Editura Lumen www.edituralumen.

ro

Programul de Promovare a Tinerilor Cercetători Ediţia a XII-a
Iaşi septembrie 2009 – Centrul de Cercetări Socio-Umane Lumen derulează prin Editura Lumen în perioada 20 septembrie – 1 noiembrie Ediţia a XII-a a Programului de Promovare a Tinerilor Cercetători. În cadrul acestui program sunt aşteptaţi să participe tineri cercetători din ţară şi din străinătate preocupaţi de cercetarea ştiinţifică în domeniile socio-umane. Programul de Promovare a Tinerilor Cercetători se desfăşoară din anul 2004, scopul acestuia fiind de a promova excelenţa ştiinţifică în rândul tinerilor cercetători. Prin intermediul acestui program, Editura Lumen are în vedere aducerea la cunoştinţă publicului de specialitate a lucrărilor ştiinţifice valoroase realizate de tineri cercetători români şi străini. Editura Lumen îşi propune informarea unui public cât mai extins interesat de lucrările cu caracter ştiinţific publicate de tinerii cercetători. Începând cu data de 20 septembrie până la data 1 noiembrie Editura Lumen desfăşoară a XII-a ediţie a selecţiei de lucrări cu caracter ştiinţific în cadrul Programului de Promovare a Tinerilor Cercetători. Şi la această ediţie sunt aşteptaţi tineri cercetători, masteranzi, doctoranzi, din ţară şi din străinătate dedicaţi cercetării ştiinţifice în domeniile socio-umane. Programul de Promovare a Tinerilor Cercetători are specificul unei selecţii naţionale şi internaţionale de materiale valoroase de cercetare şi nu a unui concurs propriu-zis, fapt care face ca materialele să intre în evaluarea referenţilor imediate ce sunt propuse de către autori şi nu la sfârşitul perioadei de selecţie. Începând cu această ediţie, în vederea creşterii prestigiului ştiinţific şi vizibilităţii academice a Programului de Promovare a Tinerilor Cercetători, acesta se va desfăşura pe trei secţiuni: Lumen Trepte către Excelenţă, Lumen Microcercetări şi Lumen Academic. În cadrul secţiunii Trepte către Excelenţă sunt aşteptaţi să participe tineri cercetători din mediul universitar, preuniversitar sau de cercetare cu vârsta de până la 35 de ani, care nu sunt înscrişi la studii doctorale şi nu au titlul ştiinţific de doctor. Sunt vizaţi în această categorie în mod deosebit promovarea proaspeţilor absolveţi de studii universitare sau a programelor masterale, care pot participa inclusiv cu lucrări de licenţă sau dizertaţie, acestea fiind acceptate în cazul în care calitatea ştiinţifică şi modul de redactare dovedesc maturitate intelectuală şi valoare ştiinţifică deosebite. Pentru secţiunea Lumen Microcercetări sunt aşteptate studii şi rapoarte, referate susţinute în cadrul programelor doctorale etc care să prezinte ipoteze, rapoarte parţiale, rezultatele sau concluziile unor cercetări. Sunt admise eseuri sau alte tipuri de articole cu directa referire la domeniile programului (asistenţa socială, sociologia, politologia, psihologia,
Stimaţi cititori, Editura Lumen www.edituralumen.ro vă oferă o gamă variată de carte ştiinţifică în domenii precum sociologie, asistenţă socială, filosofie, psihologie, ştiinţele educaţii, ştiinţele politice, ştiinţele economice dar şi în alte domenii. De asemenea cititorii noştri au libertatea de a cita din recenziile noastre însă cu rugămintea de a menţiona documentul din care au fost preluate citatele. Fiecare recenzie, sau orice alt document, postat de Editura Lumen deţine drepturi de autor în conformitatea cu legea Copyright din România. Vă mulţumim şi vă aşteptăm să vă bucuraţi de cărţile Editurii Lumen

Editura Lumen www.edituralumen.ro

filosofia, ştiinţele juridice, ştiinţele economice, lingvistica, literatura, istoria, marketing-ul şi comunicarea, studiile europene, jurnalismul, teologia etc) şi evidenta calitate ştiinţifică. În cadrul secţiunii Lumen Academic vor fi selecţionate lucrări realizate de cercetători cu titlul ştiinţific de doctor sau cel putin puţin înscrişi la doctorat provenind din universităţi din ţară sau străinătate, institute de cercetări sau alte instituţii a căror activitate este dedicată cercetării ştiinţifice. Prin excepţie în această categorie vor fi acceptate lucrări ale cercetătorilor fără criteriul limitei de vârstă. Reamintim că pentru toate cele trei secţiuni din cadrul Programului de Promovare a Tinerilor Cercetători domeniile de cercetare vizate sunt asistenţa socială, sociologia, politologia, psihologia, filosofia, ştiinţele juridice, ştiinţele economice, lingvistica, literatura, istoria, marketing-ul şi comunicarea, studiile europene, jurnalismul, teologia etc. Acest program se realizează în baza principiului cofinaţării, Asociatia Lumen acoperind între 50% si 75% din costurile aferente cheltuielilor de editare, aceastea putând creşte până la 100% pentru lucrările care atestă o valoare ştiinţifică de excepţie la nivel mondial şi totodată prezintă premizele unui succes editorial. Selecţia lucrărilor trimise în cadrul acestui program se va realiza după metoda Peer Review, proces desfăşurat de către comisia de referenţi ai Editurii Lumen, cercetători cu titlu ştiinţific de doctor sau doctorand în domeniile socio-umane, fapt care va permite selectarea celor mai bune cercetări ştiinţifice propuse în cadrul acestei ediţii. În vederea susţinerii tinerilor cercetători Editura Lumen desfăşoară numeroase activităţi de promovare a titlurilor publicate în cadrul acestui program printre care amintim participarea la târguri de carte, recenzarea volumelor publicate, promovare Web 2.0., promovarea prin cataloage editoriale semestriale şi trimiterea acestora către instituţii de stat şi private. Până în prezent în cadrul acestui program au fost publicate la Editura Lumen peste 180 de titluri de carte a unor tineri cercetători valoroşi din Romania, Republica Moldova, Belgia, Anglia, Statele Unite ale Americii, Franţa, Olanda. Vor fi apreciate caracterul de noutate al temei, concizia, precizia şi calitatea redactării, aparatul critic, bibliografia, interesul faţă de temă. Volumul sau cercetarea trebuie să utilizeze în mod obligatoriu bibliografie internaţională de referinţă, în principal în limba engleză cu o cota de cel puţin 30% din bibliografia totală, din care este indicat ca macar 2 titluri să provină din publicaţii indexate ISI. În acest sens vă reamintim că Editura Lumen gazduieşte editorial Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, publicaţie indexată ISI Thomson. Citarea altor cărţi publicate anterior la editura noastra, deşi nu este obligatorie, denotă interesul autorului pentru Editura noastra şi justifică alegerea acesteia pentru publicarea propriei cercetări.
Stimaţi cititori, Editura Lumen www.edituralumen.ro vă oferă o gamă variată de carte ştiinţifică în domenii precum sociologie, asistenţă socială, filosofie, psihologie, ştiinţele educaţii, ştiinţele politice, ştiinţele economice dar şi în alte domenii. De asemenea cititorii noştri au libertatea de a cita din recenziile noastre însă cu rugămintea de a menţiona documentul din care au fost preluate citatele. Fiecare recenzie, sau orice alt document, postat de Editura Lumen deţine drepturi de autor în conformitatea cu legea Copyright din România. Vă mulţumim şi vă aşteptăm să vă bucuraţi de cărţile Editurii Lumen

Editura Lumen www.edituralumen.ro

Materialele pentru selecţie vor fi însoţite de un Curriculum Vitae al autorului, o scrisoare de motivaţie cu privire la publicarea în cadrul Editurii Lumen, în care să se prezinte argumentele considerate de autor semnificative pentru acceptarea la publicare şi motivul alegerii Editurii Lumen, un rezumat al materialului în limba română şi engleză ce vor fi publicate pe pagina de internet a Editurii Lumen, în cataloagele proprii, propuse spre indexare internaţionala etc. Acestea se vor trimite pe adresa: edituralumen@gmail.com cu menţiunea pentru Programul de Promovare a Tinerilor Cercetători şi secţiunea pentru care propune materialul ştiinţific. Editura Lumen este recunoscută ca editură ştiinţifică de către CNCSIS la numărul 003. Pentru mai multe informaţii despre acest program vă rugăm să accesaţi site-ul www.edituralumen.ro. Dr. Antonio Sandu – Director al Editurii Lumen Oana Bradu - Coordonator Program Simona Ponea – Asistent PR www.edituralumen.ro

Stimaţi cititori, Editura Lumen www.edituralumen.ro vă oferă o gamă variată de carte ştiinţifică în domenii precum sociologie, asistenţă socială, filosofie, psihologie, ştiinţele educaţii, ştiinţele politice, ştiinţele economice dar şi în alte domenii. De asemenea cititorii noştri au libertatea de a cita din recenziile noastre însă cu rugămintea de a menţiona documentul din care au fost preluate citatele. Fiecare recenzie, sau orice alt document, postat de Editura Lumen deţine drepturi de autor în conformitatea cu legea Copyright din România. Vă mulţumim şi vă aşteptăm să vă bucuraţi de cărţile Editurii Lumen

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful