I

Raftul Denisei Seria de autor Eric-Emmanuel Schmitt Serie coordonată de DENISA COMĂNESCU

Eric-Emmanuel Schmitt Domnul Ibrahim i florile din Coran !raducere din france"ă de #aola $ent"-%auci &UMANI!AS fi'tion .

0=.0=.-D/-lAD/-7 I. .0I0.D-0 .0. D/ .-l-.</0 $ucure ti. /0.#aris .0=.C# 0A.//7 IS$N G0/H ?<. .0=. (entru (re"enta 8ersiune rom9nească EDI!URA &UMANI!AS #ia:a #resei *ibere 0. Rom9nia tel.0-0./. fa@ /.0< 0> ./.H ?<>-?<.. #aola Gtrad-H >.$ucure tiF &umanitas.... .D.00 .//7.$ent"-%auci.Co(erta seriei de )A$I DUMI!RU Redactor IUS!INA CROI!ORU ERIC-EMMANUE* SC&MI!! MONSIEUR I$RA&IM E! *ES %*EURS DU CORAN + Editions Albin Michel.//0#ublished b1 arran2ement 3ith *iterar1 A2enc1 4A2ence de l5Est6+ &UMANI!AS.0< 0> 0?..-D/-lAD/-DF IS$N G0.A 333-humanitas-ro Comen"i CAR!E #RIN #OB!ĂC tel. S-A. fa@ /. ERIC-EMMANUE* Domnul Ibrahim i florile din Coran = Eric-Emmanuel SchmittF trad-C #aola $ent"-%auci./. $ucure ti e-mailC c((Ehumanitas-ro 333-librariilehumanitas-ro Descrierea CI# a $ibliotecii Na:ionale a Rom9niei SC&MI!!. C-#-C-E.

*ui $runo Abraham-Jremer .

.

tata mi-a "isC M Nu Kn:ele2 ce se Knt9m(lă.!ata alesese (u culi:a asta cu sens unic (entru că ilustra Kntru totul conce(:ia lui de 8ia:ă. Knainte să (lec la liceu.*a treis(re"ece ani mi-am s(art (u culi:a si m-am dus la cur8e#u culi:a era un (urcel din (or:elan smăl:uit de culoarea 8omei i (re8ă"ut cu o fantă (e unde (uteai să ba2i banul. dar nu si să-l sco:i. au Knce(ut să ne dis(ară bani din casă. nu să-l cheltuie tiDouă sute de franci se adunaseră deLa Kn burta (orcului.De a"i < . Moise. i anume că banul e făcut să-l (ui bine.C9 ti2ul (e (atru luni de muncăIntr-o diminea:ă.

acasă. du(ă ce că-mi (etreceam tim(ul sin2ur sin2urel. erau două sute de franci Kn burta (orcului. du(ă ce că toată "iulica eram mu truluit i la liceu. 2ăteam i căram cum(ărăturile. du(ă ce că s(ălam. cei ais(re"ece ani cu care mă lăudam nu (rea (ăreau > . a fa(tului că aduceam cu un sac Kndesat ochi cu acadele.#re:ul unei fete din cele ce fac trotuarul (e Rue de #aradis. Kmi făceam lec:iile. Kntr-un a(artament 2ol i Kntunecos. li(sit de iubire. iată că acum eram ta@at si de hotN #ăi dacă tot era să fiu bănuit. a staturii.In (ofida 8ocii.Knainte te (oftesc să treci Kn caietul de cheltuieli din bucătărie tot ce iei (entru cum(ărături#oftim.#re:ul bărbă:iei#rimele (e care le-am abordat au cerut să-mi 8adă buletinul de identitate. măcar să m-a(uc de-a binelea de furatCum "iceam. du(ă ce că eram mai de2rabă slu2a dec9t fiul unui a8ocat fără (rocese i fără ne8astă.

O fată rotofeie. mai cu seamă că-mi (lăcea 8ocea ei ni:el Kmbufnată i tristă!ot tim(ul am fost (arcă la un (as de le in.*a sf9r it. da.Ea Kmi "9mbiM Bi "ici că ai ais(re"ece ani O M #ăi. ea m-a m9n29iat (e (ăr i mi-a "isC ? .Chiar a"i-diminea:ă i-am Km(linitNe-am urcat Kn odăi:a ei. dar o lăsai să 8orbească. se instalase una nouă.Ii arătai banii.A8ea. ce maiN .i uite că se lăsa toată Kn 8oia mea. două"eci i doi de ani bătu:i (e muchie . să se simtă Kn lar2ul său.Mi-a e@(licat cum trebuie să mă s(ăl i cum se face dra2oste--$ineKn:eles că eu tiam deLa cum. frumoasă ca o cadra. du(ă mine.#oate unde mă 8ă"useră cresc9nd (e c9nd treceam "ilnic sub ochii lor str9n29nd 8aLnic Kn m9nă toartele (lasei cu le2umeIn ca(ul stră"ii.Nici nu Kndră"neam să cred că-i ade8ărat.o babă. sub (ortic.să le con8in2ă.

de-abia mă mai :ineam (e ele. nu uita să-mi faci un cadou N Asta a(roa(e că mi-a umbrit toată bucuria. Kmi făcusem bote"ul 8irilită:ii Kntre (ul(ele unei femei. ne(lăcerile Knce(useră deLa. ce-i dre(t uitasem de cadou.M Să mai 8ii (e la mine. uitasem cadoul N M-am Kntors 8al-89rteL acasă i m-am nă(ustit Kn camera mea (e care Knce(ui s-o scotocesc din (ri8iri doar-doar oi dibui 8reun cadou demn de acest nume. (oftim.De8enisem bărbat.Ii (usei Kn bra:e ursul meu de (lu Cam tot (e 8remea aia l-am cunoscut i (e domnul IbrahimDomnul Ibrahim a fost Kntotdeauna bătr9n. sub (ortic. du(ă care o ru(sei la fu2ă Kna(oi (e Rue de #ardis%ata era tot acolo.Nu-i locuitor de (e Rue $leue sau de (e %aubour2 #oissonniPre care să iM0 amintească (e domnul Ibrahim altfel dec9t Kn 0/ . i.Bi 8e"i. (icioarele Kmi tremurau Kncă.

unde. cu din:ii de filde miLindu-i (e sub mustă:ile uscate. du(ă (ărerea tuturor. cu ochii maronii-8er"ui de forma s9mburelui de fistic. Kmbrăcat Kntotdeauna Kn halatul cenu iu de lucru (este căma a albă. ned9ndu-si 00 . a muritorilor (ari"ieni mai cu seamă. cu un (icior (e culoarul dintre rafturi si cu celălalt ascuns sub un maldăr de cutii de chibrituri. mai deschi i la culoare dec9t (ielea brună Km(estri:ată toată de (etele senectu:ii Kn:ele(teCăci.%a(tului că "9mbea mult i 8orbea (u:in.Că (ărea să fi scă(at cu desă89r ire de sub im(eriul a2ita:iei continue a muritorilor de r9nd. domnul Ibrahim era un Kn:ele(t. Kntotdeauna nemi cat (e taburetul său de lemn de (arcă ar fi fost o cracă altoită acolo. de la orele o(t diminea:a i (9nă Kn (uterea no(:ii. (utea fi 8ă"ut a(lecat asu(ra teL2helei sau a raftului cu (roduse de cură:enie.băcănia lui.Ceea ce se datora fără Kndoială fa(tului că de mai bine de (atru"eci de ani domnul Ibrahim era 4arabul de (e uli:a e8reiască6.

dar ca să-mi treacă Kmi re(etam Kntr-una Kn 29nd (e c9nd Kmi a te(tam r9ndul la casăC Ce dacă. la urma urmelor nu-i dec9t un arabN 0. ca al:i ne2ustori.Bi. cum(ărăturile casei eu le făceam i tot eu (re2ăteam de m9ncareNu cum(ăram dec9t conser8e. (entru ca a(oi să dis(ară Kntre mie"ul no(:ii i o(t diminea:a doar el tia undeCum s(uneam. ci fiindcă tata nu-mi lăsa dec9t banii trebuitori (entru o "iF i (e urmă conser8ele erau i mai u or de 2ătit#e domnul Ibrahim am Knce(ut să-l fur tot c9nd am Knce(ut să-l fur i (e tata dre(t (edea(să că mă bănuise. ba altul (e raft.niciodată osteneala. dacă mă duceam "ilnic du(ă ele. de ochii clientului. . la urma urmelor nu-i dec9t un arab N In fiecare "i Kl (ri8eam :intă Kn ochi i asta Kmi dădea curaLCe dacă. să r9nduiască ba un articol.Mi-era ni:elu cam ru ine. nu era ca să fie (roas(ete.

(e c9nd Kmi scoteam (ortofelul. sunt ori2inar din Cornul de AurNici nu tiu cum mi-am adunat cum(ărăturile i m-am nă(ustit năuc Kn stradăDomnul Ibrahim Kmi au"ea 29ndurile care8asă"icăN Bi dacă-mi au"ea 29ndurile. ci MoiseEl Kmi răs(unse abia a doua "iC M Btiu că te cheamă Moise. de-aia K:i i "ic Momo. MomoIn "iua următoare.E mai (u:in im(resionant0. Momo. . n-am mai ciordit nici o cutieF Kl KntrebaiC M Ce-i aia Cornul de AurO Mărturisesc că toată noa(tea nu făcusem dec9t să-l 8ise" (e domnul Ibrahim călare (e 89rful unui corn de aur i "bur9nd (e Kntinderea unui cer KnstelatM E o re2iune cu(rinsă Kntre Anatolia i #ersia. asta Knsemna că (oate tia i de matra(a"l9curile mele (rin (ră8ălia luiA doua "i.M Eu nu sunt arab. Ki s(useiC M #e mine nu mă cheamă Momo.

chiar i duminicaAstfel mer2ea con8ersa:ia noastră.Număr9nd restul. dacă n-ar fi fost s-o Knt9lnim (e $ri2itte $ardotMare anima:ie mare la noi (e Rue $leueCircula:ia o(rită. MomoM Atunci de ce "ic oamenii că esti arabul de (e strada noastră. nu arabM Eu nu sunt arab.Strada baricadată.A8eam tot tim(ul.Qiua i fra"a. dacă nu e ti arab O M C9nd s(ui des(re un băcan că-i arab. ci musulman. fiindcă eram t9năr. dat fiind că era bătr9n. eu.!ot la două "ile Ki ter(eleam o cutie de conser8e#robabil că o con8ersa:ie de o oră Kntre noi ar fi durat un an sau doi. tot o "i mai t9r"iu C M Ce-:i (asă dumitale O Moise e un nume e8reiesc.Se turnea"ă un film!ot (urtătorul de se@ din (erimetrul Rue $leue. asta Knseamnă că :ine deschis de la o(t diminea:a (9nă la mie"ul no(:ii.El. #a(illon i %aubour2 #oissonniPre 0A . i-o Kntorsei i eu.

cel (u:in de c9nd 8enisem eu (e lume K i (ărăsise taburetul0D .Mă uitam de-acolo la ea i mă 29ndeam că (arcă ar aduce cu (isica 8ecinilor de la al (atrulea.%emeile 8oiau să 8adă cu ochii lor dacă actri:a era Kntr-ade8ăr chiar a a de bine (e c9t se s(unea$ărba:ii nu se mai 29ndeau la nimic. 2ăsii că $ri2itte semăna leit cu fetele de (e Rue de #aradis. li se blocase (iuitul Kn fermoarul de la li:$ri2itte $ardot. la noi Kn cartierN $ri2itte $ardot de-ade8ăratelea. nu res(iră i nu cli(e te dec9t (entru a st9rni admira:ia. fără să-mi dau seama că de fa(t ele Ki semănau ei c9nd se maimu:ăreau ca $ri2itte $ardot (entru a.Kn stare de alertă ma@imă.$a chiar..i atra2e clien:ii.Dar mare mirarea 8ă"9nd că domnul Ibrahim Kn (ersoană ie ise i el Kn (ra2ul (ră8ălieiN #entru (rima oară . uit9ndu-mă mai atent. o (isicu:ă dră2u:ă căreia Ki (lăcea să stea tolănită la soare (e balcon i des(re care ai fi "is că nu trăie te. Kn carne si oaseN Mă (ro(tisem i eu la fereastră.

să-i mai (arlesc c9te8a cutii de conser8e. că 8ă afla:i Kntr-o barcă cu so:ia dumnea8oastră i cu $ri2itte $ardot.Ce-a:i face dacă barca ar Knce(e să ia a(ă O M Sunt si2ur că so:ia mea tie să Knoate07 . domnule Ibrahim. (rofit9nd de neaten:ia lui.De la (isicu:a $ardot care se alinta Kn fa:a camerelor de luat 8ederi 29ndul Kmi "bură la frumoasa blondină căreia-i dărui sem ursul meu de (lu .Niciodată nu-l mai 8ă"usem astfelM Sunte:i Knsurat. fir-ar să fie. domnule Ibrahim O M Da. uite-l că s-a Kntors iar la teL2heaN Ochii Ki r9d Kn ca( admir9nd-o (e $ardot (e deasu(ra cutiilor de să(un i a c9rli2elor de rufe.Ei. fire te că suntNu era obi nuit să i se (ună KntrebăriA fi Lurat Kn cli(a aceea că domnul Ibrahim nu-i chiar at9t de bătr9n (e c9t crede lumeaM Să ne Knchi(uim. i socotii că momentul ar fi cum nu se (oate mai nimerit să cobor Kn băcănia domnului Ibrahim i.

cu un sur9s at9t de ire"istibil. să-i dea cei (atru"eci de franci i să (lece0< . să 8e"i i să nu cre"i.A8e:i a(ă O M A8em. domnule. ia sticla i i-o aduceM Mul:umesc. domni oarăBi.Eu de asemenea. ci starurileA s(us-o cu at9ta farmec. domni oară$ri2itte tresare. domni oară.C9t 8ă datore".O sticlă de a(ă abia dacă făcea 8reo doi franciM Nu tiam că a(a este at9t de rară (e la dumnea8oastrăM Nu a(a e rară (e la noi.Kn 8iata mea nu mai 8ă"usem ochi care să r9dă ca ai lui. cu "2omot de cascadăDeodată Kl 8ăd (e domnul Ibrahim că "89cne te de (e taburet i ia (o"i:ie de dre(:iC $ri2itte $ardot intră Kn băcănieN M $ună "iua. r9deau Kn hohote. Knc9t $ri2itte $ardot n-a (utut dec9t să ro ească u or. domnule O M #atru"eci de franci. domnul Ibrahim se duce Kn (ersoană la raft. cum să nu.

mai bine să furi de la mine. domnule Ibrahim--M Ce să fac. numai că domnul Ibrahim mă (usese să LurC M Dacă-i 8orba să furi. Momo.i a8ea (ereche 0> .Mie-mi (ierise 2raiulM Ce tu(eu. MomoDe altminteri. trebuie să mă des(ă2ubesc i eu cum8a (entru toate cutiile de conser8e (e care mi le ter(ele ti tuDin "iua aceea am de8enit (rieteniO să "ice:i că n-a8eam dec9t să mă duc Kn altă (ră8ălie să ciordesc c9te-o cutie de conser8e. dar ideea cea mai stra nică. ideea cu ade8ărat mărea:ă. Kn "ilele ce-au urmat. do8ada că fără doar i (oate domnul Ibrahim nu. domnul Ibrahim mă Kn8ă:ă o mul:ime de trucuri ca să ciu(esc bani de la tata fără să ba2e de seamăC să-i ser8esc la masă (9ine 8eche dată la cu(torF să-i adau2 din ce Kn ce mai multă cicoare Kn cafeaF să-i fac ceai cu (licule:e deLa folositeF să-i Kndoiesc beauLolais-ul (referat cu un 8in ordinar la trei franci litrul.

Kn cara(acea oamenilor mari se i8ise o fisură. (une:i m9na (e elN Mi-a furat (o etaN 0? . adus chiar de la mare%ata Kmi sur9se. (uteam din nou să-mi do8edesc că sunt bărbatOdată aLuns (e Rue de #aradis. mă dusei 2lon: s(re (orticul unde stătea de obicei noua (ro(rietară a ursului meu de (lu . uniform. nu mă mai i"beam orbe te de "idul acela im(lacabil.Ii dăruisem un 2hioc (e care-l (rimisem cadou.c9nd era 8orba de dat lumii cu tifla.In aceea i cli(ă a(ărură (e alee un ti( care aler2a de-i sf9r9iau călc9iele i o fată care fu2ea du(ă el url9ndC M &o:uleN #rinde:i-l. o m9nă (ărea că mi se Kntinde (rin s(ărtură#usesem iar de-o (arte două sute de franci. a fost că mă Kn8ă:ă să Knlocuiesc (ateul obi nuit cu un (ate (entru c9ini)ra:ie domnului Ibrahim. un 2hioc ade8ărat.

#ro(rietara ursule:ului. ridicai (iciorul./ .Ii Kntinsei 2eanta (e care-o a(ucă i-o str9nse la (ie(tul o(ulent care tia a a de bine să 2eamă contra costM Mersi. hm O Ce-ai "ice de una 2ratis O Mă uitai la ea. c9t era de lun2. ho:ul se Km(iedică de el i se Kntinse (e burtă.Dar cum "ice domnul Ibrahim. la c9:i8a metri de noiEu Ki sării Kn c9rcă&o:ul mă (ri8i i. ofuscată că-i fusesem suflat chiar de . era bătr9nă rău. băiatu5N Cum să te răs(lătesc eu (e tine. dar cum ti(a aLunsese l9n2ă noi "bier9nd c9t o :ineau boLocii.!rei"eci de ani ca nimica. nu trebuie niciodată să Li2ne ti o femeie-O-JUrcarăm la cameră. sări Kn (icioare i o luă la sănătoasa. 8ă"9nd că nu-s dec9t un (u ti. se (re2ăti să-mi administre"e o mamă de bătaie.Noroc că răcnetele ei Kmi :inură loc de mu chi%ata se a(ro(ie de mine mer29nd ca 8ai de lume (e tocurile Knalte ale (antofilor.%ără să (ierd o cli(ă.

subtilită:ile filo"ofiei. i"olat Kn cercul de lumină al lam(adarului dre(t ca o con tiin:ă 2ălbuie deasu(ra (a2inilor.i-a(oi mă uitam la tata cum citea Kn fotoliu. la toate căr:ile alea care con:ineau. chintesen:a s(iritului uman. 8ia:a alături de tata mi se (ărea din ce Kn ce mai 2reu de su(ortat.0 .*9n2ă domnul Ibrahim sau l9n2ă cur8e era cald i (arcă mai multă luminăMă uitam la biblioteca de la noi de-acasă Knaltă i Kncă(ătoare. tot (e 2ratisN-am mai a te(tat (9nă m9ine--Din (ricina domnului Ibrahim i a fetelor.C9nd eram cu tata mi-era Kntotdeauna fri2. soarele distru2e cotoarele căr:ilorN6 . care-mi dădea un soi de ame:ealăC făceam com(ara:ii. in8entarul le2ilor. Moise. mă uitam la ele (rin Kntunericul odăii .Cu at9t mai mult cu c9t (rinsesem un obicei Kn2ro"itor.sub nas. Kmi o(ti (e c9nd treceam (rin dre(tul eiC M Rino m9ine.I:i fac i eu una.4Knchide obloanele. (are-se.

nu chiulea niciodată.#o(ol nu murdărea niciodată cada. tată--M !aci. tata nu-mi acorda nici at9ta aten:ie c9tă ai acorda unui cKine . Moise.de altfel detesta c9inii -. ar2umentul su(rem. nu era ca tine--#o(ol era celălalt (renume al ne8redniciei mele..C9nd făceam c9te o 2re eală. Lustificarea absolutăM Iartă-mă--M Noroc că #o(ol.Si dacă fără să 8reau făceam un (ic de "2omot--M Scu"ă-mă.#o(ol nu făcea un stro( de (i(i alături de 8asul de toaletă. nu-l interesa nici măcar să-mi arunce din c9nd Kn c9nd 8reun oscior din tiin:a aceea a lui. fratele tău. . tata nu rata oca"ia să mă com(are cu fratele meu mai mareC 4#o(ol era harnic la coală*ui #o(ol Ki (lăceau matematicile.Com(let Knchis Kntre "idurile tiin:elor Luridice. #o(ol adora să citească din căr:ile lui tati---6.Nu 8e"i că citesc O Eu lucre" aici--4*ucre"N6.

traiul alături de o asemenea (erfec:iune Kntruchi(ată cred că ar fi fost (este (uterile meleM Dacă #o(ol trăia. Kmi era deLa destul de 2reu să mă lu(t cu amintirea.Dacă stau să mă 29ndesc. cre"i că m-ar fi iubit. sau mai bine "is mă descifrea"ă Kns(ăim9ntatC M Ce KntrebareN Asta era răs(unsul (e care-l (rimeamC 4Ce KntrebareN6 Kn8ă:asem să (ri8esc oamenii (rin ochii tatei. fa(tul că nu (re2etam să sar Kn aLutorul unei (rostituate erau lucruri (e care le tăinuiam cu 2riLă Kn ad9ncul sufletului..%a(tul că stăteam de 8orbă cu un băcan arab. .Cu neKncredere i dis(re:. chiar i duminica6. bine a făcut mama că s-a cărat cu #o(ol al ei la scurtă 8reme du(ă na terea mea. chiar dacă nu era arab de-ade8ăratelea. oficial ele nu făceau (arte din e@isten:a mea. ci numai fiindcă 4arab Knseamnă să :ii băcănia deschisă de la o(t diminea:ă (9nă la mie"ul no(:ii. tată O !ata se uită Kndelun2 la mine.

Momo O mă Kntrebă Kntr-o "i. Momo O M !eL2heaua dumitale e Kntotdeauna (lină cu bani. ca un (umn sub centură. 8reau să "ic că-i (entru oamenii ferici:i. domnul IbrahimA naibii Kntrebare. c9nd "ic că "9mbetul e o chestie (entru ăia cu dare de m9nă. MomoBi iar Kmi arse un "9mbet.*a sf9r itul lunii nu mă ale2 cu mare lucru. n-am cunoscut Kn 8ia:a mea (e nimeni care să aibă "ilnic Kn fata ochilor at9tea bancnoteM $ancnotele astea ser8esc la (lata mărfii si a localului. domnule Ibrahim. ca o sfidareM Btii.M De ce nu "9mbe ti niciodată. doar ca să mă (ună Kn KncurcăturăC M I:i Knchi(ui (oate că eu sunt un om bo2at. tam-nisam. domnule Ibrahim.A . nu eram (re2ătit să-i răs(undM Q9mbetul e o chestie care se (otri8e te doar celor cu dare de m9nă.Eu n-am miLloace (entru a a ce8aEl Kmi "9mbi.

M De aici se tra2e 2re eala- Află că de fa(t "9mbetul e cel care-l face (e om fericitM #e dracu5N M KncearcăM #e dracu5-ti "icN 1 M Bi eu care te tiam băiat (oliticos, MomoN M Numai eu tiu c9te (alme mă costă (olite:ea astaM Btii, (olite:ea e bună, nu "ic, dar amabilitatea e (arcă i mai (lăcută- Kncearcă să "9mbe ti, Momo, si-ai să 8e"i1 <5 1 $un, dacă-i 8orba să fiu ru2at cu bl9nde:e de domnul Ibrahim care-mi mai si 1L 89ră Kn traistă (e daiboL o cutie cu 8ar"ă murată, nu 8ăd de ce n-as Kncerca--51 A doua "i, ie ind Kn lume, aruncam "9mbete la drea(ta i la st9n2a, de-ai fi "is că fusesem dus (este noa(te la s(ital i-mi inLectaseră ăia 8reun ser al 8eselieiM Scu"a:i-mă, doamnă (rofesoară, dar n-am Kn:eles e@erci:iul la matematică11 Bi (ac, un "9mbet.D

M Nu-i nimic, Moise, Kl mai e@(lic o datăSă 8e"i si să nu cre"i- Nu tu un refec acolo, nu tu un a8ertisment, nimicBi a(oi la cantină--M A mai lua (u:ină Kn2he:ată de castane, se (oate O Bi (ac, un "9mbetN M Cu fri ca, 8ă ro2N Nici o (roblemăN *a ora de 2imnastică anun: candid că mi-am uitat acasă basche:ii- #ac, un "9mbetN M Ii (usesem afară să se usuce, domnule (rofesor, i--#rofesorul Kmi "9mbe te blaLin i mă bate (e umăr#lutesc de-a binelea- Nimic nu-mi mai re"istă- Domnul Ibrahim mi-a dăruit secretul armei absolute- Mitralie" lumea cu "9mbetele mele c9t e "iua de lun2ă- Nimeni nu se mai uită la mine ca la un 29ndacDu(ă ore o "bu2hesc acasă să-mi las ser8ieta i de-acolo, 2lon: (e Rue de #aradisMă o(resc Kn fa:a celei mai mi to dintre .7

fete, o ne2resă Knaltă care mă trimisese la (limbare de fiecare datăM &ei, tu--#ac, un "9mbetN M Urcăm am9ndoi O M Ai ai (e ani O M De c9nd tot 8in (e-aici Kncă n-ai obser8at O #ac, un "9mbetN UrcămBi (e c9nd ne Kmbrăcăm mă a(uc să-i (o8estesc cum că sunt "iarist i scriu o carte des(re (rostituate--#ac, un "9mbetN --- i că m-ar aLuta mult dacă ar 8rea să-mi 8orbească ni:el des(re eaM Nu "ău, i chiar e ti "iarist, băie:ică O #ac, un "9mbetN M Rreau să s(un, student la "iaristică--Knce(e să-mi 8orbească- Ii (ri8esc s9nii cum (al(ită u or c9nd se Knsufle:e te- Bi nu-mi 8ine să cred- O femeie Kmi 8orbe teMie- O femeie- Ii "9mbesc- Ea-mi 8orbe teIi "9mbesc- Ea-mi 8orbe teD .<

> . sub lumina becului.i facă efectulN Am făcut o nouă 8ictimă. "9mbetul meu Knce(e să.Cam obositor du(ă o "i de "9mbete. ca să fiu si2ur că mă 8edeM Masa e 2ata#ac. Kl aLut ca de obicei să. ce (rostie ai mai făcut O *a care Kmi (iere "9mbetulDar tot nu mă las*a desert mai fac o Kncercare#ac. da5 mă :in tareM Ia s(une-mi. un "9mbetN Se uită st9nLenit la mineM Rino Kncoace.#oate că #o(ol ăsta dibuise chestia cu "9mbetul de cum 8enise (e lume O . c9nd tata 8ine acasă. un "9mbetN El mă (ri8e te miratEu tot Kntr-un "9mbet. Kmi "ice&o(a.i scoată (altonul i-a(oi mă (ro(tesc Kn fa:a lui.O 8rea oare să mă sărute O Mi-a (o8estit odată că #o(ol era un co(il tandru care adora să fie sărutat.Seara. ce maiN Mă a(ro(ii de el.

Cli(e te des din 2ene. du(ă ce tata se culcaM E 8ina mea. du(ă tine O Domnul Ibrahim Kmi dădu un (umn de bănu:i 2albeni să-i fac fi ic.? . tatei i-ar 8eni (oate mai u or să mă iubeascăM De unde tii O Mai Knt9i că #o(ol a (lecatM Ei si. ce dacă O M #oate că nu-l su(orta (e taică-tuM Cre"i dumneata asta O M Cred nu cred. asta mă calma de obicei. 8orba e c-a (lecat.O Sunt Kn (icioare l9n2ă tata. ca la ie(uriKnce(9nd din seara aceea am (rins obiceiul să mă duc la domnul Ibrahim noa(tea.Sau (oate că mama a(ucase să-l Kn8e:e (e #o(ol--. umăr la umăr cu el.Nu-i o do8adă.Eu "9mbesc de simt că-mi (lesne te 2uraM Ra trebui să-:i (unem a(arat dentarN-am 8ă"ut niciodată (9nă acum că din:ii din fa:ă K:i cresc Kn afară.Dacă a fi i eu ca #o(ol.

Omul trebuie să-si a(ere Kntotdeauna familia. Kl iertaiIn cursul să(tăm9nii ce-a urmat. asa de formă. domnul Ibrahim mă trimise la un (rieten de-al lui.Str9nsei (umnii i scosei olecu:ă col:ii. s(une-mi ade8ărul./ . nimic de "is. dar nu 8oiam s-o arăt. Momo. numai că eu te (refer (e tine Momo. nu O M Ia seama cum 8orbe ti des(re fratele meu. nu mă lua Kn . asta eN Mărinimos. #o(ol ăsta.M Dumneata l-ai cunoscut (e #o(ol. domnu5 Ibrahim. domnu5 Ibrahim. ce să am O Era băiat bun. un dentist care edea (e Rue #a(illonA8ea bra:ul lun2. MomoC eu te (refer de o sută de ori (e tineM Qău. domnule Ibrahim.Nu.Ce-a8eai contra lui O M Nimic. domnu5 Ibrahim O Eram bucuros ne8oie mare. e suficient--. ce să mai 8orbimN A doua "i Kmi "iseC M De-acum (o:i să "9mbe ti mai (u:in. l-ai cunoscutO Ce (ărere ai des(re elO M N-am să-:i s(un dec9t un sin2ur lucru.

2lumeam.seamă. domnu5 Ibrahim O M Eu să stiu.*a Knce(ut e bine să mer2i la ele că tiu treaba. ai să te (o:i mul:umi i cu c9te-o amatoare.0 . c9nd o să fie 8orba de dichisuri i sentimente. Momo. mai t9r"iu.Ca să-mi 8in Kn fire a trebuit să-i cer domnului Ibrahim să-mi mai dea bănu:i 2albeni să-i fac fi icuriM Da5 de unde o mai tii i (e asta.#rietenul meu mă asi2ură că din:ii tăi n-au ne8oie de nici un fel de 1 a(arat. a a să tiiSe a(lecă s(re mine. ce să stiu O Eu nu stiu de1<11 c9t ce e la mine Kn Coran%ăcui Kn "iua aceea mai multe fisicuri de bănu:i 2albeniM E bine că te duci la femei de meserie. cu ochii lui mucali:i C M Cum ti-ar sta să te 8adă domni oarele din Rue de #aradis cu fiarele alea Kn 2ură O #roaste ar fi ele să te mai credă că ai ai (e ani Km(lini:i O !rebuie să s(un să mi-a că"ut falca au"indu-l.

domnul Ibrahim mă scoase la (limbare (rin #aris.. domnu5 Ibrahim O M #aradisul e deschis tuturor. domnu5 IbrahimN *a 89rsta dumitale O M De ce s(ui asta. (e Rue de #aradis. domnu5 Ibrahim O Na. nu te su(ăraIn realitate eram bucuros ne8oie mareA doua "i. băieteM R9"i de mine. Momo O M Si se Knt9m(lă să mer2i (e (icioarele dumitale.Mi se luase (arcă o (iatră de (e inimăM Bi dumneata mer2i c9teodată acolo. c-am mai scos o t9m(enieN !răsei un "9mbet de-mi scă(ărară to:i din:ii din 2urăM S(un asta fiindcă nu te-am 8ă"ut dec9t a e"at (e taburetul din băcănie. . #arisul cel frumos . Momo O E re"er8at numai (entru minori O De-abia atunci Kmi dădui seama ce t9m(enie s(usesemM Ce-ai "ice să facem o (limbare am9ndoi.

2ăseai tot soiul de articole de (rima. 29ndindu-te că Kn băcănia domnului Ibrahim nu mai mare ca o baie de bloc.Merserăm de-a lun2ul Senei care nu cur2e deloc Kn linie drea(tăM Ia uite.Ca unei femei frumoase bră:ărileNe-am dus a(oi Kn 2rădinile de (e Cham(s El1sees. domnu5 Ibrahim..*an8in. (e etaLerele ce urcau de la (odea (9nă la ta8an.8reau să s(un. Momo. acela al căr:ilor (o tale i al turi tilor. de a doua i chiar de a treia necesitateM Da5 ce sărace sunt 8itrinele bo2a:ilor.Nu e nimic Kn ele. . Cardin--Era ciudat să 8e"i buticurile alea imense si a(roa(e 2oale. (e trei r9nduri i de (atru ori mai ad9nci ca unele obi nuite. &ermes.#e %aubour2 Saint-&onore 8ă"urăm o mul:ime de ma2a"ine ce (urtau nume de mărci celebre . Kntre clădirile teatrelor i teatrul de marionete. c9t de mult Ki (lac Senei (odurile. T8es Saint-*aurent. ti@ită de n-a8eai unde s-arunci un ac i unde.

că domnul Ibrahim nu a8ea chef să 8orbească des(re boala lui . "iseiM #ăi tu stai la #aris. le2endara sa imobilitateM !rebuie să fie stra nic că stai la #aris.i acolo.dre(tul său. Momo.!otul e-n (re:Ne-am is(ră8it (limbarea Kn 2rădinile secrete de l9n2ă #alais Ro1al. ioc Kn ma2a"in. eu stau (e Rue $leueKl (ri8eam cum K i sa8ura băuturaM Am cre"ut Kntotdeauna că musulmanii nu beau alcoolM Asa este. (e taburetul barului. redob9ndindu. căci altmineri .A .!rebuie să fi fost Kn2riLorat rău. ioc Kn 8itrină. unde domnul Ibrahim m-a cinstit (e mine cu o citronadă. deschisei *arousse-ul tatei.Numai că eu sunt sufistSim:ii că de8in indiscret. iar el a luat un (ahar de anason Su"e (e care l-a sorbit fără 2rabă. nu O -. MomoN M Nu.M A a e lu@ul. a a că (9nă-n Rue $leue nu mai scosei o 8orbăSeara.

a(ărut Kn secolul al R&I-lea.O(era:ie din care reie ea că nea5 Ibrahim ăsta care-si sorbea lini tit (aharul de anason Su"e credea Kn Dumne"eu conform le2ii musulmane. dar credin:a lui era nitelus cam de contrabandă 111 dat fiind că era 4o(usă le2alismului6. ceea ce mă mai lini ti oarecum.O(us le2alismului. el (une accentul (e reli2ia interioară-6 #ăi. ci un mod de a 29ndi.Mă lansai a(oi Kntr-o nouă căutare. ce s(unem eu O Dic:ionarele nu-:i e@(lică dec9t cu8intele (e care le tii$un. Kncerc9nd să Kn:ele2 fiece cu89nt al defini:iei. m-au dece(:ionat Kntotdeauna4SufismC curent mistic Kn reli2ia islamică. căci dacă le2alismul Knsemna 4res(ectarea cu stră nicie a le2ii6.asta Knsemna 2rosso modo o chestie .(ot s(une că nu-s (rea (rieten cu dic:ionarele. alta sufismul n-ar (ărea să fie o boală. cum "iceau ăia Kn dic:ionar --. de i du(ă s(usele domnului Ibrahim e@istă i moduri de a 29ndi care sunt ca o boală. ceea ce mi-a (ricinuit oarecare bătaie de ca(. (9nă una.D .

cu astfel de nume nu (uteau locui dec9t Kn te miri ce mansardă din fundul cur:ii (e 8reo Rue $leue ca a noastră. or. Kn acela i tim(. (referam să fiu de (artea domnului Ibrahim i contra le2alismului.Insă. eu. care. du(ă cum scriau ăia Kn dic:ionar. i anume că domnul Ibrahim nu (rea stătea bine cu cinstea i că Kn ce mă (ri8e te le2asem (rietenie cu o (ersoană nu tocmai frec8entabilă. sufismul fusese creat de doi ti(i din 8remurile de demult. Al-&alladL i Al2a"el. nu mă (utui Km(iedica să nu-l descos ni:el (e tata care tocmai . i. cu alte cu8inte discretă. să ai tot tim(ul o mutră Kntunecată i Kn casa ta să (lutească numai triste:ea. domnul Ibrahim era discret. mai cu seamă dacă era să-l com(ari cu e8reii de (e strada noastră. mai "icea la defini:ie. dacă res(ectarea le2ii Knsemna să te faci a8ocat ca tata.Mai era a(oi i fa(tul că.cam su(ărătoare. unul.7 . (utem s(une că era chiar foarte discret#e c9nd lua masa. că sufismul era o reli2ie interioară.

din c9te 8ăd--Nu (rea am Kn:eles unde era le2ătura$a.sa8ura o tocăni:ă de miel cu i" de Ro1al Canin0M !u cre"i Kn Dumne"eu. mă Kntrebai Kn2riLorat dacă cine8a nu-i dăduse ra(ortul că umblam (e la fetele din Rue de #aradisDar el adău2ăC M Nu. tată.!rebuie să faci eforturi foarte mariM #ăi. doar suntem e8rei. n-am reu it niciodată să cred Kn Dumne"euM N-ai reu it O De ce O !rebuie să faci eforturi ca să cre"i Kn el O El scrută (enumbra a(artamenului i "iseC M Nu. (re: de o secundă.Ca să cre"i că toate astea au un sens. tată O Mă (ri8i i-a(oi murmurăC M De8ii bărbat.!u i cu mine. 8reau să s(un- .

