You are on page 1of 1

Denumire angajator Date de identificare ale angajatorului (adres complet, CUI) Date de contact ale angajatorului (telefon, fax)

Nr.de nregistrare Data nregistrrii ADEVERIN Prin pre enta se atest faptul c dl!d"na..............................., posesor al #.I.!C.I........................., seria.................., nr.................., CNP................................., a fost!este angajatul ......................, n $a a actului administrati% de numire nr..................&!contractului indi%idual de munc!, cu norm ntreag!cu timp par'ial de..........ore! i, nc(eiat pe durat determinat!nedeterminat, nregistrat n registrul general de e%iden' a salaria'ilor cu nr........!......................... , n func'ia!meseria!ocupa'ia de )........................................ Pentru exercitarea atri$u'iilor sta$ilite n fi*a postului aferent contractului indi%idual de munc!actului administrati% de numire au fost solicitate studii de ni%el . +..................... , n specialitatea....................... Pe durata executrii contractului indi%idual de munc!raporturilor de ser%iciu, dl.!d" na............................................. a do$,ndit" %ec(ime n munc- .....................ani........luni....... ile " %ec(ime n specialitatea studiilor- ....................ani.............luni.......... ile. Pe durata executrii contractului indi%idual de munc!raporturilor de ser%iciu au inter%enit urmtoarele muta'ii (modificarea, suspendarea, ncetarea contractului indi%idual de munc!raporturilor de ser%iciu)Nr. .uta'ia crt inter%enit Data .eseria!func'ia!ocupa'ia cu indicarea clasei!grada'iei profesionale Nr. *i data actului pe $a a cruia se face nscrierea *i temeiul legal

/n perioada lucrat a a%ut.......................... ile de concediu medical *i ................... concediu fr plat. /n perioada lucrat, d"lui!d"nei................................ nu i s"a aplicat nicio sanc'iune disciplinar! i s"a aplicat sanc'iunea disicplinar................................. Cunosc,nd normele penale incidente n materia falsului n declara'ii, certificm c datele cuprinse n pre enta ade%erin' sunt reale, exacte *i complete.

Data

Numele *i prenumele repre entantului legal al angajatorului0, 1emntura repre entantului legal al angajatorului, 2tampila angajatorului

) + 0

" prin raportare la Clasificarea 3cupa'iilor din 4om,nia *i la actele normati%e care sta$ilesc func'ii " se %a indica ni%elul de studii (mediu !superior) " persoana care potri%it legii !actelor juridice constituti%e!altor tipuri de acte legale repre int angajatorul n rela'iile cu ter'ii