Podnikateľský zámer

podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti vznp

Meno, priezvisko: Radúz Kováč Miesto podnikania (adresa, okres): Na záhumní 345, Haniska, 044 57, Košice Premet podnikania: Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

Dátum vypracovania: 21. 8. 2009 Podpis:..................................

Podnikateľský zámer je vypracovaný za účelom získania príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť podľa zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti pre uchádzača o zamestnanie.

1.Údaje o žiadateľovi
Meno, priezvisko, titul: Radúz Kováč Dátum narodenia: 31. 1. 1983 Stav (deti): slobodný Adresa trvalého pobytu: Na záhumní 345, Haniska, 044 57, Košice Telefónne číslo: 0915 956 374 Prehľad vzdelania: 1998-2001 Stredné odborné učilište - Strojárske Košice,odbor:zámočník

Prehľad zamestnania / praxe (roky): 09/2001 – 09/2007 Obal servis a.s. Košice,robotník,balič výroby v USS Košice,žeriavnik 09/2007 - 02/2009 Valcovňa profilov a.s.,operátor Schopnosti a zručnosti (osvedčenia, kurzy, vod. Preukaz apod.): Jazykové znalosti: Nemecký jazyk: úroveň čítania – základy úroveň písania - základy komunikačná úroveň – základy PC znalosti: Používateľ operačného systému - pokročilý Microsoft Windows 98/XP – pokročilý Microsoft Word – pokročilý Microsoft Excel – pokročilý Ďalsie znalosti a skúsenosti: Preukaz odbornej kvalifikácie: obsluha motorovej reťazovej píly Vodičský preukaz sk. B,C,T Viazačský kurz Žeriavnicky kurz Kurz sbs KOVDREV Radúz Kováč Na záhumní 345, Haniska Tel. č. 0915 956374

2.Charakteristika zámeru
Premet mojej podnikateľskej činnosti spočíva v: dôkladnom spracovaní stromov určených na výrub, t. j. rezanie a naštiepanie na palivové drevo, palivovú štiepku a brikety. Výrub, čistenie stromov a následná príprava na odvoz sa bude uskutočňovať v lese a po expedícii narezaného dreva bude drevo následne spracované na presné rozmery priamo v areáli mojej firmy. Vedenie účtovníctva mojej firmy zadám inej osobe.

3.Postup realizácie zámeru
1.absolvovanie intenej praktickej prípravy zabezpečenú úradom: 08 / 2009 2.absolvovanie prípravy na SZČ (test, komisia): 09 / 2009 3.založenie živnosti, registračná povinnosť podnikateľa: 10 / 2009 4.podanie žiadosti o príspevok a všetkých príloh: 10 / 2009 5.uzatvorenie dohody s úradom o poskytnutí príspevku: 10 / 2009 6.technicko – materiálne zabezpečenie miesta podnikania / prevádzky: 08 – 10 / 2009 Dátum začatia podnikania plánujem od: 01. 11. 2009

4.Miesto realizácie zámeru
Miesto realizácie zámeru sa nachádza Na záhumní 345, Haniska, 044 57, Košice. Kancelária a predajňa sa bude nachádzať v rodinnom dome s rozlohou miestnosti 16 m2. Skladovanie a spracovanie dreva sa bude vykonávať na záhrade s rozlohou 80 m2, ktorá sa nachádza za domom. Dohodnutá nájomná zmluva je na 5 rokov. K domu je pripojená elektrina, voda a plyn. Prístupová cesta je na dobre viditeľnom mieste a to hneď pri hlavnej bráne.

5.Marketingové informácie
Cieľový trh je určený maloodberateľom. Po určitej dobe by chcela moja firma prilákaťaj veľkopredajcov, hlavne nákupné centrá a firmy, ktoré svoje haly vykurujú tuhým palivom. Na trhu s týmto odvetvím je zatiaľ malá konkurencia a veľký počet firiem si účtuje obrovské náklady za prepravu kvôli dialke. Moja firma by si prevoz robila samostatne. Takže nemusíme čakať na prepravu a náklady s tým spojené sú oveľa menšie. Klientela mojej firmy bude zväčša pozostávať z majiteľov rodinných domov, chát a podnikov, ktoré majú zabudované kotly na tuhé palivo. Reklamu na moju firmu by som chcel umiestniť na internet, na nákladné auto mojej firmy a predplatiťsi plochu na hlavnom ťahu z Košíc.

6.Slabé a silné stránky zámeru
Silné stránky zámeru: •získanie príspevku •flexibilita •predpoklad nižších cien •vychádzať v ústrety zákazníkovi Slabé stránky zámeru: •nová firma na trhu •potreba doplnenia financií •malé skúsenosti s podnikaním Riziká: •konkurencia •sociálna situácia Príležitosti •získanie a upevnenie miesta na trhu •predpoklad rozvoja podnikania •potreba služieb

7.Finančná prognóza
Vlastné zdroje vložené do podnikania: Nákladný automobil Vysokozdvižný vozík 5000 EUR (150630 Sk) 3320 EUR (100000 Sk)

Prehľad o príjmoch a výdavkoch ( v EUR / Sk):

PRÍJMY Predaj tovaru Predaj výrobkov alebo služieb Príspevok od ÚPSVaR Ostatné príjmy Príjmy celkom VÝDAVKY Nákup tovaru Nákup materiálu Nákup majetku Odvody do SP a ZP Prevádzková réžia Ostatné Výdavky celkom Rozdiel príjmov a výdavkov spolu

01. 11. - 31. 12. 2009 1659 / 50000 332 / 10000 3775 / 113725 0 5765 / 173600 995 / 30000 332 / 10000 200 / 6025 0 200 / 6025 200 / 6025 1927 / 58052 3835 / 115542

01. 01. - 31. 12. 2010 12032 / 362500 500 / 15063 0 0 16307 / 491264 5808 / 175000 1000 / 30126 200 / 6025 0 200 / 6025 200 / 6025 7208 / 217148 9099 / 274116

01. 01. - 31. 12. 2011 24065 / 725000 1327 / 40000 0 0 25392 / 764959 11617 / 350000 1000 / 30126 100 / 3126 500 / 15063 200 / 6025 200 / 6025 13617 / 410225 11775 / 354733

Výdavky za 2 roky: 9135 / 275201 EUR / Sk Príspevok od ÚPSVaR: 3775 / 113725 EUR / Sk Financovanie z vlastných zdrojov: 5360 / 161476 EUR / Sk

8.Doplňujúce údaje
Názov mojej firmy bude: KOVDREV, Radúz Kováč. Dopyt po palivovom dreve a vykurovaní biomasou každý rok stúpa z dôvodu neustáleho zvyšovania nákladov za vykurovanie plynom a elektrickou energiou. Moja firma má dohody s lesným hospodárstvom a lesným urbariátom o výkupe palivového dreva a prečisťovaní lesného porastu. Mám aj ústnu dohodu s inými firmami ktoré ťažia drevo, ale nezaoberajú sa dôkladným spracovaním palivového dreva. Kúpa dreva je dohodnutá na sumu cca 25 EUR (753, 25 Sk) za 1 prm ( priestorový meter kubický) a predaj sa bude pohybovať pri cene 48, 20 EUR (1452, 07 Sk) za 1 prm. Zisk na 1 prm palivového dreva je 23, 20 EUR (698, 92 Sk). Napríklad v nákupnom centre Hornbach predávajú 1 prm palivového dreva za 63 EUR (1897, 93 Sk). Pri tejto cene sa mi už ozvali informatívne viacerí odberatelia, ktorí majú veľký záujem o odber. Sú to malí odberatelia, no záujem už ohlásili aj firmy, ktoré vykurujú aj haly s tuhým palivom, napr. Vattkov – zámočníctvo, Autoservis Matej Kiss. Cenník mojej firmy bude vyzerať takto: Produkty a služby Štiepané drevo tvrdé Štiepané drevo mäkké Ostrenie reťaze Štiepky Piliny Stromová kôra Drtená štiepka Upravovanie lesných porastov Rozvoz materiálu Cena v EUR / Sk 48, 13 / 1450 36, 51 / 1100 1, 66 / 50 2, 65 / 80 3, 33 / 100 3, 33 / 100 33, 33 / 1000 1, 66 / 50 0, 73 / 22 Množstvo 1 PMR 1 PMR 1 krát 1 balenie 1 balenie 1 balenie 1 PMR 1 m2 1 km

9.Kalkulácia predpokladaných nákladov
Príspevok od úradu PSVR: 3775, 24 EUR (113733 Sk) Príspevok od úradu PSVR použijem na:

Položka Motorová píla Elektrická píla Lesný krovinorez Elektrický drvič Štiepačka na drevo Píla na palivové drevo Ostrička pilových reťazí Notebook s prísl. ( taška, myš, operačný systém) Registračná pokladnica Spolu Dátum ….............................

Množstvo 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Orientačné sumy (EUR / Sk) 900 / 27113, 40 216 / 6507, 21 1100 / 33138, 60 500 / 15063 850 / 28220, 20 800 / 24100, 80 46, 14 / 1390, 01 663, 87 / 20000 300 / 9037, 80 5367, 01 / 161957, 68

Skupina výdavkov 633004 633004 633004 633004 633004 633004 633004 633002 633003

10.Popis použitia strojov
Benzínová motorová píla: Slúži na rezanie dreva na vysunutom pracovisku a má veľký prínos pre môj podnikateľský zámer. Viď. Obr.:

Štiepačka dreva: Stroj slúži na štiepanie už narezaných valcov dreva na polená a štiepky. Tento stroj uľahčuje fyzickú námahu pracovníka. Viď. Obr.:

Píla na palivové drevo: Stroj má za úlohu z väčších častí dreva narezať presné valce na mieru, ktoré sú potom určené na štiepanie. Viď. Obr.:

Elektrická ručná píla: Jej výhodou je veľmi dobrá manipulácia kvôli jej rozmerom a váhe. Ďalšou výhodou je aj nízka hlučnosť. Používa sa na drobnejšie upravovanie dreva priamo vo firme. Viď. Obr.:

Lesný krovinorez: Slúži ako veľká pomôcka na vysunutom pracovisku, pretože si môžeme veľmi dobre sprístupniť terén a pripraviť si tak pracovisko na prácu. Viď. Obr.:

Elektický drvič: Slúži na drvenie zvyškov stromov, konárov, kôry a tým znižuje množstvo vziknutého odpadu pri práci na minimum. Viď. Obr.:

Brúsička reťazí: Má za úlohu naostriť všetky rezné časti motorovích píl, elektrických píl a cirkuláry. Viď. Obr.:

Notebook na spracovanie faktúr,cenníkov a iných dokladov potrebných k podnikaniu