You are on page 1of 1

BrabaNt

Guus Meeuwis Arr. Judy Blank

F

D‹

B¨Œ„Š7

C(“2)

F

D‹

&b
5

6 Œ™ Œ j j ≈ r œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 8 œ œ œ
Een muts op m'n hoofd, m'n kraag staat om - hoog het
C(“2)

is hier ijs - koud maar ge
F D‹

B¨Œ„Š7

C(“4) C

F

D‹

B¨Œ„Š7

≈ r ≈ œr œ ≈ r &b œ œ ™ œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ
luk - kig wel droog. de
9

da - gen zijn kort hier de nacht be - gint vroeg. De men - sen zijn stug en er
E¨(“4) B¨ C(“4) C E¨ B¨

C7

œ œ œ œ œ œ &b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ œ J
is maar een kroeg. Als ik naar mijn ho-tel loop na een don ke - re dag, dan voel ik mijn huis - sleu - tel 13 C(“2) C7 F C/E B¨/D F

&b œ œ œ œ ™
diep in mijn zak
17

‰ œ œ œ œ œ œ ˙
En ik loop hier al - leen
G‹6 C7 F

œ œ œ œ œ œ
C/E B¨ D‹

œ œ

in een te stil - le stad. Ik heb

B¨Œ„Š7

A‹

&b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ
21

œ œ œ

ei - gen - lijk nooit last van heim - wee ge - had Maar de men - sen ze sla - pen, de we - reld gaat dicht. En dan
F B¨ C(“4) C7 F

&b œ
denk

œ
ik

œ
aan

œ

Ϫ

œ œ
want daar

œ
brandt

œ
nog

Ϫ
licht.

Bra - bant,