ARTA DE A OBȚINE TOT CE ÎȚI DOREȘTI, are un mesaj tonic, revigorant, aduce speranță în su !etu! cititoru!

ui și ne ace sa vedem !umea dintr"un a!t punct de vedere, mu!t superior modu!ui de g#ndire comun $ %u&tit!u! acestei carți ,, Știința ascunsă a inițiați!or ce îți permite să o&ții cu ușurință tot ceea ce este &un,, este c'eia și conține în e! mesaju! intregii !ucrări , !a e! ca o sam#nță ce conține în ea copacu! a!nic$ (ectur#nd cu atenție ARTA DE A OBTINE TOT CE ÎTI DOREȘTI, ave)i posi&i!itatea să a !a)i moda!ită)i oarte e iciente, ce vă pot ajuta să OB*INE*I TOT CE +, DORI*I în via)ă, indi erent c#t de imposi&i! ar părea !a prima vedere$ -ute)i o&)ine sănătate per ectă, un corp armonios, starea de ericire .i &ună dispo/i)ie, re!a)ii interumane armonioase, împ!inire su !etească, &ogă)ie materia!ă .i spiritua!ă, a&so!ut tot ce vă dori)i .i vă este &un .i necesar$ In orma)ii!e din această carte erau cunoscute în trecut de către marii în)e!ep)i ai acestei p!anete .i erau re/ervate unui cerc restr#ns de oameni, care puteau să !e pătrundă în)e!esu! prin medita)ie .i introspec)ie$ Însă, în u!tima vreme, cercetări!e .tiin)i ice au început să scoată !a !umină mari!e adevăruri, care erau cunoscute de mii de ani doar de către cei în)e!ep)i$ 0ne!e descoperiri .tiin)i ice !e găsi)i e1puse c'iar aici$ Cu siguran)ă că această !ucrare vă va capta interesu! .i vă va îm&ogă)i su !etu! cu in orma)ii .i moda!ită)i practice, care vă vor i de un rea! o!os pentru întreaga via)ă CUPRINS
Introducere .8 Capitolul 1 Mecanismul gândirii şi arta de a obţine tot ce-ţi doreşti ... 17 Optimismul şi încrederea în sine sunt calea către succes ....18 Toate lucrurile şi evenimentele iau naştere prin intermediul legii rezonanţei 23 G ndurile şi sentimentele in!luenţeăză direct structura materiei !izice 27 "#perimentele realizate asupra apei 28 "!ectele $inecuv ntării !ăcute de un călugăr $udist asupra apei din $ara%ul &u%i'ara .31 "#perimentul realizat de savantul (asaru "moto împreună cu un grup de )og*ini din +om nia .32 "#perimentul asupra celor două !ante ne demonstrează că totul se re!lectă în parte, iar partea se re!lectă în tot ....33 &enomenele de sincronicitate evidenţiază !aptul că e#istă o inteligenţă a$solută care aran%ează în mod tainic totul în univers.37 "#emple ce pun în evidenţă !enomenele de sincronicitate...3.n e#periment realizat asupra a două persoane certi!ică !aptul că suntem interconectaţi cu toţii prin legături invizi$ile ..../0 "#perimentul cu aparatul care generează numere aleatorii .. /7 1oncluziile la care au a%uns oamenii de ştiinţă re!eritor la !iinţa umană ../8 Capitolul 2 Modalităţi de autotransformare în sens benefic poziti ...21

3legerea conştientă a căii de autodepăşire şi trans!ormare în sens $ene!ic pozitiv...21 3m narea...22

......151 &ormularea a!irmaţiilor $ine!ăcătoare şi a ideilor9!orţă ..-7 +enunţarea la trecutul nostru aducător de su!erinţă ....23 4ersoanele care au aceleaşi aspiraţii ca şi noi ne pot a%uta !oarte mult dacă practicăm împreună cu ele 22 1oncluzie !inală asupra s!atului important.. care acţionează plini de cura%.27 Capitolul ! Curăţenia e"terioară şi interioară...05 1urăţenia interioară.03 6ertarea aduce sănătate celui care o practică............72 3ntura%ul şi prietenii....0&rica şi iu$irea...77 O modalitate simplă de autoanaliză......-1 1lari!icarea şi conştientizarea $loca%elor şi a o$stacolelor din calea reuşitei noastre -2 1 teva e#emple de între$ări ce ne a%ută să conştientizăm şi să eliminăm $loca%ele -2 Capitolul $ %nalizarea atentă a comportamentului& a atitudinilor şi a acţiunilor noastre .........83 1ei îndrăzneţi.........24ovestea vasului gol.........155 &ormularea şi trasarea o$iectivelor.87 8n !iecare om e#istă şansa reuşitei şi a succesului.....85 Capitolul # Metoda izualizării creatoare şi gândirea poziti ă..02 7 r!a şi cearta............-8 +eorganizarea interioară ......88 (odalităţi practice.......-2 1e alegem să !acem cu viaţa noastră........ atitudini şi virtuţi care ne puri!ică interior şi atrag succesul către noi 03 6ertarea şi îngăduinţa..21urăţenia e#terioară..80 1um o$ţinem timp pentru practica spirituală.........n s!at important..... reuşesc în viaţă.01 O$iceiuri............15/ ..

Câte a secrete pentru prosperitate şi reuşită........................................112 :crierea a!irmaţiilor $ine!ăcătoare.. 3titudinea greşită !aţă de $ani............&ormularea sugestiilor pozitive prin punerea în contrast a celor negative152 Capitolul ' Modalităţi de operare cu afirmaţiile binefăcătoare.....................................................138 Capitolul .....125 <inamizarea emis!erei drepte a creierului măreşte e!icienţa în timpul vizualizării creatoare............................................128 /ibliografie.............105 ................................. ce ne a%ută să atingem rapid ţelurile $ine!ăcătoare propuse....................................122 Capitolul ( )*paţiul comorii+......eiere..........112 +ostirea a!irmaţiilor $ine!ăcătoare cu voce tare.... ?ipsa încrederii în !orţele proprii......................1/5 :ă învăţăm să primim..................................................................................................................izualizarea creatoare.........................................131 3lte posi$ile su$iecte model...125 3........ o modalitate e#traordinar de e!icientă.... ?enea şi complacerea........1/5 :ă învăţăm să dăruim..........................113 +ostirea mentală ori cu voce tare a ideilor9!orţă................................122 1aietul pentru practică........... umor şi veselie...1/8 1.................................1/2 O$stacolele din calea prosperităţii..11/ (etoda evocării trăirilor intense $ine!ăcătoare pe care le9am avut c ndva 117 6n*i$iţiile şi reţinerile sunt un o$stacol în calea reuşitei....... însoţită de vizualizarea creatore........................1/2.........................................122 -n loc de înc............................11/ .......123 "#cursie la munte.......................1// :tarea de $ună dispoziţie.....121 O modalitate specială de vizualizare creatoare............................ pe care le putem introduce în =spaţiul comorii>............................................1/2 (ulţumirea....................................132 ?ocul de amplasare a =spaţiului comorii>..........................................................