisiunii unilat. probatoriu comun chiar daca ob. cap. in dis cutie ap. la cererea beneficiarului proisiunii. cu privire la acre partea insista a se conveni functioneaza prin urmare in cond explicit e xpuse. 1278 CC cand partile convin ca una dintre ele hot. competenta stabilirii compt. la daune interese daca promitentul refuza inchieierea contractulu i pe xare l a promis. acesta din urma rezervandu si facultatea de a menifest a ulterior de regula intr un termen consimtamantul de a cumpara promisiunea in d iscutie e un acord de vointe. urmarind sau expuzand se parat cea unilaterala si cea sinalagmatica in prima faaza. de persoana aleasa. La contractul de vanzare cumparare a da insemana constituirea dr de vanzare cun mparare. consimtamantul tre sa fie neviciat de eroare. o cauza licita si morala. = consimtamantul partior. Este suficient acordul partilor asupra elementelor esentiale ale contractului chiar daca in pri v unor elem. ele sunt lasate a fi conveinte ulterior de parti. iar daca legea prev pt cintract si o anumita cerinta de forma. prev de art 1191. secundare. e contractul prin care o parte promitentul proprietar al bunului s e obliga sa vanda un bun (sa incheie contractul de vanzare cumparare) celeilalte parti numita beneficiar. RJC notiune si elementele acestuia . violenta. Promisiunea unilaterala de vanzare -1979 reglementeaza promisiunea de a contracta.ropr la data platirii ultimei rate.. de a contracta. dar e un contract unilateral ce da prin urmare nastere unor obligatii doar pt. Promisiunea unilaterala po ate fi asumata si de cumparator. Daca acordul nu se realizae aza ori ele nu sunt det. ca nu e necesara aceeasi forma in ipoteza noastra solemna ce ar fi ceruta pt. ori su nt incredintate spre determinare unei alte persoane. o parte anume pt promitent. Cond de valab ale act jurid civ Nuliattea actului jurid civ . de prop. e un contract nu un act unilateral cum e eoferta d e vanzare. stipuleaza in fav sa sau a altei persoane. anumitor elem. dol. promisiunii ar fi inchei erea unui contract solemne de vanzare cumparare.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->