Cabinetul de a8ocatură (entru care lucram nu mai are ne8oie de ser8iciile mele*a dre(t 8orbind.Sim:ii imediat un fel de 8ino8ă:ie. d9ndu-i să măn9nce toate (orcăriile alea.O memorie (roastă de altfelBi. fa(tul că unii nu erau din cale afară de dornici să lucre"e cu tata . sărmanul de elDu(ă ce se a e"ă Kmi făcu semn că 8rea să-mi 8orbească. nu mai are. Kntr-ade8ăr.> .Ii trebuiră Knsă mai bine de 8reo "ece minute (9nă să deschidă 2uraM Am fost (us (e liber.Să fii e8reu nu Knseamnă nimic altce8a dec9t să ai memorie.De altfel. tata a8ea mutra unuia căruia i-ar (rinde bine să ia c9te8a as(irine#oate unde se e(ui"ase rău tot 8orbind cu mine. scul9ndu-se de la masă. Moise. se duse direct să se culce*a c9te8a "ile du(ă asta. se Kntoarse acasă mai li8id ca de obicei.M Bi fa(tul că suntem e8rei n-are nici o le2ătură cu Dumne"eu O M #entru mine nu.Kmi "iceam că (oate. i-o fi (aradit sănătatea.

care (robabil reu ea să-i ba2e Kn de(resie (9nă i (e criminalii cei mai Knd9rLi:i nu m-a im(resionat cine tie ce. Momo. băieteDu(ă care se duse să se culce. tiu i eu.Ra trebui să str9n2em cureaua.De i nu se face (entru un e8reu ca mineM Ia s(une-mi i mie. domnu5 Ibrahim. de esti Kntruna fericit O M Btiu ce-i la mine-n CoranM Ra trebui să-:i ter(elesc Kntr-o "i Coranul ăsta al dumitale. domnu5 Ibrahim O #entru tata Knseamnă să fii (osomor9t c9t e .Era 8i"ibil că ceea ce 29ndeam eu des(re toate astea nu-l interesa c9tu i de (u:inCobor9i să 8orbesc cu domnul Ibrahim care sur9dea mul:umit ron:ăind aluneM Cum faci dumneata. ce Knseamnă (entru tine să fii e8reu O M #ăi. numai că nuUmi Knchi(uisem niciodată că un a8ocat (utea Kntr-o bună "i să nu mai fie a8ocatM Nu-mi răm9ne dec9t să-mi caut de lucru de m9ine..

#entru mine nu-i dec9t--ce8a care mă Km(iedică să fiu altce8aDomnul Ibrahim Kmi Kntinse o alunăM Stai (rost cu Kncăl:ămitea.Nu tiu de ce. Momo.Cu #o(ol a fi--A/ . Momo. domnu5 IbrahimM !i-i ofer eu.N-ai dec9t o sin2ură (ereche de (icioare. trebuie să ai 2riLă de ele. trebuie să-i schimbi.M9ine mer2em să-:i luăm (antofi-Dar--M Omul K i (etrece 8ia:a Kn două locuriC Kn (at i Kn (antofiM N-am bani de (antofi. Iartă-mă.Că (icioarele n-ai cum să le schimbiIn "iua următoare.Cadou de la mine. dar (lec.C9nd (antofii te rod. recunosc9nd scrisul tatei. 8enind acasă de la liceu. inima (rinse să mi se "bată ca o (asăre s(eriatăC Moise.N-am Kn mine nimic de tată. dar."iua de lun2ă. Kn holul Kntunecat al a(artamentului "ării (e Los un bilet.

ar fi fost inutil.A8usese desi2ur inten:ia să-mi mai toarne iar o chestie des(re #o(ol. mersiN #oate cane 8om re8edea. ce mai calea-8alea. iar tu mă 8ei fi iertat. 2enC 4Cu #o(ol (oate că a fi reu it.AdioChiar asa.Nici nu (utea fi 8orba să recunosc c-am fost (ărăsit. dar cu tine---6 sau 4#o(ol Kmi dădea for:a.Ai aici lista (ersoanelor cărora trebuie să le anun:i (lecarea mea.O tersătură. iar A0 .Oricum. la na tere. adio#-S. Kntr-o bună "i.O (orcărie. tu Knsă---6.#e masă 8ei 2ăsi to:i banii (e care-i mai am.Ror a8ea 2riLă de tineUrmau (atru nume com(let necunoscute (entru mine&otăr9rea mea era luată. o dată de mama.C9nd mie Kmi 8a fi mai (u:in ru ine. c9nd 8ei fi mare.De a"i Knainte a8eam să mă (refac. am (rice(ut i sin2ur. (e care Kn ultima cli(ă i-a fost ru ine s-o scrie. ener2ia de a fi un tată bun.Bi Kncă de două ori.

domnu5 Ibrahim. am aici o sticlu:ă (rima-nt9iM Mersi.Uite. a8eam să-i fac (e to:i să creadă că tata e (re"ent ca i (9nă acum. cobor9i la băcănieM #e tata Kl doare burta.Urc re(ede să-i dauCu banii oe care mi-i lăsase (uteam trăi cam o lună. hotăr9t lucru. că (etrecem Km(reună.Că locuie te i ia masa acasă. ce cre"i că ar trebui să-i dau O M Un (ăhărel de %ernet $r9nca. nu. ca i (9nă acum.In8ă:ai să-i imit semnătura ca să (ot răs(unde la scrisori i iscăli Kn carnetul meu de ele8. (uneam tac9mul tatei ca de obicei Kn fa:a meaF at9ta doar că la sf9r itul mesei aruncam (or:ia lui la 2unoiA. ca adolescent. dacă lucrul ar fi dat Kn 8ilea2 O Ce naiba a8eam oare de-i Kn2ro"eam a a (e to:i O De ce nu (utea nimeni să mă iubească O A. ce8a i-a că"ut rău.De m9ncare făceam tot ca (entru doi. . de tata.a(oi. seri lun2i i (licticoase%ără să (ierd o secundă.Cine mi-ar mai fi dat 8reo ansă.

De ochii 8ecinilor din fată. sin2urele (ersoane obli2ate să mă su(orte. că domnea du(ă bunul (lac asu(ra a trei sute si ce8a de băie:andri (uberi i hămesi:i. M1riam. care (rice(use iute (entru cei treis(re"ece ani ai ei. (un9ndu-mi (ulo8erul i (antofii lui.Knce(ui i eu să-i fac o curte mortală. domnul Ibrahim*a liceu. du(ă ce-mi (resarăm (ărul cu făină. c9te8a seri (e să(tăm9nă mă a e"am Kn fotoliul tatei.Bcoala nefiind mi@tă. luai hotăr9rea că n-a8eam tim( de (ierdut i că trebuia să mă Kndră2ostesc ur2ent de o fată. . la insisten:ele mele.i ia tăl(ă i:aA. i Kncercam să buchisesc o (a2ină două din Coranul nou-nou: (e care mi-l oferise. a2ă:9ndu-mă de ea cu ardoarea unui Knecat#ac. oferta era mai cur9nd limitatăF Kn sensul că to:i băie:ii se dădeau Kn 89nt du(ă fiica (ortarului. trebuia ca lumea Kntrea2ă s-o tie Knainte de a afla că (ărin:ii mei. (referaseră să. "9mbetulN !rebuia să-mi do8edesc mie Knsumi că (uteam fi iubit.

Domnului Ibrahim Ki (o8esteam des(re cucerirea lui M1riam, (e măsură ce a8ansam- El mă asculta cu "9mbetul mucalit al celui care cunoa te deLa sf9r itul- Eu mă făceam că nu 8ăd nimicM Ce mai face tatăl tău, Momo O Nu-l mai 8ăd dimine:ile--M Are mult de lucru de c9nd cu noul (ostE obli2at să (lece mai de8reme de acasă--M Aha- Da5, ia "i, nu se su(ără că te 8ede citind din Coran O M #ăi ce, mă 8ede O Citesc (e ascuns- Bi cum nici nu (rea (rice( mare lucru--M C9nd 8rei să Kn8e:i ce8a, cartea nu te aLută, Momo- !rebuie să 8orbe ti cu unul care tie deLa- Eu, unul, nu cred Kn căr:iM Cum asta, (ăi nu s(ui dumneata mereu, domnu5 Ibrahim, că tii ce--M Btiu ce am Kn Coran, desi2ur--- Ascultă, Momo, tare a 8rea să re8ăd marea, ce-ar fi să mer2em Kn Normandia O Rii cu mine O M Qău, mă iei, domnu5 Ibrahim O M Dacă tatăl tău Kti dă 8oie, bineKn:elesAA

M Kmi dă, nici o 2riLă--M E ti si2ur O M Dacă-:i s(unC9nd am aLuns Kn holul de rece(:ie de la )rand &otel din Cabour2, nu mai (utui să mă ab:in si i"bucnii Kn lacrimi- Am (l9ns a a două-trei ore, nu tiu, nu i"buteam să-mi reca(ăt suflareaDomnul Ibrahim se uita la mine cum (l9n2- A te(ta răbdător să (ot 8orbi- Kn cele din urmă reu ii să b9i2uiC M E (rea frumos aici, domnu5 Ibrahim, (rea frumos- Nu-i de mine- Nu merit--Domnul Ibrahim "9mbiM %rumuse:ea e (este tot, Momo- Oriunde :i-ai Kntoarce (ri8irea- A a "ice la mine Kn CoranNe (limbarăm a(oi (e malul măriiM Omului căruia Dumne"eu nu i-a re8elat 8ia:a Kn mod nemiLlocit, nu căr:ile au să i-o re8ele"e, să tii asta de la mine, MomoAD

Eu 8orbeam (e nerăsuflate des(re M1riam, Kncerc9nd să e8it a 8orbi des(re tataDu(ă ce mă (rimise Kn suita ei de (retenden:i, fata Knce(ea (arcă să mă elimine ca (e un candidat ce nu merita luat Kn seamăM Nu-i nimic- Iubirea ta (entru ea K:i a(ar:ine, "icea domnul Ibrahim- M1riam (oate s-o refu"e, dar nu i să :i-o ia- Nu se bucură de ea, at9ta tot- Ceea ce dai, Momo, K:i a(ar:ine (e 8ecie- Ceea ce (ăstre"i e (ierdut (entru totdeaunaM Dumneata ai o so:ie, domnu5 Ibrahim O -DaM Atunci, de ce nu-i aici, cu dumneata O El Kmi arătă marea cu m9naM Asta-i cu ade8ărat o mare en2le"ească, 8erde cu 2ri, astea nici măcar nu-s culorile a(ei, să Luri că-i o mare care-a că(ătat accentM Nu mi-ai răs(uns la Kntrebare, domnu5 Ibrahim- Răs(unde-mi, unde-i so:ia dumitale O M Absen:a unui răs(uns e i ea un răs(uns, MomoA7

domnul Ibrahim se scula (rimul. iscodindu-l de (e (ernă.Diminea:a. adulmeca lumina i a(oi K i Knce(ea 2imnastica. 2imnastică. ca o ofrandă a (ro(riei sale dureri de (ărinte Kntru (omenirea sacrificiului lui A8raamDesco(eream 2ra:ie domnului Ibrahim că e8reii si musulmanii. ca i e8reii.Kn fiecare diminea:ă. Momo.Se ducea la fereastră. ba chiar si cre tinii. (ărea că-l re8ăd (e t9nărul sub:ire si non alant care trebuie să fi fost odinioarăSur(ri"a cea mare fu Knsă c9nd desco(erii la baie că domnu5 Ibrahim era i el circumcisM Si dumneata. fără 2rabă .%9 ia de (iele care ne li(se te e semnul lui A8raam. L<1W< A< . i asta de-o 8ia:ă.Circumci"ia simboli"ea"ă sacrificiul lui A8raam c9nd l-a Knfă:i at (e fiul său lui Dumne"eu "ic9ndu-i că (oate să-l ia.Era neobi nuit de su(lu i. (rintre (leoa(ele miLite.#9nă Kn "ilele noastre tatăl trebuie să-si tină fiul L 1 la circumci"ie. domnu5 Ibrahim O V< M Musulmanii.

Eu o :ineam Knainte cu (refăcătoria. r9nced i care (ute a c9r(ă de s(ălat (odelele$anii se is(ră8iseră. n-am dec9t să deschid ferestrele. nu.Kmi "isei că. nu un trecut frumos. dar Kmi făcea bine s-o stiuW Re8enind din Normandia i re2ăsindu-mă din nou sin2ur Kn a(artamentul mare i 2ol. uite. dar Kn:ele2eam că lumea (utea fi diferită. nu era asta.a8eau Kn comun o mul:ime de oameni de 1 seamă Knainte de-a fi a(ucat să se Kncaiere Kntre ei ca orbe:ii. A> . i că nimic nu mă obli2ă să (ăstre" mobilele alea cu i" de trecut. nu. n-a (utea s(une că mă sim:ii diferit de ceilal:i.Knce(ui să 89nd cu to(tanul căr:ile din bibliotecă buchini tilor de (e cheiurile Senei (e care-i desco(erisem Kn cursul (limbărilor mele cu domnul Ibrahim. dacă 8reau. să dau o culoare mai deschisă (ere:ilor. un trecut Kn8echit.Cu fiecare carte 89ndută mă sim:eam mai liber!recuseră de-acum trei luni de c9nd dis(ăruse tata.Nu că era treaba mea.

Kmi "isei.Urlau ca-n filmeC M Deschide:iN #olitiaN )ata cu mine. seara.Rela:iile mele cu M1riam chio(ătau i ele din ce Kn ce mai mult.#oli:ia. dar a8eau măcar meritul că-mi ofereau un ine(ui"abil subiect de con8ersa:ie cu domnul IbrahimUneori. nemaifiind nimeni care să mi-l tot 89re sub nas ca (e un anti(od al (ro(riei mele nulită:i.Acum. domnul Ibrahim mă descosea din ce Kn ce mai rar Kn le2ătură cu tata.Rin să mă areste"eA? . de te(t i frumos cum nu mai e altul i că (oate. că tata (lecase. bătăi Kn u ă. tare mi-ar mai fi (lăcut să-l cunosc (e #o(olEram si2ur că. l-a fi su(ortat mai u or. cine tie.De multe ori adormeam 29ndindu-mă că am i eu unde8a Kn lumea asta mare un frate necunoscut. mi se str9n2ea inima 29ndindu-mă la #o(ol. lucru ciudat.#rea am :inut-o Kntr-o minciună.2ăteam (entru două (ersoane. a8em chiar să-l Knt9lnesc Kntr-o "iIntr-o bună diminea:ă. i.

ins(ectorul mă luă de m9nă si-mi "ise cu bl9nde:eC M Ră aducem o 8este (roastă din (ăcate!atăl dumnea8oastră a murit#e moment nu tiu ce m-a sur(rins mai mult.Cert e că mă (răbu ii Kn fotoliuM S-a aruncat Kn fa:a unui tren. n-a8eam să-l Kn:ele2 niciodată (e omul ăstaD/ . 8estea des(re moartea tatei sau fa(tul că (oli:istul Kmi 8orbea cu dumnea8oastră. nu de(arte de MarsiliaSi asta m-a ocat.Ce mai.A fi (referat totu i să fi a(ucat să mă Kmbrac din ca( (9nă-n (icioare dacă tot era să mer2 la KnchisoareALun i Kn salon.$a la #aris chiar mai multe ca oriunde.Kmi (usei halatul (e mine i trăsei toate "ă8oarele.Ce-a căutat tata să-si facă de (etrecanie tocmai la Marsilia O Că doar trenuri sunt (este tot.#oli:aii Kmi (ărură mult mai (u:in Kns(ăim9ntători dec9t mi-i Knchi(uisemF chiar m-au Kntrebat (oliticos dacă le dau 8oie să intre.

mă sculai i adusei lista cu cele (atru nume (e care tata mi le lăsase la (lecare. 29ndindu-se.M !oate indiciile o confirmă .#arcă Kn cele din urmă tot era mai bine c9nd a8eam un tată care mă (ărăsiseF a a măcar Kmi (uteam Knchi(ui că e ros de remu cări#oli:i tii (ăreau că-mi Kn:ele2 tăcerea#ri8eau biblioteca 2olită de căr:i. (ri8indu-mă cu ni te ochi de c9ine bătut. tatăl dumnea8oastră i-a (us ca(ăt "ilelorUn tată sinuci2a N Era tot ce-mi li(sea ca să mă simt si eu bine Kn 8iată. că (este c9te8a minute 8or (utea să iasă la luminăM Cui trebuie să-i anun:ăm decesul O A89nd Kn fine o reac:ie ca lumea.Kn (ra2ul dis(erării. ceea ce mă făcu să (rice( (e loc că (lănuia să-mi facă 8reo (orcărieD0 .Ins(ectorul o bă2ă Kn bu"unarM Asisten:a Socială 8a face demersurile necesareDu(ă care se a(ro(ie de mine. (robabil cu u urare. a(artamentul sinistru Kn care ne aflam.

nu le rămase dec9t să acce(te (ro(unerea domnului IbrahimM De c9nd tii des(re tata O Kl Kntrebai du(ă Knmorm9ntareM De c9nd ne-am dus la Cabour2. dar.Knce(ui să urlu de (arcă cine8a ar fi a(ăsat (e buton.Dar află. că nu trebuie să fii su(ărat (e tatăl tăuD. Momo. . cum eu mă a(ucai din nou să răcnesc.M A mai a8ea să 8ă adrese" o ru2ăminte deosebit de delicatăC 8a trebui să 8eni:i cu noi la Marsilia să identifica:i cada8rul%ra"a re"ona Kn mine ca un semnal de alarmă. (rea a8ea mutră de arab.*a Knce(ut ace tia (ărură cam circums(ec:i.#oli:aii se a2itau Kn Lurul meu Kncerc9nd să 2ăsească Kntreru(ătorulDin (ăcate Kntreru(ătorul eram chiar eu i era (este (uterile mele să mă o(rescAtunci a intrat Kn scenă i domnul Ibrahim care-mi au"ise urletele din stradăDintr-o ochire (rice(u situa:ia i le s(use (oli:i tilor că are să mear2ă el la Marsilia (entru identificarea cada8rului.

care te (ărăse te i-a(oi se mai i sinucide. i du i la moarte#oate că tatăl tău a căutat toată 8iata un tren.M Nu mai s(une. (ro(riul său tren--.Si. (oate că nu-i o Knt9m(lareM Cum adică O M #ărin:ii si rudele lui au fost Kncărca:i Kn trenuri.Bi.A crescut fără (ărin:i deoarece ace tia au fost (rin i de na"i ti si uci i Kn la2ăr. asta "ic i eu ca(ital de Kncredere Kn 8ia:ă (entru un fiuN M !atălui tău. domnu5 Ibrahim ON Un tată care-:i amără te "ilele. dacă a decis s-o sf9rească sub ro:ile unui tren. ca animalele. i-a li(sit Kn 8ia:ă e@em(lul. Momo.%ără Kndoială s-a sim:it Kntotdeauna 8ino8at de a nu le fi Km(ărtă it soarta. dacă i-a li(sit for:a de a trăi. .De a fi rămas Kn 8iată. Momo. n-a fost din cau"a ta. ci din (ricina a tot ceea ce s-a Knt9m(lat sau nu s-a Knt9m(lat Knainte de 8enirea ta (e lumeDomnul Ibrahim Kmi 89rK ni te bancnote Kn bu"unarD.

Nu stiu cum se face. cum se codea să s(ună de ce-a 8enit. cum Kncerca st9n2ace să treacă (e sub batantul scării de "u2ra8 (e care eram coco:at. absorbit de treabă.M Bi acum. "ise mamaDA . o femeie intră Kn a(artament. Kn:elesei numaidec9t cine eraMă (refăcui că. dar 8ă"9nd c9t era de Kncurcată. ter2e-oN %etele din Rue de #aradis se Kntreabă fără Kndoială ce-o mai fi cu cartea aia (e care-o scrii des(re ele--Knce(ui să schimb totul Kn a(artamentDomnul Ibrahim mi-a dat 8o(sele i (ensuleBi de asemenea sfaturi cum s-o "ă(ăcesc de ca( (e asistenta socială (entru a c9 ti2a tim(Kntr-o du(ă-amia"ă. nu-i remarcasem (re"en:aEa K i drese u or 2lasulMă arătai sur(rinsC M Căuta:i (e cine8a O M #e Moise. ocolind (etele de 8o(sea de (e (odea. c9nd tocmai deschisesem 2eamurile ca să iasă mirosul de 8o(sea acrilică.

Era ciudat c9t de 2reu Ki era să-mi (ronun:e numele.Cine a (us-o să se ba2e Kntr-o astfel de chestie.Mă (ri8e te (ătrun"ător Kncerc9nd să-mi descifre"e chi(ul.Se teme. mi se făcu milă de ea. cine e ti O -EuO Am chef să mă distre" ni:el. al naibii ce se temeN M Bi tu. du(ă treis(re"ece ani O M Mi se s(une MomoO 8ăd cum Ki cade fataAdau2. 8ă ro2 O M Mama lui$iata femeie.Kn ce hal era. de (arcă sunetele i se Knecau Kn 29tleLKmi oferii lu@ul de a o (une Kn KncurcăturăM Da5 cine sunte:i dumnea8oastră.Sunt si2ur că i-a fost teribil de 2reu să facă (asul ăsta. cu 2ura (9nă la urechiC M E diminuti8ul de la MohamedDe8ine mai albă ca 8o(seaua cu care-am dat ta8anulDD .

esti mama lui. a a--#are com(let de"orientatăD7 . nu esti tu Moise O M Nicidecum.Se săturase de casa asta.Dar mă ab:in. biata femeie se clatină (e (icioare. doamnă.N-a8ea dec9t amintiri ur9teM Asa--Mă Kntreb dacă crede ce-i s(un.Eu sunt MohamedKn2hite Kn sec. Moise are un frateM A a.M Cum.#oate că la urma urmei nu-i chiar a a (roastăM Btii cum8a c9nd se Kntoarce O M &abar n-am.*a dre(t 8orbind nu-i chiar nemul:umită de e8olu:ia lucrurilorM Dar nu stă aici un băiat cu numele Moise O Am chef să răs(undC Ce treabă am eu. doamnă. n-ai dec9t să stii.Nu face:i asa o confu"ie.#arcă n-ar fi (rea con8insă.C9nd a (lecat "icea că 8rea să-si caute frateleM %ratele O M Da.A a că-i ser8esc o minciună ce8a mai bl9ndăM Moise a (lecat.

Knc9t e ne8oită să se a e"e Kntr-un fotoliu. nici cel mai mic freamăt al (leoa(elor mele nu-i sca(ăM Ia s(une-mi. sufoca:i de mirosul acid al 8o(selei acrilice care ne Kn:ea(ă nările.Sau (oate că chiar a luat-o de bună că mă cheamă MohamedM Dar eu n-am a8ut nici un alt co(il Knaintea lui Moise.N-am nici un fiu cu numele #o(olDe data asta eu sunt cel care se clatină (e (icioareEa ba2ă de seamă i fa(tul (are s-o im(resione"e Kntr-at9t.Ea Kmi studia"ă chi(ul. doar trebuie să-l ti:i--M #o(ol O M #o(ol. unu5 #o(ol. fratele mai mare al lui MoiseMă Kntreb dacă nu cum8a mă ia dre(t 8reun Knt9r"iat mintal. doamnă. Momo--D< .Ceea ce fac si eu la r9ndul meuNe uităm tăcu:i unul la celălalt.M #ăi da.

Moise răm9ne cu mine. e mai (lăcut a aD> .#e care nu l-am luat dec9t ca să sca( de acasă.!atăl tău--M #ardon O M !atăl lui. dacă nu--. mă simt stă(9n (e situa:ieM Dacă Kntr-o "i Kl re8e"i (e Moise. n-o să scoată nimic de la mine. tu ai să-l re8e"i (e Moise.Numai că am Knt9lnit un alt bărbat. (arcă nici mie nu-mi 8ine să cred că (ot a8ea un ton at9t de deta at.Ea mă (ri8e te Kn ad9ncul ochilor.Dar a fi fost 2ata să-l iubesc (e el. (e Moise.Doream să-mi refac 8ia:a. să fie i (u:ină fericire Kn ea--M Re"i bine.M MohamedM Ia s(une-mi.N-are dec9t să mă scrute"e c9t o (ofti. m-a 2onitC #leacă. nu O M !ot ce se (oateAm s(us-o (e un ton deta at. 8reau să "ic.Am (lecat. s(une-i că eram foarte t9nără c9nd m-am căsătorit cu tatăl său.Nu l-am iubit niciodată (e tatăl lui Moise. al lui Moise. Mohamed.

dar mă fac că nu (rice(M Ai să-i s(ui lui Moise.Ea lăsă ochii Kn LosSe a(ro(ie de mine. (e nu Kl a8em deLa Kn bu"unar. a func:ionarilor cărora le sare :andăra c9nd sunt tre"i:i din somn ne erau ostile.Numai că nimic si nimeni n-ar fi (utut să-l descuraLe"e (e domnul IbrahimM Stăm bine Momo. a autori"a:iilor. domnu5 Ibrahim O M C9nd 8rei tu. da O mă Kntreabă cu o 8oce care im(lorăM !ot ce se (oateIn aceea i seară mă dusei la domul Ibrahim si-i "isei r9"9ndC M C9nd mă Knfie"i. a tam(ilelor.Btiu că ar 8rea să mă sărute.Nu ne mai răm9ne acum să dec9t să-l ob:inem i (e da*a insistentele asistentei sociale. nici uneia nu-i ardea de noi. MomoN Ne-am lu(tat nu 2lumă.*umea oficialită:ilor. mama K i dădu Kn cele din urmă acordul (entru demersurile domnului IbrahimD? .

mer2em am9ndoi să-i facem o 8i"ită. o mare cum nu mai e alta. domnul Ibrahim. la ce ne trebuie ma ină O M Du-te i ia un catalo2 i ale2e o maină.Dar dacă :ii. să-:i arăt marea. (ot să fac ce 8reau.C9nd 7/ . cre"i că ea 8a fi de acord O M So:ia mea s-a Kntors Kn tară de ani si ani. domnule Ibrahim.Marea (e malul căreia m-am născutM Ne-am (utea duce i cu co8orul "burător. nu.M Dar so:ia dumitale. tatăE nemai(omenit cum acelea i cu8inte (ot st9rni Kn om sentimente diferite. hotăr9răm că ne 8om cum(ăra o ma ină s(re a sărbători e8enimentulM Ce de călătorii o să facem. la 8arăC9nd Kn sf9r it ob:inurăm faimosul doO1 cument unde scria că de a"i Knainte a8eam să de8in fiul aceluia (e care mi-l alesesem dre(t tată. băieteM $ine. MomoN Iar la 8ară ne ducem Kn Cornul de Aur.Din (artea ei.

Că a a. de-ai fi "is că el era ăla care in8entase (aternitateaNe2ustorul Knce(u să laude marfa.%iul meu a ales-oDomnul Ibrahim era mai ce8a ca mineNu (ronun:a o fra"ă din care să li(sească 8orbele 4fiul meu6. domnule. o sim:eam cum se umflă de bucurie. că (e dincoloM Nu 8ă mai osteni:i de (omană. 8iitorul Kmi a(ărea Kn culorile cele mai strălucitoareNe duserăm a(oi la un 89n"ător de mainiM A dori să cum(ăr ma ina asta. doar 8-am s(us că fiul meu i cu mine 8rem s-o cum(ărămM A8e:i (ermis de conducere O M $ineKn:elesSi domnul Ibrahim scoase la i8eală din ! (ortofelul său de marochin un document care trebuia să date"e cel (u:in de (e 8remea E2i(tului antic.Ne2ustorul e@amina 70 .Ki "iceam 4tată6 domnului Ibrahim r9dea inima-n mine.

In ca"ul acesta. de trei ani O Asta ar Knsemna--M Domnule. domnule. cu cecurile dumitaleN I:i s(un doar că (lătesc cashCu bani adică. .O (lătesc cashEra ofuscat la culme domnul IbrahimNe2ustorul ăsta făcea 2afă du(ă 2afăM Răm9ne atunci să-mi scrie:i un cec de--M Da5 mai lasă-mă."ice:i că-i un (ermis de conducere O M #ăi. de e@em(lu. ce naiba.Cu bani ade8ăra:i. nu se 8ede O M $un. nu (rice(i O Bi Knce(u să alinie"e (e teL2heaua omului fi icuri de bancnote (e care le scotea din (un2a de (lastic Kn care le a8ea r9nduite7. c9nd s(un că 8reau să cum(ăr o ma ină Knseamnă că (ot.Kn2ro"it (a(irusul ăla din care o mul:ime de litere K i luaseră 8alea cu tim(ul i care era scris Kntr-o limbă cu totul necunoscută (entru elM Bi--. 8ă (ro(un să e alonăm (lata Kn mai multe rate lunareCe-a:i "ice.

ori nu sunt bani O Eu i-am (rimit Kn băcănia mea.dar--. domnule O #ăi (ot să i mor de a"i Kn cincis(re"ece "ile#este două "ile.nu se (oate--M Ascultă. toate comen"ile cu de2etele lui lun2i i sub:iriF a(oi K i terse fruntea.!are. 8erde la fa:ăM Am uitat.Ne2ustorul mai a8ea (u:in i se sufocaM Dar--. nu Lucărie. . Momo. 8ă (ro(un un aranLamentC 8ă (unem la dis(o"i:ie ma ina (este cincis(re"ece "ileM Cincis(re"ece "ile O Ce 8orbă-i asta.*a scara băcăniei. nimeni nu (lăte te cu bani lichi"i--. dumneata de ce nu le-ai (rimi O Ce-i asta.domnule. ă tia sunt bani. ma ina ne era li8rată la scară. Momo. domnul Ibrahim (rinse a atin2e sfielnic. unele du(ă altele. n-o lua:i a a. domnule.nu--. sau ce naiba O M Sta:i domnule. uita:i. Kn ce ma2a"in m-ai adus O E o firmă seriosă. nu mai tiuN 7. domnul IbrahimN Du(ă ce se instala (e scaunul oferului.

domnul Ibrahim era la mare anan2hie. de la (rietenul meu Abdullah.Numai că---CeO M #e 8remea aia ma inile nu erau asa--Ce mai calea-8alea.M Dar ai Kn8ă:at barem O M Demult. de cat9riDe cat9riM Bi (ermisul de conducere (e care l-ai (us sub nasul ti(ului. ce era de fa(t O M O scrisoare de la (rietenul Abdullah care Kmi (o8estea ce recoltă bună a a8ut anul ăstaM #e scurt. da. care să ne scoată din--.im(asO 7A . nu cum8a erau trase de cai. MomoM Bi nu s-ar 2ăsi 8reo mecherie Kn Coranul ăla al dumitale. cu nici un chi( nu reuea să. suntem Kn rahat (9n5 la s(r9nceneN M Cum "ici. domnule Ibrahim O M Nici măcar. dra2ă Momo. domnu5 Ibrahim.i re2ăsească stă(9nirea de sineM Ma inile alea (e care ai Kn8ă:at dumneata să conduci.

domnu5 Ibrahim. oficial el era cel Knscris.De cum scă(ăm de la curs. nu (ierdeam un cu89nt din indica:iile instructorului.M Da5 ce-:i Knchi(ui tu. Momo. asa că am (ornit-o la drumUn drum de mii de Xilometri. dra2ă.Cu 2eamurile deschise.!ra8ersarăm toată Euro(a de sud.Ca(-com(as s(re Orientul MiLlociu7D .Bi (e urmă nu uita că Kn Coran oamenii călătoreau cu cămilaN M Nu te ener8a.Cum eu nu a8eam Kncă 89rsta. (e bancheta din s(ate a ma inii. scoteam am9ndoi ma ina din 2araL i eu mă instalam la 8olanRulam (rin #aris mai ales noa(tea. Kn 8reme ce eu. ca să e8ităm circula:iaMă descurcam din ce Kn ce mai bineA dat Dumne"eu de-a 8enit si 8ara. caut si eu o solu:ie!ot domnul Ibrahim fu acela care o 2ăsiEl decise că a8em să luăm am9ndoi lec:ii de conducere. Coranul nu-i un manual de mecanicăN Iti (oate folosi Kn (roblemele s(irituale. nu Kn materie de fierătanii.

stro(ul acela de accent. dar fără 2unoaie Kn ele.Dacă 8e"i (ubele. aici suntem la bo2ătani. ora ele. Knseamnă că e ti la bo2a:i.#ălă8ră2eala domnului Ibrahim. te ui:i la (ubele. e@clama:iile.Dacă nu 8e"i nici (ubele. Knseamnă că ai (us (iciorul la bo2ătani din ăia 2reii. l9n2ă 77 .Cum eu eram cris(at la 8olan i mă concentram asu(ra drumului. ima2inile.Eram Knc9ntat să desco(ăr c9t de interesantă de8enea lumea odată ce călătoreai Kn to8ără ia domnului Ibrahim. uimirile urmate de nă"dră8ăniile cele mai diabolice 8or răm9ne totdeauna (entru mine sinonimele drumului ce duce de la #aris la Istanbul. ci doar am au"it-oM Ia seama. 8ocea lui fra2ilă ca h9rtia de :i2ară. nici 2unoaie.Acolo unde 2unoaiele-s aruncate (e Los. cerul. Momo. el Kmi descria (eisaLul.Inchi(uie-:i că au i (ubeleN M Bi ce dacă au (ubele O M C9nd 8rei să tii dacă te afli (rintre bo2a:i sau (rintre sărăntoci. locuitorii.#ot s(une că eu n-am 8ă"ut Euro(a.

dra2ă. Momo. aici nu-i nimic de 8ă"ut.(ubele. ci Kntr-o "onă turistică. dacă n-ai chef să 8e"i (e unde treci.Aici suntem la bo2a:iM Cred si eu. băieteM Si aici O ! 7< .Autostrada a fost făcută (entru imbecilii care nu 8or dec9t să se de(lase"e c9t mai iute cu (utin:ă de la (unct la altulNoi călătorim. Knseamnă că e ti la săraci. nu facem 2eometrie. lumea-i săracă. n-ai dec9t să iei a8ionul ca toată lumeaM Da5 (e aici. să tii că e ti la sărăntoci.Si unde nu 8e"i de1 c9t 2unoaie. MomoAutostrada s(uneC circula:i.Iar dacă 8e"i că locuiesc oameni (rintre 2unoaiele alea. nu intra (e autostradă. nu e ti nici la bo2a:i. mormăii euM Uite ce este. nici la săraci.Re"i de 2ăse te un drumule: dră2u: care să ne arate tot ce e de 8ă"utM Se 8ede că nu dumneata e ti la 8olan.Aici suntem Kn Albania. domnu5 Ibrahim O M %oarte. i (ubele ioc. suntem Kn El8e:iaW<1 M Nu.

n-am muncit nici (entru cifra de afaceri. era Kn acela i tim( un cu89nt serios si cu i" de a8entură. băiatule.Sim:i O Miroase a fericire.Mi-ar (lăcea să mă ocu( de im(ort-e@(ortM De im(ort-e@(ort O Aici cred că am marcat un (unct. dar fără 2rabă. Kntr-un cu89nt.E )recia. un cu89nt 1< care te făcea să te 29nde ti la călătorii. Momo. la 8a(oare. tot at9t 7> .M O(re te ma ina. la baloturi cu marfă. făc9ndu-mi tim( (entru asta.)ăsisem cu89ntul ma2ic. Momo. adică.!u ce-ai 8rea să te faci O M Nu (rea tiu. ăstia-s oameni < D care res(iră.Re"i tu. Momo.i um(le 2ura cu el. la cifre de afaceri astronomice. domnu5 Ibrahim.Oamenii sunt nemi ca:i ca statuile. ba da. nici (entru a 8edea roiuri de clien:i defil9ndu-mi (rin băcănieSecretul fericirii este s-o iei (e Kndelete. au chiar tim( să se uite la noi cum trecem. 4im(ort-e@(ort6Domnul Ibrahim nu se mai sătura să. eu am muncit mult la 8ia:a mea.

e la musulmani.Suntem la Sf9nta SofiaM Aici miroase a (icioare. (e c9t erau i silabele care-l constituiau .Se (re2ăte te să se ocu(e de im(ort-e@(ortA8eam am9ndoi o mul:ime de LocuriMă le2a la ochi i mă bă2a Kn c9te un monument reli2ios. iar eu trebuia să 2hicesc du(ă miros ce reli2ie se (ractica Kn elM Miroase a lum9nare. Momo.4im-(ort-e@-(ort6N M Ri-l (re"int (e fiul meu. e o biserică ortodo@ăM $ra8o. unde muste te de oameni.#fu.E catedrala Sf9ntul AntonM Aici miroase a tăm9ie. e o biserică catolicăM Ai 2hicit. (e tine te de"2ustă O 7? . tie nu-ti miros niciodată (icioarele O Un loc de ru2ăciune unde miroase a om. care-i făcut (entru oameni. MomoN Să nu-mi "ici că unde miroase a sudoare omenească nu-i de nasul tău sub:ireN Ce.de (lin de 2reutate. da5 ce (utoare--M I:i dai seama ce s(ui O E ti Kn Moscheea Albastră.

că doar nu suntem la liceuN #o(osirăm Kntr-un sătuc de munteM Sunt fericit. marea de unde mă tra2Kmi cerea să rulăm din ce Kn ce mai KncetRoia să sa8ure"e totul.Mă simt. domnu5 Ibrahim O M #ăi cum O Cred i eu tru(uluiN 4Sufletul omului e o (asăre Knchisă Kn coli8ia </ . MomoO Mie.Era emo:ionatU1 M Kncă ni:el i aLun2em la mare. (e hartăM Nu mă mai bate la ca( cu harta aia a ta. (arfumul de osete Kmi ins(iră mai cur9nd Kncredere. domnu5 Ibrahim.!e am (e tine. arată-mi-o aici. domnul Ibrahim a de8enit mai tăcut.Mă face să-mi "ic că nu (re:uiesc mai mult dec9t 8ecinul meu.#oate se i temeaM Unde-i marea aceea din care te tra2i. Momo. Momo. ce-mi mai trebuie (e lume O &ai 8ino. unuia.Da5 ce idei (ari"iene mai sunt i astea. Kn conclu"ieC mă simt bineN De la Istanbul Kncolo. mer2em să dansămM Să dansăm. tiu ce am Kn Coran.Marea mea. adică ne simt (e am9ndoi.

Dansul lor este o ru2ăciuneM Asta nume ti dumneata ru2ăciune O M $ineKn:eles.tru(ului-6 C9nd danse"i. mer2em la teXXeM *a ce O M Ce mai dansN "isei. 2reutatea aceea (e care o numim echilibru. sufletul c9ntă ca o (asăre care as(iră să de8ină una cu Dumne"eu. care sunt lăca ul unde Dumne"eu Ksi manifestă (re"en:a Kn om. nu mai sunt altce8a dec9t <0 .&ai. Momo.Ră(ăitul tobelor Ki transformase Kn ni te sf9rle"eM Se Kn89rtesc Kn Lurul lor Kn i i.Ei (ierd astfel orice re(er terestru. 8e"iO In Lurul (ro(riilor lor inimi.#e der8i i adică.Scoate-:i (antofiiAcolo am 8ă"ut (entru Knt9ia oară oameni Kn89rtindu-se.#urtau ni te 8e minte lun2i. Momo. deschise la culoare i su(le. 2rele. ci o mănăstire. 8ino. Momo. (ă indu-i (ra2ulM !eXXe nu-i un dans.

<. de i mi-ar fi (lăcut mai mult să am basche:ii-n (icioare. Kncearcă.Kncearcă numai. Momo O !e-ai sim:it (ătruns de sentimente frumoase i bune O M Bi Kncă cumN Ce8a de necre"ut.Cu c9t cor(ul :i-e mai 2reu. Momo. domnu5 Ibrahim.Uneori el nu se Kn89rtea.&ai. cum a fost. (arcă mă 2oleam de toată ura. cu-at9ta s(iritul de8ine mai u orDin "iua aceea ne o(rirăm tot mai des să dansăm (e la teXXe-unYt tiute de domnul Ibrahim. ia-te du(ă mineIntrarăm Kn horă i Knce(urăm să ne Kn89rtim*a (rimele cercuri Kmi re(etam cu Kn8er unare Kn minteC Mi-e a a de bine l9n2ă domnul Ibrahim.#ăcat că n-a mai bătut toba că (oate re"ol8am i (roblema cu mama.Stra nică ru2ăciune.A(oi Knce(ui să-mi s(unC Nu mai sunt su(ărat (e tata că a (lecatDu(ă careC Mama n-a a8ut de ales Kn "iua c9nd--M Ei. .un mănunchi de făclii ce se consumă (e un ru2 uria .

i soarbă sur9"ător (aharul de anason Su"e. Momo. MomoD< M Nu.Sau. . dar eu mă Kn89rteam ca un a(ucat. ele au să te (lătească (e tine. cu aerul său lini tit si bl9nd. Kncercam să intru Kn 8orbă cu c9te o fată. nu asta 8oiam să s(un. mai bine "is.Dacă 8rei să ai (rieteni nu trebuie să te mi ti delocM Du(ă (ărerea dumitale.i soarbă ceaiul (liind (leoa(ele. c9nd ne o(ream (rin (ia:a 8reunui sat. (e c9nd domnul Ibrahim.mul:umindu-se să. Momo<. domnu5 Ibrahim O M Esti foarte frumos.A 8rea să stiu dacă cre"i că mai t9r"iu 8oi fi destul de frumos ca să mă (lacă fetele fără să trebuiască să--. dar de2eaba. mă Kn89rteam tocmai ca să fiu mai (u:in a(ucatSeara. <HO< se (omenea du(ă o oră KnconLurat de o mul:ime de oameniM #rea te a2i:i. sunt frumos. care nu făcea dec9t să.le (lătesc O M #este c9:i8a ani.Kmi dădeam toată silin:a.

Momo. frumuse:ea noastră este aceea (e care tim să i-o 2ăsim femeiiNe uitam cum soarele se strecura (rintre mun:i. (ri8ind o fată. alta mi carea e mai mult dec9t slabă--M Nici nu-i de mirare.*e fi@e"i cu (ri8irea de (arcă-ai s(uneC 4!e-ai (rins ce mai %ăt-%rumos sunt O6 Cum 8rei să nu le (ufnească r9sul O Clenciul e să (ari că. dotat cu o con tiin:ă.M O fi. a(oi animal . Momo.Iti dai seama. Ki s(uiC 4In 8ia:a mea n-am 8ă"ut o fă(tură at9t de frumoasă ca tine6. Momo.Da5 uite că (9nă una.Omul a fost la Knce(ut mineral.n-are cum să uite c-a fost animal. un om ca tine i ca mine. e at9t de adesea tentat să rede8ină ce-a fostN -. ce <A .!ata (ri8ea :intă luceafărulM Ni s-a dăruit o scară ca să (utem e8ada. (entru ca Kn cele din urmă să de8ină om. iar cerul de8enea 8iolet.nu ca alde Alain Delon sau Marlon $rando -. cu Ludecată si credin:ă.#entru un bărbat normal. 8reau să "ic .Uită-te numai ni:el la tine cum (rocede"i.

C9nd danse"i. "ic9ndu-mi că să-l a te(t acolo. ai acest (resentiment.drum ai străbătut de c9nd nu erai dec9t un biet firicel de (raf i (9nă la starea ta de a"i O Iar mai t9r"iu. :inu să se ducă el Knainte. domnu5 Ibrahim. nu-mi amintesc de nimic--.Dumneata. 8ei de8eni Kn2er. tiu i eu O In ce mă (ri8e te. adormii (e loc s(riLinit de trunchiC9nd mă de te(tai "iua "burase deLaRămăsei acolo tot a te(t9ndu-l (e domnul Ibrahim (9nă s(re mie"ul no(:ii<D . du(ă ce 8ei fi de(ă it i condi:ia de om. sub un măslinCum era tocmai 8remea siestei. nu-i a a O M #ăi.Era emo:ionat ca un tinerel. Kn recunoa tere. K:i mai aduci aminte de c9nd erai (lantă O M Au"i 8orbăN #ăi ce altce8a cre"i tu că fac răm9n9nd nemi cat cu orele (e taburetul meu din băcănie O Reni Kn sf9r it si "iua c9nd domnul Ibrahim mă anun:ă că am aLuns la marea lui de ba tină i că-l 8om Knt9lni (e (rietenul său Abdullah.

89nătăi i s9n2e Knche2atIntrase cu ma ina Kntr-un "idEra slăbit. to:i localnicii nă8ăliră asu(ra mea.Eu am aLuns. 2emeau.A deschis ochii si mi-a sur9sC M Am aLuns la ca(ătul călătoriei.Mă luară cu ei i mă duseră Kntr-o casă im(unătoare. MomoM Nu Kncă. 2hemuite (e Los.%ui condus Knaintea domnului IbrahimEra Kntins (e s(ate. dar ei Kmi 8orbeau Kntruna cu Knsufle:ire i (ăreau să mă cunoască foarte bine.Nu le Kn:ele2eam 2raiul.Doar stiu ce am Kn Coran<7 .Afluen:ii tuturor flu8iilor se 8arsă Kntr-aceeasi mareUnica%ără 8oia mea i"bucnii Kn (l9nsM Momo.N-am aLuns la marea dumitale natalăM $a da. cu cor(ul aco(erit tot de răni.!ra8ersai o sală lun2ă unde mai multe femei.Du(ă care o (ornii s(re satul cel mai a(ro(iat. domnu5 IbrahimM Mie nu. nu-s mul:umit de tineM Mi-e frică (entru dumneata.ALuns Kn (ia:ă.

(acC iar un "9mbetN Knchise lin (leoa(eleM Domnu5 IbrahimN M Sttt. mă reinte2re" Kn necu(rins.Uite. ai a(ărut tu. chestia asta n-ar fi trebuit s-o "ică#rea Kmi aducea aminte de "ilele bune. tu soarta ta :i-o (l9n2i. nu te teme.Asa că mă (usei i mai tare (e (l9nsM Momo. MomoCa să-i fac (lăcere Kmi Kn2hi:ii lacrimile i. (e care te ro2 să-l salu:i din (artea mea.Am a8ut o so:ie.Eu mi-am trăit traiul.Am a8ut un (rieten. chiar dacă nu-i albastră dec9t cu numele. MomoAsta a fost<< . du(ă cum 8e"i.Am aLuns la bătr9ne:e.Ai fi "is că nici nu-l mai durea chiar a a de răuEu. moartă cu ani i ani Kn urmă. (acC un "9mbetN Asta-l bucură (e loc.Bi (e urmă. nu mor.O băcănie care mer2ea bineRue $leue e o stradă (lăcută. (e Abdullah. nu (e a mea. dar (e care-o iubesc ca-n (rima "i. cu un efort stra nic.

recit9nd Kntruna din (oemele (e care le tia (e dinafară. (e scurt.Bi Kl cita adesea (e RumiC Aurul n-are ne8oie de (iatra filo"ofală. da#erfec:ionea"ă-teRiul sorte te-l mor:iiC e (ro(riul tău cor(Knsufle:e te ce e mortC e inima din tineCeea ce e (re"ent fă-l să nu mai fie. domnul Abdullah. dansul care transformă cu(rul Kn aur.El numea asta dansul alchimistului. scof9lcit Knsă. era un domnu5 Ibrahim care ar fi consacrat un tim( mai Kndelun2at lecturii dec9t teL2helei i casei de bani. folosind la tot (asul cu8inte rare.Am mai (o(osit o 8reme (rin locurile acelea.Ne-am i Kn89rtit o mul:ime Km(reunăDomnul Abdulah era i el tot un fel de domnu5 Ibrahim. ascunde-lC e lumea asta. cu(rul Knsă.Rorbeam mult des(re tata cu (rietenul său. cea-n care trăim<> .#etreceam ore Kntre2i Kn89rtindu-ne la teXXe.

Ceea ce este absent fă-l dară să 8inăC e lumea 8ie:ii 8iitoareNimice te ce e@istăC e (asiunea Ceea ce nu e@istă fă să fieC inten:iaA a se face că (9nă i Kn "iua de a"i.Iar cerul se Kn89rte te deasu(ra mea.Ridic o m9nă s(re cer i mă Kn89rtescO cobor (e cealaltă s(re (ăm9nt i mă Kn89rtesc. cum "icea tot domnul Ibrahim 8orbind des(re cer etoriC ca si ei mi-am cer it hrana dormind sub cerul liber si asta a fost de asemenea un cadou minunat (e care tot el mi l-a lăsat.Nu mai sunt eu Knsumi.N-am 8rut să cheltuiesc bancnotele <? .4*ăs9ndu-mă Kn 8oia lui Dumne"eu6. c9nd 8ăd că ce8a nu mer2e. ci unul dintre acei atomi care se-n89rtesc Kn Lurul 8idului care este totulCum a8ea obiceiul să s(ună domnul IbrahimC M Inteli2en:a este la 2le"nă i 2le"na ta are o 29ndire deosebit de (rofundăM-am Kntors acasă cu autosto(ul. Knce( să mă Kn89rtesc.

desco(erii că domnul Ibrahim (re8ă"use totul. a a. c9nd m-a Kmbră:i at la (lecare*a #aris.(e care mi le 89r9se domnul Abdullah Kn bu"unar. asa mă stie toată lumea de (e Rue $leue. ultima oară i-am "is că Moise l-a re2ăsit (e frate-său #o(ol i că >/ . asta ca să-mi facă mie hat9rul. al băcăniei i al Coranului săuNotarul Kmi Knm9na (licul cenu iu din care scosei cu mare 2riLă cartea.Mă făcuse mo tenitorul banilor. i-mi cere 8e ti des(re Moise. fusese doar o 8orbă. ca să-l im(resione" (e domnul IbrahimMama 8ine din c9nd Kn c9nd să mă 8adăKmi "ice Mohamed.In cele din urmă nu m-am mai a(ucat de im(ort-e@(ort.A8eam Kn sf9r it să aflu ce era Kn Coranul domnului IbrahimErau două flori uscate si o scrisoare de la (rietenul său AbdullahAcum sunt Momo.#e care i le si dauA a de (ildă.Dis(usese să fiu emanci(at C eram a adar liber.

(rimescSe Km(ur(urase toată de bucurie că (rimesc. du(ă (ărerea mea. de care trebuie să te 8indeciIi răs(unsei că (siholo2ia nu era raionul meu. cu una. a murmurat cu bl9nde:eC M #oate că la urma urmei e mai bine asaSunt co(ilării din care trebuie să ie i. 2lumeam--. raionul meu era băcăniaM Mi-ar face (lăcere să te in8it la cină Kntr-o seară. bine am face să nici nu mai 8orbim des(re ei.nu tie niciodată la ce să se a te(te din (artea mea -. cu două.au (lecat am9ndoi Kntr-o călătorie din care n-a crede să se Kntoarcă a a. ai fi "is că i-am instalat a(a caldă>0 .%ie.So:ul meu dore te mult să te cunoascăM Cu ce se ocu(ă so:ul dumnea8oastră O M Este (rofesor de en2le"ăM Bi dumnea8oastră O M De s(aniolăM Si-n ce limbă o să 8orbim la cină O Nu. "ău.Du(ă ce a reflectat un tim( . era o ade8ărată (lăcere s-o (ri8e ti.Bi că. Mohamed.

face s-o 8e"i (e doamna (rofesoară de s(aniolă cum se to(e te toată au"indu-iN Uneori e asa de bucuroasă.Ii răs(und că nu. Kn cele din urmă. a"i a a. nu 8e"i Kn fiecare "i doi (rofesori. a de8enit un obicei. (rimindu-l la ei Kn 8i"ită (e băcanul Mahomed.Acum sunt Momo. an2aLa:i ai Ministerului Educa:iei Na:ionale. mKine a a. . de ce nu O Cum nu sunt rasist--Ce mai.Cum ăia micii ai mei sunt afectuosi. dar. ăla de tine 5. daCe-i dre(t.M Ade8ărat. Knc9t 8ine si mă 1<1 Kntreabă discret dacă nu mă deranLea"ă că micu:ii Ki s(un a a. Ki "ic mama-mare si . <. băcănia de (e Rue $leue care nici măcar nu-i albastră>. chiar ai să 8ii O M Da. fiindcă am sim:ul umoruluiAsta e.In fiecare luni seara iau cina la ei Km(reună cu so:ia i co(iii.

#entru toată lumea sunt arabul din cartierIn materie de băcănie. . chiar i duminica>. e ti arab c9nd :ii deschis noa(tea.

$-C-R.Z.4CORESI6 SA- .Unirea.//7 $UCUREB!I . $ucure ti !ehnoredactor MANUE*A MĂ[INEANU Corector !EODORA !ERCIU A(ărut . re(re"ent9nd 8aloarea timbrului literar ce se 8irea"ă Uniunii Scriitorilor din Rom9nia.R/AA RNC$ D0/0 //// /0<0 ///0.*a (re:ul de 89n"are se adau2ă . Cont nr.ROM\NIA *ucrare e@ecutată la C-N-I.

Seria Eric-Emmanuel Schmitt Ciclul in8i"ibilului Milare(a Domnul Ibrahim i florile din Coran Oscar i !anti Ro" Co(ilul lui Noe Romane Secta e2oi tilor E8an2helia lui #ilat #e c9nd eram o o(eră de artă #artea celuilalt Eseu Ria:a mea cu Mo"art Din Ciclul in8i"ibilului au a(ărut Milare(a Oscar i !anti Ro" Domnul Ibrahim i florile din Coran .

de un ro u stins. (9nă c9nd 8ia:a trăită i 8ia:a 8isată Knce( să se confundeC Kn s(a:iul oniric Simon K i lea(ădă e@isten:a. s(re a dob9ndi cunoa terea!otul a Knce(ut cu un 8is--Mun:i Knal:i--. o clădire ro ie. un ro u . unchiul lui Milare(a. să se identifice cu ei. fa:ă de care nutre te o ură ine@(licabilă. să. bărbatul trebuie să (o8estească de o sută de mii de ori istoria celor doi .istoria sa -.Cheia eni2mei e oferită de o femeie stranie (e care Simon o Knt9lne te Kntr-o cafenea din #arisul diurnC (entru a Kncheia ciclul rena terilor (er(etue.o clădire a e"ată (e st9nci.Acum locuie te Kn 8isele lui Simon iM0 tulbură noa(te de noa(te cu aceea i nălucire. distil9nd. toate e@(erien:ele lumii de carne i s(irit.Milare(a !raducere din france"ă de Ileana Cantuniari Milare(a e marele 1o2hin tibetan ce a străbătut nouă 8eacuri. transmuta:ie du(ă transmuta:ie. călătore te Kna(oi Kn tim( i de8ine S8astiXa.i confunde e@isten:a cu a lor i să se (urifice astfel de balastul (ro(riei 8ie:i.

Era tru(ul meu i totu i nu era al meu. uscat ca o ari(ă de fluture. mai sus dec9t mine Knsumi. Kn a ternuturile mele obi nuite. dar a8eam im(resia că mă aflu foarte sus.In 8is.R9ntul Kmi Knco8oia s(inarea. ce mă Km(in2ea din urmă să caut (e (oteci un om (e care 8oiam să-l ucid cu b9taF ura era at9t de (uternică .#rin s9n2e Kmi circula o nesecată ură.ca al soarelui Kn amur2F mai Los. hoituri de c9ini care (utre"eau aco(erite de un noian de mu te--. stăteam Kn (icioare. Knc9t (9nă la urmă a dat (e dinafară i m-a tre"itM-am re2ăsit eu cu mine Knsumi. sub un cer (ari"ianRisul m-a amu"atNumai că 8isul s-a KntorsDe unde 8in oare 8isele O Bi (entru ce se nă(ustea acesta asu(ra meaO .un la(te ne2ru clocotitor -. deasu(ra unui tru( destul de delicat. doar cu mine. Kn camera mea din Montmartre.

Bi mereu acelea i hoituri de c9ini si b9ta din m9na mea care-l căuta (e omul (e care trebuia să-l doboareA Knce(ut să mi se facă frică. la fel de fi@ateC aici.Noa(te de noa(te mă (omeneam băt9nd lun2ile drumuri (ietroase cu ră"bunarea aceea ascunsă Kn suflet. 8isele a(ar.Dacă 8isele se re(etă Kn mie"ul 8ie:ii trăite c9nd e ti trea". la #aris. lumea la lumina "ilei Kn care mă lo8eam de acelea i mobile. cum să nu cre"i că e 8orba de o a doua 8ia:ă (e care o trăie ti O Oare ce (oartă Kmi deschisese mie somnul O Răs(unsul a "ăbo8it doi ani (9nă să ca(ete chi(ul unei femei- . mă ciocneam de aceia i oameni.dar unde oare.Risul ăsta (ărea să se instale"e definiti8N Knce(eam să frec8ente" două lumi. la fel de stabile. a(oi se ter2. Kn care 8oiam să ucid un om. Kn acela i orasF iar acolo .In mod obi nuit. acolo O .lumea mun:ilor Knal:i de (iatră.

Kn care nici binele. nici răul nu sunt absolute i nimic nu e a a cum (are. care um(le s(a:iile albe i Kmbracă realitatea Kn 8e m9ntul miraculosuluiS(italul e un loc 2ro"a8 de sim(atic unde sunt o mul:ime de oameni mari Kntotdeauna (lini de 8oie bună i care 8orbesc . (rintre r9sete i lacrimi.Chiar dacă nimeni n-are curaLul să i-o s(ună. o infirmieră neKntrecută Kn născocit (o8e ti moderne. Kmbo2ă:ite de ima2ina:ia co(ilului. bolna8 de leucemie. ade8ărate lec:ii de 8ia:ă. itinerarul emo:ionant al tuturor 89rstelor i e@(erien:elor umane. tie că 8a muri. Oscar (arcur2e. iar ră"boiul lui Km(otri8a tuturor i"bucne te inocent.Oscar si !anti Ro" !raducere din france"ă de #aola $ent"-%auci Oscar are "ece ani i trăie te Kntr-un s(ital.Ea Ki dă co(ilului ideea să trăiască fiecare "i ca i cum ar Knsemna "ece ani i. (entru a scă(a de sin2urătate.Sin2ura care-i intră Kn 8oie e !anti Ro". (ătima i de"nădăLduit. să-i scrie e(istole lui Dumne"euCu !anti Ro" (e (ost de 2hid Kntr-o 8ia:ă trăită fast-for3ard. băiatul.

Einstein sau #o( Corn K:i sunt Kn orice cli(ă la Kndem9nă. eu nu le mai fac (lăcere.Se uită la mine fără să "ică o 8orbă.Sunt "ile c9nd mai-mai i-as "ice de la obra" că la urma urmei (oate el.Diminea:a c9nd mă e@aminea"ă. mi-am luat toate doctoriile si nici <1 măcar n-am :i(at c9nd m-a durut. cu s(r9ncenele alea ne2re ale lui. de (arcă i-a fi 2re it cu ce8a. doctorul Diisseldorf (are să n-aibă nici cea mai mică tra2ere de inimă.De c9nd cu 2refa de mădu8ă 8ăd eu bine că nu mai fac (lăcere nimănui. s(italul e nemai(omenit cu condi:ia să fii un bolna8 care le face (lăcere celor din LurOr.Kn 2ura mare.Ce mai. i-am lăsat să mă adoarmă. se 8ede că-i dece(:ionat. doctorul Diisseldorf. trebuie să tii. e de 8ină . i unde (rieteni ca $acon. cu mormane de Lucării i multe tanti ro" care nu a tea(tă dec9t să se Loace cu co(iii.Or. dra2ă Dumne"eu. că eu mi-am dat toată silin:a la o(era:ieF am fost c9t se (oate de cuminte.

iar c9nd s(un o 2lumă se silesc să r9dă.infirmierele.Au un aer trist c9nd 8ăd că sunt 8esel. (ri8indu-mă cu ochii lui de c9ine bătut.Acum tot etaLul mă (ri8e te cu aceia i ochi .că n-a reu it o(era:ia. c9nd mă uit la mutra lui amăr9tă.$a chiar cu c9t doctorul Dtisseldorf tace. nici de r9s nu mai r9dem ca altădată- . (arcă nu-mi mai 8ine i toate ocările mi se o(resc Kn 29t. femeile de ser8iciu. ci unul din ăia care-i Km(iedică (e oameni să creadă că medicina e o chestie formidabilăBi să tii că 29ndurile unui doctor sunt conta2ioase. cu at9t mă simt mai 8ino8at.Dar. re"iden:ii.Kmi dau seama că nu sunt un bolna8 cum trebuie.#e bune.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful