Kaedah Penyelidikan dalam Pendidikan UKP (6013) Tajuk: Kesan Hawthorne

Ahli-ahli Kumpulan
2. 3. 4. 5. 6. Nornita Binti Mazlan Nor Asiah Bt Abdul Hamid Hashimah Binti Hussein Seah Siok Peh Norsiah Binti Saidon M20082000167 M20082000172 M20082000174 M20082000426 M20082000427

Kesan Hawthorne
• lahir dari kajian pengurusan. •“Hawthorne” bukanlah nama seorang pengkaji, tetapi ialah kilang di mana kesan tersebut pertama kali diperhati.
Nor M20082000427

Kesan Hawthorne merujuk kepada beberapa siri eksperimen yang dijalankan ke atas pengurusan pekerjapekerja kilang dan kemungkinan besar dijalankan sekitar tahun 1924-1933.
Nor M20082000427

Definisi Kesan Hawthorne Terdapat beberapa definisi yang diberikan: 1. individu atau pekerja akan memberikan tindakbalas positif terhadap apa jua perubahan yang positif dalam suasana tempatnya bekerja. Nor M20082000427

2. Kesan Hawthorne adalah suatu kesan yang timbul jika pengkaji gagal menyedari bagaimana akibat prestasi subjek, memberi kesan terhadap apa yang dilakukan oleh subjek tersebut.
Hashimah M20082000174

3. Orang yang dikaji akan meningkatkan pencapaian atau perlakuan mereka bukan disebabkan mereka diuji tetapi kerana perhatian yang mereka terima.
Hashimah M20082000174

4. Menurut Henry A. Landsberger pula: suatu penambahbaikan dalam jangkamasa yang pendek . yang disebabkan oleh pemerhatian terhadap mutu kerja pekerja
Hashimah M20082000174

Para pengkaji telah menggunakan masa selama 5 tahun untuk mengukur atau menilai bagaimana pelbagai pembolehubah, memberi kesan kepada produktiviti kumpulan atau aktiviti.

Hashimah M20082000174

Antara pembolehubah tersebut adalah: • Membuat perubahan pada bayaran upah iaitu berdasarkan hasil kerja dalam kumpulan dan bukan berdasarkan hasil kerja secara individu.
Seah M20082000426

2. Memberikan masa rehat 5 minit, sebanyak 2 kali, selepas itu menukarnya kepada masa rehat 10 minit, sebanyak 2 kali. Daripada pertukaran ini didapati produktiviti telah meningkat.
Seah M20082000426

3. Menyediakan makanan ketika waktu rehat. •Daripada pembolehubah yang dibuat, hasilnya produktiviti dapat ditingkatkan. •Kajian juga mendapati, apabila pekerja diberi peluang untuk menyatakan idea atau pendapat, mereka berasa dihargai.
Seah M20082000426

Para pengkaji peringkat awal membuat kesimpulan bahawa penambahbaikan ini disebabkan oleh aktiviti kerja berpasukan. Kajian Hawthorne ini berfokus pada kesan pengurusan sesebuah organisasi dan bagaimana individu atau pekerja bertindakbalas atau respon dalam pelbagai situasi yang Seah M20082000426 berbeza.