You are on page 1of 2

1

SEMINARUL 1 ASIGURĂRI ŞI REASIGURĂRI

O societate comercială încheie o asigurare pentru clădirea în care îşi


are sediul, precum şi pentru mobilierul şi aparatura birotică aflate în
aceasta, pentru cazurile de incendiu şi alte calamităţi.
Contractul de asigurare se încheie pe o perioada de 1 an, astfel:
 clădirea se asigură pentru o sumă de 500.000.000 lei,
 mobilierul se asigură pentru suma de 17.550.000 lei,
 aparatura birotică se asigură pentru suma de 217.000.000 lei.
Cotele de prima anuală practicae de societatea respectivă de asigurări
sunt:
 pentru clădiri - 0,5 %;
 pentru mobilier - 1,3 %;
 pentru aparatura birotică - 1,7 %.
La patru luni de la încheierea asigurării, la sediul firmei a izbucnit un
incendiu ce a avut ca rezultat avarierea clădirii. Dauna a fost evaluată
pentru clădire la suma de 285.000.000 lei si distrugerea de bunuri în sumă
de 134.000.000 lei, din care mobilier 10.450.000 lei, iar aparatura birotică
123.555.000 lei.
În cotractul de asigurare se prevede o franchisă de 10 % deductibilă
pentru suma asigurată, atât pentru clădire, cât şi pentru bunuri.
Să se determine:
a) întreaga primă plătită de asigurat;
b) despăgubirea plătită asiguratului;
c) suma asigurată pentru care continuă asigurarea (pe total şi pe
fiecare obiect în parte).

REZOLVARE

a) Prima plătită de asigurat = Suma asigurată ∗ Cota de asigurare


Ppaclădire = 500.000.000 lei ∗ 0,5 % = 2.500.000 lei
Ppamobilier = 17.550.000 lei ∗ 1,3 % = 228.150 lei
Ppaaparatură birotică = 217.000.000 lei ∗ 1,7 % = 3.689.000 lei

Ppatotală = 2.500.000 + 228.150 + 3.689.000 = 6.417.150 lei

b) Despăgubirea plătită = Dauna - Valoarea franchisei


Valoarea franchisei = Valoarea totală asigurată ∗ Franchisa

Valoarea totală asigurată = 500.000.000 + 17.550.000 + 217.000.000


= 734.550.000 lei
Valoarea franchisei = 734.550.000 lei ∗ 10 % = 73.455.000 lei
Dauna = 285.000.000 + 134.000.000 = 419.000.000 lei
Despăgubirea plătită = 419.000.000 - 73.455.000 = 345.545.000 lei
2

c) Suma rămasă = Suma asigurată - Despăgubirea


Suma rămasă = 734.550.000 - 345.545.000 = 389.005.000 lei

Valoarea franchisei pentru:


 clădire = 500.000.000 ∗ 10 % = 50.000.000 lei;
 mobilier = 17.550.000 ∗ 10 % = 1.755.000 lei;
 aparatura birotică = 217.000.000 ∗ 10 % = 21.700.000 lei.

Despăgubirea pentru:
 clădire = 285.000.000 - 50.000.000 = 235.000.000 lei;
 mobilier = 10.450.000 - 1.755.000 = 8.695.000 lei;
 aparatura birotică = 123.550.000 - 21.700.000 = 101.850.000 lei.

Suma rămasă pentru:


 clădire = 500.000.000 - 235.000.000 = 265.000.000 lei;
 mobilier = 17.550.000 - 8.695.000 = 8.855.000 lei;
 aparatura birotică = 217.000.000 - 101.850.000 = 115.150.000 lei.

Suma rămasă în total = 265.000.000 + 8.855.000 + 115.150.000


= 389.005.000 lei

Powered by http://www.referate-lucrari.com
Referate,Lucrari de diploma,Licenta,Carti,Teste