KERTAS KERJA PANITIA PUSAT SUMBER SEKOLAH SK TAMPULAN TELIPOK KOTA KINABALU SEMPENA MINGGU PUSAT SUMBER SEKOLAH

TAHUN 2012

1. Rasional Panitia Pusat Sumber sekolah merupakan tunjang utama dalam penerapan budaya ilmu dan amalan nilai-nilai murni.Oleh itu menjadi tanggungjawab panitia untuk menjalankan aktiviti yang bersesuaian sempena Minggu Pusat Sumber Sekolah 2012. peran!angan yang dilakukan ini akan men!apai objekti" yang telah diran!ang. iharap dengan

2. Obje !i" #. ##. ###. Mengasah bakat dan kemahiran murid dalam pertandingan yang dianjurkan. Menyemai semangat daya saing di kalangan murid-murid. Mewujudkan jalinan kerjasama diantara warga sekolah.

#. Sasa$an Murid-murid tahap 1 dan 2 Sk $ampulan $elipok %ota %inabalu.

%. Pela sanaan Sempena Minggu Pusat Sumber pada 2&'0('2012)Isnin* &ingga 2+'0('2012)Rab,*

&. A !i-i!i.a !i-i!i /an0 1ijalan an #. ##. ###. Pertandingan Mewarna untuk tahap 1 Pertandingan $ulisan !antik untuk tahap 2 Pertandingan 'er!erita untuk tahap 1
1

4a6ri 0alil Penyelaras Pertandingan Memba!a 'erita 'ahasa Melayu12n.00 . Pertandingan Memba!a 'erita untuk tahap 2)'ahasa Melayu dan 'ahasa #nggeris* (.#roet Marteni &amsah 2 .M 10.00 .00 $empat %etiga+ .M 1-0.0oibit Penyelaras &adiah1 2n.9.ose 7iman Penyelaras 0amuan1 8sta6 9hmad .M /-.0aidi Saipin Penyelaras Pertandingan Mewarna1 5ik 4orwa6nati Penyelaras Pertandingan tulisan 5antik1 2n.+ .#roet Marteni &amsah 'endahari1 2n. .00 .00 JUMLAH KESELURUHAN RM#002 00 +.00 $empat kedua+ .#(.00 %os 0amuan+ .Musyiri 0arawi Penyelaras Pertandingan 'er!erita1 2n.M -0.Paulus uasa)3uru 'esar* Pengerusi1 Puan Maini 3unsiang 4aib Pengerusi1 2n.M 2-.S:S$2M1 2n.M 1-.ed6uan Penyelaras P. -+ .3be$ Kos Pusat Sumber Sk $ampulan $elipok %ota %inabalu 4. -+ . An00a$an Kos $empat pertama+ . Mi!hael 0engging Penyelaras Pentas1 Puan .2bly %assim Setiausaha1 2n.(in!ent Matambun Penyelaras Pertandingan Memba!a 'erita 'ahasa 2nglish1 2n. S. AJK PELAKSANA Penasihat1 2n.M -.

........ isediakan oleh isemak oleh ..... )24............5 Semoga peran!angan yang telah dibuat dapat dijalankan dengan lan!ar dan berkesan serta men!apai objekti" yang diharapkan.........O2$ M9...........P9878S 89S9* 3uru 'esar Sk $ampulan $elipok 3 ........#....................$24#* Setiausaha Program Sk $ampulan $elipok ............ )P894 M9#4# 384S#943* %etua Panitia Pusat Sumber Sk $ampulan $elipok isahkan oleh ......................... )24.............!.....Pen........

LAMPIRAN 16 PERTAN7INGAN ME8ARNA 4 .

"!olong# !olong# $angan bunuh sa a# jerit arnab.lis se3. Singa terus menangkap arnab. Ia terus mengejar rusa.$i1 1i e. Singa menuju pula ke arah sebatang sungai. Sin0a 7en0an A$nab Pada suatu pagi." kata singa sambil tertawa. ""amu akan menjadi hidangan sa a hari ini." kata arnab. Ia juga men esal kerana 5 . jika tidak aku akan mati kelaparan. %rnab dan singa ternampak rusa itu.la !e s /an0 !ela. Singa menghampiri arnab itu. )agi pun rusa itu agak gemuk dan dagingn a sedap berbanding daging sa a. 'uba tuan tengok rusa itu. Singa pun keluar mencari makanan." fikir singa. Dari semalam ia tidak makan apa-apa. Ia lari dan bersembun i di dalam hutan. Singa pun melepaskan arnab. tentu tuan dapat makan sepuaspuasn a. Perutn a juga sakit kerana terlalu lapar." fikir singa. Ia berasa kecewa kerana tidak dapat menangkap rusa itu. 1ise1ia an 1en0an !.lisan <an!i 3e$e a. tiada seekor haiwan pun ditemuin a. Singa terdiam mendengar kata-kata arnab.LAMPIRAN 26 PERTAN7INGAN TULISAN 9ANTIK :M. "edatangann a tidak disedari oleh arnab. "&ahai tuan. "!entulah daging rusa lebih sedap daripada daging arnab. seekor rusa sedang melalui kawasan itu. (adann a lebih besar. Ia ingin memburu haiwan. !ibatiba ia ternampak seekor arnab keluar dari lubangn a. Setelah penat meredah hutan dan belukar. "Hari ini aku mesti mendapatkan makanan. rusa terus melarikan diri.en1a i 3en. $ika tuan tangkap rusa itu. %rnab mendapat satu akal untuk melepaskan diri. adakah tuan akan ken ang jika tuan makan sa a kerana badan sa a terlalu kecil. )ama-kelamaan singa berasa sangat letih. singa duduk di tepi sungai untuk menghilangkan penat. singa terjaga daripada tidur. Singa terus mengejar rusa itu dengan pantas. Pada ketika itu. %pabila ternampak singa. Ia berasa sangat lapar. Selepas itu. Ia berhenti seketika di sungai itu untuk minum air.

.er&)! r!'$!) ser)! me#%!#*2#%& 2#s2r+2#s2r 4e#%!.er&)! *!# 4e#%%2#!!# e/eme# 4!#)2#( s$!&r !)!2 /!%2 r!'$!)1 M9.......!/!# /!#. 8 .%9& ........................O72&# 879S94 20 20 10 10 10 10 49M9 &9%#M1 ................#$2..!r!# *!# #&/!&+#&/!& m2r#&1 TEMPO MASA Peser)! er......................er&)! me#e4!)& 43/! ......... $94 9$943941 . Disebabkan sikapn a ang tamak........!$! me#$!m4!&'!# &s& ...er&)! me#%&'2) )em43 *!# m!s! $!#% ses2!&1 KREATI7ITI Keses2!&!# 4!'!&!# er*!s!r'!# .........! PENGHA-ATAN CERITA Pe#.............#9 TEKNIK PERSEMBAHAN Persem !"!# $!#% me#!r&'( )e#!#%( me#$!'&#'!# *!# %er!'+%er& $!#% ers!"!........ LAMPIRAN #6 PERTAN7INGAN BER9ERITA BORANG PENGHAKIMAN 1 PERTANDINGAN BERCERITA 2012 NAMA PESERTA: _______________________________ TAJUK: ________________________ M9.......... singa tidak berja a memperoleh sebarang makanan...%9& :943 # P2........e/!s1 KONTAK MATA DAN KA5A6AN SUARA K3#)!' m!)! *!# '!0!/!# s2!r! 4eser)! me#&#%%!/'!# 'es!# 'e4!*! 4e#3#)3#1 KESESUAIAN TEMA CERITA Tem! ......melepaskan arnab..... 20 %...er&)!+..er&)!!# er..........!r *!r& !0!/ "&#%%! !'"&r1 BAHASA DAN PERTUTURAN B!"!s! $!#% me#!r&' *!# me#%%2#!'!# &#)3#!s& ser)! '2r!#% me/!'2'!# 'es&/!4!# )!)! !"!s!( se 2)!# $!#% e)2/ *!# .....

/6apisan baru ini memudahkan pemandu untuk meran2ang laluan alternati' ke destinasi mereka / katanya di sini hari ini..ementara itu ...%9&1 . Datuk Dr..ajith berkata data bagi Tra'ik dan Transit diperolehi daripada pelbagai sumber termasuk jabatan pengangkutan kerajaan dan penyedia data s1asta...... Mahathir atas sumbangan dan usaha berterusan bekas perdana menteri itu dalam pembangunan industri automoti' negara..oogle Malaysia hari ini memperkenalkan tiga penambahan utama kepada ..oogle Maps yang lama ditunggu-tunggu itu memberikan pilihan kepada pengguna untuk mengemudi dan berantara muka dengan .Mei ini di UM! Kampus . LAMPIRAN %6 PERTAN7INGAN MEMBA9A BERITA BAHASA MELA=U Dr..oogle Maps membolehkan pengguna di Malaysia meran2ang dengan lebih baik perjalanan mereka dan men2ari maklumat tepat masa....oogle Maps. ... Daing Nasir %brahim berkata anugerah itu sebagai menghargai jasa Dr............oogle Maps menggunakan bahasa yang mereka paling selesa.. /Merah bagi jalan sesak kuning bagi bergerak perlahan dan hijau bagi aliran lan2ar. Mahathir dianugerah tokoh automotif negara KUANTAN 10 Mei .... Mahathir Mohamad yang menjadi tokoh penggerak industri permotoran Malaysia sehingga berjaya menghasilkan kereta nasional !roton sejak 1"#$ hingga kini akan dianugerahkan %ja&ah Kehormat Doktor Kejuruteraan Automoti' daripada Uni(ersiti Malaysia !ahang )UM!*.345NAMA <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< KUA6A 6UM!U57 ......Tun Dr.hah pada majlis Kon(okesyen Khas UM! pada 1. !enganugerahan akan disempurnakan oleh +anselor UM! Tengku Mahkota !ahang Tengku Abdullah ..08M79& M9. !enambahan itu adalah dua lapisan baru Tra'ik dan Transit serta antara muka 3ahasa Malaysia.... 9 ..oogle Malaysia berkata dengan membuka lapisan Tra'ik di Maps pengguna boleh melihat dengan segera sama ada jalan raya sesak atau bergerak lan2ar berdasarkan kepada kod 1arna.. %a juga mena1arkan pilihan lebih baik bagi pengguna Malaysia yang mahu mengelakkan kesesakan tra'ik dan pergi ke bandar dengan menggunakan pengangkutan a1am..... ...oogle Maps kini tersedia dalam 3ahasa Malaysia )3M*.. .......... 8ersi 3ahasa Malaysia . Naib +anselor UM! !ro'..ambang di sini..i(anandan !engurus Negara .. Transit menyediakan maklumat mengenai perjalanan menerusi sistem pengangkutan a1am Malaysia di . /0a1asan dan pandangan jauh beliau terhadap potensi besar industri automoti' sebagai pema2u pertumbuhan ekonomi menyaksikan ramai anak tempatan berkepakaran dan berkemahiran tinggi dalam bidang kejuruteraan automoti' / katanya...ajith ..ultan Ahmad . .........

Kemenangan itu menebus keke2e1aan 6i(erpool setelah te1as 1-A kepada +helsea pada 'inal !iala .minit. : .46AN.AM :eram Kuala .hel(ey )B1*.* .tadium 0embley Ahad lalu..AM :eram.6i(erpool menghukum kerapuhan benteng pertahanan +helsea untuk men2atat kemenangan ?-1 pada aksi 6iga !erdana 4ngland a1al pagi tadi.AM* :eram memohon kerajaan agar mempertimbangkan untuk membekalkan guru dan menyediakan kemudahan bagi membolehkan murid-murid tingkatan empatnya mempelajari subjek sains tulen seperti Kimia .A di .!M* seperti sekolah menengah kebangsaan yang lain.Mei .SAM Jeram perlukan guru subjek aliran sains tulen KUA6A .elangor di sini baru-baru ini.ektor 3ahagian !endidikan %slam )3!%* Kementerian !elajaran Malaysia )K!M* Abrar %dris dan !engetua . 3agi +helsea kekalahan itu telah menutup peluang mereka untuk menamatkan saingan liga musim ini dalam kelompok empat pasukan teratas.uru )!%3. Dahalan sekolah tersebut berhasrat melahirkan pelajar aliran sains tulen 2emerlang dalam .ol sagu hati +helsea pula diperoleh menerusi pemain 3ra&il 5amires )?"*. :aringan sendiri pemain +helsea Mi2hael 4ssien meletakkan 6i(erpool di hadapan pada minit ke-1# sebelum :ordan >enderson )A?* Daniel Agger )A-* dan :onjo .ijil !elajaran Malaysia ).ementara itu pengendali sementara +helsea 5oberto Di Matteo terpaksa membayar dengan harga yang tinggi berikutan keputusannya merombak sebahagian besar kesebelasan utama pasukan itu berbanding ketika menjulang tro'i !iala . Menurut <ang Dipertua !ersatuan %bu 3apa dan .enomena ramai pelajar yang mendapat keputusan !enilaian Menengah 5endah )!M5* yang 2emerlang terpaksa berpindah sekolah menengah yang mempunyai ketiga-tiga subjek sains tulen amat merugikan . . <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 6%845!996 . =. . !ada aksi di . A'andy berkata sudah sampai masanya .ekolah Agama Menengah ).A Ahad lalu.i&ik dan 3iologi.arip. Kekalahan itu melenyapkan impian +helsea untuk meraih slot terakhir ke pusingan kelayakan 6iga :uara-:uara musim depan.AM :eram yang mempunyai pelajar 2emerlang dalam !M5 seramai ?@ orang tahun lalu mempunyai kelas aliran sains tulen sendiri.tadium An'ield a1al pagi semalam skuad bimbingan Kenny Dalglish lebih banyak mendominasi permainan dan mendahului @-0 ketika saingan baru bermula A. >adir sama Ketua .raduasi . =:ika sekolah ini mempunyai kelas aliran sains tulen mungkin kita mampu melahirkan ramai doktor jurutera dan saintis yang mempuyai latar belakang agama %slam / katanya semasa beru2ap sempena >ari Anugerah Ke2emerlangan Dan .AM :eram Mohamad A'andy Mohd.95 .AM :eram Mohamad .

Permata !entres in %elantan? while another B2 !entres use the Permata !urri!ulum.3agaimanapun +helsea masih berpeluang untuk beraksi pada pertandingan berprestij di 4ropah itu sekiranya berjaya mene1askan 3ayern Muni2h pada 'inal di . LAMPIRAN &6 PERTAN7INGAN MEMBA9A BERITA BAHASA INGGERIS 027#1 $he e.tadium Allian& Arena A0 Mei ini. .saw their hopes o" promotion to the Premier 7eague dashed by Aest &am on Monday a"ter de"eat in the se!ond leg o" their play-o"" semi-"inal.pand. $he prime minister>s wi"e? atin Seri . 5ardi"" -.osmah said there were si.osmah Mansor? said this support would be instrumental in "a!ilitating pro!edures to set up more !entres in %elantan in the "uture.known as the 'luebirds "or their i!oni! blue shirts -. She thanked the department and the ministry "or their assistan!e as it had helped Permata greatly.osmah? who is Permata 4egara patron? was speaking at the laun!h o" the 0eli Permata !entre here yesterday. . . @Ae want to show to the publi!? espe!ially parents? that the e. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 7O4 O41 $he Malaysian owner o" 5hampionship side 5ardi"" 5ity has angered "ans by suggesting that the !lub s!rap their "amous blue kit in "avour o" red shirts? reports said yesterday. Owner $an Sri (in!ent $an? a Malaysian ty!oon? is now !onsidering !hanging 5ardi"">s strip to red? believing it to be a lu!kier !olour? a report in $he Sun said. $he ''5 Cuoted a spokesman "or a 5ardi"" 5ity supporters group as saying that a de!ision to !hange the !olours and badge had already been taken. $o so"ten the blow? $an>s !onsortium has o""ered to invest S$3100 million on players? a new training ground and stadium improvements? the report said.pansion o" Permata 4egara programmes to nurture !hildren in %elantan has be!ome smoother with !ooperation "rom the 2du!ation Ministry and %elantan =ederation evelopment epartment.@ .pansion o" Permata programmes? whi!h "o!us on !hildren>s edu!ation? will !ontinue? regardless o" whi!h government is ruling the state and its politi!al belie". @Permata has re!eived many appli!ations to set up !entres "rom states whi!h are not being ruled by 'arisan 4asional and we are "a!ing di""i!ulties to e. $he paper also suggested the !lub were !onsidering repla!ing the bluebird on their !lub !rest with a dragon? whi!h appears on the national "lag o" Aales and whi!h in 5hinese !ulture is !onsidered a symbol o" power? strength and lu!k? as is red.

@$his investment is going to !ome into the !lub. His Majesty and Raja Permaisuri Agong Tuanku Hajah Haminah arrived in the palace grounds at 11am. This is his first visit abroad after he was installed the 14th Yang di-Pertuan Agong on April 11. Pengiran Muda Mahkota Al-Muhtadee Billah. as well as the country's ministers and deputy ministers. Tuanku Abdul Halim was also introduced to the Speaker of the Brunei Legislative Council. BANDAR SERI BEGAWAN: The Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Mu'adzam Shah. today had an audience with Sultan Hassanal Bolkiah at Istana Nurul Iman here. The national anthems of the two countries were played at the welcoming ceremony as a 21-gun salute boomed. before entering Istana Nurul Iman for the state visit. The Yang di-Pertuan Agong and the Raja Permaisuri Agong were both presented with floral bouquets from the Brunei Sultan's son. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 10 . Ae were shown a design o" the logo? 5ardi"" 5ity will be playing in red? they will be wearing a dragon on their !hests?@ &artley told the ''5. Tuanku Abdul Halim also inspected the guard-of-honour with the Sultan of Brunei. who is one a three-day state visit to Brunei.

......................................................... 2............ Petikan akan diberikan kepada pelajar se!ara spontan dan pelajar akanterus memba!a petikan tersebut seperti memba!a berita..asa Mela/........asa In00e$is 1................... 08M79& M9.......... B.. Pertandingan dijalankan se!ara memba!a berita seperti yang dilakukanoleh pemba!a berita televisyen.............. %eputusan hakim adalah muktamad BORANG PENGHAKIMAN PERTAN7INGAN MEMBA9A BERITA MARKAH ? 20 20 10 KRITERIA INTONASI KELAN9ARAN PENAMPILAN MARKAH =ANG 7IPEROLEHI ULASAN 49M9 &9%#M1 ....... D.. 11 .... 1an Ba.....>o$3a! Pe$!an1in0an Me3ba<a Be$i!a Ba................................... &anya satu ba!aan diberikan -................... Para hakim akan mengadili dari segi intonasi? kelan!aran dan penampilan....................... $94 9$943941 ..................%9&1 ......

00.ba.@IN9ENT MATAMBUN EN.#0 PAGI TEMPAT TAHUN 122 7AN # TAHUN %2& 7AN ( AKTI@ITI TIN7AKAN PERTAN7INGAN 9i .ALUAN OLEH KETUA PANITIA PUSAT SUMBER U9APAN PERASMIAN OLEH GURU BESAR PERTAN7INGAN MEMBA9A BERITA BAHASA MELA=U PERTAN7INGAN MEMBA9A BERITA BAHASA INGGERIS PERTAN7INGAN BER9ERITA JAMUAN RINGAN TIN7AKAN PUAN MAINI GUNSIANG EN.00 AM 11.10.00.12.#0 AM 10.00. 1.M.#0 PAGI 10.s/i$i TULISAN Ja$aAi 9ANTIK ATUR9ARA MAJLIS PERASMIAN MASA 10.10.MI9HAEL JENGGING EN.10.an 1a$i 3asa e se3asa.#0. e5a1a 5e$.No$AaBna!i ME8ARNA PERTAN7INGAN En.LAMPIRAN (6 TENTATI> PROGRAM TARIKH 2&'0('2012 2('0('2012 MASA 10.10.#0.11. 12 .PAULUS 7UASA EN.#0.11.#0 AM 12.1&.NACRI JALIL USTAC AHMA7 RE7CUAN :Te$!a l.#0 AM 11.00 PM A9ARA U9APAN ALU.1& AM 10.00.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful