Standarde minimale de redactare a lucrarilor stiintifice

pentru absolventii Facultatii de Psihologie si Stiinte ale Educatiei - incepand cu sesiunea de vara 2013 A. LUCRAREA DE LICENTA - are drept scop esential acela de a-i permite
studentului/absolventului sa faca dovada unor COMPETENTE dobandite in timpul facultatii, si anume:  sa caute/identifice informatia RELEVANTA in raport cu titlul temei de licenta;  sa evalueze, sa selecteze, sa SINTETIZEZE, si sa ierarhizeze principalele aspecte tematice si teorii relevante, intr-o maniera coerenta si sistematica, cu trimiteri complete la surse, inclusiv baze de date sau pagini web;  sa TRANSFERE informatiile teorice a) intr-un design de cercetare corect elaborat sau b) intr-un set de aplicatii practice relevante prin raportare la tema aleasa  sa prezinte in fata membrilor comisiei continutul final al lucrarii, intr-un mod clar, coerent, convingator. Lucrarea de licenta va avea urmatoarea structura orientativa:
1. Cuprinsul lucrarii (pe capitole, subcapitole, sectiuni, subsectiuni). 2. Introducere sau motivatia alegerii temei. 3. Prezentarea continutului teoretic pe capitole distincte (o descriere analitica proprie a

principalelor concepte continute in titlul lucrarii). La finalul fiecarui capitol se vor formula succint concluziile referitoare la continutul acestuia si eventualele conexiuni cu continutul celorlalte capitole (maxim 1-2 pagini). Partea teoretica nu va depasi 2-3 capitole! 4. Partea aplicativa – care, in functie de domeniul de studii/specializare poate include: a. Proiectul unui design de cercetare si organizarea cercetarii (fara obligativitatea derularii propriu-zise a cercetarii); Se vor preciza: i. scopul cercetarii; ii. ipotezele cercetarii si fundamentarea lor teoretica; iii. metodologia si organizarea cercetarii: - metodele si instrumentele de cercetare folosite (descrierea si argumentarea alegerii lor); - lotul de subiecti (scurta descriere)/baza de cercetare si/sau documentare; - modul de culegere si inregistrare a datelor; - modalitatea de prelucrare a datelor; - modul cum vor putea fi valorificate si interpretate rezultatelor obtinute. b. Aplicatii practice (studii de caz, proiecte de interventie, studii comparative, instrumente de evaluare etc.) care au rolul de a demonstra capacitatea studentului de a transfera cunostintele/informatiile teoretice in practica specifica domeniului sau specializarii. 5. Concluzii finale 6. Bibliografia generala (inventarierea tuturor titlurior folosite in redactarea lucrarii, in ordinea alfabetica a autorilor; la finalul bibliografiei vor fi trecute si bazele de date sau paginile web accesate) – vor fi consultate și prezentate minim 20 de titluri (articole, carti, reviste, studii), inclusiv in limbi de circulație internaționala. 7. Anexe (daca este necesar).

Nota:
Numarul optim de pagini al lucrarii de licenta: 40-45 de pagini, fara anexe!!

ipotezele cercetarii si fundamentarea lor teoretica. Prezentarea continutului teoretic pe capitole distincte (o descriere analitica a principalelor concepte continute in titlul lucrarii). la finalul bibliografiei vor fi trecute si bazele de date sau paginile web accesate) . 7. 3. c. metodele si instrumentele de cercetare folosite (descrierea si argumentarea alegerii lor). in ordinea alfabetica a autorilor. modalitatea de prelucrare a datelor. b. lotul de subiecti (scurta descriere)/baza de cercetare si/sau documentare (cand nu se folosesc subiecti). structurare si prezentare a unei lucrari stiintifice (comparativ cu nivelul atins dupa parcurgerea ciclului de licenta). metodologia si organizarea cercetarii: i.  sa TRANSFERE informatiile teorice a) intr-un design de cercetare corect elaborat sau b) intr-un set de aplicatii practice relevante prin raportare la tema aleasa. intr-un mod clar. e. Bibliografia generala (inventarierea tuturor titlurior folosite in redactarea lucrarii. carti. respectiv:  sa caute/identifice informatia RELEVANTA in raport cu tema de dizertatie. intr-o maniera coerenta si sistematica. La finalul fiecarui capitol se vor formula succint concluziile referitoare la continutul acestuia si eventualele conexiuni cu continutul celorlalte capitole (maxim 1-2 pagini). reviste. fara anexe!! . Cuprinsul lucrarii (pe capitole. LUCRAREA DE DIZERTATIE . subsectiuni).  sa prelucreze si sa interpreteze cantitativ si calitativ rezultatele unei cercetari realizate in conditii reale. cu trimiteri complete la surse. inclusiv in limbi de circulație internaționala.vor fi consultate și prezentate minim 30 de titluri (articole. Prezentarea design-ului si organizarea cercetarii: a. studii). sa ierarhizeze si sa aplice principalele aspecte tematice si teorii relevante. convingator. Lucrarea de dizertatie va avea urmatoarea structura orientativa: 1.B. inclusiv baze de date sau pagini web.  sa evalueze. iii. 2. interpretarea calitativa a rezultatelor obtinute. Anexe (daca este necesar). sa SINTETIZEZE. ii. cu referire la studii sau cercetari din domeniu. coerent.  sa prezinte in fata membrilor comisiei continutul final al lucrarii. subcapitole. modul de culegere si inregistrare a datelor. scopul cercetarii. Concluzii finale 6. invocate in partea teoretica a lucrarii. Introducere sau motivatia alegerii temei. d.solicita studentului/absolventului unui program de masterat sa faca dovada unor COMPETENTE de cercetare minimale si evidentierea unui salt calitativ privind modul de organzare. sa selecteze. Nota: Numarul optim de pagini al lucrarii de dizertatie: 60-65 de pagini. 5. sectiuni. Partea teoretica nu va depasi 2-4 capitole! 4.

2. comisia avand libertatea sa adresese intrebari.org.  Titlul si subtitlul lucrarii/tezei.  Numele.  Denumirea facultatii. resursele metodologice ale candidatului si categoria de absolventi (ciclul de licenta sau de masterat). in functie de tipul temei. 2. dizertatie). 3.  Speciaizarea (pt. inclusiv din bibliografia prezentata in lucrare. Detalii asupra modalitatilor de abordare a continutului teoretic si a partii aplicative sau de cercetare vor fi discutate cu coordonatorul.Observatii: 1. Prima pagina a lucrarii va contine urmatoarele elemente:  Denumirea universitatii. Titlurile din bibliografie sa fie cunoscute de studenti. prenumele si gradul didactic al conducatorului stiintific. Trimiterile din text la sursele bibliografice si prezentarea bibliografiei finale se vor face in conformitate cu criteriile APA de redactare a lucrarilor stiintifice .  Numele si prenumele autorului.  Anul sustinerii lucrarii. . fiecare student fiind liber sa aleaga nivelul de complexitate al lucrarii. licenta) sau denumirea programului de masterat (pt.www. Acest set de standarde este unul minimal. Aspecte de ordin tehnic: 1.apastyle.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful