You are on page 1of 20

Avizat comisia metodica

:

Avizat director :

PROFESOR: TEODORESCU ALEXANDRU SCOALA GIMNAZIALĂ IOAN LUCA! "ARCAȘA CLASA: A II #A ARIA CURRICULARĂ: EDUCA$IE "IZICĂ NR. ORE: % ORE&SĂ'TĂM(NĂ

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE OB. REF. %)* %)% +)* +)% ,)* ,)% CONŢINUTURI  "orma-ia de ad./are 0/ 1i/ie 2e do.3 r4/d.ri)  A1i/ierea 0/ 1i/ie 5i 0/ co1oa/3)  'ozi-ii1e dre2-i 5i 2e 1oc re2a.s)  Ra2ort.1)  6/toarceri 1a st4/7a 5i 1a drea2ta de 2e 1oc)  'or/ire 5i o2rire di/ mers)  "ormarea 5i str4/7erea co1oa/ei de 7im/astic3 c4te 8)  'ozi-ii1e de :az3 5i derivate)  E;erci-ii de i/<1.e/-are a/a1itic3 a a2arat.1.i 1ocomotor)  E;erci-ii com2e/satorii 5i 2reve/tive i/sta13rii a:ateri1or de 1a atit.di/ea cor2ora13 corect3)  Com21e;e de dezvo1tare <izic3 1i:ere= c. o:iecte NR. ORE SĂPTĂMÂNA OBSERVAŢII

9

II# 9III

ELEMENTE DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢILOR PRACTICE SPORTIVE

ELEMNTE ALE DEZVOLTĂRII FIZICE ARMONIOASE

%)* %)% +)* +)% 8)* ,)*

10

9III#XI9

,)% %)* %)% +)* +)% +)+ 8)* ,)* ,)% CALITĂŢI MOTRICE DE BAZĂ

DEPRINDERI MOTRICE DE BAZĂ

%)* %)% +)* +)% +)+ 8)* ,)* ,)%

2ortative= c.&<3r3 <o/d m.zica1)  E;erci-ii 2e/tr. re71area ritm.1.i res2irator 0/ e<ort)  E;erci-ii 2e/tr. dezvo1tarea vitezei: # de reac-ie 1a stim.1i viz.a1i= a.ditivi 5i tacti1i= # de e;ec.-ie 0/ ac-i./i motrice variate= # de de21asare 2e dista/-e 5i direc-ii variate)  E;erci-ii 2e/tr. dezvo1tarea 0/dem4/3rii: # coordo/area se7me/te1or cor2.1.i 0/ ac-i./i c. com21e;itate cresc4/d3= # coordo/area ac-i./i1or 0/ re1a-ie c. ./ 2arte/er= # ma/evr3ri de o:iecte)  E;erci-ii 2e/tr. dezvo1tarea <or-ei: # di/amice se7me/tare= c. 0/vi/7erea 7re.t3-ii 2ro2ri.1.i cor2>  E;erci-ii 2e/tr. dezvo1tarea reziste/-ei: # 1a e<ort.ri aero:e= c. cre5terea 2ro7resiv3 a d.ratei  E;erci-ii 2e/tr. dezvo1tarea mo:i1it3-ii 5i sta:i1it3-ii artic.1are: # mo:i1itatea artic.1a-ii1or co1oa/ei verte:ra1e 5i a artic.1a-ii1or co;o#<em.ra1e= # sta:i1itatea artic.1a-ii1or .m3r.1.i= cot.1.i= 7e/./c?i.1.i 5i 71ez/ei)  Mers 5i varia/te de mers @mers c. 2as <a/dat= mers c. 2as ad3.7at= *mers cu diferite poziţii ale braţelorA)  A1er7are 5i varia/te de a1er7are @a1er7are c. 2icioare1e 0/ti/se 0/ai/te= *alergare cu paşi încrucişaţi= a1er7are c. sc?im:are de direc-ieA)  S3rit.r3 @s3rit.r3 c. des2ri/dere de 2e ./.1 5i de 2e am:e1e 2icioare= s3rit.r3 c. trecere 2este o:staco1e BoaseA)  Ar./care 5i 2ri/dere @ar./c3ri 2ri/ di<erite 2rocedee 1a -i/t3 <i;3 5i 1a dista/-3= de 2e 1oc> 2ri/derea c. do.3 m4i/iA)

12

XI9#XX

10

XX#XX9I

1 a1er73tor de semi<o/d= start.)% DEPRINDERI SPORTIVE ELEMENTARE %)* %)% +)* +)% +)+ 8)* .1 a1er73tor 1a/sat de vitez3= start.r3= str.ct.m23/a 2e . o:iecte 2ortative= 2a5i de da/s c1asic 5i moder/= 1e73ri de e1eme/te 2e <o/d m.ri de 2a5i aero:ici 0/ G tim2i= 2e <o/d 12 XX9I#XXXII 12 XXXII#XXXI9 . :ra.3A)  Esca1adare @esca1adare c.t3A)  Trac-i.2ra<e-e 0/7.erci-ii c.DEPRINDERI MOTRICE UTILITAR APLICATIVE %)* %)% +)* +)% +)+ 8)* .1cat 2e :a/ca de 7im/astic3A)  Tra/s2ort de o:iecte 5i de a2arate .i @a1er7area de reziste/-3 E 2as.1 @de21as3ri 0/ di<erite varia/te= 2e s. 0/v3-area te?/icii de ar.1ta/3 5i a1ter/ativ3 c.)%  Ec?i1i:r.ccesivi= s3rit.1are 2e s2ate= rosto7o1ire 0/ai/te di/ 7?em.5i 2icior o2.1 a1er73tor de acce1erare= 2as.zica1A> # aero:ice @2a5i aero:ici de :az3 5i de 1e73t. 0/toarcere de CD°A)  T4r4re @t4r4re Boas3 c.)* . :ra-e1e di/ c.care 5i s2riBi/ 2e 5ez./careA)  S2eci<ice 7im/asticii # acro:atice @c.1 di/ 2icioare> a1er7area de vitez3 E 2as.1 di/ 2icioare> s3rit.#2assF= 0/toarcerea c.it= rosto7o1ire 0/ai/te di/ de23rtat 0/ 7?em.sA)  C3-3rare#co:or4re @c3-3rare#co:or4re 2e :a/ca de 7im/astic3 0/c1i/at3> c3-3rare= de21asare 1atera13 5i co:or4re 1a scara <i./7ime c.ctive 5i <.it 0/ de23rtat= 1e73ri de e1eme/te acro:aticeA> # ritmice#s2ortive @varia-ii de 2a5i s2eci<ici= :a1a/s3ri de :ra-e= e1eme/te de ec?i1i:r.rii> ar./ 2icior= s<oara= 2od.)* .rii= <aze1e s3rit. 2a5i s./e#0m2i/7ere @trac-i.5oare= i/divid.1 de Bos= st4/d 2e omo21a-i= r.ra 0/ 1.erci-ii i/trod.r3 drea2t3= e./e#0m2i/7ere sim.a1 5i 0/ 2erec?i)  S2eci<ice at1etism. e1a/ E 5coa1a s3rit. a2.it 0/ 7?em./carea mi/7ii de oi/3 de 2e 1oc= 1a dista/-3 E e.it= rosto7o1ire 0/a2oi di/ 7?em.ste 5i 0/31-ate 2ro7resiv= c.1./dame/ta1e 2e/tr.

de <i/a1izare> # Boc.1 1a a1e7ereA # Boc.1ame/t s2ortiv 4 I .ri :i1atera1e c.ri di/amice 5i 2re73titoare= s2eci<ice <iec3r.m. e<ective variate 5i re7.areA a mi/7ii 5i c4te ./ 2rocede./i de re7./.1i ada2tate) *)* *)% *)+ INFORMAȚII SPORTIVE  No-i.ri1or s2ortive @.i Boc s2ortiv 2redat @mi/i:asc?et= mi/i<ot:a1= mi/i?a/d:a1= :admi/to/= te/is de mas3 5iA> # 2rocedee te?/ice de :az3= de 2asare 5i de 2ri/dere @2re1.zica1A)  S2eci<ice Boc.

CRT.23 e<ort Co/versa-ia demo/stra-ia)= e.3 r4/d.1 EVALUARE &/)(# Eva1. t s2ortiv # :aza didactic s2ortiv3 # Boc.1. *) CONŢINUTURI Ra2ort.%) #: ELEMENTE DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢILOR PRACTICE SPORTIVE N .are co/ti/.i RESURSE 0 !$#+& )'# /)%# ")'# Co/versa-ia demo/stra-ia)= e.erci-ii1or de <ro/t 5i *H)IX <orma-ii 0/v3-ate # a1i/ierea 0/ 1i/ie= <orma-ii de ad.are co/ti/.3 r4/d. REF. Trenul ec?i2ame/ E1evi 5i cadr.3 A1i/ierea ec?i2ame/ E1evi 5i cadr.(-)%) # U("%)%#) +# .ri) # re2etarea e./are 0/ 1i/ie= 2e do. %)* %)% +)* +)% .erci-i.3 A1i/ierea O:servarea sistematic3 a e1evi1or +) A1i/ierea 0/ 1i/ie 5i 0/ co1oa/3 %)* %)% +)* +)% . t s2ortiv # :aza didactic s2ortiv3 # Boc./are 0/ 1i/ie 2e do.ri: Cursa pe numere.erci-ii1or de <ro/t 5i <orma-ii 0/v3-ate) # 0/v3-area a1i/ierii 0/ 1i/ie 5i 0/ co1oa/3) %D)IX Co/versa-ia demo/stra-ia)= e.erci-i.ri ec?i2ame/ E1evi 5i cadr.1 OB.! #:9 NR.are co/ti/.erci-ii1or de <ro/t 5i *H)IX <orma-ii 0/v3-ate # 0/v3-area ra2ort.erci-ii de re71are a res2ira-iei= re re1a.1 Eva1.)* ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE %#/0! )'# # re2etarea e.)* %)* %)% +)* +)% .)* # re2etarea e.1 Eva1. t s2ortiv # :aza didactic s2ortiv3 # Boc.erci-i.P !"#$%&' &("%)*"" +# .3 A1i/ierea O:servarea sistematic3 a e1evi1or .are 5i de re<acere d.ri: Găseşte-ţi locul %) "orma-ia de ad.(-.ri # e.

-ie corect3 Co/versa-ia demo/stra-ia)= e.1 Co/versa-ia demo/stra-ia)= %8)IX e.erci-ii de re71are a res2ira-iei= de re1a.ec./are 0/ 1i/ie= 2e do.1 Leapşa cu ghemuire ec?i2ame/ E1evi 5i cadr.3 A1i/ierea O:servarea sistematic3 a e1evi1or .1.are co/ti/.)* # re2etarea e.cr.) de mers 5i a1er7are # 0/v3-are c.1 0/ <orma-ii de semicerc 5i cerc # mers 5i a1er7are E re2etare c.erci-i.are 5i de re<acere d.# e. de trecere di/ co1oa/3 c4te .> .ri # re2etarea 2ozi-ii1or dre2-i 5i 2e 1oc re2a.erci-i.cr. 0/ semicerc 5i cerc) Trecerea di/ co1oa/3 c4te .r # e.)* # e.erci-ii1or de <ro/t 5i <orma-ii 0/v3-at # <orma-ii de de21asare 0/ co1oa/3 de c4te .erci-ii1or de <ro/t 5i <orma-ii 0/v3-ate # e.) De21asarea 0/ co1oa/3 c4te .ersare> # activit3-i 0/ di<erite <orma-ii de 1.1 0/ <orma-ii1e de semicerc 5i cerc %)* %)% +)* +)% ./.3 A1i/ierea O:servarea sistematic3 a e1evi1or # activit3-i 2ractice de e./ r4/d 0/ <orma-ii de semicerc 5i cerc) # e.s # e.i 5i a1er73rii) # activit3-i 2ractice de e.ec.erci-ii de ad.ri: l treilea fuge !oşu si "egru# ec?i2ame/ E1evi 5i cadr. de trecere di/ 1i/ie 2e . t s2ortiv # :aza didactic s2ortiv3 # Boc. t s2ortiv # :aza didactic s2ortiv3 # Boc.erci-i././ r4/d 0/ <orma-ii de 1.3 r4/d.cr. Trenul Eva1.ri 'ozi-ii1e dre2-i 5i 2e 1oc re2a.3 A1i/ierea O:servarea sistematic3 a e1evi1or *)X Eva1./are 0/ 1i/ie= 2e do.1 ec?i2ame/ E1evi 5i cadr.are co/ti/. acce/t 2e e.ri: Cine aleargă mai corect$ Găseşte-ţi locul Eva1. # re2etarea e. t s2ortiv # :aza didactic s2ortiv3 # Boc.3 r4/d.ri: Cursa pe numere.are co/ti/. acce/t 2e e.1 5i de c4te doi> # 0/v3-area 0/toarceri1or 1a st4/7a 5i 1a drea2ta= 1a st4/7a 0m2reB.)* %H)IX Co/versa-ia demo/stra-ia)= e././.ersare> # activit3-i 0/ di<erite <orma-ii de 1.s %)* %)% +)* +)% .23 e<ort 8) "orma-ii de ad.-ia corect3 a mers.) de mers 5i a1er7are # 0/v3-area corect3 a te?/icii) I) Trecerea di/ 1i/ie 2e .1 5i c4te doi 6/toarceri 1a st4/7a 5i 1a drea2ta de 2e 1oc %)* %)% +)* +)% .

erci-i.)* %)* %)% +)* +)% .1 C) Eva1.ri: Cine alergă mai repede$ # ec?i2ame/ t s2ortiv # :aza s2ortiv3 # Boc.mativ3 .H) 'or/ire 5i o2rire di/ mers %)* %)% +)* +)% .are s.ri # :aza s2ortiv3 # ec?i2ame/ t s2ortiv E1evi 5i cadr.)* # re2etarea e. mers 2e 1oc 5i o2rire @2or/ire 5i o2rire di/ mersA> # activit3-i 2ractice de e.1 E1evi 5i cadr.are co/ti/.are co/ti/.) de 2or/ire c.erci-i.3 A1i/ierea O:servarea sistematic3 a e1evi1or Eva1.)* # re2etarea e.ersare> # Boc.erci-ii1or de <ro/t 5i <orma-ii 0/v3-ate # e.3 A1i/ierea O:servarea sistematic3 a e1evi1or G) "ormarea 5i str4/7erea co1oa/ei de 7im/astic3 c4te 8 %)* %)% +)* +)% . didactic Eva1.erci-ii1or de <ro/t 5i <orma-ii 0/v3-ate # e.ri= 0/treceri # activit3-i 0/ di<erite <orma-ii de 1. 8)X Co/versa-ia demo/stra-ia)= e. didactic Eva1.are # 2ro:3 de eva1.1 ec?i2ame/ E1evi 5i cadr.cr.erci-i.are **)X Co/versa-ia demo/stra-ia)= e. t s2ortiv # :aza didactic s2ortiv3 # Boc.erci-ii de <ormare 5i str4/7ere a co1oa/ei de 7im/astic3 c4te 8 G)X Co/versa-ia demo/stra-ia)= e.

de e.)* .are co/ti/./c?i> # e.s= :ra-e1e 0/ai/te#Bos= :ra-e1e 0/a2oi#Bos) # e.1 demo/strat # Boc. i/<1.3 A1i/ierea O:servarea sistematic3 a e1evi1or *G)X %) 'ozi-ii a1e :ra-e1or %)* %)% +)* +)% 8)* .1.ri= 0/treceri # 2ozi-ii c. de ado2tare a 2ozi-iei J5ez4/d! a mem:re1or i/<erioare:a5ezat de23rtat= a5ezat 7?em. didactic Eva1.ec.erci-i.i 1ocomotor OB.. i/<1.-ia 2ozi-ii1or d.ri: %e&eriţa săritoare # ec?i2ame/ t s2ortiv # sa1a de s2ort EVALUARE &/)(# E1evi 5i cadr. *) CONŢINUTURI Com21e.)* .1.it= a5ezat 0/cr.ri: Culesul cartofilor # ec?i2ame/ t s2ortiv # sa1a de s2ort # sa1te1e # Boc.1cat %)* %)% +)* +)% 8)* .erci-i.)% %%)X Co/versa-ia demo/stra-ia)= e.tare a 2ozi-iei Jst4/d! a mem:re1or i/<erioare: st4/d= st4/d de23rtat= st4/d 2e 7e/. didactic Eva1.)% %.)* .)X RESURSE 0 !$#+& )'# /)%# ")'# Co/versa-ia demo/stra-ia)= e.s= :ra-a1e 0/i/te#s.1.3 A1i/ierea O:servarea sistematic3 a e1evi1or +) 'ozi-ii a1e mem:re1or i/<erioare: st4/d= st4/d de23rtat= st4/d 2e 7e/.rci-ii 2e/tr.ec.i 1ocomotor> # e.erci-i.erci-ii 2e/tr./c?i= 5ez4/d= c.s= :ra-e1e 1atera1= :ra-a1e Bos> # 2ozi-ii c.3 A1i/ierea O:servarea sistematic3 a .e/-area a2arat.1 # ec?i2ame/ t s2ortiv # :aza s2ortiv3 # sa1te1e # Boc.are co/ti/.%) #: ELEMENTE ALE DEZVOLTĂRII FIZICE ARMONIOASE N .23 mode1. :ra-e1e 2e direc-ii i/termediare: :ra-e1e 1atera1#Bos= :ra-e1e 1atera1#s.e/-area a2arat.1 demo/strat # e.ec. ! # : 10 NR.ci5at> # e.i de e.)X Co/versa-ia demo/stra-ia)= e. de e.(-)%) # U("%)%#) +# . :ra-e 0/ti/se: :ra-e 0/ti/se 0/ai/te= :ra-e1e s.1 E1evi 5i cadr.-ia 2ozi-ii1or d.)% ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE %#/0! )'# # 0/v3-area com21e.23 mode1.are co/ti/. %)* %)% +)* +)% 8)* .P !"#$%&' &("%)*"" +# .1 E1evi 5i cadr. CRT.(-. REF.1cat! a *. de ado2tare a 2ozi-iei Jc. didactic Eva1.

)% # e.)* . didactic Eva1./c?i a21ecat=tr.1cat dorsa1 @de23rtate 0/ti/se= 0/doite= ridicateA= di/ c./c?i e.erci-i.s= 0/ai/te= 0/ti/s sa.8) 'ozi-ii tr.ec.)% %)* %)% +)* +)% 8)* . s2re drea2ta # e.3 A1i/ierea O:servarea sistematic3 a e1evi1or %D)XII %%)XII Co/versa-ia demo/stra-ia)= e.1cat <acia1 @0/ti/se= de23rtate= 0/:r.) 'ozi-ii a1e ca2.ri: %e&eriţa săritoare # ec?i2ame/ t s2ortiv # sa1a de s2ort E1evi 5i cadr.23 mode1.1.)XII Co/versa-ia demo/stra-ia)= e.1 demo/strat # e.23 mode1. s2re st4/7a e1evi1or # sa1te1e # Boc.ec.)* .e/-area a2arat.erci-i./c?i.1 demo/strat # e./c?i.mativ3 .) de ado2tare a 2ozi-ii1or tr.1 I) Eva1.3 A1i/ierea O:servarea sistematic3 a e1evi1or %C)X G)XII .are co/ti/.i: ca2 a21ecat 0/i/te= 1atera1 st4/7a sa.are co/ti/. didactic Eva1.erci-ii 2e/tr.are s.are: com21e.)% mem:re1or i/<erioare: di/ c.)* .ti/s= tr.cit s2re st4/7a sa.cit s2re drea2ta sa. de e./c?i r3s.are E1evi 5i cadr.i: tr.1.1.-ia 2ozi-ii1or d.1 E1evi 5i cadr.ri: Culesul cartofilor # sa1te1e # :astoa/e # ec?i2ame/ t s2ortivK # sa1a de s2ort # Boc.ec. s2re st4/7a= tr.-ia 2ozi-ii1or d.1 # ec?i2ame/ t s2ortiv # sa1a de s2ort # Boc.1.i %)* %)% +)* +)% 8)* .) de ado2tare a 2ozi-ii1or ca2. didactic Eva1. drea2ta= 0/a2oi= ca2 r3s.1cat costa1 @s.i a1e %)* %)% +)* +)% 8)* .erci-i./c?i 0/doit 0/ai/te= 1atera1 s2re drea2ta sa. 0/doitA> # e.ri: %e&eriţa săritoare Co/versa-ia demo/stra-ia)= e.-ia 2ozi-ii1or d.i 1ocomotor *+)XII *.1 demo/strat # 2ro:3 de eva1.23 mode1.1. i/<1.ci5ateA= di/ c.

)* .are co/ti/.i cor2 OB.1. ! # : 12 NR.are co/ti/.ec. CRT.(-)%) # U("%)%#) +# .i cor2> %) 9iteza E dezvo1tarea vitezei de reac-ie 5i de21asare %)* %)% +)* +)% +)+ 8)* . REF.erci-i.ri :Crabul şi cre&eţii (ga rul şi iepurele # e.-ie 1a /ive1. *) CONŢINUTURI 9iteza E dezvo1tarea vitezei de reac-ie 5i e.)% # re2etarea e. %)* %)% +)* +)% +)+ 8)* . dezvo1tarea vitezei de reac-ie 5i de21asare *C)I %8)I Co/versa-ia demo/stra-ia)= e.erci-ii1or de <ro/t 5i <orma-ii 0/v3-ate> *H)I RESURSE 0 !$#+& )'# /)%# ")'# Co/versa-ia demo/stra-ia)= e.%) #: CALITĂŢI MOTRICE DE BAZĂ N .-ie 1a /ive1.)% ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE %#/0! )'# # re2etarea e.ri:Cul esul cartofilor C astelul 'ingea la căpitan # E1evi 5i ec?i2ame/ cadr.)* .erci-ii1or de <ro/t 5i <orma-ii 0/v3-ate> # e.1 0/tre7.ec.erci-i. t s2ortiv didactic # sa1a de s2ort # Boc.1 EVALUARE &/)(# Eva1.(-.3 A1i/ierea O:servarea sistematic3 a e1evi1or %I)I # dezvo1tarea vitezei 2ri/ Boc .1 0/tre7.1.3 A1i/ierea O:servarea sistematic3 a e1evi1or # E1evi 5i ec?i2ame/ cadr.) 2e/tr.) 2t) dezvo1tarea vitezei de reac-ie 5i e. t s2ortiv didactic # sa1a de s2ort # mi/7e # Boc.1 Eva1.P !"#$%&' &("%)*"" +# .

3 A1i/ierea O:servarea sistematic3 a e1evi1or # dezvo1tarea <or-ei 2ri/ Boc) .ri) şe zarea conductel or de gaze Eva1. t s2ortiv didactic # sa1a de Eva1.1 m.erci-ii1or de <ro/t 5i <orma-ii 0/v3-ate> # e.erci-i.ra 1a coard3 5i 2ri/ ac-i.1.a1e %)* %)% +)* +)% +)+ 8)* .) 2e/tr.1at.i %)* %)% +)* +)% +)+ 8)* .erci-ii1or de <ro/t 5i <orma-ii 0/v3-ate> # e.rii a:dome/.+) 6/dem4/area # dezvo1tare 2ri/ s3rit.a1e> # dezvo1tarea 0/dem4/3rii 2ri/ Boc 8) "or-a E dezvo1tarea <or-ei di/amice 1a /ive1.1. t s2ortiv didactic # sa1a de s2ort # mi/7e # Boc.sc.i 5i s2ate1./i motrice i/divid.1 mem:re1or i/<erioare 5i %)* %)% +)* +)% # re2etarea e.)% # re2etarea e.ri : Leapşa Lupta cocoşilor Eva1.erci-i.)* .1 *tafetă cu trecere pe sub obstacole # E1evi 5i ec?i2ame/ cadr. t s2ortiv didactic # :aza s2ortiv3 # mi/7e Boc.erci-ii1or de <ro/t 5i <orma-ii 0/v3-ate> # s3rit.) "or-a E dezvo1tarea <or-ei di/amice 1a /ive1.1 +tatuile # E1evi 5i ec?i2ame/ cadr.1 mem:re1or C)II *8)II *I)II Co/versa-ia demo/stra-ia)= e.are co/ti/.3 A1i/ierea O:servarea .)* . dezvo1tarea <or-ei di/amice 1a /ive1.1 'ingea zburătoar e # E1evi 5i ec?i2ame/ cadr.i> %)II H)II Co/versa-ia demo/stra-ia)= e.3 A1i/ierea O:servarea sistematic3 a e1evi1or # dezvo1tarea 0/dem4/3rii 2ri/ ac-i./i motrice i/divid.rii a:dome/.1at.are co/ti/.i 5i s2ate1.sc.erci-i.)% # re2etarea e.are co/ti/.ri 1a coard3= +*)I Co/versa-ia demo/stra-ia)= e.1 m.) 2t) dezvo1tarea <or-ei di/amice 1a /ive1.

)* .are s.are %)* %)% +)* +)% +)+ 8)* .2erioare +)+ 8)* .2erioare> # dezvo1tarea <or-ei 2ri/ Boc> %*)II s2ort # mi/7e # Boc.)% # 2ro:3 de eva1. t s2ortiv didactic # :aza s2ortiv3 sistematic3 a e1evi1or I) Eva1.mativ3 .ri : 'ingea peste graniţă +tat uile %oin icii Cursa într-un picior # E1evi 5i ec?i2ame/ cadr.)* .s.1 Eva1.)% i/<erioare 5i s.erci-i.are %+)II Co/versa-ia demo/stra-ia)= e.

ri # a1er7are c.ra c.P !"#$%&' &("%)*"" +# .are co/ti/.ra 0/ 1. acce/t 2e e1a/./c?i1or> # s3rit. acce/t 2e des2ri/derea de 2e .are co/ti/.ri a21icative 8) S3rit.it3= c.3 9aria/te de a1er7are Lta<ete 5i 2arc.s # s3rit.3 O:servarea sistematic3 a e1evi1or %) A1er7area 5i varia/te de a1er7are +) A1er7are c.ri= 0/treceri RESURSE 0 !$#+& )'# /)%# ")'# # ec?i2ame/t s2ortiv # sa1a de s2ort # Boc.ersare> *)III # Boc. REF. oco1ire de I)III o:staco1e= 2este o:staco1e # activit3-i 2ractice de e.ra 1a coard3 ec?i2ame/t %D)III # %%)III s2ortiv # :aza s2ortiv3 ./c?ii s.ri ca mi/7ea de 2e 1oc *+)III # *./7ime de 2e 1oc S3rit.riide 2e 1oc c.(-)%) # U("%)%#) +# . O # : 12 NR. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE %#/0! )'# # mers 2e v4r<.ri= mers 2e c31c4ie= mers 7?em.are co/ti/.%) #: DEPRINDERI MOTRICE DE BAZĂ N .3 O:servarea sistematic3 a e1evi1or Eva1. CRT.ri a21icative Lta<ete 5i 2arc.ri: # ec?i2ame/t s2ortiv # sa1a de s2ort # o:staco1e # Boc./. c31c4ie1e 1a 5ez.rs.ri: Cine alergă mai repede$ EVALUARE &/)(# Eva1.ri: Cine alergă mai repere$ Eva1.s S3rit.1 5i de 2e am:e1e 2icioare> # s3rit. 7e/.rs.t3 A1er7are c.t3 # 0/v3-area te?/icii corecte> # a1er7are c.1 di/ 0/doirea 7e/. c31c4ie1e 1a 5ez.(-.ersare> G)III # Boc.ri= 0/treceri # a1er7are 5er2.it %G)II # activit3-i 2ractice de e.ra 1a coard3 # 0/v3-area s3rit. *) CONŢINUTURI Mers 5i varia/te de mers OB. 7e/.)III ec?i2ame/t s2ortiv # :aza s2ortiv3 # Boc./c?ii s.

are co/ti/.) Ar./carea 5i 2ri/derea mi/7ii I) Eva1.ra 0/ 1. do./carea 1a 2arte/er # 2ri/derea c.are co/ti/./carea ti2 azv4r1ire> # ar./carea 1a -i/t3> # ar..are E s3rit.3 m4i/i) %H)III %C)III %8)I9 # coard3 # Boc. acce/t 2e ar.ri: Cine alergă mai repere$ # ec?i2ame/t s2ortiv # :aza s2ortiv3 # mi/7i # Boc.mativ3 .ri: Cine alergă mai repede$ Eva1.are s./c3rii 5i 2ri/derii c./care 5i 2ri/dere # 0/v3-area ar.are # 2ro:3 de eva1.3 Ar.3 Eva1./7ime de 2e 1oc %I)I9 Eva1.

3 # re2etarea com21e.ri: # ec?i2ame/t s2ortiv # sa1a de s2ort # scara <i.i de e.2ra<e-e 0/c1i/ate ..3 Mod.are co/ti/.are co/ti/.1.1.erci-ii1or de <ro/t 5i <orma-ii 0/v3-ate> # e..i 1ocomotor # re2etarea e.1. i/<1.ri: %e&eriţe săritoare # ec?i2ame/t s2ortiv # sa1a de s2ort # :a/ca de 7im/astic3 # Boc. acce/t 2e rea1izarea 2rizei corecte *D)9 +) C3-3rare E co:or4re # e.i de e.i de e.erci-ii1or de <ro/t 5i <orma-ii 0/v3-ate> e./or mi5c3ri 0/ co/di-ii de ec?i1i:r.1. Eva1.i 1ocomotor # re2etarea e.1.1. de c4-4rare E co:or4re c.rci-ii 2e/tr. de c4-4rare E co:or4re 2e scara <i.rs.ersarea 2e scara <i.i 1ocomotor # re2etarea e.ri a21icative Eva1. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE %#/0! )'# # re2etarea com21e.%) #: DEPRINDERI MOTRICE UTILITAR APLICATIVE N .ersarea 2e s.ri a21icative Eva1.rci-ii 2e/tr.1.e/-area a2arat.(-)%) # U("%)%#) +# .P !"#$%&' &("%)*"" +# .e/-area a2arat.1 E me/-i/erea ec?i1i:r. i/<1. i/<1.(-.rci-ii 2e/tr. acce/t 2e rea1izarea 2rizei corecte> # re2etarea com21e.e/-area a2arat.1.erci-ii1or de <ro/t 5i <orma-ii 0/v3-ate> e.3 *..ri: %e&eriţe EVALUARE &/)(# Rea1izarea .rs. ! # : 11 NR.i 0/ co/di-ii mai di<ici1e OB.)9 *H)9 %%)9 8) C3-3rare E co:or4re # e.1 de a21icare a 2rize1or O:servarea sistematic3 a ee1evi1or Lta<ete 5i 2arc.i 1ocomotor # re2etarea e.i 0/ sit. i/<1.) de me/-i/ere a ec?i1i:r.ri: %e&eriţe săritoare # ec?i2ame/t s2ortiv # sa1a de s2ort # scara <i.2ra<e-e RESURSE 0 !$#+& )'# /)%# ")'# # ec?i2ame/t s2ortiv # sa1a de s2ort # :a/ca de 7im/astic3 # Boc.erci-ii1or de <ro/t 5i <orma-ii 0/v3-ate> # e. de c4-4rare E co:or4re 2e s. REF.a-ii mai di<ici1e # re2etarea com21e.3 Lta<ete 5i 2arc..are co/ti/.rci-ii 2e/tr.1.3 # Boc.i de e. CRT. *) CONŢINUTURI Ec?i1i:r.3 +)9 G)9 %) C3-3rare#co:or4re E c.e/-area a2arat.3 # Boc.1.

ersarea 2e 7e/./c?i 5i a/te:ra-e # re2etarea com21e./c?i 5i a/te:ra-e +*)9 săritoare # ec?i2ame/t s2ortiv # :aza s2ortiv3 # 7re. i/<1.i de e. acce/t 2e e.rci-ii 2e/tr.i de e./or o:iecte c.ri a21icative Eva1.rs.) de t4r4re c.carea c.i 1ocomotor # re2etarea e.) de 0m2i7ere a .)9I Ca2acitatea de 0m2i/7ere E de21asare a o:iecte1or H)9I Eva1.te -.ri: lergarea cangurului Cursa peste popice # ec?i2ame/t s2ortiv # :aza s2ortiv3 # Boc.i> %8)9 I) Tra/s2ort de 7re.i 1ocomotor # re2etarea e.ri: %e&eriţele şi ogarul Culesul cartofilor # ec?i2ame/t s2ortiv # sa1a de s2ort # 7re.1. .erci-ii1or de <ro/t 5i <orma-ii 0/v3-ate> #e.1.i %C)9 H) T4r4re E e.carea c.1.e/-area a2arat.1.ersarea 2e 7e/.erci-ii1or de <ro/t 5i <orma-ii 0/v3-ate> # e.t3-i # Boc. am:e1e m4i/i a o:iecte1or # re2etarea com21e.) de tra/s2ortatre a co1e7.are co/ti/.3 Trecerea 2e s.are # re2etarea com21e.1.) Tra/s2ort de 7re.t3-i c.3 G) 6m2i/7ere E de21asarea . i/<1.i de e.i 1ocomotor # re2etarea e.t3-i # Boc. c. acce/t 2e a2.. acce/t 2e de21asarea 1or) # 2ro:3 de eva1.3 m4i/i Lta<ete 5i 2arc.i de e.cate c.ri a21icative Lta<ete 5i 2arc..ri: C.ri: %e&eriţele şi ogarul Culesul cartofilor # ec?i2ame/t s2ortiv # sa1a de s2ort # Boc. .e/-area a2arat.e/-area a2arat.are co/ti/.rci-ii 2e/tr.rci-ii 2e/tr. /# Cursa peste popice Tra/s2ort.1.rs.1 de o:iecte a2. do.1...are .1.i 1ocomotor # re2etarea e. am:e1e m4i/i a o:iecte1or 0/c1i/ate # re2etarea com21e..1.t3-i E a2.: o:staco1e Boase Eva1. i/<1.are . i/<1../a sa.rci-ii 2e/tr.erci-ii1or de <ro/t 5i <orma-ii 0/v3-ate> # tra/s2ort de 7re.e/-area a2arat./or o:iecte C) Eva1.erci-ii1or de <ro/t 5i <orma-ii 0/v3-ate> # e.1.t3-i E tra/s2ortarea co1e7.

mativ3 .s.

P !"#$%&' &("%)*"" +# ./carea mi/7ii de oi/3 de 2e 1oc E re2etarea c.ec.ri : 0atista călătoare # ec?i2ame/t s2ortiv # :aza s2ortiv3 # mi/7e de oi/3 # Boc. . *) CONŢINUTURI A1er7area de reziste/-3 OB. REF.i # rosto7o1ire 0/ai/te 7?em.rs a21icativ # dezvotarea reziste/-ei 2ri/ Boc # e.it> # rosto7o1ire 0/ai/te 7?em. acce/t 2e ar. acce/t 2e ar.it) s2ate= c.) de a1er7are c. CRT.it 0/ di/ de23rtat 0/ RESURSE 0 !$#+& )'# /)%# ")'# # ec?i2ame/t s2ortiv # :aza s2ortiv3 # Boc./carea mi/7ii de oi/3 *8)9I O:servarea sistematic3 a e1evi1or 8) E1eme/te de 7im/astic3 acro:atic3: r.13ri 1atera1e 5i 2e 2e 2ozi-ia corect3 cor2.%) #: DEPRINDERI SPORTIVE ELEMENTARE N .ec.ri a21icative +) Ar.tarea r.ri a21icative *%)9I %) A1er7area de vitez3 *%)9I 'arc.ri : 'ingea zburătoare # ec?i2ame/t s2ortiv # sa1a de s2ort # mi/7e # sa1te1e # Boc.-ie # dezvo1tarea vitezei 2ri/ Boc # ar./carea mi/7ii de oi/3 E 0/v3-area c.1. acce/t 2e viteza de e.! #:4 NR.(-)%) # U("%)%#) +# .ri : 'ingea zburătoare # ec?i2ame/t s2ortiv # :aza s2ortiv3 # Boc.rs./ :ra# r. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE %#/0! )'# # e./care c. acce/t 2e dezvo1tarea reziste/-ei # dezvo1tarea reziste/-ei 2ri/ 2arc.13ri= rosto7o1iri *8)9I E. acce/t a se7me/te1or di/ 7?em.(-.) de a1er7are c.rs. :ra-= 2icior o2.ri : 'ingea pe pod EVALUARE &/)(# 'arc.s 0/ <a-3 # # ar.13ri1or 5i rosto7o1iri1or ./carea ti2 azv4r1ire c.

acce/t 2e 2ozi-ia corect3 a se7me/te1or cor2. s2riBi/./c?i c./c?i= semis<oara # 2od.ri : 1andbal 2otbal # ec?i2ame/t Le7area e1eme/te1or de 7im/astic3 acro:atic3 O:servarea sistematic3 a e1evi1or H) Eva1./carea mi/7ii 0/tr#.are s. 5i m.1 de Bos= c.i # 2ro:3 de eva1. o m4/3 de deas.1.1 2a1me1or e so1 # semis<oara# re2etarea c.m23/a 2e . 2e 1oc E 0/v3-area te?/icii e../ 2erete c. o m4/3 de deas.1ti21.i 5i re2ri/derea ei= dista/-a de 2erete E + m # dri:1i/7 di/ mers= 2asa c./ 7e/.-iei> # dri:1i/7 di/ mers E *D m> ar.1.1.2ra .i # dri:1i/7 sim21.ri : 'ingea zburătoare # ec?i2ame/t s2ortiv # :aza s2ortiv3 # mi/7e # Boc.) 'od.m3r.m23/3 2e .are *C)9I I) Moc.mativ3 # :aza s2ortiv3 .1 de Bos> # c.2ra .m3r.ec.ri s2ortive Mi/i?a/d:a1 Mi/i<ot:a1 *C)9I # ec?i2ame/t s2ortiv # sa1a de s2ort # mi/7e # Boc./ 7e/.are %*)9I s2ortiv Eva1.

*)* *)% *)+ ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE %#/0! )'# RESURSE 0 !$#+& )'# /)%# ")'# # ec?i2ame/t s2ortiv # :aza s2ortiv3 EVALUARE &/)(# E1evi 5i cadr.(-)%) # U("%)%#) +# .1 2reve/ire a accide/te1or .i *+)IX Co/versa-ia= demo/stra-ia)= adecvat # reami/tirea m3s.)IX e.3 A1i/ierea O:servarea sistematic3 a e1evi1or #dia1o7 2e tema ec?i2ame/t.1.a13= reami/ti# rea 2ri/ci2a1e1or m3s. REF. *) CONŢINUTURI 'reze/tarea re7.erci-i.1i1or de i7ie/3 i/divid.! #:2 NR. CRT.P !"#$%&' &("%)*"" +# . didactic Eva1.ri1or de *.ri de 2reve/ire a accide/te1or OB.are co/ti/.(-.%) #: REGULAMENT SPORTIV N .