PLAN DE CITIRE A BIBLEI- alcătuit de Robert Murray McCheyne.

Robert Murray McCheyne (1813-1843) îndemna creştinii din biserica sa
să crească în credinţă prin citirea zilnică a Scripturii. Robert s-a născut în
Edinburgh (Scoţia) şi la vârsta de 14 ani a început cursurile universităţii din
Edinburgh. Fratele său, David, a murit 4 ani mai târziu, iar moartea sa a
avut un impact atât de profund asupra lui Robert, încât acesta a început să
se gândească serios la problemele spirituale. Începe astfel un al-II-lea
program universitar, de data aceasta în teologie. A slujit ca pastor la
biserica Sf. Petru Kirk din Dundee, Scoţia, până la moartea sa la vârsta de
doar 29 de ani.
Acest pogram de citire a Bibliei alcătuit de McCheyne e folosit de mulţi
creştini din toată lumea. Te va purta în decursul unui an prin Noul
Testament şi prin Psalmi de două ori, iar prin Vechiul Testament o singură
dată. McCheyne îndemna creştinii să citească din Biblie mai mult de un
singur capitol pe zi pentru a înţelege întregul plan de mântuire a lui
Dumnezeu.
Punctul forte al acestui program constă în faptul că începe cu cele patru
„mari începuturi” întâlnite în Scriptură: - Geneza (naşterea universului),
Ezra (renaşterea naţiunii Israel după captivitatea babiloniană), Matei
(naşterea lui Cristos) şi Faptele Apostolilor (naşterea Bisericii-trupul lui
Cristos), continuând apoi cu aceste patru mari teme. Programul e folosit de
numeroşi creştini: pastori, studenţi, afacerişti din întreaga lume.
Intenţia lui McCheyne era ca două capitole să fie citite dimineaţa şi
două seara. Pentru cei a căror viaţă e organizată acest sistem e un real folos,
iar pentru cei cu o viaţă mai haotică îi ajută să fie mai disciplinaţi. Citirea
zilnică a Bibliei presupune o disciplină serioasă din partea noastră, deseori
eşuăm, dar o asemenea perseverenţă va avea rezultate imense asupra vieţii
noastre.Dumnezeu s-a revelat în Scriptură. Pentru a auzi vocea Lui şi pentru
a deveni un creştin matur citirea zilnică a Bibliei nu poate fi înlocuită cu
nimic altceva.

2 - Geneza 2
3 - Geneza 3
4 - Geneza 4
5 - Geneza 5
6 - Geneza 6
7 - Geneza 7
8 - Geneza 8
9 - Geneza 9-10
10 - Geneza 11
11 - Geneza 12
12 - Geneza 13
13 - Geneza 14
14 - Geneza 15
15 - Geneza 16
16 - Geneza 17
17 - Geneza 18
18 - Geneza 19
19 - Geneza 20
20 - Geneza 21
21 - Geneza 22
22 - Geneza 23
23 - Geneza 24
24 - Geneza 25
25 - Geneza 26
26 - Geneza 27
27 - Geneza 28
28 - Geneza 29
29 - Geneza 30
30 - Geneza 31
31 - Geneza 32

Matei 2
Matei 3
Matei 4
Matei 5
Matei 6
Matei 7
Matei 8
Matei 9
Matei 10
Matei 11
Matei 12
Matei 13
Matei 14
Matei 15
Matei 16
Matei 17
Matei 18
Matei 19
Matei 20
Matei 21
Matei 22
Matei 23
Matei 24
Matei 25
Matei 26
Matei 27
Matei 28
Marcu 1
Marcu 2
Marcu 3

Ezra 2
Ezra 3
Ezra 4
Ezra 5
Ezra 6
Ezra 7
Ezra 8
Ezra 9
Ezra 10
Neemia 1
Neemia 2
Neemia 3
Neemia 4
Neemia 5
Neemia 6
Neemia 7
Neemia 8
Neemia 9
Neemia 10
Neemia 11
Neemia 12
Neemia 13
Estera 1
Estera 2
Estera 3
Estera 4
Estera 5
Estera 6
Estera 7
Estera 8

Faptele Apostolilor 2
Faptele Apostolilor 3
Faptele Apostolilor 4
Faptele Apostolilor 5
Faptele Apostolilor 6
Faptele Apostolilor 7
Faptele Apostolilor 8
Faptele Apostolilor 9
Faptele Apostolilor 10
Faptele Apostolilor 11
Faptele Apostolilor 12
Faptele Apostolilor 13
Faptele Apostolilor 14
Faptele Apostolilor 15
Faptele Apostolilor 16
Faptele Apostolilor 17
Faptele Apostolilor 18
Faptele Apostolilor 19
Faptele Apostolilor 20
Faptele Apostolilor 21
Faptele Apostolilor 22
Faptele Apostolilor 23
Faptele Apostolilor 24
Faptele Apostolilor 25
Faptele Apostolilor 26
Faptele Apostolilor 27
Faptele Apostolilor 28
Romani 1
Romani 2
Romani 3

FEBRUARIE
„Cuvântul lui Cristos să locuiască pe deplin în voi”
IANUARIE
1 -

Geneza 1

Matei 1

Ezra 1

Faptele Apostolilor 1

1
2
3
4

- Geneza 33
- Geneza 34
- Geneza 35-36
- Geneza 37

Marcu 4
Marcu 5
Marcu 6
Marcu 7

Estera 9-10
Iov 1
Iov 2
Iov 3

Romani 4
Romani 5
Romani 6
Romani 7

Exod 33 23 .Exod 10 28 .Exod 34 24 .Exod 2 20 .Exod 16 6 .Geneza 40 8 .Geneza 45 13 .Levitic 10 8 .Levitic 4 2 .Exod 19 9 .Levitic 6 4 .Exod 13 3 .Levitic 13 10.Exod 24 14 .Exod 29 19 .Exod 11-12:20 Marcu 8 Marcu 9 Marcu 10 Marcu 11 Marcu 12 Marcu 13 Marcu 14 Marcu 15 Marcu 16 Luca 1:1-38 Luca 1:39-80 Luca 2 Luca 3 Luca 4 Luca 5 Luca 6 Luca 7 Luca 8 Luca 9 Luca 10 Luca 11 Luca 12 Luca 13 Luca 14 Iov 4 Iov 5 Iov 6 Iov 7 Iov 8 Iov 9 Iov 10 Iov 11 Iov 12 Iov 13 Iov 14 Iov 15 Iov 16-17 Iov 18 Iov 19 Iov 20 Iov 21 Iov 22 Iov 23 Iov 24 Iov 25-26 Iov 27 Iov 28 Iov 29 Romani 8 Romani 9 Romani 10 Romani 11 Romani 12 Romani 13 Romani 14 Romani 15 Romani 16 1 Corinteni 1 1 Corinteni 2 1 Corinteni 3 1 Corinteni 4 1 Corinteni 5 1 Corinteni 6 1 Corinteni 7 1 Corinteni 8 1 Corinteni 9 1 Corinteni 10 1 Corinteni 11 1 Corinteni 12 1 Corinteni 13 1 Corinteni 14 1 Corinteni 15 MARTIE 1 .Geneza 47 15 .Exod 28 18 .Exod 6 24 .Exod 36 26 .Exod 14 4 .Geneza 49 17 .Geneza 38 6 .Levitic 7 5 .Levitic 5 3 .Geneza 48 16 .Levitic 2 Ioan 1 Ioan 2 Ioan 3 Ioan 4 Ioan 5 Ioan 6 Ioan 7 Ioan 8 Ioan 9 Ioan 10 Ioan 11 Ioan 12 Ioan 13 Ioan 14 Ioan 15 Ioan 16 Ioan 17 Ioan 18 Ioan 19 Ioan 20 Ioan 21 Iov 40 Iov 41 Iov 42 Proverbe 1 Proverbe 2 Proverbe 3 Proverbe 4 Proverbe 5 Proverbe 6 Proverbe 7 Proverbe 8 Proverbe 9 Proverbe 10 Proverbe 11 Proverbe 12 Proverbe 13 Proverbe 14 Proverbe 15 Proverbe 16 Proverbe 17 Proverbe 18 2 Corinteni 10 2 Corinteni 11 2 Corinteni 12 2 Corinteni 13 Galateni 1 Galateni 2 Galateni 3 Galateni 4 Galateni 5 Galateni 6 Efeseni 1 Efeseni 2 Efeseni 3 Efeseni 4 Efeseni 5 Efeseni 6 Filipeni 1 Filipeni 2 Filipeni 3 Filipeni 4 Coloseni 1 APRILIE 1 .Geneza 44 12 .Exod 40 30 .Levitic 15 12.Levitic 16 13.Exod 23 13 .Exod 20 10.Levitic 1 31 .Exod 3 21 .Exod 35 25 .Levitic 9 7 .Geneza 46 14 .Exod 39 29 .Geneza 43 11 .Levitic 8 6 .Exod 25 15 .Exod 21 Luca 15 Luca 16 Luca 17 Luca 18 Luca 19 Luca 20 Luca 21 Luca 22 Luca 23 Luca 24 Iov 30 Iov 31 Iov 32 Iov 33 Iov 34 Iov 35 Iov 36 Iov 37 Iov 38 Iov 39 1 Corinteni 16 2 Corinteni 1 2 Corinteni 2 2 Corinteni 3 2 Corinteni 4 2 Corinteni 5 2 Corinteni 6 2 Corinteni 7 2 Corinteni 8 2 Corinteni 9 11 .5 .Exod 4 22 .Exod 22 12 .Levitic 11-12 9 .Exod 5 23 .Exod 31 21 .Exod 9 27 .Exod 37 27 .Exod 30 20 .Geneza 50 18 .Exod 1 19 .Exod 8 26 .Geneza 39 7 .Exod 32 22 .Exod 18 8 .Exod 17 7 .Exod 7 25 .Geneza 41 9 .Exod 12:21-51 2 .Geneza 42 10 .Levitic 14 11.Exod 38 28 .Exod 15 5 .Levitic 17 Psalmii 1-2 Psalmii 3-4 Psalmii 5-6 Psalmii 7-8 Psalmul 9 Psalmul 10 Psalmii 11-12 Psalmii 13-14 Psalmii 15-16 Psalmul 17 Psalmul 18 Psalmul 19 Psalmii 20-21 Proverbe 19 Proverbe 20 Proverbe 21 Proverbe 22 Proverbe 23 Proverbe 24 Proverbe 25 Proverbe 26 Proverbe 27 Proverbe 28 Proverbe 29 Proverbe 30 Proverbe 31 Coloseni 2 Coloseni 3 Coloseni 4 1 Tesaloniceni 1 1 Tesaloniceni 2 1 Tesaloniceni 3 1 Tesaloniceni 4 1 Tesaloniceni 5 2 Tesaloniceni 1 2 Tesaloniceni 2 2 Tesaloniceni 3 1 Timotei 1 1 Timotei 2 .Exod 26 16 .Exod 27 17 .

