You are on page 1of 2

BAZE DE DATE

Bazele de date se folosesc in sisteme informationale pentru diferite domenii gospodariei nationale (., medicina, agricultura, energetica, comert, finante, banci, etc). Un sistem informational destinat pentru prelucrarea, prezentare, pastrarea si distribuirea informatiei pentru un domeniu precis. El include in componenta sa produse soft, Hard si specialisti ce asigura administrarea lucrului. Productul soft include o totalitate de algoritmi, limbaje, programme legate cu prelucrarea informatiei si asigura acces la informatie. In prod. Soft sint inclusi algoritmi ce asigura securitatea informatiei ( protocoale pictografice, diferite parole, siguranta, etc). Productul Hard este o talitate de ec!ipamente te!nice ( "alculatoare, "ontroale, etc). #estinate pentru $in%ierea$ softului. El este o parte fizica. Hardul asigura transformarea informatiei e&terioare in informatie interioara cu care lucreaza SI si transformarea informatiei interioare, in mod de prezentare e&terioara pe care o intelege utilizatorul informatiei. Informatia este o masurare de eliminare a entropiei. Hartl' a propus masurarea informatiei in biti. Bitul este o unitate elementara de masura a entropiei, baza determinarii acestei %alori el a luat un s'stem simplu cu ( stari, dar aceste stari nu se stiu pina in s'stem, nu se demonstreaza, de s&emplu noi stim sist. #e calcul binar (( numere ).*). +paritia unui sistem elimentar este probabililistica si fiindca a%em doua stari. Informatia in SI se reprezinta prin masurarea ei, prin Biti. B# este o talitate de obiecte. , baza de date reprezinta o colectie de date integrate , anume, structurata si dotata cu o descriere a strucrurii si a realitatilor dintre date. Bit este o unitate de masura a informatiei egala cu - biti. ( %olum fisier, B# se masoara in biti). .iecare obiect in B# este caracterizat cu o totalitate de atribute, ce descopera proprietatile obiectului. .iecare atribut din caracteristica B# in structura datei se foloseste o singura data..#e e&emplu B# Student. +ceasta includ studentii dintr o institutie..iecare student in acceasta B# este caracterizat cu proprietatile sale. .iecare atribut descrie o proprietate, /ume, prenume, data nasterii, adresa, telefon, anul nasterii, grupa. #ata in B# a primit denumirea de $0uplu$ iar fiecare 0uplu are structura sa...In orce lucru cu B# se foloseste S1B#. Prin menajarea datelor, se scoate informatia de date. Informatia masura necunostintelor Sisteme de gestiune a bazelor de date S.1.B.#. 0ermenul de baza de date apare in *234 si reprezinta o colectie de informatii corelate despre subiectul studiat, relatiile logice dintre aceste informatii si te!nicile de prelucrare corespunzatoare (sortare, regasire, apreciere, stergere, adaugare, inserare, modificare). Sistemul de gestiune a bazelor de date S.1.B.#. reprezinta sistemul de programe care permite construirea bazelor de date, introducerea de inregistrari in bazele de date si dez%oltarea de aplicatii pri%ind bazele de date, permit5nd astfel accesul utilizatorului la date printr un limbaj de ni%el inalt, apropiat modului obisnuit

utilizatorii se impart in urmatoarele clase7 utilizatorii obisnuiti sunt utilizatorii care obtin informatiile fara a a%ea cunostinte de programare6 programatorii de aplicatii scriu programe in limbajul de cereri. care permite operatii asupra B#. modifica structura B# daca este ne%oie. +dministratorul bazei de date este cel care stabileste structura initiala a bazei de date si modul de memorare a datelor la ni%el fizic. a componentei. stergerea.. In raport de modul de e&ploatare a B#.de operare6 el reprezinta o interfata intre utilizator si sistemul de operare.Se includ date ce au fost sc!imbate cu fi&area timpului cind sau facut sc!imbari.. a relatiilor dintre componente. #ictionarul B# se foloseste pentru urmarirea cronologica a lucrului cu Bd in dictionar. +dministratorul sistemului de baze de date. aloca spatii de memorare si asigura drepturi de acces. Principalele sarcini ale gestionarului bazei de date sunt7 reducerea redundantei prin identificarea informatiilor comune si alcatuirea corespunzatoare a aplicatiilor6 eliminarea inconsistentelor ce rezulta din reducerea redundantei6 utilizarea simultana a datelor de mai multi utilizatori6 standardizarea informatiilor6 asigurarea securitatii B# prin acordarea si urmarirea modului de acces al utilizatorilor la componentele B#6 asigurarea integritatii B#6 asigurarea sincronizarii in cazul utilizarii simultane a B# de mai multi utilizatori sau a distribuirii informatiei pe mai multe sisteme. "ele mai multe S1B# uri contin si o colectie de utilitare folosite in diferitele aplicatii. . acestea sunt apoi compilate si memorate in fisiere program. asigura intretinerea B# fac5nd copii periodice si reconstituind B# in cazul in care au aparut erori si raspunde de modul de utilizare a bazei de date. . care permite descrierea structurii bazei de date. Pentru menajarea Bd si gestiunea S1B# se folosesc administrarea. realizarea de statistici. cautarea sau modificarea unui element. a drepturilor de acces al utilizatorilor la baze de date (B#)6 limbajul de cereri (8") este limbajul in care se scriu programele pentru realizarea prelucrarii datelor6 limbajul de prelucrare a datelor (8P#). stabileste conditiile pentru asigurarea securitatii si integritatii datelor. cum sunt7 procesoare de limbaje de cereri6 editoare de rapoarte6 subsisteme de reprezentari grafice6 posibilitati de lucru tabelat6 procesoare de limbaje naturale6 programe statistice6 generatoare de aplicatii. care stabileste bazele de date de pe un sistem de calcul.rice sistem de gestionare a bazelor de date contine7 limbajul de descriere a datelor (8##). acorda utilizatorilor dreptul de acces la baza de date sau parti ale ei. cum ar fi incarcarea B#. Bd (+B#) care raspund nu numai de menajarea dar si de securitatea si a&ccesul la B#.. put5nd fi lansate in e&ecutie prin in%ocarea numelui asociat lor. inserarea.