You are on page 1of 1

2. Diagnosticul managementului resurselor umane.

Pentru diagnosticul de Managementul Resurselor Umane în acest domeniu, ne bazăm pe Harta Beer si colegii sai au modificat şi utilizat tehnici precum diagrama Ishi a!a, de ponderare matrice şi aplicarea de brainstorming şi anchete natura a persoanelor şi a condi"iilor de lucru şi de protec"ie şi de igienă#

$ig nr % &iagrama Ishi a!a ponderate greută"i Matri' cauze(