Numeri 30 22.Numeri 15 8 . 4 Psalmii 42-43 Cânt.Numeri 7 Psalmul 22 Eclesiastul 1 Psalmii 23-24 Eclesiastul 2 Psalmul 25 Eclesiastul 3 Psalmii 26-27 Eclesiastul 4 Psalmii 28-29 Eclesiastul 5 Psalmul 30 Eclesiastul 6 Psalmul 31 Eclesiastul 7 Psalmul 32 Eclesiastul 8 Psalmul 33 Eclesiastul 9 Psalmul 34 Eclseiastul 10 Psalmul 35 Eclesiastul 11 Psalmul 36 Eclesiastul 12 Psalmul 37 Cânt.Levitic 21 18.Numeri 34 26.Numeri 4 28. 7 Psalmii 46-47 Cânt.Numeri 3 27.Numeri 17-18 10.Numeri 31 23.Numeri 16 9 .Deutoronom 9 6 .Levitic 24 21. 2 Psalmul 39 Cânt.Deutoronom 20 16. Cânt.Numeri 2 26.Deutoronom 10 7 .Numeri 8 2 .Deutoronom 7 4 .Numeri 27 19.Numeri 11 5 .Numeri 22 14.Numeri 25 17.Deutoronom 1 29. Cânt.Levitic 22 19.Numeri 12-13 6 .Deutoronom 5 2 .Deutoronom 19 15.Numeri 10 4 .Numeri 36 28.Numeri 19 11.Numeri 33 25.Deutoronom 4 Psalmii 70-71 Isaia 17-18 Psalmul 72 Isaia 19-20 Psalmul 73 Isaia 21 Psalmul 74 Isaia 22 Psalmii 75-76 Isaia 23 Psalmul 77 Isaia 24 Psalmul 78:1-39 Isaia 25 Psalmul 78:40-72 Isaia 26 Psalmul 79 Isaia 27 Psalmul 80 Isaia 28 Psalmii 81-82 Isaia 29 Psalmii 83-84 Isaia 30 Psalmul 85 Isaia 31 Psalmuii 86-87 Isaia 32 1 Petru 5 2 Petru 1 2 Petru 2 2 Petru 3 1 Ioan 1 1 Ioan 2 1 Ioan 3 1 Ioan 4 1 Ioan 5 2 Ioan 3 Ioan Iuda Apocalipsa 1 Apocalipsa 2 IUNIE 1 .Deutoronom 11 8 .Numeri 1 25.Numeri 28 20. 5 1 Timotei 3 1 Timotei 4 1 Timotei 5 1 Timotei 6 2 Timotei 1 2 Timotei 2 2 Timotei 3 2 Timotei 4 Tit 1 Tit 2 Tit 3 Filimon Evrei 1 Evrei 2 Evrei 3 Evrei 4 Evrei 5 MAI 1 . Cânt.Deutoronom 24 Psalmul 88 Isaia 33 Psalmul 89 Isaia 34 Psalmul 90 Isaia 35 Psalmul 91 Isaia 36 Psamii 92-93 Isaia 37 Psalmul 94 Isaia 38 Psalmii 95-96 Isaia 39 Psalmii 97-98 Isaia 40 Psalmii 99-101 Isaia 41 Psalmul 102 Isaia 42 Psalmul 103 Isaia 43 Psalmul 104 Isaia 44 Psalmul 105 Isaia 45 Psalmul 106 Isaia 46 Psalmul 107 Isaia 47 Psalmii 108-109 Isaia 48 Psalmii 110-111 Isaia 49 Psalmii 112-113 Isaia 50 Psalmii 114-115 Isaia 51 Apocalipsa 3 Apocalipsa 4 Apocalipsa 5 Apocalipsa 6 Apocalipsa 7 Apocalipsa 8 Apocalipsa 9 Apocalipsa 10 Apocalipsa 11 Apocalipsa 12 Apocalipsa 13 Apocalipsa 14 Apocalipsa 15 Apocalipsa 16 Apocalipsa 17 Apocalipsa 18 Apocalipsa 19 Apocalipsa 20 Apocalipsa 21 . 6 Psalmul 45 Cânt.Numeri 21 13. Cânt.Numeri 26 Psalmul 44 Cânt.Levitic 20 17.Levitic 18 15.Deutoronom 17 13.Numeri 35 27.Numeri 29 21.Deutoronom 22 18.Deutoronom 6 3 .Deutoronom 23 19.Numeri 9 3 .Numeri 5 29.Numeri 24 16.Numeri 14 7 .Deutoronom 21 17.Numeri 20 12.Numeri 32 24.Deutoronom 12 9 . 8 Psalmul 48 Isaia 1 Psalmul 49 Isaia 2 Psalmul 50 Isaia 3-4 Psalmul 51 Isaia 5 Psalmii 52-54 Isaia 6 Psalmul 55 Isaia 7 Psalmii 56-57 Isaia 8-9:7 Psalmii 58-59 Isaia 9:8-10:4 Psalmii 60-61 Isaia 10:5-34 Psalmii 62-63 Isaia 11-12 Psalmii 64-65 Isaia 13 Psalmii 66-67 Isaia 14 Psalmul 68 Isaia 15 Psalmul 69 Isaia 16 Evrei 6 Evrei 7 Evrei 8 Evrei 9 Evrei 10 Evrei 11 Evrei 12 Evrei 13 Iacov 1 Iacov 2 Iacov 3 Iacov 4 Iacov 5 1 Petru 1 1 Petru 2 1 Petru 3 1 Petru 4 18.Numeri 6 30. 1 Psalmul 38 Cânt.Numeri 23 15. Cânt.Levitic 23 20.Deutoronom 15 11. 3 Psalmii 40-41 Cânt.Deutoronom 3 31.Deutoronom 8 5 .Levitic 26 23.Levitic 19 16.Deutoronom 18 14.Levitic 25 22.14.Deutotonom 13-14 10. Cânt. Cânt.Levitic 27 24. Cânt.Deutoronom 2 30.Deutoronom 16 12.

1 Samuel 18 Faptele Apost. 6 Faptele Apost.Deutoronom 33-34 Psalm. 26 Faptele Apost.20.Rut 1 9 . 22 Faptele Apost. 13 Faptele Apost.Rut 2 10. 7 Faptele Apost.Deutoronom 27-28:19 Psalm.1 Samuel 17 26.Iosua 1 Psalmii 120-122 Isaia 61 30.Iosua 20-21 15. 20 Faptele Apost. 18 Ieremia 20 Ieremia 21 Ieremia 22 Ieremia 23 Ieremia 24 Ieremia 25 Ieremia 26 Ieremia 27 Marcu 6 Marcu 7 Marcu 8 Marcu 9 Marcu 10 Marcu 11 Marcu 12 Marcu 13 AUGUST 1 .Rut 3-4 11. 119:73-96 Isaia 57 26. 25 Faptele Apost. 15 Faptele Apost.1 Samuel 3 14.Deutoronom 29 Psalm.1 Samuel 9 18. 5 Faptele Apost.Judecători 4 22.Judecători 18 5 .Judecători 20 7 . 14 Faptele Apost.Judecători 9 27. 119:121-144 Isaia 59 28.1 Samuel 11 20.Deutoronom 28:20-68 Psalm.Judecători 2 20. 119:49-7 Isaia 56 25.Judecători 21 8 . 21 Faptele Apost.Judecători 7 25.Judecători 13 31.Iosua 5 4 .Judecători 6 Psalmii 126-128 Psalmii 129-131 Psalmii 132-134 Psalmii 135-136 Psalmii 137-138 Psalmul 139 Psalmii 140-141 Psalmii 142-143 Psalmul 144 Psalmul 145 Psalmii 146-147 Psalmul 148 Psalmii 149-150 Faptele Apost.Iosua 4 3 . 19 Faptele Apost. 16 Faptele Apost.Judecători 3 21.Judecători 10 28.1 Samuel 5-6 16. 10 Isaia 63 Isaia 64 Isaia 65 Isaia 66 Ieremia 1 Ieremia 2 Ieremia 3 Ieremia 4 Ieremia 5 Ieremia 6 Ieremia 7 Ieremia 8 Ieremia 9 Ieremia 10 Ieremia 11 Ieremia 12 Ieremia 13 Ieremia 14 Ieremia 15 Ieremia 16 Ieremia 17 Ieremia 18 Ieremia 19 Matei 11 Matei 12 Matei 13 Matei 14 Matei 15 Matei 16 Matei 17 Matei 18 Matei 19 Matei 20 Matei 21 Matei 22 Matei 23 Matei 24 Matei 25 Matei 26 Matei 27 Matei 28 Marcu 1 Marcu 2 Marcu 3 Marcu 4 Marcu 5 24.Deutoronom 26 Psalmii 117-118 Isaia 53 22. 24 Faptele Apost.Deutoronom 30 Psalm. 9 Faptele Apost.Iosua 18-19 14. 2 Faptele Apost.Iosua 16-17 13.1 Samuel 14 23.Iosua 14-15 12.Iosua 23 17.Iosua 6 5 .Deutoronom 32 Psalm.1 Samuel 1 12.Judecători 1 19.Iosua 3 2 .Iosua 8 7 .Iosua 9 8 .Iosua 22 16. 27 Faptele Apost.Judecători 16 3 . 11 Faptele Apost. 119:1-24 Isaia 54 23. 1 Faptele Apost.Judecători 5 23.Iosua 2 Psalmii 123-125 Isaia 62 Apocalipsa 22 Matei 1 Matei 2 Matei 3 Matei 4 Matei 5 Matei 6 Matei 7 Matei 8 Matei 9 Matei 10 IULIE 1 .1 Samuel 16 25.Deutoronom 25 Psalmul 116 Isaia 52 21.Judecători 12 30.Judecători 19 6 .Iosua 10 9 . 8 Faptele Apost.1 Samuel 7-8 17.Judecători 11 29.1 Samuel 4 15.1 Samuel 10 19.Iosua 24 18.Iosua 12-13 11.119:97-120 Isaia 58 27.Iosua 7 6 . 23 Faptele Apost. 119:25-48 Isaia 55 24. 119:145-176 Isaia 60 29.1 Samuel 13 22.Iosua 11 10.Judecători 15 2 .Judecători 17 4 . 12 Faptele Apost. 28 Romani 1 Romani 2 Romani 3 Romani 4 Romani 5 Romani 6 Romani 7 Romani 8 Romani 9 Romani 10 Romani 11 Romani 12 Romani 13 Romani 14 Romani 15 Romani 16 Ieremia 28 Ieremia 29 Ieremia 30-31 Ieremia 32 Ieremia 33 Ieremia 34 Ieremia 35 Ieremia 36 Ieremia 37 Ieremia 38 Ieremia 39 Ieremia 40 Ieremia 41 Ieremia 42 Ieremia 43 Ieremia 44-45 Ieremia 46 Ieremia 47 Ieremia 48 Ieremia 49 Ieremia 50 Ieremia 51 Ieremia 52 Plângerile 1 Plângerile 2 Plângerile 3 Marcu 14 Marcu 15 Marcu 16 Psalmii 1-2 Psalmii 3-4 Psalmii 5-6 Psalmii 7-8 Psalmul 9 Psalmul 10 Psalmii 11-12 Psalmii 13-14 Psalmii 15-16 Psalmul 17 Psalmul 18 Psalmul 19 Psalmii 20-21 Psalmul 22 Psalmii 23-24 Psalmul 25 Psalmii 26-27 Psalmii 28-29 Psalmul 30 Psalmul 31 Psalmul 32 Psalmul 33 Psalmul 34 . 17 Faptele Apost.1 Samuel 12 21.Deutoronom 31 Psalm. 4 Faptele Apost. 3 Faptele Apost.Judecători 8 26.1 Samuel 2 13.Judecători 14 Faptele Apost.1 Samuel 15 24.

1 Împăraţi 13 Filipeni 4 11.1 Împăraţi 15 Coloseni 2 13.2 Samuel 12 17.2 Samuel 7 13.2 Samuel 22 27.1 16.2 Samuel 3 10.1 Împăraţi 11 Filipeni 2 9 .2 Samuel 11 16.1 Împăraţi 3 Efeseni 1 2 .2 Samuel 10 15.1 Samuel 20 29.2 Samuel 15 20.2 Împăraţi 2 2 Tesalonic.2 Împăraţi 1 2 Tesalonic.1 Împăraţi 7 Efeseni 4 5 . 3 18.1 Împăraţi 20 1 Tesalonic.2 Împăraţi 9 1 Timotei 6 29.2 Samuel 13 18.1 Împăraţi 9 Efeseni 6 7 .2 Samuel 21 26.1 Samuel 29-30 6 .2 Împăraţi 12 2 Timotei 2 31. 5 20.2 Samuel 19 24.2 Împăraţi 7 1 Timotei 4 27.2 Împăraţi 5 1 Timotei 2 25.1 Samuel 28 5 .1 Samuel 23 31.1 Împăraţi 8 Efeseni 5 6 .1 Împăraţi 10 Filipeni 1 8 .2 Împăraţi 13 2 Timotei 3 Ezechiel 34 Psalmii 83-84 Ezechiel 35 Psalmul 85 Ezechiel 36 Psalmul 86 Ezechiel 37 Psalmii 87-88 Ezechiel 38 Psalmul 89 Ezechiel 39 Psalmul 90 Ezechiel 40 Psalmul 91 Ezechiel 41 Psalmii 92-93 Ezechiel 42 Psalmul 94 Ezechiel 43 Psalmii 95-96 Ezechiel 44 Psalmii 97-98 Ezechiel 45 Psalmii 99-101 Ezechiel 46 Psalmul 102 Ezechiel 47 Psalmul 103 Ezechiel 48 Psalmul 104 Daniel 1 Psalmul 105 Daniel 2 Psalmul 106 Daniel 3 Psalmul 107 Daniel 4 Psalmii 108-109 Daniel 5 Psalmii 110-111 Daniel 6 Psalmii 112-113 Daniel 7 Psalmii 114-115 Daniel 8 Psalmul 116 Daniel 9 Psalmii 117-118 Daniel 10 Psalmul 119:1-24 Daniel 11 Psalmul 119:25-48 Daniel 12 Psalmul 119:49-72 Osea 1 Psalmul 119:73-96 Osea 2 Psalmul 119:97-120 Osea 3-4 Psalmul 119:121-144 Osea 5-6 Psalmul 119:145-176 .1 Samuel 27 4 .2 Samuel 20 25.2 Împăraţi 8 1 Timotei 5 28.2 Samuel 2 9 .2 Samuel 16 21.1 Samuel 26 3 .1 Împăraţi 21 1 Tesalonic.1 Împăraţi 18 1 Tesalonic.1 Samuel 31 7 .1 Împăraţi 1 1 Corinteni 6 1 Corinteni 7 1 Corinteni 8 1 Corinteni 9 1 Corinteni 10 1 Corinteni 11 1 Corinteni 12 1 Corinteni 13 1 Corinteni 14 1 Corinteni 15 1 Corinteni 16 2 Corinteni 1 2 Corinteni 2 2 Corinteni 3 2 Corinteni 4 2 Corinteni 5 2 Corinteni 6 2 Corinteni 7 2 Corinteni 8 2 Corinteni 9 2 Corinteni 10 2 Corinteni 11 2 Corinteni 12 2 Corinteni 13 Galateni 1 Galateni 2 Galateni 3 Galateni 4 Galateni 5 Ezechiel 4 Psalmii 40-41 Ezechiel 5 Psalmii 42-43 Ezechiel 6 Psalmul 44 Ezechiel 7 Psalmul 45 Ezechiel 8 Psalmii 46-47 Ezechiel 9 Psalmul 48 Ezechiel 10 Psalmul 49 Ezechiel 11 Psalmul 50 Ezechiel 12 Psalmul 51 Ezechiel 13 Psalmii 52-54 Ezechiel 14 Psalmul 55 Ezechiel 15 Psalmii 56-57 Ezechiel 16 Psalmii 58-59 Ezechiel 17 Psalmii 60-61 Ezechiel 18 Psalmii 62-63 Ezechiel 19 Psalmii 64-65 Ezechiel 20 Psalmii 66-67 Ezechiel 21 Psalmul 68 Ezechiel 22 Psalmul 69 Ezechiel 23 Psalmii 70-71 Ezechiel 24 Psalmul 72 Ezechiel 25 Psalmul 73 Ezechiel 26 Psalmul 74 Ezechiel 27 Psalmii 75-76 Ezechiel 28 Psalmul 77 Ezechiel 29 Psalmul 78:1-39 Ezechiel 30 Psalmul 78:40-72 Ezechiel 31 Psalmul 79 Ezechiel 32 Psalmul 80 30.1 Împăraţi 4-5 Efeseni 2 3 .2 Samuel 14 19.2 Samuel 17 22.1 Împăraţi 6 Efeseni 3 4 .1 Samuel 19 28.1 Împăraţi 17 Coloseni 4 15.2 Samuel 4-5 11.2 Împăraţi 10-11 2 Timotei 1 30. 4 19.1 Împăraţi 14 Coloseni 1 12.2 Împăraţi 3 2 Tesalonic.1 Împăraţi 16 Coloseni 3 14.2 Samuel 8-9 14.2 Samuel 1 8 .27.1 Împăraţi 12 Filipeni 3 10.1 Samuel 25 2 .2 Samuel 6 12.1 Împăraţi 19 1 Tesalonic.2 Împăraţi 6 1 Timotei 3 26.2 Samuel 24 29.2 Samuel 18 23.1 Samuel 24 1 Corinteni 1 1 Corinteni 2 1 Corinteni 3 1 Corinteni 4 1 Corinteni 5 Plângerile 4 Plângerile 5 Ezechiel 1 Ezechiel 2 Ezechiel 3 Psalmul 35 Psalmul 36 Psalmul 37 Psalmul 38 Psalmul 39 SEPTEMBRIE 1 .2 17.1 21.2 Împăraţi 4 1 Timotei 1 24.1 Împăraţi 22 1 Tesalonic.2 Samuel 23 28.1 Împăraţi 2 Galateni 6 Ezechiel 33 Psalmul 81-82 OCTOMBRIE 1 .1 Samuel 21-22 30. 2 22. 3 23.

1 Cronici 24-25 29.2 Împăraţi 16 4 .2 Cronici 17 16.2 Cronici 29 25.2 Cronici 14-15 14.1 Cronici 13-14 20.1 Cronici 26-27 30.1 Cronici 28 2 Timotei 4 Tit 1 Tit 2 Tit 3 Filimon Evrei 1 Evrei 2 Evrei 3 Evrei 4 Evrei 5 Evrei 6 Evrei 7 Evrei 8 Evrei 9 Evrei 10 Evrei 11 Evrei 12 Evrei 13 Iacov 1 Iacov 2 Iacov 3 Iacov 4 Iacov 5 1 Petru 1 1 Petru 2 1 Petru 3 1 Petru 4 1 Petru 5 2 Petru 1 2 Petru 2 DECEMBRIE Osea 7 Osea 8 Osea 9 Osea 10 Osea 11 Osea 12 Osea 13 Osea 14 Ioel 1 Ioel 2 Ioel 3 Amos 1 Amos 2 Amos 3 Amos 4 Amos 5 Amos 6 Amos 7 Amos 8 Amos 9 Obadia Iona 1 Iona 2 Iona 3 Iona 4 Mica 1 Mica 2 Mica 3 Mica 4 Mica 5 Psalmii 120-122 Psalmii 123-125 Psalmii 126-128 Psalmii 129-131 Psalmii 132-134 Psalmii 135-136 Psalmii 137-138 Psalmii 139 Psalmii 140-141 Psalmul 142 Psalmul 143 Psalmul 144 Psalmul 145 Psalmii 146-147 Psalmii 148-150 Luca 1:1-38 Luca 1:39-80 Luca 2 Luca 3 Luca 4 Luca 5 Luca 6 Luca 7 Luca 8 Luca 9 Luca 10 Luca 11 Luca 12 Luca 13 Luca 14 1 . Mica 6 Mica 7 Naum 1 Naum 2 Naum 3 Habacuc 1 Habacuc 2 Habacuc 3 Ţefania 1 Ţefania 2 Ţefania 3 Hagai 1 Hagai 2 Zaharia 1 Zaharia 2 Zaharia 3 Zaharia 4 Zaharia 5 Zaharia 6 Zaharia 7 Zaharia 8 Zaharia 9 Zaharia 10 Zaharia 11 Zaharia 12 Zaharia 13 Zaharia 14 Maleahi 1 Maleahi 2 Maleahi 3 Maleahi 4 Luca 15 Luca 16 Luca 17 Luca 18 Luca 19 Luca 20 Luca 21 Luca 22 Luca 23 Luca 24 Ioan 1 Ioan 2 Ioan 3 Ioan 4 Ioan 5 Ioan 6 Ioan 7 Ioan 8 Ioan 9 Ioan 10 Ioan 11 Ioan 12 Ioan 13 Ioan 14 Ioan 15 Ioan 16 Ioan 17 Ioan 18 Ioan 19 Ioan 20 Ioan 21 .1 Cronici 23 28.2 Împăraţi 15 3 .2 Cronici 1 3 .2 Împăraţi 23 11.1 Cronici 1-2 14.1 Cronici 16 22.1 Cronici 22 27.2 Cronici 24 21.2 Împăraţi 18 6 .2 Cronici 11-12 12.2 Cronici 5-6:11 6 .2 Cronici 34 30.2 Împăraţi 25 13.1 Cronici 17 23.1 Cronici 11-12 19.2 Cronici 10 11.2 Împăraţi 20 8 .2 Cronici 36 2 Petru 3 1 Ioan 1 1 Ioan 2 1 Ioan 3 1 Ioan 4 1 Ioan 5 2 Ioan 3 Ioan Iuda Apocalipsa 1 Apocalipsa 2 Apocalipsa 3 Apocalipsa 4 Apocalipsa 5 Apocalipsa 6 Apocalipsa 7 Apocalipsa 8 Apocalipsa 9 Apocalipsa 10 Apocalipsa 11 Apocalipsa 12 Apocalipsa 13 Apocalipsa 14 Apocalipsa 15 Apocalipsa 16 Apocalipsa 17 Apocalipsa 18 Apocalipsa 19 Apocalipsa 20 Apocalipsa 21 Apocalipsa 22 „Cuvântul Tău este mai de preţ decât aurul.2 Cronici 26 23.2 Împăraţi 19 7 .2 Cronici 21 19.2 Cronici 7 8 .2 Împăraţi 21 9 .1 Cronici 7-8 17.2 Cronici 31 27.2 Cronici 30 26.1 Cronici 18 24.2 Cronici 25 22.2 Cronici 6:12-42 7 .2 Împăraţi 22 10.2 Cronici 33 29.2 Cronici 3-4 5 .2 Cronici 19-20 18.2 Cronici 22-23 20.2 Cronici 18 17.2 Împăraţi 24 12.2 Cronici 8 9 .1 Cronici 29 2 .2 Împăraţi 14 2 .2 Cronici 35 31.1 Cronici 9-10 18.2 Cronici 16 15.1 Cronici 21 26.1 Cronici 3-4 15.2 Cronici 9 10.2 Cronici 2 4 .2 Cronici 13 13.NOIEMBRIE 1 .2 Cronici 32 28.2 Cronici 27-28 24.2 Împăraţi 17 5 .1 Cronici 19-20 25.1 Cronici 5-6 16.1 Cronici 15 21. decât mult aur curat”.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful