You are on page 1of 2

Rezoluţia Consiliului pentru

Standardele Internaţionale de Contabilitate

Retragerea de către Consiliul a IAS 15


Retragerea, începând cu 1 ianuarie 2005, a Standardului Internaţional de Contabilitate 15 Informaţii care
reflectă efectele variaţiei preţurilor, a fost aprobată de cei 14 membri ai Consiliului pentru Standardele
Internaţionale de Contabilitate. Baza pentru concluzii a Consiliului este anexată.

Sir David Tweedie Preşedinte


Thomas E Jones Vice-Preşedinte
Mary E Barth
Hans-Georg Bruns
Anthony T Cope
Robert P Garnett
Gilbert Gélard
James J Leisenring
Warren J McGregor
Patricia L O’Malley
Harry K Schmid
John T Smith
Geoffrey Whittington
Tatsumi Yamada

1
Bază pentru concluzii
Baza pentru concluzii însoţeşte rezoluţia Consiliului cu privire la retragerea IAS 15.

Introducere
BC1. Baza pentru concluzii sintetizează considerentele avute în vedere de Consiliul pentru Standardele
Internaţionale de Contabilitate atunci când a decis

Retragerea IAS 15